open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.09.2011 N 1013

Про затвердження Положення

про Бюджетну установу "Служба координації

авіаційних робіт з пошуку і рятування" МНС України

Відповідно до Положення про Міністерство надзвичайних
ситуацій України, затвердженого Указом Президента від 6 квітня
2011 року N 402 ( 402/2011 ), з метою вдосконалення оперативного
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру авіаційними силами і засобами та належного
функціонування Служби координації авіаційних робіт з пошуку
і рятування Міністерства надзвичайних ситуацій України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Бюджетну установу "Служба
координації авіаційних робіт з пошуку і рятування" Міністерства
надзвичайних ситуацій України, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС від
16.01.2008 N 19 ( v0019666-08 ) "Про зміну назви РСКАРП та
затвердження Положення про Бюджетну установу "Служба координації
авіаційних робіт з пошуку і рятування."
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бута В.П.
Міністр В.Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

надзвичайних ситуацій

України

20.09.2011 N 1013

ПОЛОЖЕННЯ

про Бюджетну установу "Служба координації

авіаційних робіт з пошуку і рятування"

Міністерства надзвичайних ситуацій України

1. Бюджетна установа "Служба координації авіаційних робіт з
пошуку і рятування" Міністерства надзвичайних ситуацій України
(далі - СКАРПР), яка діє у складі Міністерства надзвичайних
ситуацій України (далі МНС України), координацію і контроль за
діяльністю якої здійснюється через Департамент управління
рятувальними силами МНС України.
2. СКАРПР у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МНС
України та цим Положенням.
3. Основними завданнями СКАРПР є:
координація проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування
складом чергових сил і засобів суб'єктів Єдиної державної системи
проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт на надзвичайні
ситуації, які пов'язані з авіаційними подіями у районі
відповідальності України за пошук і рятування, а також у разі
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру з
використанням авіації МНС України;
укладання договорів з авіаційними військовими частинами
Міністерства оборони України, Міністерством внутрішніх справ
України, Державною прикордонною службою України, спеціальними
авіаційними формуваннями служби цивільного захисту,
авіапідприємствами, іншими експлуатантами авіаційної техніки про
несення чергування та проведення авіаційних робіт з пошуку і
рятування;
оперативне керування діями чергових авіаційних сил та засобів
при проведенні авіаційних робіт з пошуку і рятування на території
України;
здійснення взаємодії з органами обслуговування повітряного
руху, територіальними органами управління і формуваннями сил
цивільного захисту МНС України, авіаційними частинами Міністерства
оборони України, силами Міністерства внутрішніх справ України,
Державною прикордонною службою України, авіаційними підприємствами
та спеціалізованими формуваннями за місцем їх розташування або
районом спільних дій під час проведення авіаційних робіт з пошуку
і рятування;
здійснення взаємодії з Генеральним штабом Збройних Сил
України, Міністерством закордонних справ України, Державною
прикордонною службою України та органами обслуговування
повітряного руху під час планування та виконання польотів авіацією
МНС України;
оперативна взаємодія з координаційними центрами пошуку і
рятування суміжних держав під час проведення авіаційних робіт з
пошуку і рятування на трансграничних територіях;
управління діями координаційних центрів пошуку і рятування.
4. СКАРПР відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює цілодобове чергування оперативно-чергових змін
Головного і регіональних координаційних центрів пошуку і
рятування, як аварійно-рятувальних підрозділів служби;
2) приймає інформацію стосовно повітряного судна, що зазнає
чи зазнало лиха від органів обслуговування повітряного руху,
проводить її аналіз і готує пропозиції щодо використання чергових
авіаційних сил та засобів пошуку і рятування;
3) здійснює оперативне оповіщення відповідних центральних
органів виконавчої влади про надзвичайну ситуацію, яка пов'язана з
авіаційною подією;
4) здійснює негайне проведення черговими авіаційними силами
та засобами суб'єктів Єдиної державної системи проведення
авіаційних пошуково-рятувальних робіт пошук і рятування пасажирів
та екіпажів повітряних суден, що зазнали лиха в зоні
відповідальності України,
5) залучає до проведення пошукових та аварійно-рятувальних
робіт чергові авіаційні сили та засоби під час виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за
рішенням Міністра надзвичайних ситуацій України або його
заступника;
6) координує дії чергових сил і засобів державної та
цивільної авіації у разі проведення авіаційного пошуку і
рятування;
7) здійснює оперативне управління діями допоміжних
координаційних центрів (державної і цивільної авіації);
8) розробляє плани взаємодії Головного і регіональних
координаційних центрів з оперативно-черговими службами органів
обслуговування повітряного руху, територіальних органів управління
МНС України, формуваннями сил цивільного захисту, авіаційними
частинами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх
справ України, Державної прикордонної служби України, авіаційними
частинами, підрозділами, підприємствами, спеціалізованими
аварійно-рятувальними формуваннями та іншими формуваннями, що
залучаються до пошуково-рятувальних робіт (операцій);
9) здійснює контроль за готовністю чергових авіаційних сил,
засобів та органів управління ними до виконання робіт з пошуку і
рятування, використання їх за призначенням центральними органами
виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями
незалежно від форм власності, а також готовністю системи зв'язку і
автоматичної системи управління до управління авіаційними силами
та засобами для забезпечення координації авіаційних
пошуково-рятувальних робіт;
10) надає запити до Генерального штабу Збройних Сил України,
Міністерства закордонних справ України, Державної прикордонної
служби України та інших установ і організацій щодо виконання
польотів авіації МНС України;
11) планує, за розпорядженням управління авіації Департаменту
управління рятувальними силами, технічне супроводження заводського
ремонту авіаційної техніки МНС України, яка знаходиться на балансі
СКАРПР;
12) організовує прийом авіаційної техніки, що потребує
заводського ремонту і передачу її авіаційним ремонтним
підприємствам для виконання ремонтних робіт;
13) планує та проводить заходи транспортного забезпечення
завдань повсякденної діяльності, покладених на СКАРПР;
14) планує та проводить заходи адміністративно-господарського
забезпечення СКАРПР.
5. СКАРПР з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує у межах повноважень проведення заходів щодо
запобігання корупції і здійснює контроль за їх впровадженням;
2) здійснює добір кадрів на посади фахівців
оперативно-чергових служб та інші посади в підрозділах,
організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
фахівців СКАРПР;
3) організовує роботу з питань економіки, фінансового та
матеріально-технічного планування, здійснює контроль за
використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує
організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
4) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку
та використання архівних документів.
6. СКАРПР для виконання покладених на нього завдань має
право:
1) самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію
та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих
науково-технічних прогнозів та пріоритетів;
2) укладати в установленому порядку договори з авіаційними
військовими частинами Міністерства оборони України,
авіапідприємствами, іншими експлуатантами авіаційної техніки для
закупівлі послуг з проведення авіаційних робіт з пошуку і
рятування (чергування авіаційних пошуково-рятувальних сил і
засобів експлуатантів авіаційної техніки у складі повітряних суден
з екіпажами та рятувальними парашутно-десантними групами та
проведення ними авіаційних пошуково-рятувальних
(аварійно-рятувальних) робіт у районах їх відповідальності);
3) перевіряти стан готовності чергових сил та
пошуково-рятувальних засобів до проведення авіаційних
пошуково-рятувальних робіт;
4) укладати договори для набуття майнових та немайнових прав,
бути позивачем і відповідачем у судах;
5) здійснювати придбання необхідних матеріальних ресурсів у
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності,
а також фізичних осіб;
6) встановлювати (підтримувати) прямі інформаційні зв'язки з
організаціями, установами та фізичними особами за напрямками своєї
діяльності;
7) одержувати в установленому законодавством порядку
безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування необхідної для виконання
покладених на СКАРПР завдань, функцій та повноважень інформації
щодо безпеки польотів повітряних суден в районі польотної
інформації України;
8) користуватися за напрямками своєї діяльності відповідними
інформаційними базами даних державних органів, державних систем
зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими
технічними засобами;
9) представляти в установленому порядку МНС України на
міжгалузевих нарадах (семінарах) з питань координації пошукових і
аварійно-рятувальних робіт.
7. СКАРПР здійснює свої повноваження безпосередньо та через
свої регіональні підрозділи (регіональні координаційні центри).
8. СКАРПР у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє в установленому порядку з іншими структурними
підрозділами МНС України, органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами,
організаціями за напрямками своєї діяльності.
9. СКАРПР видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
10. СКАРПР очолює директор, який призначається на посаду
Міністром надзвичайних ситуацій України з укладанням відповідного
контракту. Директор може бути звільнений з посади з ініціативи
Міністра надзвичайних ситуацій України або за своєю ініціативою,
до закінчення терміну дії контракту за умов, які оговорені в
контракті.
11. Директор підзвітний Міністру надзвичайних ситуацій
України.
12. Директор має заступника з адміністративної роботи і
матеріально-технічного забезпечення та заступника з питань
оперативної діяльності.
13. Директор діє на засадах єдиноначальності.
14. Директор СКАРПР:
1) здійснює поточне (оперативне) керівництво установою,
організовує її виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу
діяльність, забезпечує виконання завдань установи, передбачених
чинним законодавством та цим Положенням, несе персональну
відповідальність перед МНС України за виконання покладених на
СКАРПР завдань;
2) призначає на посади та звільняє з посад керівників
структурних підрозділів та інших працівників СКАРПР;
3) визначає ступінь відповідальності своїх заступників та
керівників структурних підрозділів СКАРПР;
4) затверджує положення про структурні підрозділи СКАРПР;
5) забезпечує складання в установленому порядку кошторису
установи та подає його на затвердження МНС України;
6) подає в установленому порядку МНС України квартальну та
річну фінансову звітність установи;
7) зобов'язаний:
створити у кожному структурному підрозділі і на кожному
робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів,
а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих
трудовим законодавством та про охорону праці;
сприяти поліпшенню стану нормування праці в установі та
відповідати за його належний стан;
8) має право:
діяти від імені установи, представляти її інтереси в
установах, організаціях та підприємствах:
укладати господарські та інші договори;
видавати доручення;
відкривати рахунки в територіальному органі Державної
казначейської служби України;
користуватися правом розпорядження коштами установи в межах
затвердженого кошторису, накладати на працівників стягнення
відповідно до законодавства;
у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти,
давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників
установи;
вирішувати інші питання, віднесені до його компетенції згідно
з законодавством.
15. Граничну чисельність працівників, структуру та штатний
розпис СКАРПР за поданням директора затверджує Міністр
надзвичайних ситуацій України.
16. Кошторис СКАРПР затверджується МНС України за поданням
його директора.
17. СКАРПР утримується за рахунок коштів державного бюджету,
передбачених на утримання МНС України.
18. Майно СКАРПР становлять основні фонди, що передані їй у
користування та набуті на підставах, не заборонених чинним
законодавством, вартість яких відображається у самостійному
балансі.
Майно СКАРПР є державною власністю і закріплюється за нею на
праві оперативного управління, відповідно до якого вона володіє,
користується та розпоряджається майном у встановленому порядку
чинним законодавством та цим Положенням.
19. Умови оплати праці працівників СКАРПР визначаються чинним
законодавством, яке регулює умови оплати праці працівників
бюджетних установ.
20. СКАРПР є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби
України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням.
21. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
відділення, перетворення) СКАРПР здійснюється за рішенням МНС
України або господарського суду відповідно до чинного
законодавства.
При ліквідації або реорганізації СКАРПР її працівникам
гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного
законодавства України.
Директор Бюджетної установи
"Служба координації авіаційних
робіт з пошуку і рятування" В.С.Прохода

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: