open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
22.11.2006 N 1005

Про затвердження Методики розрахунку

розмірів ліцензійного збору за видачу,

продовження, переоформлення та видачу дубліката

ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера

програмної послуги
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної

ради України з питань телебачення і радіомовлення

N 1063 ( vr063295-07 ) від 11.07.2007 }
Заслухавши доповідь Робочої групи про результати підготовки
Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу,
продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на
мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги, Національна
рада В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Методику розрахунку розмірів ліцензійного збору
за видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката
ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги та
направити її на погодження до Міністерства фінансів України.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову
Національної ради Шевченка В.Ф.
Голова Національної ради В.Шевченко
В. о. відповідального секретаря І.Курус

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство фінансів Рішення Національної
України ради України з питань ______________________ телебачення і радіомовлення

(посада) 22.11.2006 N 1005 ______________________

(підпис) Голова Національної ______________________ ради
(ініціали та прізвище) ________ Шевченко В.Ф.
"___" ________ 2006 р. "__" _________ 2006 р.
М. П. М. П.

МЕТОДИКА

розрахунку розмірів ліцензійного

збору за видачу, продовження, переоформлення

та видачу дубліката ліцензії на мовлення

та ліцензії провайдера

програмної послуги

Загальні положення
Методика розроблена з метою визначення розміру плати за
видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії
на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" ( 3317-15 ), стаття 31 якого
передбачає затвердження Методики Національною радою України з
питань телебачення і радіомовлення за погодженням з Міністерством
фінансів України. Прийняття Методики дозволить здійснювати ліцензування
мовлення відповідно до вимог чинного законодавства України. Методика набирає чинності з моменту відміни постанови
Кабінету Міністрів України від 05.06.1995 N 392 ( 392-95-п ) "Про
розміри грошових зборів за видачу телерадіоорганізаціям ліцензій
на право користування каналами мовлення".
1. Розрахунок розміру ліцензійного збору за видачу та
продовження ліцензії на мовлення
1.1. Розмір ліцензійного збору визначається за формулою:
1.1.1. Для аналогового ефірного наземного мовлення:
P = n х T х S х Кк Q ,

(вт)
де Р - розмір ліцензійного збору за видачу ліцензії, n - ваговий коефіцієнт, який враховує потенціал мережі: для
передавачів діапазону 87,5-108,0 МГц та передавачів аналогового
ефірного телебачення: n=40 для зон розповсюдження, в які входять населені пункти з
чисельністю більше 1 млн. чоловік, n=30 для зон розповсюдження, в які входять населені пункти з
чисельністю від 500 тис. до 1 млн. чоловік, n=15 для зон розповсюдження, в які входять населені пункти з
чисельністю від 100 тис. до 500 тис. чоловік, n=8 для зон розповсюдження, в які входять інші населені
пункти, n=1,5 для передавачів СХ, ДХ, КХ діапазонів та діапазону
65,9-74,0 МГц, T - середньодобовий обсяг мовлення (годин), S - неоподатковуваний мінімум доходів громадян (в гривнях), Кк - корінь квадратний, Q - потужність передавача, який передбачається
використовувати ліцензіатом (Вт).
1.1.2. Для розповсюдження програм з використанням
багатоканальних ефірних телемереж (діє на перехідний період до
01.01.2009, дата завершення якого уточнюється за результатами
оцінки динаміки впровадження цифрового мовлення):
P = n х T х S х Кк Q x F (в мережі для кожного

(вт) передавача окремо),
де Р - розмір ліцензійного збору за видачу ліцензії, n - ваговий коефіцієнт, який враховує потенціал мережі: n=1,5 для передавачів СХ, ДХ, КХ діапазонів, для інших
передавачів: n=4 для програмної послуги, n=8 для мовлення, багатоканального мовлення, T - середньодобовий обсяг мовлення (годин), S - неоподатковуваний мінімум доходів громадян (в гривнях), Кк - корінь квадратний, Q - потужність передавача, який передбачається
використовувати ліцензіатом (Вт),
F = v/m,
де v - кількість програм ретрансляції (трансляції), m - ресурс багатоканальної мережі.
1.2. З метою стимулювання збільшення виробництва програм,
розрахованих для дитячої аудиторії, розмір ліцензійного збору
зменшується: на 30 відсотків, якщо телерадіоорганізація у програмному
наповненні використовує дитячі (розраховані на аудиторію до 14
років) програми власного виробництва обсягом не менше 1,5 години
на добу; на 15 відсотків, якщо телерадіоорганізація у програмному
наповненні використовує дитячі (розраховані на аудиторію до 14
років) програми вітчизняного виробництва обсягом не менше
1,5 години на добу. Якщо програмна концепція мовлення передбачає використання
дитячих програм як вітчизняного, так і власного виробництва, у
розрахунок ліцензійного збору враховується тільки одна знижка.
2. Розрахунок розміру ліцензійного збору за видачу та
продовження ліцензії на багатоканальне мовлення, багатоканальних
мереж з використанням кабельних мереж та систем типу "Телевізійне
село", МІТРІС та ММDS та ліцензії провайдера програмної послуги
2.1. Розмір ліцензійного збору розраховується за формулою :
Р= L х N х S х F х T/24,
де Р - розмір ліцензійного збору L - коефіцієнт врахування територіальних особливостей
розповсюдження програм: L=0,2 для міст з населенням більше 1 млн.чол., L=0,15 для обласних центрів, L=0,1 для інших населених пунктів, N - кількість домогосподарств на передбачуваній території
розповсюдження програм (окремо для кожної радіотехнології:
аналогове телебачення без обмеження доступу, аналогове телебачення
з обмеженням доступу, цифрове телебачення тощо); для МІТРІС та MMDS мінімальна кількість домогосподарств
визначається : для м. Києва - 25000 для міст з населенням більше 1 млн. чол. - 10000 для інших обласних центрів - 5000 для інших населених пунктів - 1000 S - неоподатковуваний мінімум доходів громадян,
F = v/m,
де v - кількість програм ретрансляції (трансляції), m - ресурс багатоканальної мережі, T - середньодобовий обсяг мовлення, годин (для провайдерів
програмної послуги Т=24).
2.2. За видачу ліцензії провайдера програмної послуги на
новому бланку шляхом переоформлення діючої ліцензії на право
користування каналами мовлення в кабельних та/або ефірно-кабельних
телемережах (на телерадіомовлення), сплачується ліцензійний збір у
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі,
якщо не змінилися показники, що впливають на розрахунок розміру
ліцензійного збору.
2.3. За щорічну перереєстрацію додатку до ліцензії відповідно
до пункту 4 статті 40 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ) у разі, якщо не змінилися показники, що
впливають на розрахунок розміру ліцензійного збору, провайдер
програмної послуги сплачує ліцензійний збір у розмірі п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Розрахунок розміру ліцензійного збору за видачу та
продовження ліцензії на супутникове мовлення Розмір ліцензійного збору за видачу ліцензії встановлюється у
розмірі місячної плати за технічні послуги мовлення супутникового
каналу, визначені угодою телерадіоорганізації (заявника) з
оператором супутникового ретранслятора, підтвердженою державним
підприємством "Укркосмос".
4. Розрахунок розміру ліцензійного збору за видачу та
продовження ліцензії на проводове мовлення
4.1. Розмір ліцензійного збору розраховується за формулою:
P = R х V х N,
де Р - розмір ліцензійного збору за видачу ліцензії, R - плата за 1 годину роботи однієї основної радіоточки
відповідно до тарифів для інших юридичних осіб, затверджених
ВАТ "Укртелеком", V - кількість годин мовлення на місяць, N - кількість домогосподарств (радіоточок) відповідно до
договору з оператором телекомунікацій.
5. Розрахунок розміру ліцензійного збору за переоформлення
ліцензії За переоформлення ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера
програмної послуги розмір ліцензійного збору розраховується згідно
з відповідними рішеннями Національної ради, що передбачають: 1) за внесення змін, які не впливають на розмір ліцензійного
збору на момент прийняття рішення (зміна засновників або
власників, організаційні зміни статусу та умов діяльності
ліцензіата, організаційні характеристики мовлення),
телерадіоорганізація сплачує його у розмірі п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а організація
проводового мовлення, яка забезпечує мовлення в сільській
місцевості, вносить плату в розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян; 2) за внесення змін до ліцензії, які впливають на розмір
ліцензійного збору на момент прийняття рішення (зміна потужності
передавача, додаткові обсяги мовлення, зміна території
розповсюдження та збільшення домогосподарств, зміна ресурсу
багатоканальної мережі та каналів ретрансляції (трансляції), зміна
програмної концепції мовлення), проводиться новий розрахунок
розміру ліцензійного збору з урахуванням раніше сплаченої суми за
попередню ліцензію, до якої вносяться зміни. Якщо раніше сплачена
сума перевищує нарахований розмір ліцензійного збору,
телерадіоорганізація сплачує п'ять неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян; 3) за переоформлення ліцензії на мовлення у зв'язку із
переходом від аналогового до цифрового мовлення справляється плата
в розмірі ліцензійного збору, передбаченого за видачу відповідної
ліцензії на багатоканальне мовлення.
6. Розмір ліцензійного збору телерадіоорганізацій, які
утримується за кошти державного бюджету Розмір ліцензійного збору зменшується на 90 відсотків, якщо
телерадіоорганізація утримується за кошти державного бюджету.
7. Плата за видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії
провайдера програмної послуги За видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії
провайдера програмної послуги справляється плата в розмірі п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
8. Плата за розповсюдження додаткової інформації За видачу ліцензії на мовлення шляхом лише розповсюдження
додаткової інформації (телетекст, відеотекст та інш.) або методом
бігучої стрічки розмір ліцензійного збору становить 3 відсотки від
ліцензійного збору за ліцензію на мовлення на цьому каналі.
9. Порядок сплати ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та
ліцензії провайдера програмної послуги
9.1. Після ухвалення Національною радою рішення про видачу,
продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на
мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги здійснюються
розрахунки згідно з цією методикою та видається керівникові
телерадіоорганізації або її уповноваженому представнику, який діє
на підставі письмового доручення, рахунок на сплату ліцензійного
збору.
9.2. Ліцензійний збір сплачується протягом місяця з дня
прийняття Національною радою рішення про видачу ліцензії, якщо
Національна рада не передбачила інший порядок сплати ліцензійного
збору.
9.3. Переможцю конкурсу в загальну суму ліцензійного збору
зараховується грошовий внесок, який був внесений ним під конкурсну
гарантію.
9.4. У разі несплати рахунку в місячний термін Національна
рада розглядає питання щодо подальшого використання каналу
мовлення.
9.5. Сплату ліцензійного збору здійснює безпосередньо
телерадіоорганізація, якій видається ліцензія на мовлення або
провайдера програмної послуги. Не допускається сплата рахунку
іншою юридичною або фізичною особою.
{ Методика в редакції Рішення Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення N 1063 ( vr063295-07 ) від
11.07.2007 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: