open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.01.2004 N 53
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної

податкової адміністрації

N 304 ( v0304225-05 ) від 01.08.2005 )
Про затвердження податкового роз'яснення щодо

оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних ними

від продажу сільськогосподарської продукції

(Витяг)
З метою забезпечення однакового тлумачення окремих норм
Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) в
частині оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних ними від
продажу сільськогосподарської продукції, керуючись статтею 2
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ), підпунктом 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) та
постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 року
N 494 ( 494-2001-п ) "Про затвердження Порядку надання податкових
роз'яснень", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити податкове роз'яснення щодо застосування окремих
норм Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) в частині оподаткування доходів фізичних осіб,
одержаних ними від продажу сільськогосподарської продукції.
.
Голова Ю.Ф.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової

адміністрації України

29.01.2004 N 53

ПОДАТКОВЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо оподаткування доходів фізичних осіб від

продажу сільськогосподарської продукції

З набранням з 1 січня 2004 року чинності Законом України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (далі - Закон) як до
вищих органів державної влади, так і до органів державної
податкової служби України надходять звернення від фізичних осіб,
які мають у власності та користуванні земельні ділянки, передані
їм у встановленому законодавством порядку, та розмірах для ведення
особистого селянського господарства, садівництва та
індивідуального дачного будівництва, а також від підприємств -
переробників сільськогосподарської продукції, заготівельних
організацій щодо порядку оподаткування доходів, одержуваних такими
фізичними особами від продажу сільськогосподарської продукції,
вирощеної (виробленої) на зазначених земельних ділянках, оскільки
у вартості такої продукції містяться витрати, пов'язані з її
вирощуванням (виробництвом).
Згідно із статтями 22 та 121 Земельного кодексу України
( 2768-14 ) земля сільськогосподарського призначення передається у
власність та користування фізичним особам для ведення особистого
селянського господарства у розмірі не більше 2,0 га (для ведення
садівництва - не більше 0,12 га, для індивідуального дачного
будівництва - не більше 0,1 га) для виробництва, переробки та
споживання сільськогосподарської продукції з метою задоволення
особистих потреб.
Діяльність, пов'язана з вирощуванням (виробленням)
сільськогосподарської продукції на цих земельних ділянках, не є
підприємницькою. При цьому фізичні особи - власники (користувачі)
таких земельних ділянок мають право продавати вирощену на них
сільськогосподарську продукцію як підприємствам-виробникам,
заготівельним організаціям, так і кінцевим споживачам - фізичним
особам, які згідно із Законом не є податковими агентами.
Згідно з Законом ( 889-15 ) об'єктом оподаткування у платника
податку є загальний місячний та загальний річний оподатковуваний
дохід, зокрема одержаний від продажу зазначеної сільгосппродукції,
який визначається як сума, одержана від продажу, за винятком суми
витрат, понесених у зв'язку з одержанням такого доходу.
У разі продажу фізичною особою такої продукції покупцеві -
податковому агенту, наявність названих земельних ділянок
підтверджується копією державного акта на право власності або
право постійного користування землею (за його наявності), а в разі
відсутності такого акта - довідкою місцевої ради про наявність
зазначеної земельної ділянки. При цьому у довідці зазначається
населений пункт, сільська, селищна, міська рада, на території якої
розташована така земельна ділянка, дата і номер рішення місцевої
ради, на підставі якого передано (надано) йому таку земельну
ділянку у власність (користування).
У разі закупівлі сільгосппродукції безпосередньо за місцем її
вирощування (виробництва) на підставі угод купівлі-продажу, які
оформлюються покупцем і продавцем двосторонніми закупівельними
актами у письмовій формі або закупівельними відомостями покупця,
що повинні містити такі дані: місце укладання угоди, прізвище,
ім'я, по батькові продавця, його ідентифікаційний номер
(за відсутності ідентифікаційного номера - відомості з паспорта
продавця), дані з Державного акта (довідки) щодо права власності
(користування) землею, назва продукції, ціна одиниці продукції,
обсяг проданої продукції, сума виплачених коштів, підпис продавця
про отримання коштів.
Враховуючи наведене, у разі продажу сільськогосподарської
продукції власниками (користувачами) земельної ділянки
підприємствам-переробникам, заготівельним організаціям та іншим
особам, які згідно з Законом ( 889-15 ) є податковими агентами, за
умови дотримання такими фізичними особами вимог щодо надання
зазначених документів (копій державних актів та довідок), у
джерела виплати податок з доходів фізичних осіб не утримується.
Підприємства-переробники, заготівельники та інші податкові
агенти про виплачені таким фізичним особам суми доходів
повідомляють податковий орган у встановленому порядку.
Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб В.С.Дубель

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: