open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
23.02.2000 N 33

Про штатні нормативи та типові штати

закладів охорони здоров'я
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 231 ( v0231282-02 ) від 20.06.2002 }

На виконання п. 4 наказу МОЗ України від 17.11.98 N 326
( z0772-98 ) "Про зупинення дії наказу МОЗ України від 24.06.98
N 172 "Про тимчасові штатні нормативи та типові штати закладів
охорони здоров'я" у зв'язку із доопрацюванням штатних нормативів
закладів охорони здоров'я Н А К А З У Ю:
1. Затвердити штатні нормативи та типові штати закладів
охорони здоров'я: республіканської (АР Крим), обласних лікарень (додаток 1); центральних міських і міських лікарень, (медико-санітарних
частин), розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чоловік
(додаток 2); центральних районних і районних лікарень сільських районів,
центральних районних поліклінік сільських районів, міських
лікарень і поліклінік (амбулаторій) міст та селищ міського типу
з чисельністю населення до 25 тис. чоловік (додаток 3); дитячих обласних, міських лікарень (додаток 4); дільничних лікарень (додаток 5); госпіталів для інвалідів та ветеранів війни (додаток 6); інфекційних лікарень, дитячих інфекційних лікарень
(додаток 7); туберкульозних лікарень, дитячих туберкульозних лікарень
(додаток 8); бюро судово-медичної експертизи (додаток 9); психіатричних лікарень (відділень, палат), у тому числі
дитячих (додаток 10); патологоанатомічних бюро (додаток 11); станцій переливання крові (додаток 12); міських лікарень швидкої медичної допомоги (додаток 13); лікарень відновного лікування (додаток 14); лікарень на водному транспорті та лікарень на залізничному
транспорті (додаток 15); спеціалізованих диспансерів радіаційного захисту населення
(додаток 16); психоневрологічних диспансерів (додаток 17); протитуберкульозних диспансерів, відділень і кабінетів
(додаток 18); лепрозоріїв (додаток 19); лікарсько-фізкультурних диспансерів, розташованих у містах
з населенням понад 100 тис. чоловік (додаток 20); кардіологічних диспансерів (додаток 21); наркологічних лікарень та диспансерів (додаток 22); ендокринологічних диспансерів (додаток 23); онкологічних диспансерів, відділень, кабінетів (додаток 24); шкірно-венерологічних диспансерів, відділень і кабінетів
(додаток 25); структурних підрозділів лікувально-профілактичних закладів,
діагностичних центрів, центрів медичної статистики (додаток 26); центрів здоров'я (додаток 27); поліклінік (амбулаторій) міст і селищ міського типу
(робітничих, курортних і міських) з чисельністю населення
до 25 тис. чол., центральних районних поліклінік сільських
районів, поліклінік на водному та залізничному транспорті
(додаток 28); поліклінік, розташованих у містах з населенням
понад 25 тис. чол. (додаток 29); дитячих міських поліклінік (поліклінічних відділень) у містах
з населенням понад 25 тис. чол. (додаток 30); станцій (відділень) швидкої медичної допомоги та
територіальних центрів екстреної медичної допомоги (додаток 31); будинків дитини (додаток 32); пологових будинків (акушерських відділень (палат) і відділень
(палат) для новонароджених) (додаток 33); офтальмологічних лікарень (додаток 34); дитячих спеціалізованих санаторіїв (крім туберкульозних)
(додаток 35); дитячих туберкульозних санаторіїв (додаток 36); санаторіїв для дорослих (додаток 37); санітарно-епідеміологічних станцій (додатки 38-44); централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони
здоров'я (додаток 45); адміністративно-управлінського та
господарсько-обслуговувального персоналу закладів охорони здоров'я
(крім аптечних) (додаток 46); працівників кухонь та їдалень лікувально-профілактичних
закладів (додаток 47); отоларингологічних лікарень (додаток 48); медико-соціальних експертних комісій (додаток 49); лікарень "Хоспіс" (додаток 50); медичного, педагогічного, адміністративно-управлінського та
господарсько-обслуговувального персоналу Центрів медико-соціальної
реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи
(додаток 51); медичного персоналу центрів (відділень) з профілактики та
боротьби зі СНІДом (додаток 52).
2. Надати право керівникам закладів охорони здоров'я у разі
виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних
підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними
нормативами для даного закладу, за рахунок посад інших структурних
підрозділів в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними
довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може
здійснюватись лише в межах однієї категорії медичного (лікарі,
середній медичний персонал, молодший медичний персонал),
фармацевтичного персоналу та господарсько-обслуговуючого
персоналу. При цьому не допускати введення посад таких найменувань, що
не передбачені чинними штатними нормативами
лікувально-профілактичних закладів, а для лікарського персоналу,
крім того, діючою номенклатурою лікарських посад. Не допускати
також використання не за призначенням посад, які вводяться
в залежності від обсягу робіт.
3. У разі організації закладів (структурних підрозділів), для
яких не передбачені штатні нормативи цим наказом, штати для них
затверджувати з дозволу Міністерства охорони здоров'я України.
4. Увести в дію штатні нормативи та типові штати закладів
охорони здоров'я, затверджені цим наказом, з 1 липня 2001 року.
5. Установити, що:
5.1. Штатна чисельність працівників закладів охорони
здоров'я, визначена згідно з цими штатними нормативами і типовими
штатами, є граничною.
5.2. Штатна чисельність працівників, яка підлягає
затвердженню за штатним розписом, не повинна перевищувати
кількості штатних посад станом на 1 січня 2001 року з урахуванням
наступних скорочень чисельності згідно з відповідними рішеннями
Кабінету Міністрів України.
5.3. Вищестоящі організації, які згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 9 січня 2000 року N 17 ( 17-2000-п )
затверджують штатні розписи підвідомчих закладів охорони здоров'я,
при скороченні чисельності за відповідними рішеннями Уряду повинні
дотримуватись принципу диференційованого встановлення закладам
завдань із скорочення з урахуванням вже проведеного ними
у попередній період упорядкування чисельності працівників та
наявності вакантних посад, надаючи пріоритетність первинній
медико-санітарній допомозі, службі екстреної та швидкої медичної
допомоги, медичній допомозі дітям і матерям, туберкульозній,
психіатричній та онкологічній службам та зберігаючи мережу
лікувально-профілактичних закладів, розташованих у сільській
місцевості.
6. Керівникам закладів та установ охорони здоров'я, що
безпосередньо підпорядковані Міністерству охорони здоров'я
України:
6.1. Формувати штати працівників закладів на підставі штатних
нормативів і типових штатів в межах бюджетних асигнувань на
заробітну плату та з дотриманням вимог п. 5 цього наказу.
6.2. Подавати щорічно на затвердження до Міністерства штатні
розписи у встановлений чинним законодавством термін після
доведення лімітів асигнувань на поточний рік.
7. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
7.1. Довести цей наказ до відома керівників підпорядкованих
закладів.
7.2. Затверджувати штати закладів охорони здоров'я на
підставі штатних нормативів та типових штатів у межах виділених
лімітів бюджетних асигнувань на заробітну плату та з дотриманням
вимог п. 5 цього наказу.
7.3. Забезпечувати щорічно затвердження штатних розписів
закладів охорони здоров'я у встановлений чинним законодавством
термін після доведення лімітів асигнувань на поточний рік.
8. Вважати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України
від 24.06.98 N 172 ( z0586-98 ) "Про тимчасові штатні нормативи та
типові штати закладів охорони здоров'я" та від 16.08.96 N 266
( v0266282-96 ) "Про внесення змін до наказів МОЗ України, які
сприяють зростанню штатної чисельності працівників".
9. Покласти персональну відповідальність за своєчасне
і неухильне виконання цього наказу на першого заступника Міністра
охорони здоров'я України Бобильову О.О. та заступника Міністра
хорони здоров'я країни Картиша А.П., Міністра охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, начальників управлінь охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр В.Ф.Москаленко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України І.О.Мітюков

Додаток 1

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного, фармацевтичного, педагогічного

персоналу і працівників кухонь республіканської

АР Крим та обласних лікарень

Лікарський персонал
1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються
з розрахунку одна посада на відповідну кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень |Найменування посад лікарів | Кіль- | | (палат) | | кість | | | | ліжок | |---------------------------+---------------------------+--------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Акушерське |лікар-акушер-гінеколог | 15 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Алергологічне, імунологічне|лікар-алерголог, | 15 | | |лікар-імунолог | | |---------------------------+---------------------------+--------| |Гінекологічне |лікар-акушер-гінеколог | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Гастроентерологічне |лікар-гастроентеролог | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Гематологічне |лікар-гематолог | 12 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Інфекційне |лікар-інфекціоніст | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Інфекційне боксоване |лікар-інфекціоніст | 18 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Відділення для лікування |лікар-інфекціоніст | 15 | |хворих з інфекційними | | | |ураженнями нервової системи| | | |---------------------------+---------------------------+--------| |Кардіохірургічне |лікар-хірург | 12 | | |серцево-судинний | | |---------------------------+---------------------------+--------| |Кардіологічне |лікар-кардіолог | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Кардіологічне для хворих на|лікар-кардіолог | 15 | |інфаркт міокарда | | | |---------------------------+---------------------------+--------| |Неврологічне |лікар-невропатолог | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Неврологічне для хворих з |лікар-невропатолог | 15 | |порушенням кровообігу | | | |---------------------------+---------------------------+--------| |Нейрохірургічне |лікар-нейрохірург | 15 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Нефрологічне |лікар-нефролог | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Опікове |лікар-комбустіолог | 15 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Онкологічне |лікар-онколог | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Психосоматичної патології |лікар-психотерапевт | 25 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Ортопедично-травматологічне|лікар-ортопед-травматолог | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Отоларингологічне |лікар-отоларинголог | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Офтальмологічне |лікар-офтальмолог | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Проктологічне* |хірург-проктолог | 15 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Стоматологічне |лікар-стоматолог-хірург | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Терапевтичне |лікар-терапевт | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Ревматологічне |лікар-ревматолог | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Травматологічне |лікар-ортопед-травматолог | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Туберкульозне для хворих на|лікар-ортопед-травматолог | 30 | |кістково-суглобовий | | | |туберкульоз | | | |---------------------------+---------------------------+--------| |Туберкульозне легеневе |лікар-фтизіатр | 30 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Туберкульозне |лікар-торакальний хірург | 12 | |легенево-хірургічне | | | |---------------------------+---------------------------+--------| |Туберкульозне для хворих на|лікар-фтизіатр | 15 | |менінгіт | | | |---------------------------+---------------------------+--------| |Туберкульозне для хворих на|лікар-уролог, | 20 | |урогенітальний туберкульоз,|лікар-акушер-гінеколог та | | |туберкульоз очей, шкіри |інші лікарі за профілем | | | |відділення очей, шкіри | | |---------------------------+---------------------------+--------| |Урологічне* |лікар-уролог | 15 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Хірургічне |лікар-хірург | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Хірургічне торакальне |лікар-хірург торакальний | 12 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Ендокринологічне |лікар-ендокринолог | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Пульмонологічне |лікар-пульмонолог | 20 | |---------------------------+---------------------------+--------| |Нейротравматологічне, |лікар-нейрохірург | 15 | |хребетно-спинномозкової | | | |травми | | | |---------------------------+---------------------------+--------| |Судинної хірургії |лікар-судинний хірург | 15 | |---------------------------+------------------------------------| |Відділення (палати) інших |за штатними нормативами медперсоналу| |найменувань |відповідних відділень | |---------------------------+------------------------------------| |Дитячі відділення (палати) |за штатними нормативами медперсоналу| |усіх найменувань |відповідних відділень (палат) | | |дитячих обласних лікарень | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Вводиться не менше 3 посад лікарів у відділенні.
2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені
п. 1) установлюються: а) у нейрохірургічних, нейротравматологічних, неврологічних
для хворих з порушенням кровообігу відділеннях з розрахунку
1 посада: лікарів-офтальмологів, отоларингологів, психіатрів
(сумарно) - на 30 ліжок; лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади
(крім неврологічних відділень для хворих з порушенням кровообігу);
у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - не більше
0,5 посади; б) у хірургічних торакальних, кардіохірургічних,
туберкульозних легенево-хірургічних - 1 посада лікаря-терапевта
на відділення; в) у відділеннях судинної хірургії - 1-2 посади лікаря
серцево-судинного хірурга (для забезпечення екстрених виїздів); г) у проктологічних - 0,5 посади лікаря-онколога на
відділення; ґ) в акушерських - 1 посада лікаря-терапевта на лікарню -
виключно для госпіталізації вагітних з екстрагенітальною
патологією, якщо в лікарні є відповідне відділення; д) у неврологічному відділенні для хворих з порушенням
кровообігу мозку - з розрахунку 1 посада лікаря-терапевта
на 60 ліжок; е) в інфекційних відділеннях - з розрахунку 1 посада
лікаря-отоларинголога на 60 ліжок; є) в отоларингологічному відділенні за наявності онкологічних
ліжок - з розрахунку 0,5 посади лікаря-отоларинголога-онколога на
30 ліжок; ж) у відділеннях з ліжками відновного лікування -
по 0,5 посади лікаря-психотерапевта та лікаря-рефлексотерапевта; з) у хірургічних торакальних та пульмонологічних відділеннях,
у бронхологічному кабінеті - з розрахунку 1 посада
лікаря-ендоскопіста на 60 ліжок; и) у відділенні психосоматичної патології - з розрахунку
1 посада психолога на 60 ліжок; і) у відділеннях ревматологічних, нефрологічних,
ендокринологічних, гематологічних - 0,5 посади лікаря-імунолога на
відділення; к) у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - 0,5 посади
лікаря-уролога.
3. При розрахунках числа посад лікарів у клінічних лікарнях
(відділеннях) їх число скорочується на 0,25 посади за рахунок
кожного асистента, який проводить лікувальну роботу. При виконанні
асистентами в установленому порядку систематичної консультативної
роботи з розрахункового числа посад лікарів за рахунок кожної
посади асистента вилучається 0,25 посади лікаря, але не більше
2 асистентів на відділення.
4. Посади лікарів для надання цілодобової екстреної медичної
допомоги встановлюються обласним управлінням охорони здоров'я
в залежності від обсягу роботи понад посади лікарів, установлених
для відповідних відділень.
5. Посади лікарів-стоматологів установлюються з розрахунку
1 посада на 400 ліжок.
6. Посади лікарів для надання консультативної поліклінічної
допомоги встановлюються з розрахунку:
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад лікарів | Число посад на 100 тис. | | | дорослого населення області | |-------------------------------+--------------------------------| | 1 | 2 | |-------------------------------+--------------------------------| |Акушер-гінеколог | 0,08, але не менше 1 посади | |-------------------------------+--------------------------------| |Алерголог, імунолог | 0,05 | |-------------------------------+--------------------------------| |Гастроентеролог | 0,06 | |-------------------------------+--------------------------------| |Гематолог | 0,05 | |-------------------------------+--------------------------------| |Кардіолог | 0,09 | |-------------------------------+--------------------------------| |Невропатолог | 0,10 | |-------------------------------+--------------------------------| |Нейрохірург | 0,05 | |-------------------------------+--------------------------------| |Нефролог | 0,05 | |-------------------------------+--------------------------------| |Отоларинголог | 0,09 | |-------------------------------+--------------------------------| |Офтальмолог | 0,09 | |-------------------------------+--------------------------------| |Профпатолог | 0,05 | |-------------------------------+--------------------------------| |Проктолог | 0,04 | |-------------------------------+--------------------------------| |Пульмонолог | 0,06 | |-------------------------------+--------------------------------| |Ревматолог | 0,07 | |-------------------------------+--------------------------------| |Терапевт | 0,15 | |-------------------------------+--------------------------------| |Ортопед-травматолог | 0,05 | |-------------------------------+--------------------------------| |Уролог | 0,05 | |-------------------------------+--------------------------------| |Хірург | 0,06 | |-------------------------------+--------------------------------| |Ендокринолог | 0,07 | ------------------------------------------------------------------
6.1. У консультативній поліклініці може вводитись посада
лікаря-хірурга серцево-судинного з розрахунку 0,03 посади
на 100 тис. населення за наявності у складі обласної лікарні
кардіохірургічного відділення.
7. Посади лікарів: дерматовенерологів, кардіологів,
радіологів, онкологів, психіатрів, психотерапевтів,
ендокринологів, наркологів усіх спеціальностей,
судово-психіатричних експертів і фтизіатрів диспансерних відділень
(кабінетів), кабінету з медичної генетики і для хворих зі
статевими розладами, лікарів для надання зазначених видів допомоги
в лікарні встановлюються за штатними нормативами, затвердженими
для відповідних диспансерних відділень, кабінетів, консультативних
поліклінік у складі дитячих обласних, республіканської (АР Крим)
і спеціалізованих лікарень, диспансерів та відповідно до
нормативів, наведених у додатку 26.
8. Посади лікарів радіологічного, рентгенорадіологічного
відділення, з променевої діагностики та променевої терапії
встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів
(додаток 26).
9. Посади лікарів відділень (груп) анестезіології та
інтенсивної терапії встановлюються в порядку і за штатними
нормативами зазначених відділень (додаток 26).
10. Посади лікарів-лаборантів установлюються: а) з розрахунку 1 посада на 150 ліжок. При проведенні біохімічних, бактеріологічних, імунологічних,
серологічних, цитологічних досліджень посади лікарів-лаборантів
уводяться за штатними нормативами відповідних лабораторій
(додаток 26). б) з розрахунку 1 посада на 30 посад лікарів, які ведуть
амбулаторний прийом, і додатково 0,5 посади в разі наявності
алергологічного, імунологічного кабінетів (для приготування
індивідуальних алергенів, антигенів, індивідуального підбору
ліків) та 0,5 посади на гематологічний кабінет; в) у поліклініках лікарень, у складі яких є відповідні
диспансерні відділення (кабінети) в зв'язку з відсутністю
диспансерів - згідно з підпунктом "б" без урахування посад
лікарів-онкологів, лікарів дерматовенерологів, лікарів-фтизіатрів
і, крім того, з розрахунку: 1 посада на 10 посад
лікарів-дерматовенерологів, лікарів-фтизіатрів, які ведуть
амбулаторний прийом, і 1 посада на 5 посад лікарів-онкологів, які
ведуть амбулаторний прийом.
11. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності
відповідного обладнання і апаратури: а) з розрахунку 1 посада на 150 ліжок; б) з розрахунку 1 посада на 20 посад лікарів, які ведуть
амбулаторний прийом; в) для флюорографічного обстеження населення з метою
профілактики - за штатними нормативами медичного персоналу
флюорографічних установок (додаток 26); г) у поліклініках лікарень, у складі яких є відповідні
диспансерні відділення (кабінети) у зв'язку з відсутністю
диспансерів, - згідно з підпунктом "б" без урахування посад
лікарів-онкологів і лікарів-фтизіатрів і, крім того, з розрахунку
1 посада на 3 посади лікарів-онкологів, які ведуть амбулаторний
прийом, і 1 посада на 6 посад лікарів-фтизіатрів, які ведуть
амбулаторний прийом.
12. Посади лікарів-радіологів установлюються за відсутності
в складі лікарні радіологічного відділення з розрахунку 1 посада
на рентгентерапевтичний апарат у зміну. Кількість змін роботи
визначається органом охорони здоров'я в залежності від обсягу
роботи.
13. Посади лікарів з функціональної діагностики
встановлюються з розрахунку 1 посада: а) у стаціонарі - на 300 ліжок; б) у поліклініці - на 30 посад лікарів, які ведуть
амбулаторний прийом, але не менше однієї посади.
14. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються: а) 1 посада на 200 ліжок, крім того, по 0,5 посади
в кардіохірургічних, нейротравматологічних, нейрохірургічних
відділеннях на 60 і більше ліжок та інфекційному відділенні для
хворих на нейроінфекції; б) з розрахунку 1 посада на 30 посад лікарів, які ведуть
амбулаторний прийом.
15. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються
з розрахунку 1 посада: а) у стаціонарі - на 300 ліжок; б) у поліклініці - на 50 посад лікарів, які ведуть
амбулаторний прийом.
16. Посади лікарів-дієтологів установлюються з розрахунку
1 посада на 400 ліжок.
17. Посади лікарів відділень (кабінетів): із застосування
апарата "штучна нирка", гіпербаричної оксигенації, ультразвукової
діагностики, ендоскопічних установлюються за штатними нормативами
зазначених відділень (додаток 26). За наявності лабораторії електрофізіологічних досліджень
посади медичного персоналу встановлюються за штатними нормативами
відповідних підрозділів (додаток 21).
18. Посади лікарів відділень трансфузіології, організованих
у складі обласних, республіканської (АР Крим) лікарень,
установлюються за штатними нормативами зазначених відділень
(додаток 26).
19. Посади лікарів приймального відділення встановлюються
в кожній лікарні 1 цілодобовий пост, за наявності понад 400 ліжок
додатково вводиться 2 посади лікарів.
20. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:
------------------------------------------------------------------ |Найменування відділень | Мінімальна | Примітка | | (палат) | кількість ліжок, | | | | при якій | | | | встановлюється | | | |посада завідуючого| | | |лікаря відповідної| | | | спеціальності | | |-----------------------+------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------------------+------------------+---------------------| |а) акушерське | 20 |у відділеннях | |обсерваційне, | |до 30 ліжок посада | |патології вагітності, | |завідуючого вводиться| |недоношених | |замість 0,5 посади | |новонароджених | |лікаря. Два | | | |відділення з | | | |установленням посади | | | |завідуючого | | | |організовуються при | | | |кількості не менше | | | |60 ліжок | | | |відповідного профілю | |-----------------------+------------------+---------------------| |б) акушерське | 30 |у відділеннях | |фізіологічне, | |до 40 ліжок посада | |новонароджених | |завідуючого вводиться| | | |замість 0,5 посади | | | |лікаря. | | | |Два відділення | | | |з установленням | | | |посад завідуючих | | | |організовуються | | | |у разі наявності | | | |80 і більше ліжок | |-----------------------+------------------+---------------------| |в) гематологічне, | 30 |у відділеннях | |алергологічне, | |до 50 ліжок посада | |імунологічне, | |завідуючого вводиться| |гінекологічне, | |замість 0,5 посади | |для лікування хворих | |лікаря. Два | |з інфекційними | |відділення з | |ураженнями нервової | |встановленням посад | |системи, | |завідуючих | |нейрохірургічне, | |організовуються у | |нефрологічне, | |разі наявності 60 і | |стоматологічне, | |більше ліжок | |туберкульозне для | |відповідного профілю | |хворих на менінгіт, | | | |урологічне | | | |-----------------------+------------------+---------------------| |г) гастроентерологічне,| 30 | - " - | |інфекційне, | | | |кардіологічне для | | | |хворих на інфаркт | | | |міокарда, неврологічне,| | | |нейротравматологічне, | | | |хребетно-спинномозкової| | | |травми, опікове, | | | |онкологічне, | | | |проктологічне, | | | |офтальмологічне, | | | |отоларингологічне, | | | |ендокринологічне, | | | |ревматологічне, | | | |кардіохірургічне, | | | |туберкульозне для | | | |хворих на | | | |кістково-суглобовий | | | |туберкульоз, | | | |туберкульозне | | | |легенево-хірургічне, | | | |туберкульозне для | | | |хворих на | | | |урогенітальний | | | |туберкульоз, | | | |туберкульоз очей, | | | |шкіри, туберкульозне | | | |легеневе, | | | |психосоматичної | | | |патології, | | | |неврологічне для | | | |хворих з порушенням | | | |мозкового кровообігу, | | | |ортопедичне, судинної | | | |хірургії, терапевтичне,| | | |травматолого- | | | |ортопедичне, | | | |травматологічне, | | | |хірургічне, | | | |кардіологічне, | | | |пульмонологічне | | | |-----------------------+------------------+---------------------| |ґ) хірургічне | 25 |У відділеннях | |торакальне | |до 40 ліжок посада | | | |завідуючого вводиться| | | |замість 0,5 посади | | | |лікаря. Два | | | |відділення з | | | |встановленням посад | | | |завідуючих | | | |організовуються у | | | |разі наявності 60 і | | | |більше ліжок | |-----------------------+------------------+---------------------| |д) пологове |100 акушерських | - | | |ліжок | | |-----------------------+------------------+---------------------| |е) відділення інших |за штатними | - | |найменувань |нормативами | | | |медичного | | | |персоналу | | | |відповідних | | | |відділень | | |-----------------------+------------------+---------------------| |є) дитячі відділення |за штатними | - | |всіх найменувань |нормативами | | | |медичного | | | |персоналу | | | |відділень дитячих | | | |обласних, | | | |республіканської | | | |(АР Крим) лікарень| | |-----------------------+------------------+---------------------| |ж) відділення всіх |у випадках, коли | - | |найменувань |посади завідуючих | | | |відділеннями за | | | |спеціальностями, | | | |наведеними | | | |в даному | | | |пункті, не можуть | | | |бути введені в | | | |порядку, який | | | |передбачений у | | | |підпунктах а)-ж) | | | |даного пункту, ці | | | |посади | | | |встановлюються в | | | |лікарні з числом | | | |посад лікарів | | | |відповідної | | | |спеціальності не | | | |менше 5 | | ------------------------------------------------------------------
21. Посади завідуючих диспансерними відділеннями, які є
в складі обласної, республіканської (АР Крим) лікарні,
встановлюються в порядку і за штатними нормативами зазначених
відділень у складі спеціалізованих лікарень (диспансерів) та
додатка 26.
22. Посади завідуючих відділеннями: анестезіології та
інтенсивної терапії, із застосування апарата "штучна нирка",
гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики,
рентгенорадіологічним, променевої діагностики та променевої
терапії, трансфузіології та ендоскопічним установлюються за
штатними нормативами зазначених підрозділів (додаток 26).
23. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється
в лікарні на 250 ліжок і більше. За наявності в складі лікарні не
менше 250 інфекційних ліжок і організації окремого приймального
відділення у її штаті додатково встановлюється посада завідуючого
зазначеним відділенням.
24. Посада завідуючого лабораторією, рентгенівським,
фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) та відділенням
(кабінетом) функціональної діагностики встановлюється у випадках,
якщо лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної
спеціальності. Кожна з посад завідуючих уводиться замість однієї посади
лікаря.
25. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
встановлюється в лікарні на 300 і більше ліжок.
26. Посада заступника головного лікаря з
акушерсько-гінекологічної допомоги встановлюється в лікарні, яка
має понад 100 акушерських та гінекологічних ліжок, замість однієї
посади завідуючого акушерським або гінекологічним відділенням.
27. Посада заступника головного лікаря з хірургічної допомоги
може встановлюватися в лікарні, яка має не менше 200 ліжок
хірургічного циклу. При цьому акушерські і гінекологічні ліжка
включаються в кількість зазначених ліжок хірургічного циклу в тому
випадку, якщо в штаті лікарні не встановлена посада заступника
головного лікаря з акушерсько-гінекологічної допомоги.
28. Посада заступника головного лікаря з поліклінічного
розділу роботи та експертизи тимчасової непрацездатності вводиться
в лікарні, якій встановлено не менше 20 посад лікарів
амбулаторного прийому.
Середній медичний персонал
29. Посади медичних сестер (палатних) установлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень | Кількість ліжок | | (палат) | | | |--------------------------------------| | | при 3-ступеневій | при 2-ступеневій | | | системі | системі | | | обслуговування | обслуговування | | | хворих | хворих | |-------------------------+-------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------------+-------------------+------------------| |а) інфекційне, | 25 | 20 | |онкологічне, | | | |неврологічне, | | | |ортопедичне, | | | |пульмонологічне, | | | |проктологічне, | | | |ревматологічне, судинної | | | |хірургії, стоматологічне,| | | |терапевтичне, | | | |травматологічне, | | | |туберкульозне для хворих | | | |на кістково-суглобовий та| | | |урогенітальний | | | |туберкульоз, туберкульоз | | | |очей, шкіри, урологічне, | | | |нефрологічне | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |б) інфекційне боксоване, | 10 | 8 | |для лікування хворих з | | | |інфекційними ураженнями | | | |нервової системи, | | | |туберкульозне для хворих | | | |на менінгіт | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |в) кардіологічне для | - | 15 | |хворих на інфаркт | | | |міокарда, | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |кардіологічне | 25 | 20 | |-------------------------+-------------------+------------------| |г) гастроентерологічне, | 30 | 25 | |отоларингологічне, | | | |офтальмологічне, | | | |хірургічне, | | | |алергологічне, | | | |психосоматичної патології| | | |-------------------------+-------------------+------------------| |ґ) гінекологічне | 30 | - | |-------------------------+-------------------+------------------| |д) кардіохірургічне, | | | |хірургічне торакальне: | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |післяопераційні палати; | 10 | - | |-------------------------+-------------------+------------------| |доопераційні палати і | 15 | - | |палати післяопераційного | | | |догляду | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |е) нейротравматологічне, | 20 | 15 | |хребетно-спинномозкової | | | |травми, нейрохірургічне, | | | |опікове, неврологічне | | | |відділення для хворих з | | | |порушенням кровообігу | | | |мозку | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |є) ендокринологічне, | 30 | 25 | |туберкульозно-легеневе | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |ж) туберкульозне | | | |легенево-хірургічне: | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |післяопераційні палати | 10 | 8 | |-------------------------+-------------------+------------------| |палати післяопераційного | 20 | 15 | |догляду | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |доопераційні палати | 30 | 25 | |-------------------------+-------------------+------------------| |з) гематологічне, | 12 | 10 | |імунологічне | | | |-------------------------+--------------------------------------| |и) відділення (палати) |за штатними нормативами відповідних | |інших найменувань |відділень | |-------------------------+--------------------------------------| |і) дитячі відділення |за штатними нормативами медичного | |(палати) всіх найменувань|персоналу відповідних відділень | | |дитячих обласних, республіканської | | |(АР Крим) лікарень | ------------------------------------------------------------------
30. Посади медичних сестер для організації індивідуального
догляду за тяжкохворими додатково вводяться: а) при 3-ступеневій системі обслуговування хворих - 1 посада
на відділення з кількістю 30 і більше ліжок; б) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих - 2 посади
у відділеннях на 40 і більше ліжок; в) в опікових відділеннях - 2 посади на відділення; г) у туберкульозних відділеннях - з розрахунку 1 посада
на 60 ліжок; ґ) у онкологічних відділеннях - 1 посада на 20 ліжок. У лікарнях, що мають палати анестезіології та інтенсивної
терапії, нормативи, передбачені підпунктами а) і б), не
застосовуються.
31. Посади акушерок в акушерських відділеннях (палатах)
установлюються за штатними нормативами акушерських відділень
(палат) пологових будинків (додаток 33).
32. Посади операційних медичних сестер установлюються
з розрахунку 1 посада (в кардіохірургічних, хірургічних
торакальних та відділеннях судинної хірургії - 2 посади)
на 30 ліжок хірургічного профілю.
33. Посади операційних медичних сестер для надання екстреної
допомоги встановлюються відповідно до посад лікарів, що введені
з цією метою згідно з п. 4.
34. Посади медичних сестер перев'язувальної встановлюються
з розрахунку 1 посада на кожну перев'язувальну за наявності
в лікарні не менше 30 ліжок хірургічного профілю. В опікових відділеннях зазначені посади вводяться
з розрахунку 2 посади на перев'язувальну, але не більше 3 посад.
35. Посади медичних сестер з дієтичного харчування
установлюються з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.
36. Посади медичних сестер приймального відділення
встановлюються відповідно до посад лікарів приймального
відділення. За наявності в лікарні інфекційних ліжок і організації
окремого приймального відділення встановлюється 1 цілодобовий пост
для прийому інфекційних хворих.
37. Посади медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються: а) у гематологічному, імунологічному, опіковому,
офтальмологічному, ревматологічному, нефрологічному,
кардіологічному, у т.ч. для хворих на інфаркт міокарду,
неврологічному для хворих з порушенням кровообігу мозку - з
розрахунку 1 посада на 30 ліжок; б) в інших відділеннях - з розрахунку 1 посада на 40 ліжок; в) у туберкульозному легеневому та відділенні для хворих
на кістково-суглобовий туберкульоз, туберкульоз очей, шкіри,
урогенітальний туберкульоз: до 60 ліжок - 1 посада; на 60 і більше
ліжок - 1,5 посади; г) у психіатричному відділенні - за нормативами,
затвердженими для цих відділень (додаток 10); ґ) у поліклініці - з розрахунку 1 посада на 20 посад лікарів,
що ведуть амбулаторний прийом.
38. Посади медичних сестер лікарських кабінетів
консультативної поліклініки (крім кабінету з медичної генетики)
встановлюються з розрахунку 1 посада на кожну посаду лікаря, що
веде амбулаторний прийом, і лікаря-радіолога, передбаченого п. 12.
39. Посади медичних сестер, у тому числі дільничних,
протитуберкульозних, психоневрологічних і онкологічних
диспансерних відділень (кабінетів), ендокринологічних,
кардіологічних, ендоскопічних відділень (кабінетів) установлюються
в порядку та за штатними нормативами медичного персоналу
відповідних підрозділів.
40. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп)
анестезіології та інтенсивної терапії установлюються за штатними
нормативами зазначених відділень (додаток 26). У разі наявності в лікарні опікового відділення додатково
встановлюється 0,5 посади медичної сестри-анестезистки.
41. Посади середнього медичного персоналу радіологічних
відділень, променевої діагностики та променевої терапії,
трансфузіології, із застосування апарата "штучна нирка",
гіпербаричної оксигенації та ультразвукової діагностики
встановлюються за штатними нормативами медичного персоналу
зазначених відділень (додаток 26). За наявності лабораторії електрофізіологічних досліджень
посади середнього медичного персоналу встановлюються за штатними
нормативами відповідних підрозділів (додаток 21).
42. Посади лаборантів установлюються: а) з розрахунку - 1 посада на 60 ліжок. При проведенні біохімічних, бактеріологічних, імунологічних,
серологічних, цитологічних досліджень посади лаборантів уводяться
за штатними нормативами відповідних лабораторій (додаток 26). При наданні лікарнею екстреної медичної допомоги
з цілодобовим чергуванням лікарів додаткові посади лаборантів
уводяться у кількості, що забезпечує перебування лаборанта у
вечірній і нічний час; б) з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, що ведуть
амбулаторний прийом; в) у поліклініках лікарень, у складі яких є відповідні
диспансерні відділення (кабінети) в зв'язку з відсутністю
диспансерів, згідно з підпунктом б) без урахування посад
лікарів-онкологів, лікарів-дерматовенерологів і лікарів-фтизіатрів
і, крім того, з розрахунку: 1 посада на 2 посади лікарів-онкологів
і 1 посада на 3 посади лікарів-дерматовенерологів
і лікарів-фтизіатрів, що ведуть амбулаторний прийом. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватися в межах
нормативу посад лаборантів.
43. Посада медичної сестри кабінету зондування встановлюється
з розрахунку - 1 посада на 50 гастроентерологічних ліжок, але не
більше 0,5 посади. У бронхологічному кабінеті посада медичної сестри
встановлюється відповідно до посади лікаря-ендоскопіста.
44. Посади рентгенлаборантів установлюються: а) відповідно до посад лікарів-рентгенологів, що встановлені
згідно з підпунктами а) і б) п. 11 і додатково: за наявності нейрохірургічного, проктологічного відділення -
0,5 посади; за наявності нефрологічного відділення - з розрахунку
1 посада на 40 ліжок, але не більше 1 посади; за наявності травматолого-ортопедичного (травматологічного),
хребетно-спинномозкової травми відділення - 1 посада; б) при введенні посад лікарів для надання цілодобової
екстреної медичної допомоги згідно з п. 4 - додатково 1 посада
в зміну, яка не забезпечена посадою рентгенлаборанта
у відповідності з підпунктом а) цього пункту та 1 цілодобовий пост
техніка-ортезиста гіпсувального кабінету; в) для флюорографічного обстеження населення з профілактичною
метою - за штатними нормативами медичного персоналу
флюорографічних установок (додаток 26).
45. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються
з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних
одиниць на рік.
46. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в штаті
фізіотерапевтичного відділення (кабінету): а) з розрахунку 1 посада на 150 ліжок і додатково 1 посада на
кожні 10 ліжок для хворих на нейроінфекції; б) 1 посада на кожне травматолого-ортопедичне, ортопедичне,
травматологічне, неврологічне, неврологічне для хворих
з порушенням кровообігу мозку, нейрохірургічне
і нейротравматологічне відділення.
47. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної
фізкультури встановлюються: а) з розрахунку 1 посада на 300 ліжок і додатково 1 посада на
кожні 20 ліжок для хворих на нейроінфекції; б) з розрахунку 1 посада на 40 ліжок для хворих на інфаркт
міокарда, кардіохірургічних відділень; в) 0,5 посади на кожне травматолого-ортопедичне,
травматологічне, ортопедичне, неврологічне, нейротравматологічне,
хребетно-спинномозкової травми, туберкульозне відділення для
хворих на кістково-суглобовий туберкульоз.
48. Посади медичних сестер стоматологічного кабінету та
кабінету функціональної діагностики встановлюються відповідно до
посад лікарів-стоматологів та лікарів з функціональної
діагностики, але не менше 1 посади за наявності зазначених
кабінетів.
49. Посади інструкторів з праці встановлюються з розрахунку
1 посада на 150 туберкульозних ліжок для дорослих.
50. Посади медичних реєстраторів установлюються: а) у довідковому бюро 1 посада на 300-500 ліжок, а за
наявності понад 500 ліжок - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок; б) у медичному архіві - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок; в) у рентгенівському архіві - з розрахунку 1 посада
на 500 ліжок; г) у консультативній поліклініці - з розрахунку 1 посада
на 10 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.
51. Посади дезінфекторів установлюються за наявності
дезустановки з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
52. Посади старших медичних сестер відділень установлюються
відповідно до посад завідуючих відділеннями, які введені згідно
з п. 20, а в диспансерних відділеннях - за штатними нормативами
цих відділень.
53. Посади старших акушерок установлюються в акушерських
відділеннях замість посад старших медичних сестер, передбачених
у п. 52.
54. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється
у лікарні за наявності не менше 3 посад операційних медичних
сестер і медичних сестер перев'язувальних.
55. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного
відділення (кабінету), відділення (кабінету) функціональної
діагностики встановлюється у лікарні за наявності не менше 5 посад
медичних сестер з фізіотерапії і масажу - замість однієї з них.
56. Посада старшої медичної сестри приймального відділення
встановлюється відповідно до посади завідуючого приймальним
відділенням.
57. Посада старшої медичної сестри реєстратури встановлюється
в поліклініці з числом посад медичних реєстраторів не менше 10.
58. Посада старшої медичної сестри поліклініки встановлюється
відповідно до посади завідуючого поліклінікою.
59. Посада головної медичної сестри вводиться в кожній
лікарні.
Молодший медичний персонал
60. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
або молодших медичних сестер (палатних) установлюються при
3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку
1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | |------------------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------+---------------------| |а) інфекційне, неврологічне, нефрологічне,| 25 | |онкологічне, ортопедичне, проктологічне, | | |ревматологічне, судинної хірургії, | | |стоматологічне, терапевтичне, | | |травматологічне, туберкульозне для хворих | | |на кістково-суглобовий та урогенітальний | | |туберкульоз, туберкульоз очей, шкіри, | | |урологічне, кардіологічне для хворих на | | |інфаркт міокарда, пульмонологічне | | |------------------------------------------+---------------------| |б) інфекційне боксоване, для лікування | 15 | |хворих з інфекційними ураженнями нервової | | |системи, туберкульозне для хворих на | | |менінгіт | | |------------------------------------------+---------------------| |в) гастроентерологічне, отоларингологічне,| 30 | |офтальмологічне, хірургічне, кардіологічне| | |------------------------------------------+---------------------| |г) гінекологічне | 30 | |------------------------------------------+---------------------| |ґ) кардіохірургічне, хірургічне | | |торакальне: | | |------------------------------------------+---------------------| |післяопераційні палати; | 10 | |------------------------------------------+---------------------| |доопераційні палати і палати | 15 | |післяопераційного догляду | | |------------------------------------------+---------------------| |д) нейротравматологічне, нейрохірургічне, | 20 | |хребетно-спинномозкової травми, опікове, | | |неврологічне відділення для хворих з | | |порушенням кровообігу мозку | | |------------------------------------------+---------------------| |е) ендокринологічне, туберкульозне | 30 | |легеневе, алергологічне, імунологічне, | | |психосоматичної патології | | |------------------------------------------+---------------------| |є) туберкульозне легенево-хірургічне: | | |------------------------------------------+---------------------| |післяопераційні палати | 10 | |------------------------------------------+---------------------| |палати післяопераційного догляду | 20 | |------------------------------------------+---------------------| |доопераційні палати | 35 | |------------------------------------------+---------------------| |ж) гематологічне | 12 | |------------------------------------------+---------------------| |з) відділення (палати) інших найменувань |за штатними | | |нормативами медичного| | |персоналу відповідних| | |відділень | |------------------------------------------+---------------------| |и) дитячі відділення (палати) всіх |за штатними | |найменувань |нормативами медичного| | |персоналу відповідних| | |відділень дитячих | | |обласних, | | |республіканської | | |(АР Крим) лікарень | ------------------------------------------------------------------
61. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних)
установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих
у лікарнях з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | |------------------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------+---------------------| |а) гастроентерологічне, інфекційне, | 30 | |неврологічне, опікове, онкологічне, | | |ортопедичне, отоларингологічне, | | |офтальмологічне, проктологічне, | | |ревматологічне, судинної хірургії, | | |стоматологічне, терапевтичне, | | |травматологічне, туберкульозне для хворих | | |на кістково-суглобовий і урогенітальний | | |туберкульоз, урологічне, хірургічне, | | |ендокринологічне, нефрологічне | | |------------------------------------------+---------------------| |б) інфекційне боксоване, інфекційне для | 15 | |хворих на нейроінфекції, туберкульозне для| | |хворих на менінгіт | | |------------------------------------------+---------------------| |в) нейротравматологічне, нейрохірургічне, | 25 | |неврологічне для хворих з порушенням | | |кровообігу мозку | | |------------------------------------------+---------------------| |г) туберкульозне легеневе | 40 | |------------------------------------------+---------------------| |ґ) гематологічне | 10 | |------------------------------------------+---------------------| |д) відділення (палати) інших найменувань; |за штатними | | |нормативами медичного| | |персоналу відповідних| | |відділень | |------------------------------------------+---------------------| |е) дитячі відділення (палати) всіх |за штатними | |найменувань |нормативами медичного| | |персоналу відповідних| | |відділень дитячих | | |обласних, | | |республіканської | | |(АР Крим) лікарень | ------------------------------------------------------------------
62. Посади молодших медичних сестер (палатних) акушерських
відділень (палат) та відділень (палат) для новонароджених
установлюються за штатними нормативами зазначених відділень
пологових будинків (додаток 33).
63. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
відділень (палат) анестезіології та інтенсивної терапії
встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень
і палат (додаток 26).
64. Посади молодших медичних сестер операційних
і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних
медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної, включаючи
посаду старшої операційної медичної сестри.
65. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються
з розрахунку 1 посада у зміну на 30 ліжок (крім опікових).
В опікових відділеннях вводяться 3 зазначені посади.
66. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 100 ліжок. В опікових відділеннях
уводиться 2 зазначені посади.
67. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць
установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок, в опікових -
не менше 1 посади на відділення.
68. Посади молодших медичних сестер приймального відділення
встановлюються відповідно до посад медичних сестер приймального
відділення. За наявності в лікарні інфекційних ліжок і організації
окремого приймального відділення встановлюється 1 цілодобовий пост
для обслуговування інфекційних хворих.
69. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються відповідно до посад медичних сестер цього кабінету.
70. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів
(крім кабінету з медичної генетики) встановлюються: а) у поліклініці - з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів,
що ведуть амбулаторний прийом; б) у стоматологічному кабінеті для обслуговування
стаціонарних хворих - відповідно до посад лікарів-стоматологів,
установлених згідно з п. 5, але не більше 1 посади; в) в алергологічному та імунологічному кабінеті -
з розрахунку 1 посада на 2 посади лікарів-алергологів; г) у кабінеті зондування та гіпсувальному кабінеті
по 0,5 посади; ґ) у бронхологічному кабінеті - 0,25 посади.
71. Посади молодших медичних сестер лабораторії
встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади
лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів, лаборантів, включаючи
посаду завідуючого. У штаті лабораторії, де проводиться середоваріння, додатково
встановлюються посади молодших медичних сестер у залежності від
обсягу роботи.
72. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку
1 посада на діючий рентгенапарат у зміну.
73. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада
на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні
водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на 1 посаду
медичної сестри, яка надає зазначені процедури.
74. Посади молодшого медичного персоналу відділення
трансфузіології, із застосування апарата "штучна нирка",
гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики,
ендоскопічного, радіологічного, променевої діагностики та
променевої терапії, лабораторії електрофізіологічних досліджень
і диспансерних відділень установлюються за штатними нормативами
зазначених відділень.
75. Посади молодших медичних сестер кабінетів функціональної
діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів зазначеного
кабінету.
76. Посади молодших медичних сестер для перевезення
і супроводження хворих до лікувально-діагностичних відділень
(кабінетів) встановлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок, для
приймання речей від хворих з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.
77. Посади сестер-господинь установлюються: а) 1 посада на кожне відділення стаціонару; б) 1 посада в консультативній поліклініці з числом лікарських
посад амбулаторного прийому не менше 10.
78. Посади молодших медичних сестер реєстратури
встановлюються з розрахунку 1 посада на реєстратуру в зміну.
Медичний персонал відділень планової та екстреної

консультативної допомоги населенню області
79. Завідуючий відділенням - лікар-терапевт - 1 посада.
80. Лікарі для надання планової та екстреної консультативної
допомоги дорослому населенню - з розрахунку 0,65 посади (сумарно)
на 100 тис. дорослого населення області, АР Крим, дітям
(за відсутності відповідної дитячої лікарні) - за штатними
нормативами дитячих обласних, республіканської (АР Крим) лікарень.
81. Фельдшер - 5 посад.
82. Молодша медична сестра - 2 посади.
Примітка. У разі організації територіальних центрів екстреної
медичної допомоги застосовуються штатні нормативи, наведені
у додатку 31.
Персонал організаційно-методичних відділів
83. Посади медичного персоналу організаційно-методичних
відділів обласних лікарень установлюються за нормативами:
------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Кількість штатних посад | |-------------------------------------+--------------------------| |1. Завідуючий відділом | 1 | |-------------------------------------+--------------------------| |2. Лікар-методист | 1 | |-------------------------------------+--------------------------| |3. Фельдшер | 1 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Кабінет обліку та медичної статистики | |----------------------------------------------------------------| | Найменування посади | Кількість штатних посад | |-----------------------------------+----------------------------| |1. Завідуючий кабінетом обліку та | 1 | |медичної статистики | | |(лікар-статистик) | | ------------------------------------------------------------------
84. Крім того, в штаті кабінету обліку та медичної статистики
встановлюються посади медичних статистиків: за наявності від 400 до 800 ліжок - 2 посади; за наявності 800 і більше ліжок - 3 посади і по 1 посаді
на кожні 300 ліжок понад 800.
Медичний персонал консультативних офтальмологічних

та отоларингологічних поліклінік (відділень)
85. Посади медичного персоналу консультативних
офтальмологічних та отоларингологічних поліклінік (відділень)
установлюються за штатними нормативами офтальмологічних та
отоларингологічних лікарень (додатки 34, 48).
Персонал сурдологопедичних

і фоніатричних кабінетів
86. Сурдологопедичний кабінет. Завідуючий кабінетом - лікар-отоларинголог (сурдолог) -
1 посада; лікар-невропатолог - 1 посада; логопед - 1 посада; медична сестра - 1 посада; медична сестра кабінету аудіометрії - 1 посада; молодша медична сестра - 0,5 посади; технік з виготовлення вушних вкладишів - 1 посада; інженер з обслуговування акустичної апаратури - 1 посада.
86.1. Фоніатричний кабінет. Завідуючий кабінетом - лікар-отоларинголог - 1 посада; логопед - 1 посада; медична сестра - 1 посада; молодша медична сестра - 0,5 посади.
Медичний і педагогічний персонал міських і дитячих

міських поліклінік у складі обласних,

республіканської (АР Крим) лікарень
87. Посади медичного і педагогічного персоналу міських і
дитячих міських поліклінік установлюються за штатними нормативами
зазначених підрозділів у складі міських лікарень. Посада заступника головного лікаря з експертизи тимчасової
непрацездатності, передбачена цими штатними нормативами, не
встановлюється, якщо вона може бути введена відповідно до п. 28.
Персонал аптек
88. Посади персоналу аптек уводяться за штатними нормативами
аптек міських лікарень у містах з населенням понад
25 тис. чоловік, якщо лікарня не обслуговується госпрозрахунковою
аптекою (додаток 2).
88.1. Посади клінічних провізорів уводяться з розрахунку 1
посада на 300 ліжок, але не більше 2 посад.
Педагогічний персонал
89. Посади вихователів і логопедів у дитячих відділеннях
стаціонарів установлюються за штатними нормативами зазначених
відділень у складі дитячих обласних, республіканської (АР Крим)
і спеціалізованих лікарень. У штат неврологічних відділень посади логопедів уводяться за
наявності обсягу роботи, але не більше 0,5 посади на відділення.
Персонал кухонь
90. Посади службовців і професії робітників кухонь
установлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів
(додаток 47).
Медичний персонал патологоанатомічних відділень

(прозекторських)
91. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень
(прозекторських) установлюються за штатними нормативами зазначених
підрозділів (додаток 11).
Персонал республіканського (АР Крим),

міжобласних, обласних медико-генетичних центрів
92. Посади медичних працівників медико-генетичних центрів
установлюються за рішенням органу охорони здоров'я та вводяться за
штатними нормативами зазначених підрозділів відповідно
до додатка 26.
Штатні нормативи регіонального (обласного) центру

алергології та клінічної імунології
1. Посада керівника центру - лікаря-імунолога, -алерголога
встановлюється у кожному центрі.
2. Консультативно-поліклінічний відділ
2.1. Посада завідуючого відділом - лікаря-імунолога,
-алерголога вводиться замість 0,5 посади лікаря-імунолога,
-алерголога.
2.2. Посади лікарів-імунологів, -алергологів уводяться: 4 посади на відділ.
2.3. Посада старшої медичної сестри вводиться в кожному
відділі.
2.4. Посади медичних сестер уводяться відповідно до посад
лікарів-алергологів, -імунологів.
2.5. Посада процедурної медичної сестри вводиться: 1 посада на відділ.
2.6. Посада молодшої медичної сестри-прибиральниці - 1 посада
на відділ.
3. Лабораторно-діагностичний відділ
3.1. Посада завідуючого лабораторно-діагностичним відділом
вводиться замість 0,5 посади лікаря-лаборанта.
3.2. Посади лікарів-лаборантів уводяться: 6 посад на відділ.
3.3. Посади лаборантів установлюються: 8 посад на відділ.
3.4. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць вводяться: 4 посади на відділ.
4. Клінічний відділ
4.1. Посади лікарів, середнього та молодшого медичного
персоналу встановлюються відповідно до штатних нормативів
відділень алергології, імунології.
5. Відділ аналізу інформації
5.1. Посада інженера-електроніка - 1 посада на центр.
5.2. Посада інженера-програміста - 1 посада на центр.
5.3. Посади операторів - 2 посади на центр. Указані посади встановлюються в обласній лікарні або іншій
лікарні обласного центру. При організації регіонального (обласного) Центру алергології
та клінічної імунології у обласних лікувально-профілактичних
закладах штати, передбачені для імунологічних лабораторій додатка
26, не застосовуються.
Примітки: 1. При організації в лікарні централізованої стерилізаційної
посади медичного персоналу (старшої медичної сестри і молодших
медичних сестер) установлюються в залежності від обсягу роботи за
штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26). 2. Штати медичного персоналу профпатологічних,
алергологічних, імунологічних відділень установлюються
в залежності від контингенту хворих, які госпіталізовані, за
штатними нормативами відповідних відділень (терапевтичних,
неврологічних, гематологічних, тощо). При організації відділень
(центрів) відновного лікування застосовуються штатні нормативи
відповідних підрозділів міських поліклінік (додаток 29) з
урахуванням норм навантаження, наведених у додатках 14 та 37. 3. У разі обслуговування лікарні на 300 і більше ліжок
госпрозрахунковою міжлікарняною аптекою в штаті лікарні
встановлюється 1 посада провізора-технолога або фармацевта. 4. Лікарське обслуговування хворих у вечірній і нічний час,
вихідні та святкові дні в стаціонарі лікарень, як правило,
забезпечується штатними лікарями в межах їх робочого часу за
обліковий період. У великих лікарнях крім чергування лікаря у лікарні може
також організовуватись чергування лікаря у декількох відділеннях,
за наявності в них не менше 200 ліжок. При цьому повинні враховуватися посади лікарів-хірургів,
лікарів-ортопедів-травматологів, лікарів-офтальмологів і
лікарів-акушерів-гінекологів, які вводяться для надання екстреної
хірургічної, травматологічної, офтальмологічної та гінекологічної
допомоги. 5. До посад лікарів, які ведуть консультативний амбулаторний
прийом, у залежності від числа яких розраховуються окремі посади
медичного персоналу, не належать посади: лікарів-лаборантів,
-методистів, -рентгенологів, -радіологів, -фізіотерапевтів,
-дієтологів, -анестезіологів, -статистиків, з лікувальної
фізкультури, з функціональної діагностики, лікарів відділень
планової і екстреної консультативної допомоги. 6. При розрахунку кількості посад медичного персоналу з
анестезіології та інтенсивної терапії ліжка у відділеннях судинної
хірургії, які використовуються для хірургічного лікування хворих
із застосуванням трансторакального або трансабдомінального
доступу, враховуються як ліжка хірургічних торакальних відділень. 7. Чисельність населення, від якої розраховуються окремі
посади медичного персоналу за цими штатними нормативами,
визначається за даними органів статистики. При цьому до дорослого
населення належать особи 15-річного віку і старші, до дитячого -
особи у віці до 14 років включно (14 років 11 місяців 29 днів). Чисельність прикріпленого до лікарні контингенту для надання
відповідних видів допомоги виключається при розрахунках посад
медичного персоналу за цими розділами роботи інших закладів
охорони здоров'я. 8. У штатні розклади можуть вводитися тільки цілі, 0,25, 0,5
або 0,75 посади. Округлення проводиться за однойменними посадами таким чином: підсумкові цифри менше 0,13 відкидаються, цифри 0,13-0,37
округлюються до 0,25; цифри 0,38-0,62 округлюються до 0,5; цифри
0,63-0,87 округлюються до 0,75, а понад 0,87 - до одиниці. У такому ж порядку проводиться округлення за категоріями
персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний
персонал та ін.), але лише в цілому по закладу. Якщо в результаті
округлення за посадою лікаря-ревматолога одержано менше 1 посади,
то округлення проводиться до повної посади. 9. Для проведення хворим висококваліфікованих консультацій
дозволяється залучення спеціалістів з інших закладів. Потрібні
кошти для оплати консультантів передбачаються в кошторисі лікарні. 10. Акушерсько-гінекологічні ліжка відносяться до ліжок
хірургічного профілю. 11. Посади лікарів-невропатологів та лікарів-кардіологів для
надання цілодобової спеціалізованої допомоги встановлюються в
штаті тільки в тих лікарнях, у складі яких організовані
неврологічні відділення для хворих з порушенням кровообігу мозку
та кардіологічних, у т.ч. для хворих на інфаркт міокарду. 12. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного
перебування встановлюються за нормативами відповідних структурних
підрозділів лікувальних закладів, наведених у додатку 26. 13. Якщо в обласному центрі є обласний спеціалізований заклад
(онкологічний, кардіологічний, шкірно-венерологічний,
ендокринологічний та інші диспансери або лікарні), аналогічні
відділення можуть організовуватись в обласній лікарні за рішенням
обласного органу охорони здоров'я за наявності обсягу роботи. 14. Посади лікарів-інтернів можуть уводитись в закладах за
рішенням органу охорони здоров'я понад посади лікарів,
установлених лікарні за цими штатними нормативами. 15. У разі організації кабінетів рефлексо- та лазеротерапії
застосовуються штатні нормативи, наведені у додатку 29 (розділ VII
п. Б).

Додаток 2

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу

і працівників кухонь центральних міських і міських

лікарень (медико-санітарних частин), розташованих

у містах з населенням понад 25 тисяч чоловік

Лікарський персонал
1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються
з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ |Найменування відділень| Найменування посади |Кількість ліжок| | (палат) | лікаря | | |----------------------+-------------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Алергологічне, |лікар-алерголог, | 15 | |імунологічне |лікар-імунолог | | |----------------------+-------------------------+---------------| |Акушерське |лікар-акушер-гінеколог | 15 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Гастроентерологічне |лікар-гастроентеролог | 25 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Гінекологічне |лікар-акушер-гінеколог | 20 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Гематологічне |лікар-гематолог | 12 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Ендокринологічне |лікар-ендокринолог | 25 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Інфекційне |лікар-інфекціоніст | 20 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Інфекційне боксоване |лікар-інфекціоніст | 18 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Кардіохірургічне |лікар-хірург | 15 | | |серцево-судинний | | |----------------------+-------------------------+---------------| |Кардіологічне |лікар-кардіолог | 20 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Кардіологічне для |лікар-кардіолог | 15 | |хворих на інфаркт | | | |міокарда | | | |----------------------+-------------------------+---------------| |Неврологічне |лікар-невропатолог | 20 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Неврологічне для |лікар-невропатолог | 15 | |хворих з порушенням | | | |кровообігу | | | |----------------------+-------------------------+---------------| |Нейротравматологічне, |лікар-нейрохірург | 15 | |нейрохірургічне, | | | |хребетно- | | | |спинномозкової травми | | | |----------------------+-------------------------+---------------| |Нефрологічне |лікар-нефролог | 20 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Опікове |лікар-комбустіолог | 15 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Онкологічне |лікар-онколог | 20 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Ортопедичне |лікар-ортопед-травматолог| 20 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Отоларингологічне |лікар-отоларинголог | 25 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Офтальмологічне |лікар-офтальмолог | 20 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Проктологічне |лікар-хірург-проктолог | 20 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Пульмонологічне |лікар-пульмонолог | 20 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Ревматологічне |лікар-ревматолог | 20 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Судинної хірургії |лікар-хірург судинний | 15 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Стоматологічне |лікар-стоматолог-хірург | 25 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Терапевтичне |лікар-терапевт | 25 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Травматологічне |лікар-ортопед-травматолог| 20 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Туберкульозне для |лікар-ортопед-травматолог| 40 | |хворих на | | | |кістково-суглобовий | | | |туберкульоз | | | |----------------------+-------------------------+---------------| |Туберкульозне легеневе|лікар-фтизіатр | 30 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Туберкульозне |лікар-хірург торакальний | 12 | |легенево-хірургічне | | | |----------------------+-------------------------+---------------| |Туберкульозне для |лікар-фтизіатр | 15 | |хворих на менінгіт | | | |----------------------+-------------------------+---------------| |Туберкульозне для |лікар-уролог | 20 | |хворих на |лікар-акушер-гінеколог | | |урогенітальний | | | |туберкульоз | | | |----------------------+-------------------------+---------------| |Урологічне |лікар-уролог | 20 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Хірургічне |лікар-хірург | 20 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Хірургічне торакальне |лікар-хірург торакальний | 12 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Шкірно-венерологічне |лікар-дерматовенеролог | 30 | |----------------------+-------------------------+---------------| |Інфекційне для хворих |лікар-інфекціоніст | 15 | |на нейроінфекції | | | |----------------------+-----------------------------------------| |Відділення (палати) |за штатними нормативами відповідних | |інших найменувань і |відділень | |для інвалідів війни | | |----------------------+-----------------------------------------| |Дитячі відділення |за штатними нормативами медичного | |(палати) всіх назв |персоналу відповідних відділень (палат) | | |дитячої обласної лікарні | ------------------------------------------------------------------
2. Посади лікарів окремих спеціальностей

(понад передбачені п. 1) встановлюються:
а) у нейрохірургічних, нейротравматологічних, неврологічних
для хворих з порушенням кровообігу відділеннях - з розрахунку
1 посада: лікарів-офтальмологів, лікарів-отоларингологів
і лікарів-психіатрів (сумарно) - на 30 ліжок; лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади
(крім неврологічних відділень для хворих з порушенням кровообігу),
у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - не більше
0,5 посади; лікарів-психотерапевтів - на 100 ліжок; б) у хірургічних торакальних, кардіохірургічних та
туберкульозних легенево-хірургічних відділеннях - 1 посада
лікаря-терапевта на відділення; в) у відділеннях судинної хірургії - 1-2 посади
лікаря-хірурга судинного (для забезпечення термінової допомоги у
виїзних умовах), лікаря-ендокринолога і лікаря-дерматовенеролога -
по 1 посаді у лікарнях з числом ліжок 400 і більше; г) у проктологічних відділеннях - 0,5 посади лікаря-онколога
на відділення; ґ) в акушерських відділеннях, які використовуються виключно
для госпіталізації вагітних з екстрагенітальною патологією -
1 посада лікаря-терапевта на лікарню, яка має в своєму складі
зазначене відділення; д) у хірургічному торакальному та пульмонологічному
відділенні - з розрахунку 1 посада лікаря-ендоскопіста
на 60 ліжок; е) у інфекційному відділенні - 1 посада лікаря-отоларинголога
на 60 ліжок; ж) у неврологічному відділенні для хворих з порушенням
кровообігу мозку - з розрахунку 1 посада лікаря-терапевта
на 60 ліжок; з) у отоларингологічному відділенні за наявності ліжок для
онкологічних хворих - 1 посада лікаря-отоларинголога-онколога на
60 ліжок; і) посади лікарів-психотерапевтів - на 300 ліжок; к) у відділеннях ревматологічних, нефрологічних,
ендокринологічних, гематологічних - 0,5 посади лікаря-імунолога на
відділення; л) у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - 0,5 посади
лікаря-уролога.
3. При розрахунку кількості посад лікарів у клінічних
лікарнях (відділеннях) їх кількість скорочується на 0,25 посади за
рахунок кожного асистента, які ведуть лікувальну роботу. При
виконанні асистентами в установленому порядку систематичної
консультативної роботи з розрахункової кількості посад лікарів за
рахунок кожної посади асистента вилучається 0,25 посади лікаря.
4. Посади лікарів для надання цілодобової екстреної медичної
допомоги встановлюються органом охорони здоров'я за
підпорядкуванням закладу в залежності від обсягу цієї роботи понад
посади лікарів, передбачені у відповідних відділеннях.
4.1. Посади лікарів-акушерів-гінекологів для надання
екстреної акушерсько-гінекологічної допомоги встановлюються за
рішенням органу охорони здоров'я, але не менше 3 посад.
5. Посади лікарів-стоматологів для надання допомоги хворим
у стаціонарі встановлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок,
але не більше 1 посади на лікарню.
6. Посади лікарів радіологічного, рентгенологічного відділень
і лікарів-ендоскопістів установлюються за штатними нормативами
відповідних відділень (додаток 26).
7. Посади лікарів відділень (груп) анестезіології,
інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами
зазначених відділень (груп) (додаток 26).
8. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку
1 посада на 150 ліжок. При проведенні бактеріологічних, біохімічних, імунологічних
досліджень посади лікарів-лаборантів установлюються за штатними
нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).
9. Посади лікарів-рентгенологів установлюються у разі
наявності відповідного обладнання і апаратури з розрахунку
1 посада на 200 ліжок. Для забезпечення променевої діагностики та променевої терапії
посади лікарів установлюються за наявності відповідного обладнання
за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).
10. Посади лікарів-радіологів установлюються у разі
відсутності в складі лікарні радіологічного відділення з
розрахунку 1 посада на рентгенотерапевтичний апарат у зміну.
Кількість змін роботи визначається органом охорони здоров'я
залежно від обсягу роботи.
11. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються
з розрахунку 1 посада на 250 ліжок і, крім того, по 0,5 посади на
кожне нейротравматологічне, нейрохірургічне відділення і на
інфекційне відділення для хворих на нейроінфекції.
12. Посади лікарів з функціональної діагностики
встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
13. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються
з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.
14. Посади лікарів-дієтологів установлюються з розрахунку
0,5 посади на 200 ліжок.
15. Посади лікарів відділень із застосування апарата "штучна
нирка", гіпербаричної оксигенації та відділення (кабінету)
ультразвукової діагностики встановлюються за штатними нормативами
зазначених відділень (додаток 26). За наявності лабораторії електрофізіологічних досліджень
посади лікарів установлюються за нормативами відповідних
підрозділів (додаток 21).
16. Посади лікарів відділення трансфузіології, організованого
в складі міської лікарні, встановлюються за штатними нормативами
зазначених відділень (додаток 26).
17. Посади лікарів приймального відділення встановлюються
в лікарнях на 200 і більше ліжок з розрахунку 1 цілодобовий пост
на 300 ліжок.
18. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Мінімальна | Примітка | | відділення | кількість | | | | ліжок, при | | | | якій | | | |встановлюється| | | | посада | | | | завідуючого | | | | відділенням | | |----------------------+--------------+--------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------+--------------+--------------------------| |а) Акушерське | 20 |у відділенні до 30 ліжок | |обсерваційне, | |посада завідуючого | |патології вагітності, | |встановлюється замість | |недоношених | |0,5 посади лікаря. Два | |новонароджених | |відділення організовуються| | | |за наявності не менше | | | |60 ліжок відповідного | | | |профілю | |----------------------+--------------+--------------------------| |б) Акушерське | 30 |у відділенні до 40 ліжок | |фізіологічне, | |посада завідуючого | |новонароджених | |вводиться замість | | | |0,5 посади лікаря. Два | | | |відділення з установленням| | | |посад завідуючих | | | |організовуються за | | | |наявності 80 і більше | | | |ліжок | |----------------------+--------------+--------------------------| |в) Гематологічне, | 30 |у відділеннях до 60 ліжок | |інфекційне для хворих | |посада завідуючого | |на нейроінфекції, | |вводиться замість | |нейрохірургічне, | |0,5 посади лікаря. Два | |нефрологічне, | |відділення з установленням| |стоматологічне, | |посад завідуючих | |туберкульозне для | |організовуються у разі | |хворих на менінгіт, | |наявності 90 і більше | |урологічне, | |ліжок відповідного профілю| |кардіохірургічне | | | |----------------------+--------------+--------------------------| |Акушерсько- | |також | |гінекологічне, | | | |гастроентерологічне, | | | |гінекологічне, | | | |інфекційне, | | | |кардіологічне для | | | |хворих на інфаркт | | | |міокарда, | | | |неврологічне, | | | |нейротравматологічне, | | | |хребетно- | | | |спинномозкової | | | |травми, опікове, | | | |онкологічне, | | | |отоларингологічне, | | | |офтальмологічне, | | | |проктологічне, | | | |ревматологічне, | | | |ендокринологічне, | | | |імунологічне, | | | |алергологічне, | | | |пульмонологічне, | | | |шкірно-венерологічне, | | | |туберкульозне для | | | |хворих на | | | |кістково-суглобовий | | | |туберкульоз, | | | |туберкульозне | | | |легенево-хірургічне, | | | |туберкульозне | | | |легеневе, | | | |туберкульозне для | | | |хворих на | | | |урогенітальний | | | |туберкульоз, | | | |хірургічне торакальне,| | | |ортопедичне, судинної | | | |хірургії, | | | |терапевтичне, | | | |травматологічне, | | | |ортопедично- | | | |травматологічне, | | | |хірургічне, | | | |кардіологічне | | | |----------------------+--------------+--------------------------| |г) Пологове | 100 | | | | акушерських | | | | ліжок | | |----------------------+--------------+--------------------------| |ґ) Геріатричне | 30 |у відділеннях до 60 ліжок | | | |посада завідуючого | | | |вводиться замість | | | |0,5 посади лікаря | |----------------------+-----------------------------------------| |Відділення інших |за штатними нормативами медичного | |найменувань і для |персоналу відповідних відділень | |інвалідів війни | | |----------------------+-----------------------------------------| |Дитячі відділення всіх|за штатними нормативами медичного | |найменувань |персоналу відповідних відділень дитячих | | |міських лікарень | ------------------------------------------------------------------
19. Посади завідуючих відділеннями: анестезіології та
інтенсивної терапії, із застосування апарата "штучна нирка",
гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики, променевої
діагностики та променевої терапії, рентгенрадіологічним,
трансфузіології і ендоскопічним установлюються за штатними
нормативами зазначених відділень.
20. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється
в лікарні на 250 і більше ліжок. У лікарнях до 350 ліжок зазначена
посада встановлюється замість 0,5 посади лікаря приймального
відділення. За наявності в складі лікарні інфекційного відділення,
створюється окреме приймальне відділення.
21. Посада завідуючого лабораторією, рентгенівським,
фізіотерапевтичним відділенням установлюється у випадках, якщо
лікарні встановлено не менше 1 посади лікаря відповідної
спеціальності. Кожна з посад завідуючих уводиться замість 1 посади лікаря.
22. Посада завідуючого кабінетом обліку і медичної
статистики - лікаря-статистика встановлюється у лікарні за
наявності 300 і більше ліжок.
23. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
встановлюється в лікарні на 200 і більше ліжок. Посада заступника головного лікаря з медичного обслуговування
населення міста встановлюється в кожній центральній міській
лікарні.
24. Посада заступника головного лікаря з надання окремих
видів медичної допомоги встановлюється в лікарні, яка має понад
100 ліжок відповідного профілю.
25. Посада заступника головного лікаря з хірургічної допомоги
може встановлюватись в лікарні на 300 і більше ліжок, яка має не
менше 150 ліжок хірургічного профілю. При цьому акушерські і
гінекологічні ліжка включаються до кількості зазначених ліжок,
якщо в штаті лікарні не встановлена посада заступника головного
лікаря, відповідно до п. 24.
Середній медичний персонал
26. Посади медичних сестер (палатних) установлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень | Кількість ліжок | | (палат) |------------------------------------| | | при 3-ступеневій |при 2-ступеневій | | | системі | системі | | | обслуговування | обслуговування | | | хворих | хворих | |---------------------------+------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------------+------------------+-----------------| |Інфекційне, неврологічне, | 25 | 20 | |нефрологічне, онкологічне, | | | |ортопедичне, проктологічне,| | | |ревматологічне, судинної | | | |хірургії, стоматологічне, | | | |терапевтичне, | | | |травматологічне, | | | |туберкульозне для хворих на| | | |кістково-суглобовий і | | | |урогенітальний туберкульоз,| | | |урологічне, | | | |пульмонологічне, | | | |ендокринологічне | | | |---------------------------+------------------+-----------------| |Інфекційне боксоване, | 10 | 8 | |інфекційне для хворих | | | |на нейроінфекції, | | | |туберкульозне для хворих на| | | |менінгіт | | | |---------------------------+------------------+-----------------| |Кардіологічне для хворих на| - | 15 | |інфаркт міокарда, | | | |---------------------------+------------------+-----------------| |кардіологічне | 25 | 20 | |---------------------------+------------------+-----------------| |Гастроентерологічне, | 30 | 25 | |отоларингологічне, | | | |офтальмологічне, | | | |хірургічне, алергологічне, | | | |геріатричне, гінекологічне | | | |---------------------------+------------------+-----------------| |Кардіохірургічне, | | | |хірургічне торакальне: | | | |---------------------------+------------------+-----------------| |в післяопераційних палатах | 10 | - | |---------------------------+------------------+-----------------| |в доопераційних палатах та | 15 | - | |палатах післяопераційного | | | |догляду | | | |---------------------------+------------------+-----------------| |Нейротравматологічне, | 20 | 15 | |нейрохірургічне, опікове, | | | |неврологічне відділення для| | | |хворих з порушенням | | | |кровообігу мозку, | | | |хребетно-спинномозкової | | | |травми | | | |---------------------------+------------------+-----------------| |Шкірно-венерологічне, | 30 | 25 | |туберкульозно-легеневе | | | |---------------------------+------------------+-----------------| |Туберкульозне | | | |легенево-хірургічне: | | | |---------------------------+------------------+-----------------| |післяопераційні палати | 10 | 6 | |---------------------------+------------------+-----------------| |палати післяопераційного | 20 | 15 | |догляду | | | |---------------------------+------------------+-----------------| |доопераційні палати | 40 | 30 | |---------------------------+------------------+-----------------| |Гематологічне, імунологічне| 12 | 10 | |---------------------------+------------------------------------| |Відділення (палати) інших |за штатними нормативами медичного | |найменувань та для |персоналу відповідних відділень | |інвалідів війни | | |---------------------------+------------------------------------| |Дитячі відділення (палати) |за штатними нормативами медичного | |всіх найменувань |персоналу відповідних відділень | | |дитячих міських лікарень | ------------------------------------------------------------------
27. Посади медичних сестер для організації індивідуального
догляду за тяжкохворими додатково вводяться: а) при 3-ступеневій системі обслуговування хворих - 1 посада
на відділення, які мають понад 50 ліжок; б) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих: у відділеннях до 60 ліжок - 0,5 посади; у відділеннях на 60 та більше ліжок - 1 посада; в) в опіковому відділенні - 2 посади на відділення; г) у туберкульозному відділенні - з розрахунку 1 посада
на 100 ліжок; ґ) у педіатричних відділеннях для новонароджених
і недоношених дітей, неврологічних та хірургічних для
новонароджених, які мають не менше 30 ліжок, а також
у пульмонологічних для дітей до 3-х років (включно), інфекційних,
інфекційних боксованих, інфекційних для дітей, хворих на
нейроінфекції, які мають не менше 40 ліжок, - до 1 цілодобового
посту. У лікарнях, які мають палати анестезіології та інтенсивної
терапії, нормативи, передбачені підпунктами "а" і "б", не
застосовуються.
28. Посади акушерок акушерських відділень (палат) і відділень
(палат) для новонароджених установлюються за штатними нормативами
зазначених відділень пологових будинків (додаток 33).
29. Посади операційних медичних сестер установлюються
з розрахунку 1 посада (в кардіохірургічних, хірургічних
торакальних відділеннях і відділеннях судинної хірургії -
2 посади) на 30 ліжок хірургічного профілю.
30. Посади операційних медичних сестер з екстреної медичної
допомоги встановлюються відповідно до посад лікарів, які
встановлені відповідно до п. 4.
31. Посади медичних сестер перев'язувальних установлюються
з розрахунку 1 посада на кожну перев'язувальну за наявності
в лікарні не менше 30 ліжок хірургічного профілю. За наявності
онкологічних ліжок та ліжок гнійної хірургії створюється окрема
перев'язувальна. В опікових відділеннях зазначені посади вводяться
з розрахунку 2 посади на перев'язувальну, але не більше 3 посад, у
шкірно-венерологічних відділеннях з розрахунку 1 посада
на 40 ліжок.
32. Посади медичних сестер з дієтичного харчування
установлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
33. Посади медичних сестер приймального відділення
встановлюються відповідно до посад лікарів приймального
відділення. За наявності в лікарні інфекційного відділення і організації
окремого приймального відділення встановлюється 1 цілодобовий пост
зазначених працівників для прийому інфекційних хворих.
34. Посади медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок у зміну,
у шкірно-венерологічних відділеннях 1 посада на 50 ліжок. У туберкульозно-легеневому відділенні і відділенні для хворих
на кістково-суглобовий туберкульоз до 60 ліжок - 1 посада, на 60 і
більше ліжок - 1,5 посади. У психіатричному відділенні - за нормативами відповідних
відділень.
35. Посади середнього медичного персоналу відділення (групи)
анестезіології та інтенсивної терапії установлюються за штатними
нормативами відповідних відділень. За наявності в лікарні
опікового відділення додатково встановлюється 0,5 посади медичної
сестри-анестезистки (додаток 26).
36. Посади середнього медичного персоналу відділень:
радіологічних, трансфузіології, із застосування апарата "штучна
нирка", гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики,
променевої діагностики та променевої терапії встановлюються за
штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень
(додаток 26). За наявності лабораторії електрофізіологічних досліджень
посади середнього медичного персоналу встановлюються за
нормативами, наведеними у додатку 21.
37. Посади фельдшерів-лаборантів (лаборантів) установлюються
з розрахунку 1 посада на 60 ліжок. При проведенні бактеріологічних, біохімічних, імунологічних
досліджень посади лаборантів установлюються за штатними
нормативами відповідних підрозділів (додаток 26). При наданні лікарнею екстреної медичної допомоги
з цілодобовим чергуванням лікарів додаткові посади лаборантів
уводяться в кількості, що забезпечує перебування лаборанта
у вечірній та нічний час.
38. У гастроентерологічному відділенні встановлюється
1 посада медичної сестри кабінету зондування.
39. Посади рентгенлаборантів установлюються; а) відповідно до посад лікарів-рентгенологів, установлених
відповідно до п. 9 і додатково: за наявності нейрохірургічного, проктологічного відділення
з розрахунку 0,5 посади на 40 ліжок; за наявності нефрологічного відділення з розрахунку 1 посада
на 70 ліжок, але не більше 1 посади; за наявності травматолого-ортопедичного (травматологічного),
нейротравматологічного відділення, хребетно-спинномозкової
травми - 1 посада; б) при введенні посад лікарів для надання екстреної
хірургічної та травматологічної допомоги згідно з п. 4 - 1 посада
в зміну, не забезпечену у відповідності з підпунктом а) цього
пункту рентгенлаборантами та 1 пост техніка-ортезиста
гіпсовиливальника у травматологічному відділенні.
40. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються
з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних
одиниць на рік.
41. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в штаті
фізіотерапевтичного відділення (кабінету): а) з розрахунку 1 посада на 150 ліжок і додатково 1 посада
на кожні 10 ліжок для хворих на нейроінфекції; б) 1 посада на кожне ортопедичне, неврологічне,
нейротравматологічне, нейрохірургічне, травматологічне,
травматолого-ортопедичне відділення.
42. Посада медичної сестри (інструктора) з лікувальної
фізкультури встановлюється: а) з розрахунку 1 посада на 200 ліжок і додатково 1 посада
на кожні 20 ліжок для хворих на нейроінфекції; б) 0,5 - 1 посада на кожне неврологічне, ортопедичне,
травматологічне, травматолого-ортопедичне, нейротравматологічне,
хребетно-спинномозкової травми, туберкульозне відділення для
хворих на кістково-суглобовий туберкульоз; в) з розрахунку 1 посада на 30 ліжок для хворих на інфаркт
міокарда.
43. Посади медичних сестер стоматологічного кабінету,
кабінету функціональної діагностики та ендоскопічного
встановлюються відповідно до посад лікарів-стоматологів, лікарів
з функціональної діагностики, ендоскопіста.
44. Посади інструкторів з трудової терапії встановлюються
з розрахунку 1 посада на 100 туберкульозних ліжок для дорослих.
45. Посади медичних реєстраторів установлюються: а) у довідковому бюро - в розрахунку 1 посада на 500 ліжок,
але не менше 1 посади в лікарні на 200 і більше ліжок; б) у медичному архіві - з розрахунку 1 посада на 300 ліжок; в) у рентгенівському архіві - 1 посада в лікарні на 300 і
більше ліжок.
46. Посади дезінфекторів за наявності дезустановки
встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
47. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку
1 посада на 300 ліжок.
48. Посади старших медичних сестер відділень установлюються
згідно з посадами завідуючих відділеннями, які вводяться
відповідно до п. 18.
49. Посади старших акушерок установлюються в акушерських
відділеннях замість посад старших медичних сестер, які вводяться
відповідно до п. 48.
50. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється
за наявності не менше 3 посад операційних медичних сестер і
медичних сестер перев'язувальної замість однієї з них.
51. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) вводиться в лікарні, якій установлено
не менше 5 посад медичних сестер з фізіотерапії та масажу, замість
однієї з них.
52. Посада старшої медичної сестри приймального відділення
встановлюється в лікарні на 300 та більше ліжок замість посади
медичної сестри.
53. Посади головних медичних сестер установлюються в лікарнях
віднесених до I-IV груп за оплатою праці керівних працівників.
Молодший медичний персонал
54. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими,
молодших медичних сестер (палатних) установлюються при
3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку
1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ |Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | |-------------------------------+--------------------------------| | 1 | 2 | |-------------------------------+--------------------------------| |а) інфекційне, неврологічне, | 30 | |нефрологічне, онкологічне, | | |ортопедичне, проктологічне, | | |ревматологічне, судинної | | |хірургії, стоматологічне, | | |терапевтичне, травматологічне, | | |туберкульозне для хворих на | | |кістково-суглобовий і | | |урогенітальний туберкульоз, | | |урологічне, кардіологічне для | | |хворих на інфаркт міокарда, | | |алергологічне, геріатричне, | | |пульмонологічне, | | |ендокринологічне, | | |гастроентерологічне, | | |отоларингологічне, | | |офтальмологічне, хірургічне, | | |гінекологічне, кардіологічне | | |-------------------------------+--------------------------------| |б) інфекційне боксоване, | 15 | |інфекційне для хворих на | | |менінгіт, туберкульозне для | | |хворих на нейроінфекції | | |-------------------------------+--------------------------------| |в) кардіохірургічне, хірургічне| | |торакальне: | | |-------------------------------+--------------------------------| |у післяопераційних палатах | 10 | |-------------------------------+--------------------------------| |у доопераційних палатах та | 15 | |палатах післяопераційного | | |догляду | | |-------------------------------+--------------------------------| |г) нейротравматологічне, | 20 | |нейрохірургічне, опікове, | | |неврологічне відділення для | | |хворих з порушенням кровообігу | | |мозку, хребетно-спинномозкової | | |травми | | |-------------------------------+--------------------------------| |ґ) шкірно-венерологічне, | 40 | |туберкульозне-легеневе | | |-------------------------------+--------------------------------| |д) туберкульозне-легеневе | | |-------------------------------+--------------------------------| |хірургічне: | | |-------------------------------+--------------------------------| |післяопераційні палати | 10 | |-------------------------------+--------------------------------| |палати післяопераційного | 20 | |догляду | | |-------------------------------+--------------------------------| |доопераційні палати | 40 | |-------------------------------+--------------------------------| |е) гематологічне, імунологічне | 12 | |-------------------------------+--------------------------------| |є) відділення (палати) інших |за штатними нормативами | |найменувань та для інвалідів |медичного персоналу відповідних | |війни |відділень | |-------------------------------+--------------------------------| |ж) дитячі відділення (палати) |за штатними нормативами | |всіх найменувань |медичного персоналу відповідних | | |відділень дитячих міських | | |лікарень | ------------------------------------------------------------------
55. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних)
установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | |----------------------------------------+-----------------------| |а) гастроентерологічне, інфекційне, | 30 | |ортопедичне, отоларингологічне, | | |офтальмологічне; проктологічне, | | |стоматологічне, терапевтичне, | | |ревматологічне, туберкульозне для хворих| | |на кістково-суглобовий і урогенітальний | | |туберкульоз, урологічне, кардіологічне, | | |імунологічне, алергологічне, | | |ендокринологічне, пульмонологічне, | | |геріатричне | | |----------------------------------------+-----------------------| |б) інфекційне боксоване, інфекційне для | 15 | |хворих на нейроінфекції, туберкульозне | | |для хворих на менінгіт | | |----------------------------------------+-----------------------| |в) нейротравматологічне, | 25 | |нейрохірургічне, неврологічне для хворих| | |з порушенням кровообігу мозку, | | |неврологічне, нефрологічне, опікове, | | |травматологічне, онкологічне, судинної | | |хірургії, хірургічне, кардіологічне для | | |хворих на інфаркт міокарду | | |----------------------------------------+-----------------------| |г) шкірно-венерологічне, туберкульозне | 50 | |легеневе | | |----------------------------------------+-----------------------| |ґ) гематологічне | 10 | |----------------------------------------+-----------------------| |д) відділення (палати) інших найменувань|за штатними нормативами| |та для інвалідів війни |медичного персоналу | | |відповідних відділень | |----------------------------------------+-----------------------| |е) дитячі відділення всіх найменувань |за штатними нормативами| | |медичного персоналу | | |відповідних відділень | | |дитячих міських | | |лікарень | ------------------------------------------------------------------
56. Посади молодших медичних сестер (палатних) акушерських
відділень (палат) і відділень (палат) для новонароджених
установлюються за штатними нормативами зазначених відділень
пологових будинків (додаток 33).
57. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
відділень (палат) анестезіології та інтенсивної терапії
встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень
(палат) (додаток 26).
58. Посади молодших медичних сестер операційних
і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних
медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної, включаючи
посаду старшої операційної медичної сестри.
59. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються
з розрахунку 1 посада у зміну на 30 ліжок. В опікових відділеннях
уводиться 3 зазначені посади.
60. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць
установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок. В опікових
відділеннях уводиться не менше 1 зазначеної посади.
61. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 100 ліжок (крім опікових). В опікових відділеннях уводиться 2 зазначені посади.
62. Посади молодших медичних сестер приймального відділення
встановлюються відповідно до посад медичних сестер. У лікарнях на 300 і більше ліжок додатково встановлюється
1 посада молодшої медичної сестри для приймання одягу від хворих,
що поступають. За наявності в лікарні інфекційного відділення
і організації окремого приймального відділення встановлюється
1 цілодобовий пост молодших медичних сестер для обслуговування
інфекційних хворих.
63. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету
установлюються відповідно до посад медичних сестер зазначеного
кабінету.
64. Посади молодших медичних сестер стоматологічного кабінету
з обслуговування стаціонарних хворих установлюються відповідно до
посад лікарів-стоматологів, введених згідно з п. 5, але не більше
1 посади.
65. Посади молодших медичних сестер лабораторії
установлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади
лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів і лаборантів. У штаті лабораторії, де проводиться середоваріння,
встановлюються додаткові посади молодших медичних сестер
у залежності від обсягу роботи.
66. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку
1 посада на діючий рентгенапарат у зміну.
67. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада
на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні
водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на 1 посаду
медичної сестри, яка здійснює зазначені процедури.
68. Посади молодшого медичного персоналу відділень
трансфузіології, із застосування апарата "штучна нирка",
гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики,
радіологічного, променевої діагностики та променевої терапії,
лабораторії електрофізіологічних досліджень установлюються
за штатними нормативами зазначених відділень.
69. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної
діагностики та ендоскопічного встановлюються з розрахунку
0,5 посади на посаду лікаря зазначеного кабінету.
70. Посади молодших медичних сестер для перевезення
і супроводження хворих до лікувально-діагностичних відділень
(кабінетів) встановлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.
71. Посада сестри-господині встановлюється у кожному
відділенні за наявності не менше 30 ліжок.
Медичний і педагогічний персонал міських і дитячих

міських поліклінік, які входять до складу лікарень
72. Посади лікарів, середнього і молодшого медичного
і педагогічного персоналу міських і дитячих міських поліклінік,
які входять до складу лікарень, установлюються за штатними
нормативами відповідних поліклінік (додатки 29, 30).
Персонал аптек (вводиться, якщо лікарня

не обслуговується госпрозрахунковою аптекою)
73. Посада завідуючого-провізора встановлюється в лікарні на
100 і більше ліжок.
74. Посада заступника завідуючого-провізора встановлюється
в лікарні на 600 і більше ліжок.
75. Посади провізорів-технологів або фармацевтів
установлюються за наявності: а) від 100 до 1000 ліжок - з розрахунку 1 посада
на 100 ліжок; б) понад 1000 ліжок - 10 посад і додатково по 1 посаді
на кожні 150 ліжок (понад 1000).
76. Посади провізорів-аналітиків установлюються за наявності: а) 200-500 ліжок - 0,5 посади; б) понад 500 до 1000 ліжок - 1 посада; в) понад 1000 ліжок - 1 посада і додатково по 1 посаді на
кожні 500 ліжок понад 1000 ліжок.
77. Посади фасувальниць медичних виробів установлюються
за наявності: а) від 300-900 ліжок з розрахунку 1 посада на 300 ліжок; б) понад 900 ліжок - 3 посади і додатково по 1 посаді на
кожні 400 ліжок (понад 900).
78. Посади молодших медичних сестер-мийниць установлюються
в залежності від кількості посад провізорів-технологів
і фармацевтів за наявності: а) від 100 до 1000 ліжок з розрахунку 40% від кількості
зазначених посад; б) понад 1000 ліжок - з розрахунку 30% від кількості
зазначених посад.
Примітки: 1. У разі, коли лікарня обслуговується аптекою, вводиться
посада фармацевта з розрахунку 1 посада на 300 ліжок. 2. Посади клінічних провізорів уводяться з розрахунку
1 посада на 300 ліжок, але не більше двох посад на лікарню.
Педагогічний персонал
79. Посади логопедів уводяться в штаті неврологічних
відділень за наявності обсягу роботи, але не більше 0,5 посади
на відділення.
Персонал кухонь
80. Посади працівників кухонь установлюються за штатними
нормативами працівників відповідних підрозділів (додаток 47).
Персонал інформаційно-аналітичних відділів

центральних міських і міських лікарень
81. Посади персоналу інформаційно-аналітичних відділів
установлюються за нормативами:
------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |на чисельність населення в тис. чол. | | |-------------------------------------| | | до 60 | 60-150 |150-250 |понад 250 | |--------------------------+--------+--------+--------+----------| |1. Завідувач відділом | 1 | 1 | 1 | 1 | |--------------------------+--------+--------+--------+----------| |2. Лікар-статистик | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |--------------------------+--------+--------+--------+----------| |3. Медичний статистик | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |--------------------------+--------+--------+--------+----------| |4. Медичний реєстратор | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |----------------------------------------------------------------| | Група автоматизованої обробки інформації | |----------------------------------------------------------------| |5. Завідувач групи | - | - | 1 | 1 | |(інженер-програміст) | | | | | |--------------------------+--------+--------+--------+----------| |6. Інженер-програміст для | 1 | 1 | 1 | 1 | |супроводження програм | | | | | |--------------------------+--------+--------+--------+----------| |7. Інженер-електронщик | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |--------------------------+--------+--------+--------+----------| |8. Оператор ЕОМ | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | ------------------------------------------------------------------
Медичний персонал патологоанатомічних

відділень (прозекторських)
82. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень
(прозекторських) установлюються за штатними нормативами зазначених
підрозділів (додаток 11).
Персонал міських медико-генетичних

кабінетів (консультацій)
83. Посади медичних працівників медико-генетичних кабінетів
установлюються за рішенням органу охорони здоров'я та вводяться
в межах чисельності, визначеної для міської лікарні, за штатними
нормативами зазначених підрозділів (додаток 26).
Персонал сурдологопедичного

і фоніатричного кабінетів
84. Сурдологопедичний і фоніатричний кабінети організовуються
у складі міських лікарень (поліклінік) міст з населенням понад
100 тис. чол. за штатними нормативами, наведеними у додатку 1. У містах з населенням до 100 тис. чол. у штат поліклініки
вводиться 1 посада медичної сестри з аудіометрії і 0,5 посади
молодшої медичної сестри.
Примітки: 1. При встановленні штатів централізованих стерилізаційних,
бактеріологічних, біохімічних і цитологічних лабораторій,
профпатологічних відділень (кабінетів), для обслуговування хворих
у вечірній та нічний час, у вихідні та святкові дні, округленні
при розрахунку кількості посад, уведенні окремих посад у т.ч.
лікарів-інтернів і проведенні консультацій застосовується порядок,
установлений для обласних лікарень. 2. Посади лікарів-невропатологів для надання цілодобової
спеціалізованої допомоги встановлюються в штаті лише в лікарнях,
у складі яких організовані неврологічні відділення для хворих
з порушенням кровообігу мозку. 3. Якщо в місті є спеціалізований заклад
(шкірно-венерологічний диспансер, туберкульозна та інфекційна
лікарні, кардіологічний та ендокринологічний диспансери, опіковий
та онкологічний центри тощо), то відповідні відділення можуть
організовуватись у міських лікарнях за рішенням органу охорони
здоров'я за наявності обсягу роботи. 4. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного
перебування та денних стаціонарів установлюються за нормативами
відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів,
наведеними у додатку 26. 5. У разі організації у складі лікарні кабінету рефлексо-,
лазеротерапії застосовуються штатні нормативи, наведені у додатку
29 (розділ VII п. Б).

Додаток 3

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного, фармацевтичного персоналу

і працівників кухонь центральних районних

і районних лікарень сільських районів, центральних

районних поліклінік сільських районів, міських

лікарень і поліклінік (амбулаторій) міст і селищ

міського типу з чисельністю населення

до 25 тис. чоловік

А. Штатні нормативи медичного,

фармацевтичного персоналу центральних районних

і районних лікарень сільських районів
Лікарський персонал
1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються
з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділення |Найменування посади лікаря |Кількість | | (палат) | | ліжок | |-------------------------+---------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------------+---------------------------+----------| |Акушерське |лікар-акушер-гінеколог | 15 | |-------------------------+---------------------------+----------| |Гінекологічне |лікар-акушер-гінеколог | 25 | |-------------------------+---------------------------+----------| |Інфекційне |лікар-інфекціоніст | 20 | |-------------------------+---------------------------+----------| |Інфекційне дитяче |лікар-інфекціоніст дитячий | 18 | | |або лікар-педіатр | | |-------------------------+---------------------------+----------| |Інфекційне боксоване |лікар-інфекціоніст | 18 | |-------------------------+---------------------------+----------| |Інфекційне боксоване для |лікар-інфекціоніст дитячий | 15 | |дітей |або лікар-педіатр | | |-------------------------+---------------------------+----------| |Шкірно-венерологічне (для|лікар-дерматовенеролог (у | 30 | |дорослих і дітей) |т.ч. дитячий) | | |-------------------------+---------------------------+----------| |Неврологічне (для |лікар-невропатолог або | 20 | |дорослих і дітей) |лікар-невролог дитячий | | |-------------------------+---------------------------+----------| |Для новонароджених: |лікар-педіатр, | | |-------------------------|лікар-педіатр-неонатолог |----------| |здорових |лікар-педіатр, | 25 | |-------------------------|лікар-педіатр-неонатолог |----------| |обсерваційного |лікар-педіатр, | 10 | |акушерського відділення |лікар-педіатр-неонатолог | | |-------------------------| |----------| |недоношених | | 10 | |-------------------------+---------------------------+----------| |Отоларингологічне (для |лікар-отоларинголог або | 25 | |дорослих і дітей) |лікар-отоларинголог дитячий| | |-------------------------+---------------------------+----------| |Пульмонологічне |лікар-пульмонолог | 25 | |-------------------------+---------------------------+----------| |Офтальмологічне (для |лікар-офтальмолог або | 25 | |дорослих і дітей) |лікар-офтальмолог дитячий | | |-------------------------+---------------------------+----------| |Кардіологічне |Лікар-кардіолог | 20 | |-------------------------+---------------------------+----------| |Педіатричне |лікар-педіатр | 20 | |-------------------------+---------------------------+----------| |Терапевтичне |лікар-терапевт | 25 | |-------------------------+---------------------------+----------| |Травматологічне, |лікар-ортопед-травматолог | 20 | |травматолого-ортопедичне |або | | |(для дорослих і дітей) |лікар-ортопед-травматолог | | | |дитячий | | |-------------------------+---------------------------+----------| |Туберкульозне легеневе |лікар-фтизіатр | 30 | |-------------------------+---------------------------+----------| |Урологічне (для дорослих |лікар-уролог або | 20 | |і дітей) |лікар-уролог дитячий | | |-------------------------+---------------------------+----------| |Хірургічне (для дорослих |лікар-хірург, | 20 | |і дітей) |---------------------------+----------| | |лікар-хірург дитячий | 15 | |-------------------------+---------------------------+----------| |Гастроентерологічне |лікар-гастроентеролог | 25 | |-------------------------+--------------------------------------| |Відділення інших |згідно з штатними нормативами | |найменувань |медичного персоналу відповідних | | |відділень міських, дитячих міських та | | |спеціалізованих лікарень | ------------------------------------------------------------------
2. Посади лікарів для надання екстреної цілодобової медичної
допомоги встановлюються за рішенням МОЗ АР Крим, управлінь охорони
здоров'я облдержадміністрацій.
2а. Посади лікарів-акушерів-гінекологів та лікарів-педіатрів
для надання екстреної акушерсько-гінекологічної та педіатричної
допомоги у вечірній, нічний час, вихідні та святкові дні
встановлюються за рішенням МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров'я
облдержадміністрацій, але не менше 3 посад.
3. Посади лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної
допомоги населенню встановлюються з розрахунку:
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Кількість посад на 1000 чол. населення| | лікарів | району | | |--------------------------------------| | |дорослого | дитячого | | |до 25 тис.|---------------------------| | | чол. | до | понад | | | |25 тис. чол.| 25 тис. чол. | |-------------------------+----------+------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-терапевт | 0,5 | - | - | |дільничний* | | | | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-терапевт | 0,03 | - | - | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-педіатр дільничний*| | 1,25 | 1,25 | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-педіатр | - | 0,02 | 0,02 | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-хірург, | 0,05 | - | - | |лікар-уролог, але не | | | | |менше ніж по 1 посаді | | | | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-хірург дитячий | - |0,25 посади,| 0,05, але | | | |але не менше| не менше | | | | 0,5 посади | 0,5 посади | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-ортопед-травматолог|0,05, але | - | - | | | не менше | | | | | 1 посади | | | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-ортопед-травматолог| - |0,25 посади | 0,05, але | |дитячий | | | не менше | | | | | 0,5 посади | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-акушер-гінеколог | 0,31 | - | - | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-гінеколог дитячого | - | 0,05 | 0,05 | |та підліткового віку | | | | |(вводиться замість | | | | |0,5 посади | | | | |акушера-гінеколога) | | | | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-отоларинголог |0,04, але | - | - | | | не менше | | | | | 1 посади | | | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-отоларинголог | - | 0,1, але | 0,1 | |дитячий | | не менше | | | | |0,25 посади | | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-офтальмолог |0,04, але | - | - | | | не менше | | | | | 1 посади | | | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-офтальмолог дитячий| - | 0,1, але | 0,1 | | | | не менше | | | | |0,25 посади | | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-невропатолог |0,05, але | - | - | | | не менше | | | | | 1 посади | | | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-невролог дитячий | - | 0,5 посади | 0,1, але не | | | | |менше 1 посади| |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-стоматолог, | 0,30 | - | - | |лікар-стоматолог-хірург | | | | |(сумарно) | | | | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-стоматолог дитячий,| - |0,25 посади | 0,25 посади | |лікар-стоматолог-ортодонт| | | | |(сумарно) | | | | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-інфекціоніст |0,02, але | - | - | | | не менше | | | | | 1 посади | | | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-інфекціоніст | - | 0,5 | 1 посада | |дитячий | | | | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-кардіолог |0,02, але | - | - | | | не менше | | | | | 1 посади | | | |-------------------------+----------+------------+--------------| |Лікар-ревматолог | 0,01 | - | - | |-------------------------+----------+---------------------------| |Лікар-терапевт | |1 посада на 1500 підлітків | |підлітковий | |віком до 17 років включно | |-------------------------+----------+---------------------------| |Лікар-геріатр | 0,02 | - | - | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Число посад лікарів-терапевтів дільничних та
лікарів-педіатрів дільничних розраховується на населення, яке
проживає на приписній дільниці.
4. Посади лікарів-стоматологів-ортопедів, які утримуються на
госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, установлюються
в залежності від обсягу виконуваної роботи.
5. Посади лікарів пунктів охорони здоров'я (здоровпунктів),
лікарів-психотерапевтів, лікарів-дерматовенерологів,
лікарів-онкологів, лікарів-психіатрів, лікарів-ендокринологів,
лікарів-наркологів, лікарів-фтизіатрів у т.ч. дитячих
установлюються у порядку та за штатними нормативами, установленими
для відповідних диспансерів та підрозділів, із застосуванням у
диспансерних відділеннях (кабінетах) нормативів посад, які
передбачені для обслуговування населення сільських районів.
5.1. У разі залучення лікарів окремих спеціальностей до
комісій військкоматів, у штаті центральної районної лікарні
вводяться додатково посади лікарів в залежності від потреби за
рішенням органу охорони здоров'я.
5.2. Посади лікарів з ультразвукової діагностики та
ендоскопістів установлюються за штатними нормативами, наведеними у
додатку 26.
5.3. Посади лікарів для забезпечення променевої діагностики
та променевої терапії встановлюються за наявності відповідної
апаратури за штатними нормативами, наведеними у додатку 26.
6. Посади лікарів-педіатрів для обслуговування дітей
в прикріплених дитячих дошкільних закладах (яслах, яслах-садках,
садках) та школах, які розташовані в населеному пункті, де є
лікарня, встановлюються з розрахунку 1 посада на: а) 350 дітей в яслах (ясельних групах, ясел-садків); б) 1000 дітей в дитячих садках; в) 2500 школярів. При організації роботи лікарів-педіатрів дільничних за
змішаним принципом (робота в поліклініці (амбулаторії), допомога
вдома, в дитячих дошкільних закладах та школах) зазначені
в пп. а), б), в) посади не вводяться.
7. Посади лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної
допомоги дорослому населенню в містах з числом мешканців понад
25 тис., де розташована лікарня, можуть за рішенням органу охорони
здоров'я замість нормативів, передбачених пп. 3-6,
встановлюватись: а) для обслуговування дорослого населення міста - згідно зі
штатними нормативами для міських поліклінік міст з населенням
понад 25 тис. чол. (додаток 29); б) для обслуговування населення, яке проживає на приписній
дільниці - за нормативами, встановленими п. 3-6; в) для обслуговування населення, яке проживає на решті
території діяльності лікарні (без врахування населення міст
і селищ міського типу з числом жителів понад 25 тис. чол.) -
з розрахунку 1 посада лікарів усіх найменувань сумарно
на 10 тис. чоловік населення.
8. Посади лікарів для забезпечення організаційно-методичної
і консультативної роботи, крім передбачених для цієї мети в п. 3,
встановлюються додатково в штаті центральної районної лікарні
(ЦРЛ) з розрахунку 0,5 посади всіх найменувань сумарно
на 10 тис. чол. населення району.
9. Посади лікарів відділень (груп) анестезіології та
інтенсивної терапії установлюються за штатними нормативами цих
відділень (груп), наведеними у додатку 26.
10. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку: а) 1 посада на 100 ліжок; б) 1 посада на 20 посад лікарів, які ведуть амбулаторний
прийом; в) у поліклініках лікарень, лікарський персонал яких
визначається згідно з підпунктом б) п. 7, - без врахування посад
лікарів-онкологів, лікарів-дерматовенерологів і
лікарів-фтизіатрів; крім того, по 1 посаді на 6 посад
лікарів-онкологів, які ведуть амбулаторний прийом, і 1 посада на
10 посад лікарів-дерматовенерологів і лікарів-фтизіатрів, які
ведуть амбулаторний прийом; г) При проведенні біохімічних, бактеріологічних,
імунологічних, цитологічних, серологічних досліджень посади
лікарів-лаборантів уводяться за штатними нормативами, наведеними
у додатку 26.
11. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності
відповідного обладнання і апаратури з розрахунку: а) 1 посада на 200 ліжок; б) 1 посада на 20 посад лікарів, які ведуть амбулаторний
прийом; в) для флюорографічного обстеження населення з профілактичною
метою у штаті ЦРЛ - за штатними нормативами медичного персоналу
флюорографічних установок (додаток 26).
12. Посади лікарів-радіологів установлюються в ЦРЛ за
наявності рентгенотерапевтичного обладнання з розрахунку 1 посада
на апарат у зміну. Кількість змін роботи визначається органом
охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи.
13. Посади лікарів з функціональної діагностики
встановлюються: а) у стаціонарі: до 200 ліжок - 0,5 посади; понад 200 ліжок - 1 посада; б) у поліклініці (амбулаторії) при числі лікарів, які ведуть
амбулаторний прийом, не менше 15 - 0,5 посади, понад 15 -
1 посада; в) за наявності відповідного обладнання для проведення
функціональних досліджень посада лікаря з функціональної
діагностики встановлюється в залежності від обсягу роботи за
нормативами часу, наведеними у додатку 26.
14. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються
з розрахунку 1 посада: а) у стаціонарі - на 250 ліжок; б) у поліклініці (амбулаторії) - на 20 посад лікарів, які
ведуть амбулаторний прийом; в) посади лікарів-рефлексотерапевтів уводяться за рахунок
посад лікарів-фізіотерапевтів з розрахунку 1 посада
на 40 тис. населення з навантаженням 18 хворих у зміну.
15. Посада лікаря з лікувальної фізкультури встановлюється
з розрахунку 1 посада на 400 ліжок. У лікарні з числом ліжок до
300 зазначена посада вводиться, якщо в лікарні є не менше 20 посад
лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.
16. Посади лікарів-дієтологів установлюються з розрахунку
1 посада на 300 ліжок.
17. Посади лікарів відділень трансфузіології, які
організовані в складі лікарні, установлюються за штатними
нормативами відповідних відділень (додаток 26).
18. У приймальному відділенні центральної районної лікарні до
200 ліжок установлюються 2 посади, понад 200 ліжок - 1 цілодобовий
пост лікарів.
19. Посада лікаря-педіатра районного встановлюється в кожній
ЦРЛ.
20. Посади завідуючих відділеннями стаціонару встановлюються:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень |Мінімальна | Примітки | | | кількість | | | |ліжок, при | | | | якій | | | | вводиться | | | | посада | | | |завідуючого| | |-----------------------------+-----------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------+-----------+----------------------| |а) інфекційне (для дорослих і| 30 |у залежності від | |дітей), шкірно-венерологічне | |місцевих умов | |(для дорослих і дітей), | |(плану будівлі) | |травматолого-ортопедичне (для| |посада завідуючого | |дорослих і дітей), хірургічне| |інфекційним | |(для дорослих і дітей), | |відділенням може | |терапевтичне, травматологічне| |вводитись за наявності| |(для дорослих і дітей), | |не менше 30 ліжок | |пульмонологічне, неврологічне| |замість 0,5 посади | |(для дорослих і дітей), | |лікаря у відділеннях з| |кардіологічне, | |кількістю ліжок до 50 | |отоларингологічне (для | |посада завідуючого | |дорослих і дітей), | |встановлюється замість| |офтальмологічне (для дорослих| |0,5 посади лікаря, | |і дітей), гінекологічне, | |понад 50 ліжок - понад| |педіатричне, урологічне (для | |посади лікарів | |дорослих і дітей), акушерське| | | |фізіологічне (з урахуванням | | | |обсерваційних палат, палат | | | |для патології вагітності | | | |і гінекологічних палат | | | |за відсутності самостійних | | | |підрозділів) | | | |-----------------------------+-----------+----------------------| |б) акушерське обсерваційне і | 20 |у відділеннях з | |патології вагітності, для | |кількістю ліжок до 30 | |новонароджених | |посада завідуючого | | | |встановлюється замість| | | |0,5 посади лікаря | |-----------------------------+-----------+----------------------| |в) туберкульозне легеневе | 30 |у залежності від | |(для дорослих і дітей) | |місцевих умов (плану | | | |будівлі) посада | | | |завідуючого може | | | |вводитись за наявності| | | |не менше 30 ліжок. | | | |У відділеннях з | | | |кількістю ліжок до 50 | | | |посада завідуючого | | | |встановлюється замість| | | |0,5 посади лікаря | |-----------------------------+-----------+----------------------| |г) об'єднане відділення | 30 | - " - | |хірургічного профілю | | | |(хірургічні, травматологічні,| | | |отоларингологічні, | | | |гінекологічні, урологічні та | | | |інші ліжка), терапевтичного | | | |профілю (терапевтичні, | | | |неврологічні, | | | |пульмонологічні, | | | |гастроентерологічні ліжка) | | | |-----------------------------+----------------------------------| |ґ) відділення інших |за штатними нормативами | |найменувань |відповідних відділень міських, | | |дитячих міських і спеціалізованих | | |лікарень | ------------------------------------------------------------------
21. Посади завідуючих відділеннями поліклініки (амбулаторії)
лікарні установлюються:
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Мінімальне число | Примітки | | відділення | посад лікарів | | | | однойменної | | | | спеціальності, при | | | | якому вводиться | | | | посада завідуючого | | | | відділенням | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------------------+---------------------+---------------------| |а) терапевтичне, | 7 |вводиться замість | |педіатричне, | |0,5 посади лікаря | |стоматологічне | | | |--------------------+---------------------+---------------------| |б) хірургічне | 5 |вводиться замість | | | |0,5 посади лікаря. | | | |За відсутності | | | |травматологічного | | | |(травматолого- | | | |ортопедичного) | | | |відділення | | | |враховуються посади | | | |лікарів-ортопедів- | | | |травматологів | |--------------------+---------------------+---------------------| |в) акушерсько- | 4 |посада завідуючого | |гінекологічне | |вводиться замість | |(жіноча | |0,5 посади лікаря | |консультація) | | | |--------------------+---------------------+---------------------| |г) травматолого- | 4 |посада завідуючого | |ортопедичне, | |вводиться замість | |неврологічне, | |посади лікаря | |протитуберкульозне, | | | |шкірно-венерологічне| | | |та інші | | | ------------------------------------------------------------------
22. Посади завідуючих відділеннями у випадках, коли вони
не можуть бути введені згідно з пп. 20 і 21, встановлюються:
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Мінімальна кількість | Примітки | | відділень | ліжок і посад лікарів, | | | |при якій вводиться посада| | | | завідуючого відділенням | | |-----------------+-------------------------+--------------------| |а) хірургічне, |20 ліжок і 2 посади | | |-----------------+-------------------------+--------------------| |педіатричне, |20 ліжок і 2 посади | | |-----------------+-------------------------+--------------------| |акушерсько- |20 ліжок і 3 посади |посада завідуючого | |гінекологічне | |вводиться замість | | | |0,5 посади лікаря | |-----------------+-------------------------+--------------------| |б) терапевтичне, |20 ліжок і 2 посади | | |-----------------+-------------------------+--------------------| |неврологічне |15 ліжок і 1 посада | | |-----------------+-------------------------+--------------------| |інші |20 ліжок і 3 посади | | ------------------------------------------------------------------
23. Посади завідуючих відділеннями анестезіології та
інтенсивної терапії, трансфузіології та ендоскопічним
установлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів
(додаток 26).
24. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється
в лікарні на 200 і більше ліжок. У лікарнях (крім ЦРЛ) з кількістю
ліжок до 250 включно зазначена посада встановлюється замість
0,5 посади лікаря.
25. Посади завідуючих рентгенівським, фізіотерапевтичним
відділенням (кабінетом) та лабораторією встановлюються у випадку,
коли лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної
спеціальності, і вводяться замість 1 посади лікаря.
26. Посада завідуючого інформаційно-аналітичним відділом -
лікаря-статистика встановлюється в кожній ЦРЛ за штатними
нормативами, наведеними у п. 92 цього додатка.
27. Посади завідуючих поліклініками (амбулаторіями)
встановлюються в лікарнях у порядку: а) 1 посада на кожну поліклініку ЦРЛ; б) 1 посада на лікарню, в якій є менше 30 лікарських посад
у поліклініці (амбулаторії).
28. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
встановлюється за наявності 100 і більше ліжок.
29. Посада заступника головного лікаря з медичного
обслуговування населення району встановлюється в кожній ЦРЛ.
30. Посада заступника головного лікаря з дитинства
та пологової допомоги встановлюється в ЦРЛ сільського району
з населенням 50 і більше тис. чоловік.
31. Посада заступника головного лікаря з експертизи
тимчасової непрацездатності встановлюється в ЦРЛ, якій встановлено
не менше 25 посад лікарів амбулаторного прийому. У разі неможливості введення вказаної посади обов'язки з цієї
роботи виконує завідуючий поліклінікою.
Середній медичний персонал
32. Посади медичних сестер (палатних) установлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | | |------------------------------| | | При | При | | | 3-ступеневій | 2-ступеневій | | | системі | системі | | |обслуговування |обслуговування| | | хворих | хворих (може | | | | вводитись | | | | в лікарнях, | | | | понад | | | | 150 ліжок) | |---------------------------------+---------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------------------+---------------+--------------| |а) інфекційне, неврологічне (для | 25 | 20 | |дорослих і дітей), терапевтичне, | | | |травматологічне (для дорослих і | | | |дітей), травматолого-ортопедичне | | | |(для дорослих і дітей), | | | |урологічне (для дорослих | | | |і дітей), пульмонологічне, | | | |кардіологічне | | | |---------------------------------+---------------+--------------| |б) отоларингологічне (для | 30 | 25 | |дорослих і дітей), | | | |офтальмологічне (для дорослих | | | |і дітей), хірургічне | | | |(для дорослих і дітей) | | | |---------------------------------+---------------+--------------| |в) гінекологічне | 30 | - | |---------------------------------+---------------+--------------| |г) шкірно-венерологічне (для | 40 | 35 | |дорослих і дітей), туберкульозне | | | |легеневе | | | |---------------------------------+---------------+--------------| |ґ) інфекційне для дітей | 13 | 10 | |---------------------------------+---------------+--------------| |д) інфекційне боксоване (для | 10 | 10 | |дорослих і дітей) | | | |---------------------------------+---------------+--------------| |е) педіатричне | 20 | 15 | |---------------------------------+------------------------------| |є) відділення інших найменувань |за штатними нормативами | |(крім відділень для |медичного персоналу | |новонароджених) |відповідних відділень міських,| | |дитячих міських та | | |спеціалізованих лікарень | ------------------------------------------------------------------
Якщо розрахункове число посад середнього медичного персоналу
виходить менше 1 цілодобового поста, вводиться 1 цілодобовий пост.
33. Посади медичних сестер палатних відділень (палат)
для новонароджених установлюються з розрахунку: а) 1 цілодобовий пост на 6 ліжок; б) 1 цілодобовий пост на 4 ліжка для недоношених
новонароджених.
34. Посади медичних сестер, які здійснюють індивідуальний
догляд за тяжкохворими, можуть уводитись додатково у відділеннях,
які мають 30 і більше ліжок, з розрахунку 1 посада на 60 ліжок. У лікарнях, які мають у своєму складі відділення (групи)
анестезіології та інтенсивної терапії, цей норматив не
застосовується. У педіатричних відділеннях для дітей віком до 3 років
(включно), в інфекційних відділеннях для дітей і в інфекційних
відділеннях, які мають не менше 15 дитячих ліжок, може
встановлюватись до 1 цілодобового посту медичних сестер.
35. Посади акушерок в акушерських відділеннях (палатах)
установлюються: а) у лікарнях до 150 ліжок та в лікарнях, розташованих
в інших населених пунктах, незалежно від числа ліжок в них: 1 цілодобовий пост на 6-20 ліжок; 1 цілодобовий пост і додатково 1 посада на кожні 10 ліжок
понад 20 за наявності 21-40 акушерських ліжок; за наявності в лікарнях понад 40 акушерських ліжок - за
штатними нормативами акушерських відділень (палат) пологових
будинків; б) у лікарнях на 150 і більше ліжок - за штатними нормативами
акушерських відділень (палат) пологових будинків (додаток 33).
36. Посади операційних медичних сестер установлюються
з розрахунку 1 посада на 30 ліжок хірургічного профілю
(хірургічне, акушерське, гінекологічне, отоларингологічне,
офтальмологічне та інші), але не менше 1 посади за наявності ліжок
зазначеного профілю.
37. Посади операційних медичних сестер для надання
цілодобової екстреної медичної допомоги встановлюються відповідно
до посад лікарів, які введені з зазначеною метою.
38. Посади медичних сестер перев'язувальних установлюються
з розрахунку 1 посада на кожну перев'язувальну за наявності
в лікарні не менше 30 ліжок хірургічного профілю.
39. Посади медичних сестер з дієтичного харчування
встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок у ЦРЛ, в інших
лікарнях з розрахунку 1 посада на 230 ліжок.
40. У приймальному відділенні посади медичних сестер
установлюються відповідно до посад лікарів цього відділення.
41. Посади медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються: а) у стаціонарі - з розрахунку 1 посада на 30 ліжок; б) у поліклініці (амбулаторії) - з розрахунку 1 посада
на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.
42. Посади дільничних медичних сестер установлюються
з розрахунку 1 посада на: а) посаду лікаря-терапевта дільничного; б) 800 дітей, які проживають у населеному пункті, де
розташована лікарня та дітей, які проживають на приписній
дільниці, що не обслуговується фельдшерсько-акушерським пунктом; в) посаду лікаря-терапевта дільничної цехової лікарської
дільниці за відсутності здоровпункту; г) у поліклініці, де лікарський персонал встановлений
за п. 7а) для дільничних медичних сестер застосовуються нормативи
міських поліклінік міст з населенням понад 25 тис. чоловік.
43. Посади медичних сестер лікарських кабінетів поліклінік
(амбулаторій) установлюються з розрахунку 1 посада на: а) 1 посаду лікаря: хірурга, уролога, ортопеда-травматолога,
отоларинголога, офтальмолога, стоматолога, стоматолога-хірурга,
інфекціоніста, кардіолога, кардіоревматолога, радіолога,
ревматолога, терапевта підліткового, ендокринолога, невропатолога,
невролога, рефлексотерапевта; б) 2 посади лікарів-терапевтів дільничних, терапевтів
дільничних цехових лікарських дільниць за наявності здоровпунктів,
терапевтів, педіатрів (крім тих, які обслуговують дошкільні дитячі
установи і школи); в) 3 посади лікарів-стоматологів-ортопедів (утримуються на
госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів); г) 1600 дітей, які проживають у населеному пункті,
де розташована лікарня та на приписній дільниці; ґ) у штаті поліклініки вводиться 1 посада медичної сестри
кабінету з аудіометрії за наявності обладнаного кабінету; д) за наявності кабінету оптометрії вводиться 1 посада
медичної сестри у зміну на кабінет.
44. Посади медичних сестер, у т.ч. дільничних,
протитуберкульозних, шкірно-венерологічних, психоневрологічних,
ендокринологічних, наркологічних і онкологічних диспансерних
відділень (кабінетів), фельдшерів з наркології, медичних сестер
ендоскопічних кабінетів та кабінетів ультразвукової діагностики,
середніх медичних працівників здоровпунктів, у т.ч.
завідуючих-фельдшерів, установлюються у порядку і за штатними
нормативами, затвердженими для вказаних підрозділів у складі
міських поліклінік міст з населенням понад 25 тис. чол.,
спеціалізованих лікарень та диспансерів, із застосуванням у
відповідних випадках нормативів посад, передбачених для
обслуговування населення сільської місцевості та додатка 26.
45. Посади акушерок установлюються в поліклініці
(амбулаторії) відповідно до посад лікарів-акушерів-гінекологів,
які надають амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу
населенню, але не менше 1 посади. Посади акушерок оглядових кабінетів з виявлення пухлин
і передпухлинних захворювань у жінок установлюються з розрахунку
1 посада на 30 тис. дорослого населення району, але не менше
1 посади у зміну на поліклініку.
46. Посади медичних сестер або фельдшерів для безпосереднього
обслуговування дітей в населеному пункті, де розташована лікарня,
та на прикріпленій дільниці (за відсутності
фельдшерсько-акушерського пункту), школах і дитячих садках (крім
зазначених закладів, у штаті яких, як виняток, збережені посади
середнього медичного персоналу) встановлюються з розрахунку
1 посада на: а) 900 учнів шкіл; б) 200 дітей у дитячих садках.
47. Посади медичних сестер для обслуговування учнів
профтехучилищ тих населених пунктів, де розташована лікарня,
встановлюються з розрахунку 1 посада на 500 учнів. При цьому
вказані посади встановлюються в тих випадках, коли учні проживають
у гуртожитку або училищі, яке має свої виробничі майстерні, і за
умови, що училище не обслуговується здоровпунктом.
48. Посади зубних техніків зуботехнічної лабораторії, яка
утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів,
встановлюються в залежності від обсягу роботи із зубопротезування
і діючих норм часу на зуботехнічні роботи.
49. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп)
анестезіології та інтенсивної терапії та відділень переливання
крові встановлюються за штатними нормативами відповідних
відділень, груп (додаток 26).
50. Посади лаборантів установлюються з розрахунку: а) 1 посада на 60 ліжок; б) 1 посада на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний
прийом; в) у поліклініках лікарень, лікарський персонал у яких
встановлюється згідно з підпунктом б) п. 7, - без врахування посад
лікарів-фтизіатрів, лікарів-дерматовенерологів, лікарів-онкологів
і, крім того, з розрахунку 1 посада на 2 посади лікарів-онкологів,
які ведуть амбулаторний прийом, і 1 посада - на 3 посади
лікарів-дерматовенерологів і лікарів-фтизіатрів, які ведуть
амбулаторний прийом; г) 1,35 посади на 10 тис. дорослого населення району для
проведення диспансеризації. При проведенні біохімічних, бактеріологічних, цитологічних,
серологічних досліджень посади лаборантів установлюються за
штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).
51. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватись
у межах нормативу посад лаборантів, передбачених п. 50.
52. Посади фельдшерів або медичних сестер для надання
допомоги учням шкіл, середніх спеціальних учбових закладів,
професійно-технічних, мореплавних, професійно-торговельних,
кулінарних училищ (шкіл) і дітям у дитячих садках, медичних сестер
лікарсько-фізкультурних диспансерних відділень (кабінетів),
лікарський персонал яких визначається згідно з п. 7,
встановлюються за штатними нормативами міських і дитячих міських
поліклінік і лікарсько-фізкультурних диспансерів міст з населенням
понад 25 тис. чоловік (додатки 20, 29, 30).
53. Посади рентгенлаборантів установлюються: а) відповідно до посад лікарів-рентгенологів, установлених
згідно з підпунктами а) і б) п. 11; б) при введенні посад лікарів для надання екстреної медичної
допомоги згідно з п. 2 - 1 посада в зміну, яка не забезпечується
згідно з підпунктом "а" цього пункту; в) для забезпечення флюорографічного обстеження населення
з профілактичною метою в штаті центральних районних лікарень - за
штатними нормативами медичного персоналу флюорографічних установок
(додаток 26).
54. Посади медичних сестер з фізіотерапії, в тому числі для
надання процедур у медичних профілакторіях (спеціально обладнані
та оснащені приміщення, що надаються колгоспами для обслуговування
доярок, тваринників і механізаторів сільського господарства),
встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних
фізіотерапевтичних одиниць на рік.
55. Посади медичних сестер з масажу встановлюються
з розрахунку 1 посада на: а) 200 ліжок усіх профілів; б) 40 ліжок травматолого-ортопедичних відділень (палат); в) 20 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.
56. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної
фізкультури встановлюються: а) з розрахунку: 1 посада на 300 ліжок усіх профілів, але не
менше 1 посади за наявності 200 ліжок; б) 0,5 посади на травматологічне відділення стаціонару; в) 1 посада за наявності не менше 25 посад лікарів, які
ведуть амбулаторний прийом.
57. Посади медичних сестер кабінету функціональної
діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів
з функціональної діагностики, але не менше 1 посади за наявності
зазначеного кабінету та додатково у зв'язку з введенням щорічної
диспансеризації - з розрахунку 0,35 посади на 10 тис. дорослого
населення району.
58. Посади медичних сестер кабінету щеплень установлюються
з розрахунку 1 посада на 3000 дітей, які безпосередньо
обслуговуються, без врахування дітей в школах, дитячих дошкільних
установах і дитячих будинках, але не менше 1 посади при
безпосередньому обслуговуванні понад 2000 дітей.
59. За наявності обладнання для проведення променевої
діагностики та променевої терапії посади середнього медичного
персоналу встановлюються за нормативами, наведеними у додатку 26.
60. Посади медичних реєстраторів установлюються: а) у довідковому бюро - 1 посада у лікарнях до 400 ліжок,
а за наявності понад 400 ліжок - з розрахунку 1 посада
на 400 ліжок; б) у рентгенівському архіві - 1 посада за наявності не менше
300 ліжок; в) у медичному архіві - з розрахунку 1 посада на 300 ліжок; г) у поліклініці (амбулаторії) - з розрахунку 1 посада
на 5 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом; ґ) для флюорографічного обстеження населення з профілактичною
метою - за штатними нормативами медичного персоналу
флюорографічних установок, наведеними у додатку 26; д) для ведення карт обліку диспансеризації - з розрахунку
1 посада на 20 тис. карт.
61. Посади дезінфекторів за наявності функціонувальної
дезустановки встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
62. Посади старших медичних сестер відділень установлюються
відповідно до посад завідуючих відділеннями.
63. Посади старших акушерок установлюються в акушерських
відділеннях стаціонарів замість посад старших медичних сестер,
передбачених п. 62.
64. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється
в лікарні, якій встановлено не менше 3 посад операційних медичних
сестер і медичних сестер перев'язувальних - замість однієї з них.
65. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюється в лікарні, якій встановлено
не менше 5 посад медичних сестер з фізіотерапії і масажу - замість
однієї з них.
66. Посада старшої медичної сестри приймального відділення
встановлюється в лікарні на 300 і більше ліжок - замість посади
медичної сестри.
67. Посада старшої медичної сестри реєстратури встановлюється
в поліклініці (амбулаторії), якій встановлено не менше 8 посад
медичних реєстраторів.
68. Посада старшого зубного техніка зуботехнічної
лабораторії, яка утримується на госпрозрахунку або за рахунок
спеціальних коштів, установлюється на кожні 10 посад зубних
техніків.
69. Посада завідуючого зуботехнічною лабораторією
(завідуючого виробництвом), яка утримується на госпрозрахунку або
за рахунок спецкоштів, встановлюється: а) у поліклініці (амбулаторії) за наявності від 3 до 10 посад
зубних техніків - замість однієї з них; б) у поліклініці (амбулаторії) за наявності понад 10 посад
зубних техніків - замість посади старшого техніка.
70. Посада старшої медичної сестри поліклініки (амбулаторії)
установлюється у кожній поліклініці.
71. Посада старшої медичної сестри лікарні встановлюється
в лікарнях до 70 ліжок - замість посади старшої медичної сестри
відділення; якщо ця посада не передбачена - замість посади
медичної сестри.
72. Посада головної медичної сестри встановлюється в лікарнях
на 75 і більше ліжок.
Молодший медичний персонал
73. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
або молодших медичних сестер (палатних) установлюються при
3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку
1 цілодобовий пост на кількість ліжок (але не менше 1 цілодобового
поста):
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | |----------------------------------------------+-----------------| | 1 | 2 | |----------------------------------------------+-----------------| |а) інфекційне, неврологічне (для дорослих і | 30 | |дітей), терапевтичне, травматологічне (для | | |дорослих і дітей), травматолого-ортопедичне | | |(для дорослих і дітей), урологічне (для | | |дорослих і дітей), пульмонологічне, | | |кардіологічне | | |----------------------------------------------+-----------------| |б) отоларингологічне (для дорослих і дітей), | 30 | |офтальмологічне (для дорослих і дітей), | | |хірургічне (для дорослих і дітей) | | |----------------------------------------------+-----------------| |в) гінекологічне | 30 | |----------------------------------------------+-----------------| |г) шкірно-венерологічне (для дорослих і | 45 | |дітей), туберкульозне легеневе | | |----------------------------------------------+-----------------| |ґ) інфекційне для дітей | 15 | |----------------------------------------------+-----------------| |д) інфекційне боксоване (для дорослих і дітей)| 10 | |----------------------------------------------+-----------------| |е) педіатричне | 20 | |----------------------------------------------+-----------------| |є) відділення інших найменувань (крім |за штатними | |акушерських та для новонароджених) |нормативами | | |відповідних | | |відділень | | |міських, дитячих | | |міських та | | |спеціалізованих | | |лікарень | ------------------------------------------------------------------
74. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних)
установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | |---------------------------------------------+------------------| | 1 | 2 | |---------------------------------------------+------------------| |а) інфекційне, неврологічне (для дорослих і | 30 | |дітей), терапевтичне, травматологічне (для | | |дорослих і дітей), травматолого-ортопедичне | | |(для дорослих і дітей), урологічне (для | | |дорослих і дітей), отоларингологічне (для | | |дорослих і дітей), офтальмологічне (для | | |дорослих і дітей), педіатричне, хірургічне | | |(для дорослих і дітей), кардіологічне | | |---------------------------------------------+------------------| |для недоношених дітей | 25 | |---------------------------------------------+------------------| |б) шкірно-венерологічне (для дорослих і | 50 | |дітей), туберкульозне легеневе | | |---------------------------------------------+------------------| |в) інфекційне для дітей | 20 | |---------------------------------------------+------------------| |г) інфекційне боксоване (для дорослих і | 15 | |дітей) | | |---------------------------------------------+------------------| |ґ) відділення інших найменувань (крім |за штатними | |акушерських та для новонароджених) |нормативами | | |відповідних | | |відділень міських,| | |дитячих міських та| | |спеціалізованих | | |лікарень | ------------------------------------------------------------------
75. Посади молодших медичних сестер (палатних) акушерських
відділень (палат) установлюються: а) з розрахунку 1 цілодобовий пост на 10 акушерських ліжок
(з урахуванням ліжок для новонароджених) за наявності до 30 ліжок
цього профілю; б) за штатними нормативами акушерських відділень та відділень
для новонароджених пологових будинків за наявності 30 і більше
акушерських ліжок (додаток 33).
76. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії
встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів
(додаток 26).
77. Посади молодших медичних сестер операційних
і перев'язувальних установлюються відповідно до посад медичних
сестер цих підрозділів з урахуванням посади старшої операційної
медичної сестри.
78. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.
79. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць
установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.
80. Посади молодших медичних сестер приймального відділення
встановлюються: за наявності 100-145 ліжок - 1 посада,
150-200 ліжок - 2 посади, понад 200 ліжок - 1 цілодобовий пост.
81. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів
поліклінік (амбулаторій) установлюються з розрахунку 1 посада на: а) посаду лікаря: хірурга, ортопеда-травматолога,
стоматолога-хірурга, акушера-гінеколога, інфекціоніста; б) 2 посади лікарів: психіатрів, наркологів, радіологів,
отоларингологів; в) 4 посади лікарів інших спеціальностей, які ведуть
амбулаторний прийом; г) на оглядовий кабінет.
82. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету
і кабінету щеплень установлюються: а) у процедурному кабінеті поліклініки (амбулаторії) -
не більше 0,5 посади в зміну; б) у кабінеті щеплень - 0,5 посади на поліклініку, в якій
передбачені посади медичних сестер відповідно до п. 58.
83. Посади молодшого медичного персоналу відділень
трансфузіології, ендоскопічних відділень (кабінетів) та
ультразвукової діагностики, променевої діагностики і променевої
терапії установлюються за штатними нормативами цих підрозділів.
84. Посади молодших медичних сестер лабораторії
установлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади
лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів і лаборантів.
85. Посади молодших медичних сестер рентгенівського,
флюорографічного кабінетів (відділень) встановлюються з розрахунку
1 посада на кабінет.
86. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада
на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії. Цей порядок не застосовується до медичних профілакторіїв,
прибирання яких повинні забезпечувати колгоспи.
87. Посади сестер-господинь установлюються: а) 1 посада у відділенні з кількістю ліжок не менше 30; б) 1 посада в поліклініці (амбулаторії), якій встановлено
не менше 10 лікарських посад, що ведуть амбулаторний прийом; в) у інфекційному відділенні незалежно від числа ліжок.
Персонал молочних кухонь

і молочно-роздавальних пунктів
88. Посади медичного персоналу молочних кухонь з пропускною
спроможністю до 3000 порцій молока і молочних сумішей на день
установлюються за нормативами: а) завідуюча молочною кухнею (медична сестра) - з розрахунку
1 посада на 2000 і більше порцій на день, але не менше 0,5 посади; б) медичних сестер з дієтичного харчування: при видачі до 500 порцій на день - 1 посада; при видачі понад 500 порцій на день - з розрахунку 1 посада
на 500 порцій; в) молодших медичних сестер - з розрахунку 1 посада
на 500 порцій на день, але не менше 0,5 посади.
89. Посади медичного персоналу молочних кухонь з відпуском
3000 і більше порцій молока і молочних сумішей на день
установлюються за штатними нормативами дитячих міських поліклінік.
90. Посади медичного персоналу молочно-роздавальних пунктів
установлюються за нормативами: а) медичних сестер з дієтичного харчування - з розрахунку
1 посада на 1500 порцій на день; б) 0,5 посади молодшої медичної сестри - при відпуску
до 500 порцій на день, 1 посада - при відпуску понад 500 порцій
на день.
Медичний персонал відділень швидкої медичної допомоги
91. Посади медичного персоналу для надання швидкої медичної
допомоги населеному пункту, де розташована лікарня, і мешканцям
приписної дільниці встановлюються за відсутності станції швидкої
медичної допомоги, за штатними нормативами, встановленими для
відділень швидкої медичної допомоги (додаток 31).
Персонал інформаційно-аналітичного відділу

центральних районних лікарень сільських районів
92. Посади працівників інформаційно-аналітичного відділу
встановлюються виходячи з чисельності населення:
тис. чоловік
------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | До 60 |До 150 |До 200 |До 300 | 300 і | | | | | | | більше | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |1. Завідувач відділом| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |(лікар-статистик) | | | | | | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |2. Лікар-статистик | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |3. Медичний статистик| 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |4. Лікар-методист | 0,5 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |5. Фельдшер | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |(акушерка) | | | | | | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |6. Завідувач групи | - | - | 1 | 1 | 1 | |автоматичної обробки | | | | | | |інформації | | | | | | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |7. Інженер-програміст| 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | |для супроводження | | | | | | |програм | | | | | | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |8. Інженер- | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | |електронщик | | | | | | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |9. Оператор ЕОМ | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | До 60 |До 150 |До 200 |До 300 | 300 і | | | | | | | більше | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |1. Завідувач відділом| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |(лікар-статистик) | | | | | | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |2. Лікар-статистик | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |3. Медичний статистик| 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |4. Лікар-методист | 0,5 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |5. Фельдшер | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |(акушерка) | | | | | | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |6. Завідувач групи | - | - | 1 | 1 | 1 | |автоматичної обробки | | | | | | |інформації | | | | | | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |7. Інженер-програміст| 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | |для супроводження | | | | | | |програм | | | | | | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |8. Інженер- | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | |електронщик | | | | | | |---------------------+--------+-------+-------+-------+---------| |9. Оператор ЕОМ | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | ------------------------------------------------------------------
93. Штати для ведення Державного національного реєстру району
та канцер-реєстру встановлюються за штатними нормативами,
наведеними у додатках 16 та 24.
Персонал аптек
94. Посади персоналу аптек вводяться у випадку, коли лікарня
не обслуговується госпрозрахунковою аптекою: у лікарнях з числом ліжок понад 150 - за штатними нормативами
аптек міських лікарень (додаток 2).
Персонал кухонь
95. Посади працівників кухонь установлюються за штатними
нормативами відповідних підрозділів (додаток 47).
Педагогічний персонал
96. Посади педагогічного персоналу - логопедів установлюються
для надання амбулаторної допомоги з урахуванням прикріпленого
населення, включаючи сільське, з розрахунку 1 посада на 100 тис.
дорослого населення та 1 посада на 20 тис. дітей і підлітків.
Медичний персонал патологоанатомічних відділень

(прозекторських)
97. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень
установлюються в лікарнях на 100 і більше ліжок за штатними
нормативами відповідних відділень (додаток 11), але не менше
0,5 посади лікаря-патологоанатома, 0,75 посади лаборанта,
0,5 посади молодшої медичної сестри.
Персонал міжрайонних медико-генетичних кабінетів
98. Посади медичних працівників міжрайонних медико-генетичних
кабінетів установлюються за рішенням органу охорони здоров'я та
вводяться в межах чисельності посад, визначеної для центральних
районних і міських лікарень за штатними нормативами зазначених
підрозділів (додаток 26).
Персонал відділень (кабінетів) профілактики
99. Посади медичного персоналу відділень (кабінетів)
профілактики встановлюються з розрахунку: а) завідуючого-фельдшера або медичної сестри - 1 посада на
відділення поліклініки (амбулаторії) лікарні встановлюється за
наявності не менше 3 посад медичних сестер замість 0,5 посади
медичної сестри; б) завідуючого-фельдшера або медичної сестри кабінету -
1 посада на поліклініку (амбулаторію) лікарні встановлюється за
наявності 1 - 3 посад медичних сестер замість однієї з них; в) 0,2 посади медичної сестри на 1000 чоловік дорослого
населення району.
Б. Штатні нормативи медичного, фармацевтичного

персоналу і працівників кухонь міських лікарень

(медико-санітарних частин), які мають поліклініку

(амбулаторію) і розташовані в містах та селищах

міського типу (робітничих, курортних і міських)

з чисельністю населення до 25 тис. чоловік
Лікарський персонал
1. Посади лікарського персоналу встановлюються відповідно
до п. 1, 2 (стосовно посад лікарів-хірургів
і лікарів-акушерів-гінекологів), 3, 4-6, 9, 10а), 10б), 11а),
11б), 13-17 і 20-25 розділу "А" цих штатних нормативів. Крім того,
у кабінеті медичної статистики встановлюється посада завідуючого -
лікаря-статистика у лікарнях з числом ліжок понад 200.
2. Посада завідуючого поліклінікою (амбулаторією)
установлюється: а) 1 посада замість посади лікаря в лікарнях, яким
установлено до 3 лікарських посад, що ведуть амбулаторний прийом; б) 1 посада замість 0,5 посади лікаря в лікарнях, яким
установлено від 3 до 5 посад лікарів, що ведуть амбулаторний
прийом; в) 1 посада в лікарнях, яким встановлено понад 5 посад
лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.
3. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
встановлюється в лікарнях, яким встановлено не менше 40 лікарських
посад, включаючи посаду головного лікаря, замість посади
завідуючого поліклінікою (амбулаторією).
Середній медичний персонал
4. Посади середнього медичного персоналу встановлюються
відповідно до п. 32 (з правом застосування нормативів для
2-ступеневої системи незалежно від кількості ліжок в лікарні),
33-35, 36 (без права введення повної посади операційної медичної
сестри при відсутності потрібного числа ліжок), 37-40, 41а), 42,
43 (крім медичних сестер радіологічних кабінетів), 44 - 49, 50а) -
б), г), 51, 53а) - б), 54-58, 60-72 розділу "А" цих штатних
нормативів. Крім того, посади медичних статистиків установлюються
з розрахунку 1 посада на: а) 250 ліжок; б) 20 посад лікарів амбулаторного прийому.
5. Посади медичних сестер процедурного кабінету поліклініки
(амбулаторії) встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад
лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.
Молодший медичний персонал
6. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються
відповідно до пп. 73-80, 81 (крім молодших медичних сестер
радіологічних кабінетів), 82-87 розділу "А" цих штатних
нормативів.
Персонал відділень швидкої медичної допомоги
7. На період закриття поліклініки для надання швидкої
медичної допомоги мешканцям населеного пункту, де розташована
лікарня, та мешканцям приписної дільниці посади медичного
персоналу установлюються згідно з п. 91 розділу "А" цих штатних
нормативів.
Персонал молочних кухонь та відділень профілактики
8. Персонал молочних кухонь і молочнороздавальних пунктів
встановлюється згідно з п. 88 розділу "А" цих штатних нормативів.
9. Посади медичного персоналу відділень (кабінетів)
профілактики встановлюються відповідно до п. 99 розділу "А" цих
штатних нормативів.
Медичний персонал патологоанатомічних відділень

(прозекторських)
10. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень
(прозекторських) установлюються в лікарнях на 100 і більше ліжок
за штатними нормативами вказаних підрозділів, але не менше
0,5 посади лікаря-патологоанатома, 0,75 посади лаборанта,
0,5 посади молодшої медичної сестри (додаток 11).
В. Штатні нормативи медичного, фармацевтичного

персоналу і працівників кухонь міських лікарень,

які не мають в своєму складі поліклінік (амбулаторій)

і розташовані в містах і селищах міського типу

з чисельністю населення до 25 тис. чоловік
Лікарський персонал
1. Посади лікарського персоналу встановлюються згідно
з пп. 1, 2 (в частині посад лікарів-хірургів і лікарів
акушерів-гінекологів), 9, 10а), 11а), 13а), 14а), 15-17, 20, 23-25
розділу "А" цих штатних нормативів. У лікарнях з числом ліжок
понад 200 встановлюється посада завідуючого кабінетом статистики -
лікаря-статистика.
2. Посада заступника головного лікаря встановлюється
в лікарні, якій встановлено не менше 40 лікарських посад,
включаючи посаду головного лікаря.
Середній медичний персонал
3. Посади середнього медичного персоналу встановлюються
згідно з пп. 32 (з правом на застосування нормативів для
2-ступеневої системи незалежно від числа ліжок у лікарні), 33-35,
36 (без права введення повної посади операційної медичної сестри
при відсутності потрібної кількості ліжок), 37-40, 41а), 49, 50а),
51, 53а)-б), 54, 55а)-б), 56а)-б), 60а)-в), 61-66, 71, 72 розділу
"А" цих штатних нормативів. Крім того, встановлюються посади
медичних статистиків з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.
4. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики
встановлюються: а) у лікарнях до 150 ліжок - 0,5 посади; б) у лікарнях понад 150 ліжок - 1 посада.
Молодший медичний персонал
5. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються згідно
з пп. 73-80, 83-86 і 87а) розділу "А" цих штатних нормативів.
Персонал аптек і кухонь
6. Посади персоналу аптек і кухонь установлюються згідно
з пп. 94 і 95 розділу "А" цих штатних нормативів.
Медичний персонал патологоанатомічних

відділень (прозекторських)
7. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень
(прозекторських) установлюються в лікарнях на 100 і більше ліжок
за діючими штатними нормативами вказаних підрозділів, але не менше
0,5 посади лікаря-патологоанатома, 0,75 посади лаборанта,
0,5 посади молодшої медичної сестри (додаток 11).
Г. Штатні нормативи медичного персоналу

поліклінік (амбулаторій) міст і селищ міського типу

з чисельністю населення до 25 тис. чоловік
Лікарський персонал
1. Посади лікарського персоналу установлюються згідно
з пп. 3, 4-6, 10б), 11б), 13б), 14б), 21 і 25 розділу "А" цих
штатних нормативів.
2. Посада заступника головного лікаря встановлюється
в міській поліклініці, якій встановлено не менше 40 лікарських
посад, включаючи посаду головного лікаря.
Середній медичний персонал
3. Посади середнього медичного персоналу встановлюються
згідно з пп. 42, 43 (крім медичних сестер радіологічних
кабінетів), 44-48, 50б), г), 51, 53а), 54, 55в), 56в), 58, 60г),
65, 67-69 розділу "А" цих штатних нормативів. Крім того посади
медичних статистиків установлюються з розрахунку 1 посада
на 20 посад лікарів амбулаторного прийому.
4. Посади медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, які
ведуть амбулаторний прийом.
5. Посада медичної сестри кабінету функціональної діагностики
встановлюється в поліклініці (амбулаторії), якій встановлено
не менше 15 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.
6. Посада головної медичної сестри встановлюється
в поліклініці (амбулаторії), якій встановлено не менше
20 лікарських посад.
Молодший медичний персонал
7. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються згідно
з пп. 81 (крім молодших медичних сестер радіологічних кабінетів),
82-86 і 87б) розділу "А" цих штатних нормативів.
Персонал відділень швидкої медичної допомоги
8. Посади медичного персоналу для надання швидкої медичної
допомоги мешканцям населеного пункту, де розташована поліклініка
(амбулаторія), і мешканцям приписної дільниці установлюються на
період закриття поліклініки (амбулаторії) згідно з п. 91 розділу
"А" цих штатних нормативів.
Персонал молочних кухонь

і молочно-роздавальних пунктів
9. Посади персоналу молочних кухонь і молочно-роздавальних
пунктів встановлюються згідно з п. 88 розділу "А" цих штатних
нормативів.
Персонал відділень (кабінетів) профілактики
10. Посади медичного персоналу відділень (кабінетів)
профілактики встановлюються відповідно до п. 99 розділу "А" цих
штатних нормативів.
Д. Штатні нормативи медичного персоналу

центральних районних поліклінік сільських районів
Лікарський персонал
1. Посади лікарського персоналу встановлюються відповідно до
пп. 3-8, 10б)-в), 11б)-в), 12, 13б), 14б), 15, 19, 21, 25, 26 і 31
розділу "А" цих штатних нормативів.
2. Посада заступника головного лікаря вводиться
в поліклініці, якій встановлено не менше 40 лікарських посад,
включаючи посаду головного лікаря.
Середній медичний персонал
3. Посади середнього медичного персоналу встановлюються
згідно з пп. 42, 43, 44-48, 50б)-в), г), 51, 52, 53а), в), 54,
55в), 56в), 57, 58, 60г), 65, 67-69 розділу "А" цих штатних
нормативів. Крім того посада медичного статистика встановлюється у
кожній поліклініці.
4. Посади медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, які
ведуть амбулаторний прийом.
5. Посада головної медичної сестри встановлюється
в поліклініці з кількістю лікарських посад не менше 15.
Молодший медичний персонал
6. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються згідно
з пп. 81, 82, 84-86 і 87б) розділу "А" цих штатних нормативів.
Персонал відділень швидкої медичної допомоги
7. Посади медичного персоналу відділень швидкої медичної
допомоги установлюються відповідно до п. 91 розділу "А" цих
штатних нормативів.
Персонал молочних кухонь

і молочно-роздавальних пунктів
8. Посади персоналу молочних кухонь та молочно-роздавальних
пунктів установлюються відповідно до п. 88 розділу "А" цих штатних
нормативів.
Педагогічний персонал
9. Посади логопедів установлюються згідно з п. 96 розділу "А"
цих штатних нормативів.
Персонал організаційно-методичного кабінету
10. Посади завідуючого кабінетом - лікаря-методиста та
фельдшера встановлюються за нормативами, наведеними у п. 92
розділу "А" цих штатних нормативів.
Персонал відділень (кабінетів) профілактики
11. Посади медичного персоналу відділень (кабінетів)
профілактики встановлюються відповідно до п. 99 розділу "А" цих
штатних нормативів.
Примітки: 1. При централізації лабораторних і рентгенологічних
досліджень, допомоги з фізіотерапії і лікувальної фізкультури
розрахунок числа відповідних посад лікарів і середнього медичного
персоналу здійснюється з урахуванням числа ліжок і посад лікарів,
які ведуть амбулаторний прийом у прикріплених
лікувально-профілактичних закладах, розташованих у тому ж
населеному пункті, і не мають відповідних структурних підрозділів
або посад. 2. Нормативи посад лікарів акушерів-гінекологів для надання
амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому населенню та
в стаціонарах з числом акушерських ліжок до 15 встановлені
з урахуванням обслуговування дітей. 3. У разі реєстрації на території, яку обслуговує ЦРЛ
(поліклініка) ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД кількістю понад
300, у штаті кабінету інфекційних захворювань додатково
встановлюється 0,5 посади лікаря-інфекціоніста та 0,5 посади
медичної сестри. 4. До посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом, залежно
від числа яких розраховуються окремі посади медичного персоналу,
не належать посади лікарів: лаборантів, рентгенологів, радіологів,
фізіотерапевтів, дієтологів, анестезіологів, статистиків,
методистів, швидкої медичної допомоги, з лікувальної фізкультури,
з функціональної діагностики, здоровпунктів, для обслуговування
дитячих дошкільних закладів і шкіл, районних педіатрів. 5. Чисельність населення, в залежності від якої
розраховуються окремі посади медичного персоналу за штатними
нормативами, визначається за даними органів статистики. При цьому до дорослого населення належать особи у віці
15 років і старші, до дитячого - особи у віці до 14 років включно
(14 років 11 місяців 29 днів). Чисельність прикріплених до лікарні, поліклініки, амбулаторії
контингентів для надання відповідних видів допомоги вилучається
при розрахунку посад медичного персоналу за цими розділами роботи
інших закладів (підрозділів). Наприклад, чисельність робітників
промислових підприємств, для обслуговування яких посади медичного
персоналу розраховуються за нормативами цехових дільниць,
вилучаються при розрахунку числа посад медичних працівників
лікарських здоровпунктів (п. 5 та ін. розділу "А" цих штатних
нормативів). 6. Посади лікарів загальної практики - сімейних лікарів
можуть уводитись за рішенням органу охорони здоров'я в межах
штатної чисельності лікарів дільничної служби (лікарів-терапевтів
дільничних та лікарів-педіатрів дільничних) з розрахунку 1 посада
на 1500 чол. дорослого і дитячого населення. Посади дільничних медичних сестер установлюються з розрахунку
2 посади на посаду лікаря загальної практики. 7. У штатні розклади можуть вводитися тільки цілі 0,25, 0,5
або 0,75 посади. Округлення за однойменними посадами може
проводитись як по окремих структурних підрозділах, так і по
декількох, або по закладу в цілому: підсумкові цифри менше 0,13 відкидаються, цифри 0,13-0,37
округлюються до 0,25, цифри 0,38-0,62 округлюються до 0,5, цифри
0,63-0,87 округлюються до 0,75, а понад 0,87 - до 1.
8. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного
перебування та денних стаціонарів установлюються за нормативами
відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів,
наведеними у додатку 26.
9. Для центральних районних і районних лікарень
застосовуються пункти 1, 4, 5, 9, 10, 11, 14 приміток додатка 1.
10. У разі організації за рішенням органу охорони здоров'я
геріатричних відділень посади завідуючого відділенням, середнього
та молодшого медичного персоналу вводяться за нормативами,
встановленими для терапевтичних відділень.

Додаток 4

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного фармацевтичного, педагогічного

персоналу, працівників кухонь дитячих

обласних, міських лікарень

А. Тимчасові штатні нормативи медичного

фармацевтичного, педагогічного персоналу,

працівників кухонь дитячих обласних лікарень
Лікарський персонал
1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються
з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ |Найменування відділень | Найменування посад лікарів | Кількість | | (палат) | | ліжок | |-----------------------+----------------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Алергологічне |лікар-алерголог дитячий | 15 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Гематологічне |лікар-гематолог дитячий | 10 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Гінекологічне |лікар-гінеколог дитячого і | 20 | | |підліткового віку | | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Імунологічне |лікар-імунолог дитячий | 15 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Інфекційне |лікар-інфекціоніст дитячий | 20 | | |або лікар-педіатр | | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Інфекційне боксоване |лікар-інфекціоніст дитячий | 15 | | |або лікар-педіатр | | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Кардіоревматологічне |лікар-кардіоревматолог | 20 | | |дитячий | | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Кардіохірургічне |лікар - серцево-судинний | 10 | | |хірург | | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Неврологічне |лікар-невролог дитячий | 15 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Нейрохірургічне |лікар-нейрохірург дитячий | 15 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Нефрологічне |лікар-нефролог дитячий | 15 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Ортопедичне |лікар-ортопед-травматолог | 20 | | |дитячий | | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Травматологічне |лікар-ортопед-травматолог | 20 | | |дитячий | | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Отоларингологічне |лікар-отоларинголог дитячий | 20 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Офтальмологічне |лікар-офтальмолог дитячий | 20 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Педіатричне |лікар-педіатр | 20 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Відділення для |лікар-педіатр-неонатолог | 10 | |новонароджених | | | |недоношених дітей | | | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Відділення патології |лікар-педіатр-неонатолог | 10 | |новонароджених дітей | | | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Пульмонологічне |лікар-пульмонолог дитячий | 20 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Стоматологічне |лікар-стоматолог-хірург | 20 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Гастроентерологічне |лікар-гастроентеролог | 20 | | |дитячий | | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Онкологічне |лікар-онколог дитячий | 10 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Урологічне |лікар-уролог дитячий | 15 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Хірургічне |лікар-хірург дитячий | 15 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Хірургічне для |лікар-хірург дитячий | 10 | |новонароджених дітей | | | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Хірургічне торакальне |лікар-хірург торакальний | 10 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Ендокринологічне |лікар-ендокринолог дитячий | 20 | |-----------------------+----------------------------+-----------| |Відділення (палати) |за штатними нормативами | | |інших найменувань |відповідних відділень | | |-----------------------+----------------------------------------| |Відділення (палати) |за штатними нормативами відповідних | |всіх найменувань для |відділень дитячих міських лікарень | |госпіталізації дітей, | | |які проживають в | | |обласному центрі | | ------------------------------------------------------------------
При розрахунку числа посад лікарів у клінічних лікарнях
(відділеннях) їх число скорочується на 0,25 посади за рахунок
кожного асистента, який веде лікувальну роботу. При виконанні
асистентами у встановленому порядку систематичної консультативної
роботи із розрахункового числа посад лікарів за рахунок кожної
посади асистента вилучається 0,25 посади лікаря.
2. Посади лікарів окремих найменувань (крім означених у п. 1)
установлюються: а) у нейрохірургічних відділеннях або в ортопедичних,
травматологічних відділеннях за наявності нейрохірургічних ліжок
з розрахунку 1 посада: лікарів-офтальмологів, лікарів-отоларингологів та
лікарів-психіатрів (сумарно) на 30 нейрохірургічних ліжок; лікарів-неврологів на 50 ліжок, але не більше 1 посади. б) у відділеннях патології новонароджених з розрахунку
0,5 посади лікаря-офтальмолога на відділення; в) у відділеннях патології новонароджених, відділеннях для
недоношених новонароджених дітей лікарів-неврологів дитячих -
1 посада на відділення; г) у хірургічних, нейрохірургічних - 0,5 посади
лікаря-педіатра на відділення, кардіохірургічних, хірургічних
торакальних - 1 посада лікаря-педіатра на відділення; ґ) посада лікаря-епідеміолога у кожній лікарні; д) неврологічних: лікар рефлексотерапевт з розрахунку 1 посада на 60 ліжок; лікар-ортопед-травматолог - 1 посада на 60 ліжок; е) у відділеннях для новонароджених на 30 і більше ліжок -
0,5 посади лікаря з ультразвукової діагностики.
3. Посади лікарів-хірургів, стоматологів-хірургів,
отоларингологів, офтальмологів, лікарів-ортопедів-травматологів та
інших лікарів-спеціалістів для надання екстреної хірургічної,
травматологічної та інших видів допомоги встановлюються за
рішенням органу охорони здоров'я в залежності від обсягу цієї
роботи понад посади лікарів, передбачених для відповідних
відділень.
4. Посади лікарів-стоматологів дитячих для надання допомоги
хворим у стаціонарі встановлюються з розрахунку 1 посада
на 200 ліжок, але не більше 1,5 посади.
5. Посади лікарів для надання консультативної поліклінічної
допомоги (в обласній консультативній поліклініці) встановлюються
з розрахунку:
------------------------------------------------------------------ | Найменування посади лікаря | Кількість посад на 100 тис. | | | дитячого населення області | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-алерголог дитячий | 0,1 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-гінеколог дитячого та | 0,1 | |підліткового віку | | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-гематолог дитячий | 0,1 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-кардіоревматолог дитячий| 0,1 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-невролог дитячий | 0,2 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-отоларинголог дитячий | 0,2 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-офтальмолог дитячий | 0,2 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-ортопед-травматолог | 0,4 | |дитячий | | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-педіатр | 0,2 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-уролог дитячий | 0,1 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-хірург дитячий | 0,3 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-імунолог дитячий | 0,1 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-гастроентеролог дитячий | 0,1 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-нефролог дитячий | 0,1 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-пульмонолог дитячий | 0,1 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-ендокринолог дитячий | 0,1 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-онколог дитячий | 0,1 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-стоматолог дитячий | 0,1 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-дерматовенеролог дитячий| 0,1 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-психіатр дитячий* | 0,1 | |------------------------------+---------------------------------| |Лікар-нейрохірург дитячий | 0,1 | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Посада вводиться за рахунок посади, встановленої
у психоневрологічному диспансері. У разі відсутності
психоневрологічного диспансеру зазначена посада вводиться
додатково.
Якщо розрахункова чисельність лікарів становить менше 0,5, то
вводиться не менше 0,5 посади лікаря з кожної спеціальності.
6. Посади лікарів-ендоскопістів установлюються за штатними
нормативами ендоскопічних відділень (кабінетів), але не менше 2-х
посад, в тому числі для консультативного прийому.
7. Посади лікарів з ультразвукової діагностики встановлюються
за штатними нормативами відділень (кабінетів) ультразвукової
діагностики, але не менше 2 посад, у т.ч. для консультативного
прийому.
8. Посади лікарів-лаборантів установлюються: а) з розрахунку 1 посада на 200 ліжок і додатково
з розрахунку 1 посада: на 60 нефрологічних та імунологічних ліжок, але не більше
1 посади; на 30 гематологічних, онкологічних ліжок; б) з розрахунку 1 посада на 25 лікарів, які ведуть
амбулаторний прийом; в) 0,5 посади (сумарно) на алергологічний та імунологічний
кабінети.
9. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку: а) 1 посада на 250 ліжок; б) 1 посада на 25 посад лікарів, які ведуть амбулаторний
прийом, але не менше 1 посади на консультативну поліклініку.
10. Посади лікарів-радіологів установлюються з розрахунку
1 посада на рентгенотерапевтичний апарат у зміну. Кількість змін
роботи визначається в залежності від обсягу роботи.
11. Посади лікарів відділень (груп) анестезіології та
інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами
зазначених відділень (груп) (додаток 26). У палатах відділень, де проводиться інтенсивна
поліхіміотерапія, встановлюється посада лікаря-онколога дитячого
або лікаря-гематолога дитячого з розрахунку 1 посада на 30 ліжок
цих відділень.
12. Посади лікарів з функціональної діагностики
встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
13. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються
з розрахунку 1 посада на 200 ліжок, але не менше 1 посади на
лікарню.
14. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються
з розрахунку 1 посада на 200 ліжок. За наявності відділення дитячої неврології додатково
вводиться 0,5 посади лікаря з лікувальної фізкультури.
15. Посади лікарів-дієтологів установлюються з розрахунку
0,5 посади на 150 ліжок.
16. Посади лікарів відділення із застосування апарата "штучна
нирка" та відділень гіпербаричної оксигенації, променевої
діагностики та променевої терапії встановлюються за штатними
нормативами зазначених відділень (додаток 26).
17. Посади лікарів відділень трансфузіології встановлюються
за штатними нормативами вказаних відділень (додаток 26).
18. Посади лікарів відділень відновного лікування
встановлюються за штатними нормативами вказаних відділень
(додатки 14, 30).
19. Посади лікарів приймального відділення встановлюються
в кожній лікарні - 1 цілодобовий пост.
20. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:
------------------------------------------------------------------ |Найменування відділень | Мінімальна | Примітка | | | кількість ліжок, | | | | при якій | | | | установлюється | | | |посада завідуючого | | | | лікаря з | | | | відповідної | | | | спеціальності | | |-----------------------+-------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------------------+-------------------+--------------------| |а) інфекційне | 30 |У відділенні з | |боксоване, | |числом ліжок менше | |кардіоревматологічне, | |40 посада | |нейрохірургічне, | |завідуючого | |хірургічне, | |вводиться замість | |неврологічне, | |0,5 посади лікаря. | |нефрологічне, | |Два відділення з | |отоларингологічне, | |установленням посад | |офтальмологічне, | |завідуючих | |урологічне, | |організовується за | |пульмонологічне, | |наявності 80 і | |стоматологічне, | |більше ліжок | |ендокринологічне, | |відповідного профілю| |імунологічне, | | | |алергологічне | | | |-----------------------+-------------------| | |б) гематологічне, | 20 | | |онкологічне, відділення| | | |патології | | | |новонароджених, | | | |відділення для | | | |недоношених | | | |новонароджених, | | | |хірургічне для | | | |новонароджених, | | | |хірургічне торакальне, | | | |кардіохірургічне | | | |-----------------------+-------------------| | |в) відділення інших | 40 | | |найменувань | | | ------------------------------------------------------------------
21. Посада завідуючого рентгенівським, фізіотерапевтичним
відділенням, лабораторією вводиться у випадках, коли для лікарні
встановлено не менше 1 посади лікаря відповідної спеціальності.
Кожна посада завідуючого встановлюється замість 1 посади лікаря.
22. Посада завідуючого відділенням анестезіології та
інтенсивної терапії, гіпербаричної оксигенації, із застосування
апарата "штучна нирка", трансфузіології, відновного лікування,
ультразвукової діагностики та ендоскопічним, променевої
діагностики та променевої терапії встановлюється у порядку і за
штатними нормативами зазначених відділень (додаток 26).
23. Посада завідуючого кабінетом обліку і медичної
статистики - лікаря-статистика встановлюється у кожній лікарні.
24. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється
в кожній лікарні.
25. Посада завідуючого поліклінікою вводиться в кожній
поліклініці за рахунок загальної чисельності лікарів
в поліклініці.
26. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
вводиться в кожній лікарні. У кожній лікарні, у складі якої є не менше 150 ліжок
хірургічного циклу, може встановлюватись посада заступника
головного лікаря з хірургічної роботи.
27. Посада заступника головного лікаря
з організаційно-методичної роботи вводиться в кожній обласній
дитячій лікарні.
Середній медичний персонал
28. Посади медичних сестер (палатних) установлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | | |-----------------------------| | | При | При | | | 3-ступеневій | 2-ступеневій | | | системі | системі | | |обслуговування|обслуговування| |----------------------------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------+--------------+--------------| |а) нефрологічне, ортопедичне, | 20 | 15 | |травматологічне, | | | |отоларингологічне, | | | |офтальмологічне, | | | |гастроентерологічне, | | | |стоматологічне, ендокринологічне, | | | |гінекологічне, урологічне, | | | |алергологічне, педіатричне, | | | |кардіоревматологічне, | | | |неврологічне, хірургічне; | | | |пульмонологічне; | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |б) нейрохірургічне; | 15 | 10 | |----------------------------------+--------------+--------------| |в) інфекційне, відділення (палати)| 13 | 10 | |всіх найменувань для дітей | | | |до 1 року | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |г) інфекційне боксоване, | 10 | 8 | |гематологічне, онкологічне, | | | |імунологічне; | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |ґ) кардіохірургічне, хірургічне | | | |торакальне: | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |у післяопераційних палатах | 10 | - | |----------------------------------+--------------+--------------| |у доопераційних палатах і палатах | 15 | - | |післяопераційного догляду | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |д) патології новонароджених, | - | 6 | |хірургічне для новонароджених | | | |дітей; | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |е) для недоношених новонароджених;| - | 4 | |----------------------------------+--------------+--------------| |є) відділення (палати) інших | | за штатними | |найменувань | | нормативами | | | | відповідних | | | | відділень | ------------------------------------------------------------------
29. Посади медичних сестер для організації індивідуального
догляду за тяжкохворими додатково вводяться: а) при 3-ступеневій системі обслуговування хворих - 1 посада
на відділення, які мають 40 та більше ліжок; б) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих: у відділеннях до 50 ліжок - 1 посада; у відділеннях на 50 і більше ліжок - 2 посади; в) у відділенні патології новонароджених, недоношених
новонароджених, хірургічному для новонароджених, інфекційному
боксованому, які мають не менше 30 ліжок, а також у
пульмонологічному, що має не менше 40 ліжок, - до 1 цілодобового
поста. У лікарнях з відділеннями (палатами) інтенсивної терапії
нормативи, які передбачені підпунктами "а" і "б", не
застосовуються.
30. Посади операційних медичних сестер установлюються
з розрахунку 1 посада (у відділенні гнійної хірургії,
кардіохірургічному, нейрохірургії, торакальному відділенні -
2 посади) на 30 ліжок хірургічного циклу.
31. Посади операційних медичних сестер для надання екстреної
хірургічної допомоги встановлюються відповідно до посад
лікарів-хірургів, які передбачені п. 3.
32. Посади медичних сестер перев'язувальних установлюються
з розрахунку 1 посада на перев'язувальну за наявності в лікарні
не менше 40 ліжок хірургічного циклу.
33. Посади медичних сестер з дієтичного харчування
встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок, посади медичних
сестер для організації харчування новонароджених відділення
патології новонароджених, недоношених новонароджених, хірургії
новонароджених, анестезіології та інтенсивної терапії
новонароджених встановлюються по 1 посаді у кожному відділенні.
34. Посади медичних сестер приймального відділення
встановлюються за наявності: а) 100-200 ліжок - 1 посада; б) від 200 до 400 ліжок - 1 цілодобовий пост; в) понад 400 ліжок - 1 цілодобовий пост на 400 ліжок
і додатково 2 посади понад 400 ліжок.
35. Посади медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються: а) у стаціонарі - з розрахунку 1 посада на 40 ліжок; б) у гематологічному, онкологічному, у відділеннях патології
новонароджених, відділеннях для недоношених новонароджених,
хірургії новонароджених - з розрахунку 1 посада на 20 ліжок; в) у поліклініці - з розрахунку 1 посада на 20 посад лікарів,
які ведуть амбулаторний прийом.
36. Посади медичних сестер лікарських кабінетів
консультативної поліклініки встановлюються з розрахунку 1 посада
на кожну посаду лікаря, який веде амбулаторний прийом, і
лікаря-радіолога, який передбачений п. 10.
37. Посади медичних сестер ендоскопічних відділень
(кабінетів) та відділень (кабінетів) ультразвукової діагностики
встановлюються відповідно до посад лікарів зазначених відділень
(кабінетів).
38. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп)
анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними
нормативами зазначених відділень (груп). У палатах інтенсивної поліхіміотерапії відділень дитячої
онкології та дитячої гематології встановлюється 1 посада медичної
сестри з розрахунку на 30 ліжок.
39. Посади середнього медичного персоналу відділень
із застосування апарата "штучна нирка" і гіпербаричної
оксигенації, променевої діагностики та променевої терапії
встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень
(додаток 26).
40. Посади середнього медичного персоналу відділень
трансфузіології установлюються за штатними нормативами вказаних
відділень.
41. Посади середнього медичного персоналу відділень
відновного лікування встановлюються за штатними нормативами
вказаних відділень (додатки 14, 30).
42. Посади лаборантів установлюються: а) з розрахунку 1 посада на 60 ліжок і додатково з розрахунку
1 посада на: 30 гематологічних ліжок; 20 нефрологічних ліжок; 30 нейрохірургічних ліжок; 30 імунологічних та алергологічних ліжок (сумарно). При наданні лікарнею екстреної хірургічної допомоги
з цілодобовим чергуванням лікарів-хірургів додаткові посади
лаборантів вводяться у кількості, що забезпечує перебування
лаборанта у вечірній та нічний час; б) з розрахунку 1 посада на 8 посад лікарів, які ведуть
амбулаторний прийом.
43. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватись
у межах нормативу посад лаборантів, що передбачені п. 42.
44. Посади рентгенлаборантів установлюються: а) відповідно до посад лікарів-рентгенологів, які передбачені
п. 9, і додатково: за наявності нефрологічного відділення - з розрахунку
1 посада на 60 ліжок, але не більше 1 посади; за наявності ортопедичного, травматологічного або
ортопедо-травматологічного відділення - 1 посада; за наявності нейрохірургічного відділення на 30 і більше
ліжок - 0,5 посади; б) при введенні посад лікарів для надання екстреної
хірургічної і травматологічної допомоги згідно з п. 3 - 1 посада
в зміну, яка не забезпечується відповідно до підпункту "а" цього
пункту.
45. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з
розрахунку 1 посада на 15 тисяч умовних фізіотерапевтичних одиниць
на рік.
46. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в штаті
фізіотерапевтичного відділення (кабінету): а) з розрахунку 1 посада на 100 ліжок; б) 1 посада на кожне ортопедичне, травматологічне,
неврологічне, нейрохірургічне, пульмонологічне і алергологічне
відділення, відділення патології новонароджених та відділення для
недоношених новонароджених.
47. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної
фізкультури встановлюються: а) з розрахунку 1 посада на 200 ліжок; б) 0,5 - 1 посада на кожне ортопедичне, травматологічне,
неврологічне, нейрохірургічне, пульмонологічне, алергологічне
відділення.
48. Посада медичної сестри кабінету функціональної
діагностики встановлюється за наявності зазначеного кабінету
1 посада на кабінет в зміну.
49. Посади медичних статистиків установлюються: а) за наявності в лікарні: 100-300 ліжок - 1 посада; від 300 до 500 ліжок - 1,5 посади; понад 500 ліжок - 1,5 посади і додатково 0,5 посади на кожні
250 ліжок (понад 500 ліжок); б) на консультативну поліклініку - 1 посада.
50. Посади медичних реєстраторів установлюються: а) у довідковому бюро - 1 посада на 200-500 ліжок, понад
500 ліжок - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок; б) у медичному архіві - 1 посада на лікарню; в) у рентгенівському архіві - 0,5 посади на лікарню; г) у консультативній поліклініці - з розрахунку 1 посада
на 8 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.
51. Посади дезінфекторів з обслуговування дезустановки, що
функціонує, встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
52. Посади старших медичних сестер установлюються відповідно
до посад завідуючих відділеннями, які вводяться згідно з п. 20.
53. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється
у лікарні, яка має не менше 3 посад операційних медичних сестер і
медичних сестер перев'язувальних - замість однієї з них.
54. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюється в лікарні, яка має не менше
4 посад медичних сестер з фізіотерапії і масажу - замість однієї
з них.
55. Посада старшої медичної сестри приймального відділення
встановлюється в кожній лікарні.
56. Посада старшої медичної сестри консультативної
поліклініки встановлюється в поліклініці з числом лікарських посад
не менше 20.
57. Посада головної медичної сестри встановлюється в кожній
лікарні.
Молодший медичний персонал
58. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
або молодших медичних сестер (палатних) установлюються при
3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку
1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | |-----------------------------------+----------------------------| | 1 | 2 | |-----------------------------------+----------------------------| |а) нейрохірургічне, педіатричне, | 20 | |пульмонологічне, ортопедичне, | | |травматологічне, | | |кардіоревматологічне, неврологічне,| | |хірургічне, урологічне | | |-----------------------------------+----------------------------| |б) інфекційне, відділення (палати) | 13 | |всіх найменувань для дітей до | | |1 року, імунологічне, алергологічне| | |-----------------------------------+----------------------------| |в) інфекційне боксоване, | 10 | |онкологічне, гематологічне | | |-----------------------------------+----------------------------| |г) гінекологічне, нефрологічне, | 25 | |отоларингологічне, офтальмологічне,| | |гастроентерологічне, | | |стоматологічне, ендокринологічне | | |-----------------------------------+----------------------------| |ґ) кардіохірургічне, хірургічне | | |торакальне: | | |-----------------------------------+----------------------------| |у післяопераційних палатах | 10 | |-----------------------------------+----------------------------| |у доопераційних палатах і палатах | 15 | |післяопераційного догляду | | |-----------------------------------+----------------------------| |д) відділення (палати) інших |за штатними нормативами | |найменувань |відповідних відділень | ------------------------------------------------------------------
59. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних)
установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих
з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | |----------------------------------------+-----------------------| | 1 | 2 | |----------------------------------------+-----------------------| |а) нейрохірургічне, інфекційне, | 20 | |відділення (палати) всіх найменувань для| | |дітей до 1 року | | |----------------------------------------+-----------------------| |б) відділення для недоношених | 10 | |новонароджених дітей, відділення | | |патології новонароджених, хірургічне для| | |новонароджених дітей | | |----------------------------------------+-----------------------| |в) інфекційне боксоване, алергологічне, | 15 | |імунологічне | | |----------------------------------------+-----------------------| |г) кардіоревматологічне, неврологічне, | 30 | |ортопедичне, нефрологічне, | | |травматологічне, отоларингологічне, | | |офтальмологічне, педіатричне, | | |урологічне, гінекологічне, хірургічне, | | |ендокринологічне, пульмонологічне, | | |стоматологічне, гастроентерологічне | | |----------------------------------------+-----------------------| |ґ) гематологічне, онкологічне | 8 | |----------------------------------------+-----------------------| |д) відділення (палати) інших найменувань|за штатними нормативами| | |відповідних відділень | ------------------------------------------------------------------
60. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
відділень анестезіології та інтенсивної терапії і палат
інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами
зазначених відділень (палат) (додаток 26). У відділеннях дитячої онкології та дитячої гематології,
імунології встановлюється посада молодшої медичної сестри палати
інтенсивної поліхіміотерапії з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.
61. Посади молодших медичних сестер операційних
і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних
медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних, включаючи
посаду старшої операційної медичної сестри.
62. Посади молодших медичних сестер відділень трансфузіології
встановлюються за штатними нормативами вказаних відділень.
63. Посади молодшого медичного персоналу відділень відновного
лікування встановлюються за штатними нормативами вказаних
відділень (додатки 14, 30).
64. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 30 ліжок, але не менше 1 посади на
відділення в зміну.
65. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць
установлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок.
66. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 80 ліжок.
67. Посади молодших медичних сестер приймального відділення
встановлюються: а) за наявності 100-200 ліжок - 2 посади; б) за наявності понад 200 ліжок - 1 цілодобовий пост, за
наявності понад 400 ліжок додатково вводяться 2 посади.
68. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються відповідно до посад медичних сестер зазначеного
кабінету.
69. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів
установлюються: а) у поліклініці - з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів,
які ведуть амбулаторний прийом; б) у стоматологічному кабінеті для обслуговування хворих у
стаціонарі - відповідно до посад лікарів-стоматологів,
установлених згідно з п. 4, але не більше 1 посади; в) в алергологічному кабінеті - з розрахунку 1 посада на
2 посади лікарів-алергологів; г) у гінекологічному - відповідно до посад
лікарів-гінекологів дитячого та підліткового віку, установлених
п. 5, але не більше 1 посади.
70. Посади молодших медичних сестер лабораторії
встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади
лікарів-лаборантів (включаючи посаду завідуючого),
фельдшерів-лаборантів, лаборантів. У штаті лабораторії, де проводиться середоваріння, додатково
установлюються посади молодших медичних сестер у залежності від
обсягу роботи.
71. Посади молодших медичних сестер по догляду за хворими
рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку
1 посада на 300 ліжок, але не менше 1 посади.
72. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада
молодшої медичної сестри на 2 посади медичних сестер з
фізіотерапії, а при проведенні водо-, грязелікування - на 1 посаду
медичної сестри, яка зайнята відпуском зазначених процедур.
73. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної
діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів зазначеного
кабінету.
74. Посади молодших медичних сестер реєстратури, пансіонату
встановлюються з розрахунку 1 посада в зміну.
75. Посади сестер-господинь установлюються: а) 1 посада на кожне відділення стаціонару; б) з розрахунку 1 посада на 20 лікарів консультативної
поліклініки; в) 1 посада на пансіонат.
76. Посади молодшого медичного персоналу відділення із
застосування апарата "штучна нирка", відділень гіпербаричної
оксигенації, ультразвукової діагностики та ендоскопічного
встановлюються в порядку і за штатними нормативами зазначених
відділень.
Медичний персонал для надання планової

та екстреної консультативної допомоги
77. Посади лікарів для надання планової та екстреної
консультативної допомоги встановлюються з розрахунку 0,65 посади
на 100 тисяч дітей, які проживають в області.
Медичний персонал сурдологопедичного

та фоніатричного кабінетів
Сурдологопедичний кабінет
78. Посади медичного і педагогічного персоналу встановлюються
за нормативами: завідуючий кабінетом - лікар-отоларинголог дитячий
(сурдолог) - 1 посада; лікар-невролог дитячий - 1 посада; дефектолог - 1 посада; логопед - 1 посада; медична сестра - 1 посада; медична сестра кабінету аудіометрії - 1 посада; молодша медична сестра - 1 посада; Указані посади установлюються в обласній дитячій лікарні або
в одній із дитячих лікарень (поліклінік) міста, де розташована
дитяча лікарня.
Фоніатричний кабінет
Завідуючий кабінетом - лікар-отоларинголог дитячий -
1 посада; логопед - 1 посада; медична сестра - 1 посада; молодша медична сестра - 0,5 посади.
Персонал організаційно-методичного відділу
79. Посади медичного персоналу організаційно-методичного
відділу обласних лікарень установлюються за нормативами: лікар-методист - 1 посада; методист - 1 посада; фельдшер - 1 посада. За рішенням керівника закладу в штат відділу можуть вводитись
посади завідуючого кабінетом обліку і медичної статистики та
посади медичних статистиків, уведених за цими штатними нормативами
(п. 23, 49).
Персонал аптек
80. Посади персоналу аптек вводяться в порядку і за штатними
нормативами аптек міських лікарень у містах з населенням понад
25 тис. чоловік (додаток 2).
Педагогічний персонал
81. Посади педагогічного персоналу встановлюються
з розрахунку 1 посада вихователя на 40 дітей віком понад 3 роки.
У кожній лікарні вводиться по 1 посаді психолога, логопеда, у
неврологічному відділенні з розрахунку 1 посада логопеда
на 60 ліжок.
Персонал кабінету охорони зору
82. Завідуючий кабінетом - 1 посада; лікар-офтальмолог дитячий - 1 посада; медична сестра - 1,25 посади; молодша медична сестра - 1 посада.
Персонал кухонь
83. Посади працівників кухонь установлюються за штатними
нормативами вказаних підрозділів (додаток 47).
Медичний персонал патологоанатомічних відділень

(прозекторських)
84. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень
(прозекторських) установлюються за штатними нормативами вказаних
підрозділів (додаток 11).
Штати медичного та іншого

персоналу Центрів реабілітації дітей

з порушенням слуху та мови
1. Лікарський персонал
1.1. Посада завідуючого Центром - лікаря-отоларинголога
дитячого (сурдолога) вводиться в кожному Центрі.
1.2. Посади лікарів установлюються з розрахунку: 1.2.1. Лікарів-отоларингологів дитячих (сурдологів): 1 посада на 200 дітей дошкільного віку з порушеннями слуху та
мови; 1 посада на 300 дітей шкільного віку з порушеннями слуху та
мови. 1.2.2. Лікаря-психіатра дитячого - 1 посада на Центр. 1.2.3. Лікаря-невролога дитячого - 0,5 посади на Центр. 1.2.4. Лікаря з функціональної діагностики - 1 посада на
Центр. 1.2.5. Лікаря-психолога - 1 посада на Центр.
2. Педагогічний персонал
2.1. Посади дефектологів (сурдопедагогів-реабілітаторів)
встановлюються з розрахунку: 1 посада на 20 дітей з тяжким порушенням слуху і мови.
2.2. Посада логопеда: 1 посада на Центр.
2.3. Посада музичного працівника (сурдопедагога): 1 посада на Центр.
2.4. Посада вихователя фонетичної ритміки: 1 посада на Центр.
3. Середній медичний персонал
3.1. Посада медичної сестри-аудіометриста встановлюється
з розрахунку: 1 посада на 300 дітей з порушенням слуху та мови.
3.2. Посада медичного реєстратора встановлюється: 1 посада на Центр.
3.3. Посади медичних сестер лікарських кабінетів:
-отоларинголога, -сурдолога, -психіатра, з функціональної
діагностики, -психолога, -невролога дитячого встановлюються
відповідно до посад лікарів Центру.
4. Молодший медичний персонал
4.1. Посада сестри-господині вводиться у кожному Центрі.
4.2. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць
встановлюються з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів та посад
дефектологів, логопедів.
5. Інженерно-технічний персонал
5.1. Для обслуговування апаратури у Центрі вводиться 1 посада
інженера (техніка). Указані посади установлюються в обласній дитячій лікарні або
в одній із дитячих лікарень (поліклінік) міста, які обслуговують
понад 300 дітей з вадами слуху та мови. У разі відкриття Центрів реабілітації дітей з порушенням
слуху та мови штати, передбачені до сурдологопедичних кабінетів
(додаток 4) та персоналу сурдологопедичних кабінетів (додаток 30)
на території міста не застосовуються.
Штатні нормативи медичного персоналу

виїзної неонатологічної бригади невідкладної

допомоги та інтенсивної терапії обласної

(міської) дитячої лікарні
1. Виїзна неонатологічна бригада невідкладної допомоги та
інтенсивного лікування (ВНБНДІЛ) є структурним підрозділом
відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.
2. Посади медичного та іншого персоналу встановлюються
з розрахунку: лікар-анестезіолог дитячий (неонатолог) - 1 цілодобовий пост; медична сестра - 1 цілодобовий пост; молодша медична сестра - 1 цілодобовий пост; водій санітарного транспорту - 1 цілодобовий пост; медичний реєстратор (диспетчер) - 2 посади.
Штатні нормативи регіонального (обласного) центру

дитячої імунології
1. Посада керівника Центру - лікаря-імунолога дитячого
встановлюється в кожному Центрі.
2. Консультативно-поліклінічний відділ.
2.1. Посада завідуючого відділом - лікаря-імунолога дитячого
вводиться замість 0,5 посади лікаря-імунолога дитячого.
2.2. Посади лікарів-імунологів дитячих вводяться: 3 посади на Центр.
2.3. Посада старшої медичної сестри вводиться в кожному
відділі.
2.4. Посади медичних сестер уводяться відповідно до посад
лікарів-імунологів дитячих.
2.5. У кожному Центрі вводиться посада процедурної медичної
сестри.
2.6. У кожному Центрі вводиться посада молодшої медичної
сестри-прибиральниці.
3. Лабораторно-діагностичний відділ:
3.1. Посада завідуючого лабораторно-діагностичним відділом -
лікаря-лаборанта вводиться замість 0,5 посади лікаря-лаборанта
відділу.
3.2. Посади лікарів-лаборантів установлюються: 6 посад на відділ;
3.3. Посади лаборантів установлюються: 8 посад на відділ;
3.4. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць вводяться: 4 посади на відділ.
4. Клінічний відділ
4.1. Посади лікарів, середнього та молодшого медичного
персоналу встановлюються відповідно до штатних нормативів
відділення дитячої імунології.
5. Відділ аналізу та інформації: 1 посада інженера - електроніка; 1 посада інженера - програміста; 2 посади операторів. Указані посади установлюються в обласній дитячій лікарні або
в одній із дитячих лікарень міста. У разі відкриття регіонального (обласного) центру дитячої
клінічної імунології штати імунологічних лабораторій дитячих
лікувально-профілактичних закладів, наведені у додатку 26, для
обласного центру не застосовуються.
Примітки: 1. Штатні нормативи відділень (палат) для новонароджених
застосовуються до відділень (палат), які використовуються виключно
для госпіталізації дітей у віці до 1 місяця. 2. Нейрохірургічні ліжка можуть організовуватись у складі
ортопедо-травматологічних відділень в обласній або в одній з
міських лікарень. 3. Відділення дитячої та підліткової гінекології
організовується в обласній або одній з міських лікарень міста. 4. За відсутності опікового центру опікове відділення
організовується в одній з лікарень міста (включаючи обласну
лікарню). 5. При визначенні кількості посад медичного та іншого
персоналу за цими штатними нормативами застосовуються пп. 1, 2,
4-10, 14, 15 приміток додатка 1. 6. Штати медичного та іншого персоналу денних стаціонарів
установлюються за нормативами відповідних структурних підрозділів
лікувальних закладів, наведеними у додатку 26. 7. Посади лікарів-інтернів можуть вводитись за рішенням
органу охорони здоров'я понад посади лікарів установлених цими
штатними нормативами. 8. Посади медичного персоналу біохімічної, бактеріологічної,
імунологічної та інших лабораторій вводяться відповідно до
встановлених штатних нормативів (додаток 26). 9. У разі відкриття регіонального (обласного) центру дитячої
імунології, посади лікарів-імунологів у консультативній
поліклініці та імунологічні відділення і лабораторії в лікарні не
вводяться.
Б. Тимчасові штатні нормативи медичного,

фармацевтичного, педагогічного персоналу працівників

кухонь дитячих міських лікарень, розташованих

у містах з населенням понад 25 тис. чол.
Лікарський персонал
1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються
з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ |Найменування відділень|Найменування посад лікарів | Кількість | | (палат) | | ліжок | |----------------------+---------------------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Алергологічне |лікар-алерголог дитячий | 15 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Відновного лікування |лікар-педіатр | 20 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Гематологічне |лікар-гематолог дитячий | 10 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Гінекологічне |лікар-гінеколог дитячого та| 20 | | |підліткового віку | | |----------------------+---------------------------+-------------| |Дерматовенерологічне |лікар-дерматовенеролог | 30 | | |дитячий | | |----------------------+---------------------------+-------------| |Імунологічне |лікар-імунолог дитячий | 15 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Інфекційне |лікар-інфекціоніст дитячий | 20 | | |або лікар-педіатр | | |----------------------+---------------------------+-------------| |Інфекційне боксоване |лікар-інфекціоніст дитячий | 15 | | |або лікар-педіатр | | |----------------------+---------------------------+-------------| |Кардіоревматологічне |лікар-кардіоревматолог | 20 | | |дитячий | | |----------------------+---------------------------+-------------| |Кардіохірургічне |лікар-хірург | 10 | | |серцево-судинний | | |----------------------+---------------------------+-------------| |Неврологічне |лікар-невролог дитячий | 15 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Нейрохірургічне |лікар-нейрохірург дитячий | 15 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Онкологічне |лікар-онколог дитячий | 10 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Нефрологічне |лікар-нефролог дитячий | 20 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Опікове |лікар-комбустіолог | 12 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Ортопедичне |лікар-ортопед-травматолог | 20 | | |дитячий | | |----------------------+---------------------------+-------------| |Травматологічне |лікар-ортопед-травматолог | 20 | | |дитячий | | |----------------------+---------------------------+-------------| |Отоларингологічне |лікар-отоларинголог дитячий| 25 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Офтальмологічне |лікар-офтальмолог дитячий | 25 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Педіатричне |лікар-педіатр | 20 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Відділення для |лікар-педіатр-неонатолог | 10 | |новонароджених | | | |недоношених дітей | | | |----------------------+---------------------------+-------------| |Відділення патології |лікар-педіатр-неонатолог | 10 | |новонароджених дітей | | | |----------------------+---------------------------+-------------| |Пульмонологічне |лікар-пульмонолог дитячий | 20 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Стоматологічне |лікар-стоматолог-хірург | 25 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Гастроентерологічне |лікар-гастроентеролог | 20 | | |дитячий | | |----------------------+---------------------------+-------------| |Урологічне |лікар-уролог дитячий | 20 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Хірургічне |лікар-хірург дитячий | 20 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Хірургічне для |лікар-хірург дитячий | 10 | |новонароджених дітей | | | |----------------------+---------------------------+-------------| |Хірургічне торакальне |лікар-хірург торакальний | 10 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Ендокринологічне |лікар-ендокринолог дитячий | 25 | |----------------------+---------------------------+-------------| |Відділення (палати) |за штатними нормативами | | |інших найменувань |відповідних відділень | | ------------------------------------------------------------------
При розрахунку числа посад лікарів у клінічних лікарнях
(відділеннях) їх число скорочується на 0,25 посади за рахунок
кожного асистента, який веде лікувальну роботу. При виконанні
асистентами в установленому порядку систематичної консультативної
роботи із розрахункового числа посад лікарів за рахунок кожної
посади асистента виключається 0,25 посади лікаря.
2. Посади лікарів окремих найменувань (крім означених п. 1.)
установлюються: а) у нейрохірургічних або ортопедо-травматологічних
відділеннях за наявності нейрохірургічних і нейротравматологічних
ліжок з розрахунку 1 посада: лікарів-офтальмологів, лікарів-отоларингологів та
лікарів-психіатрів (сумарно) на 30 нейрохірургічних і
нейротравматологічних ліжок; лікарів-неврологів дитячих на 50 ліжок, але не більше
1 посади; б) у відділеннях патології новонароджених - 0,5 посади
лікаря-офтальмолога на відділення; в) у відділеннях патології новонароджених, відділеннях для
недоношених новонароджених дітей - 1 посада лікаря-невролога
дитячого на відділення. г) у кардіохірургічних, хірургічних торакальних,
хірургічних - 0,5 посади лікаря-педіатра на відділення. ґ) посада лікаря-епідеміолога у кожній лікарні на 250 і
більше ліжок; д) за відсутності профільних відділень можуть вводитись
посади лікарів-спеціалістів для надання консультативної допомоги
за рішенням органу охорони здоров'я; е) у разі відсутності в адміністративному обласному центрі
міської дитячої багатопрофільної лікарні та наявності самостійних
дитячих поліклінік (з денними стаціонарами), в одному із дитячих
лікувально-профілактичних закладів міст Києва та Севастополя
можуть вводитись посади лікарів консультативної поліклініки
відповідно до п. 5 розділу А додатка 4 для обслуговування дітей
цих міст.
3. Посади лікарів: -хірургів, -стоматологів-хірургів,
-отоларингологів, -офтальмологів, -ортопедів-травматологів та
інших лікарів-спеціалістів дитячих для надання екстреної
хірургічної, травматологічної та інших видів допомоги
установлюються за рішенням органу охорони здоров'я в залежності
від обсягу цієї роботи понад посади лікарів, передбачені для
відповідних відділень.
4. Посади лікарів-стоматологів дитячих для надання допомоги
хворим у стаціонарі встановлюються з розрахунку 1 посада
на 200 ліжок, але не більше 1,5 посади.
5. Посади лікарів-ендоскопістів установлюються за штатними
нормативами ендоскопічних відділень, кабінетів (додаток 26).
6. Посади лікарів з ультразвукової діагностики встановлюються
за штатними нормативами відділень (кабінетів) ультразвукової
діагностики (додаток 26).
7. Посади лікарів-лаборантів установлюються: а) з розрахунку 1 посада на 200 ліжок і додатково
з розрахунку 1 посада: на 60 нефрологічних ліжок, але не більше 1 посади; на 30 гематологічних та імунологічних ліжок.
8. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку
1 посада на 250 ліжок, але не менше 1 посади.
9. Посади лікарів-радіологів установлюються з розрахунку
1 посада на рентгенотерапевтичний апарат у зміну. Кількість змін
роботи визначається в залежності від обсягу роботи.
10. Посади лікарів відділень (груп) анестезіології та
інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами
зазначених відділень, груп (додаток 26).
11. Посади лікарів з функціональної діагностики
встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок, але не менше
1 посади на лікарню.
12. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються
з розрахунку 1 посада на 200 ліжок, але не менше 1 посади на
лікарню. У разі наявності кабінету штучного мікроклімату додатково
вводиться 0,5 посади лікаря-фізіотерапевта.
13. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються
з розрахунку 1 посада на 200 ліжок. При наявності відділення дитячої неврології додатково
вводиться 0,5 посади лікаря з лікувальної фізкультури.
14. Посади лікарів - дієтологів установлюються за наявності: а) 100-200 ліжок - 0,5 посади; б) понад 200 ліжок - 1 посада.
15. Посади лікарів відділення із застосування апарата "штучна
нирка" та відділень гіпербаричної оксигенації, променевої
діагностики та променевої терапії встановлюються за штатними
нормативами зазначених відділень (додаток 26).
16. Посади лікарів відділень трансфузіології встановлюються
за штатними нормативами вказаних відділень (додаток 26).
17. У приймальному відділенні встановлюється 1 цілодобовий
пост лікарів, а за наявності понад 400 ліжок - додатково вводяться
2 посади лікарів.
18. Посада лікаря-методиста встановлюється у лікарнях
з кількістю ліжок понад 200 з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
19. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень| Мінімальна | Примітка | | | кількість | | | | ліжок, | | | | при якій | | | |установлюється| | | | посада | | | |завідуючого - | | | | лікаря з | | | | відповідної | | | |спеціальності | | |------------------------+--------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------------+--------------+------------------------| |а) інфекційне боксоване,| 30 |У відділенні з числом | |кардіоревматологічне | |ліжок менше 40 посада | |нейрохірургічне, | |завідуючого вводиться | |неврологічне, | |замість 0,5 посади | |нефрологічне, опікове, | |лікаря. Два відділення | |отоларингологічне, | |з установленням посад | |офтальмологічне, | |завідуючих | |урологічне, | |організовується за | |пульмонологічне, | |наявності 80 і більше | |стоматологічне, | |ліжок відповідного | |ендокринологічне, | |профілю. | |імунологічне, | | | |алергологічне | | | |------------------------+--------------+------------------------| |б) відділення патології | 20 | | |новонароджених, | | | |відділення | | | |для недоношених | | | |новонароджених, | | | |хірургічне | | | |для новонароджених, | | | |хірургічне торакальне, | | | |кардіохірургічне, | | | |онкологічне, | | | |гематологічне | | | |------------------------+--------------+------------------------| |в) відділення інших | 40 | | |найменувань. | | | ------------------------------------------------------------------
20. Посада завідуючого рентгенівським, фізіотерапевтичним
відділенням, лабораторією, відділенням функціональної діагностики
вводиться у випадках, коли лікарні установлено не менше 1 посади
лікаря відповідної спеціальності. Кожна посада завідуючого
встановлюється замість 1 посади лікаря, посада завідуючого
відділенням функціональної діагностики встановлюється замість
0,5 посади лікаря.
21. Посада завідуючого відділенням анестезіології та
інтенсивної терапії, гіпербаричної оксигенації, із застосування
апарата "штучна нирка", променевої діагностики та променевої
терапії, трансфузіології, ультразвукової діагностики та
ендоскопічним установлюється у порядку і за штатними нормативами
зазначених відділень.
22. Посада завідуючого кабінетом обліку і медичної
статистики - лікаря-статистика встановлюється: а) у лікарні, в складі якої є поліклініка - за наявності
стаціонару на 200 і більше ліжок. У штаті лікарні з меншою
кількістю ліжок вказана посада вводиться за умови, якщо
в поліклініці є не менше 30 посад лікарів амбулаторного прийому; б) у лікарні, яка не має в своєму складі дитячої міської
поліклініки - за наявності в її складі не менше 400 ліжок.
23. Посади медичного персоналу організаційно-методичного
відділу однієї з дитячих спеціалізованих лікарень міст Києва та
Севастополя установлюються за рішенням органу охорони здоров'я за
нормативами медичного персоналу організаційно-методичного відділу
обласних дитячих лікарень розділу А додатка 4.
24. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється
в лікарнях до 200 ліжок замість 0,5 посади лікаря. У лікарні понад
400 ліжок ця посада вводиться понад посади лікарів приймального
відділення.
25. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
вводиться в лікарнях на 150 і більше ліжок. У лікарні, у складі якої є не менше 150 ліжок хірургічного
профілю, може встановлюватись посада заступника головного лікаря
з хірургічної допомоги.
Середній медичний персонал
26. Посади медичних сестер (палатних) установлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | | |-----------------------------| | | При | При | | | 3-ступеневій | 2-ступеневій | | | системі | системі | | |обслуговування|обслуговування| |----------------------------------+--------------+--------------| |а) алергологічне, опікове, | 20 | 15 | |педіатричне, нейрохірургічне, | | | |пульмонологічне, нефрологічне, | | | |ортопедичне, травматологічне, | | | |кардіоревматологічне, | | | |неврологічне, хірургічне, | | | |урологічне; | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |б) інфекційне, відділення (палати)| 13 | 10 | |всіх найменувань для дітей | | | |до 1 року | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |в) інфекційне боксоване, | 10 | 8 | |онкологічне, гематологічне, | | | |імунологічне; | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |г) отоларингологічне, | 25 | 20 | |офтальмологічне, | | | |гастроентерологічне, | | | |стоматологічне, ендокринологічне, | | | |відновного лікування, | | | |гінекологічне; | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |ґ) дерматовенерологічне | 30 | 25 | |----------------------------------+--------------+--------------| |д) патології новонароджених, | - | 6 | |хірургічне для новонароджених | - | 4 | |дітей, для недоношених | | | |новонароджених; | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |е) хірургічне торакальне, | | | |кардіохірургічне: | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |- у післяопераційних палатах | 10 | - | |----------------------------------+--------------+--------------| |- у доопераційних палатах і | 15 | - | |палатах післяопераційного догляду | | | |----------------------------------+-----------------------------| |є) відділення (палати) інших |за штатними нормативами | |найменувань |відповідних відділень | ------------------------------------------------------------------
27. Посади медичних сестер для організації індивідуального
догляду за тяжкохворими додатково вводяться: а) при 3-ступеневій системі обслуговування хворих - 1 посада
на відділення, які мають 40 та більше ліжок; б) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих: у відділеннях до 60 ліжок - 1 посада; у відділеннях на 60 і більше ліжок - 2 посади; в) в опікових відділеннях - 2 посади; г) у педіатричному відділенні для новонароджених і
недоношених дітей, хірургічному для новонароджених, які мають не
менше 30 ліжок, а також у пульмонологічних, інфекційних,
інфекційних боксованих, які мають не менше 40 ліжок, -
до 1 цілодобового посту. У лікарнях з відділеннями (палатами) інтенсивної терапії
нормативи, які передбачені підпунктами "а" і "б", не
застосовуються.
28. Посади операційних медичних сестер установлюються
з розрахунку 1 посада (в торакальному відділенні - 2 посади)
на 30 ліжок хірургічного профілю.
29. Посади операційних медичних сестер для надання екстреної
хірургічної допомоги встановлюються відповідно до посад
лікарів-хірургів та інших спеціалістів хірургічного профілю, які
передбачені п. 3.
30. Посади медичних сестер перев'язувальних установлюються
з розрахунку 1 посада на перев'язувальну за наявності в лікарні
не менше 30 ліжок хірургічного профілю. В опікових відділеннях зазначені посади вводяться
з розрахунку 2 посади на перев'язувальну, але не більше 3 посад.
31. Посади медичних сестер з дієтичного харчування
встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок, посади медичної
сестри з організації харчування відділення патології
новонароджених, недоношених новонароджених, хірургії
новонароджених, анестезіології та інтенсивної терапії
новонароджених установлюються у кожному відділенні.
32. Посади медичних сестер приймального відділення
встановлюються відповідно до посад лікарів приймального
відділення, зазначених у п. 17. За наявності в лікарні не менше як 100 інфекційних ліжок та
організації окремого приймального відділення встановлюється
1 цілодобовий пост указаних працівників для прийому інфекційних
хворих.
33. Посади медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок; у гематологічному, онкологічному, опіковому, патології
новонароджених, та відділеннях для недоношених новонароджених,
хірургічних для новонароджених - з розрахунку 1 посада
на 20 ліжок.
34. Посади медичних сестер ендоскопічних відділень
(кабінетів) та відділень (кабінетів) ультразвукової діагностики
встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень
(додаток 26).
35. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп)
анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними
нормативами зазначених відділень (груп). За наявності в лікарні
опікового відділення додатково установлюється 0,5 посади медичної
сестри-анестезістки.
36. Посади середнього медичного персоналу відділень
переливання крові встановлюються за штатними нормативами вказаних
відділень (додаток 26).
37. Посади середнього медичного персоналу відділень із
застосування апарата "штучна нирка" і гіпербаричної оксигенації,
променевої діагностики та променевої терапії встановлюються за
штатними нормативами зазначених відділень (додаток 26).
38. Посади середнього медичного персоналу консультативної
поліклініки, введеної відповідно до п. 2 є), встановлюються
відповідно до штатних нормативів консультативних поліклінік
обласних дитячих лікарень (розділ А додаток 4).
39. Посади лаборантів установлюються: а) з розрахунку 1 посада на 60 ліжок і додатково з розрахунку
1 посада на: 30 гематологічних ліжок; 20 нефрологічних ліжок; 30 нейрохірургічних ліжок; 30 імунологічних та алергологічних ліжок (сумарно). У разі надання лікарнею екстрених видів хірургічної допомоги
з цілодобовим чергуванням лікарів-хірургів та інших лікарів
хірургічного профілю додаткові посади лаборантів уводяться у
кількості, що забезпечує перебування лаборанта у вечірній та
нічний час.
40. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватись у
межах нормативу посад лаборантів, що передбачені п. 39.
41. Посади рентгенлаборантів установлюються: а) відповідно до посад лікарів-рентгенологів, які передбачені
п. 8, і додатково: за наявності нейрохірургічного відділення на 30 і більше
ліжок - 0,5 посади; за наявності нефрологічного відділення - з розрахунку
1 посада на 60 ліжок, але не більше 1 посади; за наявності ортопедо-травматологічного відділення -
1 посада; б) при введенні посад лікарів для надання екстрених видів
хірургічної і травматологічної допомоги згідно з п. 3 - 1 посада в
зміну, яка не забезпечується відповідно до підпункту "а" цього
пункту.
42. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з
розрахунку 1 посада на 15 тисяч умовних фізіотерапевтичних одиниць
на рік.
43. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в штаті
фізіотерапевтичного відділення (кабінету): а) з розрахунку 1 посада на 100 ліжок; б) 1 посада на кожне ортопедо-травматологічне, неврологічне
відділення, патології новонароджених, нейрохірургічне.
44. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної
фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок і
додатково: а) 1 посада на ортопедичне, травматологічне, неврологічне
відділення; б) 0,5 посади на пульмонологічне, алергологічне відділення.
45. Посада медичної сестри кабінету функціональної
діагностики встановлюється за наявності зазначеного кабінету.
46. Посади медичних статистиків установлюються за наявності в
лікарні: 100-200 ліжок - 1 посада; понад 200 - 1 посада і додатково з розрахунку 1 посада
на 200 ліжок (понад 200).
47. Посади медичних реєстраторів установлюються: а) у довідковому бюро - з розрахунку 1 посада на 300 ліжок; б) у медичному та рентгенівському архіві з розрахунку
1 посада на 400 ліжок.
48. Посади дезінфекторів з обслуговування дезустановки та
виготовлення дезрозчинів установлюються з розрахунку 1 посада на
200 ліжок.
49. Посади старших медичних сестер установлюються відповідно
до посад завідуючих відділеннями, які вводяться згідно з п. 19.
50. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється
у лікарні, яка має не менше 3 посад операційних медичних сестер і
медичних сестер перев'язувальних - замість однієї з них.
51. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюється в лікарні, яка має не менше
4 посад медичних сестер з фізіотерапії і масажу замість однієї
з них.
52. Посада старшої медичної сестри приймального відділення
встановлюється відповідно до посади завідуючого приймальним
відділенням.
53. За наявності консультативної поліклініки, згідно з п. 2
є) цього додатка, посада старшої медичної сестри встановлюється в
поліклініці з числом лікарських посад не менше 20.
54. Посада головної медичної сестри встановлюється
в лікарнях, зарахованих до I-IV груп з оплати праці керівників.
Молодший медичний персонал
55. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
або молодших медичних сестер (палатних) установлюються при
3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку
1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість | | | ліжок | |-------------------------------------------------+--------------| | 1 | 2 | |-------------------------------------------------+--------------| |а) нейрохірургічне, опікове, педіатричне, | 20 | |пульмонологічне, хірургічне, урологічне, | | |травматологічне, ортопедичне, | | |кардіоревматологічне, неврологічне, нефрологічне;| | |-------------------------------------------------+--------------| |б) інфекційне, відділення (палати) всіх | 13 | |найменувань для дітей до 1 року, імунологічне, | | |алергологічне; | | |-------------------------------------------------+--------------| |в) інфекційне боксоване, онкологічне, | 10 | |гематологічне; | | |-------------------------------------------------+--------------| |г) гінекологічне, отоларингологічне, | 25 | |офтальмологічне, гастроентерологічне, | | |стоматологічне, ендокринологічне; | | |-------------------------------------------------+--------------| |ґ) дерматовенерологічне, відновного лікування | 30 | |-------------------------------------------------+--------------| |д) хірургічне торакальне кардіохірургічне: | | |-------------------------------------------------+--------------| |- у післяопераційних палатах | 10 | |-------------------------------------------------+--------------| |- у доопераційних палатах і палатах | 15 | |післяопераційного догляду | | |-------------------------------------------------+--------------| |е) відділення (палати) інших найменувань | за штатними | | | нормативами | | | відповідних | | | відділень | ------------------------------------------------------------------
56. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних)
установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих
з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | |----------------------------------------------+-----------------| | 1 | 2 | |----------------------------------------------+-----------------| |а) інфекційне, опікове, відділення (палати) | 20 | |всіх найменувань для дітей до 1 року | | |----------------------------------------------+-----------------| |б) відділення для недоношених новонароджених | 10 | |дітей, відділення патології новонароджених, | | |хірургічне для новонароджених дітей | | |----------------------------------------------+-----------------| |в) інфекційне боксоване, алергологічне, | 15 | |імунологічне | | |----------------------------------------------+-----------------| |г) гастроентерологічне, гінекологічне, | 30 | |кардіоревматологічне, неврологічне, | | |нефрологічне, ортопедичне, травматологічне, | | |отоларингологічне, офтальмологічне, | | |педіатричне, урологічне, хірургічне, | | |ендокринологічне, пульмонологічне, | | |стоматологічне | | |----------------------------------------------+-----------------| |ґ) дерматовенерологічне, відновного лікування | 40 | |----------------------------------------------+-----------------| |д) гематологічне, онкологічне | 8 | |----------------------------------------------+-----------------| |е) відділення (палати) інших найменувань | за штатними | | | нормативами | | | відповідних | | | відділень | ------------------------------------------------------------------
57. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
відділень анестезіології та інтенсивної терапії і палат
інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами
зазначених відділень (палат).
58. Посади молодшого медичного персоналу відділень
трансфузіології встановлюються за штатними нормативами вказаних
відділень.
59. Посади молодших медичних сестер операційних і
перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних
медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних, уключаючи
посаду старшої операційної медичної сестри.
60. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 30 ліжок, але не менше 1 посади в зміну
(крім опікових). В опікових відділеннях уводяться 3 посади
зазначених молодших медичних сестер.
61. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць
установлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок. В опікових
відділеннях вводиться не менше 1 зазначеної посади.
62. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 80 ліжок (крім опікових). В опікових
відділеннях вводяться 2 зазначені посади.
63. Посади молодших медичних сестер приймального відділення
встановлюються за наявності: а) до 300 ліжок включно - 1 цілодобовий пост; б) понад 300 ліжок - 1 цілодобовий пост і додатково
з розрахунку 1 посада на кожні 50 ліжок. г) за наявності в лікарні 100 і більше інфекційних ліжок та
організації окремого приймального відділення встановлюється
1 цілодобовий пост для прийому інфекційних хворих.
64. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються відповідно до посад медичних сестер зазначеного
кабінету.
65. Посади молодших медичних сестер стоматологічного кабінету
для обслуговування хворих стаціонару - відповідно до посад
лікарів-стоматологів, установлених згідно з п. 4, але не більше
1 посади.
66. Посади молодших медичних сестер лабораторії
встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади
лікарів-лаборантів (включаючи посаду завідуючого),
фельдшерів-лаборантів, лаборантів. У штаті лабораторії, де проводиться середоваріння, додатково
встановлюються посади молодших медичних сестер у залежності від
обсягу роботи.
67. Посади молодших медичних сестер по догляду за хворими
рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку
1 посада на 300 ліжок.
68. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада
на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні
водо-, грязелікування - на 1 посаду медичної сестри, яка зайнята
відпуском зазначених процедур.
69. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної
діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів зазначеного
кабінету.
70. Посади молодших медичних сестер реєстратури
встановлюються з розрахунку 1 посада в зміну.
71. Посади сестер-господинь установлюються 1 посада у кожному
відділенні.
72. Посади молодшого медичного персоналу відділення із
застосування апарата "штучна нирка", відділень гіпербаричної
оксигенації, ультразвукової діагностики та ендоскопічного
встановлюються в порядку і за штатними нормативами зазначених
відділень.
73. Посади молодшого медичного персоналу консультативної
поліклініки, введеної відповідно до п. 2 є), встановлюються
відповідно до штатних нормативів консультативних поліклінік
обласних дитячих лікарень (розділ А додаток 4).
Медичний і педагогічний персонал

дитячих міських поліклінік,

що входять до складу міських лікарень
74. Посади лікарів, середнього, молодшого медичного і
педагогічного персоналу дитячих міських поліклінік, що входять до
складу міських лікарень, установлюються в порядку і за штатними
нормативами зазначених поліклінік (додаток 30).
Персонал аптек
75. Посади персоналу аптек встановлюються в порядку і за
штатними нормативами аптек міських лікарень у містах з населеннями
понад 25 тис. чоловік (додаток 2).
Педагогічний персонал
76. Посади вихователів установлюються з розрахунку 1 посада
на 40 дітей віком понад 3 роки. У кожній лікарні вводиться 1 посада психолога та логопеда,
у неврологічному відділенні - з розрахунку 1 посада логопеда
на 60 ліжок.
Персонал кухонь
77. Посади працівників кухонь установлюються за штатними
нормативами вказаних підрозділів (додаток 47).
Медичний персонал патологоанатомічних відділень

(прозекторських)
78. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень
(прозекторських) установлюються за штатними нормативами вказаних
підрозділів (додаток 11).
79. Посади медичного і педагогічного персоналу
сурдологопедичного кабінету встановлюються за рішенням органу
охорони здоров'я за нормативами, визначеними в п. 78 розділу А
додатка 4.
Примітки: 1. Штатні нормативи відділень (палат) для новонароджених
застосовуються для відділень (палат), які використовуються
виключно для госпіталізації дітей у віці до 1 місяця. 2. Нейрохірургічні ліжка можуть організовуватись у складі
ортопедо-травматологічних відділень в одній з міських лікарень. 3. За наявності в місті (обласному центрі) опікового центру
опікове відділення у міській (обласній) лікарні не
організовується. За відсутності опікового центру опікове відділення
організовується в одній з лікарень міста (включаючи обласну дитячу
лікарню). 4. За наявності в місті (обласному центрі) дитячого
дерматовенерологічного відділення, відділення дитячої та
підліткової гінекології, в іншій міській (обласній) лікарні
вказані відділення в лікарні не організовуються. 5. При визначенні кількості посад медичного та іншого
персоналу за цими штатними нормативами застосовуються пп. 1, 3,
4-10, 13, 14, 15 приміток додатка 1. 6. Для виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги
та інтенсивної терапії застосовуються штатні нормативи, наведені в
цьому додатку (розділ А). 7. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного
перебування та денних стаціонарів встановлюються за нормативами
відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів,
наведених у додатку 26. 8. Посади медичного персоналу біохімічної, бактеріологічної,
імунологічної та інших лабораторій вводяться відповідно до
встановлених штатних нормативів (додаток 26).

Додаток 5

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного фармацевтичного персоналу

і працівників кухонь дільничних лікарень

Лікарський персонал
1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються
з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування посад лікарів | Кількість | | відділень | | ліжок | |---------------------+----------------------------+-------------| |Терапевтичне |лікар-терапевт | 25 | |---------------------+----------------------------+-------------| |Педіатричне |лікар-педіатр | 20 | |---------------------+----------------------------+-------------| |Акушерське |лікар-акушер-гінеколог | 15 | ------------------------------------------------------------------
2. Посади лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної
допомоги населенню встановлюються з розрахунку:
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Число посад на 1000 чоловік | | | населення | | |--------------------------------| | | дорослого | дитячого | |-------------------------------+---------------+----------------| |Лікар-терапевт | 0,6 | - | |-------------------------------+---------------+----------------| |Лікар-педіатр | - | 1,25 | |-------------------------------+---------------+----------------| |Лікар-акушер-гінеколог | 0,1 | - | |-------------------------------+---------------+----------------| |Лікар-хірург | 0,04 | 0,03 | |-------------------------------+---------------+----------------| |Лікар-стоматолог | 0,25 | 0,25 | |-------------------------------+---------------+----------------| |Лікар стоматолог-ортопед | 0,07 | - | |(утримується на госпрозрахунку | | | |або за рахунок спеціальних | | | |коштів) | | | ------------------------------------------------------------------
3. Посади лікарів лікарських здоровпунктів установлюються за
штатними нормативами відповідних пунктів (додаток 28).
4. Посади лікарів-лаборантів установлюються: 0,5 посади
в лікарнях до 50 ліжок, понад 50 ліжок - 1 посада.
5. Посади лікарів-рентгенологів установлюються при наявності
обладнаного рентгенівського кабінету: а) у лікарнях до 50 ліжок - 0,5 посади; б) у лікарнях понад 50 ліжок - 1 посада.
6. Посади завідуючих відділеннями встановлюються: а) у лікарнях до 50 ліжок - 1 посада; б) у лікарнях понад 50 ліжок - 2 посади. Кожна з посад завідуючих відділеннями встановлюється замість
0,5 посади лікаря.
Середній медичний персонал
7. Посади медичних сестер (палатних) встановлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | | | на 1 цілодобовий пост | |---------------------------------+------------------------------| |Терапевтичне | 25 але не менше 1 поста | |---------------------------------+------------------------------| |Педіатричне | 20 але не менше 1 поста | ------------------------------------------------------------------
8. Посада фельдшера встановлюється в кожній амбулаторії
лікарні.
9. Посади акушерок установлюються з розрахунку: а) 1 цілодобовий пост на 10 акушерських ліжок; б) 1 посада на 2000 чоловік населення, але не менше 1 посади
на лікарню. При розрахунках цих посад не включається чисельність
населення, яке обслуговується фельдшерсько-акушерськими пунктами
та сільськими лікарськими амбулаторіями.
10. Посади дільничних медичних сестер встановлюються
з розрахунку 1 посада на: а) 1800 чоловік дорослого населення, але не менше 1 посади; б) 400 дітей, але не менше 1 посади. При визначенні вказаних посад виключається чисельність
населення, яке обслуговується фельдшерсько-акушерськими пунктами
та сільськими лікарськими амбулаторіями.
11. Посади медичних сестер кабінетів установлюються
з розрахунку 1 посада на: а) посаду лікаря-хірурга амбулаторного прийому; б) 2 посади лікарів-стоматологів; в) 3 посади лікарів стоматологів-ортопедів (які утримуються
на госпрозрахунку або за рахунок спецкоштів).
12. Посади фельдшерів-лаборантів (лаборантів) установлюються
з розрахунку 1 посада на: а) 50 ліжок; б) 3 посади лікарів, які здійснюють амбулаторний прийом.
13. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до
посад лікарів-рентгенологів.
14. Посади медичних сестер з масажу встановлюються виходячи
з норм навантаження і обсягу роботи.
15. Посади медичних сестер фізіотерапевтичних кабінетів
установлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних
фізіотерапевтичних одиниць на рік.
16. При організації денного стаціонару встановлюється посада
медичної сестри з розрахунку 1 посада на 10 ліжок при роботі в
одну зміну.
17. Посади середнього медичного персоналу здоровпунктів,
в т. ч. завідуючих здоровпунктами - фельдшерів, установлюються за
штатними нормативами здоровпунктів (додаток 28).
18. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку
1 посада на лікарню.
19. Посади дезінфекторів з обслуговування дезустановки, що
функціонує, встановлюються: 0,5 посади за наявності в лікарні до
50 ліжок, 1 посада - понад 50 ліжок.
20. Посади зубних техніків, які утримуються на госпрозрахунку
або за рахунок спецкоштів, встановлюються в залежності від обсягу
роботи із зубопротезування та діючих норм часу на зуботехнічні
роботи. Посада старшого зубного техніка встановлюється при
наявності не менше 3 посад зубних техніків замість однієї з них.
21. Посада старшої медичної сестри встановлюється в лікарні
до 50 ліжок.
22. Посада головної медичної сестри встановлюється
в лікарнях, які мають 50 і більше ліжок.
Молодший медичний персонал
23. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
або молодших медичних сестер установлюються відповідно до числа
цілодобових постів медичних сестер (палатних) і акушерок. За наявності у лікарні менше 25 ліжок установлюються 2 посади
молодших медичних сестер без залучення до нічних чергувань.
24. Посади молодших медичних сестер амбулаторії
встановлюються з розрахунку 1 посада на 3 посади лікарів, але не
менше 1 посади молодшої медичної сестри.
25. Посади молодших медичних сестер лабораторії,
рентгенівського, фізіотерапевтичного кабінетів та кабінету масажу
встановлюються: а) у лабораторії - 0,5 посади; б) у рентгенівському кабінеті - відповідно до посад
лікарів-рентгенологів; в) у фізіотерапевтичному кабінеті та кабінеті масажу -
0,5 посади на обидва кабінети.
26. Посада сестри-господині встановлюється в кожній лікарні.
Персонал кухонь
27. Посади працівників кухонь установлюються за штатними
нормативами працівників зазначених підрозділів (додаток 47).
Примітки: 1. Робота лікарів у вечірній і нічний час, вихідні та
святкові дні (чергування) в лікарнях з числом ліжок до 50 може
здійснюватись за рахунок чергувань лікарів вдома. 2. Чисельність населення, в залежності від якої
розраховуються окремі посади медичного персоналу за штатними
нормативами, визначається за даними органів статистики. При цьому до дорослого населення відносяться особи у віці
15 років і старші, до дитячого - особи у віці до 14 років включно
(14 років 11 місяців 29 днів). Чисельність прикріплених до лікарні, поліклініки, амбулаторії
контингентів для надання відповідних видів допомоги виключається
при розрахунку посад медичного персоналу за цими розділами роботи
інших закладів (підрозділів). 3. У разі організації в лікарні централізованої
стерилізаційної посади медичного персоналу (старшої медичної
сестри і молодших медичних сестер) установлюються в залежності від
обсягу роботи за штатними нормативами відповідних підрозділів
(додаток 26). 4. Посади лікарів загальної практики - сімейних лікарів
можуть уводитись за рішенням органу охорони здоров'я в межах
штатної чисельності лікарів дільничної служби (лікарів-терапевтів
дільничних та лікарів-педіатрів дільничних) з розрахунку 1 посада
на 1500 чоловік дорослого і дитячого населення. Посади дільничних медичних сестер установлюються з розрахунку
2 посади на посаду лікаря загальної практики.

Додаток 6

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного, фармацевтичного персоналу

і працівників кухонь та їдалень госпіталів

для інвалідів та ветеранів війни

1. Лікарський персонал
1.1. Посади лікарів у стаціонарі установлюються з розрахунку
1 посада на кількість ліжок у відділенні (палаті):
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень | Найменування посад |Кількість | | (палат) | лікарів | ліжок | |---------------------------+-------------------------+----------| |Неврологічне |лікар-невропатолог | 20 | |---------------------------+-------------------------+----------| |Кардіологічне |лікар-кардіолог | 20 | |---------------------------+-------------------------+----------| |Отоларингологічне |лікар-отоларинголог | 20 | |---------------------------+-------------------------+----------| |Офтальмологічне |лікар-офтальмолог | 20 | |---------------------------+-------------------------+----------| |Психіатричне |лікар-психіатр | 25 | |---------------------------+-------------------------+----------| |Терапевтичне |лікар-терапевт | 20 | |---------------------------+-------------------------+----------| |Травматолого-ортопедичне |лікар-ортопед-травматолог| 20 | |---------------------------+-------------------------+----------| |Туберкульозне легеневе |лікар-фтизіатр | 25 | |---------------------------+-------------------------+----------| |Хірургічне |лікар-хірург | 20 | |---------------------------+-------------------------+----------| |Урологічне |лікар-уролог | 20 | ------------------------------------------------------------------
У клінічних госпіталях (відділеннях) розрахункове число посад
лікарів підлягає скороченню: на 0,25 посади лікаря за рахунок
кожного наукового співробітника, який веде лікувальну роботу, і на
0,5 посади лікаря за рахунок кожного асистента. При виконанні
асистентами в установленому порядку систематичної консультативної
роботи із розрахункового числа посад лікарів на кожну посаду
асистента вилучається 0,25 посади лікаря.
2. Посади лікарів для амбулаторного прийому інвалідів війни,
Армії та ветеранів війни встановлюються в залежності від
затверджених органом управління охорони здоров'я за
підпорядкуванням відвідувань і наступної кількості відвідувань на
1 годину прийому:
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Кількість відвідувань на| | | 1 год. прийому | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-дерматовенеролог | 5 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-кардіолог, лікар-ревматолог | 3 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар невропатолог | 4 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-отоларинголог | 4 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-офтальмолог | 4 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-психіатр | 3 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-стоматолог або зубний лікар | 3 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-стоматолог-хірург | 4 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-ортопед-травматолог | 4 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-терапевт | 4 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-уролог | 4 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-фтизіатр | 4 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-хірург | 4 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-психотерапевт | 3 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-ендокринолог | 4 | |---------------------------------------+------------------------| |Лікар-акушер-гінеколог | 4 | ------------------------------------------------------------------
3. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку
1 посада на: 200 ліжок стаціонару; 20 посад лікарів амбулаторного прийому. У госпіталях від 100 ліжок установлюється не менше 1 посади
лікаря-лаборанта, якщо в зазначеному вище порядку в його штаті не
може бути встановлено більше число посад. У госпіталях, у складі яких організовані палати інтенсивної
терапії на 6-11 ліжок, у штаті відділення анестезіології та
інтенсивної терапії для забезпечення роботи цих палат
установлюються 3 посади лікарів-лаборантів, а за наявності 12 і
більше ліжок - 1 цілодобовий пост.
4. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку
1 посада на: 200 ліжок стаціонару; 15 посад лікарів амбулаторного прийому. У госпіталях від 100 ліжок установлюється не менше 1 посади
лікаря-рентгенолога, якщо у вищезазначеному порядку в його штаті
не може бути встановлено більше число цих посад.
5. Для надання стоматологічної допомоги хворим стаціонару
встановлюється посада лікаря-стоматолога-ортопеда з розрахунку 1
посада на 200 ліжок.
6. Посади лікарів відділення (групи) анестезіології та
інтенсивної терапії встановлюються у кожному госпіталі за штатними
нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).
7. Посади лікарів з функціональної діагностики,
ультразвукової діагностики та ендоскопістів встановлюються
з розрахунку по 1 посаді на 200 ліжок; 0,5 посади у поліклініці за наявності не менше 15 посад
лікарів амбулаторного прийому.
8. Посади лікарів-фізіотерапевтів встановлюються з розрахунку
1 посада на: 200 ліжок стаціонару; на 15 посад лікарів амбулаторного прийому. У госпіталях від 200 ліжок установлюється не менше 1 посади
лікаря-фізіотерапевта, якщо в зазначеному вище порядку в їх штаті
не може бути встановлено більше число посад.
9. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються
з розрахунку 1 посада на 200 ліжок, але не менше 1 посади. Вказаний розрахунок передбачає надання амбулаторної допомоги
інвалідам війни і Армії.
10. Посади лікарів-дієтологів установлюються: 0,5 посади - до 200 ліжок; 1 посада - понад 200 ліжок.
11. Посади лікарів-патологоанатомів патологоанатомічних
відділень (прозекторської) встановлюються за штатними нормативами
відповідних підрозділів (додаток 11), але не менше 0,5 посади.
12. Посада лікаря-статистика встановлюється у
республіканському (АР Крим), Українському та кожному обласному
госпіталі.
13. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень | Кількість посад | |-------------------------------+--------------------------------| | 1 | 2 | |-------------------------------+--------------------------------| |а) неврологічним, |за наявності не менше 30 ліжок | |отоларингологічним, |замість 0,5 посади лікаря. У | |офтальмологічним, урологічним, |відділеннях з числом ліжок 50 і | |хірургічним |більше посада завідуючого | | |вводиться понад посади лікарів. | |-------------------------------+--------------------------------| |б) терапевтичним, |за наявності не менше 40 ліжок | |психіатричним, |замість 0,5 посади лікаря | |травматолого-ортопедичним, | | |кардіологічним, туберкульозним | | |усіх профілів | | |-------------------------------+--------------------------------| |в) приймальним (крім |за наявності 200 і більше ліжок | |туберкульозних і | | |психоневрологічних) | | |-------------------------------+--------------------------------| |Поліклінічним |1 посада в республіканському (АР| | |Крим), кожному обласному, міст | | |Севастополя і Києва госпіталі | |-------------------------------+--------------------------------| |г) рентгенологічним, |1 посада замість 1 посади, | |фізіотерапевтичним* |відповідно, лікаря-рентгенолога,| | |лікаря-фізіотерапевта | |-------------------------------+--------------------------------| |Лабораторією* |замість 1 посади | | |лікаря-лаборанта | ------------------------------------------------------------------
--------------- * за наявності в штаті госпіталю менше 1 посади лікаря
відповідної спеціальності посада завідуючого не вводиться.
14. Посада завідуючого патологоанатомічним бюро
(прозекторською) встановлюється за штатними нормативами
відповідних підрозділів.
15. Посада завідуючого відділенням (групою) анестезіології та
інтенсивної терапії встановлюється за штатними нормативами
відповідних підрозділів.
16. Посада завідуючого організаційно-методичним відділом
встановлюється в Українському, республіканському (АР Крим) та
кожному обласному госпіталі.
17. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
встановлюється в республіканському (АР Крим), обласних госпіталях
та у госпіталях міст Києва і Севастополя.
2. Середній медичний персонал
18. Посади медичних сестер по догляду за хворими або медичних
сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост
на кількість ліжок у відділеннях (палатах):
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень | Кількість ліжок на 1 цілодобовий пост | | (палат) |---------------------------------------| | | При 3-ступеневій | При 2-ступеневій | | | системі | системі | | | обслуговування | обслуговування | | | хворих | хворих | |------------------------+--------------------+------------------| |Неврологічне | 25 | 20 | |------------------------+--------------------+------------------| |Кардіологічне | 25 | 20 | |------------------------+--------------------+------------------| |Отоларингологічне | 30 | 25 | |------------------------+--------------------+------------------| |Офтальмологічне | 30 | 25 | |------------------------+--------------------+------------------| |Психіатричне | 25 | - | |------------------------+--------------------+------------------| |Терапевтичне | 25 | 20 | |------------------------+--------------------+------------------| |Травматолого-ортопедичне| 25 | 20 | |------------------------+--------------------+------------------| |Туберкульозне легеневе | 30 | 25 | |------------------------+--------------------+------------------| |Урологічне | 25 | 20 | |------------------------+--------------------+------------------| |Хірургічне | 25 | 20 | ------------------------------------------------------------------
Посади медичних сестер індивідуального догляду встановлюються
у госпіталях, які не мають у своєму складі палат (ліжок)
анестезіології та інтенсивної терапії: а) при 3-ступеневій системі обслуговування хворих: 1 посада на відділення; б) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих: у відділеннях до 60 ліжок - 1 посада; у відділеннях на 60 і більше ліжок - 1-2 посади.
19. Посади процедурних медичних сестер або фельдшерів
установлюються у кожному відділенні з числом ліжок не менше 40.
20. Посади операційних медичних сестер установлюються
з розрахунку 1 посада на 40 ліжок хірургічного профілю
(хірургічні, травматолого-ортопедичні, отоларингологічні та ін.)
але не менше 1 посади за наявності в госпіталі ліжок зазначеного
профілю.
21. Посади медичних сестер перев'язувальної встановлюються за
наявності не менше 40 ліжок хірургічного профілю з розрахунку
1 посада на перев'язувальну.
22. Посади середнього медичного персоналу анестезіології та
інтенсивної терапії установлюються за штатними нормативами
відповідних підрозділів (додаток 26).
23. Посади середнього медичного персоналу патологоанатомічних
відділень встановлюються за штатними нормативами відповідних
підрозділів, але не менше 0,75 посади лаборанта.
24. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада
на 60 (у психоневрологічних госпіталях на 100) ліжок. Для
обслуговування палат анестезіології та інтенсивної терапії
встановлюється 1 цілодобовий пост лаборантів у відділенні (групі)
анестезіології та інтенсивної терапії.
25. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до
посад лікарів-рентгенологів, включаючи посаду завідуючого.
26. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються
з розрахунку 1 посада на 13 тис. умовних фізіотерапевтичних
одиниць на рік.
27. Посади медичних сестер з масажу встановлюються
з розрахунку 1 посада на 4 тис. масажних одиниць на рік.
28. Посада медичної сестри гіпсувального кабінету
встановлюється за наявності ортопедо-травматологічних відділень.
29. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури
встановлюються з розрахунку 1 посада на 100 (у туберкульозних
відділеннях - на 150) ліжок.
30. Посади інструкторів з трудової терапії встановлюються
з розрахунку 1 посада: у психоневрологічних госпіталях (відділеннях) - на 40 ліжок; у туберкульозних відділеннях - на 100 ліжок.
31. Посади медичних сестер з дієтичного харчування
установлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок, але не менше
1 посади.
32. Посади медичних сестер кабінетів функціональної
діагностики, ультразвукової діагностики, ендоскопічного
встановлюються по 1 посаді на кожний кабінет.
33. Посади медичних реєстраторів архіву встановлюються
з розрахунку 1 посада на 250 ліжок. У госпіталях на 200 і більше
ліжок установлюється посада медичного реєстратора довідкового
бюро.
34. Посади дезінфекторів з обслуговування дезустановки, що
функціонує, встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
35. Посади медичних статистиків установлюються: у госпіталях на 50-250 ліжок - 1 посада; понад 250 ліжок - 1,5 посади. В Українському, республіканському (АР Крим) госпіталях можуть
додатково встановлюватись по 1 посаді медичного статистика.
36. Посади медичних сестер лікарських кабінетів у
поліклінічному відділенні госпіталю встановлюються з розрахунку: 2 посади на кожну посаду лікаря: ортопеда-травматолога,
хірурга; 1 посада на кожну посаду лікаря: дерматовенеролога,
отоларинголога, офтальмолога, стоматолога-хірурга, психіатра,
фтизіатра, уролога, невропатолога, терапевта, ендокринолога,
акушера-гінеколога; 0,5 посади на кожну посаду лікаря: стоматолога,
психотерапевта. Для надання стоматологічної допомоги хворим стаціонару
встановлюється посада медичної сестри та 2 посади зубних техніків
відповідно до посади лікаря-стоматолога-ортопеда.
37. Посади старших медичних сестер відділень (п. 13 а), б)
установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями.
38. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється
за наявності не менше 3 посад операційних медичних сестер і
медичних сестер перев'язувальної, замість однієї з них.
39. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного
відділення встановлюється за наявності не менше 3 посад медичних
сестер з фізіотерапії і масажу, замість однієї з них.
40. Посада старшої медичної сестри приймального відділення
встановлюється в кожному госпіталі.
41. Посада старшої медичної сестри поліклінічного відділення
встановлюється в республіканському (АР Крим), кожному обласному,
міст Севастополя і Києва госпіталі, який має таке відділення.
42. Посада головної медичної сестри встановлюється в кожному
госпіталі.
3. Молодший медичний персонал
43. Пости молодших медичних сестер (палатних) або молодших
медичних сестер для догляду за хворими встановлюються при
3-ступеневій системі обслуговування хворих відповідно до постів
палатних медичних сестер. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) при
2-ступеневій системі обслуговування хворих установлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | | | на 1 цілодобовий пост | |-------------------------------------+--------------------------| | 1 | 2 | |-------------------------------------+--------------------------| |Неврологічне | 30 | |-------------------------------------+--------------------------| |Кардіологічне | 25 | |-------------------------------------+--------------------------| |Отоларингологічне | 30 | |-------------------------------------+--------------------------| |Офтальмологічне | 30 | |-------------------------------------+--------------------------| |Терапевтичне | 30 | |-------------------------------------+--------------------------| |Травматолого-ортопедичне | 30 | |-------------------------------------+--------------------------| |Туберкульозне легеневе | 35 | |-------------------------------------+--------------------------| |Урологічне | 30 | |-------------------------------------+--------------------------| |Хірургічне | 25 | ------------------------------------------------------------------
44. Посади молодшого медичного персоналу відділень (груп)
анестезіології та інтенсивної терапії, патологоанатомічних
відділень установлюються за штатними нормативами відповідних
підрозділів. При встановленні 0,5 посади лікаря-патологоанатома
встановлюється 0,5 посади молодшої медичної сестри.
45. Посади молодших медичних сестер операційних
і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних
медичних сестер та медичних сестер перев'язувальних.
46. Посади молодших медичних сестер-ванниць і молодших
медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада
на 50 ліжок, молодших медичних сестер-буфетниць з розрахунку
1 посада на 25 ліжок у зміну.
47. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів
поліклінічного відділення госпіталю встановлюються з розрахунку
1 посада: на кожну посаду лікаря: хірурга, стоматолога-ортопеда,
ортопеда-травматолога амбулаторного прийому; на кожні 3 посади інших лікарів амбулаторного прийому. У кабінеті для надання стоматологічної допомоги хворим
стаціонару встановлюється 1 посада молодшої медичної сестри.
48. Посади молодших медичних сестер лабораторії
встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади
лікарів-лаборантів (включаючи посаду завідуючого лабораторією),
але не менше 1 посади на лабораторію.
49. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада
на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії; за наявності водо-,
грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на кожну посаду
медичної сестри.
50. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
рентгенкабінету (відділення) встановлюються на кожну посаду
лікаря-рентгенолога, включаючи посаду завідуючого.
51. Посади молодших медичних сестер кабінетів функціональної
діагностики, ультразвукової діагностики, ендоскопічного та
лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на
2 кабінети, гіпсувального кабінету - 1 посада.
52. Посади молодших медичних сестер прийомного покою
встановлюються у госпіталях: до 150 ліжок - 1 посада; на 150-300 ліжок - 2 посади; понад 300 ліжок - 3 посади.
53. Посади молодших медичних сестер для супроводження
і транспортування хворих та для одержання ліків установлюються
з розрахунку 1 посада на 100 (у психоневрологічних госпіталях
і психіатричних відділеннях - на 50) ліжок.
54. Посади сестер-господинь установлюються у кожному
відділенні.
4. Персонал аптек (уводиться в разі,

коли госпіталь не обслуговується міжлікарняною

аптекою або аптекою системи Укрфармації)
55. Посада завідуючого аптекою - провізора встановлюється
в госпіталі на 100 і більше ліжок.
56. Посади провізорів-технологів або фармацевтів
установлюються з розрахунку 1 посада: в аптеках психоневрологічних госпіталів - на 400 ліжок; в інших - на 200 ліжок.
57. Посади провізорів-аналітиків установлюються в госпіталях
на 200 і більше ліжок - 0,5 посади.
58. Посади фасувальниць медичних виробів установлюються
з розрахунку 1 посада: в аптеках психоневрологічних госпіталів - на 500 ліжок; в інших - на 300 ліжок.
59. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються
в кількості 30% від числа посад провізорів-технологів та
фармацевтів.
5. Персонал кухонь та їдалень
60. Посади працівників кухонь та їдалень установлюються за
нормативами відповідних підрозділів.
Примітки: 1. Посади медичного персоналу відділень (палат) стаціонару
госпіталю, не передбачені цими нормативами, встановлюються за
штатними нормативами відповідних підрозділів у складі міських
лікарень, розташованих у містах з населенням понад 25 тис.
чоловік. 2. При розрахунку числа посад лікарів-стоматологів для
надання амбулаторної допомоги інвалідам та ветеранам війни
враховуються відвідування хворих, які перебувають на стаціонарному
лікуванні у госпіталі. 3. У разі обслуговування госпіталю міжлікарняною аптекою
розділ 4 цих нормативів не застосовується. У цьому випадку в
госпіталях на 200 і більше ліжок установлюється лише 1 посада
провізора-технолога або фармацевта. 4. Лікарська допомога хворим стаціонару у вечірній і нічний
час, вихідні та святкові дні (чергування лікарів) забезпечується
штатними лікарями за рахунок чергувань у межах норми їх робочого
часу за обліковий період. 5. При розрахунку окремих посад медичних працівників у
залежності від лікарських посад амбулаторного прийому в число
зазначених посад не включаються посади лікарів-лаборантів,
лікарів-рентгенологів та лікарів усіх спеціальностей, передбачених
нормативами для роботи у стаціонарі госпіталю. 6. Посади медичного і технічного персоналу ектопротезних
кабінетів і кабінетів очного протезування, посади логопедів,
інструкторів практичного пересування на мотоколясках
установлюються в госпіталях за погодженням з органом охорони
здоров'я в залежності від обсягу роботи. У тому ж порядку можуть
установлюватися посади медичного персоналу стаціонару і
амбулаторного прийому за спеціальностями, не передбаченими цими
нормативами. 7. У штаті оргметодвідділу встановлюється 1 посада
інженера-програміста. 8. У разі потреби дозволяється введення посад, не
передбачених цими нормативами, в межах штатної чисельності і фонду
оплати праці. 9. При розрахунку числа посад застосовується порядок
округлення, наведений у додатку 1. 10. Посади медичного персоналу стерилізаційної встановлюється
за штатними нормативами, наведеними у додатку 26. 11. Штати Українського Державного медико-соціального центру
ветеранів війни формуються на підставі нормативів, наведених у
цьому додатку, і затверджуються міністерством в індивідуальному
порядку.

Додаток 7

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного персоналу, працівників кухонь

інфекційних лікарень, дитячих інфекційних лікарень

I. Лікарський персонал
1. Посади лікарів установлюються з розрахунку 1 посада
на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ |Найменування відділення |Найменування посади лікаря | Кількість | | | | ліжок | |------------------------+---------------------------+-----------| |Інфекційне відділення | | | |небоксоване: | | | |------------------------+---------------------------+-----------| |для дорослих |лікар-інфекціоніст | 20 | |------------------------+---------------------------+-----------| |для дітей |лікар-інфекціоніст дитячий,| 15 | | |лікар-педіатр | | |------------------------+---------------------------+-----------| |Інфекційне відділення | | | |боксоване: | | | |------------------------+---------------------------+-----------| |для дорослих |лікар-інфекціоніст | 15 | |------------------------+---------------------------+-----------| |для дітей |лікар-інфекціоніст дитячий,| 15 | | |лікар-педіатр | | |------------------------+---------------------------+-----------| |Відділення для лікування|лікар-інфекціоніст | 12 | |хворих з інфекційними |(лікар-педіатр) | | |ураженнями нервової | | | |системи | | | ------------------------------------------------------------------
При розрахунку кількості посад лікарів у клінічних лікарнях
їх кількість скорочується на 0,25 посади за рахунок кожного
асистента, який веде лікувальну роботу. При виконанні асистентами
в установленому порядку систематичної консультативної роботи
з розрахункової кількості посад лікарів за рахунок кожної посади
асистента виключається 0,25 посади лікаря. Лікарське обслуговування хворих у вечірній, нічний час та
вихідні, святкові дні проводиться, як правило, штатними лікарями
лікарні в межах місячної норми їх робочого часу. Допускається
залучення до чергувань лікарів-терапевтів (лікарів-педіатрів) за
наявності у них спеціалізації з інфекційних захворювань. У лікарнях, крім чергувань у лікарні в цілому, у разі
потреби, можуть організовуватись чергування лікарів у декількох
відділеннях.
2. Посади лікарів-спеціалістів для обслуговування хворих зі
спеціальностей, з яких у складі лікарні немає відповідних
відділень (ліжок), установлюються з усіх найменувань сумарно: у лікарнях від 75 до 150 ліжок - 1 посада; у лікарнях понад 150 до 300 ліжок - 1,5 посади; у лікарнях понад 300 ліжок - 2 посади. У лікарнях, які мають відділення для хворих на нейроінфекції,
встановлюється 0,5 посади лікаря-невропатолога. У лікарнях, на які покладено обслуговування хворих на
дифтерію, встановлюється 0,5 посади лікаря-кардіоревматолога
і 0,5 посади лікаря-отоларинголога (у т. ч. дитячого). У лікарнях, на які покладено обслуговування інфекційних
хворих міста (району), що потребують хірургічного лікування,
встановлюється 0,5 - 1 посада лікаря-хірурга в залежності від
обсягу цієї роботи (за наявності в цих лікарнях обладнаного
операційного блоку).
3. Для проведення клінічних, біохімічних, бактеріологічних,
вірусологічних, імунологічних досліджень посади лікарів-лаборантів
установлюються з розрахунку 1 посада на 80 ліжок. У великих інфекційних лікарнях, де за рішенням органів
охорони здоров'я на лабораторію покладені експериментальні роботи
і організований віварій, до штату лабораторії вводиться додатково
1 посада лікаря-лаборанта.
4. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності
обладнаного кабінету, апаратури в лікарнях з розрахунку 1 посада
на 300 ліжок, але не менше 0,5 посади. Посади лікарів з променевої терапії можуть вводитись в межах
загального числа посад лікарів-рентгенологів, установленого
лікарні за наявності відповідного обладнання.
5. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються в лікарнях
з розрахунку 1 посада на 150 ліжок. За наявності в лікарні відділення для хворих на нейроінфекції
додатково встановлюється 0,5 посади лікаря-фізіотерапевта.
6. Посади лікарів з ультразвукової діагностики вводяться за
наявності відповідного обладнання виходячи з норм навантаження і
обсягу роботи (додаток 26).
7. Посада лікаря-дієтолога встановлюється в лікарнях
з розрахунку: а) для дорослих - 1 посада на 300 ліжок; б) для дітей - 1 посада на 200 ліжок.
8. Посада лікаря з функціональної діагностики встановлюється
в лікарнях з розрахунку: а) для дорослих - 1 посада на 200 ліжок; б) для дітей - 1 посада на 100 ліжок.
9. Посада лікаря-стоматолога та лікаря-стоматолога дитячого
встановлюється в лікарнях: а) для дорослих: до 200 ліжок - 0,5 посади; понад 200 ліжок - 1 посада; б) для дітей: понад 100 ліжок - 1 посада.
10. Посада лікаря-ендоскопіста встановлюється виходячи з норм
навантаження та обсягу роботи за наявності відповідного обладнання
(додаток 26).
11. Посади лікарів відділень (груп) інтенсивної терапії
встановлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів
(додаток 26). У разі відсутності у лікарні відділення інтенсивної терапії
вводиться 1 посада лікаря-анестезіолога у зміну.
12. Посади лікарів відділення із застосування апарата "штучна
нирка" та відділення гіпербаричної оксигенації встановлюються за
штатними нормативами відповідних відділень (додаток 26).
13. Посади лікарів приймального відділення встановлюються в
лікарнях на 100 і більше ліжок - 1 цілодобовий пост, понад
200 ліжок - додатково 2 посади лікарів.
14. Посади лікарів-патологоанатомів установлюються в лікарнях
від 150 ліжок за штатними нормативами патологоанатомічних
відділень (додаток 11).
15. Для проведення хворим висококваліфікованих консультацій
дозволяється запрошувати спеціалістів-консультантів з інших
закладів. Оплата за консультації передбачається в фонді заробітної
плати кошторису лікарні.
16. Посада завідуючого відділенням установлюється за
наявності у відділенні не менше 30 ліжок, а у відділеннях для
лікування хворих з інфекційними ураженнями нервової системи -
не менше 20 ліжок. Посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади
лікаря у відділеннях до 40 ліжок і понад посади лікарів -
у відділеннях понад 60 ліжок. Керівництво окремими палатами, які за своїм профілем не
можуть належати до одного з відділень лікарні і за кількістю ліжок
не відповідають нормам для організації самостійного відділення,
покладається головним лікарем лікарні на одного
з висококваліфікованих лікарів.
17. Посада завідуючого лабораторією встановлюється замість
однієї посади лікаря-лаборанта. У тих випадках, коли в лабораторії
лікарні відповідно до пункту 3 встановлюється менше однієї посади
лікаря-лаборанта, посада завідуючого лабораторією не вводиться. Завідуючий лабораторією виконує навантаження, встановлене для
лікаря-лаборанта: а) у повному обсязі - за наявності до 6 посад
лікарів-лаборантів і лаборантів; б) в обсязі 50 відсотків - за наявності в штаті лабораторії
6 і більше посад лікарів-лаборантів і лаборантів.
18. Посада завідуючого рентгенкабінетом (кабінетом променевої
терапії) встановлюється замість однієї посади лікаря відповідної
спеціальності. У тих випадках, коли в лікарні встановлюється менше
однієї посади лікаря, посада завідуючого кабінетом не вводиться. Завідуючий кабінетом виконує роботу лікаря відповідної
спеціальності в повному обсязі.
19. Посада завідуючого фізіотерапевтичним кабінетом
установлюється замість 1 посади лікаря-фізіотерапевта. У тих
випадках, коли в лікарні відповідно до п. 5 встановлюється менше
1 посади лікаря-фізіотерапевта, посада завідуючого
фізіотерапевтичним кабінетом не вводиться. Завідуючий
фізіотерапевтичним кабінетом виконує роботу лікаря-фізіотерапевта
в повному обсязі.
20. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється
у лікарнях з числом ліжок понад 100 - замість 0,5 посади лікаря
приймального відділення. У лікарнях понад 300 ліжок зазначена посада встановлюється
понад посади лікарів приймального відділення.
21. Посади завідуючих відділеннями анестезіології та
інтенсивної терапії, гіпербаричної оксигенації, із застосування
апарата "штучна нирка" встановлюються у порядку і за штатними
нормативами відповідних відділень (додаток 26).
22. Посада завідуючого патологоанатомічним відділенням
установлюється за штатними нормативами зазначених підрозділів
(додаток 11).
23. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
вводиться за наявності у штаті лікарні 30 і більше лікарських
посад.
24. Посада лікаря-методиста встановлюється в штаті однієї
з інфекційних лікарень Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя за погодженням з органом охорони
здоров'я.
II. Середній медичний персонал
1. Посада головної медичної сестри вводиться в лікарнях на 50
і більше ліжок, віднесених до I-IV групи за оплатою праці керівних
працівників; у лікарнях, віднесених до V групи за оплатою праці,
вводиться посада старшої медичної сестри лікарні. У лікарнях до 100 ліжок включно посада головної (старшої)
медичної сестри лікарні вводиться замість однієї посади старшої
медичної сестри відділення.
2. Посади старших медичних сестер відділень установлюються
відповідно до посад завідуючих відділеннями. У лікарнях
до 100 ліжок включно посада старшої медичної сестри в одному
відділенні (чи за наявності тільки одного відділення) не
встановлюється.
3. Один цілодобовий пост палатних медичних сестер
установлюється з розрахунку обслуговування однією сестрою
у відділеннях (палатах):
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділення | Число ліжок | | (палати) |------------------------------------| | | при 2-ступеневій |при 3-ступеневій | | |------------------------------------| | | системі обслуговування хворих | |---------------------------+------------------------------------| |Інфекційне боксоване (для | 8 | 10 | |дорослих і дітей) | | | |---------------------------+------------------+-----------------| |Інфекційне: | | | |---------------------------+------------------+-----------------| |для дорослих | 20 | 25 | |---------------------------+------------------+-----------------| |для дітей | 10 | 13 | |---------------------------+------------------+-----------------| |Для лікування хворих з | 8 | 10 | |інфекційними ураженнями | | | |нервової системи | | | ------------------------------------------------------------------
4. У відділеннях для дітей з числом ліжок не менше 30, у
відділеннях для дітей, хворих на нейроінфекції на 20 і більше
ліжок, може додатково встановлюватись до 1 цілодобового посту
медичних сестер для організації індивідуального догляду за
тяжкохворими дітьми. В інших відділеннях з числом ліжок 40 і більше може додатково
вводитись 1 посада медичної сестри для зазначеної мети. При наявності у лікарнях відділення (палати) анестезіології
та інтенсивної терапії посади медичних сестер для організації
індивідуального догляду за тяжкохворими не вводяться.
5. Посади медичних сестер відділень (груп) анестезіології та
інтенсивної терапії, гіпербаричної оксигенації, із застосування
апарата "штучна нирка" встановлюються за штатними нормативами
зазначених підрозділів (додаток 26).
6. Посади процедурних (маніпуляційних) медичних сестер
установлюються: у відділеннях до 40 ліжок - 1 посада, понад
40 ліжок - 1,5 посади.
7. Посада операційної сестри (за наявності обладнаного
операційного блоку) встановлюється відповідно до посади
лікаря-хірурга.
8. Посада медичної сестри кабінету ректороманоскопії
встановлюється з розрахунку 1 посада на 100 ліжок для хворих на
кишкові інфекції.
9. Посади фельдшерів-лаборантів (лаборантів) установлюються
з розрахунку 1 посада на 50 ліжок. У лікарнях на 200 і більше ліжок при відсутності
вірусологічної лабораторії додатково встановлюються 3 посади
лаборантів для проведення вірусологічних досліджень.
10. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до
посад лікарів-рентгенологів. Посади медичних сестер кабінету з променевої терапії
встановлюються відповідно до посад лікарів з променевої терапії.
11. Посади медичних сестер фізіотерапевтичного кабінету
встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тисяч умовних
фізіотерапевтичних одиниць на рік. При встановленні у штаті фізіотерапевтичного кабінету 4
і більше посад медичних сестер замість однієї з них установлюється
посада старшої медичної сестри, яка виконує повністю роботу
медичної сестри кабінету.
12. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури
встановлюються: а) у лікарнях для дорослих з розрахунку 1 посада на кожні
200 ліжок, але не менше однієї посади; б) у лікарнях для дітей з розрахунку - 1 посада на 100 ліжок.
13. Посади медичних сестер з масажу встановлюються з
розрахунку 1 посада на 300 ліжок. За наявності в складі лікарні
відділення (палат) для хворих на нейроінфекції додатково
встановлюється 1 посада медичної сестри з масажу на кожні 15 ліжок
зазначеного профілю (0,5 посади на 8 ліжок).
14. Посади медичних сестер з дієтичного харчування
встановлюються з розрахунку 1 посада: а) у лікарнях для дорослих - на 150 ліжок; б) у лікарнях для дітей - на 100 ліжок, але не менше
1 посади.
15. Посада медичної сестри кабінету функціональної
діагностики встановлюється у кожній лікарні.
16. Посади середнього медичного персоналу
патологоанатомічного відділення (прозекторської) встановлюються за
штатними нормативами патологоанатомічного відділення.
17. Посади медичних сестер приймального відділення
встановлюються відповідно до посад лікарів приймального
відділення. Посада старшої медичної сестри приймального відділення
встановлюється замість однієї посади медичної сестри цього
відділення, відповідно до посади завідуючого відділенням.
18. Посади дезінфекторів з обслуговування функціонувальної
дезустановки та приготування дезрозчинів встановлюються у
лікарнях: від 50 до 100 ліжок - 0,5 посади; понад 100 ліжок - з розрахунку 1 посада на кожні 200 ліжок,
але не менше 1 посади.
19. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку
1 посада на 200 ліжок. У лікарнях від 300 ліжок замість 1 посади медичного
статистика встановлюється посада завідуючого кабінетом обліку і
медичної статистики. У штаті однієї з інфекційних лікарень Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя за погодженням з органом
охорони здоров'я додатково встановлюється посада медичного
статистика.
20. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку
1 посада на 300 ліжок.
20.1. Посада медичного реєстратора довідкового бюро
встановлюється у лікарнях на 200 і більше ліжок.
20.2. Посади медичних реєстраторів медичного архіву
встановлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.
21. Посади медичних сестер ендоскопічного кабінету та
кабінету ультразвукової діагностики встановлюються відповідно до
посад лікарів цих кабінетів.
III. Молодший медичний персонал
1. Посада сестри-господині встановлюється у кожному
відділенні.
2. Пости палатних молодших медичних сестер установлюються
відповідно до числа постів палатних медичних сестер при
3-ступеневій системі обслуговування хворих. При 2-ступеневій системі обслуговування хворих 1 цілодобовий
пост палатних молодших медичних сестер-прибиральниць
установлюється з розрахунку обслуговування однією прибиральницею у
відділеннях:
------------------------------------------------------------------ | У відділеннях (палатах) | Число ліжок | |----------------------------------------------+-----------------| |Інфекційному: | | |----------------------------------------------+-----------------| |для дорослих | 30 | |----------------------------------------------+-----------------| |для дітей | 20 | |----------------------------------------------+-----------------| |Інфекційному боксованому: | | |----------------------------------------------+-----------------| |для дорослих | 20 | |----------------------------------------------+-----------------| |для дітей | 15 | |----------------------------------------------+-----------------| |відділення для лікування хворих з інфекційними| 15 | |ураженнями нервової системи | | ------------------------------------------------------------------
3. Посада молодшої медичної сестри операційної встановлюється
відповідно до посади операційної медичної сестри.
4. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
відділень (палат) анестезіології та інтенсивної терапії, із
застосування апарата "штучна нирка" та відділення гіпербаричної
оксигенації встановлюються за штатними нормативами відповідних
відділень (палат).
5. Посади молодших медичних сестер для обслуговування
лабораторій встановлюються з розрахунку - 1 посада на 100 ліжок.
6. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного та
молодших медичних сестер для догляду за хворими рентгенівського
(променевої терапії) кабінетів установлюються 1 посада на обидва
кабінети (або 0,5 посади за наявності одного з них); При застосуванні водо-, грязе-, торфо-, озокерито-,
парафінолікування додатково встановлюється 1 посада молодшої
медичної сестри.
7. Посади молодших медичних сестер кабінетів функціональної
та ультразвукової діагностики, ректороманоскопії, ендоскопічного
та стоматологічного встановлюються по 0,25 посади на кожний
кабінет.
8. Посади молодших медичних сестер патологоанатомічного
відділення (прозекторської) встановлюються за штатними нормативами
зазначених підрозділів.
9. Посади молодших медичних сестер приймального відділення
встановлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок та додатково
2 посади у лікарнях з числом ліжок понад 300.
10. Посада молодшої медичної сестри-прибиральниці
встановлюється в кожному відділенні.
11. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються
у відділеннях: до 40 ліжок - 1 посада у зміну; понад 40 ліжок - 1,5 посади у зміну.
12. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються
у лікарнях від 100 ліжок з розрахунку 1 посада на кожні 100 ліжок,
але не менше 1 посади.
13. Посади молодших медичних сестер для транспортування
хворих з приймального відділення та для супроводження хворих, які
направлені в рентгенівські, фізіотерапевтичні та інші кабінети,
а також для отримання медикаментів з аптеки встановлюються
з розрахунку 1 посада на кожні 100 ліжок.
IV. Персонал кухонь
Посади працівників кухонь установлюються за штатними
нормативами відповідних підрозділів (додаток 47).
V. Персонал лікарняних аптек
Посади персоналу аптек установлюються у лікарнях на 100 та
більше ліжок.
1. Посада завідуючого аптекою - провізора встановлюється в
аптеці кожної лікарні (на правах завідуючого відділенням лікарні).
2. Посади провізорів-технологів установлюються з розрахунку
1 посада на 300 ліжок.
3. Посади провізорів-технологів чи фармацевтів
установлюються: в аптеках лікарень до 200 ліжок - 1 посада; в аптеках лікарень понад 200 ліжок - додатково по одній
посаді на кожні 200 ліжок (понад 300).
4. Посади провізорів-аналітиків установлюються: в аптеках лікарень до 300 ліжок - 0,5 посади; в аптеках лікарень понад 300 ліжок - 1 посада.
5. Посади розрахунку 1 посада на кожні 300 ліжок.
6. Посади молодших медичних сестер аптеки встановлюються
в кількості, яка відповідає 40 відсоткам від загального штату
провізорів-технологів і фармацевтів, але не менше 1 посади.
Примітки: 1. Посади зубних лікарів можуть вводитись замість посад
лікарів-стоматологів. 2. Посади медичного персоналу міських поліклінік (у тому
числі дитячих), що входять до складу інфекційних лікарень,
установлюються за штатними нормативами цих поліклінік. 3. У лікарняних аптеках, які не мають у штаті
провізорів-технологів і фармацевтів через невелику ліжкову
потужність лікарні, їх обов'язки виконуються завідуючим аптекою. У випадку обслуговування лікарні госпрозрахунковою
міжлікарняною аптекою в штаті лікарні установлюється 1 посада
фармацевта. 4. При розрахунку числа посад застосовується порядок
округлення, встановлений для обласних лікарень. 5. У лікарнях, де зосереджені хворі з однотипною (близькою за
етіопатогенезом) патологією, створюються вузькоспеціалізовані
відділення інтенсивної терапії потужністю не більше 6 ліжок: в інфекційних лікарнях на 200 і більше ліжок або в одній із
інфекційних лікарень міста з сумарною кількістю ліжок не менше
200, у інфекційних відділеннях з числом ліжок 100 і більше у
багатопрофільних лікарнях; у дитячих інфекційних лікарнях на 80 і більше ліжок або в
одній із дитячих лікарень, що має інфекційне відділення, при
загальній потужності дитячого інфекційного ліжкового фонду міста
або адміністративного району 80 і більше ліжок. 6. У разі проведення консультацій округлення, організації
денного стаціонару, введення посад лікарів-інтернів застосовуються
п. 8, 9, 12, 14 приміток додатка 1.

Додаток 8

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного, педагогічного персоналу

і працівників кухонь туберкульозних лікарень,

дитячих туберкульозних лікарень

I. Лікарський персонал
Посади лікарів установлюються з розрахунку 1 або 0,5 посади
на відповідну кількість ліжок у відділенні:
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування посади | Кількість ліжок | | відділення | лікаря |-----------------------| | | |на 1 посаду| на 0,5 | | | | лікаря | посади | | | | | лікаря | |------------------+---------------------+-----------+-----------| |Легеневого | | | | |туберкульозу: | | | | |------------------+---------------------+-----------+-----------| |для дорослих |лікар-фтизіатр | 30 | 15 | |------------------+---------------------+-----------+-----------| |для дітей |лікар-фтизіатр | 25 | 13 | | |дитячий | | | |------------------+---------------------+-----------+-----------| |Для хворих на |лікар-фтизіатр | 35 | 18 | |кістково- |(лікар-хірург, | | | |суглобовий |лікар-ортопед- | | | |туберкульоз |травматолог) | | | |------------------+---------------------+-----------+-----------| |Для хворих на |лікар-уролог, | 25 | 13 | |туберкульоз |лікар-акушер- | | | |(сечостатевої |гінеколог | | | |системи та | | | | |позалегеневої | | | | |локалізації) | | | | |------------------+---------------------+-----------+-----------| |Легенево- |лікар-хірург | 12 | 6 | |хірургічне |торакальний | | | |------------------+---------------------+-----------+-----------| |Для хворих на |лікар-фтизіатр | 15 | 8 | |туберкульозний | | | | |менінгіт | | | | ------------------------------------------------------------------
При розрахунку числа посад лікарів у клінічних лікарнях їх
число скорочується на 0,25 посади за рахунок кожного асистента,
який веде лікувальну роботу. При виконанні асистентами в
установленому порядку систематичної консультативної роботи з
розрахункового числа посад лікарів за рахунок кожної посади
асистента вилучається 0,25 посади лікаря. Лікарське обслуговування хворих у вечірній та нічний час,
вихідні та святкові дні (чергування лікарів) проводиться, як
правило, штатними лікарями лікарень у межах місячної норми їх
робочого часу або із залученням позаштатних спеціалістів з
відповідною оплатою. Порядок чергування лікарів у вечірній та нічний час
визначається правилами внутрішнього розпорядку лікарні. У великій лікарні, крім чергувань лікарів у цілому в лікарні,
у разі потреби, може встановлюватись чергування лікарів у групі
відділень однієї спеціальності (за наявності в групі не менше
100 ліжок).
3. Для обслуговування хворих при відсутності в лікарні
відповідних відділень вводяться посади лікарів за спеціальностями: а) лікаря-отоларинголога - з розрахунку 1 посада на кожні
200 ліжок, але не менше 0,5 посади на лікарню за наявності 50 і
більше ліжок; б) лікаря-терапевта (педіатра) з розрахунку 1 посада
на 250 ліжок - та 1 посада на легенево-хірургічне відділення; в) лікаря-невропатолога - 0,5 посади за наявності в складі
лікарні не менше 20 ліжок для лікування хворих на туберкульозний
менінгіт; г) лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів (сумарно) -
з розрахунку 1 посада на 60 ліжок, призначених для примусового
лікування хворих на туберкульоз та хронічний алкоголізм; ґ) лікарів-психотерапевтів - з розрахунку 1 посада
на 400 ліжок; д) лікаря-онколога - з розрахунку 0,5 посади на 400 ліжок.
4. Посади лікарів відділення (групи) анестезіології та
інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами
зазначених відділень (груп) (додаток 26).
5. Посади лікарів-лаборантів установлюються в лікарнях
з розрахунку 1 посада на 150 ліжок, лікарів-бактеріологів -
з розрахунку 1 посада на 300 ліжок. При встановленні в штаті лабораторії лікарні тільки 1 посади
лікаря-лаборанта замість неї затверджується посада завідуючого
лабораторією. При встановленні в штаті лабораторії понад 1 посади
лікаря-лаборанта, посада завідуючого лабораторією встановлюється
замість посади лікаря. Завідуючий лабораторією виконує виробниче навантаження,
встановлене для лікаря-лаборанта: а) повністю - з числом посад лікарів-лаборантів та лаборантів
до 6; б) в обсязі 50% - з числом лікарів-лаборантів та лаборантів
більше 6.
6. Посади лікарів-рентгенологів установлюються в лікарнях на
50 і більше ліжок з розрахунку 1 посада на 150 ліжок, але не менше
0,5 посади на лікарню. За рішенням органу охорони здоров'я при обслуговуванні
рентгенівським кабінетом хворих з інших лікувально-профілактичних
закладів, кількість посад лікарів-рентгенологів збільшується
відповідно до додаткового обсягу роботи, виходячи з норм
навантаження для лікарів-рентгенологів. Посада завідуючого рентгенівським кабінетом вводиться, коли
лікарні встановлено не менше 1 посади лікаря-рентгенолога, замість
цієї посади. При встановленні в штаті рентгенівського кабінету більше
1 посади лікаря-рентгенолога посада завідуючого кабінетом
уводиться замість посади лікаря. Завідуючий кабінетом виконує
роботу лікаря-рентгенолога в повному обсязі.
7. Посада завідуючого фізіотерапевтичним кабінетом -
лікаря-фізіотерапевта встановлюється в лікарнях на 250 і більше
ліжок.
8. Посада лікаря з лікувальної фізкультури встановлюється
з розрахунку 1 посада на 400 ліжок. У лікарнях, які мають у своєму
складі легенево-хірургічне чи кістково-туберкульозне відділення,
встановлюється додатково 0,5 посади лікаря з лікувальної
фізкультури.
9. Посади лікарів з ультразвукової діагностики встановлюються
за штатними нормативами відділень (кабінетів) ультразвукової
діагностики за наявності обладнання (додаток 26).
10. Посади лікарів-ендоскопістів установлюються з розрахунку
1 посада на 200 ліжок.
11. Посада лікаря-дієтолога встановлюється в лікарнях з
розрахунку: а) для дорослих - 1 посада на 250 ліжок, але не більше
1 посади на лікарню; б) для дітей - 1 посада на 200 ліжок.
12. Посада лікаря з функціональної діагностики встановлюється
з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.
13. Посади лікарів-стоматологів установлюються з розрахунку
0,5 посади на 200 ліжок, але не менше 0,5 посади.
14. Посади лікарського персоналу патологоанатомічного
відділення (прозекторської) встановлюються в лікарнях з розрахунку
1 посада на 500 ліжок, але не менше 0,5 посади.
15. Для проведення хворим висококваліфікованих консультацій
дозволяється запрошувати спеціалістів з інших установ. Плата за
консультації передбачається у фонді заробітної плати за кошторисом
лікарні.
16. Посади завідуючих відділеннями встановлюються: у відділеннях легеневого туберкульозу і для хворих на
кістково-суглобовий туберкульоз за наявності не менше 40 ліжок; у легенево-хірургічних відділеннях та у відділеннях для
хворих на туберкульоз (сечостатевої системи та позалегеневої
локалізації) - за наявності не менше 30 ліжок; у відділеннях для хворих на туберкульозний менінгіт - за
наявності не менше 20 ліжок. У відділеннях до 50 ліжок завідуючий відділенням виконує
роботу в обсязі 50%. У легенево-хірургічному відділенні та у відділеннях для
хворих на туберкульоз (сечостатевої системи та позалегеневої
локалізації) завідуючий звільняється від безпосереднього ведення
хворих незалежно від кількості ліжок у відділенні. Якщо кількість ліжок для лікування хворих на туберкульозний
менінгіт не відповідає нормам для організації відділення, ці ліжка
(палати) включаються до складу відділення легеневого туберкульозу. Керівництво окремими палатами, які за профілем не можуть бути
включені до складу одного з відділень лікарні і за кількістю ліжок
не відповідають нормам для організації самостійного відділення,
покладається головним лікарем медичного закладу на одного
з лікарів.
17. Посади завідуючих кабінетами (рентгенівським,
фізіотерапевтичним), лабораторією і патологоанатомічним
відділенням (прозекторською) встановлюються відповідно до пп. 5,
6, 7 і 14 цього розділу.
18. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
встановлюється в лікарнях за наявності у штаті 30 лікарських посад
у лікарнях для дорослих і 20 лікарських посад у лікарнях для
дітей, включаючи зубних лікарів і посаду головного лікаря.
II. Середній медичний персонал
1. Посада головної медичної сестри встановлюється у лікарнях
з кількістю ліжок 100 і більше. У лікарнях з числом ліжок до 100
встановлюється посада старшої медичної сестри.
2. Посади старших медичних сестер відділень установлюються
відповідно до посад завідуючих відділеннями.
3. Один цілодобовий пост медичних сестер (палатних)
установлюється в лікарнях з розрахунку обслуговування однією
медичною сестрою (посадою) у відділеннях:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділення | Кількість ліжок | | |--------------------------------------| | | при 3-ступеневому |при 2-ступеневому | | | обслуговуванні | обслуговуванні | | | хворих | хворих | |-------------------------+-------------------+------------------| |Легеневого туберкульозу: | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |для дорослих | 35 | 30 | |-------------------------+-------------------+------------------| |для дітей | 25 | 20 | |-------------------------+-------------------+------------------| |для дітей до 3 років | 13 | 10 | |(включно) | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |Для хворих на | 25 | 20 | |кістково-суглобовий | | | |туберкульоз та на | | | |туберкульоз сечостатевої | | | |системи та позалегеневої | | | |локалізації | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |Легенево-хірургічне: | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |післяопераційні палати, | 10 | 6 | |-------------------------+-------------------+------------------| |палати післяопераційного | 20 | 15 | |догляду, | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |доопераційні палати | 30 | 25 | |-------------------------+-------------------+------------------| |Для хворих на | 10 | 10 | |туберкульозний менінгіт | | | ------------------------------------------------------------------
У дитячих туберкульозних лікарнях для обслуговування
ізолятора встановлюється додатково 1 цілодобовий пост медичної
сестри на лікарню.
4. Посади процедурних медичних сестер установлюються
у відділеннях легеневого та позалегеневого туберкульозу для
дорослих і дітей: до 50 ліжок - 1 посада; від 50 до 80 ліжок - 1,5 посади; понад 80 ліжок - 2 посади.
5. Посади медичних сестер для індивідуального догляду за
тяжкохворими встановлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок у
лікарнях для дорослих і 1 цілодобовий пост у лікарнях для дітей.
Зазначені посади вводяться у лікарнях, де не організовані
відділення (групи) анестезіології та інтенсивної терапії.
6. Посади операційних медичних сестер установлюються
з розрахунку 1 посада на 25 ліжок, призначених для легеневої
хірургії та позалегеневих форм туберкульозу.
7. На кожну перев'язувальну встановлюється 1 посада медичної
сестри перев'язувальної.
8. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється
в лікарні за наявності в штатах не менше 3 посад операційних
медичних сестер і перев'язувальної - замість однієї з посад
операційних медичних сестер.
9. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп)
анестезіології та інтенсивної терапії - встановлюються за штатними
нормативами зазначених відділень (груп).
10. Посади медичних сестер отоларингологічного кабінету
встановлюються відповідно до посад лікарів-отоларингологів.
11. Посади фельдшерів-лаборатнів (лаборантів) установлюються
з розрахунку 1 посада на 40 ліжок. У лабораторії за наявності
більше 3 посад лаборантів вводиться посада старшого лаборанта
замість посади лаборанта та лаборант з бактеріології
з розрахунку - 2 посади на 1 посаду лікаря-бактеріолога.
12. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до
посад лікарів-рентгенологів. У лікарнях до 50 ліжок за наявності
рентгенівського апарата встановлюється 0,5 посади
рентгенлаборанта. Для обслуговування рентгенівського архіву в
лікарнях від 200 ліжок установлюється 1 посада медичного
реєстратора. При наданні екстреної допомоги - додатково вводиться
1 цілодобовий пост рентгенлаборантів.
13. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються
з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.
14. Посади інструкторів з праці встановлюються у лікарнях для
дорослих і підлітків з розрахунку 1 посада на 150 ліжок.
15. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної
фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
16. У лікарнях, які мають у своєму складі відділення (ліжка)
для лікування хворих на туберкульозний менінгіт, установлюються
посади медичних сестер з масажу з розрахунку 1 посада на 30 ліжок
відповідного профілю.
17. У лікарнях (відділеннях), призначених для лікування
хворих на кістково-суглобовий туберкульоз, установлюються
додатково посади: а) медичних сестер з масажу - з розрахунку 1 посада
на 100 ліжок у лікарнях для дорослих і 0,5 посади на відділення
для дітей; б) медичних сестер для обслуговування гіпсувального кабінету
з розрахунку 1 посада на 200 ліжок, але не менше 1 посади.
18. Посади медичних сестер з дієтичного харчування
встановлюються з розрахунку 1 посада: на 200 ліжок у лікарнях для дорослих; на 150 ліжок у лікарнях (відділеннях) для дітей.
19. Для обслуговування кабінету функціональної діагностики
встановлюється не менше 1 посади медичної сестри на кабінет.
20. Посади медичних сестер ендоскопічних відділень
(кабінетів) та відділень (кабінетів) ультразвукової діагностики
встановлюються відповідно до посад лікарів цих кабінетів.
21. Посади середнього медичного персоналу
патологоанатомічного відділення (прозекторської) встановлюються
відповідно до посад лікарів цих відділень, але не менше
0,75 посади.
22. У лікарнях від 100 ліжок установлюється посада медичної
сестри приймального відділення.
23. Посада дезінфектора з обслуговування дезустановки, що
функціонує, та приготування дезрозчинів встановлюється в лікарнях
з розрахунку 1 посада на 150 ліжок, але не менше 1 посади.
24. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку
1 посада на 250 ліжок.
25. Посада медичного реєстратора медичного архіву
встановлюється з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.
26. Посада медичного реєстратора довідкового бюро
встановлюється в лікарнях від 200 ліжок з розрахунку 1 посада на
250 ліжок.
III. Молодший медичний персонал
1. При 3-ступеневій системі обслуговування хворих чергові
пости молодших медичних сестер (палатних) у відділеннях лікарень
встановлюються відповідно до числа постів палатних медичних
сестер.
2. При 2-ступеневій системі обслуговування хворих один
цілодобовий пост молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних)
установлюється з розрахунку обслуговування однією сестрою
(посадою):
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділення | Кількість ліжок на 1 посаду | |-------------------------------+--------------------------------| |Легеневого туберкульозу | | |-------------------------------+--------------------------------| |для дорослих | 40 | |-------------------------------+--------------------------------| |для дітей | 30 | |-------------------------------+--------------------------------| |для дітей до 3 років (включно) | 20 | |-------------------------------+--------------------------------| |Для хворих на | 30 | |кістково-суглобовий туберкульоз| | |та на туберкульоз сечостатевої | | |системи та позалегеневої | | |локалізації | | |-------------------------------+--------------------------------| |Легенево-хірургічне: | | |-------------------------------+--------------------------------| |післяопераційні палати | 15 | |-------------------------------+--------------------------------| |палати післяопераційного | 30 | |догляду | | |-------------------------------+--------------------------------| |доопераційні палати | 40 | |-------------------------------+--------------------------------| |Для хворих на туберкульозний | 15 | |менінгіт | | ------------------------------------------------------------------
3. Посади молодших медичних сестер для обслуговування
ізолятора в дитячих туберкульозних лікарнях установлюються
з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних сестер ізолятора.
4. Посади молодших медичних сестер для роботи в операційних
та перев'язувальних установлюються в лікарнях відповідно до посад
операційних медичних сестер і сестер перев'язувальних.
5. Посади молодших медичних сестер для обслуговування
лабораторій установлюються в лікарнях з розрахунку 1 посада
на 4 посади лікарів, фельдшерів-лаборантів (лаборантів).
6. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
рентгенівського кабінету та молодших медичних сестер
фізіотерапевтичного кабінету встановлюються: до 100 ліжок - 1 посада на обидва кабінети або 0,5 посади за
наявності одного з них; понад 100 ліжок - по 1 посаді на кожний кабінет.
7. На кожний гіпсувальний кабінет установлюється 1 посада
молодшої медичної сестри.
8. Посади молодших медичних сестер для обслуговування
стоматологічного кабінету встановлюються відповідно до посад
лікарів-стоматологів.
9. Посади молодших медичних сестер патологоанатомічного
відділення (прозекторської) встановлюються за штатними нормативами
зазначених підрозділів, але не менше 0,5 посади.
10. Посади молодших медичних сестер приймального відділення
встановлюються відповідно до посад медичних сестер цього
відділення.
11. Посади молодших медичних сестер кабінетів функціональної
діагностики, лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку
0,5 посади на кожну посаду лікаря зазначених кабінетів.
12. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
відділень (палат) анестезіології та інтенсивної терапії, молодших
медичних сестер ендоскопічних відділень (кабінетів) та відділень
(кабінетів) ультразвукової діагностики встановлюються за штатними
нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).
13. Посади молодших медичних сестер-буфетниць, молодших
медичних сестер-ванниць і молодших медичних сестер-прибиральниць
установлюються з розрахунку 1 посада: буфетниці - на 30 ліжок у зміну; прибиральниці - на 50 ліжок; ванниці - на 100 ліжок.
14. Посади молодших медичних сестер для супроводження хворих
у перев'язувальну, операційну, рентгенівський, фізіотерапевтичний
та інші діагностичні кабінети, а також для одержання медикаментів
з аптеки встановлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок, а в
лікарнях (відділеннях), призначених для лікування хворих на
кістково-суглобовий туберкульоз - по 2 посади на 50 ліжок.
15. Посада сестри-господині встановлюється у кожному
відділенні.
IV. Персонал лікарняних аптек
Посади персоналу лікарняних аптек установлюються в лікарнях
від 100 ліжок:
1. Посада завідуючого лікарняною аптекою - провізора
встановлюється в аптеці кожної лікарні (на правах завідуючого
відділенням лікарні).
2. Посада заступника завідуючого лікарняною аптекою -
провізора встановлюється в аптеках лікарень від 300 ліжок.
3. Посади фармацевтичного і допоміжного персоналу лікарняних
аптек установлюються за штатними нормативами: посади провізорів-технологів в аптеках лікарень
від 200 ліжок - з розрахунку 1 посада на 200 ліжок; посади провізорів-технологів чи фармацевтів в аптеках
лікарень від 100 ліжок - з розрахунку 1 посада на 200 ліжок, але
не менше 1 посади; посади фасувальниць медичних виробів в аптеках лікарень від
200 ліжок - з розрахунку 1 посада на 200 ліжок; в аптеках лікарень від 200 до 500 ліжок - 0,5 посади,
а більше 500 ліжок - 1 посада провізора-аналітика; посади молодших медичних сестер установлюються в аптеках
лікарень - з розрахунку 30 % від загального штату
провізорів-технологів і фармацевтів, але не менше 1 посади.
V. Персонал кухонь
Посади працівників кухонь установлюються за штатними
нормативами відповідних підрозділів.
VI. Педагогічний персонал
1. Посади вихователів вводяться в дитячих лікарнях
(відділеннях): 1 посада на 50 дітей шкільного і дошкільного віку; 1 посада на 25 дітей дошкільного віку і 50 дітей шкільного
віку - у відділеннях для хворих на кістково-суглобовий
туберкульоз; 0,5 посади завідуючого з навчальної частини з розрахунку на
кожні 100 дітей шкільного і дошкільного віку, але не більше
1 посади.
2. Посади вчителів установлюються в залежності від наявності
класів та учбового плану, затвердженого органом управління освіти. У класах повинно бути від 10 до 20 учнів. У відділеннях, які
не мають такої кількості учнів, для укомплектування класів можуть
бути організовані групи для проведення занять.
Примітки: 1. Посади медичного персоналу відділення для хворих на
кістково-суглобовий туберкульоз, яке передбачене виключно для
проведення операцій на хребті із застосуванням трансторакального
доступу, і в якому перебування хворих, як правило, не перевищує
2 місяці, встановлюються за штатними нормативами, передбаченими
для легенево-хірургічних відділень. 2. У лікарняних аптеках, які не мають у штаті
провізорів-технологів і фармацевтів через невелику кількість ліжок
у лікарні, їхні обов'язки виконує завідуючий аптекою. При обслуговуванні лікарні міжлікарняною аптекою, розділ IV
цих штатних нормативів не застосовується. У лікарнях на 200 і
більше ліжок установлюється 1 посада провізора-технолога або
фармацевта з розрахунку на 300 ліжок. 3. Штати персоналу стаціонарів денного перебування та денних
стаціонарів установлюються за штатними нормативами відповідних
структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку
26. 4. Штатні нормативи медичного персоналу стерилізаційної
наведені у додатку 26. 5. Крім того застосовуються п. 8, 9, 14 приміток додатка 1.

Додаток 9

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного персоналу бюро

судово-медичної експертизи

1. Лікарський персонал
1.1. Республіканське бюро (Автономної Республіки Крим),
обласні та Київське міське бюро судово-медичної експертизи
------------------------------------------------------------------ |Найменування відділів | Найменування | Встановлюється з | | та відділень | посади лікаря | розрахунку 1 посада на | | | | кількість експертиз | | | | (досліджень) на рік: | |----------------------+---------------+-------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------+---------------+-------------------------| |Відділ |лікар - |для обласних центрів без | |судово-медичної |судово-медичний|обслуговування районів та| |експертизи трупів |експерт |м. Києва - 200 експертиз | | | |(досліджень); | | | |для обласних центрів | | | |з обслуговуванням районів| | | |та м. Сімферополя - | | | |150 експертиз | | | |(досліджень) | |----------------------+---------------+-------------------------| |Відділ судово-медичної|лікар - |для обласних центрів без | |експертизи потерпілих,|судово-медичний|обслуговування районів та| |звинувачених |експерт |м. Києва - 1400 експертиз| |та інших осіб | |(досліджень); | | | |для обласних центрів | | | |з обслуговуванням районів| | | |та м. Сімферополя - | | | |1100 експертиз | | | |(досліджень) | |----------------------+---------------+-------------------------| |Відділ судово-медичної|лікар - |1 посада на 5 районних | |експертизи трупів та |судово-медичний|(міжрайонних) відділень | |судово-медичної |експерт | | |експертизи потерпілих,| | | |звинувачених та інших | | | |осіб Київського | | | |обласного бюро | | | |судово-медичної | | | |експертизи | | | |----------------------+---------------+-------------------------| |Відділ комісійних |лікар - |75 експертиз | |судово-медичних |судово-медичний| | |експертиз |експерт | | |----------------------+---------------+-------------------------| |Відділ судово-медичної| | | |експертизи речових | | | |доказів | | | |(судово-медична | | | |лабораторія): | | | |----------------------+---------------+-------------------------| |відділення |лікар - |450 експертиз | |судово-медичної |судово-медичний|(досліджень) | |гістології |гістолог | | |----------------------+---------------+-------------------------| |відділення |лікар - |130 експертиз | |судово-медичної |судово-медичний|(досліджень) | |імунології |імунолог | | |----------------------+---------------+-------------------------| |відділення |лікар - |60 експертиз (досліджень)| |судово-медичної |судово-медичний|або 250 рентгенологічних | |криміналістики |криміналіст |досліджень | |----------------------+---------------+-------------------------| |відділення |лікар - |275 експертиз | |судово-медичної |судово-медичний|(досліджень) | |токсикології |токсиколог | | |----------------------+---------------+-------------------------| |відділення |лікар - |40 експертиз (досліджень)| |судово-медичної |судово-медичний| | |цитології |цитолог | | |----------------------+---------------+-------------------------| |відділ чергових |лікар - |4,5 посади на кожне бюро | |судово-медичних |судово-медичний| | |експертів |експерт | | |----------------------+---------------+-------------------------| |Організаційно- |лікар - |1 посада на 100 | |методичний відділ |судово-медичний|лікарських посад та посад| | |експерт |прирівнених до них | | | |фахівців | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. При змішаній формі роботи посада лікаря судово-медичного
експерта встановлюється з розрахунку 1 посада на 75 експертиз
(досліджень) трупів та 550 експертиз (обстежень) потерпілих,
обвинувачених та інших осіб, а для районів, яким надано статус
гірських, - з розрахунку 1 посада на 50 експертиз (досліджень)
трупів та 400 експертиз (обстежень) потерпілих, звинувачених та
інших осіб. 2. У районних (міжрайонних) відділеннях обласних бюро посади
лікарів судово-медичних експертів уводяться, виходячи з
навантажень, установлених за п. 1 цих приміток. 3. Експертизою (дослідженням) вважається дослідження всіх
наданих на експертизу речових доказів незалежно від кількості
об'єктів на них.
1.2. Головне бюро судово-медичної експертизи при МОЗ України
------------------------------------------------------------------ |Судово-медичний відділ|лікар - |1 посада на 30 експертиз | | |судово-медичний|(досліджень, обстежень) | | |експерт | | |----------------------+---------------+-------------------------| |Відділення: | | | |----------------------+---------------+-------------------------| |судово-медичної |лікар - |1 посада на 5 обласних, | |імунології |судово-медичний|республіканської | | |імунолог |(АР Крим) бюро | | | |судово-медичної | | | |експертизи | |----------------------+---------------+-------------------------| |судово-медичної |лікар - |1 посада на 5 обласних, | |цитології |судово-медичний|республіканської | | |цитолог |(АР Крим) бюро | | | |судово-медичної | | | |експертизи | |----------------------+---------------+-------------------------| |судово-медичної |лікар - |1 посада на 5 обласних, | |криміналістики |судово-медичний|республіканської | | |криміналіст |(АР Крим) бюро | | | |судово-медичної | | | |експертизи | |----------------------+---------------+-------------------------| |судово-медичної |лікар - |1 посада на 8 обласних, | |гістології |судово-медичний|республіканської | | |гістолог |(АР Крим) бюро | | | |судово-медичної | | | |експертизи | |----------------------+---------------+-------------------------| |судово-медичної |лікар - |1 посада на 8 обласних, | |токсикології |судово-медичний|республіканської | | |токсиколог |(АР Крим) бюро | | | |судово-медичної | | | |експертизи | |----------------------+---------------+-------------------------| |Організаційно-методичн|лікар - |2 посади | |ий відділ |судово-медичний| | | |експерт | | ------------------------------------------------------------------
1.3. Посади завідуючих відділами (відділеннями)
встановлюються незалежно від кількості посад лікарів -
судово-медичних експертів, замість однієї з них.
Примітки: 1. За наявності у відділі трьох посад завідуючих відділеннями
посада завідуючого відділом не встановлюється. Обов'язки
завідуючого відділом у цьому випадку покладаються керівником
закладу на одного із завідуючих відділенням. 2. Завідуючі структурними підрозділами виконують роботу
експерта: за наявності в штаті підрозділу 1-2 посад судово-медичних
експертів - в обсязі не менше 100% нормативного навантаження; за наявності в штаті підрозділу 3-5 посад судово-медичних
експертів - в обсязі не менше 75% нормативного навантаження; за наявності в штаті підрозділу 6-10 посад судово-медичних
експертів - в обсязі не менше 50% нормативного навантаження; за наявності в штаті підрозділу понад 10 посад
судово-медичних експертів - тільки особливо складні експертизи. 3. За наявності у місті, обласному центрі двох і більше
відділень судово-медичної експертизи трупів (моргів), посада
завідуючого встановлюється у кожному відділенні за наявності
у кожному з них трьох і більше посад судово-медичних експертів.
1.4. Посада завідуючого відділом медичної експертизи речових
доказів (судово-медичної лабораторії) не встановлюється.
1.5. Посада завідуючого районним (міжрайонним) відділенням
установлюється у випадках, коли у відділенні встановлено не менше
двох посад лікарів - судово-медичних експертів, замість посади
лікаря.
1.6. Посада заступника начальника бюро встановлюється в бюро
за наявності не менше 25 лікарських посад у республіканських
(АР Крим), обласних та міських закладах, і не менше 20 лікарських
посад у Головному бюро судово-медичної експертизи.
2. Середній медичний персонал
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Кількість посад | |----------------------------------------------------------------| |2.1. Республіканське (Автономної Республіки Крим), обласні та | |Київське міське бюро судово-медичної експертизи | |----------------------------------------------------------------| |Лаборант (медична сестра) |1 посада на кожну посаду | |відділення потерпілих, |судмедексперта, враховуючи | |звинувачених та інших осіб |посаду завідуючого | |-------------------------------+--------------------------------| |Лаборант (медична сестра) |1 посада на кожну посаду | |відділу експертизи трупів |судмедексперта, враховуючи | | |посаду завідуючого | |-------------------------------+--------------------------------| |Лаборант (медична сестра) |1,5 посади на кожну посаду | |відділення судово-медичної |судмедексперта, враховуючи | |гістології |посаду завідуючого | |-------------------------------+--------------------------------| |Лаборант (медична сестра) |1,5 посади на кожну посаду | |відділення судово-медичної |судмедексперта і прирівняних до | |імунології |них фахівців, враховуючи посаду | | |завідуючого | |-------------------------------+--------------------------------| |Лаборант (медична сестра) |1,5 посади на кожну посаду | |відділення судово-медичної |судмедексперта, враховуючи | |токсикології |посаду завідуючого | |-------------------------------+--------------------------------| |Лаборант (медична сестра) |1,5 посади на кожну посаду | |відділення судово-медичної |судмедексперта, враховуючи | |цитології |посаду завідуючого | |-------------------------------+--------------------------------| |Лаборант (медична сестра) |1 посада на кожну посаду | |відділення судово-медичної |судмедексперта, враховуючи | |криміналістики |посаду завідуючого | |-------------------------------+--------------------------------| |Медичний реєстратор |1 посада на кожні 10 посад | | |судмедекспертів, враховуючи | | |посаду завідуючого | |-------------------------------+--------------------------------| |Лаборант (медична сестра) |1 посада на кожну посаду | |міжрайонного (районного) |судмедексперта, враховуючи | |відділення |посаду завідуючого | |-------------------------------+--------------------------------| |Лаборант (медична сестра) |1 посада на кожну посаду | |відділу комісійних експертиз |судмедексперта, враховуючи | | |посаду завідуючого | |-------------------------------+--------------------------------| |Лаборант оргметодвідділу |0,5 посади на кожну посаду | | |судмедексперта відділу, | | |враховуючи посаду завідуючого | |-------------------------------+--------------------------------| |Старший лаборант |встановлюється в кожному | | |структурному підрозділі за | | |наявністю у штаті підрозділу не | | |менше 5 посад лаборантів замість| | |посади лаборанта; виконує роботу| | |в обсязі 75% нормативного | | |навантаження лаборанта | |----------------------------------------------------------------| |2.2. Головне бюро судово-медичної експертизи при МОЗ України | |----------------------------------------------------------------| |Лаборант відділень |1,5 посади на кожну посаду | |судово-медичної гістології, |судмедексперта, враховуючи | |токсикології, імунології, |посаду завідуючого | |криміналістики, цитології | | |-------------------------------+--------------------------------| |Лаборант судово-медичного |0,5 посади на кожну посаду | |відділу |судмедексперта, враховуючи | | |посаду завідуючого | |-------------------------------+--------------------------------| |Старший лаборант |встановлюється в кожному | | |структурному підрозділі за | | |наявністю у штаті підрозділу не | | |менше 5 посад лаборантів замість| | |посади лаборанта; виконує роботу| | |в обсязі 75% нормативного | | |навантаження лаборанта | |-------------------------------+--------------------------------| |Медичний реєстратор |1 посада на 10 посад | | |судмедекспертів, враховуючи | | |посаду завідуючого | |-------------------------------+--------------------------------| |Лаборант оргметодвідділу |0,5 посади на кожну посаду | | |судмедексперта відділу, | | |враховуючи посаду завідуючого | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. За потреби посади фельдшерів-лаборантів, лаборантів,
медичних сестер відділень можуть бути замінені: у відділах судово-медичної експертизи трупів, судово-медичної
експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб - на посади
медичних реєстраторів; у відділенні судово-медичної криміналістики - на посаду
фотографа. 2. Посади фельдшерів-лаборантів можуть уводитись у межах
нормативу посад лаборантів (медичних сестер).
3. Молодший медичний персонал
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Кількість посад | |-------------------------------+--------------------------------| |Молодші медичні сестри відділів|0,5 посади на кожну посаду | |експертизи трупів та |судмедексперта, враховуючи | |потерпілих, звинувачених та |посаду завідуючого | |інших осіб | | |-------------------------------+--------------------------------| |Молодші медичні сестри |1 посада на кожну посаду | |відділень судово-медичної |судмедексперта, враховуючи | |гістології, токсикології, |посаду завідуючого | |імунології, криміналістики, | | |цитології | | |-------------------------------+--------------------------------| |Молодша медична сестра |1 посада на кожну посаду | |міжрайонного (районного) |судмедексперта, враховуючи | |відділення |посаду завідуючого | |-------------------------------+--------------------------------| |Молодша медична сестра для |4,5 посади | |цілодобового приймання трупів у| | |морзі | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. При розрахунку числа посад застосовується порядок
округлення, наведений у п. 8 приміток додатка 1.

Додаток 10

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного, фармацевтичного, педагогічного

персоналу, працівників кухонь психіатричних

лікарень (відділень, палат), у тому числі дитячих

А. Штатні нормативи медичного, фармацевтичного,

педагогічного персоналу та працівників кухонь

психіатричних лікарень, відділень
I. Лікарський персонал
1. Посади лікарів-психіатрів, у т. ч. дитячих установлюються
з розрахунку 1 посада на число ліжок у відділеннях (палатах):
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) |Число ліжок на 1 посаду | | | лікаря | | |------------------------| | |для дорослих| дитячих | |---------------------------------------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------------------------+------------+-----------| |а) психіатричне: | | | |---------------------------------------+------------+-----------| |при середньому перебуванні хворого на | 20 | 15 | |ліжку до 20 днів; | | | |---------------------------------------+------------+-----------| |при середньому перебуванні хворого на | 25 | 20 | |ліжку від 20 до 100 днів; | | | |---------------------------------------+------------+-----------| |при середньому перебуванні хворого на | 30 | 25 | |ліжку від 100 до 180 днів; | | | |---------------------------------------+------------+-----------| |при середньому перебуванні хворого на | 80 | 60 | |ліжку від 180 до 260 днів; | | | |---------------------------------------+------------+-----------| |при середньому перебуванні хворого на | 120 | 100 | |ліжку від 260 до 340 днів; | | | |---------------------------------------+------------+-----------| |при середньому перебуванні хворого на | 150 | 100 | |ліжку понад 340 днів; | | | |---------------------------------------+------------+-----------| |б) судово-психіатричної експертизи; | 10 | | |---------------------------------------+------------+-----------| |в) відділення (палати) | 25 | | |військово-лікарської психіатричної | | | |експертизи; | | | |---------------------------------------+------------+-----------| |г) психоневрологічні відділення (для | 20 | | |хворих з пограничними станами і | | | |психосоматичними розладами); | | | |---------------------------------------+------------+-----------| |д) відділення кризисних станів; | 15 | | |---------------------------------------+------------+-----------| |ж) відділення (палати) для примусового | 20 | | |лікування психічно хворих | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Наркологічні відділення можуть створюватись
у складі психіатричних лікарень за рішенням органів охорони
здоров'я за штатними нормативами зазначених підрозділів
(додаток 22).
1.1. Посади лікарів-психотерапевтів установлюються
в загальнопсихіатричних відділеннях з розрахунку 1 посада
на 200 ліжок, в відділеннях пограничних станів та психосоматичних
розладів з розрахунку 1 посада на 60 ліжок;
1.2. У відділеннях (палатах) для підлітків посади
лікарів-психіатрів підліткових установлюються за штатними
нормативами відповідних відділень для дітей (п. 1а).
2. Посади лікарів-фтизіатрів установлюються з розрахунку
1 посада на 45 ліжок у психотуберкульозних відділеннях (палатах).
3. Посади лікарів-терапевтів установлюються з розрахунку
1 посада на 500 ліжок для дорослих, але не менше 1 посади на
установу.
4. Посади лікарів-педіатрів установлюються з розрахунку
1 посада на 200 ліжок для госпіталізації дітей до 14 років включно
(14 років 11 міс. 29 днів).
5. Посади лікарів-акушерів-гінекологів установлюються
з розрахунку 1 посада на 600 ліжок, які використовуються для
госпіталізації жінок.
6. Посади лікарів-невропатологів установлюються з розрахунку
1 посада на 500 ліжок, але не менше 1 посади на установу.
7. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються з розрахунку
1 посада на 500 ліжок.
8. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються
з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.
9. Посади лікарів-стоматологів, офтальмологів, хірургів,
отоларингологів, дерматовенерологів та інш. установлюються
з розрахунку 1 посада (сумарно) на 150 ліжок.
10. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку
1 посада на 400 ліжок, але не менше 1 посади на лікарню.
11. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку
1 посада на 800 ліжок за наявності рентгенустановки.
12. Посади лікарів-патологоанатомів установлюються
за наявності відділення (прозекторської) в лікарнях на 500 і
більше ліжок за штатними нормативами відповідних підрозділів
(додаток 11).
13. Посади лікарів-статистиків установлюються з розрахунку
1 посада на 800 ліжок, але не менше 0,5 посади.
14. Посади лікарів судово-психіатричних експертів
амбулаторної судово-психіатричної експертної комісії
встановлюються з розрахунку 1 посада на 250 експертиз на рік.
15. Посади голів судово-психіатричної експертної комісії
встановлюються: в амбулаторній судово-психіатричній експертній комісії -
з розрахунку 750 експертиз на рік; у стаціонарній судово-психіатричній експертній комісії -
з розрахунку 500 експертиз на рік.
16. Посади завідуючих відділеннями встановлюються: а) психіатричним для дорослих, підлітків та дітей при
середньому перебуванні хворого на ліжку понад 340 днів: від 50 до 90 ліжок - замість 1 посади лікаря; на 90 і більше ліжок - замість 0,5 посади лікаря; б) судово-психіатричним, для примусового лікування психічно
хворих: від 25 ліжок - понад посади лікарів; в) іншими відділеннями: від 20 до 60 ліжок - замість 0,5 посади лікаря; на 60 і більше ліжок - понад посади лікарів.
17. Посади завідуючих лабораторією, рентгенкабінетом
(відділенням), фізіотерапевтичним кабінетом установлюються,
відповідно, замість однієї посади лікаря-лаборанта,
лікаря-рентгенолога, лікаря-фізіотерапевта. У тих випадках, коли для вказаних кабінетів (відділень),
лабораторій за нормативами передбачається менше однієї лікарської
посади, посада завідуючого не вводиться. Посада завідуючого патологоанатомічним відділенням
(прозекторською) встановлюється за діючими штатними нормативами
вказаних підрозділів (додаток 11).
18. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
вводиться в лікарні, в якій за штатними нормативами встановлено не
менше 40 лікарських посад, включаючи посаду головного лікаря. При
чисельності лікарських посад 80 і більше вводиться додаткова
посада заступника головного лікаря за рішенням місцевих відділів
охорони здоров'я.
II. Середній медичний персонал
19. Посади медичних сестер (палатних) установлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок у відділеннях
(палатах):
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Число ліжок на 1 | | | цілодобовий пост | |-------------------------------------------+--------------------| |а) психіатричне для дорослих: | | |-------------------------------------------+--------------------| |при середньому перебуванні хворого на ліжку| 20 | |до 100 днів; | | |-------------------------------------------+--------------------| |при середньому перебуванні хворого на ліжку| 40 | |від 100 до 340 днів; | | |-------------------------------------------+--------------------| |при середньому перебуванні хворого понад | 60 | |340 днів; | | |-------------------------------------------+--------------------| |б) судово-психіатричної експертизи, для | 15 | |примусового лікування психічно хворих; | | |-------------------------------------------+--------------------| |в) інші відділення (палати), дитячі | 30 | |відділення; | | |-------------------------------------------+--------------------| |г) відділення (палати) сестринського | 35 | |догляду, відділення для хворих, які | | |втратили житло і соціальні зв'язки | | ------------------------------------------------------------------
20. Посади процедурних медичних сестер установлюються
у кожному відділенні.
21. Посади медичних сестер приймального відділення
встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 750 ліжок
у лікарні, що чергує цілодобово.
22. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада
на 200 ліжок.
23. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до
посад лікарів-рентгенологів, включаючи посаду завідуючого
рентгенівським кабінетом (відділенням).
24. Посади медичних сестер фізіотерапевтичного кабінету
встановлюються з розрахунку 1 посада на 15000 умовних процедурних
одиниць на рік.
25. Посада медичної сестри кабінету функціональної
діагностики встановлюється з розрахунку 1 посада на 250 ліжок для
дорослих, але не більше 3 посад.
26. Посади середнього медичного персоналу
патологоанатомічного відділення (прозекторської) встановлюються
відповідно до штатних нормативів вказаних підрозділів
(додаток 11).
27. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури
встановлюються з розрахунку 1 посада на 600 ліжок. Посади медичних сестер з масажу встановлюються з розрахунку
1 посада на 600 ліжок.
28. Посади інструкторів з праці встановлюються з розрахунку
1 посада на число ліжок у відділеннях (палатах):
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Число ліжок | | | на 1 посаду | |-------------------------------------------+--------------------| |а) психіатричне для дорослих, підлітків, | | |дітей: | | |-------------------------------------------+--------------------| |при середньому перебуванні хворого на ліжку| 60 | |до 100 днів; | | |-------------------------------------------+--------------------| |при середньому перебуванні хворого на ліжку| 30 | |понад 100 днів; | | |-------------------------------------------+--------------------| |б) судово-психіатричної експертизи, | 60 | |військово-лікарської експертизи, | | |психоневрологічне (для хворих з граничними | | |психічними розладами); | | |-------------------------------------------+--------------------| |в) для примусового лікування психічно | 30 | |хворих | | ------------------------------------------------------------------
Посади медичних сестер для надання соціальної допомоги
встановлюються з розрахунку 1 посада на 250 ліжок. У відділеннях для примусового лікування психічно хворих
установлюється 1 посада медичної сестри соціальної допомоги.
29. Посади медичних сестер з дієтичного харчування
установлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок, але не більше
3 посад на лікарню.
30. Посади дезінфекторів з обслуговування дезустановки, що
функціонує, встановлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок, але
не менше 1 посади на лікарню.
31. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку
1 посада на 400 ліжок, але не більше 3 посад.
32. Посади медичних реєстраторів архіву встановлюються
з розрахунку 1 посада на 500 ліжок, у судово-психіатричних
експертних комісіях - з розрахунку 1 посада медичного реєстратора
(з виконанням друкарських робіт) на 300 експертиз на рік.
33. Посади старших медичних сестер відділень установлюються
відповідно до посад завідуючих відділеннями.
34. Посада головної медичної сестри лікарні встановлюється
у кожному лікувальному закладі.
III. Молодший медичний персонал
35. Посади молодших медичних сестер (палатних) або молодших
медичних сестер для догляду за хворими встановлюються з розрахунку
1 цілодобовий пост на число ліжок у відділеннях (палатах):
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Число ліжок на | | | 1 цілодобовий пост | |-------------------------------------------+--------------------| | 1 | 2 | |-------------------------------------------+--------------------| |а) психіатричне для дорослих - при | 15 | |середньому перебуванні хворого на ліжку до | | |100 днів; | | |-------------------------------------------+--------------------| |б) психотуберкульозне, геронтопсихіатричне,| 20 | |військово-лікарської експертизи, для | | |примусового лікування психічно хворих; | | |-------------------------------------------+--------------------| |в) психіатричне для дорослих, підлітків, | 30 | |дітей - при середньому перебуванні хворого | | |на ліжку понад 100 днів; психоневрологічне | | |(для хворих з граничними психічними | | |розладами); | | |-------------------------------------------+--------------------| |г) психіатричне відділення сестринського | 50 | |догляду для хворих, які втратили житло і | | |соціальні зв'язки; | | |-------------------------------------------+--------------------| |ґ) судово-психіатричної експертизи; | 10 | |-------------------------------------------+--------------------| |д) психіатричне для підлітків, дітей | 12 | ------------------------------------------------------------------
36. Посади молодших медичних сестер лабораторії, молодших
медичних сестер для догляду за хворими рентгенівського кабінету
(відділення) встановлюються відповідно до посад
лікарів-лаборантів, лікарів-рентгенологів, у т. ч. посади
завідуючих. Посади молодших медичних сестер патологоанатомічного
відділення (прозекторської) встановлюються за штатними нормативами
вказаних підрозділів (додаток 11).
37. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного
кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних
сестер з фізіотерапії, у кабінеті лікувальної фізкультури -
1 посада, у кабінеті масажу - 0,5 посади.
38. Посади молодших медичних сестер стоматологічного кабінету
встановлюються відповідно до посад лікарів-стоматологів (зубних
лікарів), але не більше 1 посади.
39. Посади молодших медичних сестер приймального відділення
встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 500 ліжок.
40. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 30 ліжок, а у відділенні
судово-психіатричної експертизи до 30 ліжок включно - не менше
1,5 посади.
41. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються: у відділеннях до 40 ліжок - 1 посада; у відділеннях понад 40 ліжок - 2 посади.
42. Посади молодших медичних сестер для нагляду за хворими та
їх супроводження встановлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок,
у судово-психіатричному відділенні та відділенні примусового
лікування - по 1 посаді на 30 ліжок.
43. Посада сестри-господині встановлюється у кожному
відділенні.
IV. Персонал аптек

(уводиться у випадку, коли лікарня

не обслуговується міжлікарняною аптекою)
44. Посада завідуючого аптекою - провізора встановлюється в
аптеці кожної лікарні на 100 та більше ліжок з урахуванням місць
денного стаціонару на правах завідуючого відділенням лікарні.
45. Посада заступника завідуючого лікарняною аптекою -
провізора встановлюється в аптеках лікарень на 1000 та більше
ліжок.
46. Посади провізорів-технологів або фармацевтів
установлюються з розрахунку 1 посада на кожні 500 ліжок. В штат лікарень, які обслуговуються міжлікарняними аптеками,
вводиться посада фармацевта.
47. Посади провізорів-аналітиків установлюються: в аптеках лікарень від 400 до 1000 ліжок - 0,5 посади; понад 1000 ліжок - 1 посада.
48. Посада провізора-технолога для приготування
концентрованих розчинів, напівфабрикатів та ін. встановлюється
в лікарнях на 800 та більше ліжок.
49. Посади фасувальниць медичних виробів установлюються
з розрахунку 1 посада на кожні 500 ліжок.
50. Посади молодших медичних сестер аптеки встановлюються
у кількості 30% від загального штату провізорів-технологів і
фармацевтів, передбачених п. 46, але не менше 1 посади.
V. Педагогічний персонал
51. Посади вихователів установлюються з розрахунку 1 посада
на 15 дітей у зміну.
52. Посади логопедів установлюються з розрахунку 1 посада на
40 дітей.
53. Посади психологів установлюються в залежності від обсягу
роботи, але не менше 1 посади на 200 ліжок. Посади психологів-судових експертів установлюються: у відділеннях судово-психіатричної експертизи, для
примусового лікування психічно хворих та військово-лікарської
експертизи - не менше 1 посади на відділення; в амбулаторних судово - психіатричних експертних комісіях
з розрахунку 1 посада на 750 експертиз на рік.
VI. Медичний і педагогічний персонал

денних стаціонарів і лікувально-виробничих

(трудових) майстерень
54. Посади медичного і педагогічного персоналу денних
стаціонарів і лікувально-виробничих (трудових) майстерень
установлюються за штатними нормативами вказаних підрозділів
(додаток 17).
VII. Персонал кухонь
55. Посади працівників кухонь установлюються за штатними
нормативами працівників указаних підрозділів.
Б. Штатні нормативи медичного і педагогічного

персоналу психіатричних, судово-психіатричних

і психотуберкульозних відділень, палат у складі

обласних, республіканської (АР Крим) і міських

лікарень, у тому числі дитячих і спеціалізованих,

психоневрологічних диспансерів
Лікарський персонал
56. Посади лікарів установлюються відповідно до пп. 1 і 2
розділу А цих штатних нормативів. Для психоневрологічних
диспансерів, крім того, застосовуються пп. 3-13 цих нормативів.
57. Посади завідуючих відділеннями встановлюються відповідно
до п. 16 розділу А цих штатних нормативів. Для психоневрологічних диспансерів, крім того, застосовується
п. 17 зазначених нормативів.
Середній медичний персонал
58. Посади середнього медичного персоналу встановлюються
відповідно до пп. 19-20, 28 і 33 розділу А цих штатних нормативів. Для психоневрологічних диспансерів застосовуються також
пп. 21-32 зазначених нормативів.
Молодший медичний персонал
59. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються
відповідно до пп. 35, 40 і 43 розділу А цих штатних нормативів. Для психоневрологічних диспансерів застосовуються також
пп. 36-39 і 41 зазначених нормативів.
Педагогічний персонал
60. Посади педагогічного персоналу встановлюються відповідно
до пп. 51 і 52 розділу А цих штатних нормативів.
Примітки: 1. Посади медичного і педагогічного персоналу
психоневрологічних диспансерних відділень (кабінетів) у складі
психіатричних лікарень установлюються за штатними нормативами цих
відділень (кабінетів). 2. Чергування лікарів у вечірній і нічний час, вихідні та
святкові дні організовується у лікарнях і психоневрологічних
диспансерах на 200 і більше ліжок штатними лікарями в межах їх
робочого часу за обліковий період. У великих лікарнях чергування лікарів можуть організовуватися
на кожні 500 ліжок. У лікарнях і диспансерах до 200 ліжок для надання
долікарської допомоги у вечірній і нічний час установлюється
до 4 посад фельдшерів замість відповідного числа посад палатних
медичних сестер. 3. Округлення при розрахунку числа посад здійснюється у
порядку, наведеному в примітках для обласних лікарень. 4. Для проведення хворим висококваліфікованих консультацій
дозволяється залучати спеціалістів з інших закладів, оплата яких
передбачається у кошторисах лікарень. 5. Посилення окремих структурних підрозділів або введення
посад, не передбачених цими нормативами, може, при потребі,
здійснюватись у межах та за рахунок установлених нормативами
посад. При цьому посади психологів на лікарські посади
замінюватись не можуть. 6. При потребі, за рішенням місцевих органів влади, можуть
створюватись як самостійні заклади психоневрологічного та
наркологічного профілю, так і окремі аналогічні підрозділи в
складі лікувально-профілактичних установ, організаційна структура
яких затверджується органами влади за підпорядкуванням відповідно
до статутної діяльності та функціонального призначення. 7. Показники середньої тривалості перебування хворого на
ліжку, які застосовуються для розрахунку числа посад медичного
персоналу, розраховуються за формулою:
Д

П = ----------------, Ч1 + Ч2 - Ч3
де Д - число проведених усіма хворими ліжко-днів в обліковому
періоді у відділенні (палаті); Ч1 - число хворих, які перебувають на обліку на початок
звітного року у відділенні (палаті); Ч2 - число хворих, які поступили у відділення (палату)
протягом звітного року; Ч3 - число хворих, які поступили за звітний рік з інших
психіатричних підрозділів (закладів). 8. Посади медичного персоналу стерилізаційної встановлюються
за нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).
В. Штатні нормативи медичного персоналу

психіатричних відділень для хворих

зі сполученою важкою соматичною і психіатричною

патологією (сомато-психіатричні відділення)
I. Лікарський персонал
1. Посади лікарів-психіатрів установлюються з розрахунку
1 посада на 30 ліжок.
2. Посади лікарів-терапевтів установлюються з розрахунку
1 посада на 40 ліжок.
3. Посади лікарів окремих спеціальностей
(лікарів-травматологів-ортопедів, лікарів-хірургів,
лікарів-невропатологів та ін.) встановлюються з розрахунку
1 посада (сумарно) на 40 ліжок.
4. Посади чергових лікарів-психіатрів установлюються
у відділеннях на 60 і більше ліжок для організації чергувань
у час, не забезпечений лікарями, за п. 1.
5. Посада завідуючого відділенням установлюється у
відділеннях на 50 і більше ліжок. У відділеннях до 50 ліжок посада
завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря.
II. Середній медичний персонал
6. Посади медичних сестер (палатних) установлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на 15 ліжок.
7. Посади медичних сестер для організації індивідуального
догляду за тяжкохворими додатково вводяться з розрахунку
1-2 посади на відділення.
8. Посади медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.
9. Посади медичних сестер перев'язувальної встановлюються з
розрахунку 1 посада на 60 ліжок.
10. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється
відповідно до посади завідуючого відділенням.
III. Молодший медичний персонал
11. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
або молодших медичних сестер (палатних) установлюються з
розрахунку 1 цілодобовий пост на 10 ліжок.
12. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.
13. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць
установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.
14. Посади молодших медичних сестер-ванниць встановлюються з
розрахунку 1 посада на 30 ліжок.
15. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються відповідно до посад медичних сестер процедурного
кабінету.
16. Посади молодших медичних сестер для нагляду за хворими та
їх супроводження встановлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок.
17. Посади молодших медичних сестер перев'язувальної
встановлюються відповідно до посад медичних сестер
перев'язувальної.
18. Посади молодших медичних сестер для забезпечення
індивідуальних постів з нагляду за психічно хворими в інших
відділеннях лікарні встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост
на відділення.
19. Посада сестри-господині встановлюється в кожному
відділенні.
IV. Педагогічний персонал
20. Посада психолога установлюється в залежності від обсягу
роботи, але не менше 1 посади на 100 ліжок.

Додаток 11

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного персоналу патологоанатомічних бюро

(центрів) та патологоанатомічних відділень

лікувально-профілактичних закладів

1. Лікарський персонал
1.1. Посади лікарів-патологоанатомів патологоанатомічних
бюро, які обслуговують лікувально-профілактичні заклади,
розташовані в обласному центрі, районних патологоанатомічних
відділень з обслуговуванням лікувально-профілактичних закладів
тільки даного району установлюються з розрахунку 1 посада на: 200 розтинів померлих у віці 15 років і старших, або 160 розтинів померлих та мертвонароджених дітей, плодів, або 4000 досліджень біопсійного та операційного матеріалу,
проведених за рік.
1.2. Посади лікарів-патологоанатомів обласних (міських)
патологоанатомічних бюро (центрів), які обслуговують
лікувально-профілактичні заклади обласних центрів та прикріплених
районів області, централізованих міжрайонних патологоанатомічних
відділень, патологоанатомічних відділень (прозекторських) лікарень
установлюються з розрахунку 1 посада на: 150 розтинів померлих у віці 15 років і старших, або 110 розтинів померлих і мертвонароджених дітей, плодів, або 2500 досліджень біопсійного та операційного матеріалу.
1.3. Посада завідуючого патологоанатомічним відділенням
установлюється за наявності у штаті відділення не менше однієї
посади лікаря-патологоанатома. Завідуючий патологоанатомічним відділенням виконує роботу
лікаря-патологоанатома: - за наявності у штаті структурного підрозділу 1-5 посад
лікарів-патологоанатомів - у обсязі не менше 100% нормативного
навантаження; - за наявності у штаті структурного підрозділу
6-9 лікарів-патологоанатомів - у обсязі не менше 75% нормативного
навантаження; - за наявності у штаті структурного підрозділу 10-14 посад
лікарів-патологоанатомів - у обсязі не менше 50% нормативного
навантаження; - за наявності у штаті структурного підрозділу 15 посад та
більше лікарів-патологоанатомів - виконує тільки особливо складні
дослідження.
1.4. Посада завідуючого організаційно-методичним відділом
вводиться у кожному обласному патологоанатомічному бюро.
1.5. Посада лікаря-патологоанатома організаційно-методичного
відділу обласного патологоанатомічного бюро установлюється за
наявності 60 лікарських посад, враховуючи посади завідуючих.
2. Середній медичний персонал
2.1. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1,5 посади
на кожну посаду лікаря-патологоанатома, встановлену згідно
з п. п. 1.1, 1.2;
2.2. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватися
у межах посад лаборантів, передбачених у п. 2.1.
2.3. У кожному патологоанатомічному бюро вводиться 1 посада
старшого лаборанта бюро.
2.4. У кожному структурному підрозділі за наявності у штаті
не менше 5 посад лаборантів (фельдшерів-лаборантів), замість
посади лаборанта установлюється посада старшого лаборанта
лабораторії (відділення), який виконує роботу в обсязі 75%
нормативного навантаження.
2.5. За потреби посади фельдшера-лаборанта, лаборанта
патологоанатомічної лабораторії (відділення) можуть бути замінені
на посади медичних реєстраторів, медичних статистиків, фотографів.
2.6. Посада медичного реєстратора вводиться з розрахунку на
кожні 10 посад лікарів-патологоанатомів, враховуючи посаду
завідуючого.
2.7. Для забезпечення безперервності морфологічної
діагностики, у разі потреби, за рішенням органу охорони здоров'я у
патологоанатомічних бюро (центрах) та патологоанатомічних
відділеннях може вводитись 1 цілодобовий пост лаборантів
(фельдшерів-лаборантів).
3. Молодший медичний персонал
3.1. Посади молодших медичних сестер установлюються
з розрахунку 0,7 посади на кожну посаду лікаря-патологоанатома,
але не менше 1 посади на відділення (бюро).
3.2. За рішенням органу охорони здоров'я у
патологоанатомічних відділеннях у разі потреби прийому померлих
протягом доби з інших лікувально-профілактичних закладів додатково
встановлюється цілодобовий пост молодших медичних сестер для
забезпечення цієї роботи у вечірній і нічний час, у вихідні і
святкові дні.
Примітка. У разі необхідності організації у лікарні
патологоанатомічного відділення, яке не може бути введено за цими
нормативами, за рішенням органу охорони здоров'я вводиться
0,5 посади патологоанатома, 0,75 посади лаборанта і 0,5 посади
молодшої медичної сестри.

Додаток 12

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного персоналу станцій

переливання крові (СПК)

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Кількість посад в залежності від | |структурних підрозділів| категорійності СПК | | і посад |----------------------------------------| | | I | II | III | IV | | |категорія|категорія|категорія|категорія | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| | ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ | |----------------------------------------------------------------| |Головна медична сестра | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Сестра-господиня | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Дезінфектор | 1 | 1 | 1 | 1 | |----------------------------------------------------------------| | ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТРАНСФУЗІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ | |----------------------------------------------------------------| |Завідуючий відділом - | 1 | 1 | 1 | - | |заступник головного | | | | | |лікаря з | | | | | |організаційно- | | | | | |трансфузіологічної | | | | | |допомоги* | | | | | |(лікар-гематолог, | | | | | |трансфузіолог, | | | | | |терапевт) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лікар-трансфузіолог, | 1 | 1 | 1 | 1 | |лікар-гематолог | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лікар-методист | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Економіст | 1 | 1 | 1 | - | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Медичний реєстратор | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Медичний статистик | 2 | 1 | 1 | 1 | |----------------------------------------------------------------| | Відділ автоматизованої системи управління** | |----------------------------------------------------------------| |Інженер-програміст | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Оператор ЕОМ*** | 1 | 1 | 1 | 1 | |----------------------------------------------------------------| | ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОНОРСЬКИХ КАДРІВ | |----------------------------------------------------------------| |Завідуючий відділом | 1 | 1 | 1 | 1 | |(лікар-гематолог, | | | | | |терапевт, | | | | | |трансфузіолог) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лікар-дерматовенеролог | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лікар-терапевт | 2 | 1-1,5 | 0,5 | 0,5 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Старша медична сестра | 1 | - | - | - | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Фельдшер | 1 | 1 | - | - | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Медична сестра | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Медичний реєстратор | 2 | 1,5-2 | 1-1,5 | 1 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична | 1 | 1 | 1 | 1 | |сестра-прибиральниця | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична | 1 | 1 | 1 | 1 | |сестра-буфетниця | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Оператор ЕОМ | 1 | 1 | 1 | 1 | |----------------------------------------------------------------| | Група імунізації донорів | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-терапевт | 1 | 1 | 0,5-1 | 0,5 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Медична сестра | 1 | 1 | 0,5-1 | 0,5 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Медичний реєстратор | 1 | 1 | 0,5-1 | 0,5 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 1 | 1 | 0,5 | - | |----------------------------------------------------------------| | (Штати єдиного донорського центру, передбачені приміткою) | | Клінічна лабораторія | |----------------------------------------------------------------| |Завідуючий відділом | 1 | 1 | 1 | 1 | |(лікар-лаборант) | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Група попереднього обстеження крові донорів | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-лаборант | 2 | 1,5 | 1 | 1 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лаборант, | 2 | 1,5 | 1 | 1 | |фельдшер-лаборант | | | | | |(сумарно) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 1,5 | 1 | 1 | 1 | |----------------------------------------------------------------| | Група біохімічного обстеження донорів | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-лаборант | 1 | 0,5-1 | 0,5 | - | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лаборант, | 2 | 1-1,5 | 1 | 0,5 | |фельдшер-лаборант | | | | | |(сумарно) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 1 | 0,5 | 0,5 | - | |----------------------------------------------------------------| | Група апробації і паспортизації донорської крові | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-лаборант | 1 | 1 | 1-0,5 | 0,5 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Медична сестра | 1,5 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лаборант, | 2 | 1,5-1 | 1 | 1 | |фельдшер-лаборант | | | | | |(сумарно) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 2 | 1,5-1 | 1 | 1 | |----------------------------------------------------------------| | ВІДДІЛ ЗАГОТІВЛІ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ | |----------------------------------------------------------------| |Завідуючий відділом | 1 | 1 | 1 | 1 | |(лікар-гематолог, | | | | | |терапевт, | | | | | |трансфузіолог) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Старша медична сестра | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Сестра-господиня | 1 | 1 | 1 | 1 | |----------------------------------------------------------------| | Група консервації крові в стаціонарних умовах (з розрахунку | | заготівлі 2000 літрів цільної крові на рік) | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-трансфузіолог, | 1 | | | | |гематолог | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Операційна медична | 1 | | | | |сестра | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Медичний реєстратор | 1 | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична | 2 | | | | |сестра-джгутист | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Група плазмоцитофорезу | |----------------------------------------------------------------| | Посади | З розрахунку |На кожні 500 л понад| | | заготівлі 1000 л | 1000 л | | | плазми на рік | | |-----------------------+-------------------+--------------------| |Лікар-трансфузіолог, | 2 | 0,5 | | | |гематолог, терапевт, | | | | | |хірург | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Операційна медична | 2 | 1 | | | |сестра | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лаборант | 1 | 0,5 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Медичний реєстратор | 1 | 0,5 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 1 | 0,5 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Технік | 1 | 0,25 | | | |----------------------------------------------------------------| | Група первинного фракціонування крові | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-трансфузіолог, | 1,5 | 1-1,5 | 1 | 0,5 | |терапевт, гематолог | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Операційна медична | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |сестра | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Медичний реєстратор | 1,5 | 1-1,5 | 0,5 | - | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Технік | 2 | 1 | 1 | 0,5 | |----------------------------------------------------------------| | Група (відділення) довгострокового зберігання клітин крові для | | всіх СПК | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-трансфузіолог, | 1 | | | | |гематолог, терапевт | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Операційна медична | 1 | | | | |сестра | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 1 | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Технік | 1 | | | | |----------------------------------------------------------------| | Виїзна бригада**** (забезпечує не менше 3000 л консервованої | | крові на рік) | |----------------------------------------------------------------| |Керівник бригади - | 1 | | | | |лікар-терапевт, | | | | | |трансфузіолог, | | | | | |гематолог | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лікар-трансфузіолог, | 1 | | | | |гематолог | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лікар-терапевт | 1 | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Старша операційна | 1 | | | | |медична сестра | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Операційна медична | 2 | | | | |сестра | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лаборант, | 2 | | | | |фельдшер-лаборант | | | | | |(сумарно) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Медичний реєстратор | 1 | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 2 | | | | |----------------------------------------------------------------| | Група підготовки матеріалів та розчинів | |----------------------------------------------------------------| | Мийна | |----------------------------------------------------------------| |Молодша медична сестра | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | |----------------------------------------------------------------| | Монтажна | |----------------------------------------------------------------| |Медична сестра | 1 | 1 | 1 | 1 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 1 | 1 | 1 | 1 | |----------------------------------------------------------------| | Розчинна | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-лаборант, | 1 | - | - | - | |провізор | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лаборант, медична | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |сестра | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | |----------------------------------------------------------------| | Дистиляційна | |----------------------------------------------------------------| |Медична сестра, | 1-2 | 1-1,5 | 0,5-1 | 0,5 | |лаборант | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | |----------------------------------------------------------------| | Автоклавна | |----------------------------------------------------------------| |Медична сестра, | 2 | 1,5-2 | 1-1,5 | 1 | |лаборант | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 1 | 1 | 0,5-1 | 0,5 | |----------------------------------------------------------------| | Експедиція (може вводитись в структуру відділу організації | | трансфузіологічної допомоги) | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-терапевт, | 1 | 0,5-1 | 0,5 | - | |трансфузіолог, | | | | | |гематолог | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Старша медична сестра | 1 | - | - | - | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Медична сестра | 4 | 4 | 3-4 | 3 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 1,5 | 1,5 | 1-1,5 | 1 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Медичний реєстратор, | 1 | 1 | 1 | - | |оператор ЕОМ | | | | | |----------------------------------------------------------------| | ІМУНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ | |----------------------------------------------------------------| |Завідуючий лабораторією| 1 | 1 | 1 | 1 | |(лікар-лаборант, | | | | | |гематолог, імунолог, | | | | | |трансфузіолог) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Старший лаборант | 1 | 1 | - | - | |----------------------------------------------------------------| | Група виробництва імунологічних стандартів | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-лаборант | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лаборант, | 3 | 2 | 1 | 1 | |фельдшер-лаборант | | | | | |(сумарно) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 2 | 2 | 1 | 1 | |----------------------------------------------------------------| | Група типування, підбору сумісної крові та консультацій | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-лаборант, | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |трансфузіолог, | | | | | |гематолог, терапевт, | | | | | |імунолог | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лаборант, | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | |фельдшер-лаборант, | | | | | |(сумарно) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 2 | 1 | 1 | 0,5 | |----------------------------------------------------------------| | БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ | |----------------------------------------------------------------| |Завідуючий лабораторією| 1 | 1 | 1 | 1 | |(лікар-бактеріолог, | | | | | |лаборант, мікробіолог) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лікар-лаборант | 2 | 1 | 1 | 0,5 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лаборант, | 4 | 2 | 1 | 1 | |фельдшер-лаборант | | | | | |(сумарно) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 2 | 1 | 1 | 1 | |----------------------------------------------------------------| | ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ | |----------------------------------------------------------------| |Завідуючий відділом | 1 | 1 | 1 | 1 | |(лікар-лаборант, | | | | | |лікар-трансфузіолог, | | | | | |провізор-технолог) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лікар-лаборант, | 1 | 1 | - | - | |провізор-технолог | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лаборант, | 2 | 2 | 1 | 0,5 | |фельдшер-лаборант | | | | | |(сумарно) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |----------------------------------------------------------------| | Віварій | |----------------------------------------------------------------| |Завідуючий віварієм | 1 | 1 | 1 | - | |(лікар-ветеринар) | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лікар-ветеринар, | - | - | - | 1 | |зоотехнік | | | | | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Підсобний робітник з | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |догляду за тваринами | | | | | |----------------------------------------------------------------| | ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СНІД | | ТА ІНШИХ ІНФЕКЦІЙ ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ТРАНСФУЗІЙНИМ ШЛЯХОМ | | (гепатит B, C, сифіліс та інші) | |----------------------------------------------------------------| |Завідуючий відділом | Для всіх категорій станцій | |(лікар-трансфузіолог, | | |лаборант, вірусолог, | | |мікробіолог, імунолог) | | |-----------------------+----------------------------------------| | Посади | Штатні нормативи медичного персоналу | | | груп діагностичного обстеження крові | | | донорів на: | |-----------------------+----------------------------------------| | | СНІД |Гепатит B|Гепатит C| Сифіліс | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Лікар-лаборант | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Фельдшер-лаборант | 2 | 2 | 2 | 2 | |-----------------------+---------+---------+---------+----------| |Молодша медична сестра | 1 | 1 | 1 | 1 | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Заступник головного лікаря з
організаційно-трансфузіологічної допомоги вводиться замість
завідуючого відділом для СПК I, II категорії. ** Відділ АСУ організовується за наявності трьох і більше
персональних комп'ютерів. - Інженер-програміст - 1 посада за наявності п'яти і більше
ПК для системного і програмного забезпечення. *** Оператор ЕОМ вводиться з розрахунку 1 посада на робоче
місце. **** У разі відсутності в штаті СПК виїзної бригади (на кожну
1000 літрів заготівлі крові у виїзних умовах в групу консервації
крові в стаціонарних умовах) додатково вводиться 0,5 посади
лікаря-трансфузіолога, 1 посада операційної медичної сестри,
0,5 посади молодшої медичної сестри.
Примітки: 1. Зазначена кількість посад кожної діагностичної групи
окремо забезпечує дослідження до 160-200 зразків сироватки крові
за 1 робочу зміну. 2. У разі збільшення обсягу аналізів на кожні 200 аналізів
додатково встановлюється 0,5 посади лікаря-лаборанта, 1 посада
фельдшера-лаборанта та 0,5 посади молодшої медичної сестри.
Відділ виробництва препаратів крові
------------------------------------------------------------------ | Посада | Кількість посад в залежності від | | | обсягу переробленої плазми на рік | | |------------------------------------| | | 2500- | 5001- | 7501- |на кожні | | | 5000 л | 7500 л |10000 л | 5000 л | | | | | | понад | | | | | | 10000 л | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Заступник головного лікаря | | | 1 | | |з виробництва | | | | | |(лікар-трансфузіолог, | | | | | |лаборант, терапевт, | | | | | |гематолог, хімік-технолог, | | | | | |біохімік, провізор) | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Завідуючий відділом | 1 | 1 | 1 | - | |(лікар-лаборант, терапевт, | | | | | |гематолог, трансфузіолог, | | | | | |хімік-технолог, біохімік, | | | | | |провізор) | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Головний технолог | - | 1 | 1 | - | |(хімік-технолог, | | | | | |лікар-лаборант, біохімік, | | | | | |провізор) | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Старший технолог | 1 | - | 1 | - | |(хімік-технолог, | | | | | |лікар-лаборант, біохімік, | | | | | |провізор) | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Сестра-господиня | 1 | 1 | 1 | - | |----------------------------------------------------------------| | ВІДДІЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА | |----------------------------------------------------------------| | Дільниця дистиляції води та приготування стерильних розчинів | |----------------------------------------------------------------| |Медична сестра | 1-2 | 1,5-2 | 4 | 0,5 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Лаборант | - | 1 | 1 | 0,25 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Мийник посуду, молодша | 0,5-1 | 1 | 1 | 0,25 | |медична сестра | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Дільниця стерильних матеріалів та розчинів | |----------------------------------------------------------------| |Технік, лаборант | 1-2 | 3 | 4 | 0,25 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Медична сестра | 1 | 2 | 3 | 0,25 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Підсобний робітник | - | 1 | 1 | 0,25 | |----------------------------------------------------------------| | Дільниця спецобробки склотари | |----------------------------------------------------------------| |Технік | 1 | 3 | 4 | 0,5 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Медична сестра | - | 1,5 | 2 | 0,25 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Молодша медична сестра | 1-2 | 1-2 | 1,5-2 | 0,25 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Підсобний робітник | 1 | 1 | 1 | - | |----------------------------------------------------------------| | Дільниця знезаражування продуктів та відходів виробництва | |----------------------------------------------------------------| |Медична сестра (лаборант) | 1 | 1,5 | 2 | 0,25 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Молодша медична сестра | 1 | 1 | 1,5 | 0,25 | |----------------------------------------------------------------| | ВІДДІЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРЕПАРАТІВ | |----------------------------------------------------------------| | Дільниця комплектування сировини | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-лаборант, терапевт, | 1 | 1 | 1 | - | |гематолог, провізор | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Приймальник сировини та | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,25 | |напівфабрикатів (лаборант, | | | | | |медична сестра) | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Медичний реєстратор | - | 0,5 | 1 | 0,25 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Технік | | 0,5 | 1 | 0,25 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Молодша медична сестра | 1 | 1 | 1,5 | 0,25 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Підсобний робітник | - | 1 | 1 | 0,25 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Завідуючий складом готової | 1 | 1 | 1 | | |продукції (медична сестра, | | | | | |фармацевт) | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Дільниця фракціонування білків плазми | |----------------------------------------------------------------| |Старший інженер (провідний | - | 1 | 1 | - | |спеціаліст), лікар-лаборант| | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Змінний інженер-технолог, | 1 | 2 | 4 | 0,25 | |лікар-лаборант | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Технік осадження | 2 | 3 | 4 | 0,25 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Технік | 2 | 4 | 5 | 0,5 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Молодша медична сестра | 1-2 | 3 | 4 | 0,25 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Підсобний робітник | - | 1 | 2 | 0,25 | |----------------------------------------------------------------| | Дільниця препаратів згортаючої системи крові | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-лаборант, терапевт, | 1 | 1,5 | 2 | 0,25 | |гематолог, трансфузіолог | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Медична сестра, лаборант | 2 | 3 | 3 | 0,5 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Молодша медична сестра | 1 | 1-1,5 | 2 | 0,25 | |----------------------------------------------------------------| | Дільниця стерилізуючої фільтрації та розливу | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-лаборант, гематолог, | 1 | 1 | 1 | - | |трансфузіолог, провізор | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Фельдшер-лаборант, | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |фармацевт | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Розливальник стерильних | 1 | 2 | 3 | 0,5 | |розчинів (лаборант, медична| | | | | |сестра) | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Молодша медична сестра | 1-2 | 2-3 | 3 | 0,25 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Підсобний робітник | - | - | 1 | - | |----------------------------------------------------------------| | Дільниця виробничого контролю | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-лаборант, гематолог, | 1 | 1 | 1 | 0,25 | |трансфузіолог, провізор | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Лаборант | 1 | 1 | 1 | 0,25 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Молодша медична сестра | 1 | 1 | 1 | 0,25 | |----------------------------------------------------------------| | Дільниця етикетування та упакування | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-лаборант, терапевт, | 1 | 1 | 1 | 0,25 | |гематолог, трансфузіолог | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Укладальник-пакувальник, | 1 | 2 | 3 | 0,25 | |лаборант, медична сестра | | | | | |(сумарно) | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Молодша медична сестра | 1 | 1 | 2 | - | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Підсобний робітник | - | - | 1 | - | |----------------------------------------------------------------| | Дільниця ультрафільтрації | |----------------------------------------------------------------| |Лікар-лаборант, терапевт, | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | |гематолог, провізор, хімік | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Технік | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |----------------------------------------------------------------| | ВІДДІЛЕННЯ ВИСУШУВАННЯ БІОПРОДУКТІВ | |----------------------------------------------------------------| |Завідуючий відділенням | 1 | - | - | - | |(лікар-гематолог, лаборант,| | | | | |трансфузіолог) | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Інженер-механік | 1 | 1 | - | - | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Інженер з (організації) | 1 | 1 | 1 | - | |експлуатації та ремонту | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Технік | 4 | 6 | 8 | 2 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Лаборант, медична сестра | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Укладальник-пакувальник, | 1 | 1 | 1,5 | 0,25 | |лаборант, медична сестра | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Мийник, молодша медична | 1 | 2 | 2 | 0,5 | |сестра | | | | | |----------------------------------------------------------------| | ДІЛЬНИЦЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ | | (організовується при переробці не менше 2500 л плазми на рік) | |----------------------------------------------------------------| |Головний інженер | 1 | 1 | 1 | - | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Інженер-механік | 1 | 1 | 1 | - | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Інженер з експлуатації та | 1 | 1 | 2 | 1 | |ремонту холодильного | | | | | |обладнання | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Інженер-електронік | 1 | 1 | 1 | - | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Інженер-енергетик | 1 | 1 | 1 | - | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Інженер з експлуатації | 1 | 1 | 1 | - | |споруд та устаткування | | | | | |водопровідно- | | | | | |каналізаційного | | | | | |господарства | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Слюсар з ремонту та | - | - | 2 | - | |обслуговування систем | | | | | |вентиляції | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Слюсар-сантехнік | 1 | 1 | 2 | 1 | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Слюсар (механік) | 1 | 1 | 2 | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Слюсар з ремонту | 1 | 1 | 2 | 0,25 | |технологічного обладнання | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Слюсар-електрик з ремонту | 2 | 2 | 3 | 1 | |електроустаткування | | | | | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Ліфтер | 1 | 1 | 1 | - | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Токар | 1 | 1 | 1 | - | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Бляхар, столяр | 1 | 1 | 1 | - | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Машиніст компресорних | 1 | 2 | 2 | при 4 | |установок | | | | змінній | | | | | | роботі | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Газоелектрозварювальник | 1 | 1 | 1 | - | |---------------------------+--------+--------+--------+---------| |Комірник | 1 | 1 | 1 | | ------------------------------------------------------------------
Методика визначення категорійності станцій

переливання крові, виходячи з об'єму заготівлі

та переробки донорської крові
До вищої категорії відносяться станції переливання крові
(далі - СПК), які заготовляють 8001 літрів і більше консервованої
крові та переробляють 8000 і більше плазми на рік. До першої категорії відносяться СПК, які заготовляють від
6001 до 8000 літрів консервованої крові та переробляють не менше
4000 л плазми. До другої категорії відносяться СПК, які заготовляють від
4001 до 6000 літрів консервованої крові та переробляють не менше
3000 літрів плазми. До третьої категорії відносяться СПК, які заготовляють від
2001 до 4000 літрів консервованої крові і переробляють не менше
2000 літрів плазми. До четвертої категорії відносяться СПК, які заготовляють від
1500 до 2000 літрів консервованої крові і переробляють її на
компоненти.
Примітка. За наявності в СПК центру плазмофорезу, додаткових
виробництв (амінокровіну, ін'єкційних розчинів, кровозамінників,
консерванту тощо) категорія СПК підвищується на одну ступінь.

Додаток 13

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного, фармацевтичного персоналу

і працівників кухонь міських лікарень

швидкої медичної допомоги

1. Посади медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу
і працівників кухонь міських лікарень швидкої медичної допомоги
встановлюються органом охорони здоров'я за штатними нормативами
міських лікарень і станцій швидкої медичної допомоги (додатки 2,
31, 26).
2. Посади медичного персоналу лікарень швидкої медичної
допомоги для надання цілодобової екстреної медичної допомоги усіх
профілів затверджуються органом охорони здоров'я за
підпорядкуванням в залежності від обсягу роботи понад посади
медичного персоналу стаціонарів, установлені відповідно до додатка
2 і цього додатка. Крім того у штаті лікарень швидкої медичної допомоги
встановлюються посади медичного персоналу:
Лікарський персонал
2.1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару
встановлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень | Найменування посади | Кількість | | (палат) | лікаря | ліжок | |---------------------------+----------------------+-------------| |Політравма |лікар-хірург | 15 | |---------------------------+----------------------+-------------| |Спецтравматологічне |лікар-хірург | 25 | |---------------------------+----------------------+-------------| |Хірургія хребта і спинного |лікар-нейрохірург | 15 | |мозку | | | ------------------------------------------------------------------
2.2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені
п. 1) установлюються у відділенні політравми з розрахунку
1 посада: лікар-нейрохірург - на 50 ліжок; лікар-ортопед-травматолог - на 50 ліжок; лікар-хірург торакальний - на 50 ліжок.
2.3. Посади лікарів приймального відділення встановлюються
на 500 і більше ліжок: а) з розрахунку 1 цілодобовий пост: лікар-терапевт, лікар-акушер-гінеколог, лікар-уролог,
лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-стоматолог-хірург,
лікар-невропатолог, лікар-хірург, лікар-онколог; б) 1 посада: лікар-інфекціоніст, лікар-епідеміолог, лікар-ендокринолог,
лікар-дерматовенеролог, лікар-проктолог, лікар-нефролог.
2.4. Посади завідуючих відділеннями, наведеними у підпункті
2.1, встановлюються за наявності не менше 40 ліжок замість
0,5 посади лікаря. У відділеннях з числом ліжок понад 50 посада
завідуючого встановлюється понад посади лікарів.
2.5. Посада завідуючого операційним відділенням
установлюється в лікарні на 300 і більше ліжок хірургічного
профілю.
2.6. Посада завідуючого приймальним відділенням
установлюється в лікарнях на 300 і більше ліжок.
Середній медичний персонал
2.7. Посади медичних сестер (палатних) установлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | При 2-ступеневій системі | | | обслуговування | |-------------------------------------+--------------------------| |Політравма | 15 | |-------------------------------------+--------------------------| |Спецтравматологічне | 25 | |-------------------------------------+--------------------------| |Хірургія хребта і спинного мозку | 12 | ------------------------------------------------------------------
2.8. Посади медичних сестер приймального відділення
встановлюються за наявності понад 600 ліжок - з розрахунку
2 цілодобових пости і додатково по 1 посаді на кожні 150 ліжок
понад 600.
2.9. При наявності в лікарні окремого приймального відділення
встановлюється 1 цілодобовий пост зазначених працівників для
прийому необстежених хворих з підвищеною групою ризику.
2.10. При наявності в лікарні "протишокової палати" у складі
приймального відділення встановлюється по 1 цілодобовому посту
фельдшерів і медичних сестер-анестезисток.
2.11. Посада старшої медичної сестри встановлюється за
наявності не менше 3 посад операційних медичних сестер в кожному
операційному блоці.
2.12. Посади рентгенлаборантів установлюються: за наявності відділення політравми та відділення хірургії
хребта і спинного мозку на 50 і більше ліжок - 0,5 посади; за наявності спецтравматологічного відділення - 1 посада на
50 ліжок.
2.13. Посада старшого рентгенлаборанта встановлюється замість
1 посади рентгенлаборанта.
2.14. Посади медичних сестер для виписки і видачі листків
з тимчасової непрацездатності вводяться з розрахунку 1 посада на
300 ліжок.
Молодший медичний персонал
2.15. Посади молодших медичних сестер (прибиральниць)
приймального відділення встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий
пост на 500 ліжок і додатково 1 посада на кожні 150 ліжок понад
500.
2.16. Посади молодших медичних сестер по супроводженню хворих
установлюються у приймальному відділенні з розрахунку
1 цілодобовий пост на 100 ліжок.
3. Штатні нормативи токсикологічної лабораторії.
Лікарський персонал
3.1. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку
1 посада на 250 ліжок.
3.2. Посади лікарів-лаборантів для надання екстреної допомоги
встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на лабораторію.
3.3. Посада завідуючого встановлюється замість 1 посади
лікаря-лаборанта за наявності у штаті лабораторії не менше 3 посад
лікарів-лаборантів.
Середній медичний персонал
3.4. Посади лаборантів (фельдшерів-лаборантів) установлюються
відповідно до посад лікарів.
3.5. Посада старшого лаборанта встановлюється відповідно до
посади завідуючого лабораторією.
Молодший медичний персонал
3.6. Посади молодших медичних сестер установлюються
з розрахунку 0,5 посади на посаду лікаря-лаборанта.
Інженерно-технічний персонал
3.7. Для обслуговування лабораторного обладнання
встановлюється 1 посада інженера у лабораторії.

Додаток 14

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного, фармацевтичного, педагогічного

персоналу і працівників кухонь лікарень

відновного лікування, фізіотерапевтичних,

бальнеологічних та грязелікарень

Лікарський персонал
1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються
з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) |Найменування посад |Кількість | | | лікарів | ліжок | |---------------------------------+-------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------------------+-------------------+----------| |Неврологічне відділення для |лікар-невропатолог | 30 | |відновного лікування хворих з | | | |захворюваннями центральної та | | | |периферичної нервової системи | | | |---------------------------------+-------------------+----------| |Неврологічне для відновного |лікар-невропатолог | 35 | |лікування хворих з наслідками |лікар-нейрохірург | 120 | |травм і хірургічних втручань на | | | |головному мозку | | | |---------------------------------+-------------------+----------| |Неврологічне для відновного |лікар-невропатолог | 25 | |лікування хворих з наслідками |лікар-нейрохірург | 120 | |захворювань і травм спинного |лікар-уролог | 150 | |мозку | | | |---------------------------------+-------------------+----------| |Ортопедичне для відновного |лікар-ортопед-травм| 35 | |лікування хворих із |атолог | | |захворюваннями хребта без | | | |порушення функцій спинного мозку | | | |---------------------------------+-------------------+----------| |Ортопедичне для відновного |лікар-ортопед-травм| 35 | |лікування хворих з наслідками |атолог | | |травм і захворювань | | | |опорно-рухового апарату | | | |---------------------------------+-------------------+----------| |Відділення відновного лікування |лікар-кардіолог | 35 | |хворих із захворюваннями | | | |серцево-судинної системи | | | |---------------------------------+-------------------+----------| |Відділення відновного лікування |лікар-терапевт | 40 | |терапевтичних хворих | | | |---------------------------------+-------------------+----------| |Дитяче відділення відновного |лікар-педіатр | 40 | |лікування | | | ------------------------------------------------------------------
Посади лікарів-фізіотерапевтів (рефлексотерапевтів)
установлюються з розрахунку 1 посада: а) у лікувально-діагностичному (поліклінічному) відділенні: на 20 ванн бальнеоводолікарні; на 20 кушеток грязелікарні; б) у стаціонарі - на 100 ліжок. При розрахунку числа посад лікарів у клінічних лікарнях
(відділеннях) їх число скорочується на 0,25 посади за рахунок
кожного асистента, який веде лікувальну роботу. При виконанні
асистентами в установленому порядку систематичної консультативної
роботи з розрахункового числа посад лікарів за рахунок кожної
посади асистента виключається 0,25 посади лікаря.
2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачених
п. 1) встановлюються з розрахунку 1 посада: лікаря-акушера-гінеколога - на 200 ліжок; лікаря-дерматовенеролога - на 400 ліжок (за наявності
басейну); лікаря-офтальмолога - на 400 ліжок; лікаря-отоларинголога - на 400 ліжок; лікаря-психотерапевта - на 200 ліжок; лікаря-терапевта - на 200 ліжок.
3. Посади лікарів-стоматологів установлюються з розрахунку
1 посада на 400 ліжок. У штат можуть уводитися посади зубних лікарів замість посад
лікарів-стоматологів.
4. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку
1 посада на 400 ліжок.
5. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку
1 посада на 400 ліжок.
6. Посади лікарів-акушерів-гінекологів установлюються
з розрахунку 1 посада на 8 крісел.
7. Посади лікарів з функціональної діагностики установлюються
з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
8. Посади лікарів з лікувальної фізкультури установлюються
з розрахунку 1 посада на 150 ліжок.
9. Посада лікаря-статистика встановлюється з розрахунку
1 посада на 300 ліжок.
10. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень | Мінімальне | Примітка | | | число ліжок, | | | | при яких | | | | уводиться | | | | посада | | | |завідуючого - | | | | лікаря | | | | відповідної | | | |спеціальності | | |------------------------------+--------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------------------+--------------+------------------| |Неврологічне відділення для | 50 | | |відновного лікування хворих з | | | |захворюваннями центральної та | | | |периферичної нервової системи | | | |------------------------------+--------------+------------------| |Неврологічне для відновного | 50 | | |лікування хворих з наслідками | | | |травм і хірургічних втручань | | | |на головному мозку | | | |------------------------------+--------------+------------------| |Неврологічне для відновного | 40 |У відділенні з | |лікування хворих з наслідками | |кількістю ліжок до| |захворювань і травм спинного | |50 посада | |мозку | |завідуючого | | | |встановлюється | | | |замість 0,5 посади| | | |лікаря | |------------------------------+--------------+------------------| |Ортопедичне для відновного | 50 | | |лікування хворих із | | | |захворюваннями хребта без | | | |порушення функцій спинного | | | |мозку | | | |------------------------------+--------------+------------------| |Ортопедичне для відновного | 50 | | |лікування хворих з наслідками | | | |травм і захворювань | | | |опорно-рухового апарату | | | |------------------------------+--------------+------------------| |Відділення відновного | 50 | | |лікування хворих з | | | |захворюваннями | | | |серцево-судинної системи | | | |------------------------------+--------------+------------------| |Відділення відновного | 50 | | |лікування терапевтичних хворих| | | |------------------------------+--------------+------------------| |Дитяче відділення відновного | 50 | | |лікування | | | |------------------------------+--------------+------------------| |Лікувально-діагностичне | |За наявності 4 і | |відділення | |більше лікарських | | | |посад. Посада | | | |завідуючого | | | |встановлюється | | | |замість 0,5 посади| | | |лікаря. | ------------------------------------------------------------------
Посади завідуючих лабораторією, рентгенівським і
фізіотерапевтичним відділеннями встановлюється у випадках, коли в
лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної
спеціальності. Кожна з посад завідуючих уводиться замість однієї
посади лікаря.
11. Посада завідуючого відділенням з лікувальної фізкультури
встановлюється у лікарні, якій установлено не менше 20 посад
лікарів та інструкторів з лікувальної фізкультури, замість однієї
посади лікаря.
12. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
встановлюється у лікарні на 200 і більше ліжок.
Середній медичний персонал
13. Посади медичних сестер (палатних) при 2-ступеневій
системі обслуговування встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий
пост на число ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість | | | ліжок | |-------------------------------------------------+--------------| |Неврологічне відділення для відновного лікування | 20 | |хворих із захворюваннями центральної та | | |периферичної нервової системи | | |-------------------------------------------------+--------------| |Неврологічне для відновного лікування хворих з | 15 | |наслідками захворювань і травм спинного мозку | | |-------------------------------------------------+--------------| |Ортопедичне для відновного лікування хворих із | 25 | |захворюваннями хребта без порушення функцій | | |спинного мозку | | |-------------------------------------------------+--------------| |Ортопедичне для відновного лікування хворих з | 25 | |наслідками травм і захворювань опорно-рухового | | |апарату | | |-------------------------------------------------+--------------| |Відділення відновного лікування хворих із | 25 | |захворюваннями серцево-судинної системи | | |-------------------------------------------------+--------------| |Відділення відновного лікування терапевтичних | 25 | |хворих | | |-------------------------------------------------+--------------| |Дитяче відділення відновного лікування | 25 | ------------------------------------------------------------------
14. Посада медичної сестри з дієтичного харчування
встановлюється у лікарні на 150 і більше ліжок.
15. Посада медичної сестри з прийому хворих установлюється
в лікарні на 100 і більше ліжок.
16. Посади медичних сестер процедурного кабінету
установлюються з розрахунку 1 посада на число ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість | | | ліжок | |-------------------------------------------------+--------------| |Неврологічне відділення для відновного лікування | 45 | |хворих із захворюваннями центральної та | | |периферичної нервової системи | | |-------------------------------------------------+--------------| |Неврологічне для відновного лікування хворих з | 50 | |наслідками травм і хірургічних втручань на | | |головному мозку | | |-------------------------------------------------+--------------| |Неврологічне для відновного лікування хворих з | 30 | |наслідками захворювань і травм спинного мозку | | |-------------------------------------------------+--------------| |Ортопедичне для відновного лікування хворих із | 50 | |захворюваннями хребта без порушення функцій | | |спинного мозку | | |-------------------------------------------------+--------------| |Ортопедичне для відновного лікування хворих з | 60 | |наслідками травм і захворювань опорно-рухового | | |апарату | | |-------------------------------------------------+--------------| |Відділення відновного лікування хворих із | 25 | |захворюваннями серцево-судинної системи | | |-------------------------------------------------+--------------| |Відділення відновного лікування терапевтичних | 25 | |хворих | | |-------------------------------------------------+--------------| |Дитяче відділення відновного лікування | 25 | ------------------------------------------------------------------
17. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада
на 100 ліжок.
18. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватись
у межах нормативу посад лаборантів, передбаченого п. 17.
У лікарнях, яким встановлено 0,25; 0,5; 0,75 або 1-1,25 посади
лаборанта, у вказаному порядку відповідно може вводитися 0,25;
0,5; 0,75 або 1 посада фельдшера-лаборанта.
19. Посада фельдшера підводного витяжіння встановлюється
з розрахунку одна посада на 100 ліжок.
20. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно
до посад лікарів-рентгенологів, уведених відповідно до пункту 5.
21. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються
з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних
одиниць на рік.
22. Посади медичних сестер з масажу встановлюються
в залежності від обсягу роботи і затверджених норм часу з надання
масажних процедур.
23. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури
встановлюються в залежності від обсягу роботи і затверджених норм
часу на проведення занять з лікувальної фізкультури.
24. Посада медичної сестри процедурного кабінету
гінекологічних зрошень установлюється з розрахунку одна посада на
200 ліжок.
25. Посада медичної сестри кабінету фітотерапії
встановлюється з розрахунку одна посада на 200 ліжок.
26. Посада медичної сестри кабінету-інгаляторія
встановлюється з розрахунку одна посада на 200 ліжок.
27. Посада медичної сестри у кабінеті механотерапії
встановлюється з розрахунку одна посада на 100 ліжок.
28. Посада медичної сестри грязелікарні встановлюється
з розрахунку одна посада на 10 кушеток або 10 ванн.
29. Посада фельдшера встановлюється за наявності
в грязелікарні 4 і більше кушеток для тяжких хворих.
30. Посада медичної сестри процедурного кабінету кишкових
промивань установлюється з розрахунку одна посада на лікарню.
31. Посади медичних сестер кабінету функціональної
діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів
з функціональної діагностики.
32. Посади інструкторів з трудової терапії встановлюються
з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.
33. Посада медичного реєстратора встановлюється в кожній
лікарні з розрахунку одна посада за наявності 40 ванн або
40 кушеток і по одній посаді на кожні 40 ванн або 40 кушеток
(понад 40).
34. Посади медичних реєстраторів установлюються:
34.1. У довідковому бюро - з розрахунку 1 посада
на 400 ліжок.
34.2. У медичному архіві - з розрахунку 1 посада
на 400 ліжок.
35. Посади дезінфекторів установлюються для обслуговування
дезустановок, що функціонують, з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
36. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку
1 посада на 200 ліжок.
37. Посади старших медичних сестер відділень установлюються
відповідно до посад завідуючих відділеннями, що введені відповідно
до п. 10.
38. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) вводиться у лікарні, якій установлено не
менше 4 посад медичних сестер з фізіотерапії і масажу замість
однієї з них.
39. Посада головної медичної сестри встановлюється у кожній
лікарні.
Молодший медичний персонал
40. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних)
при 2-ступеневій системі обслуговування хворих установлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість | | | ліжок | |-------------------------------------------------+--------------| |Неврологічне відділення для відновного лікування | 30 | |хворих із захворюваннями центральної та | | |периферичної нервової системи | | |-------------------------------------------------+--------------| |Неврологічне для відновного лікування хворих з | 30 | |наслідками травм і хірургічних втручань на | | |головному мозку | | |-------------------------------------------------+--------------| |Неврологічне для відновного лікування хворих з | 25 | |наслідками захворювань і травм спинного мозку | | |-------------------------------------------------+--------------| |Ортопедичне для відновного лікування хворих із | 30 | |захворюваннями хребта без порушення функцій | | |спинного мозку | | |-------------------------------------------------+--------------| |Ортопедичне для відновного лікування хворих з | 30 | |наслідками травм і захворювань опорно-рухового | | |апарату | | |-------------------------------------------------+--------------| |Відділення відновного лікування хворих із | 25 | |захворюваннями серцево-судинної системи | | |-------------------------------------------------+--------------| |Відділення відновного лікування терапевтичних | 25 | |хворих | | |-------------------------------------------------+--------------| |Дитяче відділення відновного лікування | 25 | ------------------------------------------------------------------
41. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.
42. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць
установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.
43. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 4-5 ванн. Для хворих з наслідками
захворювань і травм спинного мозку вводяться 2 вказані посади.
44. Посада молодшої медичної сестри з прийому хворих
установлюється у лікарні на 100 і більше ліжок.
45. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються відповідно до посад медичних сестер вказаного
кабінету.
46. Посади молодших медичних сестер стоматологічного кабінету
встановлюються відповідно до посад лікарів-стоматологів, але не
більше 1 посади.
47. Посади молодших медичних сестер лабораторії
встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади
лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів і лаборантів.
48. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються відповідно до
посад лікарів-рентгенологів.
49. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада
на 3 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні
водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на 1 посаду
медичної сестри, яка надає вказані процедури.
50. Посада молодшої медичної сестри гінекологічного кабінету
встановлюється відповідно до посади лікаря вказаного кабінету.
51. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної
діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів указаного
кабінету.
52. Посада молодшої медичної сестри басейну встановлюється за
наявності басейну.
53. Посади молодших медичних сестер для транспортування
і супроводження хворих у лікувально-діагностичні відділення
(кабінети) встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок і
додатково:
53.1. У неврологічному відділенні для хворих з наслідками
захворювань і травм спинного мозку - 2 посади.
53.2. У неврологічному відділенні для хворих з наслідками
порушення мозкового кровообігу - 1 посада.
54. Посади сестер-господинь установлюються відповідно до
посад завідуючих відділеннями, що введені відповідно до п. 10. У лікувально-діагностичному відділенні вказана посада може
встановлюватись замість посади молодшої медичної сестри
відділення.
Педагогічний персонал
55. Посади логопедів установлюються в залежності від обсягу
роботи.
Медичний і педагогічний персонал відділень (кабінетів)

відновного лікування хворих в амбулаторних умовах
56. Посади медичного і педагогічного персоналу відділень
(кабінетів) відновного лікування хворих в амбулаторних умовах
установлюються у порядку і за штатними нормативами вказаних
підрозділів (додаток 26).
Персонал аптек (уводиться, якщо лікарня

не обслуговується госпрозрахунковою аптекою)
57. Посада завідуючого-провізора встановлюється у лікарні
на 100 і більше ліжок.
58. Посада заступника завідуючого - провізора встановлюється
у лікарні на 500 і більше ліжок.
59. Посади провізорів-технологів або фармацевтів
установлюються з розрахунку 1 посада на 150 ліжок.
60. Посади провізорів-аналітиків установлюються за наявності:
60.1. Від 200 до 300 ліжок - 0,5 посади.
60.2. Понад 300 ліжок - 1 посада.
61. Посади фасувальниць медичних виробів установлюються
з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.
62. Посади молодших медичних сестер-мийниць установлюються
в залежності від числа посад провізорів-технологів і фармацевтів
з розрахунку 40% від числа вказаних посад.
Персонал кухонь
63. Посади працівників кухонь установлюються за штатними
нормативами зазначених підрозділів (додаток 47).
Примітки: 1. У лікувально-діагностичних відділеннях посади мануальних
терапевтів, лікарів-невропатологів та психологів установлюються
в залежності від обсягу роботи за рахунок і в межах посад,
встановлених цими нормативами. 2. Лікарське обслуговування хворих у вечірній і нічний час,
вихідні та святкові дні в стаціонарах лікарень забезпечується
лікарями, посади яких передбачені штатними нормативами, у межах їх
робочого часу за обліковий період. У великих лікарнях, крім чергування лікаря в лікарні в
цілому, може організовуватись чергування в групі відділень за
наявності в групі не менше 400 ліжок. 3. Установлення посад медичного і фармацевтичного персоналу
понад штатні нормативи не допускається. 4. Порядок установлення штатів централізованих
стерилізаційних, уведення посад працівників аптек при
обслуговуванні лікарні госпрозрахунковою аптекою, округлення при
розрахунку числа посад, посилення структурних підрозділів,
введення окремих посад, проведення консультацій та призначення
штатних нормативів такі ж, як в обласних лікарнях (додаток 1). 5. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного
перебування та денних стаціонарів установлюються за нормативами
відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів,
наведеними у додатку 26. 6. У містах можуть бути створені самостійні фізіотерапевтичні
поліклініки з повним переліком структурних підрозділів
фізіотерапевтичної лікарні. Хворі у цих закладах отримують
лікування протягом дня (в умовах денного стаціонару). Штати таких
закладів затверджуються індивідуально за рішенням органу охорони
здоров'я за підпорядкуванням із застосуванням нормативів,
наведених у цьому додатку.

Додаток 15

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного, фармацевтичного, педагогічного

персоналу та працівників кухонь лікарень на водному

транспорті та лікарень на залізничному транспорті

А. Тимчасові штатні нормативи медичного,

фармацевтичного, педагогічного персоналу

та працівників кухонь центральних басейнових

і басейнових лікарень на водному транспорті
1. Лікарський персонал
1.1. Посади лікарів відділень (палат) установлюються
з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень | Найменування посади лікаря |Кількість| | (палат) | | ліжок | |-------------------------+----------------------------+---------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Акушерське |лікар-акушер-гінеколог | 15 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Гастроентерологічне |лікар-гастроентеролог | 20 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Гінекологічне |лікар-акушер-гінеколог | 20 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Інфекційне |лікар-інфекціоніст | 20 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Інфекційне боксоване |лікар-інфекціоніст | 15 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Шкірно-венерологічне |лікар-дерматовенеролог | 30 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Неврологічне |лікар-невропатолог | 20 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Нейротравматологічне |лікар-нейрохірург | 15 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Опікове |лікар-комбустіолог | 15 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Ортопедичне |лікар-ортопед-травматолог | 20 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Отоларингологічне |лікар-отоларинголог | 20 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Офтальмологічне |лікар-офтальмолог | 20 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Стоматологічне |лікар-стоматолог-хірург | 20 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Терапевтичне |лікар-терапевт | 20 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Травматологічне |лікар-ортопед-травматолог | 25 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Туберкульозне легеневе |лікар-фтизіатр | 30 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Урологічне |лікар-уролог | 20 | |-------------------------+----------------------------+---------| |Хірургічне |лікар-хірург | 20 | |-------------------------+--------------------------------------| |Відділення (палати) інших|за штатними нормативами медичного | |найменувань |персоналу відповідних відділень | | |обласних лікарень | |-------------------------+--------------------------------------| |Дитячі відділення |за штатними нормативами медичного | |(палати) всіх найменувань|персоналу відповідних відділень | | |(палат) дитячих міських лікарень | |-------------------------+--------------------------------------| |Відділення (палати) всіх |за штатними нормативами медичного | |найменувань для |персоналу відповідних відділень | |госпіталізації хворих, що|міських (у містах з населенням понад | |проживають у населеному |25 тисяч чоловік) і спеціалізованих | |пункті (в порту), де |лікарень | |розташована лікарня | | ------------------------------------------------------------------
1.2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені
п. 1.1) установлюються в нейротравматологічному відділенні
з розрахунку 1 посада: лікарів-офтальмологів, лікарів-отоларингологів
і лікарів-психіатрів (сумарно) - на 30 ліжок; лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади. При розрахунку числа посад лікарів у клінічних лікарнях
(відділеннях) їх число скорочується на 0,25 посади за рахунок
кожного асистента, який веде лікувальну роботу. При виконанні
асистентами в установленому порядку систематичної консультативної
роботи з розрахункового числа посад лікарів за рахунок кожної
посади асистента вилучається 0,25 посади лікаря.
1.3. Посади лікарів для надання екстреної медичної допомоги
встановлюються органом охорони здоров'я за підпорядкуванням у
залежності від обсягу цієї роботи понад посади лікарів, що
встановлені у відповідних відділеннях.
1.4. Посади лікарів-стоматологів для надання допомоги хворим
у стаціонарі встановлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок,
але не більше 1 посади.
1.5. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку
1 посада на 150 ліжок. При проведенні бактеріологічних та біохімічних досліджень
посади лікарів-лаборантів встановлюються за штатними нормативами
відповідних підрозділів (додаток 26).
1.6. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності
відповідного устаткування та апаратури з розрахунку 1 посада на
150 ліжок.
1.7. Посади лікарів-радіологів установлюються за відсутності
в складі лікарні радіологічного відділення з розрахунку 1 посада
на рентгенологічний апарат у зміну. Кількість змін роботи
визначається органом охорони здоров'я в залежності від обсягу
роботи.
1.8. Посади лікарів з функціональної діагностики
встановлюються з розрахунку по 1 посаді на 300 ліжок.
1.9. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються
з розрахунку 1 посада на 200 ліжок і, крім того, 0,5 посади на
кожне нейротравматологічне відділення на 60 і більше ліжок.
1.10. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються
з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.
1.11. Посади лікарів-дієтологів встановлюються з розрахунку
0,5 посади на 200 ліжок.
1.12. Посади лікарів приймального відділення встановлюються у
лікарні від 200 ліжок при наданні цілодобової медичної допомоги -
1 цілодобовий пост (включаючи посаду завідуючого приймальним
відділенням).
1.13. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:
------------------------------------------------------------------ |Найменування відділень| Мінімальна | Примітка | | | кількість | | | |ліжок, при якій| | | |встановлюється | | | | посада | | | | завідуючого - | | | | лікаря | | | | відповідної | | | | спеціальності | | |----------------------+---------------+-------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------+---------------+-------------------------| |1.13.1. Акушерське | 20 |Два відділення | |обсерваційне, | |до 30 ліжок посада | |патології вагітності | |завідуючого | | | |встановлюється замість | | | |0,5 посади лікаря. | | | |Два відділення | | | |з установленням посад | | | |завідуючих | | | |організовуються за | | | |наявності 60 ліжок | |----------------------+---------------+-------------------------| |1.13.2. Акушерське | 30 |У відділенні до 40 ліжок | |фізіологічне | |посада завідуючого | | | |вводиться замість | | | |0,5 посади лікаря. | | | |Два відділення | | | |з установленням посад | | | |завідуючих | | | |організовуються за | | | |наявності не менше | | | |80 ліжок | |----------------------+---------------+-------------------------| |1.13.3. Стомато- | 30 |У відділеннях до 50 ліжок| |логічне, урологічне, | |посада завідуючого | |гастроентерологічне, | |вводиться замість | |гінекологічне, | |0,5 посади лікаря. | |інфекційне, | |Два відділення | |неврологічне, | |з установленням посад | |нейротравматологічне, | |завідуючих організуються | |опікове, | |за наявності не менше | |отоларингологічне, | |60 ліжок відповідного | |офтальмологічне, | |профілю | |шкірно-венерологічне, | | | |туберкульозне | | | |легеневе, ортопедичне,| | | |терапевтичне, | | | |травматологічне, | | | |травматолого- | | | |ортопедичне, | | | |хірургічне | | | |----------------------+---------------+-------------------------| |1.13.4. Відділення | - |У порядку і за штатними | |інших найменувань | |нормативами медичного | | | |персоналу відповідних | | | |відділень обласних | | | |(республіканських (АР | | | |Крим) лікарень | |----------------------+---------------+-------------------------| |1.13.5. Дитячі | - |За штатними нормативами | |відділення всіх | |медичного персоналу | |найменувань | |відділень дитячих міських| | | |лікарень | |----------------------+---------------+-------------------------| |1.13.6. Відділення | - |Якщо посади завідуючих | |всіх найменувань | |відділеннями не можуть | | | |бути введені в порядку, | | | |передбаченому пунктами | | | |1.13.1-1.13.8, або за | | | |штатними нормативами | | | |поліклінік, які входять | | | |до складу лікарень, то | | | |вони вводяться у лікарні,| | | |якій встановлено не менше| | | |5 посад лікарів | | | |відповідних | | | |спеціальностей | ------------------------------------------------------------------
1.14. Посада завідуючого приймальним відділенням
установлюється в лікарні на 250 і більше ліжок.
1.15. Посада завідуючого лабораторією, рентгенологічним,
фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) установлюється у
випадках, коли лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря
відповідної спеціальності. Кожна з указаних посад завідуючих вводиться замість однієї
посади лікаря.
1.16. Посада завідуючого кабінетом обліку та медичної
статистики - лікаря-статистика встановлюється в лікарні
з кількістю ліжок не менше 200. У штаті лікарні з меншим числом ліжок вказана посада
вводиться у випадку, коли в поліклініці лікарні встановлено не
менше 25 посад лікарів амбулаторного прийому.
1.17. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
встановлюється в лікарні на 200 і більше ліжок.
1.18. Посада заступника головного лікаря з
акушерсько-гінекологічної допомоги встановлюється в лікарні, яка
має понад 100 акушерських та гінекологічних ліжок, замість однієї
посади завідуючого акушерським або гінекологічним відділенням.
1.19. Посада заступника головного лікаря
з організаційно-методичної роботи встановлюється в кожній
центральній басейновій лікарні.
2. Середній медичний персонал
2.1. Посади медичних сестер (палатних) установлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень | Кількість ліжок | | |----------------------------------| | |при 3-ступеневій |при 2-ступеневій| | | системі | системі | | | обслуговування | обслуговування | | | хворих | хворих | |-----------------------------+-----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------+-----------------+----------------| |2.1.1. Інфекційне, | 25 | 20 | |неврологічне, ортопедичне, | | | |стоматологічне, терапевтичне,| | | |травматологічне, урологічне | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |2.1.2. Інфекційне боксоване | 10 | 8 | |-----------------------------+-----------------+----------------| |2.1.3. Гастроентерологічне, | 30 | 25 | |отоларингологічне, | | | |офтальмологічне, хірургічне | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |2.1.4. Гінекологічне | 30 | - | |-----------------------------+-----------------+----------------| |2.1.5. Нейротравматологічне, | 20 | 15 | |опікове | | | |-----------------------------+-----------------+----------------| |2.1.6. Шкірно-венерологічне, | 40 | 30 | |туберкульозне легеневе | | | |-----------------------------+----------------------------------| |2.1.7. Відділення (палати) |за штатними нормативами медичного | |інших найменувань |персоналу відповідних відділень | | |обласних (республіканських (АР | | |Крим) лікарень | |-----------------------------+----------------------------------| |2.1.8. Дитячі відділення |за штатними нормативами медичного | |(палати) всіх найменувань |персоналу відповідних відділень | | |дитячих міських лікарень | ------------------------------------------------------------------
2.2. Посади медичних сестер для організації індивідуального
догляду за тяжкохворими вводяться додатково: 2.2.1. При 3-ступеневій системі обслуговування хворих
0,5-1 посада на відділення понад 50 ліжок. 2.2.2. При 2-ступеневій системі обслуговування хворих: у відділеннях до 60 ліжок - 0,5-1 посада; у відділеннях на 60 і більше ліжок - 1-2 посади на
відділення. 2.2.3. В опікових відділеннях 1-2 посади на відділення. 2.2.4. У туберкульозних відділеннях - з розрахунку 1 посада
на 100 ліжок. У лікарнях, які мають відділення (палати) анестезіології та
інтенсивної терапії, нормативи, передбачені підпунктами 2.2.1 та
2.2.2, не застосовуються.
2.3. Посади акушерок в акушерських відділеннях (палатах)
установлюються за штатними нормативами акушерських відділень
(палат) пологових будинків (додаток 33).
2.4. Посади операційних медичних сестер установлюються
з розрахунку 1 посада на 30 ліжок хірургічного циклу.
2.5. Посади операційних медичних сестер для надання екстреної
хірургічної та гінекологічної допомоги встановлюються відповідно
до посад лікарів, згідно з п. 1.3.
2.6. Посади медичних сестер перев'язувальної встановлюються
з розрахунку 1 посада на перев'язувальну за наявності в лікарні
не менше 30 ліжок хірургічного циклу. В опікових відділеннях вказані посади вводяться з розрахунку
2 посади на перев'язувальну, але не більше 3 посад.
2.7. Посади медичних сестер з дієтичного харчування
встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
2.8. Посади медичних сестер приймального відділення
встановлюються відповідно до посад лікарів приймального
відділення.
2.9. Посади медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок. 2.9.1. Незалежно від системи обслуговування хворих: в опіковому відділенні - з розрахунку 1 посада на 30 ліжок; у туберкульозному легеневому відділенні до 60 ліжок -
1 посада, на 60 і більше ліжок - 1,5 посади.
2.10. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада
на 60 ліжок. При наданні лікарнею екстреної медичної допомоги
з цілодобовим чергуванням лікарів додаткові посади лаборантів
вводяться в кількості, яка забезпечує перебування лаборанта
у вечірній та нічний час.
2.11. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватися
в межах нормативу посад лаборантів, які передбачені пунктом 2.10.
2.12. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до
посад лікарів-рентгенологів, які передбачені пунктом 1.6, і
додатково - 1 посада за наявності травматологічного
(травматолого-ортопедичного) відділення. При введенні посади лікаря для надання екстреної хірургічної
та травматологічної допомоги згідно з п. 1.3 встановлюється
1 посада рентгенлаборанта в зміну, яка не забезпечена
у вищевказаному порядку.
2.13. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються
з розрахунку 1 посада на 15 тисяч умовних фізіотерапевтичних
одиниць на рік.
2.14. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в штаті
фізіотерапевтичного відділення (кабінету) з розрахунку 1 посада на
150 ліжок і додатково - 1 посада на кожне неврологічне,
нейротравматологічне, ортопедичне, травматологічне,
травматолого-ортопедичне відділення.
2.15. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної
фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок і
додатково - 0,5 посади на кожне неврологічне, ортопедичне,
травматологічне, травматолого-ортопедичне відділення.
2.16. Посади медичних сестер кабінету функціональної
діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів, але не
менше 1 посади (за наявності обсягу роботи та відповідного
обладнання).
2.17. Посади інструкторів з трудової терапії встановлюються
з розрахунку 1 посада на 150 туберкульозних ліжок для дорослих.
2.18. Посади медичних реєстраторів установлюються: 2.18.1. У довідковому бюро - з розрахунку 1 посада
на 500 ліжок, але не менше 1 посади в лікарні на 200 і більше
ліжок. 2.18.2. У медичному архіві - з розрахунку 1 посада
на 500 ліжок. 2.18.3. У рентгенівському архіві - з розрахунку 1 посада
на 500 ліжок.
2.19. Посади дезінфекторів установлюються за наявності
функціонуючої дезустановки з розрахунку 1 посада у зміну її
роботи.
2.20. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку
1 посада на 400 ліжок.
2.21. Посади старших медичних сестер відділень установлюються
відповідно до посад завідуючих відділеннями, які вводяться згідно
з пунктом 1.13.
2.22. Посади старших акушерок установлюються в акушерських
відділеннях замість посад старших медичних сестер, які передбачені
пунктом 2.21.
2.23. Посада старшої операційної медичної сестри
встановлюється у лікарні, якій належить не менше 3 посад
операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних -
замість однієї з них.
2.24. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюється у лікарні, якій встановлено
не менше 4-х посад медичних сестер з фізіотерапії та масажу -
замість однієї з них.
2.25. Посада старшої медичної сестри приймального відділення
встановлюється у лікарні на 400 та більше ліжок - замість посади
медичної сестри.
2.26. Посада головної медичної сестри встановлюється
у лікарнях, зарахованих до I-IV груп за оплатою праці керівних
працівників закладів охорони здоров'я.
3. Молодший медичний персонал
3.1. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
або молодших медичних сестер (палатних) встановлюються при
3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку
1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | |--------------------------------------+-------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.1. Інфекційне, неврологічне, | 25 | |ортопедичне, стоматологічне, | | |терапевтичне, травматологічне, | | |урологічне | | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.2. Інфекційне боксоване | 15 | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.3. Гастроентерологічне, | 30 | |отоларингологічне, офтальмологічне, | | |хірургічне | | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.4. Гінекологічне | 30 | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.5. Нейротравматологічне, опікове | 20 | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.6. Шкірно-венерологічне, | 40 | |туберкульозне легеневе | | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.7. Відділення (палати) інших |згідно зі штатними | |найменувань |нормативами медичного | | |персоналу відповідних | | |відділень обласних | | |(республіканських (АР | | |Крим) лікарень | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.8. Дитячі відділення (палати) усіх|за штатними нормативами | |найменувань |медичного персоналу | | |відповідних відділень | | |дитячих міських лікарень | ------------------------------------------------------------------
3.2. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних)
установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | |---------------------------------+------------------------------| | 1 | 2 | |---------------------------------+------------------------------| |3.2.1. Гастроентерологічне, | 30 | |інфекційне, неврологічне, | | |опікове, ортопедичне, | | |отоларингологічне, | | |офтальмологічне, стоматологічне, | | |терапевтичне, травматологічне, | | |хірургічне, урологічне | | |---------------------------------+------------------------------| |3.2.2. Інфекційне боксоване | 15 | |---------------------------------+------------------------------| |3.2.3. Нейротравматологічне | 25 | |---------------------------------+------------------------------| |3.2.4. Шкірно-венерологічне, | 40 | |туберкульозне легеневе | | |---------------------------------+------------------------------| |3.2.5. Відділення (палати) інших |згідно зі штатними нормативами| |найменувань |медичного персоналу | | |відповідних відділень обласних| | |(республіканських (АР Крим) | | |лікарень | |---------------------------------+------------------------------| |3.2.6. Дитячі відділення (палати)|згідно зі штатними нормативами| |всіх найменувань |медичного персоналу | | |відповідних відділень дитячих | | |міських лікарень | ------------------------------------------------------------------
3.3. Посади молодших медичних сестер (палатних) акушерських
відділень (палат) та відділень (палат) для новонароджених
установлюються за штатними нормативами вказаних відділень у складі
пологових будинків (додаток 33).
3.4. Посади молодших медичних сестер операційних
і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних
медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних, включаючи
посаду старшої операційної медичної сестри.
3.5. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 30 ліжок (крім опікових). В опікових відділеннях вводиться 3 посади вказаних молодших
медичних сестер.
3.6. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць
установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок. В опікових відділеннях вводиться не менше 1 вказаної посади.
3.7. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 100 ліжок (крім опікових). В опікових
відділеннях вводиться 2 вказані посади.
3.8. Посади молодших медичних сестер приймального відділення
встановлюються відповідно до посад середнього медичного персоналу.
3.9. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються відповідно до посад медичних сестер вказаного
кабінету, але не більше 1 посади на відділення.
3.10. Посади молодших медичних сестер стоматологічного
кабінету встановлюються відповідно до посад лікарів-стоматологів,
які передбачені пунктом 1.4, але не більше 1 посади.
3.11. Посади молодших медичних сестер лабораторії
встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади
лікарів-лаборантів (включаючи посаду завідуючого),
фельдшерів-лаборантів і лаборантів. У штаті лабораторії, де здійснюється середоваріння, додатково
встановлюються посади молодших медичних сестер в залежності від
обсягу роботи.
3.12. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку
1 посада на 400 ліжок.
3.13. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада
на 4 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні
водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на 1 посаду
медичної сестри, яка виконує вказані процедури.
3.14. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної
діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів
з функціональної діагностики.
3.15. Посади молодших медичних сестер для перевезення та
супроводження хворих до лікувально-діагностичних відділень
(кабінетів) встановлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.
3.16. Посади сестер-господинь установлюються: 1 посада у кожному відділенні.
4. Персонал ендоскопічних відділень (кабінетів),

відділень (груп) анестезіології та інтенсивної

терапії, гіпербаричної оксигенації, застосування

апарата "штучна нирка", трансфузіології,

патологоанатомічних, ультразвукової діагностики
4.1. Посади персоналу ендоскопічних відділень (кабінетів),
відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії, відділень
гіпербаричної оксигенації, застосування апарата "штучна нирка",
трансфузіології, патологоанатомічних, ультразвукової діагностики
встановлюються за штатними нормативами вказаних підрозділів
(додаток 26). Штатні нормативи медичного персоналу палат інтенсивної
терапії можуть застосовуватися в лікарнях від 200 ліжок за
наявності обсягу робіт.
5. Медичний і педагогічний персонал поліклінік
5.1. Посади медичного і педагогічного персоналу поліклінік
установлюються за штатними нормативами відповідних поліклінік на
водному транспорті (додаток 28). У штаті центральної басейнової лікарні встановлюється
по 1 посаді лікаря-нарколога, медичної сестри наркологічного
кабінету і медичної сестри соціальної допомоги вказаного кабінету.
6. Персонал централізованої стерилізаційної
6.1. Посада старшої медичної сестри і посади молодших
медичних сестер централізованої стерилізаційної встановлюються
в залежності від обсягу роботи за штатними нормативами відповідних
підрозділів (додаток 26).
7. Персонал організаційно-методичних відділів
7.1. Посади медичного персоналу організаційно-методичних
відділів установлюються в центральних басейнових лікарнях за
нормативами:
------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Кількість посад | |-------------------------------------+--------------------------| |Лікар-методист | 1 | |-------------------------------------+--------------------------| |Фельдшер | 1 | |----------------------------------------------------------------| | Відділення медичної статистики | |----------------------------------------------------------------| |Завідуючий відділенням - | 1 | |лікар-статистик | | |-------------------------------------+--------------------------| |Медичний статистик | 1-2 | ------------------------------------------------------------------
Крім того, до штату відділення медичної статистики вводяться
посади медичного персоналу, які передбачені пп. 1.16 та 2.20 цього
додатка та штатними нормативами поліклініки на водному транспорті
з встановленням посади лікаря-статистика замість посади
завідуючого кабінетом обліку і медичної статистики. У штаті тих лікарень, що забезпечують підводно-технічні
водолазні роботи, вводиться 1 посада лікаря-методиста.
8. Персонал аптек
8.1. Посади персоналу аптек вводяться, якщо лікарня не
обслуговується госпрозрахунковою аптекою, за штатними нормативами
аптек портових лікарень (розділ Б).
9. Педагогічний персонал
9.1. Посади вихователів установлюються в дитячих стаціонарах
за штатними нормативами дитячих обласних (міських) лікарень. У штати неврологічних відділень посади логопедів вводяться
в залежності від обсягу роботи.
10. Персонал кухонь
Посади працівників кухонь установлюються за штатними
нормативами зазначених підрозділів (додаток 47).
Б. Тимчасові штатні нормативи медичного,

фармацевтичного, педагогічного персоналу

та працівників кухонь портових і лінійних

лікарень на водному транспорті
1. Лікарський персонал
1.1. Посади лікарів відділень (палат) установлюються
з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ |Найменування відділень| Найменування посади лікаря | Кількість | | (палат) | | ліжок | |----------------------+----------------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------+----------------------------+------------| |Акушерське |лікар-акушер-гінеколог | 15 | |----------------------+----------------------------+------------| |Гінекологічне |лікар-акушер-гінеколог | 20 | |----------------------+----------------------------+------------| |Інфекційне |лікар-інфекціоніст | 25 | |----------------------+----------------------------+------------| |Інфекційне боксоване |лікар-інфекціоніст | 20 | |----------------------+----------------------------+------------| |Шкірно-венерологічне |лікар-дерматовенеролог | 30 | |----------------------+----------------------------+------------| |Неврологічне |лікар-невропатолог | 20 | |----------------------+----------------------------+------------| |Нейротравматологічне |лікар-нейрохірург | 15 | |----------------------+----------------------------+------------| |Опікове |лікар-комбустіолог | 15 | |----------------------+----------------------------+------------| |Ортопедичне |лікар-ортопед-травматолог | 25 | |----------------------+----------------------------+------------| |Отоларингологічне |лікар-отоларинголог | 25 | |----------------------+----------------------------+------------| |Офтальмологічне |лікар-офтальмолог | 25 | |----------------------+----------------------------+------------| |Стоматологічне |лікар-стоматолог-хірург | 25 | |----------------------+----------------------------+------------| |Терапевтичне |лікар-терапевт дільничний | 25 | | |(у лікарні, яка не має | | | |в своєму складі | | | |поліклініки, | | | |лікар-терапевт) | | |----------------------+----------------------------+------------| |Травматологічне |лікар-ортопед-травматолог | 25 | |----------------------+----------------------------+------------| |Туберкульозне легеневе|лікар-фтизіатр | 30 | |----------------------+----------------------------+------------| |Урологічне |лікар-уролог | 20 | |----------------------+----------------------------+------------| |Хірургічне |лікар-хірург | 25 | |----------------------+-----------------------------------------| |Відділення (палати) |за штатними нормативами відповідних | |інших найменувань |відділень міських лікарень у містах | | |з населенням понад 25 тисяч жителів | |----------------------+-----------------------------------------| |Дитячі відділення |за штатними нормативами медичного | |(палати) всіх |персоналу відповідних відділень (палат) | |найменувань |дитячих міських лікарень | ------------------------------------------------------------------
1.2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені
п. 1.1) встановлюються в нейротравматологічних відділеннях
з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, лікарів-отоларингологів
і лікарів-психіатрів (сумарно) на 30 ліжок;з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, лікарів-отоларингологів
і лікарів-психіатрів (сумарно) на 30 ліжок; лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади. При розрахунку числа посад лікарів у клінічних лікарнях
(відділеннях) їх число скорочується на 0,25 посади за рахунок
кожного асистента, який веде лікувальну роботу. При виконанні
асистентами систематичної консультативної роботи із розрахункового
числа посад лікарів за рахунок кожної посади асистента вилучається
0,25 посади лікаря.
1.3. Посади лікарів-хірургів, лікарів ортопедів-травматологів
і лікарів акушерів-гінекологів для надання екстреної хірургічної,
травматологічної та гінекологічної допомоги встановлюються за
рішенням органу охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи.
1.4. Посади лікарів-стоматологів для надання допомоги хворим
у стаціонарі встановлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.
1.5. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку
1 посада на 150 ліжок. При проведенні бактеріологічних та біохімічних досліджень
посади лікарів установлюються за штатними нормативами відповідних
підрозділів (додаток 26).
1.6. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності
відповідного обладнання і апаратури з розрахунку 1 посада
на 200 ліжок.
1.7. Посади лікарів-радіологів установлюються за відсутності
в складі лікарні радіологічного відділення з розрахунку 1 посада
на рентгенотерапевтичний апарат у зміну. Кількість змін роботи
визначається органом охорони здоров'я в залежності від обсягу
роботи.
1.8. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються
з розрахунку 1 посада на 250 ліжок і, крім того, по 0,5 посади на
кожне нейротравматологічне відділення на 60 і більше ліжок.
1.9. Посади лікарів з функціональної діагностики
встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
1.10. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються
з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.
1.11. Посади лікарів-дієтологів установлюються з розрахунку
0,5 посади на 200 ліжок.
1.12. Посади лікарів приймального відділення встановлюються
у лікарні від 200 ліжок при наданні цілодобової екстреної медичної
допомоги - 1 цілодобовий пост (включаючи посаду завідуючого
приймальним відділенням).
1.13. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Мінімальне | Примітка | | відділень | число ліжок, | | | | при якому | | | |встановлюється| | | | посада | | | | завідуючого -| | | | лікаря | | | | відповідної | | | | спеціальності| | |------------------+--------------+------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------+--------------+------------------------------| |1.13.1. Акушерське| 20 |Два відділення до 30 ліжок - | |обсерваційне, | |посада завідуючого | |патології | |встановлюється замість | |вагітності | |0,5 посади лікаря | | | |Два відділення з установленням| | | |посад завідуючих | | | |організовуються за наявності | | | |60 ліжок. | |------------------+--------------+------------------------------| |1.13.2. Акушерське| 30 |У відділенні до 40 ліжок | |фізіологічне | |посада завідуючого вводиться | | | |замість 0,5 посади лікаря. | | | |Два відділення | | | |з установленням посад | | | |завідуючих організовуються | | | |за наявності не менше 80 ліжок| |------------------+--------------+------------------------------| |1.13.3. Стомато- | 30 |У відділеннях до 50 ліжок | |логічне, | |посада завідуючого вводиться | |урологічне, | |замість 0,5 посади лікаря. Два| |акушерсько- | |відділення з установленням | |гінекологічне, | |посад завідуючих організуються| |гінекологічне, | |за наявності не менше 60 ліжок| |інфекційне, | |відповідного профілю | |неврологічне, | | | |нейротравматоло- | | | |гічне, опікове, | | | |онкологічне, | | | |отоларингологічне,| | | |офтальмологічне | | | |шкірно- | | | |венерологічне, | | | |туберкульозне | | | |легеневе, | | | |ортопедичне, | | | |терапевтичне, | | | |травматологічне, | | | |ортопедо- | | | |травматологічне, | | | |хірургічне | | | |------------------+--------------+------------------------------| |1.13.4. Відділення| - |У порядку і за штатними | |інших найменувань | |нормативами медичного | | | |персоналу відповідних | | | |відділень міських лікарень | | | |у містах з населенням | | | |понад 25 тисяч жителів | |------------------+--------------+------------------------------| |1.13.5. Дитячі | - |У порядку і за штатними | |відділення всіх | |нормативами медичного | |найменувань | |персоналу відділень | | | |дитячих міських лікарень | |------------------+--------------+------------------------------| |1.13.6. Відділення| - |У випадках, коли посади | |всіх найменувань | |завідуючих відділеннями не | | | |можуть бути введені в порядку,| | | |передбаченому | | | |пп. 1.13.1-1.13.8 або | | | |за штатними нормативами | | | |поліклінік, які входять | | | |до складу лікарень, вони | | | |вводяться в лікарні, якій | | | |установлено не менше 5 посад | | | |лікарів однієї спеціальності | ------------------------------------------------------------------
1.14. Посада завідуючого приймальним відділенням
установлюється в лікарні на 250 і більше ліжок.
1.15. Посада завідуючого лабораторією, рентгенівським,
фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) установлюється за
наявності не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності. Кожна з посад вводиться замість однієї посади лікаря.
1.16. Посада завідуючого кабінетом обліку і медичної
статистики - лікаря-статистика встановлюється за наявності
не менше 250 ліжок. У штаті лікарні з меншим числом ліжок вказана
посада вводиться за наявності не менше 30 посад лікарів
амбулаторного прийому.
1.17. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
встановлюється в лікарні на 200 і більше ліжок.
1.18. Посада заступника головного лікаря
з акушерсько-гінекологічної допомоги встановлюється в лікарні, яка
має більше 100 акушерських і гінекологічних ліжок, замість
1 посади завідуючого акушерським або гінекологічним відділенням.
2. Середній медичний персонал
2.1. Посади медичних сестер (палатних) установлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Число ліжок | | |-----------------------------| | | При | При | | | 3-ступеневій | 2-ступеневій | | | системі | системі | | |обслуговування|обслуговування| | | хворих | хворих | |----------------------------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------+--------------+--------------| |2.1.1. Інфекційне, неврологічне, | 25 | 20 | |ортопедичне, стоматологічне, | | | |терапевтичне, травматологічне, | | | |урологічне | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |2.1.2. Інфекційне боксоване | 10 | 8 | |----------------------------------+--------------+--------------| |2.1.3. Гастроентерологічне, | 30 | 25 | |отоларингологічне, | | | |офтальмологічне, хірургічне | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |2.1.4. Гінекологічне | 30 | - | |----------------------------------+--------------+--------------| |2.1.5. Нейротравматологічне, | 20 | 15 | |опікове | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |2.1.6. Шкірно-венерологічне, | 40 | 30 | |туберкульозне легеневе | | | |----------------------------------+-----------------------------| |2.1.7. Відділення (палати) інших |за штатними нормативами | |найменувань |медичного персоналу | | |відповідних відділень міських| | |лікарень у містах з | | |населенням понад 25 тисяч | | |жителів | |----------------------------------+-----------------------------| |2.1.8. Дитячі відділення (палати) |за штатними нормативами | |всіх найменувань |медичного персоналу | | |відповідних відділень дитячих| | |міських лікарень | ------------------------------------------------------------------
2.2. Посади медичних сестер для організації індивідуального
догляду за тяжкохворими вводяться додатково: 2.2.1. При 3-ступеневій системі обслуговування хворих -
0,5 посади на відділення більше 50 ліжок. 2.2.2. При 2-ступеневій системі обслуговування хворих: у відділеннях до 60 ліжок - 0,5 посади; у відділеннях на 60 і більше ліжок - 1 посада. 2.2.3. В опікових відділеннях - з розрахунку 1-2 посади на
відділення. 2.2.4. У туберкульозних відділеннях - з розрахунку 1 посада
на 100 ліжок. У лікарнях, які мають палати анестезіології та інтенсивної
терапії, нормативи, передбачені пп. 2.2.1 і 2.2.2,
не застосовуються.
2.3. Посади акушерок акушерських відділень (палат) і
відділень (палат) для новонароджених установлюються за штатними
нормативами зазначених відділень пологових будинків (додаток 33).
2.4. Посади операційних медичних сестер установлюються
з розрахунку 1 посада на 40 ліжок хірургічного циклу.
2.5. Посади операційних медичних сестер для надання екстреної
хірургічної та гінекологічної допомоги встановлюються відповідно
до посад лікарів, які вводяться відповідно до п. 1.3.
2.6. Посади медичних сестер перев'язувальної встановлюються
з розрахунку 1 посада на перев'язувальну за наявності в лікарні
не менше 40 ліжок хірургічного циклу. В опікових відділеннях вказані посади вводяться з розрахунку
2 посади на перев'язувальну, але не більше 3 посад.
2.7. Посади медичних сестер з дієтичного харчування
встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
2.8. Посади медичних сестер приймального відділення
встановлюються відповідно до посад лікарів приймального
відділення.
2.9. Посади медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок. 2.9.1. Незалежно від системи обслуговування хворих: в опіковому, офтальмологічному відділенні - з розрахунку
1 посада на 30 ліжок; у туберкульозному легеневому відділенні до 60 ліжок -
1 посада, на 60 і більше ліжок - 1,5 посади.
2.10. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада
на 60 ліжок. При наданні лікарнею екстреної хірургічної та гінекологічної
допомоги з цілодобовим чергуванням лікарів-хірургів і лікарів
акушерів-гінекологів додаткові посади лаборантів уводяться
в кількості, яка забезпечує роботу лаборанта у вечірній та нічний
час.
2.11. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватися
в межах нормативу посад лаборантів, які передбачені п. 2.10. У лікарнях, яким встановлено 0,25; 0,5; 0,75 або 1-1,25
посади лаборанта, в указаному порядку відповідно можуть вводитися
0,25; 0,5; 0,75 або 1 посада фельдшера-лаборанта.
2.12. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до
посад лікарів-рентгенологів, уведених відповідно до п. 1.6, і
додатково 1 посада за наявності травматологічного
(травматолого-ортопедичного) відділення. При введенні посад лікарів для надання екстреної хірургічної
і травматологічної допомоги згідно п. 1.3 встановлюється 1 посада
рентгенлаборанта в зміну, яка не забезпечена у вищевказаному
порядку.
2.13. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються
з розрахунку 1 посада на 15 тисяч умовних фізіотерапевтичних
одиниць на рік.
2.14. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в штаті
фізіотерапевтичного відділення (кабінету) з розрахунку 1 посада на
150 ліжок і додатково 1 посада на кожне неврологічне,
нейротравматологічне, ортопедичне, травматологічне,
травматолого-ортопедичне відділення.
2.15. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури
встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок і додатково
0,5 посади на кожне неврологічне, ортопедичне, травматологічне,
травматолого-ортопедичне відділення.
2.16. Посади медичних сестер кабінету функціональної
діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів
з функціональної діагностики.
2.17. Посади інструкторів з трудової терапії встановлюються
з розрахунку 1 посада на 150 туберкульозних ліжок для дорослих.
2.18. Посади медичних реєстраторів установлюються: 2.18.1. У довідковому бюро - з розрахунку 1 посада
на 300 ліжок, але не менше 1 посади у лікарні на 200 і більше
ліжок. 2.18.2. У медичному архіві - з розрахунку 1 посада
на 500 ліжок.
2.19. Посади дезінфекторів установлюються за наявності
дезустановки, що функціонує, з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
2.20. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку
1 посада на 250 ліжок.
2.21. Посади старших медичних сестер відділень установлюються
відповідно до посад завідуючих відділеннями, які вводяться згідно
з п. 1.13.
2.22. Посади старших акушерок встановлюються в акушерських
відділеннях замість старших медичних сестер, які встановлені
згідно з п. 2.21.
2.23. Посада старшої операційної медичної сестри
встановлюється при наявності не менше 3 посад операційних медичних
сестер і медичних сестер перев'язувальної замість однієї з них.
2.24. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюється в лікарні, якій визначено не
менше 4 посад медичних сестер з фізіотерапії і масажу замість
однієї з них.
2.25. Посада головної медичної сестри встановлюється
в лікарнях, зарахованих до I-IV груп за оплатою праці керівних
працівників закладів охорони здоров'я.
3. Молодший медичний персонал
3.1. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
або молодших медичних сестер (палатних) установлюються при
3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку
1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | |--------------------------------------+-------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.1. Інфекційне, неврологічне, | 25 | |ортопедичне, стоматологічне, | | |терапевтичне, травматологічне, | | |урологічне | | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.2. Інфекційне боксоване | 15 | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.3. Отоларингологічне, | 30 | |офтальмологічне, хірургічне | | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.4. Гінекологічне | 30 | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.5. Нейротравматологічне, опікове | 20 | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.6. Шкірно-венерологічне, | 40 | |туберкульозне легеневе | | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.7. Відділення (палати) інших |за штатними нормативами | |найменувань |медичного персоналу | | |відповідних відділень | | |міських лікарень у містах| | |з населенням | | |понад 25 тис. жителів | |--------------------------------------+-------------------------| |3.1.8. Дитячі відділення (палати) всіх|за штатними нормативами | |найменувань |медичного персоналу | | |відповідних відділень | | |дитячих міських лікарень | ------------------------------------------------------------------
3.2. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних)
установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:
------------------------------------------------------------------ | Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок | |----------------------------------------+-----------------------| | 1 | 2 | |----------------------------------------+-----------------------| |3.2.1. Інфекційне, неврологічне, | 30 | |опікове, ортопедичне, отоларингологічне,| | |офтальмологічне, стоматологічне, | | |терапевтичне, травматологічне, | | |урологічне, хірургічне | | |----------------------------------------+-----------------------| |3.2.2. Інфекційне боксоване | 15 | |----------------------------------------+-----------------------| |3.2.3. Нейротравматологічне | 25 | |----------------------------------------+-----------------------| |3.2.4. Шкірно-венерологічне, | 40 | |туберкульозне легеневе | | |----------------------------------------+-----------------------| |3.2.5. Відділення (палати) інших |за штатними нормативами| |найменувань |медичного персоналу | | |відповідних відділень | | |міських лікарень у | | |містах з населенням | | |понад 25 тис. жителів | |----------------------------------------+-----------------------| |3.2.6. Дитячі відділення (палати) всіх |за штатними нормативами| |найменувань |медичного персоналу | | |відповідних відділень | | |дитячих міських | | |лікарень | ------------------------------------------------------------------
3.3. Посади молодших медичних сестер (палатних) акушерських
відділень (палат) і відділень для новонароджених установлюються
за штатними нормативами вказаних відділень у складі пологових
будинків (додаток 33).
3.4. Посади молодших медичних сестер операційних
і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних
медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних, включаючи
посаду старшої операційної медичної сестри.
3.5. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 30 ліжок (крім опікових). В опікових відділеннях - 3 посади.
3.6. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць
установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок. В опікових відділеннях - не менше 1 посади.
3.7. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 100 ліжок (крім опікових). В опікових відділеннях - 2 посади.
3.8. Посади молодших медичних сестер приймального відділення
встановлюються відповідно до посад середнього медичного персоналу
приймального відділення.
3.9. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються відповідно до посад медичних сестер зазначеного
кабінету, але не більше 1 посади на кабінет.
3.10. Посади молодших медичних сестер стоматологічного
кабінету встановлюються відповідно до посад лікарів-стоматологів,
які передбачені п. 1.4, але не більше 1 посади.
3.11. Посади молодших медичних сестер лабораторії
встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади
лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів і лаборантів. У штаті лабораторії, де здійснюється середоваріння,
встановлюються додатково посади молодших медичних сестер
у залежності від обсягу роботи.
3.12. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку
1 посада на 300 ліжок.
3.13. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада
на 4 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні
водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на 1 посаду
медичної сестри, яка виконує вказані процедури.
3.14. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної
діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів зазначеного
кабінету.
3.15. Посади молодших медичних сестер для перевезення
і супроводження хворих до лікувально-діагностичних відділень
(кабінетів) встановлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.
3.16. Посади сестер-господинь установлюються у кожному
відділенні.
4. Персонал ендоскопічних відділень (кабінетів),

відділень (груп) анестезіології, відділень

гіпербаричної оксигенації, із застосування

апарата "штучна нирка", трансфузіології,

патологоанатомічних
4.1. Посади персоналу ендоскопічних відділень (кабінетів),
відділень (груп) анестезіології, відділень гіпербаричної
оксигенації, із застосування апарата "штучна нирка",
трансфузіології, патологоанатомічних установлюються за штатними
нормативами зазначених підрозділів (додаток 26). Штатні нормативи медичного персоналу палат інтенсивної
терапії можуть застосовуватися у лікарнях від 200 ліжок за
наявності обсягу роботи.
5. Медичний і педагогічний персонал поліклінік
5.1. Посади медичного і педагогічного персоналу поліклінік,
які входять до складу лікарень, установлюються за штатними
нормативами поліклінік на водному транспорті (додаток 28).
6. Персонал централізованої стерилізаційної
6.1. Посада старшої медичної сестри і посади молодших
медичних сестер централізованої стерилізаційної встановлюються
в залежності від обсягу роботи за штатними нормативами відповідних
підрозділів (додаток 26).
7. Персонал аптек (вводиться, якщо лікарня

не обслуговується госпрозрахунковою аптекою)
7.1. Посада завідуючого - провізора встановлюється у лікарні
на 100 і більше ліжок.
7.2. Посада заступника завідуючого - провізора встановлюється
у лікарнях на 600 і більше ліжок.
7.3. Посади провізорів-технологів або фармацевтів
установлюються у лікарнях від 100 ліжок з розрахунку 1 посада
на 100 ліжок.
7.4. Посади провізорів-аналітиків установлюються у лікарнях: 7.4.1. На 200-500 ліжок - 0,5 посади. 7.4.2. Понад 500 ліжок - 1 посада.
7.5. Посади фасувальниць медичних виробів установлюються
у лікарнях від 300 ліжок з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.
7.6. Посади молодших медичних сестер-мийниць установлюються
з розрахунку 0,4 посади на 1 посаду провізора-технолога або
фармацевта.
8. Педагогічний персонал
8.1. Посади вихователів установлюються у дитячих стаціонарах
за штатними нормативами дитячих міських і спеціалізованих лікарень
(дитячих міських лікарень, розташованих у містах з населенням
понад 25 тис. чоловік) (додаток 4).
9. Персонал кухонь
9.1. Посади працівників кухонь установлюються за штатними
нормативами працівників зазначених підрозділів.
Примітка. При визначенні числа посад медичного персоналу за
цими нормативами застосовується порядок обслуговування хворих у
вечірній і нічний час, вихідні та святкові дні, округлення при
розрахунку числа посад, введення окремих посад, проведення
консультацій, установлений для обласних лікарень (додаток 1).
Про штати медичного, фармацевтичного,

педагогічного персоналу лікарень

на залізничному транспорті
Штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного
персоналу лікарень на залізничному транспорті встановлюються
в такому порядку:
1. Центральних і дорожніх лікарень - за штатними нормативами,
передбаченими пп. 1-5, 8-10а), 11а), 12, 13а), 14а), 15а), 16-20,
22-27, 29-37б), 39 (у частині медичних сестер відділень
анестезіології та інтенсивної терапії, ендоскопічних,
радіологічних), 40а), 41-42б), 43-48в), 49-54, 57-67, 68б)-73г),
75, 76, 77, 81-82а-г), 86-88 штатних нормативів для обласних
лікарень (додаток 1) та пп. 1-5, 7, 9 приміток до них. Посада завідуючого кабінетом обліку і медичної статистики -
лікаря-статистика вводиться у лікарні з числом ліжок понад 250.
2. Відділкових, вузлових і лінійних - за штатними нормативами
міських лікарень з населенням понад 25 тис. чоловік за винятком
нормативів рентгенорадіологічного відділення. До штату відділкових лікарень може вводитись посада
заступника головного лікаря з медичного обслуговування
прикріплених контингентів за наявності не менше 300 ліжок в інших
лікувально-профілактичних закладах на відділенні залізниці,
підвідомчих лікарні.
3. Дитячих лікарень на залізничному транспорті - за штатними
нормативами дитячих міських лікарень.
Примітки: 1. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного
перебування та денних стаціонарів установлюються за нормативами
відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів,
наведеними у додатку 26. 2. Крім того застосовуються п. 2-12, 14, 15 приміток
додатка 1.

Додаток 16

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

спеціалізованих диспансерів

радіаційного захисту населення

Лікарський персонал
1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються
з розрахунку 1 посада лікаря відповідної спеціальності на
кількість ліжок: а) для дорослих: в ендокринологічному - на 25 ліжок, у терапевтичному,
неврологічному відділеннях - на 20 ліжок; у гематологічному відділенні - на 12 ліжок; б) для дітей: в ендокринологічному відділенні - на 20 ліжок; у гематологічному відділенні - на 10 ліжок.
2. Посади лікарів відділень (кабінетів) ендоскопічного,
ультразвукової діагностики встановлюються за штатними нормативами
зазначених підрозділів (додаток 26). Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються
з розрахунку 1 посада на 150 ліжок.
3. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку
1 посада: а) у стаціонарі - на 150 ліжок, але не менше 0,5 посади; б) у поліклініці - на 20 посад лікарів амбулаторного прийому
та додатково 0,5 посади у алергологічному кабінеті; в) додатково з розрахунку 1 посада на 30 і більше
гематологічних ліжок; г) у диспансерному відділенні 0,5 посади (сумарно) при
наявності дерматологічного і онкологічного кабінетів.
4. Посади лікарів-фізіотерапевтів та лікарів-рентгенологів
установлюються за штатними нормативами обласних лікарень
(додаток 1). Посада лікаря-рефлексотерапевта встановлюється за рахунок
посад лікарів-фізіотерапевтів.
5. Посади лікарів-стоматологів установлюються з розрахунку
1 посада на 400 ліжок.
6. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються
з розрахунку 1 посада на 150 ліжок.
7. Посади лікарів відділень (палат) інтенсивної терапії
встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів
(додаток 26).
8. Посади лікарів-патологоанатомів установлюються за штатними
нормативами патологоанатомічних відділень (додаток 11).
9. Посади лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної
допомоги дорослому населенню встановлюються з розрахунку:
------------------------------------------------------------------ |Найменування лікарських | Кількість посад на | Примітки | | посад | кількість | | | | постраждалого | | | |дорослого населення | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-терапевт |1 на 80 тис. чол., |якщо розрахункове | | |але не менше |число лікарських | | |1 посади |посад перевищує 3,| |------------------------+--------------------|то вводиться не | |Лікар-невропатолог |1 на 120 тис. чол., |більше 3 посад | | |але не менше |лікарів; | | |1 посади | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-ендокринолог | 1 |за кількості | | | |прикріпленого | | | |постраждалого | | | |населення понад | | | |200 тис. чоловік | | | |за наявності | | | |обсягу роботи | | | |вводиться | | | |додатково 1 посада| | | |лікаря | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-гематолог | 1 | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-офтальмолог | 1 | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-отоларинголог | 1 | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-акушер-гінеколог | 0,5 | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-психотерапевт | 0,5 | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-уролог, | 1 | | |сексопатолог (сумарно) | | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-онколог | 0,5 | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-пульмонолог | 0,5 | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-гастроентеролог | 0,5 | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-кардіолог | 0,5 | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-стоматолог, | 2 |за кількості | |лікар-стоматолог-хірург | |прикріпленого | |(сумарно) | |постраждалого | | | |населення понад | | | |200 тис. чоловік | | | |за наявності | | | |обсягу роботи | | | |вводяться 2 посади| | | |лікарів | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-психіатр | 1 | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-дерматовенеролог | 1 | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-хірург | 1 | | |------------------------+--------------------+------------------| |Лікар-імунолог, | 1 | | |лікар-алерголог | | | |(сумарно) | | | ------------------------------------------------------------------
10. Посади лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної
допомоги дитячому населенню встановлюються з розрахунку:
------------------------------------------------------------------ |Найменування лікарських|Кількість посад на | Примітки | | посад | кількість | | | | постраждалого | | | |дитячого населення | | |-----------------------+-------------------+--------------------| |Лікар-педіатр |1 на 60 тис. чол., |якщо розрахункове | | |але не менше |число лікарських | | |1 посади |посад перевищує 3, | |-----------------------+-------------------|то вводиться не | |Лікар-невролог дитячий |1 на 90 тис. чол., |більше 3 посад | | |але не менше |лікарів; | | |1 посади | | |-----------------------+-------------------+--------------------| |Лікар-ендокринолог | 1 |за кількості | |дитячий | |прикріпленого | | | |постраждалого | | | |дитячого населення | | | |понад 100 тис. чол. | | | |за наявності обсягу | | | |роботи може | | | |вводитись додатково | |-----------------------+-------------------|по 1 посаді | |Лікар-гематолог дитячий| 1 |зазначених лікарів | |-----------------------+-------------------+--------------------| |Лікар-офтальмолог | 0,5 | | |дитячий | | | |-----------------------+-------------------+--------------------| |Лікар-отоларинголог | 0,5 | | |дитячий | | | |-----------------------+-------------------+--------------------| |Лікар-гастроентеролог | 0,5 | | |дитячий | | | |-----------------------+-------------------+--------------------| |Лікар-онколог дитячий | 0,5 | | ------------------------------------------------------------------
11. Посади завідуючих відділеннями (кабінетами)
встановлюються: ендокринологічним, неврологічним у стаціонарі - 1 посада на
30 ліжок замість 0,5 посади лікаря-ендокринолога або
лікаря-невропатолога; терапевтичним - 1 посада на 40 ліжок замість 0,5 посади
лікаря-терапевта; гематологічним - 1 посада на 30 ліжок замість 0,5 посади
лікаря-гематолога; приймальним - за наявності у диспансері 250 і більше ліжок; поліклінічним відділенням - 1 посада на відділення.
12. Посади завідуючих лабораторією, рентгенологічним,
фізіотерапевтичним та іншими відділеннями (кабінетами)
встановлюються за наявності в диспансері не менше однієї посади
лікаря відповідної спеціальності. Кожна з посад завідуючих уводиться замість однієї посади
лікаря.
13. Посади заступників головного лікаря з поліклінічної
роботи та з експертизи тимчасової непрацездатності встановлюються
за наявності у поліклініці не менше 30 посад лікарів. За наявності спеціальної лікарсько-консультаційної комісії
(ЛКК) з установлення причинних зв'язків захворювань з негативним
впливом аварії на ЧАЕС вказана посада вводиться незалежно від
вищезазначених умов.
14. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
встановлюється у диспансері за наявності 200 і більше ліжок.
Середній медичний персонал
15. Посади медичних сестер (палатних) установлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок: а) для дорослих: в ендокринологічному - на 30 ліжок, у неврологічному,
терапевтичному відділеннях - на 25 ліжок; у гематологічному відділенні - на 12 ліжок; б) для дітей: в ендокринологічному відділенні - на 25 ліжок; у гематологічному відділенні - на 10 ліжок.
16. Для організації індивідуального догляду за тяжкохворими
додатково вводиться 1 посада медичної сестри в гематологічному
відділенні з числом ліжок не менше 25. Ця посада вводиться за
відсутності у диспансері палат інтенсивної терапії.
17. Посада медичної сестри з дієтичного харчування
встановлюється з розрахунку 1 посада на 150 ліжок.
18. Посади медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються: а) у стаціонарі - з розрахунку 1 посада на 40 ліжок; б) у гематологічному відділенні - з розрахунку 1 посада
на 30 ліжок; в) у поліклініці - з розрахунку 1 посада на 20 лікарів
амбулаторного прийому.
19. Посади медичних сестер лікарських кабінетів
консультативної поліклініки встановлюються відповідно до посад
лікарів амбулаторного прийому.
20. Посади лаборантів установлюються з розрахунку: а) 1 посада на 60 ліжок і додатково з розрахунку 1 посада
на 30 гематологічних ліжок; б) 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому; в) 0,5 посади на 1 посаду лікаря-онколога та 0,3 посади
лікаря-дерматовенеролога.
21. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно
до посад лікарів-рентгенологів.
22. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватися
в межах нормативу посад лаборантів, установленого п. 20.
23. Посади середнього медичного персоналу відділень
(кабінетів) ультразвукової діагностики, ендоскопічного
встановлюються за штатними нормативами відповідних відділень
(кабінетів).
24. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються
з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних
одиниць на рік. Посада медичної сестри кабінету рефлексотерапії
встановлюється за рахунок посад медичних сестер з фізіотерапії.
25. Посади медичних сестер з масажу встановлюються у штаті
фізіотерапевтичного відділення (кабінету) з розрахунку 1 посада на
150 ліжок та додатково 1 посада у неврологічному відділенні.
26. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури
встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок та додатково
0,5 посади у неврологічному відділенні.
27. Посади медичних сестер кабінету функціональної
діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів
з функціональної діагностики, але не менше 1 посади за наявності
зазначеного кабінету.
28. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп)
анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними
нормативами зазначених відділень (груп) (додаток 26).
29. Посади середнього медичного персоналу
патологоанатомічного відділення (прозекторської) встановлюються
відповідно до штатних нормативів відповідних підрозділів
(додаток 11).
30. Посади медичних сестер приймального відділення
встановлюються за наявності в диспансері: до 250 ліжок - 1 посада, від 251 ліжка - 1 цілодобовий пост.
31. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку: а) у медичному та рентгенівському архіві - 1 посада
на 500 ліжок; б) у поліклініці - 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного
прийому; в) у довідковому бюро - 1 посада на 250 ліжок.
32. Посада дезінфектора встановлюється за наявності
функціонуючої дезустановки з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.
33. Посади старших медичних сестер відділень установлюються
відповідно до посад завідуючих відділеннями.
34. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) вводиться у диспансері, якому встановлено
не менше 4 посад медичних сестер з фізіотерапії та масажу -
замість однієї з них.
35. Посада старшої медичної сестри поліклініки вводиться
в поліклініці, якій установлено не менше 20 посад лікарів
амбулаторного прийому замість посади медичної сестри.
36. Посада головної медичної сестри встановлюється
у диспансерах, віднесених до I-IV груп з оплати праці керівних
працівників. У диспансерах, віднесених до V групи встановлюється
посада старшої медичної сестри.
Молодший медичний персонал
37. Посади молодших медичних сестер (палатних) установлюються
з розрахунку 1 цілодобовий пост на 40 ліжок у ендокринологічному
відділенні, у неврологічному відділенні - на 30 ліжок,
у терапевтичному та гематологічному - відповідно до посад медичних
сестер (палатних).
38. Посади молодших медичних сестер відділень (кабінетів)
ультразвукової діагностики, ендоскопічного встановлюються за
штатними нормативами зазначених відділень (кабінетів).
39. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.
40. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць
установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.
41. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються
з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.
42. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються відповідно до посад медичних сестер зазначеного
кабінету.
43. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів
установлюються в поліклініці з розрахунку: а) 1 посада на 5 посад лікарів амбулаторного прийому; б) у стоматологічному кабінеті для обслуговування хворих
стаціонару - відповідно до посад лікарів-стоматологів; в) у алергологічному кабінеті з розрахунку 1 посада
на 2 посади лікарів.
44. Посади молодших медичних сестер лабораторії
встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади
лікарів-лаборантів (включаючи посаду завідуючого),
фельдшерів-лаборантів і лаборантів.
45. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного
відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада
на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні
водо-, грязе-, озокерито-, парафінолікування - додатково 1 посада
на 1 посаду медичної сестри, яка надає зазначені процедури.
46. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної
діагностики встановлюються з розрахунку 0,5 посади на посаду
лікаря зазначеного кабінету.
47. Посади молодших медичних сестер рентгенівського
відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада
на 300 ліжок, але не менше 1 посади на кабінет.
48. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
відділень (палат) анестезіології та інтенсивної терапії
встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень
(додаток 26).
49. Посади молодших медичних сестер приймального відділення
встановлюються за наявності в диспансері 150-300 ліжок - 2 посади.
50. Посади молодших медичних сестер для перевезення і
супроводження хворих до лікувально-діагностичних відділень
(кабінетів) установлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.
51. Посади сестер-господинь установлюються: 1 посада у відділенні на 40 ліжок, 1 посада -
у гематологічному відділенні; 1 посада на поліклініку, якій установлено не менше 10 посад
лікарів амбулаторного прийому.
52. Посади молодших медичних сестер реєстратури
встановлюються з розрахунку 0,5 посади на реєстратуру.
53. Відділення медичної статистики та ведення Державного
реєстру:
------------------------------------------------------------------ |завідуючий відділенням - |1 посада | |лікар-статистик | | |----------------------------------+-----------------------------| |лікар-статистик |1 посада | |----------------------------------+-----------------------------| |медичний статистик |2 посади | |----------------------------------+-----------------------------| |медичний реєстратор |2 посади | |----------------------------------+-----------------------------| |інженер-програміст |1 посада | ------------------------------------------------------------------
Персонал аптек
54. Посади персоналу аптек уводяться, якщо лікарня
не обслуговується госпрозрахунковою аптекою, за штатними
нормативами аптек міських лікарень у містах з населенням понад
25 тис. чоловік.
Персонал кухонь
55. Посади працівників кухонь установлюються за штатними
нормативами зазначених підрозділів.
Примітки: 1. Обласні (міські) диспансери радіаційного захисту населення
створюються за рішенням Міністерства охорони здоров'я. 2. Профіль відділень і число ліжок стаціонару визначається
органом охорони здоров'я в залежності від наявності в області
спеціалізованих закладів (відділень) і рівнів захворюваності
постраждалого населення. У разі організації відділень, не передбачених цими
нормативами, застосовуються нормативи для обласних лікарень
(додаток 1). 3. У разі потреби в складі терапевтичного відділення можуть
організовуватися кардіологічні, пульмонологічні
і гастроентерологічні ліжка. 4. Палати інтенсивної терапії можуть створюватись
у диспансері лише за наявності гематологічних ліжок за штатними
нормативами зазначених відділень (палат). 5. Медичне обстеження постраждалого населення районів області
забезпечується виїзними бригадами, штати яких установлюються
з розрахунку 1 бригада на 200 тис. постраждалого населення. Склад
бригади визначається органом охорони здоров'я в залежності від
обсягу роботи, при цьому кількість посад медичного персоналу
бригади не може перевищувати 7. 6. Штати медичного та іншого персоналу денних стаціонарів та
стаціонарів денного перебування встановлюються за штатними
нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних
закладів, наведеними у додатку 26. 7. Для диспансерів застосовуються п. 4, 5, 8, 9, 14 приміток
додатка 1. 8. У диспансерах, розташованих у радіаційно забруднених
регіонах, для проведення спектрометричних обстежень населення за
рішенням органу охорони здоров'я вводяться посади відділу: завідуючий відділом (лікар-радіолог) - 1 посада; інженер-радіолог - 1 посада; лаборант (фельдшер, медична сестра) - 1-2 посади.

Додаток 17

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного, фармацевтичного,

педагогічного персоналу та працівників кухонь

психоневрологічних диспансерів

I. Штатні нормативи медичного,

фармацевтичного, педагогічного персоналу

та працівників кухонь психоневрологічних диспансерів
1. Лікарський персонал
1.1. Посади лікарів для надання всіх видів психіатричної
(крім наркологічної) допомоги населенню міста, де розташований
диспансер, встановлюються з розрахунку 1 посада: лікаря-психіатра дільничного - на 30 тис. чоловік дорослого
(18 років та більше) міського населення; лікаря-психіатра підліткового дільничного -
на 20 тис. підлітків у віці від 15 до 17 років включно (17 років
11 міс. 29 днів); лікаря-психіатра дільничного дитячого - на 15 тис. дітей
до 14 років включно (14 років 11 місяців 29 днів).
1.2. Посади лікарів-психіатрів дільничних, у т.ч. дитячих для
надання амбулаторної психіатричної допомоги населенню сільських
районів та мешканцям населених пунктів, підпорядкованих міським
державним адміністраціям (тобто, які не входять в сільський
район), установлюються з розрахунку 1 посада на 30 тис. чоловік
відповідно дорослого та дитячого населення. При цьому у кожному
сільському районі встановлюється не менше 1 посади
лікаря-психіатра дільничного, з них не менше 0,5 посади
лікаря-психіатра дитячого.
1.3. Посади лікарів-психотерапевтів уводяться з розрахунку
1 посада на 10 посад лікарів-психіатрів дільничних, але не менше
1 посади на диспансер.
1.4. Посади лікарів-психіатрів дитячих (підліткових) для
надання допомоги учням шкіл-інтернатів для розумово відсталих
дітей, спецшкіл і спеціальних профтехучилищ для учнів, що
потребують особливих умов виховання, встановлюються з розрахунку:
0,5 посади - з числом дітей від 50 до 100, 1 посада - з числом
дітей понад 100.
1.5. Посади лікарів-психіатрів для забезпечення
консультативної і організаційно-методичної роботи з психіатрії
встановлюються в штаті одного з психоневрологічних диспансерів
АР Крим, області, міст Києва та Севастополя з розрахунку: 0,3 посади на 100 тис. дорослого населення АР Крим, області,
міст Києва та Севастополя; 0,5 посади на 100 тис. дитячого населення АР Крим, області,
міст Києва та Севастополя.
1.6. Посади лікарів-сексопатологів уводяться з розрахунку
1 посада на 250 тис. населення.
1.7. Посади лікарів судово-психіатричних експертів для
проведення амбулаторної експертизи встановлюються в одному
з психоневрологічних диспансерів міста, району, області за
рішенням органу охорони здоров'я за підпорядкуванням з розрахунку
1 посада на 250 судово-психіатричних експертиз на рік.
1.8. Посади голів судово-психіатричної експертної комісії
встановлюються з розрахунку 1 посада на 750 експертиз на рік.
1.9. Посада завідуючого організаційно-методичним
консультативним відділом установлюється в одному з диспансерів
області, району, міста.
1.10. Посада заступника головного лікаря з медичної частини
встановлюється у штаті диспансеру при кількості лікарських посад
не менше 30, включаючи посаду головного лікаря.
2. Середній медичний персонал
2.1. Посади медичних сестер дільничних установлюються
відповідно до посад лікарів-психіатрів дільничних,
лікарів-психіатрів підліткових дільничних та лікарів-психіатрів
дитячих дільничних, установлених згідно з п. 1.1.
2.2. Посади медичних сестер лікарських кабінетів
установлюються відповідно до посад лікарів-психіатрів,
установлених згідно з п. 1.2., 1.3 і п. 1.5.
2.3. Посади медичних сестер соціальної допомоги
встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади
лікарів-психіатрів дільничних, лікарів-психіатрів підліткових
дільничних і лікарів-психіатрів дитячих дільничних, установлених
згідно з п. 1.1.
2.4. Посади медичних сестер процедурного кабінету для надання
амбулаторної допомоги встановлюються з розрахунку 1 посада
у зміну.
2.5. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються
з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних
одиниць на рік.
2.6. Посади медичних статистиків установлюються в диспансерах
з розрахунку 1 посада на 15 лікарських посад, але не менше
1 посади на кожний психіатричний заклад. У штаті організаційно-методичного консультативного відділу
додатково встановлюється посада медичного статистика.
2.7. Посади медичних реєстраторів установлюються: а) з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного
прийому (крім посад лікарів судово-психіатричних експертів), але
не менше 1 посади; б) у судово-психіатричних експертних комісіях з розрахунку
1 посада медичного реєстратора (з виконанням друкарських робіт)
на 300 експертиз на рік.
2.8. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного
кабінету встановлюється за наявності в штаті диспансеру не менше
4 посад медичних сестер з фізіотерапії, замість однієї з них.
2.9. Посада головної медичної сестри встановлюється в кожному
диспансері.
3. Молодший медичний персонал
3.1. Посада сестри-господині встановлюється в кожному
диспансері.
3.2. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів
установлюються з розрахунку 0,5 посади на кожну посаду лікаря,
встановлених згідно з п. п. 1.1-1.3., 1.5.
3.3. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету
встановлюються відповідно до посад медичних сестер цього кабінету.
3.4. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного
кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних
сестер з фізіотерапії.
4. Персонал аптек
4.1. Посади фармацевтичного і допоміжного персоналу аптек
в диспансерах зі стаціонаром на 100 та більше ліжок (з урахуванням
місць денного стаціонару), встановлюються за штатними нормативами
персоналу аптек психіатричних лікарень (додаток 10). Ці посади не встановлюються, якщо диспансер обслуговується
госпрозрахунковою аптекою.
5. Педагогічний персонал
5.1. Посади психологів для надання амбулаторної допомоги
вводяться в залежності від обсягу роботи, але не менше 1 посади на
диспансер (відділення).
5.2. Посади психологів - судових експертів установлюються
в амбулаторних судово-психіатричних експертних комісіях
з розрахунку 1 посада на 750 експертиз на рік.
5.3. Посади логопедів для надання амбулаторної допомоги
встановлюються в залежності від обсягу роботи з урахуванням
забезпечення цією допомогою прикріплених контингентів населення,
включаючи сільське, але не менше 1 посади на диспансер
(відділення).
6. Персонал кухонь
6.1. Посади службовців і професії робітників кухонь
установлюються за штатними нормативами працівників вказаних
підрозділів (додаток 47).
II. Штатні нормативи медичного і педагогічного

персоналу психоневрологічних диспансерних

відділень (кабінетів) у складі міських

поліклінік або лікарень в містах
Посади медичного і педагогічного персоналу психоневрологічних
диспансерних відділень (кабінетів) установлюються в штаті однієї
з міських поліклінік або лікарень за відсутності в місті (міському
адміністративному районі) психоневрологічного диспансеру згідно
з п. п. 1.1-1.6, 2.1-2.3, 2.7а) (в диспансерних відділеннях і
кабінетах лікарень, які не мають поліклінічних відділень), 2.7б),
3.2, 3.3 (у диспансерних відділеннях і кабінетах лікарень, які не
мають поліклінічних відділень), 5 і додатково за нормативами:
1. Лікарський персонал
1.1. Посада завідуючого психоневрологічним диспансерним
відділенням установлюється у відділенні, якому згідно
з п. п. 1.1-1.5 (розділу I) встановлено не менше 2 посад
лікарів-психіатрів всіх найменувань замість однієї з них, а у
відділенні, де встановлено не менше 3,5 вказаних посад, - замість
0,5 посади лікаря. Посада завідуючого психоневрологічним диспансерним
відділенням у складі лікарні, якому встановлено до 3,5 посад
лікарів-психіатрів всіх найменувань, не вводиться, якщо за
кількістю психіатр