open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 25/31 від 07.02.95

м. Київ

Про прилучення до міжнародного проекту

"Європейська мережа шкіл зміцнення здоров'я"

За останні роки показники, що характеризують стан здоров'я
дітей та підлітків, набрали вкрай несприятливу тенденцію. Сьогодні
значна кількість випускників шкіл мають порушення постави, вади
зору, захворювання серцево-судинної системи, нервово-психічні
розлади тощо. Такий стан пояснюється, зокрема, недостатньою увагою до
профілактики захворювань у дітей, гігієнічного виховання
підростаючого покоління в процесі загальноосвітнього навчання та
іншими недоліками медико-гігієнічного забезпечення і
навчально-виховного процесу. Одним із шляхів подолання кризових явищ, які відзначаються в
здоров'ї підростаючого покоління, може стати участь України в
міжнародному проекті Всесвітньої організації охорони здоров'я,
Комісії Європейських спільнот і Європейської ради "Європейська
мережа шкіл зміцнення здоров'я". З метою опрацювання моделей оздоровлення школярів і шкільних
колективів, формування у них усвідомленого ставлення до свого
здоров'я і здоров'я оточуючих, правильного уявлення про здоровий
спосіб життя, зважаючи на попередні консультації з представниками
Європейського бюро ВООЗ П. Андерсоном та Д. Ріветом,
Н А К А З У Є М О :
1. Покласти на Український центр здоров'я функцію
Національного центру підтримки міжнародного проекту "Європейська
мережа шкіл зміцнення здоров'я".
2. Затвердити склад Національної координаційної ради
(додаток 1).
3. Голові Національної координаційної ради (Національному
координатору) міжнародного проекту "Європейська мережа шкіл
зміцнення здоров'я" (В. Мовчанюк): 3.1. До 1 березня 1995 р. розробити план реалізації названого
проекту в Україні та етапи його впровадження. 3.2. Надати допомогу школам і дошкільним закладам, які
зголосилися на участь в проекті (додаток 2), в оформленні
необхідних матеріалів для подання їх на розгляд Європейського Бюро
ВООЗ. 3.3. Довести до відома медичної і освітянської громадськості
"Концепцию школ "укрепления здоровья" (додаток 3) та вжити заходів
до розширення мережі таких шкіл в країні.
4. Начальникам управлінь МОЗ України: міжнародних зв'язків,
медичної допомоги дітям і матерям, санітарно-епідеміологічного;
управлінь Міносвіти України: загальної середньої освіти,
шкіл-інтернатів та дитячих садків, позашкільних закладів та
виховної роботи, міжнародного співробітництва; міністрам охорони
здоров'я та освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь охорони здоров'я та освіти обл(міськ)виконкомів Рад
народних депутатів: 4.1. Сприяти прилученню шкіл, дошкільних установ та
позашкільних закладів України до міжнародного проекту "Європейська
мережа шкіл зміцнення здоров'я" та надавати їм у цьому всіляку
допомогу. 4.2. Вжити заходів до впровадження в практику шкіл України
системи неперервної валеологічної освіти згідно з методичними
матеріалами Міносвіти, Українського центру здоров'я та Інституту
українознавства "Шкільний курс "Валеологія" (Київ, "Освіта",1994). 4.3. В міру можливості впроваджувати в школах України систему
моніторингу здоров'я учнів як інструменту впливу на його рівень та
цілеспрямованої корекції способу життя школярів і фізичних
навантажень (одна з таких систем - комп'ютерна діагностична
програма "Школяр"). 4.4. З метою консолідації зусиль зацікавлених установ та
громадськості у справі валеологічної освіти, зміцнення здоров'я
підростаючого покоління взяти до керівництва рішення
Всеукраїнської наради-семінару від 18.05.94 р. "Здоров'я - через
освіту" (додаток 4).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
міністрів: охорони здоров'я - Р.В. Богатирьову та освіти -
В.О. Зайчука.
Міністр охорони здоров'я В.О. Бобров
Міністр освіти М.З. Згуровський

Додаток 2

до наказу МОЗ України і

Міносвіти України

від 07.02.95 р. N 25/31
ПЕРЕЛІК

шкіл, які зголосилися на участь в міжнародному проекті

"Європейська мережа шкіл зміцнення здоров'я"_________________________________________________________________
N | Адреса | Назва школи | Прізвище | п/п| | | директора | ___|_________________________|_________________|_________________| 1. Бровари Київської обл., школа N 10 Кузьменко Б.Д.
вул. Черняхівського, 77 а
2. Вишгород школа N 3 Черняхівський А.І.
Київської обл.
3. Вінниця, Український на- Гунько Ю.Л.
вул. Калецька, N 106/144 ціональний гума-

нітарний колегіум
4. Запоріжжя, школа N 18 Пугач Р.П.
вул. Вороніхіна, 8 а
5. Запоріжжя, Реабілітаційний Нечипоренко В.В.
Хортиця центр, санаторна

школа-інтернат

N 8
6. Київ, Оболоньський школа-ліцей N 157 Костюченко В.І.
просп. 12 в
7. Київ, Оболоньський об'єднання: се- Руденко О.Д.
просп. 32 б редня школа N 20

і дитяча дошкіль-

на установа N 668
8. Рубіжна Луганської обл., середня санаторна Небесний Ю.В.
вул. Менделєєва, 1 школа-інтернат
9. Луганськ, вул. 50 років середня школа N 26 Гайдукова Н.О.
утворення СРСР, 35
10. Миколаїв, інформатико-мате- Січко С.М.
вул. Котельна ,8 матичний ліцей

N 38
11. Христофорівка середня загально- Свирська К.Б.
Баштанського р-ну освітня школа
Миколаївської обл.
12. с. Баштанка середня школа N 2 Журба Н.В.
Миколаївської обл.
13. с. Кашперо середня школа Бірюкова В.М.
Баштанського р-ну І-ІІ ступ.
Миколаївської обл.
14. Тернопіль, вул. Лесі школа N 19 Ковч П.М.
Українки, 3 а
15. Тернопіль, школа-лабораторія Доценко М.М.
вул. Живова, 39 N 24
16. Харків, середня школа N 68 Бессонова В.С.
вул. Зернова, 12
17. Нові Санжари загальноосвітня Решетило І.І.
Полтавської обл., школа N 3
вул. Жовтнева, 41
18. Полтава, бульвар середня школа N 17 Якімець С.С.
Б. Хмельницького, 15 __________________________________________________________________
Головний лікар Українського В.О. Мовчанюк
центру здоров'я

Додаток 4

до наказу МОЗ України і

Міносвіти України

від 07.02.95 р. N 25/31
РІШЕННЯ

Всеукраїнської наради-семінару

"Здоров'я - через освіту"
м.Київ 18 травня 1994 р.
Нарада-семінар "Здоров'я - через освіту" має особливе
значення. Вперше в історії України фацівці Міністерства освіти,
Міністерства охорони здоров'я, Міністерства у справах молоді і
спорту та Міністерства оборони об'єднали свої зусилля, щоб
обговорити життєвоважливі для нашої країни проблеми - формування,
збереження і зміцнення здоров'я населення України і в першу чергу
- підростаючого покоління. В роботі наради-семінару взяли участь біля 100 спеціалістів з
усіх областей України - вчителі, лікарі, науковці, всі ті, кому не
байдуже здоров'я громадян України. На семінарі було заслухано 12 доповідей. В обговоренні їх, а
також проекту "Концепції неперервної валеологічної освіти в
Україні" взяли участь 14 чоловік. В багатьох доповідях стан здоров'я населення та демографічна
ситуація в Україні оцінювалися як кризові. Наша молода незалежна
держава підійшла до тієї страшної межі, за якою - виродження і
вимирання народу України. Серед об'єктивних і суб'єктивних причин
демографічної кризи - тяжка соціально-економічна і політична
ситуація, техногенне забруднення довкілля, недостатня
матеріально-технічна база системи охорони здоров'я тощо. Важливе
місце серед цих причин посідають також санітарно- гігієнічне
невігластво значної частини населення України, відсутність в шкалі
цінностей багатьох людей пріоритету здоров'я та мотивацій вести
здоровий спосіб життя як провідного чинника формування, збереження
і зміцнення здоров'я. Негативно на здоров'я дітей та учнівської
молоді впливає недотримання педагогічними працівниками та
керівниками установ народної освіти валеологічних принципів
організації навчального процесу. Заслухавши і обговоривши виголошені доповіді, розглянувши
проект "Концепції неперервної валеологічної освіти в Україні",
виходячи з Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), учасники
наради-семінару "Здоров'я - через освіту" ухвалили:
1. Схвалити "Концепцію неперервної валеологічної освіти в
Україні", розроблену творчим колективом при Українському центрі
здоров'я по реалізації проекту ДКНТ України "Здоров'я - через
освіту" Державної програми "Збереження генофонду нації", подати її
до Міносвіти, Мінздорову, Міноборони, Мінмолодьспорту, в інші
зацікавлені державні та громадські організації. Відповідальні: В.О. Мовчанюк. Т.П. Усатенко.
2. Створити тимчасову координаційну раду, на яку покласти
контроль за реалізацією Концепції неперервної валеологічної
освіти, координацію діяльності зацікавлених міністерств, державних
та громадських інституцій у складі: В.О. Мовчанюка - голови, Т.Є.
Бойченко - заст. голови, членів - Н.В. Вадзюк, С.С. Волкової,
В.П. Горащука, В.М. Муратової, Т.П. Усатенко, А.В. Царенко, Ю.В.
Кобищи, А.М. Горного.
3. Вважати за необхідне введення в навчальні плани навчально-
виховних установ і закладів Міністерства освіти України
спеціальних занять з валеології: для дитячих дошкільних установ та
загальноосвітніх середніх шкіл I-III ступенів, ПТУ, спеціальних
навчальних закладів I-II рівнів - не менше 1 години на тиждень;
посилити валеологічне спрямування змісту навчальних програм з
біології та фізичної культури; для технікумів, коледжів та вищих
навчальних закладів (крім педагогічних та медичних спеціалізацій)
- у вигляді спецкурсів з навчальним навантаженням 40-60 годин; для
середніх спеціальних і вищих педагогічних закладів - включити до
навчальних планів (розділ "Фахова підготовка") навчальну
дисципліну "Валеологія та охорона здоров'я дітей" з навантаженням
120-150 годин; для середніх спеціальних і вищих медичних закладів
- ввести курс санології.
Для цього: 3.1. Створити робочі групи: - для розробки стандарту навчальних програм неперервної
валеологічної освіти Відповідальні: Л.С. Ващенко, В.О. Мовчанюк
- для розробки концепції, структури і змісту навчальних
посібників і підручників, методичного та дидактичного
інструментарію валеологічної освіти Відповідальні: Н.В. Вадзюк, Т.Є. Бойченко
- для розробки структури та змісту навчальних програм,
методичного та дидактичного інструментарію з метою підготовки та
перепідготовки вчителів-валеологів та лікарів-санологів Відповідальні: А.В. Царенко, Г.Л. Апанасенко
- для організації видання посібників, підручників, інших
методичних матеріалів та виготовлення засобів дидактичного
забезпечення неперервної валеологічної освіти Відповідальні: Т.П. Усатенко, Т.Є. Бойченко
3.2. Просити керівництво зацікавлених міністерств та інших
державних та громадських інституцій виділити кошти на фінансування
робочих груп відповідно до складених техзавдань Відповідальні: тимчасова координаційна рада
3.3. Просити Міносвіти України видрукувати навчальні програми
з валеології для середніх загальноосвітніх шкіл I-III ступеня, ПТУ
та спеціальних навчальних закладів I-II рівнів Відповідальні: Л.С. Ващенко, Т.Є. Бойченко
3.4. Просити Міносвіти та Мінздоров України видати методичні
рекомендації для вчителів і студентів з питань валеологічної
освіти учнів Відповідальні: А.В. Царенко, Т.Є. Бойченко
3.5. Просити Міносвіти України затвердити педагогічну
спеціальність "вчитель валеології" Відповідальні: тимчасова координаційна рада
4. Вважати за необхідне активізувати роботу по формуванню у
працівників освіти і охорони здоров'я, батьків і громадськості
валеологічного і санологічного світогляду, усвідомлення
актуальності та необхідності валеологічної освіти підростаючого
покоління і широких верств населення.
Для цього: 4.1. Просити Міносвіти, Мінздоров, Мінмолодьспорту,
Міноборони та інші зацікавлені державні та громадські інституції
широко використовувати відомчі засоби масової інформації для
пропаганди досвіду роботи по реалізації "Концепції неперервної
валеологічної освіти в Україні", забезпечити публікацію методичних
і дидактичних матеріалів з питань формування здорового способу
життя, пріоритету здоров'я як найвищої людської цінності Відповідальні: тимчасова координаційна рада
4.2. Вийти з клопотанням до Верховної Ради та Кабінету
Міністрів України про прийняття постанов про заборону реклами і
пропаганди тютюнових виробів і алкогольних напоїв, демонстрації по
телебаченню кінофільмів, які пропагують насильство, буздуховність,
цинізм, порнографію Відповідальні: тимчасова координаційна рада
4.3. Вийти з клопотанням до Держкомвидаву України про
збільшення випуску літератури з питань формування, збереження,
зміцнення і відновлення здоров'я, шкільної валеології, здорового
способу життя, виховання здорових дітей тощо Відповідальні: тимчасова координаційна рада
4.4. Просити Міносвіти та Мінздоров України розробити систему
і структуру післядипломної валеологічної освіти вчителів,
санологічної підготовки лікарів і включити до програм
передатестаційної підготовки та екзаменаційних текстів з атестації
вчителів і лікарів питання шкільної валеології та санології Відповідальні: Г.Ф. Семенюк, Г.Л. Апанасенко
5. Просити Міносвіти разом з Мінмолодьспорту та Мінздоровом
України переглянути існуючі контрольні нормативи навчальних
програм з фізичної культури з метою приведення їх у відповідність
з сучасним станом здоров'я і фізичного розвитку дітей та
учнівської молоді, розробити сучасну концепцію фізичного виховання
підростаючого покоління, врахувавши принципи індивідуалізації,
екологізації з тим, щоб урок фізичної культури став уроком радості
і здоров'я Відповідальні: Г.Л. Апанасенко, А.М. Горний,

тимчасова координаційна рада
6. Просити Міносвіти України сприяти Мінздорову України у
розробці і впровадженні системи моніторингу стану та динаміки
здоров'я й рівня фізичного розвитку підростаючого покоління Відповідальні: Г.Л. Апанасенко, А.В. Царенко
7. Створити координаційну раду "Здоров'я - через освіту" з
представників і фахівців усіх зацікавлених міністерств, державних
і громадських інституцій Відповідальні: тимчасова координаційна рада
8. Вжити заходів до створення Української асоціації
валеологів і санологів Відповідальні: тимчасова координаційна рада
9. Просити Український і обласні центри здоров'я здійснювати
координаційну роботу і інформаційно-методичне забезпечення
реалізації "Концепції неперервної валеологічної освіти в Україні" Відповідальні: тимчасова координаційна рада
Учасники наради-семінару вважають, що реалізація Концепції
неперервної валеологічної освіти в Україні сприятиме виходу з
демографічної кризи, вирішенню проблеми формування, зміцнення і
відновлення здоров'я народу України, захисту і збереження його
генофонду, про що переконливо свідчить досвід розвинених країн
світу.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: