open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.10.2010 N 1011

Про проведення Міжнародного

мовно-літературного конкурсу

учнівської та студентської молоді

імені Тараса Шевченка

у 2010 - 2011 навчальному році

На виконання Указу Президента від 30 вересня 2010 року
N 928/2010 ( 928/2010 ) "Про Міжнародний мовно-літературний
конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка",
відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом Міністерства освіти від 18 серпня 1998 року
N 305 ( z0598-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
24.09.98 N 598/3038, з метою піднесення престижу української мови
і літератури у молодого покоління, заохочення учнів та студентів
до вивчення рідної мови, підвищення рівня загальної мовної
культури і в рамках підготовки до відзначення у 2014 році
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Умови проведення Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка у 2010 - 2011 навчальному році (додаються).
2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, вищим навчальним закладам:
2.1. Забезпечити проведення у 2010 - 2011 навчальному році
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі - Конкурс).
2.2. Надіслати звіти про проведення III етапу (II етапу)
та заявки на участь у фінальному етапі Конкурсу до 20 лютого
2011 року на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37).
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(Удод О.А.) забезпечити організаційну і науково-методичну роботу
з проведення Конкурсу.
4. Фінансування витрат Конкурсу здійснити відповідно до Умов
проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка за кошти місцевих
органів управління освітою та Міністерства освіти і науки.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.

Додаток

до наказу Міністерства

освіти і науки

26.10.2010 N 1011

УМОВИ

проведення Міжнародного

мовно-літературного конкурсу учнівської

та студентської молоді

імені Тараса Шевченка

у 2010 - 2011 навчальному році

I. Загальні положення
1. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі - Конкурс)
проводиться згідно з Указом Президента України від 30 вересня
2010 року N 928 ( 928/2010 ) "Про Міжнародний мовно-літературний
конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка"
з 1 листопада 2010 року до 10 березня 2011 року.
2. У Конкурсі можуть брати участь учні 5 - 11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїсти військових ліцеїв,
учні професійно-технічних училищ, студенти вищих навчальних
закладів I - IV рівнів акредитації усіх форм власності та курсанти
вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України,
учнівська та студентська молодь з числа українців, яка проживає
в інших державах (далі - учасники Конкурсу).
3. Базовими предметами Конкурсу є українська мова
і література, мови та літератури національних меншин. Про початок Конкурсу Міністерство освіти і науки повідомляє
інструктивно-методичним листом Міністерство оборони, Міністерство
закордонних справ, Міністерство освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищі
навчальні заклади, а також через засоби масової інформації.
II. Мета Конкурсу
Метою Конкурсу є вшанування творчої спадщини видатного сина
українського народу Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо
обдарованої учнівської та студентської молоді, майбутньої плеяди
літературних митців, розвиток їх творчого потенціалу, виховання
у молодого покоління українців поваги до мови і традицій свого
народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні та за її межами.
III. Організація та проведення Конкурсу
1. Конкурс організовує і проводить Міністерство освіти
і науки спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту
освіти. До участі в організації та проведенні Конкурсу залучаються
Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук,
Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, представники
творчих спілок, громадських та освітянських організацій, світової
української діаспори (за згодою).
2. Конкурс для учнів загальноосвітніх навчальних закладів
та ліцеїстів військових ліцеїв проходить у чотири етапи; для учнів
професійно-технічних училищ, студентів вищих навчальних закладів
I - IV рівнів акредитації усіх форм власності та курсантів вищих
військових навчальних закладів Збройних Сил України - у три етапи: I етап - у листопаді - шкільний (у загальноосвітніх
навчальних закладах і військових ліцеях); II етап - у грудні - районний (у районах та містах обласного
підпорядкування); а також I етап - у професійно-технічних училищах
усіх форм власності, вищих навчальних закладах, вищих військових
навчальних закладах Збройних Сил України; III етап - у січні - обласний (в Автономній Республіці Крим,
містах Києві та Севастополі - міські) для учнів загальноосвітніх
навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв; II етап - для
учнів професійно-технічних училищ, студентів вищих навчальних
закладів I - IV рівнів акредитації усіх форм власності
та курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил
України. Фінальний етап - з 1 до 6 березня - на державному рівні,
проходить в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі. Місце проведення підсумкового етапу для всіх учасників
Конкурсу визначають Міністерство освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій. Для молоді з числа українців, які проживають в інших
державах, Конкурс проводиться у країні їх проживання в один етап -
з 15 січня до 20 лютого.
3. Для проведення Конкурсу створюються організаційні комітети
(далі - оргкомітети) та журі. Склад оргкомітету і журі I етапу затверджується керівником
загальноосвітнього навчального закладу, професійно-технічного
училища, вищого навчального закладу. Склад оргкомітету і журі II етапу Конкурсу для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів і ліцеїстів військових ліцеїв
затверджується управліннями (відділами) освіти міських рад або
районних державних адміністрацій. Склад оргкомітету і журі III етапу (для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових
ліцеїв), II етапу (для учнів професійно-технічних училищ,
студентів і курсантів вищих навчальних закладів) затверджується
Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управліннями освіти і науки обласних, у містах Києві та
Севастополі міських державних адміністрацій. Склад оргкомітету і журі фінального етапу Конкурсу
затверджується наказом Міністерства освіти і науки. До складу журі запрошуються вчителі, педагогічні
та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів,
науковці Національної академії наук України та Академії
педагогічних наук України, представники творчих спілок.
4. Завдання I етапу Конкурсу розробляють учителі
загальноосвітніх навчальних закладів, у яких відбувається Конкурс. Завдання II етапу (теми творчих робіт) Конкурсу для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових
ліцеїв розробляють інститути післядипломної педагогічної освіти
окремо для кожної вікової категорії; завдання для I етапу змагань
для учнів професійно-технічних училищ, студентів вищих навчальних
закладів, курсантів вищих військових навчальних закладів
розробляють методичні комісії цих навчальних закладів. Завдання III етапу (теми творчих робіт) для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів і ліцеїстів військових
ліцеїв, завдання II етапу (теми творчих робіт) для учнів
професійно-технічних училищ, студентів і курсантів вищих
навчальних закладів розробляють інститути післядипломної
педагогічної освіти. Завдання фінального етапу Конкурсу (IV етап - для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїстів військових ліцеїв;
III етап - для учнів професійно-технічних училищ, студентів
і курсантів вищих навчальних закладів) готує Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти та несе відповідальність за їх
секретність до моменту оприлюднення. Пакети з роботами учасників Конкурсу після завершення
фінального етапу передаються до Інституту інноваційних технологій
і змісту освіти, де вони перевіряються журі та зберігаються
протягом року.
IV. Нагородження переможців Конкурсу
1. Журі Конкурсу підбиває підсумки та визначає переможців за
результатами I - III етапів з числа учнів 5 - 11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових
ліцеїв (за класами, курсами) та за результатами I - II етапів
з числа учнів професійно-технічних училищ, студентів вищих
навчальних закладів (відповідно до напрямків навчання), курсантів
вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України
у кількості, що не перевищує 30 % від загальної кількості
учасників відповідного етапу змагань. У фінальному етапі Конкурсу беруть участь по 3 особи з числа
учнів 5 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та
ліцеїстів військових ліцеїв - переможців III етапу, по 3 учні
професійно-технічних училищ, студентів вищих навчальних закладів
(відповідно до напрямків навчання) і по 3 курсанти вищих
військових навчальних закладів - переможців II етапу у відповідній
категорії.
2. Переможці I, II, III етапів Конкурсу нагороджуються
відповідними дипломами.
3. Переможці фінального етапу Конкурсу нагороджуються
дипломами Міністерства освіти і науки окремо (за класами, курсами,
напрямками навчання) у кількості, що не перевищує 50 відсотків
кількості учасників змагань з орієнтовним розподілом їх
у співвідношенні 1:2:3, та цінними подарунками.
4. Учні 9 - 11 класів - переможці фінального етапу, які
посіли перше місце, отримують право брати участь у IV етапі
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови
та літератури додатково до кількості учасників команди
відповідного регіону, визначеної рейтингом олімпіади.
5. Педагогічні та науково-педагогічні працівники, які
підготували переможців підсумкового етапу Конкурсу, відзначаються
відомчими нагородами Міністерства освіти і науки в установленому
порядку.
6. Урочиста церемонія нагородження переможців фінального
етапу Конкурсу, які посіли перше місце, відбувається за участі
представників Міністерства освіти і науки, Міністерства оборони,
Міністерства закордонних справ, Національної академії наук,
Академії педагогічних наук, творчих спілок, громадських
організацій тощо.
V. Фінансування Конкурсу
1. Фінансування всіх етапів Конкурсу, крім фінального,
здійснюється відповідними органами управлінь (відділів) освітою,
вищими навчальними закладами, які беруть участь у його проведенні,
за рахунок коштів бюджету, з якого фінансується установа або
заклад, а також інших, не заборонених законодавством, джерел
фінансування.
2. Фінансування фінального етапу Конкурсу здійснюється
Міністерством освіти і науки за рахунок коштів державного бюджету
згідно з кошторисом.
3. До фінансування Конкурсу можуть долучатися юридичні
та фізичні особи. У разі надання коштів такими особами та за їх
бажанням переможці нагороджуються іменними преміями і подарунками.
VI. Контроль за проведенням Конкурсу
Контроль за проведенням Конкурсу здійснює Міністерство освіти
і науки.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: