open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 116/308/210 від 01.12.99

м.Київ
vd991201 vn116/308/210

Затверджене

наказом Національної служби

посередництва і примирення,

Міністерства фінансів України

та Міністерства праці та

соціальної політики України

від 01.12.1999 р. N 116/308/210
Положення про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного

трудового спору (конфлікту) незалежного посередника,

членів примирної комісії і трудового арбітражу

I. Загальні положення
1. Положення про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з
участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового
спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної
комісії і трудового арбітражу (далі - Положення) визначає у
відповідності із статтями 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14-16 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ), пунктами 3, 4, 5, 7 Положення про
Національну службу посередництва і примирення, затвердженого
Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98,
іншими законодавчими та нормативно-правовими актами положення щодо
проведення видатків, пов'язаних із збереженням середньомісячної
заробітної плати незалежного посередника, членів примирної комісії
і трудового арбітражу, оплатою праці в розмірі не менше
середньомісячної заробітної плати, відшкодуванням інших видатків,
пов'язаних із участю незалежного посередника, членів примирної
комісії і трудового арбітражу в роботі примирних органів,
матеріально-технічним забезпеченням примирної процедури. 2. Оплата праці в розмірі не менше середньомісячної
заробітної плати за основним місцем роботи, відшкодування витрат,
пов'язаних з участю в примирних процедурах членів примирної
комісії, незалежних посередників, членів трудового арбітражу,
організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи
примирних комісій та трудового арбітражу (приміщення, канцелярське
приладдя, транспортні витрати тощо) здійснюються сторонами
колективного трудового спору за домовленістю, а якщо сторони не
досягли згоди - в рівних частках. 3. Організаційно-методичне забезпечення відшкодування витрат,
пов'язаних з оплатою праці членів примирних комісій, незалежних
посередників і членів трудових арбітражів на час роботи у
примирних органах, та інших витрат на їх участь у примирній
процедурі здійснюється Національною службою посередництва і
примирення або її регіональними відділеннями. 4. До витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по
вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного
посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу,
належать: а) оплата їх праці в розмірі не менше середньомісячної
заробітної плати за основним місцем роботи; б) виплата добових на період відрядження; в) відшкодування витрат на проїзд (включаючи попереднє
замовлення квитків, користування постільними речами в поїздах,
оплату аеропортних зборів, перевезення багажу) до місця
відрядження і назад, а також за місцем відрядження; г) відшкодування витрат на оплату рахунків за проживання в
готелях, а також включених до таких рахунків витрат на бронювання
місць у готелях, харчування та побутові послуги, за користування
холодильником, телевізором (крім каналів, за які встановлено
окрему плату); д) відшкодування на оплату рахунків за службові телефонні
розмови; е) відшкодування за оренду автотранспорту для здійснення
службових поїздок під час проведення примирних процедур. Вказані у підпунктах "в", "г", "д", "е" цього пункту витрати
відшкодовуються лише за наявності підтвердних документів (в
оригіналі), що підтверджують ці витрати, у вигляді рахунків від
готелів, транспортних квитків, квитанцій, страхових полісів тощо. 5. Відрядження незалежних посередників та членів трудових
арбітражів для участі в примирних процедурах здійснюється у
відповідності із постановою Кабінету Міністрів України від
23.04.99 р. N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на
відрядження в межах України та за кордон" та Інструкцією про
службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою
наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. N 59
( z0218-98 ) (в редакції, затвердженій наказом Міністерства
фінансів України від 10.06.99 р. N 146 ( z0418-99 ).
II. Порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового

спору (конфлікту) членів примирної комісії
6. Після повідомлення з боку органу, який представляє
інтереси найманих працівників, або профспілки про виникнення
колективного трудового спору (конфлікту) власника чи
уповноваженого ним органу (представника), місцевого органу
виконавчої влади, органу місцевого самоврядування за місцем
знаходження підприємства та Національної служби посередництва і
примирення (колективні трудові спори (конфлікти) на національному
і галузевому рівнях) або її відповідного регіонального відділення
(колективні трудові спори (конфлікти) на територіальному і
виробничому рівнях) сторони колективного трудового спору
(конфлікту) на другий день - на виробничому рівні, на третій день
- на галузевому чи територіальному рівні, на шостий день - на
національному рівні після отримання іншою стороною повідомлення
про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) сторони
колективного трудового спору (конфлікту) у відповідності із
статтею 8 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) складають протокол, в
якому визначають: - кількісний склад примирної комісії; - джерела відшкодування витрат, пов'язаних із роботою
примирної комісії; - розподіл витрат, пов'язаних із роботою примирної комісії,
між сторонами колективного трудового спору (конфлікту). 7. На другий день після підписання протоколу щодо розподілу
витрат, пов'язаних із роботою примирної комісії, і визначення
персонального складу примирної комісії з обох сторін протокол
надсилається Національній службі посередництва і примирення або її
відповідному регіональному відділенню. Сторони колективного
трудового спору (конфлікту) складають попередній кошторис витрат,
пов'язаних із роботою примирної комісії, до якого включаються: - оплата праці членів примирної комісії в розмірі не менше
середньомісячної заробітної плати; - видатки на організаційне та матеріально-технічне
забезпечення роботи примирної комісії. Попередній кошторис витрат в двохденний термін погоджується
із Національною службою посередництва і примирення або її
відповідним регіональним відділенням і затверджується сторонами
колективного трудового спору (конфлікту).
III. Порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю
у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового

спору (конфлікту) незалежного посередника
8. На своєму засіданні примирна комісія, в разі потреби,
приймає рішення про залучення незалежного посередника. Після
прийняття цього рішення сторони колективного трудового спору
розглядають і протокольним рішенням визначають джерела
фінансування витрат, пов'язаних з участю в примирній процедурі по
вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного
посередника. Рішення примирної комісії про залучення до участі в примирній
процедурі незалежного посередника та протокольне рішення сторін
колективного трудового спору (конфлікту) про джерела фінансування
витрат, пов'язаних з участю незалежного посередника в примирній
процедурі, в одноденний термін надсилається Національній службі
посередництва і примирення або її відповідному регіональному
відділенню разом із листом, в якому гарантується виплата витрат,
пов'язаних з участю незалежного посередника у примирній процедурі. Після вирішення процедурних питань щодо визначення
кандидатури незалежного посередника сторони колективного трудового
спору (конфлікту) складають у відповідності із пунктом 4 цього
Положення попередній кошторис витрат, який узгоджується із
Національною службою посередництва і примирення або з її
відповідним регіональним відділенням. 9. В одноденний термін після узгодження і затвердження
попереднього кошторису витрат сторони колективного трудового спору
виплачують незалежному посереднику аванс в розмірі 50 відсотків
затвердженого попереднього кошторису витрат для часткового
фінансування витрат незалежного посередника на відрядження.
IV. Порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю
у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового

спору (конфлікту) членів трудового арбітражу
10. Після ініціювання однієї з сторін колективного трудового
спору (конфлікту) або незалежного посередника про утворення
трудового арбітражу сторони колективного трудового спору
(конфлікту) визначають кількісний склад трудового арбітражу,
протокольним рішенням визначають джерела фінансування витрат,
пов'язаних з участю в примирній процедурі по вирішенню
келективного трудового спору (конфлікту) членів трудового
арбітражу, і направляють в одноденний термін свої рішення
Національній службі посередництва і примирення або її відповідному
регіональному відділенню. Після вирішення процедурних питань щодо визначення кандидатур
членів трудового арбітражу сторони колективного трудового спору
(конфлікту) складають у відповідності із пунктом 4 цього Порядку
попередній кошторис витрат, який узгоджується із Національною
службою посередництва і примирення або її відповідним регіональним
відділенням разом із листом, в якому гарантується виплата витрат,
пов'язаних із участю у примирній процедурі членів трудового
арбітражу. 11. В одноденний термін після узгодження і затвердження
попереднього кошторису витрат сторони колективного трудового спору
(конфлікту) виплачують членам трудового арбітражу аванс в розмірі
50 відсотків затвердженого попереднього кошторису витрат для
часткового фінансування витрат членів трудового арбітражу на
відрядження.
V. Здійснення розрахунків по проведенню відшкодування

витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту)

незалежного посередника, членів примирної комісії

і трудового арбітражу
12. Підприємства, установи, організації, працівники яких
беруть участь у примирній процедурі, зберігають їм на час роботи у
примирних органах середньомісячну зарплату. 13. Підприємства, установи і організації, у штаті яких
перебувають працівники, що беруть участь у роботі примирних
органів, подають сторонам колективного трудового спору (конфлікту)
довідки про розмір їх середньомісячної заробітної плати.
Середньомісячна заробітна плата обраховується за два останні
календарні місяці, що передують участі у примирній процедурі,
відповідно до розділу III та пунктів 5 і 8 розділу IV Порядку
обчислення заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 ( 100-95-п ) з урахуванням
змін, внесених постановами Кабінету Міністрів України від 16.05.95
р. N 348 ( 348-95-п ), від 24.02.97 р. N 185 ( 185-97-п ) та від
30.07.99 р. N 1398 ( 1398-99-п ). 14. Сторони колективного трудового спору (конфлікту) на
підставі документів, поданих підприємствами, установами і
організаціями, і інших відповідних документів, які підтверджують
фактичні витрати на забезпечення примирної процедури, складають
кошторис витрат на фінансування примирної процедури. У кошторисі передбачаються всі витрати, пов'язані з примирною
процедурою, а також розподіл загальних витрат між сторонами
колективного трудового спору, які відшкодовують витрати. Кошторис
погоджується із Національною службою посередництва і примирення
або її відповідним регіональним відділенням. 15. Повне відшкодування витрат, пов'язаних з участю в
примирних процедурах членів примирної комісії, незалежних
посередників, членів трудового арбітражу, здійснюється сторонами
колективного трудового спору (конфлікту) не пізніше ніж на другий
день після закінчення роботи відповідних примирних органів. 16. Сторони колективного трудового спору (конфлікту) в
триденний термін після повного відшкодування витрат, пов'язаних з
участю в примирних процедурах членів примирної комісії, незалежних
посередників, членів трудового арбітражу, інформують про це
Національну службу посередництва і примирення або її відповідне
регіональне відділення.
"Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
Збірник законодавчих та нормативно-правових актів"

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Пов'язані судові рішення
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: