open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Департамент міжнародної діяльності
Л И С Т
27.10.2009 N 22/1-1010
Керівникам структурних

підрозділів Держмитслужби,

спеціалізованих митних

установ та організацій,

митниць

Щодо міжнародних договорів

з питань співробітництва у митній сфері

У зв'язку зі зверненнями, які надходять до Департаменту
міжнародної діяльності від структурних підрозділів Державної
митної служби України, спеціалізованих митних установ та
організацій та митниць, надаємо перелік міжнародних договорів
України з питань співробітництва у митній сфері.
Перелік складається з таких розділів: 1) двосторонні міжнародні договори міждержавного та
міжурядового характеру; 2) двосторонні міжнародні договори міжвідомчого характеру; 3) багатосторонні міжнародні договори міжурядового та
міжвідомчого характеру.
До зазначеного переліку включені назви міжнародних договорів,
які є чинними станом на сьогоднішній день, а також договорів,
стосовно яких виконуються внутрішньодержавні, необхідні для
набрання ними чинності. До переліку міжнародних договорів не
включені міжнародні договори, які втратили чинність на поточний
період.
У переліку двосторонніх міжнародних договорів зазначається
інформація стосовно дат підписання та набуття чинності
відповідними договорами та терміну їх дії. У переліку
багатосторонніх міжнародних договорів зазначається інформація
стосовно дат підписання та набуття чинності договорами, терміну їх
дії та окремі примітки.
Інформація доводиться до відома з метою використання в
роботі.
Директор Департаменту
міжнародної діяльності О.Є.Овчінніков

Додаток

ПЕРЕЛІК

міжнародних договорів України

з питань співробітництва у митній сфері

(станом на 26 жовтня 2009 року)

ДВОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

МІЖДЕРЖАВНОГО ТА МІЖУРЯДОВОГО ХАРАКТЕРУ
----------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва договору | Дата підписання, | Дата набрання | Термін дії | з/п | | затвердження, приєднання |чинності для України| | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 1. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 17 травня |1 вересня 2001 року |Укладена на | |Міністрів України і |2000 року. | |невизначений | |Урядом Республіки |Затверджена постановою КМУ від| |термін | |Австрія про |11 липня 2001 року N 785 | | | |адміністративну |( 785-2001-п ) "Про | | | |допомогу та |затвердження Угоди між | | | |співробітництво у |Кабінетом Міністрів України і | | | |митних справах |Урядом Республіки Австрія про| | | |( 040_034 ) |адміністративну допомогу та | | | | |співробітництво у митних | | | | |справах" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 2. |Угода між Урядом |Дата підписання - 24 березня |24 березня 1997 року|Термін дії Угоди -| |України і Урядом |1997 року | |5 років з | |Азербайджанської | | |автоматичним | |Республіки про | | |продовженням | |співробітництво у | | |терміну її дії на | |митних справах | | |подальший | |( 031_069 ) | | |п'ятирічний | | | | |період. | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 3. |Угода про взаємну |Дата підписання - 1 липня 2002|1 серпня 2007 року |Укладена на | |адміністративну |року. | |невизначений | |допомогу в митних |Затверджена постановою КМУ від| |термін | |справах між Кабінетом |27 серпня 2003 року N 1364 | | | |Міністрів України та |( 1364-2003-п ) "Про | | | |Урядом Королівства |затвердження Угоди про взаємну| | | |Бельгія ( 056_014 ) |адміністративну допомогу в | | | | |митних справах між Кабінетом | | | | |Міністрів України та Урядом | | | | |Королівства Бельгія" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 4. |Угода між Урядом |Дата підписання - 17 грудня |17 грудня 1992 року |Угода є чинною до | |України і Урядом |1992 року | |укладення Договору| |Республіки Білорусь про| | |про режим | |співробітництво з | | |державного кордону| |прикордонних і митних | | |між Україною і | |питань ( 112_074 ) | | |Республікою | | | | |Білорусь. | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 5. |Протокол між Урядом |Дата підписання - 12 травня |27 травня 1998 року |Укладений на | |України і Урядом |1997 року | |невизначений | |Республіки Білорусь про| | |термін | |спеціальний порядок | | | | |переміщення вантажів у | | | | |зону відчуження | | | | |Чорнобильської АЕС на | | | | |територію України та у | | | | |зворотному напрямку | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 6. |Протокол між Урядом |Дата підписання - 12 травня |12 травня 1997 року |Укладений на 1 рік| |України і Урядом |1997 року | |з автоматичним | |Республіки Білорусь про| | |продовженням | |забезпечення | | |терміну його дії | |першочергового пропуску| | |на наступний | |через | | |річний період | |українсько-білоруський | | | | |державний кордон | | | | |автотранспорту, що | | | | |перевозить плодоовочеву| | | | |продукцію та тару для | | | | |її транспортування | | | | |( 112_010 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 7. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 22 вересня |25 серпня 2001 року.|Укладена на | |Міністрів України і |2000 року. | |невизначений | |Урядом Республіки |Затверджена постановою КМУ від| |термін | |Білорусь про |21 червня 2001 року N 675 | | | |співробітництво і |( 675-2001-п ) "Про | | | |взаємну допомогу в |затвердження Угоди між | | | |митних справах |Кабінетом Міністрів України і | | | |( 112_029 ) |Урядом Республіки Білорусь про| | | | |співробітництво і взаємну | | | | |допомогу в митних справах" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 8. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 24 березня |2 серпня 1998 року |Термін дії Угоди -| |Міністрів України і |1998 року | |5 років з | |Урядом Республіки | | |автоматичним | |Болгарія щодо | | |продовженням | |співробітництва у | | |терміну її дії на | |митних справах | | |подальший період | |( 100_081 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 9. |Меморандум про |Дата підписання - 16 січня |2 липня 1998 року |Укладений на | |взаєморозуміння між |1998 року | |невизначений | |Урядом України і Урядом| | |термін | |Сполученого Королівства| | | | |Великобританії та | | | | |Північної Ірландії про | | | | |адміністративну | | | | |взаємодопомогу між | | | | |митними службами | | | | |( 826_030 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 10..|Угода між Урядом |Дата підписання - 7 жовтня |7 жовтня 1994 року |Угода діє протягом| |України і Урядом |1994 року | |п'яти років, після| |Республіки Вірменія про| | |чого термін її дії| |співробітництво і | | |буде автоматично | |взаємодопомогу у митних| | |продовжуватися на | |справах ( 051_029 ) | | |наступні п'ять | | | | |років | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 11. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 6 листопада |9 серпня 2001 року |Угода діє протягом| |Міністрів України та |2000 року. | |п'яти років, після| |Урядом Грецької |Затверджена постановою КМУ від| |чого термін її дії| |Республіки про |9 серпня 2001 року N 995 | |буде автоматично | |співробітництво в |( 995-2001-п ) "Про | |продовжуватися на | |митних справах |затвердження Угоди між | |наступні п'ять | |( 300_010 ) |Кабінетом Міністрів України і | |років | | |Урядом Грецької | | | | |Республіки про співробітництво| | | | |в митних справах" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 12. |Угода між Урядом |Дата підписання - 14 лютого |14 лютого 1997 року |Угода діє протягом| |України і Урядом Грузії|1997 року | |п'яти років, після| |про співробітництво у | | |чого термін її | |митних справах | | |буде автоматично | |( 268_073 ) | | |продовжуватися на | | | | |наступні п'ять | | | | |років | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 13. |Угода між Урядом |Дата підписання - 6 липня 1993|13 січня 1995 року |Термін дії Угоди | |України і Урядом |року | |не визначений | |Естонської Республіки | | | | |про співробітництво у | | | | |боротьбі з порушеннями | | | | |митного законодавства | | | | |( 233_010 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 14. |Угода між Урядом |Дата підписання - 25 листопада|6 серпня 1997 року |Угода укладена на | |України і Урядом |1996 року | |невизначений | |Держави Ізраїль щодо | | |термін | |взаємної допомоги у | | | | |митних питаннях | | | | |( 376_010 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 15. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 29 серпня |23 березня 2005 року|Угода укладена на | |Міністрів України та |2000 року. | |невизначений | |Урядом Ісламської |Затверджена постановою КМУ від| |термін | |Республіки Іран про |29 квітня 2002 року N 588 | | | |взаємну допомогу в |( 588-2002-п ) "Про | | | |митних справах |затвердження Угоди між | | | |( 364_011 ) |Кабінетом Міністрів України та| | | | |Урядом Ісламської | | | | |Республіки Іран про взаємну | | | | |допомогу в митних справах" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 16. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 13 березня |1 квітня 2005 року |Угода укладена на | |Міністрів України та |2003 року. | |невизначений | |Урядом Італійської |Затверджена постановою КМУ від| |термін | |Республіки про |7 серпня 2003 року N 1373 | | | |адміністративну |( 1373-2003-п ) "Про | | | |взаємодопомогу у |затвердження Угоди між | | | |попередженні, |Кабінетом Міністрів України та| | | |розслідуванні та |Урядом Італійської Республіки | | | |припиненні митних |про адміністративну | | | |порушень ( 380_034 ) |взаємодопомогу у попередженні,| | | | |розслідуванні та припиненні | | | | |митних порушень" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 17. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 30 листопада|Не чинна. |Укладена на | |Міністрів України та |2005 року. |Йорданська сторона |невизначений | |Йорданським |Затверджена постановою КМУ від|не надіслала |термін | |Хашимітським |12 липня 2006 року N 975 |ноту-відповідь про | | |Королівством про |( 975-2006-п ) "Про |виконання нею | | |взаємну допомогу в |затвердження Угоди між |необхідних | | |митних справах |Кабінетом Міністрів України та|внутрішньодержавних | | |( 400_008 ) |Урядом Йорданського |процедур | | | |Хашимітського Королівства про | | | | |взаємну допомогу в митних | | | | |справах" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 18. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 17 вересня |27 квітня 2000 року |Укладена на | |Міністрів України і |1999 року | |п'ятирічний період| |Урядом Республіки | | |з автоматичним | |Казахстан про | | |продовженням | |співробітництво у | | |терміну дії на | |митних справах | | |подальший період | |( 398_049 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 19. |Угода між Урядом |Дата підписання - 22 грудня |18 червня 1998 року |Угода укладена на | |України і Урядом |1997 року | |невизначений | |Китайської Народної | | |термін | |Республіки про | | | | |взаємодопомогу у митних| | | | |справах | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 20. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 30 травня |Не чинна. |Угода укладена на | |Міністрів України та |2003 року. |Корейська сторона не|невизначений | |Урядом Республіки Корея|Затверджена постановою КМУ від|надіслала |термін | |про співробітництво та |3 березня 2004 N 227 |ноту-відповідь про | | |взаємну допомогу в |( 227-2004-п ) "Про |виконання нею | | |митних справах |затвердження Угоди між |внутрішньодержавних | | |( 410_009 ) |Кабінетом Міністрів України і |процедур | | | |Урядом Республіки Корея про | | | | |співробітництво та взаємну | | | | |допомогу в митних справах" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 21. |Угода між Урядом |Дата підписання - 13 жовтня |18 жовтня 2001 року|Угода укладена на | |України і Урядом |2000 року | |невизначений | |Республіки Куба про | | |термін | |взаємну допомогу в | | | | |боротьбі з порушеннями | | | | |митного законодавства | | | | |( 192_030 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 22. |Угода між Урядом |Дата підписання - 23 травня |7 січня 1996 року |Угода укладена на | |України і Урядом |1995 року | |невизначений | |Латвійської Республіки | | |термін | |щодо взаємної допомоги | | | | |у митних питаннях | | | | |( 428_014 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 23. |Угода між Урядом |Дата підписання - 4 серпня |6 січня 1994 року |Термін дії Угоди | |України і Урядом |1993 року | |не визначений | |Литовської Республіки | | | | |про співробітництво в | | | | |боротьбі з порушеннями | | | | |митного законодавства | | | | |( 440_052 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 24. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 8 липня 2003|21 березня 2006 року|Угода укладена на | |Міністрів України і |року. Затверджена постановою | |невизначений | |Урядом Ліванської |Кабінету Міністрів України від| |термін | |Республіки про |3 березня 2004 року N 299 | | | |співробітництво в |( 299-2004-п ) "Про | | | |митних справах |затвердження Угоди між | | | |( 422_006 ) |Кабінетом Міністрів України і | | | | |Урядом Ліванської | | | | |Республіки про співробітництво| | | | |в митних справах". | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 25. |Угода між Урядом |Дата підписання - 6 квітня |1 червня 2006 року |Угода укладена на | |України та Великою |2004 року. Затверджена | |невизначений | |Соціалістичною Народною|постановою КМУ від 5 квітня | |термін | |Лівійською Арабською |2006 року N 444 ( 444-2006-п )| | | |Джамагирією про взаємну|"Про затвердження Угоди між | | | |адміністративну |Урядом України і Великою | | | |допомогу у попередженні|Соціалістичною Народною | | | |розслідуванні та |Лівійською Арабською | | | |припиненні митних |Джамагирією про взаємну | | | |порушень ( 434_022 ) |адміністративну допомогу у | | | | |попередженні, розслідуванні та| | | | |припиненні митних порушень" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 26. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 21 вересня |3 серпня 2008 року |Угода діє протягом| |Міністрів України та |2007 року. | |п'яти років, після| |Урядом Республіки |Затверджена постановою | |чого термін її дії| |Македонія про |Кабінету Міністрів України від| |буде автоматично | |співробітництво в |18 червня 2008 року N 551 | |продовжуватися на | |митних справах |( 551-2008-п ) "Про | |наступні п'ять | |( 807_015 ) |затвердження Угоди між | |років | | |Кабінетом Міністрів | | | | |України та Урядом Республіки | | | | |Македонія про співробітництво | | | | |в митних справах" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 27. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 18 серпня |30 липня 2000 року |Угода діє протягом| |Міністрів України та |1999 року | |п'яти років, після| |Урядом Республіки | | |чого термін її дії| |Молдова про | | |буде автоматично | |співробітництво і | | |продовжуватися на | |взаємодопомогу в митних| | |наступні п'ять | |справах ( 498_400 ) | | |років | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 28. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 10 жовтня |Застосовується |Угода укладена на | |Міністрів України та |2002 року. |тимчасово з дати |невизначений | |Урядом Монголії про |Затверджена постановою КМУ від|підписання в частині|термін | |взаємодопомогу та |17 липня 2003 року N 1104 |що не суперечить | | |співробітництво в |( 1104-2003-п ) "Про |національному | | |митних справах |затвердження Угоди між |законодавству. | | | |Кабінетом Міністрів України і |Монгольська сторона | | | |Урядом Монголії про |не надіслала | | | |взаємодопомогу та |ноту-відповідь про | | | |співробітництво в митних |виконання нею | | | |справах" |необхідних | | | | |внутрішньодержавних | | | | |процедур | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 29. |Угода між Україною та |Дата підписання - 7 червня |1 червня 2007 року |Угода укладена на | |Королівством |2006 року. | |невизначений | |Нідерландів про взаємну|Затверджена Указом Президента | |термін | |адміністративну |України | | | |допомогу в митних |від 20 березня 2007 року | | | |справах ( 528_022 ) |N 219/2007 ( 219/2007 ) "Про | | | | |затвердження Угоди між | | | | |Україною та Королівством | | | | |Нідерландів про взаємну | | | | |адміністративну допомогу в | | | | |митних справах" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 30. |Угода між Урядом |Дата підписання - 15 червня |1 травня 2007 року |Угода укладена на | |України та Урядом |2004 року. | |невизначений | |Королівства Норвегія |Затверджена постановою КМУ від| |термін | |про взаємодопомогу в |14 лютого 2007 року N 209/2007| | | |митних справах |( 209-2007-п ) "Про | | | |( 578_016 ) |затвердження Угоди між Урядом | | | | |України та Урядом Королівства | | | | |Норвегія про взаємодопомогу в | | | | |митних справах" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 31. |Угода між Урядом |Дата підписання - 18 грудня |22 квітня 1996 року |Угода укладена на | |України і Урядом |1995 року | |невизначений | |Республіки Польща про | | |термін | |співробітництво і | | | | |взаємодопомогу у митних| | | | |справах ( 616_017 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 32. |Угода між Урядом |Дата підписання - 24 червня |9 вересня 1993 року |Угода укладена на | |України і Урядом |1993 року | |п'ять років, | |Російської Федерації | | |починаючи з дня | |про співробітництво та | | |набрання нею | |взаємодопомогу в митних| | |чинності, і буде | |справах ( 643_050 ) | | |кожного разу | | | | |автоматично | | | | |продовжуватися на | | | | |наступні п'ять | | | | |років | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 33. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 19 червня |23 грудня 2001 року |Угода укладена на | |Міністрів України та |2000 року. | |п'ять років і | |Урядом Румунії про |Затверджена постановою КМУ від| |автоматично | |взаємодопомогу в митних|6 травня 2001 року N 431 | |продовжуватиметься| |справах ( 642_120 ) |( 431-2001-п ) "Про | |на наступні | | |затвердження Угоди між | |п'ятирічні періоди| | |Кабінетом Міністрів | | | | |України і Урядом Румунії про | | | | |взаємодопомогу в митних | | | | |справах" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 34. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 5 червня |13 липня 2007 року |Угода укладена на | |Міністрів України та |2003 року. | |невизначений | |Урядом Сирійської |Затверджена постановою КМУ від| |термін | |Арабської Республіки |5 квітня 2006 року N 443 | | | |про співробітництво в |( 443-2006-п ) "Про | | | |митних справах |затвердження Угоди між | | | |( 760_019 ) |Кабінетом Міністрів України і | | | | |Урядом Сирійської | | | | |Арабської Республіки про | | | | |співробітництво в митних | | | | |справах" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 35. |Угода між Україною і |Дата підписання - 15 червня |6 квітня 1997 року |Угода укладена на | |Словацької Республікою |1995 року. | |невизначений | |про співробітництво і |Ратифікована Законом України | |термін | |взаємодопомогу в галузі|від 12 липня 1996 року | | | |митної справи |N 333/96-ВР ( 333/96-ВР ) "Про| | | |( 703_661 ) |ратифікацію Угоди між Україною| | | | |і Словацькою Республікою про | | | | |співробітництво і | | | | |взаємодопомогу в галузі митної| | | | |справи" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 36. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 4 лютого |1 серпня 2006 року |Угода укладена на | |Міністрів України і |2004 року. | |невизначений | |Урядом Республіки |Затверджена постановою | |термін | |Словенія про взаємну |Кабінету Міністрів України від| | | |допомогу в митних |5 квітня 2006 року N 445 | | | |справах ( 705_009 ) |( 445-2006-п ) "Про | | | | |затвердження Угоди між | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | |України і Урядом Республіки | | | | |Словенія про взаємну допомогу | | | | |в митних справах" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 37. |Угода між Урядом СРСР і|Дата підписання - 2 червня |Застосовується з 21 |Термін дії Угоди | |Урядом США про |1990 року. |листопада 1997 року |не визначений | |співробітництво та |Правонаступництво Україною за | | | |взаємодопомогу митних |цією Угодою оформлене з 2 | | | |служб цих країн |листопада 1994 року | | | |( 840_240 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 38. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 6 липня 2001|20 квітня 2002 року |Угода діє протягом| |Міністрів України та |року. | |п'яти років, після| |Урядом Республіки |Затверджена постановою КМУ від| |чого вона буде | |Таджикистан про |11 квітня 2002 року N 492 | |автоматично | |співробітництво у |( 492-2002-п ) "Про | |продовжуватися на | |митних справах |затвердження Угоди між | |наступні п'ять | |( 762_007 ) |Кабінетом Міністрів України і | |років | | |Урядом Республіки | | | | |Таджикистан про | | | | |співробітництво у митних | | | | |справах" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 39. |Угода між Урядом |Дата підписання - 27 листопада|5 липня 1997 року |Угода укладена на | |України і Урядом |1996 року | |невизначений | |Турецької Республіки | | |термін | |щодо взаємної допомоги | | | | |у митних питаннях | | | | |( 792_019 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 40. |Угода між Урядом |Дата підписання - 10 жовтня |10 жовтня 1992 року |Термін дії Угоди -| |України і Урядом |1992 року | |до 31 грудня 1993 | |Туркменістану про | | |року, після чого | |проведення узгодженої | | |вона автоматично | |митної політики | | |продовжуватиметься| | | | |на річний строк | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 41. |Угода між Урядом |Дата підписання - 29 січня |29 січня 1998 року |Угода укладена на | |України і Урядом |1998 року | |п'ятирічний період| |Республіки Туркменістан| | |з автоматичним | |про співробітництво і | | |продовженням її | |взаємодопомогу у митних| | |дії на наступний | |справах | | |період | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 42. |Угода між Урядом |Дата підписання - 5 грудня |5 грудня 1996 року |Угода укладена на | |України і Урядом |1996 року | |п'ятирічний період| |Республіки Узбекистан | | |з автоматичним | |про співробітництво у | | |продовженням її | |митних справах | | |дії на наступний | |( 860_072 ) | | |період | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 43. |Угода між Урядом |Дата підписання - 19 травня |31 березня 1996 року|Угода укладена на | |України і Урядом |1995 року | |невизначений | |Угорської Республіки | | |термін | |про взаємодопомогу в | | | | |митних питаннях | | | | |( 348_014 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 44. |Угода між Урядом |Дата підписання - 1 липня 1997|13 квітня 1998 року |Угода укладена на | |України і Урядом |року | |невизначений | |Фінляндської Республіки| | |термін | |про взаємодопомогу у | | | | |митних справах | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 45. |Угода між Урядом |Дата підписання - 9 липня 1997|1 травня 1998 |Угода укладена на | |України і Урядом |року | |невизначений | |Французької Республіки | | |термін | |про взаємну | | | | |адміністративну | | | | |допомогу з метою | | | | |запобігання митним | | | | |порушенням, їх | | | | |розслідування та | | | | |припинення ( 250_065 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 46. |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 31 травня |1 листопада 2008 |Угода укладена на | |Міністрів України і |2007 року. |року |невизначений | |Урядом Республіки |Затверджена постановою КМУ від| |термін | |Хорватія про взаємну |27 серпня 2008 року N 743 | | | |допомогу в митних |( 743-2008-п ) "Про | | | |справах ( 191_026 ) |затвердження Угоди між | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | |України і Урядом Республіки | | | | |Хорватія про взаємну допомогу | | | | |в митних справах" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 47. |Угода між Урядом |Дата підписання - 19 березня |16 листопада 2001 |Термін дії Угоди | |України і Урядом |1997 року. |року |не визначений | |Чеської Республіки щодо|Затверджена постановою КМУ від| | | |взаємної допомоги у |16 листопада 2001 року N 1483 | | | |митних питаннях |( 1483-2001-п ) "Про | | | |( 203_053 ) |затвердження Угоди між Урядом | | | | |України і Урядом Чеської | | | | |Республіки щодо взаємної | | | | |допомоги у митних питаннях" | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| |Угода між Кабінетом |Дата підписання - 17 червня |Не чинна. |Угода укладена на | |Міністрів України та |2009 року |Виконуються |невизначений | |Урядом Чорногорії про | |внутрішньодержавні |термін | |взаємну допомогу в | |процедури, необхідні| | |митних справах | |для набрання | | | | |чинності Угодою | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ДВОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

МІЖВІДОМЧОГО ХАРАКТЕРУ
----------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва договору | Дата підписання, | Дата набрання | Термін дії | з/п | | затвердження, приєднання |чинності для України| | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 1. |Угода між Державним |Дата підписання - 20 травня |20 травня 1993 року |Термін дії Угоди -| |митним комітетом |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |України та Державним | | |року, після чого | |митним комітетом | | |він | |Азербайджанської | | |продовжуватиметься| |Республіки про митне | | |на 1 рік | |оформлення транзитних | | | | |вантажів і багажу | | | | |громадян ( 031_012 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 2. |Угода про процедуру |Дата підписання - 20 травня |20 травня 1993 року |Термін дії Угоди -| |митного оформлення |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |транзитних вантажів і | | |року, після чого | |багажу, а також | | |він | |взаємодію митних | | |продовжуватиметься| |органів України та | | |на 1 рік | |Азербайджанської | | | | |Республіки при такому | | | | |оформленні ( 031_013 )| | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 3. |Угода між Державним |Дата підписання - 20 травня |20 травня 1993 року |Термін дії Угоди -| |митним комітетом |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |України та Державним | | |року, після чого | |митним комітетом | | |він | |Азербайджанської | | |продовжуватиметься| |Республіки про взаємне | | |на 1 рік | |визнання митних | | | | |документів та митних | | | | |забезпечень ( 031_011 )| | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 6. |Угода між Державною |Дата підписання - 3 червня |27 вересня 2004 року|Термін дії Угоди | |митною службою України |2004 року. | |не визначений | |і Державним митним |Затверджена наказом | | | |комітетом |Держмитслужби від 13 серпня | | | |Азербайджанської |2004 року | | | |Республіки про | | | | |співробітництво в | | | | |боротьбі з контрабандою| | | | |і порушеннями митних | | | | |правил, а також з | | | | |незаконним обігом зброї| | | | |боєприпасів, вибухових | | | | |речовин, наркотичних | | | | |засобів, психотропних | | | | |речовин і прекурсорів | | | | |( 031_046 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 7. |Угода між Державною |Дата підписання - 7 вересня |7 вересня 2004 року |Термін дії Угоди | |митною службою України |2004 року | |не визначений | |та Державним митним | | | | |комітетом | | | | |Азербайджанської | | | | |Республіки про | | | | |співробітництво в | | | | |галузі професійної | | | | |підготовки та | | | | |підвищення кваліфікації| | | | |кадрів ( 031_079 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 8. |Меморандум про порядок |Дата підписання - 30 липня |30 липня 1999 року |Укладений на | |надання взаємодопомоги |1999 року | |період дії Угоди | |між Державною митною | | |між Урядом України| |службою України і | | |і Урядом | |Державним митним | | |Азербайджанської | |комітетом | | |Республіки про | |Азербайджанської | | |співробітництво в | |Республіки ( 031_519 ) | | |митних справах від| | | | |24 березня 1997 | | | | |року | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 9. |Протокол між Державним |Дата підписання - 21 липня |21 липня 1992 року |Термін дії | |митним комітетом |1992 року | |Протоколу не | |України та Державним | | |визначений | |митним комітетом | | | | |Республіки Білорусь про| | | | |митне оформлення | | | | |транзитних вантажів | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 10. |Протокол між Державною |Дата підписання - 6 лютого |6 лютого 1998 року |Протокол укладений| |митною службою України |1998 року | |на невизначений | |та Державним митним | | |термін | |комітетом Республіки | | | | |Білорусь. | | | | |(Стосується реалізації | | | | |Угоди між Урядом | | | | |України та Урядом | | | | |Республіки Білорусь про| | | | |вільну торгівлю | | | | |( 112_007 ) від | | | | |17 грудня 1992 року та | | | | |Угоди про | | | | |співробітництво та | | | | |взаємодопомогу в митних| | | | |справах ( 997_222 ) | | | | |від 15 квітня 1994 року| | | | |укладену урядами | | | | |держав-учасниць СНД) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 11. |Протокол про порядок |Дата підписання - 28 вересня |28 вересня 1998 року|Термін дії | |надання взаємодопомоги |1998 року | |Протоколу не | |між Державною митною | | |визначений | |службою України й | | | | |Державним митним | | | | |комітетом Республіки | | | | |Білорусь | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 12. |Протокол між Державною |Дата підписання - 16 жовтня |16 жовтня 2001 року |Термін дії | |митною службою України |2001 року | |Протоколу не | |і Державним митним | | |визначений | |комітетом Республіки | | | | |Білорусь про реалізацію| | | | |Угоди між Кабінетом | | | | |Міністрів України і | | | | |Урядом Республіки | | | | |Білорусь про | | | | |співробітництво й | | | | |взаємодопомогу в митних| | | | |справах ( 112_030 ) | | | | |від 22 вересня 2000 | | | | |року | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 13. |Протокол про порядок |Дата підписання - 12 березня |12 березня 2002 року|Термін дії Угоди -| |взаємодії Державної |2002 року | |3 роки з | |митної служби України й| | |автоматичним | |Державного митного | | |продовженням | |комітету Республіки | | |терміну її дії на | |Білорусь при | | |подальший період | |зіставленні даних | | | | |митної статистики | | | | |торгівлі між Україною і| | | | |Республікою Білорусь | | | | |( 112_138 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 14. |Протокол між Державною |Дата підписання - 27 серпня |27 серпня 2004 року |Термін дії | |митною службою України |2004 року | |Протоколу не | |і Державним митним | | |визначений | |комітетом Республіки | | | | |Білорусь про взаємодію | | | | |з питань контролю | | | | |митної вартості товарів| | | | |що переміщуються через | | | | |митний кордон України і| | | | |Республіки Білорусь | | | | |( 112_136 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 15. |Протокол між Державною |Дата підписання - 27 серпня |12 вересня 2004 року|Термін дії | |митною службою України |2004 року | |Протоколу не | |і Державним митним | | |визначений | |комітетом Республіки | | | | |Білорусь про обмін | | | | |інформацією про товари | | | | |і транспортні засоби, | | | | |що переміщуються через | | | | |митний кордон України і| | | | |Республіки Білорусь | | | | |( 112_137 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 16. |Протокол між Державною |Дата підписання - 4 вересня |4 вересня 2001 року |Укладений на | |митною службою України |2001 року | |період дії Угоди | |та Національним митним | | |між Кабінетом | |агентством Республіки | | |Міністрів України | |Болгарія про реалізацію| | |і Урядом | |Угоди між Кабінетом | | |Республіки | |Міністрів України і | | |Болгарія щодо | |Урядом Республіки | | |співробітництва у | |Болгарія щодо | | |митних справах від| |співробітництва у | | |24 березня 1998 | |митних справах | | |року | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 17. |Меморандум про порядок |Дата підписання - 1 березня |1 березня 2001 року |Укладений на | |подання взаємодопомоги |2001 року | |період дії Угоди | |між Державною митною | | |між Урядом України| |службою України і | | |та Урядом | |Міністерством з | | |Республіки | |державних доходів | | |Вірменія про | |Республіки Вірменія | | |співробітництво і | |( 051_050 ) | | |взаємодопомогу в | | | | |митних справах від| | | | |08.10.94 | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| |Протокол про порядок |Дата підписання - 15 жовтня |Протокол не набрав |Протокол укладений| |взаємодії між Державною|2009 року |чинності. |на невизначений | |митною службою України | |Виконуються |термін | |та Комітетом державних | |внутрішньодержавні | | |доходів при Уряді | |процедури, необхідні| | |Республіки Вірменія | |для набуття чинності| | |з питань обміну митною | |Протоколом. | | |статистичною | | | | |інформацією | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 23. |Угода між Державним |Дата підписання - 13 квітня |13 квітня 1993 року |Термін дії Угоди- | |митним комітетом |1993 року | |5 років з дати | |України і Митним | | |набрання чинності | |комітетом Республіки | | |з продовженням | |Грузія про | | |терміну дії на | |співробітництво в | | |наступний | |боротьбі з незаконним | | |п'ятирічний період| |обігом наркотиків і | | | | |психотропних речовин | | | | |( 268_027 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 24. |Меморандум про порядок |Дата підписання - 4 серпня |4 серпня 2000 року |Укладений на | |подання взаємодопомоги |2000 року | |період дії Угоди | |між Державною митною | | |між Урядом України| |службою України і | | |і Урядом Грузії | |Митним департаментом | | |про | |Міністерства податкових| | |співробітництво у | |доходів Грузії | | |митних справах від| |( 268_100 ) | | |14 лютого 1997 | | | | |року | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 25. |Протокол між Державною |Дата підписання - 22 травня |22 травня 2006 року |Укладений на | |митною службою України |2006 року | |невизначений | |та Міністерством | | |термін | |фінансів Грузії про | | | | |порядок співробітництва| | | | |з питань обміну митною | | | | |статистичною | | | | |інформацією ( 268_072 )| | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 28. |Угода між Державним |Дата підписання - 3 червня |3 червня 1993 року |Термін дії Угоди -| |митним комітетом |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |України та Державним | | |року, після чого | |митним департаментом | | |термін її дії | |Естонської Республіки | | |продовжуватиметься| |про взаємне визнання | | |на 1 рік | |митних документів та | | | | |митних забезпечень | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 29. |Угода між Державним |Дата підписання - 3 червня |3 червня 1993 року |Термін дії Угоди -| |митним комітетом |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |України та Державним | | |року, після чого | |митним департаментом | | |термін її дії | |Естонської Республіки | | |продовжуватиметься| |про митне оформлення | | |на 1 рік | |транзитних вантажів і | | | | |багажу громадян | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 30. |Угода між Державним |Дата підписання - 22 лютого |22 лютого 1993 року |Термін дії - до 31| |митним комітетом |1993 року | |грудня 1993 року, | |України та | | |після чого термін | |Міністерством фінансів | | |її дії | |Республіки Казахстан | | |продовжуватиметься| |про співробітництво у | | |на 1 рік | |боротьбі з контрабандою| | | | |і порушеннями митних | | | | |правил | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 31. |Протокол між Державним |Дата підписання - 22 лютого |22 лютого 1993 року |Термін дії | |митним комітетом |1993 року | |Протоколу не | |України та | | |визначений | |Міністерством фінансів | | | | |Республіки Казахстан | | | | |про митне оформлення | | | | |транзитних вантажів і | | | | |багажу громадян | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 32. |Угода між Державним |Дата підписання - 22 лютого |22 лютого 1993 року |Термін дії Угоди -| |митним комітетом |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |України та | | |року, після чого | |Міністерством фінансів | | |термін її дії | |Республіки Казахстан | | |продовжуватиметься| |про визнання митних | | |на 1 рік. | |документів та митних | | | | |забезпечень | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 33. |Угода про процедуру |Дата підписання - 22 лютого |22 лютого 1993 року |Термін дії Угоди | |митного оформлення |1993 року | |не визначений | |транзитних вантажів та | | | | |співпраці митних | | | | |органів України та | | | | |Республіки Казахстан | | | | |при такому оформленні | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 34. |Протокол між Державною |Дата підписання - 6 червня |6 червня 2006 року |Укладений на | |митною службою України |2006 року | |невизначений | |та Міністерством | | |термін | |фінансів Республіки | | | | |Казахстан про порядок | | | | |взаємодії з питань | | | | |обміну митною | | | | |статистичною | | | | |інформацією ( 398_055 )| | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 35. |Угода між Державним |Дата підписання - 23 лютого |23 лютого 1993 року |Термін дії Угоди -| |митним комітетом |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |України та Державною | | |року, після чого | |митною інспекцією при | | |термін її дії | |Уряді Республіки | | |продовжуватиметься| |Киргизстан про | | |на 1 рік | |співробітництво у | | | | |боротьбі з контрабандою| | | | |і порушеннями митних | | | | |правил ( 795_045 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 36. |Протокол між Державним |Дата підписання - 29 січня |29 січня 1993 року |Термін дії Угоди | |митним комітетом |1993 року | |не визначений | |України та Державною | | | | |митною інспекцією при | | | | |Уряді Республіки | | | | |Киргизстан про митне | | | | |оформлення транзитних | | | | |вантажів ( 417_033 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 37. |Угода між Державним |Дата підписання - 23 лютого |23 лютого 1993 року |Термін дії Угоди -| |митним комітетом |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |України та Державною | | |року, після чого | |митною інспекцією при | | |термін її дії | |Уряді Республіки | | |продовжуватиметься| |Киргизстан про взаємне | | |на 1 рік | |визнання митних | | | | |документів та митних | | | | |забезпечень ( 417_046 )| | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 38. |Угода про процедуру |Дата підписання - 23 лютого |23 лютого 1993 року |Термін дії Угоди | |митного оформлення |1993 року | |не визначений | |транзитних вантажів та | | | | |співпраці митних | | | | |органів України та | | | | |Республіки Киргизстан | | | | |при такому оформленні | | | | |( 417_045 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 39. |Протокол між Державною |Дата підписання - 27 травня |27 травня 2005 року |Укладений на | |митною службою України |2005 року | |невизначений | |та Державною митною | | |термін | |інспекцією при Уряді | | | | |Киргизької Республіки | | | | |про співробітництво в | | | | |галузі обміну даними | | | | |митної статистики | | | | |зовнішньої торгівлі | | | | |( 417_049 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 40. |Протокол між Державною |Дата підписання - 17 вересня |17 вересня 2004 року|Укладений на | |митною службою України |2004 року | |період дії Угоди | |та Генеральною митною | | |між Урядом України| |адміністрацією | | |та Урядом | |Китайської Народної | | |Китайської | |Республіки про | | |Народної | |співробітництво при | | |Республіки про | |обміні статистикою | | |взаємодопомогу в | |зовнішньої торгівлі | | |митних справах від| |( 156_071 ) | | |22 грудня 1997 | | | | |року | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 41. |Меморандум про |Дата підписання - 8 квітня |9 травня 1998 року |На період дії | |виконання Угоди між |1998 року | |Угоди між Урядом | |Урядом України і Урядом| | |України і Урядом | |Латвійської Республіки | | |Латвійської | |щодо взаємної допомоги | | |Республіки щодо | |у митних питаннях | | |взаємодопомоги в | |( 428_031 ) | | |митних справах від| | | | |23 травня 1995 | | | | |року | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 44. |Меморандум про порядок |Дата підписання - 18 квітня |18 квітня 1995 року |Укладений на | |надання взаємодопомоги |1995 року | |період дії Угоди | |між Державним митним | | |між Урядом України| |комітетом України та | | |і Урядом | |Митним департаментом | | |Литовської | |при Міністерстві | | |Республіки про | |фінансів Литовської | | |співробітництво у | |Республіки ( 440_057 )| | |боротьбі з | | | | |порушеннями | | | | |митного | | | | |законодавства від | | | | |4 серпня 1993 року| ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 45. |Угода між Державним |Дата підписання - 20 березня |20 березня 1993 року|Термін дії Угоди -| |департаментом митного |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |контролю Республіки | | |року, після чого | |Молдова і Державним | | |термін її дії | |митним комітетом | | |продовжуватиметься| |України про взаємне | | |на 1 рік | |визнання митних | | | | |документів та митних | | | | |забезпечень ( 498_087 )| | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 46. |Угода між Державним |Дата підписання - 20 березня |20 березня 1993 року|Термін дії Угоди -| |департаментом митного |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |контролю Республіки | | |року, після чого | |Молдова та Державним | | |він | |митним комітетом | | |продовжуватиметься| |України про | | |на 1 рік | |співробітництво у | | | | |боротьбі з контрабандою| | | | |та порушеннями митних | | | | |правил ( 498_030 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 47. |Угода між Державним |Дата підписання - 20 березня |20 березня 1993 року|Термін дії - до 31| |департаментом митного |1993 року | |грудня 1993 року, | |контролю Республіки | | |після чого термін | |Молдова і Державним | | |її дії | |митним комітетом | | |продовжуватиметься| |України про | | |на 1 рік | |співробітництво в | | | | |боротьбі з контрабандою| | | | |та порушеннями митних | | | | |правил ( 498_030 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 48. |Протокол між Державним |Дата підписання - 20 березня |20 березня 1993 року|Термін дії Угоди | |департаментом митного |1993 року | |не визначений | |контролю Республіки | | | | |Молдова і Державним | | | | |митним комітетом | | | | |України про митне | | | | |оформлення транзитних | | | | |вантажів і багажу | | | | |громадян ( 498_086 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 49. |Порядок взаємодії |Дата підписання - 14 липня |14 липня 2000 року |Термін дії в | |Державної митної служби|2000 року | |договорі не | |України і Департаменту | | |визначений | |митного контролю | | | | |Республіки Молдова з | | | | |питань обміну митною | | | | |статистичною | | | | |інформацією ( 498_141 )| | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 50. |Технологічна схема |Дата підписання - 3 липня 2001|3 липня 2001 року |Термін дії | |взаємодії митної варти |року | |Технологічної | |Державної митної служби| | |схеми не | |України та спеціального| | |визначений | |підрозділу ескортування| | | | |і нагляду Митного | | | | |департаменту Республіки| | | | |Молдова ( 498_138 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 51. |Меморандум про порядок |Дата підписання - 10 липня |10 липня 2001 року |На період дії | |подання взаємодопомоги |2001 року | |Угоди між | |Державною митною | | |Кабінетом | |службою України й | | |Міністрів України | |Департаментом митного | | |та Урядом | |контролю Республіки | | |Республіки Молдова| |Молдова ( 498_500 ) | | |про | | | | |співробітництво і | | | | |взаємодопомогу в | | | | |митних справах від| | | | |18 серпня 1999 | | | | |року | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 52. |Протокол між |Дата підписання - 12 січня |12 січня 2004 року |Термін дії | |Адміністрацією |2004 року | |Протоколу - два | |Державної прикордонної | | |роки з | |служби України, | | |автоматичним | |Державною митною | | |продовженням | |службою України і | | |терміну дії | |Департаментом | | | | |прикордонних військ | | | | |Республіки Молдова, | | | | |Митним департаментом | | | | |Республіки Молдова про | | | | |організацію спільного | | | | |контролю в міжнародному| | | | |пункті пропуску для | | | | |автомобільного | | | | |сполучення "Мамалига - | | | | |Крива" ( 498_130 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 53. |Протокол між |Дата підписання - 12 січня |12 січня 2004 року |Термін дії | |Адміністрацією |2004 року | |Протоколу - два | |Державної прикордонної | | |роки з | |служби України, | | |автоматичним | |Державною митною | | |продовженням | |службою України і | | |терміну дії | |Департаментом | | | | |прикордонних військ | | | | |Республіки Молдова, | | | | |Митним департаментом | | | | |Республіки Молдова про | | | | |організацію спільного | | | | |контролю в місцевому | | | | |пункті пропуску для | | | | |автомобільного | | | | |сполучення "Зелена - | | | | |Медвеже" ( 498_127 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 54. |Протокол між |Дата підписання - 12 січня |12 січня 2004 року |Термін дії | |Адміністрацією |2004 року | |Протоколу - два | |Державної прикордонної | | |роки з | |служби України, | | |автоматичним | |Державною митною | | |продовженням | |службою України і | | |терміну дії | |Департаментом | | | | |прикордонних військ | | | | |Республіки Молдова, | | | | |Митним департаментом | | | | |Республіки Молдова про | | | | |організацію спільного | | | | |контролю в міжнародному| | | | |пункті пропуску для | | | | |автомобільного | | | | |сполучення "Рені - | | | | |Джюрджюлешть" | | | | |( 498_131 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 55. |Протокол між |Дата підписання - 12 січня |12 січня 2004 року |Термін дії | |Адміністрацією |2004 року | |Протоколу - два | |Державної прикордонної | | |роки з | |служби України, | | |автоматичним | |Державною митною | | |продовженням | |службою України і | | |терміну дії | |Департаментом | | | | |прикордонних військ | | | | |Республіки Молдова, | | | | |Митним департаментом | | | | |Республіки Молдова про | | | | |організацію спільного | | | | |контролю в міжнародному| | | | |пункті пропуску для | | | | |автомобільного | | | | |сполучення "Россошани -| | | | |Брічень" ( 498_128 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 56. |Протокол між |Дата підписання - 12 січня |12 січня 2004 року |Термін дії | |Адміністрацією |2004 року | |Протоколу - два | |Державної прикордонної | | |роки з | |служби України, | | |автоматичним | |Державною митною | | |продовженням | |службою України і | | |терміну дії | |Департаментом | | | | |прикордонних військ | | | | |Республіки Молдова, | | | | |Митним департаментом | | | | |Республіки Молдова про | | | | |організацію спільного | | | | |контролю в міжнародному| | | | |пункті пропуску для | | | | |автомобільного | | | | |сполучення | | | | |"Кельменці-Ларга" | | | | |( 498_129 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 57. |Протокол про узгодження|Дата підписання - 8 квітня |8 квітня 2004 року |Укладений на | |форми і реквізитів |2004 року | |невизначений | |інформації, яка | | |термін | |передається між | | | | |Державною митною | | | | |службою України і | | | | |Митним департаментом | | | | |Республіки Молдова | | | | |( 498_076 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 58. |Протокол між Державною |Дата підписання - 15 травня |25 травня 2003 року |Протокол укладений| |митною службою України |2003 року | |на невизначений | |й Митним департаментом | | |термін | |Республіки Молдова про | | | | |взаємне визнання | | | | |товаротранспортних, | | | | |комерційних і митних | | | | |документів та митних | | | | |забезпечень ( 498_052 )| | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 59. |Протокол між Державною |Дата підписання - 15 травня |25 травня 2003 року |Протокол укладений| |митною службою України |2003 року | |на невизначений | |й Митним департаментом | | |термін | |Республіки Молдова про | | | | |співробітництво в | | | | |боротьбі з незаконним | | | | |обігом зброї, | | | | |боєприпасів, вибухових | | | | |речовин, наркотичних | | | | |засобів, психотропних | | | | |речовин та прекурсорів | | | | |( 498_059 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 61. |Протокол між Державною |Дата підписання - 21 листопада|21 листопада 2006 |Протокол укладений| |митною службою України |2006 року |року |на невизначний | |та Митною службою | | |термін | |Республіки Молдова про | | | | |організацію обміну | | | | |попередньою інформацією| | | | |про товари та | | | | |транспортні засоби, | | | | |переміщувані через | | | | |державний кордон | | | | |України та Республіки | | | | |Молдова ( 498_110 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 62. |Протокол між Державною |Дата підписання - 27 квітня |27 квітня 2006 року |Укладений на | |митною службою України |2006 року | |невизначний термін| |й Митною службою | | | | |Республіки Молдова про | | | | |взаємодію з питань | | | | |контролю митної | | | | |вартості товарів, які | | | | |переміщуються через | | | | |державний кордон між | | | | |Україною та Республікою| | | | |Молдова ( 498_137 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 64. |Угода між Державним |Дата підписання - 3 серпня |3 серпня 1996 року |Укладена на термін| |митним комітетом |1996 року | |дії Угоди між | |України та Головою | | |Урядом України і | |Головного митного | | |Урядом Республіки | |управління Республіки | | |Польща про | |Польща про зв'язок у | | |співробітництво і | |сфері взаємодопомоги | | |взаємодопомогу у | |( 616_020 ) | | |митних справах від| | | | |18 грудня 1995 | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 65. |Угода між Державною |Дата підписання - 6 червня |6 червня 2003 року |Термін дії Угоди | |митною службою України |2003 року | |невизначений | |та Міністром Фінансів | | | | |Республіки Польща щодо | | | | |обміну інформацією про | | | | |товари і транспортні | | | | |засоби, які перетинають| | | | |українсько-польський | | | | |державний кордон | | | | |( 616_055 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 66. |Протокол між Державною |Дата підписання - 14 квітня |14 квітня 2004 року |Протокол укладений| |митною службою України |2004 року | |на невизначений | |та Міністром Фінансів | | |термін | |Республіки Польща про | | | | |засвідчення документів | | | | |при перевезенні товарів| | | | |автомобільним | | | | |транспортом в пунктах | | | | |пропуску для | | | | |автомобільного | | | | |сполучення ( 616_051 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 67. |Протокол між Державною |Дата підписання - 14 квітня |14 квітня 2004 року |Укладений на | |митною службою України |2004 року | |термін дії Угоди | |та Міністром Фінансів | | |між Урядом України| |Республіки Польща про | | |і Урядом | |співробітництво у сфері| | |Республіки Польща | |митної статистики | | |про | | | | |співробітництво і | | | | |взаємодопомогу у | | | | |митних справах від| | | | |18 грудня 1995 | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 68. |Угода між Державним |Дата підписання - 21 липня |21 липня 1992 року |Укладена на | |митним комітетом |1992 року | |невизначений | |України та Державним | | |термін | |митним комітетом | | | | |Російської Федерації | | | | |про митне оформлення | | | | |транзитних вантажів | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 70. |Протокол про спільний |Дата підписання - 29 січня |29 січня 1996 року |Термін дії | |прикордонний та митний |1996 року | |Протоколу не | |контроль в пунктах | | |визначений | |пропуску через | | | | |державний кордон між | | | | |Україною і Російською | | | | |Федерацією ( 643_202 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 71. |Протокол між Державною |Дата підписання - 28 травня |28 травня 1998 року |Термін дії | |митною службою України |1998 року | |Протоколу не | |та Державним митним | | |визначений | |комітетом Російської | | | | |Федерації щодо | | | | |реалізації Угоди між | | | | |Урядом України і Урядом| | | | |Російської Федерації | | | | |про співробітництво та | | | | |взаємодопомогу в митних| | | | |справах ( 643_278 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 72. |Протокол між Державною |Дата підписання - 28 травня |28 травня 1998 року |Протокол укладений| |митною службою України |1998 року | |на невизначений | |та Державним митним | | |термін дії | |комітетом Російської | | | | |Федерації про | | | | |співробітництво в | | | | |боротьбі з контрабандою| | | | |культурних цінностей | | | | |( 643_277 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 73. |Протокол між Державною |Дата підписання - 28 травня |28 травня 1998 року |Термін дії | |митною службою України |1998 року | |Протоколу не | |і Державним митним | | |визначений | |комітетом Російської | | | | |Федерації про | | | | |співробітництво в | | | | |галузі соціального | | | | |забезпечення | | | | |співробітників митних | | | | |органів ( 643_275 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 74. |Протокол між Державною |Дата підписання - 28 травня |28 травня 1998 року |Протокол укладений| |митною службою України |1998 року | |на невизначений | |і Державним митним | | |термін дії | |комітетом Російської | | | | |Федерації про | | | | |співробітництво в | | | | |галузі підготовки і | | | | |підвищення кваліфікації| | | | |кадрів ( 643_276 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 75. |Протокол між Державною |Дата підписання - 28 травня |28 червня 1997 року |Протокол укладений| |митною службою України |1997 року | |на п'ять років з | |та Державним митним | | |автоматичним | |комітетом Російської | | |продовженням його | |Федерації про | | |дії на наступні | |впорядкування | | |п'ятирічні періоди| |переміщення через | | | | |українсько-російський | | | | |державний кордон | | | | |алкогольних та | | | | |тютюнових виробів | | | | |( 643_123 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 77. |Протокол між Державною |Дата підписання - 5 червня |5 червня 2002 року |Укладений на | |митною службою України |2002 року | |період дії Угоди | |та Державним митним | | |між Урядом України| |комітетом Російської | | |і Урядом | |Федерації щодо | | |Російської | |методологічної та | | |Федерації про | |інформаційної взаємодії| | |співробітництво та| |у сфері митної | | |взаємодопомогу в | |статистики зовнішньої | | |митних справах від| |торгівлі ( 643_271 ) | | |24 червня 1993 | | | | |року | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 78. |Протокол між Державною |Дата підписання - 5 червня |5 червня 2002 року |Укладений на | |митною службою України |2002 року | |період дії Угоди | |та Державним митним | | |між Урядом України| |комітетом Російської | | |і Урядом | |Федерації щодо | | |Російської | |організації обміну | | |Федерації про | |інформацією про товари | | |співробітництво та| |та транспортні засоби, | | |взаємодопомогу в | |які переміщуються | | |митних справах від| |через митний кордон | | |24 червня 1993 | |України і Російської | | |року | |Федерації ( 643_273 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 79. |Протокол між Державною |Дата підписання - 5 червня |5 червня 2002 року |Укладений на | |митною службою України |2002 року | |період дії Угоди | |та Державним митним | | |між Урядом України| |комітетом Російської | | |і Урядом | |Федерації про взаємодію| | |Російської | |при проведенні митного | | |Федерації про | |контролю за | | |співробітництво та| |енергоносіями | | |взаємодопомогу в | |( 643_272 ) | | |митних справах від| | | | |24 червня 1993 | | | | |року | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 80. |Протокол між Державною |Дата підписання - 24 грудня |24 грудня 2003 року |Протокол укладений| |митною службою України |2003 року | |на період дії | |та Державним митним | | |Угоди між Урядом | |комітетом Російської | | |України і Урядом | |Федерації про розвиток | | |Російської | |обміну інформацією щодо| | |Федерації про | |товарів та транспортних| | |співробітництво та| |засобів, які | | |взаємодопомогу в | |переміщуються через | | |митних справах від| |кордон України і | | |24 червня 1993 | |Російської Федерації | | |року | |( 643_209 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 81. |Протокол між Державною |Дата підписання - 24 грудня |24 грудня 2003 року |Протокол укладений| |митною службою України |2003 року | |на період дії | |та Державним митним | | |Угоди між Урядом | |комітетом Російської | | |України і Урядом | |Федерації щодо | | |Російської | |взаємодії з питань | | |Федерації про | |контролю митної | | |співробітництво та| |вартості товарів, які | | |взаємодопомогу в | |переміщуються через | | |митних справах від| |митний кордон України і| | |24 червня 1993 | |Російської Федерації | | |року | |( 643_274 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 82. |Протокол про узгодження|Дата підписання - 19 січня |19 січня 2006 року |Протокол укладений| |форми і реквізитів |2006 року | |на невизначений | |інформації, що | | |термін | |передається між | | | | |Державною митною | | | | |службою України та | | | | |Федеральною митною | | | | |службою Російської | | | | |Федерації ( 643_297 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 83. |Протокол між |Дата підписання - 25 квітня |25 квітня 2008 року |Термін дії в | |Адміністрацією |2008 року | |Протоколі не | |Державної прикордонної | | |визначений | |служби України, | | | | |Державною митною | | | | |службою України і | | | | |Федеральною службою | | | | |безпеки Російської | | | | |Федерації, Федеральною | | | | |митною службою | | | | |Російської Федерації | | | | |про режим роботи | | | | |пунктів пропуску через | | | | |державний кордон між | | | | |Україною і Російською | | | | |Федерацією ( 643_343 )| | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 84. |Протокол між Державною |Дата підписання - 11 листопада|11 листопада 2008 |Термін дії в | |митною службою України |2008 року |року |Протоколі не | |і Федеральною митною | | |визначений | |службою (ФМС Росії) | | | | |щодо організації обміну| | | | |попередньою інформацією| | | | |про товари та | | | | |транспортні засоби, які| | | | |переміщуються через | | | | |митний кордон України і| | | | |Російської Федерації | | | | |( 643_349 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| |Протокол між Державною |Дата підписання - 9 жовтня |9 жовтня 2009 року |Протокол укладений| |митною службою України |2009 року | |на період дії | |і Федеральною митною | | |Угоди між Урядом | |службою (ФМС Росії) про| | |Російської | |співробітництво в | | |Федерації і Урядом| |галузі проведення | | |України про | |експертиз товарів при | | |співробітництво та| |їх митному контролі та | | |взаємодопомогу в | |оформленні | | |митних справах від| | | | |24 червня 1993 | | | | |року | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 85. |Протокол між Державною |Дата підписання - 9 жовтня |9 жовтня 2008 року |Укладений на | |митною службою України |2008 року | |період дії Угоди | |та Митною | | |між Кабінетом | |адміністрацією | | |Міністрів України | |Сирійської Арабської | | |і Урядом | |Республіки про порядок | | |Сирійської | |взаємодії з питань | | |Арабської | |обміну даними митної | | |Республіки про | |статистики взаємної | | |співробітництво в | |торгівлі ( 760_022 ) | | |митних справах від| | | | |5 червня 2003 року| ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 86. |Меморандум між |Дата підписання - 4 квітня |4 квітня 2001 року |Укладений на | |Державною митною |2001 року | |період Угоди між | |службою України і | | |Україною і | |Митним директоратом | | |Словацькою | |Словацької Республіки | | |Республікою про | |щодо практичної | | |співробітництво та| |реалізації положень | | |взаємодопомогу в | |Угоди між Україною і | | |галузі митної | |Словацькою Республікою | | |справи від 15 | |про співробітництво та | | |червня 1995 року | |взаємодопомогу в галузі| | | | |митної справи | | | | |( 703_103 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| |Протокол між Державною |Дата підписання - 18 вересня |18 вересня 2009 року|Протокол укладений| |митною службою України |2009 року | |на невизначений | |та Митним директоратом | | |термін. | |Словацької Республіки | | | | |про організацію обміну | | | | |попередньою інформацією| | | | |про товари та | | | | |транспортні засоби, що | | | | |переміщуються через | | | | |державний кордон | | | | |України і Словацької | | | | |Республіки ( 703_082 )| | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 91. |Угода між Державним |Дата підписання - 20 квітня |20 квітня 1993 року |Термін дії Угоди -| |митним комітетом |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |України та Державним | | |року з | |митним комітетом | | |автоматичним | |Республіки Таджикистан | | |продовженням його | |про співробітництво у | | |на 1 рік | |боротьбі з контрабандою| | | | |і порушеннями митних | | | | |правил | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 92. |Угода про процедуру |Дата підписання - 20 квітня |20 квітня 1993 року |Термін дії в Угоді| |митного оформлення |1993 року | |не визначений | |транзитних вантажів і | | | | |багажу, а також про | | | | |взаємодію митних | | | | |органів України та | | | | |Республіки Таджикистан | | | | |при такому оформленні | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 93. |Угода між Державним |Дата підписання - 20 квітня |20 квітня 1993 року |Термін дії Угоди -| |митним комітетом |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |України та Державним | | |року з | |митним комітетом | | |автоматичним | |Республіки Таджикистан | | |продовженням його | |про взаємне визнання | | |на 1рік | |митних документів та | | | | |митних забезпечень | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 94. |Угода між Державним |Дата підписання - 20 квітня |20 квітня 1993 року |Угода укладена на | |митним комітетом |1993 року | |5 років з | |України і Державним | | |автоматичним | |митним комітетом | | |продовженням | |Республіки Таджикистан | | |терміну дії на | |про співробітництво у | | |наступні | |боротьбі з незаконним | | |п'ятирічні періоди| |обігом наркотиків і | | | | |психотропних речовин | | | | |( 762_002 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 95. |Угода між Державним |Дата підписання - 20 квітня |20 квітня 1993 року |Термін дії в Угоді| |митним комітетом |1993 року | |не визначений | |України і Державним | | | | |митним комітетом | | | | |Республіки Таджикистан | | | | |про митне оформлення | | | | |транзитних вантажів і | | | | |багажу громадян | | | | |( 762_001 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 96. |Протокол між Державним |Дата підписання - 28 січня |28 січня 1993 року |Термін дії | |митним комітетом |1993 року | |Протоколу не | |України та Державною | | |визначений | |митницею Туркменістану | | | | |щодо митного оформлення| | | | |транзитних вантажів | | | | |( 795_039 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 97. |Угода між Державним |Дата підписання - 25 лютого |25 лютого 1993 року |Термін дії Угоди -| |митним комітетом |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |України та Державною | | |року з | |митницею Туркменістану | | |автоматичним | |про співробітництво в | | |продовженням його | |боротьбі з контрабандою| | |на 1 рік | |та порушеннями митних | | | | |правил ( 795_045 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 98. |Угода між Державним |Дата підписання - 25 лютого |25 лютого 1993 року |Термін дії Угоди -| |митним комітетом |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |України та Державною | | |року з | |митницею Туркменістану | | |автоматичним | |про взаємне визнання | | |продовженням його | |митних документів і | | |на 1 рік | |митних забезпечень | | | | |( 795_042 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 99. |Угода про процедуру |Дата підписання - 25 лютого |25 лютого 1993 року |Термін дії Угоди | |митного оформлення |1993 року | |невизначений | |транзитних вантажів та | | | | |взаємодію митних | | | | |органів України і | | | | |Туркменістану при | | | | |такому оформленні | | | | |( 795_047 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 100.|Угода між Державним |Дата підписання - 20 лютого |20 лютого 1993 року |Угода укладена на | |митним комітетом |1993 року | |невизначений | |України та Державним | | |термін | |митним комітетом | | | | |Республіки Узбекистан | | | | |про співробітництво у | | | | |боротьбі з контрабандою| | | | |та порушеннями митних | | | | |правил | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 101.|Угода між Державним |Дата підписання - 20 лютого |20 лютого 1993 року |Термін дії Угоди -| |митним комітетом |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |України та Державним | | |року з | |митним комітетом | | |автоматичним | |Республіки Узбекистан | | |продовженням його | |про взаємне визнання | | |на 1 рік | |митних документів та | | | | |митних забезпечень | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 102.|Угода між Державним |Дата підписання - 20 лютого |20 лютого 1993 року |Укладена на | |митним комітетом |1993 року | |невизначений | |України та Державним | | |термін | |митним комітетом | | | | |Республіки Узбекистан | | | | |про митне оформлення | | | | |транзитних вантажів і | | | | |багажу громадян | | | | |( 860_042 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 103.|Угода між Державним |Дата підписання - 20 лютого |20 лютого 1993 року |Укладена на | |митним комітетом |1993 року | |невизначений | |України та Державним | | |термін | |митним комітетом | | | | |Республіки Узбекистан | | | | |про співробітництво у | | | | |боротьбі з незаконним | | | | |обігом наркотичних | | | | |засобів і психотропних | | | | |речовин | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 104.|Угода між Державним |Дата підписання - 20 лютого |20 лютого 1993 року |Термін дії Угоди -| |митним комітетом |1993 року | |до 31 грудня 1993 | |України та Державним | | |року з | |митним комітетом | | |автоматичним | |Республіки Узбекистан | | |продовженням його | |про співробітництво в | | |на 1рік | |галузі затримання та | | | | |повернення культурних | | | | |цінностей, що були | | | | |незаконно вивезені і | | | | |ввезені | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 105.|Меморандум між |Дата підписання - 20 травня |20 травня 1999 року |Термін дії | |Державною митною |1999 року | |Меморандуму не | |службою України і | | |визначений | |Державним митним | | | | |комітетом Республіки | | | | |Узбекистан про порядок | | | | |надання взаємодопомоги | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 106.|Протокол між Державною |Дата підписання - 20 травня |20 травня 1999 року |Термін дії | |митною службою України |1999 року | |Протоколу | |і Державним митним | | |невизначений | |комітетом Республіки | | | | |Узбекистан з питань | | | | |митної оцінки і | | | | |верифікації | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 107.|Протокол про порядок |Дата підписання - 19 лютого |19 лютого 2007 року |Протокол укладений| |взаємодії між Державною|2007 року | |на невизначений | |митною службою України | | |термін | |та Державним митним | | | | |комітетом Республіки | | | | |Узбекистан з питань | | | | |обміну митною | | | | |статистичною | | | | |інформацією ( 860_066) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 108.|Протокол між Державним |Дата підписання - 13 грудня |13 грудня 1993 року |Термін дії | |комітетом у справах |1993 року | |Протоколу | |охорони державного | | |невизначений | |кордону України, | | | | |Державним митним | | | | |комітетом України і | | | | |Прикордонною охороною | | | | |Угорської Республіки, | | | | |Управлінням | | | | |митно-фінансової | | | | |охорони Угорської | | | | |Республіки про спільні | | | | |заходи щодо | | | | |упорядкування руху | | | | |автотранспорту через | | | | |українсько-угорський | | | | |державний кордон | | | | |( 348_050 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 109.|Протокол між Державною |Дата підписання - 11 листопада|11 листопада 2002 |Укладений на | |митною службою України |2002 року |року |період дії Угоди | |та Митною і фінансовою | | |між Урядом України| |охороною Угорської | | |і Урядом Угорської| |Республіки щодо | | |Республіки про | |організації обміну | | |взаємну допомогу в| |інформацією про товари | | |митних питаннях | |та транспортні засоби, | | |від 19 травня 1995| |які переміщуються | | |року | |через митний кордон | | | | |України і Угорської | | | | |Республіки ( 348_045 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 110.|Меморандум між |Дата підписання - 11 листопада|11 листопада 2002 |Меморандум | |Державною митною |2002 року |року |укладений на | |службою України та | | |період дії Угоди | |Митною і фінансовою | | |між Урядом України| |охороною Угорської | | |і Урядом Угорської| |Республіки щодо | | |Республіки про | |практичної реалізації | | |взаємну допомогу в| |положень Угоди між | | |митних питаннях | |Урядом України і Урядом| | |від 19 травня 1995| |Угорської Республіки | | |року | |про взаємну допомогу в | | | | |митних питаннях | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 111.|Протокол між Державною |Дата підписання - 8 грудня |1 січня 2004 року |Протокол укладений| |митною службою України |2003 року | |на невизначений | |і Службою Митної і | | |термін | |фінансової охорони | | | | |Угорської Республіки | | | | |про порядок взаємодії з| | | | |питань обміну даними | | | | |митної статистики | | | | |зовнішньої торгівлі | | | | |( 348_046 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 112.|Протокол між Державною |Дата підписання - 8 грудня |8 грудня 2003 року |Протокол укладений| |митною службою України |2003 року | |на період дії | |та Службою Митної і | | |Угоди між Урядом | |фінансової охорони | | |України і Урядом | |Угорської Республіки | | |Угорської | |про співробітництво в | | |Республіки про | |галузі контролю митної | | |взаємну допомогу в| |вартості товарів, які | | |митних питаннях | |переміщуються через | | |від 19 травня 1995| |митний кордон України | | |року | |та Угорської Республіки| | | | |( 348_047 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 113.|Меморандум про |Дата підписання - 28 вересня |28 жовтня 2000 року |Термін дії | |практичне застосування |2000 року | |Меморандуму не | |Угоди між Урядом | | |визначений | |України і Урядом | | | | |Фінляндської Республіки| | | | |про взаємну допомогу в | | | | |митних справах | | | | |( 246_200 ) | | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| |Протокол між Державною |Дата підписання - 17 вересня |17 вересня 2009 року|Протокол укладений| |митною службою України,|2009 року | |на невизначений | |Державним комітетом | | |термін | |статистики України, | | | | |чеським статистичним | | | | |управлінням і | | | | |Генеральним митним | | | | |директоратом Чеської | | | | |республіки про | | | | |співробітництво у сфері| | | | |обміну митною та | | | | |статистичною | | | | |інформацією ( 203_056 )| | | | ----+-----------------------+------------------------------+--------------------+------------------| 114.|Протокол про |Дата підписання - 5 листопада |5 листопада 2004 |Термін дії | |співробітництво у |2004 року |року |Протоколу не | |боротьбі з обігом | | |визначений | |контрафактної | | | | |фонографічної продукції| | | | |( 976_002 ) | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
БАГАТОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

МІЖУРЯДОВОГО ТА МІЖВІДОМЧОГО ХАРАКТЕРУ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва договору | Дата підписання, | Дата набрання | Термін дії | Примітки | з/п| | затвердження, приєднання |чинності для України| | | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 1. |Конвенція про створення|Приєднання України відбулось |Дата набуття |Термін дії цієї |Конвенція | |Ради Митного |згідно з Постановою Верховної |чинності для України|Конвенції не |укладена під | |Співробітництва |Ради України від 19 червня |- 26 червня 1992 |обмежений, однак у |егідою Ради ВМО.| |( 995_184 ) 1952 р. |1992 року N 2479 ( 2479-12 ) |року |будь-який час по |Дата підписання | |Неофіційна назва - |"Про приєднання України до | |закінченні п'яти |- 15 грудня 1950| |Конвенція про Раду |Конвенції про створення Ради | |років із дня |року. | |Митного Співробітництва|митного співробітництва 1950 | |набуття нею |Дата набуття | |1952 року |року" | |чинності згідно з |чинності - 04 | | | | |пунктом a) Статті |листопада 1952 | | | | |XVII кожна |року | | | | |Договірна Сторона | | | | | |може вийти з цієї | | | | | |Конвенції | | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 2. |Міжнародна Конвенція |Приєднання України відбулось |Дата набуття |Конвенція має |Конвенція | |про взаємну |згідно з Указом Президента |чинності для України|невизначений термін|укладена під | |адміністративну |України від 23 травня 2000 |- 11 липня 2000 року|дії |егідою Ради ВМО.| |допомогу у відверненні,|року N 699/2000 ( 699/2000 ) | | |Адмініструється | |розслідуванні та |"Про приєднання України до | | |ВМО. | |припиненні порушень |Міжнародної конвенції про | | |Дата підписання | |митного законодавства |взаємну адміністративну | | |- 9 червня 1977| |( 995_926 ). |допомогу у відверненні, | | |року. | |Неофіційна назва - |розслідуванні та припиненні | | |Дата набуття | |Найробійська Конвенція |порушень митного законодавства| | |чинності - 21 | |1977 року. |та додатків I, II, III, V, VI,| | |травня 1980 року| | |VII, VIII до неї") | | | | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 3. |Міжнародна конвенція |Приєднання України згідно з |Дата набуття |Конвенція має |Конвенція | |про Гармонізовану |Указом Президента України від |чинності для України|невизначений термін|укладена під | |систему опису та |17 травня 2002 року N 466 |- 1 січня 2004 року |дії. |егідою Ради ВМО.| |кодування товарів |( 466/2002 ) "Про приєднання | | |Адмініструється | |( 995_079 ) 1986 року.|України до Міжнародної | | |ВМО. | |Неофіційна назва - |конвенції про Гармонізовану | | |Дата підписання | |Конвенція ГС 1986 року |систему опису та кодування | | |- 18 червня 1983| | |товарів" | | |року із змінами | | | | | |і доповненнями, | | | | | |внесеними | | | | | |Протоколом від | | | | | |24 червня 1986 | | | | | |року. | | | | | |Дата набуття | | | | | |чинності - 1 | | | | | |січня 1988 року | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 4. |Конвенція про тимчасове|Приєднання України згідно із |Дата набуття |Конвенція укладена |Конвенція | |ввезення ( 995_472 ). |Законом України від 24 березня|чинності для України|на невизначений |укладена під | |Неофіційна назва - |2004 року N 1661-IV ( 1661-15)|- 22 вересня 2004 |термін |егідою ВМО. | |Стамбульська Конвенція |"Про приєднання України до |року | |Адмініструється | |1990 року |Конвенції про тимчасове | | |ВМО. | | |ввезення" | | |Дата підписання | | | | | |- 26 червня 1990| | | | | |року. | | | | | |Дата набуття | | | | | |чинності - | | | | | |27.11.1993 | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 5. |Митна конвенція, що |Україна підписала цю Конвенцію|Дата набуття |Якщо кількість |Конвенція | |стосується контейнерів |22 жовтня 1973 року. Конвенцію|чинності для України|Договірних Сторін |укладена під | |( 995_c34 ) 1972 року. |ратифіковано Президією |- 1 березня 1977 |стане менше п'яти |егідою ЄЕК ООН. | |Неофіційна назва - |Верховної Ради УРСР 26 липня |року |протягом будь-якого|Адмініструється | |Женевська Конвенція |1976 року | |12-и місячного |ВМО. | |1972 року | | |періоду, Конвенція |Дата підписання | | | | |втрачає чинність |- 02 грудня 1972| | | | |після закінчення |року. | | | | |такого |Дата набуття | | | | |дванадцятимісячного|чинності - 06 | | | | |періоду |грудня 1975 року| ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 6. |Митна конвенція про |Правонаступництво України |Дата набуття |Якщо кількість |Укладена під | |міжнародне перевезення |оформлено згідно із Законом |чинності для України|Договірних Сторін |егідою ЄЕК ООН. | |вантажів із |України від 15 липня 1994 року|- 8 грудня 1982 |стане менше п'яти |Адмініструється | |застосуванням книжки |N 117 ( 117/94-ВР ) "Про |року. |протягом будь-якого|ВМО. | |МДП ( 995_012 ) |участь України у Митній |Дата набрання |12-и місячного |Дата підписання | |Неофіційна назва - |конвенції про міжнародне |чинності для України|періоду, Конвенція |- 14 листопада | |Конвенція МДП 1975 року|перевезення вантажів із |після оформлення |втрачає чинність |1975 року. | | |застосуванням книжки МДП |правонаступництва - |після закінчення |Дата набуття | | |(Конвенції МДП 1975 року)" |11 жовтня 1994 року |такого |чинності - 20 | | | | |дванадцятимісячного|березня 1978 | | | | |періоду |року | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 7. |Міжнародна конвенція |Приєднання України згідно з |Дата набуття |Якщо кількість |Укладена в | |про узгодження умов |Указом Президента України від |чинності для України|Договірних Сторін |рамках ЄЕК ООН. | |проведення контролю |04 липня 2002 року N 616/2002 |- 12 грудня 2003 |стане менше п'яти |Адмініструється | |вантажів на кордонах |( 616/2002 ) "Про приєднання |року |протягом будь-якого|ВМО. | |( 995_267 ). |України до Міжнародної | |12-и місячного |Дата підписання | |Неофіційна назва - |конвенції про узгодження умов | |періоду, Конвенція |- 21 жовтня 1982| |Женевська Конвенція |проведення контролю вантажів | |втрачає чинність |року | |1982 року |на кордонах" | |після закінчення | | | | | |такого | | | | | |дванадцятимісячного| | | | | |періоду | | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 8. |Протокол про надання |Дата підписання - 14 червня |1 березня 1998 року |Угода укладена на |Договірні | |адміністративними |1994 року. | |початковий період |сторони - | |органами взаємної |Ратифікований згідно із | |тривалістю десять |держави-члени | |допомоги у вирішенні |Законом України "Про | |років. |ЄС: згідно з УПС| |митних питань |ратифікацію Угоди про | |Угода автоматично |від 14 червня | |( 998_012 ) (невід'ємна|партнерство і співробітництво | |подовжується на |1994 року: | |частина Угоди про |між Україною і Європейськими | |один рік, якщо одна|Республіка | |партнерство та |Співтовариствами та їх | |із Сторін за шість |Австрія, | |співробітництво між |державами-членами" від 10 | |місяців до |Королівство | |Європейськими |листопада 1994 року | |закінчення строку |Бельгія, | |Співтовариствами і |N 237/94-ВР ( 237/94-ВР ). | |дії Угоди не |Королівство | |Україною). | | |сповістить іншу |Данія, | |Скорочена назва | | |Сторону у письмовій|Федеративна | |договору - УПС | | |формі про свій |Республіка | | | | |намір денонсувати |Німеччина, | | | | |Угоду. |Грецька | | | | | |Республіка, | | | | | |Королівство | | | | | |Іспанія, | | | | | |Французька | | | | | |Республіка, | | | | | |Ірландія, | | | | | |Італійська | | | | | |Республіка, | | | | | |Велике | | | | | |Герцогство | | | | | |Люксембург, | | | | | |Королівство | | | | | |Нідерландів, | | | | | |Португальська | | | | | |Республіка, | | | | | |Фінляндська | | | | | |Республіка, | | | | | |Королівство | | | | | |Швеція, | | | | | |Сполучене | | | | | |Королівство | | | | | |Великобританії | | | | | |та Північної | | | | | |Ірландії. | | | | | |29 квітня 2004 | | | | | |року до УПС | | | | | |приєднались | | | | | |Чеська | | | | | |Республіка, | | | | | |Естонська | | | | | |Республіка, | | | | | |Республіка Кіпр | | | | | |Латвійська | | | | | |Республіка, | | | | | |Литовська | | | | | |Республіка, | | | | | |Угорська | | | | | |Республіка, | | | | | |Республіка | | | | | |Мальта, | | | | | |Республіка | | | | | |Польща, | | | | | |Республіка | | | | | |Словенія, | | | | | |Словацька | | | | | |Республіка. | | | | | |27 травня 2007 | | | | | |року до УПС | | | | | |приєднались | | | | | |Республіка | | | | | |Болгарія, | | | | | |Румунія | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 9. |Угода про |Дата підписання - 15 квітня |Набула чинності для |Угода укладена на |Міжнародний | |співробітництво та |1994 року. |України - 31 січня |п'ять років з |договір, | |взаємодопомогу в митних|Ратифікована згідно із Законом|2000 року |автоматичним |укладений в | |справах ( 997_222 ) |України від 15 грудня 1999 | |продовженням |рамках СНД. | | |року N 1301-XIV ( 1301-14 ) | |терміну дії на |Договірні | | |"Про ратифікацію Угоди про | |наступний |сторони - Уряди | | |співробітництво та | |п'ятирічний період |Республіки | | |взаємодопомогу в митних | | |Таджикистан, | | |справах" | | |Республіки | | | | | |Узбекистан, | | | | | |Республіки | | | | | |Казахстан, | | | | | |Республіки | | | | | |Молдова, | | | | | |Азербайджанської| | | | | |Республіки, | | | | | |Киргизької | | | | | |Республіки, | | | | | |Російської | | | | | |Федерації, | | | | | |Республіки | | | | | |Вірменія, | | | | | |Республіки | | | | | |Білорусь, | | | | | |України | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 10.|Угода про спрощення та |Дата підписання - 8 липня 1994|1 вересня 1994 року |Угода укладена на |Міжнародний | |уніфікацію процедур |року | |п'ять років з |договір, | |митного оформлення на | | |автоматичним |укладений в | |митних кордонах | | |продовженням |рамках СНД. | |( 997_701 ) | | |терміну дії на |Договірні | | | | |наступний |сторони - митні | | | | |п'ятирічний період |відомства | | | | | |Азербайджанської| | | | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Вірменія, | | | | | |Республіки | | | | | |Білорусь, Грузії| | | | | |Республіки | | | | | |Казахстан, | | | | | |Киргизької | | | | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Молдова, | | | | | |Російської | | | | | |Федерації, | | | | | |Республіки | | | | | |Таджикистан, | | | | | |Республіки | | | | | |Туркменістан, | | | | | |Республіки | | | | | |Узбекистан, | | | | | |України | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 11.|Угода про взаємодію і |Дата підписання - 8 липня 1994|8 липня 1994 року |Укладена на |Міжнародний | |співробітництво митних |року | |п'ятирічний період |договір, | |служб в боротьбі з | | |з подальшим |укладений в | |незаконним обігом | | |продовженням |рамках СНД. | |наркотичних засобів та | | |терміну дії на |Договірні | |психотропних речовин | | |п'ятирічний період |сторони - митні | |( 997_507 ) | | | |відомства | | | | | |Азербайджанської| | | | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Вірменія, | | | | | |Республіки | | | | | |Білорусь, Грузії| | | | | |Республіки | | | | | |Казахстан, | | | | | |Киргизької | | | | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Молдова, | | | | | |Російської | | | | | |Федерації, | | | | | |Республіки | | | | | |Таджикистан, | | | | | |Республіки | | | | | |Туркменістан, | | | | | |Республіки | | | | | |Узбекистан, | | | | | |України. | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 12.|Угода про |Дата підписання - 23 листопада|23 листопада 1994 |Укладена на |Міжнародний | |співробітництво у сфері|1994 року |року |п'ятирічний період |договір, | |підготовки та | | |з подальшим |укладений в | |підвищення кваліфікації| | |продовженням |рамках СНД. | |митних працівників | | |терміну дії на |Договірні | | | | |п'ятирічний період.|сторони -митні | | | | | |відомства | | | | | |Азербайджанської| | | | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Вірменія, | | | | | |Республіки | | | | | |Білорусь, Грузії| | | | | |Республіки | | | | | |Казахстан, | | | | | |Киргизької | | | | | |Республіки, | | | | | |Республіка | | | | | |Молдова, | | | | | |Російської | | | | | |Федерації, | | | | | |Республіки | | | | | |Таджикистан, | | | | | |Туркменістану, | | | | | |Республіки | | | | | |Узбекистан, | | | | | |України. | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 13.|Угода про |Дата підписання - 15 квітня |Для України набрала |Укладена на |Міжнародний | |співробітництво митних |1994 року. |чинності |п'ятирічний період |договір, | |служб з питань |Затверджена постановою КМУ від|14 жовтня 1999 року |з подальшим |укладений в | |затримання та |24 квітня 1999 року N 689 | |продовженням |рамках СНД. | |повернення культурних |( 689-99-п ) "Про затвердження| |терміну дії на |Договірні | |цінностей, що незаконно|Угоди про співробітництво | |наступний |сторони - уряди | |вивозяться та ввозяться|митних служб з питань | |п'ятирічний період |Азербайджанської| |( 997_739 ) |затримання та повернення | | |Республіки, | | |культурних цінностей, що | | |Республіки | | |незаконно вивозяться та | | |Вірменія, | | |ввозяться" | | |Республіки | | | | | |Білорусі, Грузії| | | | | |Республіки | | | | | |Казахстан, | | | | | |Киргизької | | | | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Молдова, | | | | | |Російської | | | | | |Федерації, | | | | | |Республіки | | | | | |Таджикистан, | | | | | |Туркменістану, | | | | | |Республіки | | | | | |Узбекистану, | | | | | |України. | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 14.|Угода про порядок |Дата підписання - 8 червня |1 вересня 1995 року |Угода укладена на |Міжнародний | |митного оформлення |1995 року. | |п'ятирічний період |договір, | |товарів, які походять з| | |з автоматичним |укладений в | |митних територій | | |продовженням |рамках СНД. | |держав-учасниць | | |терміну дії на |Договірні | |Співдружності | | |наступний |сторони - митні | |Незалежних Держав та | | |п'ятирічний період |служби | |переміщуваних між ними | | | |Азербайджанської| |відповідно до митного | | | |Республіки, | |режиму випуску для | | | |Республіки | |вільного обігу | | | |Вірменія, | |( 997_700 ) | | | |Республіки | | | | | |Білорусь, Грузії| | | | | |Республіки | | | | | |Казахстан, | | | | | |Киргизької | | | | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Молдова, | | | | | |Російської | | | | | |Федерації, | | | | | |Республіки | | | | | |Таджикистан, | | | | | |Республіки | | | | | |Туркменістан, | | | | | |Республіки | | | | | |Узбекистан, | | | | | |України | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 15.|Протокол про розробку |Дата підписання - 14 вересня |14 вересня 1995 року|Термін дії у |Міжнародний | |єдиної інструкції про |1995 року | |Протоколі не |договір, | |порядок заповнення | | |зазначений |укладений в | |вантажної митної | | | |рамках СНД. | |декларації на товари, | | | |Договірні | |переміщувані через | | | |Сторони - митні | |кордони держав-учасниць| | | |служби | |Співдружності | | | |Азербайджанської| |Незалежних Держав | | | |Республіки, | |відповідно до митних | | | |Республіки | |режимів експорту та | | | |Білорусь, Грузії| |випуску для вільного | | | |Республіки | |обігу ( 997_429 ) | | | |Казахстан, | | | | | |Киргизької | | | | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Молдова, | | | | | |Російської | | | | | |Федерації, | | | | | |Республіки | | | | | |Таджикистан, | | | | | |Республіки | | | | | |Туркменістан, | | | | | |Республіки | | | | | |Узбекистан, | | | | | |України | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 16.|Протокол про єдині |Дата підписання - 20 лютого |20 лютого 1997 року |Термін дії у |Міжнародний | |принципи організації |1997 року | |Протоколі не |договір, | |митного контролю за | | |зазначений |укладений в | |переміщенням та при | | | |рамках СНД. | |оформленні підакцизних | | | |Договірні | |товарів, що підлягають | | | |сторони - митні | |маркуванню ( 997_425 ) | | | |служби | | | | | |Республіки | | | | | |Білорусь, | | | | | |Республіки | | | | | |Казахстан, | | | | | |Киргизької | | | | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Молдова, | | | | | |Російської | | | | | |Федерації, | | | | | |Республіки | | | | | |Таджикистан, | | | | | |Республіки | | | | | |Узбекистан, | | | | | |України | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 17.|Протокол про єдиний |Дата підписання - 26 лютого |26 лютого 1998 року |Укладений на |Міжнародний | |порядок стягування |1998 року | |невизначений термін|договір, | |митних платежів в | | | |укладений в | |державах-учасницях СНД | | | |рамках СНД. | |( 997_510 ) | | | |Договірні | | | | | |сторони - митні | | | | | |служби | | | | | |Азербайджанської| | | | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Білорусь, Грузії| | | | | |Республіки | | | | | |Казахстан, | | | | | |Киргизької | | | | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Молдова, | | | | | |Російської | | | | | |Федерації, | | | | | |Республіки | | | | | |Таджикистан, | | | | | |Республіки | | | | | |Узбекистан, | | | | | |України | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 18.|Угода про порядок |Дата підписання - 8 жовтня |Чинна для України з |Угода чинна |Міжнародний | |митного оформлення та |1999 року. |13 квітня 2000 року |протягом п'яти |договір, | |митного контролю |Затверджена постановою КМУ від| |років з дати |укладений в | |товарів, що |17 лютого 2000 року N 338 | |набрання ним |рамках СНД. | |переміщуються між |( 338-2000-п ) "Про | |чинності з |Угода чинна з 13| |державами - учасницями |затвердження Угоди про порядок| |подальшим |квітня 2000 | |Угоди про створення |митного оформлення та митного | |продовженням |року. | |зони вільної торгівлі |контролю товарів, що | |терміну дії на |Договірні | |( 997_267 ) |переміщуються між державами - | |наступний |сторони - уряди | | |учасницями Угоди про створення| |п'ятирічний період |Азербайджанської| | |зони вільної торгівлі" | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Вірменія, Грузії| | | | | |Республіки | | | | | |Казахстану, | | | | | |Киргизької | | | | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Молдова, | | | | | |Російської | | | | | |Федерації, | | | | | |Республіки | | | | | |Таджикистан, | | | | | |Республіки | | | | | |Узбекистан, | | | | | |України. | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 19.|Протокол про порядок |Дата підписання - 8 жовтня |Чинний для України з|Угода чинна |Міжнародний | |взаємодії митних служб |1999 року. |30 травня 2000 року |протягом п'яти |договір, | |держав - учасниць |Затверджений постановою КМУ | |років з дати |укладений в | |Співдружності |від 17 лютого 2000 року N 337 | |набрання ним |рамках СНД. | |Незалежних Держав при |( 337-2000-п ) "Про | |чинності з |Протокол чинний | |перевезенні спеціальних|затвердження Протоколу про | |подальшим |з 30 травня 2000| |вантажів і продукції |порядок взаємодії митних служб| |продовженням |року. | |військового призначення|держав - учасниць | |терміну дії на |Договірні | |( 997_266 ) |Співдружності Незалежних | |наступний |сторони - уряди | | |Держав при перевезенні | |п'ятирічний період |Республіки | | |спеціальних вантажів і | | |Вірменія, | | |продукції військового | | |Республіки | | |призначення" | | |Казахстан, | | | | | |Киргизької | | | | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Молдова, | | | | | |Російської | | | | | |Федерації, | | | | | |Республіки | | | | | |Таджикистан, | | | | | |Республіки | | | | | |Узбекистан, | | | | | |України. | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 20.|Угода про порядок |Дата підписання - 4 червня |7 травня 2001 року |Угода укладена на |Міжнародний | |транзиту через |1999 року | |термін 5 років з |договір, | |території держав - | | |дня набуття нею |укладений в | |учасниць СНД | | |чинності |рамках СНД. | |( 997_202 ) | | | |Договірні | | | | | |сторони - уряди | | | | | |Азербайджанської| | | | | |Республіки, | | | | | |Республіки | | | | | |Молдова, | | | | | |Республіки | | | | | |Вірменія, | | | | | |Російської | | | | | |Федерації, | | | | | |Республіки | | | | | |Білорусь, | | | | | |Республіки | | | | | |Таджикистан, | | | | | |Грузії, | | | | | |Туркменістану, | | | | | |Республіки | | | | | |Казахстан, | | | | | |Республіки | | | | | |Узбекистан, | | | | | |Киргизької | | | | | |Республіки, | | | | | |України | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 22.|Протокол про обмін |Дата підписання - 21 листопада|21 листопада 2008 |Укладений на період|Міжнародний | |попередньою інформацією|2008 року |року |дії Угоди про |договір, | |про товари і | | |співробітництво та |укладений в | |транспортні засоби, | | |взаємодопомогу в |рамках СНД. | |переміщувані через | | |митних справах |Договірні | |митні кордони | | |від 15 квітня 1994 |сторони - митні | |держав-учасниць | | |року |служби | |Співдружності | | | |Азербайджанської| |Незалежних Держав | | | |Республіки, | |( 997_j35 ) | | | |Республіки | | | | | |Молдова, | | | | | |Республіки | | | | | |Вірменія, | | | | | |Російської | | | | | |Федерації, | | | | | |Республіки | | | | | |Білорусь, | | | | | |Республіки | | | | | |Таджикистан, | | | | | |Республіки | | | | | |Казахстан, | | | | | |Республіки | | | | | |Узбекистан, | | | | | |Киргизької | | | | | |Республіки, | | | | | |України. | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 27.|Угода про взаємну |Дата підписання - 4 липня 2003|Набрала чинності 6 |Термін дії Угоди не|Договірні | |допомогу й |року. |липня 2004 року (для|визначений. |сторони - уряди | |співробітництво в |Затверджена постановою КМУ від|України, | |України, Грузії,| |митних справах між |11 березня 2004 року N 309 |Азербайджанської | |Азербайджанської| |урядами держав-учасниць|( 309-2004-п ) "Про |Республіки та | |Республіки, | |ГУУАМ ( 998_167 ) |затвердження Угоди про взаємну|Республіки | |Республіки | | |допомогу й співробітництво в |Узбекистан) | |Молдови. | | |митних справах між урядами | | | | | |держав - учасниць ГУУАМ" | | | | ---+-----------------------+------------------------------+--------------------+-------------------+----------------| 28.|Меморандум про |Дата підписання - 4 липня 2003|Чинний для України з|Укладений на |Договірні | |взаєморозуміння між |року |26 листопада 2003 |невизначений термін|сторони - уряди | |державами-учасницями | |року | |України, Грузії,| |ГУУАМ зі сприяння | | | |Азербайджанської| |торгівлі та | | | |Республіки, | |транспортуванню | | | |Республіки | |( 998_161 ) | | | |Молдови. | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: