open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 819/1789/17

12 січня 2018 р.

м.Тернопіль

Тернопільський окружний адміністративний суд в складі:

Головуючого судді: Шульгача М.П.,

при секретарі: Музиці О.М.,

за участю:

представника позивача: ОСОБА_1,

представника відповідача: ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом приватного малого підприємства "ВАМС" до Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області про визнання акту перевірки недійсним, -

ВСТАНОВИВ:

Приватне мале підприємство «ВАМС» (далі – ПМП «ВАМС», позивач) звернулось до суду в з позовом до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області (далі – Управління, відповідач) про скасування акту позапланової перевірки № 10п-п/9 від 11.10.2017 року.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав з мотивів, наведених в позовній заяві, просив позов задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні позову не визнала з підстав, наведених в запереченнях від 23.11.2017 року та 12.01.2018 року, просила відмовити в задоволенні позову.

Суд, заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти:

Приватне мале підприємство «ВАМС» зареєстроване як юридична особа. Основним видом діяльності є організація будівництва будівель, про що підприємство отримало ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції України серії АВ № 591055 на господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком).

Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області проведено позапланову перевірку додержання суб’єктом господарювання умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками у ПМП «ВАМС» для підтвердження ліцензії і переоформлення її на безтемінову. Результати перевірки оформлені актом № 10п-п/9 від 11.10.2017 року.

Перевіркою встановлено наступні порушення.

Позивачем не приведено у відповідність до Переліку видів робіт, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 діючий перелік видів робіт відповідно до ліцензії, які має право виконувати ліцензіат.

Також, ПМП "ВАМС" не укомплектовано професійними кадрами, а саме фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до своєї організаційної структури, напряму діяльності та згідно з вимогами Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64).

Разом з цим, керівник суб'єкта господарювання працевлаштований не за основним місцем роботи.

Крім того, для провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками кількість працевлаштованих не за основним місцем роботи заступників керівника суб'єкта господарювання і керівників його виконавчих та функціональних підрозділів повинно бути у розмірі не більш як 50 відсотків їх загальної кількості, що позивачем не забезпечено.

Як вбачається з акту, головний інженер має вищу освіту (спеціаліст) за спеціалізацією (ТГПіВ). Проте, не виявлено підтвердження стажу роботи за посадою нижчого рівня не менше двох років для магістра або трьох років для спеціаліста.

Стаж роботи та документи про освіту начальника виробничо-технічного відділу, технічного відділу вищу освіту (магістр, спеціаліст) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб'єкта господарювання та стаж роботи за професією не менше двох років під час проведення перевірки не були підтвердженими.

Також, встановлено відсутність виконавця робіт по-спеціальності ПЦБ, ВК що працює за основним місцем роботи і має вищу освіту (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр) та стаж роботи майстром на будівництві не менше двох років.

До того ж, не відповідає спеціалізація за освітою професіоналів та фахівців за посадами головного інженера, виконавця робіт, організаційній структурі суб'єкта господарювання та переліку видів робіт, що визначений у додатку до ліцензії.

Поза тим, кваліфікація робітників для виконання робіт з реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації на пам'ятках культурної спадщини вимогам ДСТУ-Н Б Д.2.5-1:2012 - ДСТУ-Н Б Д.2.5-26:2012, що підтверджується відповідними документами про кваліфікацію не достатня для виконання заявленого переліку робіт.

Також, у суб'єкта господарювання виявлено недостатньо будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснащення, інвентаря, пристроїв та інструментів відповідно до технологічних вимог виконання робіт та переліку видів робіт, що визначений у додатку до ліцензії.

До того ж, не надано документального підтвердження належного технічного стану та допуск до експлуатації кранів, люльок, строп.

Крім цього, суб'єктом господарювання не представлено чинних свідоцтв повірок засобів вимірювальної техніки (теодоліт, нівелір, манометри і ін.) відповідно до переліку робіт.

Суб'єктом господарювання не забезпечено здійснення контролю якості виконаних робіт щодо електричних, електромеханічних робіт шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань.

Представник ПМП «ВАМС» не був згідний з результатами перевірки, надав свої письмові зауваження та заперечення до акта та зазначив, що опис виявлених порушень та представлених документів не відповідає дійсності.

Судом встановлено, що перевірку проведено згідно усього переліку питань, які виносилися на перевірку, в розділі опису виявлених порушень детально зазначено, які саме порушення були виявлені в ході перевірки і посилання на нормативно-правові акти, вимоги яких порушено, із зазначенням статті, частини, пункту, абзацу. Перевірка була проведена у відповідності до вимог чинного законодавства, а тому твердження позивача про її поверхневість та недостовірність є безпідставними.

Представником позивача до матеріалів справи долучено ряд документів, а саме штатний розпис від 03.10.2017 р., якому зазначено, у яких структурних підрозділах та на яких посадах працюють працівники ПМП «ВАМС», наказ №11 від 03.10.2017 р. про призначення директора на основне місце роботи, копія диплома головного інженера та копія трудової книжки з записами про стаж роботи, копія диплома начальника виробничо-технічного відділу та копія трудової книжки з записами про стаж роботи, копія диплома художника-реставратора та копія трудової книжки з записами про стаж роботи, копія нотаріально посвідченого договору оренди транспортних засобів від 15.07.2011 р., копія договору оренди транспортного засобу від 20.09.2017 р., копія висновку експертизи № 10384 за результатами експертного обстеження гусеничного, дизель-електричного крану RDK 160-3 вантажопідйомністю 21,1т, копія дозволу № 389.15.30 Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, копія договору оренди обладнання від 20.09.2017 р. геодезичного обладнання Теодоліт ЗТ 5 КП № 70937 і Нівелір НИ-3№0175, копії свідоцтв про повірку робочого засобу вимірювальної техніки, перелік основних будівельних машин, механізмів та устаткування.

Представник позивача зазначає, що вказані документи підтверджують неправомірність та необ’єктивність перевірки та недостовірність відомостей, вказаних в акті перевірки. Проте, з пояснень представника відповідача та поданих заперечень встановлено, що під час проведення перевірки інспектору не було надано всіх документів, які представником долучено до матеріалів справи, а також не було представлено оригіналів документів. Крім того, долучені документи не спростовують порушень, виявлених та задокументованих в акті перевірки. Крім того, позивачем не приведено у відповідність діючий перелік видів робіт, вказаних в ліцензії, які має право виконувати ліцензіат до Переліку видів робіт, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 р. № 256.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Ч.1 ст. 6 вказаного Закону визначає підстави позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю), а саме в абз. 1 як підставу позапланової перевірки зазначено подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 7 Закону строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 7 Закону, для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і засвідчується печаткою.

Як зазначено у ч. 6 ст. 7 цього Закону, за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, який повинен містити такі відомості:

дату складення акта;

тип заходу (плановий або позаплановий);

форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);

предмет державного нагляду (контролю);

найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.

Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).

У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).

З матеріалів справи, а саме акта позапланової перевірки додержання суб’єктом господарювання умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками № 10п-п/9 від 11.10.2017 року, вбачається, що Управлінням були дотримані всі умови та порядок проведення перевірки, акт перевірки відповідає вимогам чинного законодавства.

Щодо позовної вимоги про визнання акту перевірки недійсним з тих підстав, що вказані в ньому відомості не відповідають фактичним даним, встановленим в ході перевірки, то суд виходить з того, що акт перевірки не є рішенням суб’єкта владних повноважень у розумінні статті 5 КАС України, тобто не є нормативно-правовим актом чи правовим актом індивідуальної дії та не породжує будь-яких правових наслідків, а є лише актом, що констатує встановлені під час перевірки порушення. На підставі акту перевірки контролюючим органом виносяться відповідні рішення, які можуть бути оскаржені, так як є правовими актами індивідуальної дії. Якщо ж позивач вважає, що в акті перевірки містяться неправдиві відомості, то він має право звернутися до загального суду в порядку цивільного судочинства із позовом про спростування недостовірної інформації. Відтак, в задоволенні позовних вимог слід відмовити.

Керуючись статтями 139, 241-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову приватного малого підприємства «ВАМС» до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області про визнання акту проведення позапланової перевірки додержання суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками № 10п-п9 від 11.10.2017 року недійсним – відмовити.

Рішення суду може бути оскаржене до Львівського апеляційного адміністративного суду через Тернопільський окружний адміністративний суд в строки передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України та набирає законної сили в порядку, визначеному статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повне судове рішення складено 16 січня 2018 року.

Головуючий суддя Шульгач М.П.

копія вірна

Суддя Шульгач М.П.

Джерело: ЄДРСР 71764153
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку