open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Справа № 296/7459/17
Моніторити
Ухвала суду /27.04.2018/ Касаційний кримінальний суд Ухвала суду /27.04.2018/ Касаційний кримінальний суд Ухвала суду /22.03.2018/ Корольовський районний суд м. ЖитомираКорольовський районний суд м. Житомира Ухвала суду /26.01.2018/ Апеляційний суд Житомирської областіАпеляційний суд Житомирської області Ухвала суду /26.01.2018/ Апеляційний суд Житомирської областіАпеляційний суд Житомирської області Ухвала суду /26.01.2018/ Апеляційний суд Житомирської областіАпеляційний суд Житомирської області Вирок /23.11.2017/ Корольовський районний суд м. ЖитомираКорольовський районний суд м. Житомира Ухвала суду /02.10.2017/ Апеляційний суд Житомирської областіАпеляційний суд Житомирської області Ухвала суду /26.09.2017/ Корольовський районний суд м. ЖитомираКорольовський районний суд м. Житомира Ухвала суду /22.09.2017/ Корольовський районний суд м. ЖитомираКорольовський районний суд м. Житомира
emblem
Справа № 296/7459/17
Вирок /23.01.2018/ Верховний Суд Ухвала суду /27.04.2018/ Касаційний кримінальний суд Ухвала суду /27.04.2018/ Касаційний кримінальний суд Ухвала суду /22.03.2018/ Корольовський районний суд м. ЖитомираКорольовський районний суд м. Житомира Ухвала суду /26.01.2018/ Апеляційний суд Житомирської областіАпеляційний суд Житомирської області Ухвала суду /26.01.2018/ Апеляційний суд Житомирської областіАпеляційний суд Житомирської області Ухвала суду /26.01.2018/ Апеляційний суд Житомирської областіАпеляційний суд Житомирської області Вирок /23.11.2017/ Корольовський районний суд м. ЖитомираКорольовський районний суд м. Житомира Ухвала суду /02.10.2017/ Апеляційний суд Житомирської областіАпеляційний суд Житомирської області Ухвала суду /26.09.2017/ Корольовський районний суд м. ЖитомираКорольовський районний суд м. Житомира Ухвала суду /22.09.2017/ Корольовський районний суд м. ЖитомираКорольовський районний суд м. Житомира
Справа № 296/7459/17

1-кп/296/504/17

Вирок

Іменем України

23 листопада 2017 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

головуючої - судді Янчук Н.П.

суддів - Покатілова О.Б., Аксьонова В.Є.

за участю секретаря судового засідання - Новицької О.В.

за участю прокурора - Казміренко В.М.

захисника - Тарновецького Я.М.

представника за довіреністю потерпілої сторони компанії Deita Capital SA - ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Житомирі кримінальне провадження №12017000000000410 за обвинуваченням:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, народженого в м.Житомирі, громадянина України, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, з вищою освітою, працює: комерційний директор компанії «BaltOven UAB Ltd (Республіка Литва), проживає: АДРЕСА_1, зареєстрований: АДРЕСА_2, раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно обвинувального акту, 07.09.1993 з дотриманням вимог Закону України «Про господарські товариства» шляхом викупу трудовим колективом орендного підприємства «Житомирська кондитерська фабрика» у Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Житомирській області майна зазначеного підприємства було утворено ЗАТ «Житомирські Ласощі».

Відповідно до статуту зазначеного акціонерного товариства, затвердженого 17.08.1993 року загальними зборами його засновників, статутний фонд становив 911 490 000 крб., розділений на 91 149 штук простих іменних акцій (1 емісія), номінальною вартістю 10 000 крб. кожна.

Протягом 1993 - 2010 років господарська діяльність ЗАТ «Житомирські ласощі», в тому числі порядок продажу акцій, регулювалася Законами України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», установчими документами та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про господарські товариства» закритим акціонерним товариством є товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.

Статтями 36, 41, 47 зазначеного Закону передбачено, що рішення про створення акціонерного товариства і затвердження його статуту приймають установчі збори, які також обирають наглядову раду акціонерного товариства, виконавчий та контролюючий орган акціонерного товариства.

Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори товариства, до компетенції якого, крім іншого, належить внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу.

Виконавчим органом акціонерного товариства є правління або інший орган, визначений статутом, який може бути колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний директор).

Згідно ст.ст. 28, 32 згаданого Закону при додатковому випуску акцій у зв'язку із збільшенням статутного (складеного) капіталу вони купуються учасниками на підставі договору з товариством. Акціонерне товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний (складений) капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року.

Крім того, Законом України «Про акціонерні товариства» (в редакції від 27.07.2010) визначено поняття термінів, що зазначені у нормативно-правовому акті, та порядок продажу акцій закритого акціонерного товариства.

Так, викуп акцій - це придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій. Повідомлення акціонерам - це повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію, яке направляється адресату листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів, (стаття 27 Закону).

Відповідно до п.8.10.11 статуту ЗАТ «Житомирські ласощі» питання щодо продажу акцій товариства, які знаходилися на балансі товариства, відносилося до компетенції правління.

Згідно п. 6.10-6.11 статуту (в редакції від 05.03.2009) приналежність акцій кожному акціонеру відображалось в реєстрі, завіреному незалежним реєстратором. Передача акцій здійснюється шляхом повного індосаменту з внесенням відповідних змін до реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «Житомирські Ласощі», ведення якого здійснювало ЗАТ «Акція-Реєстр», розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 9, оф. 2. 26.05.1998 року загальними зборами акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі», кількість яких на той час складала 1183 осіб, було прийнято рішення щодо збільшення статутного фонду товариства за рахунок індексації основних фондів до 3 218 721,12 грн., розділеного на 6 705 669 акцій (2 емісія), номінальною вартістю 0,48 грн. кожна.

Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» було прийнято рішення щодо додаткової емісії акцій (3 емісії) у кількості 5 486 437 штук по ціні 0,48 грн. кожна, на загальну суму 2 633 489,76 грн., про внесення змін до установчих документів щодо збільшення статутного фонду товариства до 5 852 210,88 грн., розділеного на 12 192 106 штук простих іменних акцій по 0,48 грн. кожна та уключення до переліку акціонерів іноземної компанії «COBISCO UNION, Іпс.» (резидент США), яка стала власником 5 486 437 акцій 3 емісії, що становило 45% статутного фонду товариства, при нижче вказаних обставинах.

01.06.1999 між ЗАТ «Житомирські Ласощі» та компанією «COBISCO UNION Іпс.» було укладено інвестиційний контракт № 472 (СО-002/99), відповідно до якого іноземним інвестором було сплачено 150 000 доларів США на рахунок ЗАТ «Житомирські Ласощі» у AT «Енергобанк» як частку внеску до статутного фонду товариства, а 25.01.2000, 23.02.2000 та 20.03.2000 інвестовано технологічне обладнання на загальну суму 770 356 доларів США і таким чином придбано всі акції 3 емісії товариства.

Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку було зареєстровано третій випуск акцій ЗАТ «Житомирські ласощі» у вищевказаній кількості.

23.05.2006 загальними зборами акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» прийнято рішення щодо додаткової емісії акцій (4 емісії) у кількості 2 395 834 штук, по ціні 0,48 грн. кожна про внесення змін до установчих документів щодо збільшення статутного фонду товариства до 7 002 211,20 грн., розділеного на 14 587 940 простих іменних акцій, по 0,48 грн. кожна.

24.05.2006 та 12.06.2006 компанія «COBISCO UNION, Inc.», уклавши з ЗАТ «Житомирські ласощі» договори купівлі-продажу, придбала акції 4 емісії у кількості 2 365 174 штук.

Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку була здійснена реєстрація четвертого випуску акцій вказаного товариства у зазначеній кількості.

17.05.2000, 29.05.2000, 27.03.2001, 20.06.2003, 01.10.2003, 01.06.2004, 07.02.2005 та 14.04.2006 компанія «COBISCO UNION, Inc.», уклавши з ЗАТ «Житомирські ласощі» договори купівлі-продажу цінних паперів, придбала 4 893 822 акцій першої та другої емісії, викуплені раніше емітентом у діючих акціонерів - фізичних осіб.

Таким чином, станом на серпень 2007 року іноземна компанія «COBISCO UNION, Іпс.» володіла акціями ЗАТ «Житомирські ласощі» в загальній кількості 12 745 433 штук.

10.09.2007 відповідно до укладеного договору купівлі-продажу компанія «Delta Capital S.A.» (Швейцарія), власниками акцій якої на той час були ОСОБА_6 (33%), ОСОБА_7 (33%), ОСОБА_8 (34%), придбала у компанії «COBISCO UNION, Іпс.» акції ЗАТ «Житомирські Ласощі» у кількості 12 745 428 штук на загальну суму 6 117 807,84 грн., у тому числі 4 893 822 акцій 1-2 емісії, викуплені у вищевказаний період.

Протягом 13.11.2007 - листопада 2010 посаду виконувача обов'язків голови правління та голови правління ЗАТ «Житомирські ласощі» згідно рішення Спостережної (наглядової) ради від 13.11.2007 (протокол № 2), яка в цей період існувала у складі ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 (голова); рішень загальних зборів зазначеного товариства від 15.05.2008 (протокол № 25), від 05.03.2009 (протокол № 28), від 10.02.2010 (протокол № 29) обіймав ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, який до цього працював у товаристві на інших посадах.

Відповідно до статуту ЗАТ «Житомирські Ласощі» (в редакції від 05.03.2009) ОСОБА_4 очолював правління товариства, яке було його виконавчим органом, та був наділений наступними повноваженнями: забезпечувати виконання рішень загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства, керувати поточними справами та роботою товариства, розподіляти обов'язки між членами правління та керувати роботою правління, затверджувати виробничу структуру, штатний розпис, посадові оклади, тарифні ставки працівників, формувати апарат управління, видавати накази, розпорядження по всіх питаннях, що відносяться до діяльності товариства, застосовувати до членів трудового колективу міри заохочення і накладати дисциплінарні стягнення, здійснювати оперативне розпорядження коштами товариства, здійснювати прийом на роботу та звільнення, затверджувати штати, укладати від імені товариства угоди, договори, контракти, відкривати та закривати розрахункові, валютні, депозитні та інші рахунки, розпоряджатися коштами товариства, вчиняти юридичні та інші дії і правочини у відповідності з чинним законодавством та статутом, затверджувати внутрішні положення, інструкції та акти, що регулюють поточну діяльність, вирішувати всі інші питання діяльності, за винятком тих, які віднесені до інших компетенції інших органів товариства.

Таким чином, згідно займаних посад виконувача обов'язків голови правління та голова правління ЗАТ «Житомирські ласощі» ОСОБА_4 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, тобто був службовою особою цього товариства та 22.07.2008 загальними зборами акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» було прийнято рішення щодо додаткової емісії акцій (п»ятої емісії) у кількості 9 375 000 штук, по ціні 0,48 грн. кожна, на загальну суму 4 500 000 грн., про внесення змін до установчих документів щодо збільшення статутного фонду товариства до 11 502 211,20 грн., розділеного на 23 962 940 простих іменних акцій зазначеної вартості, та затвердження статуту в новій редакції із зазначеним збільшенням статутного фонду, протоколи яких були підписані головою правління товариства ОСОБА_4

04.06.2008 зазначена емісія була зареєстрована Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку. Компанія «Delta Capital S.A.» придбала 9 297 790 акцій даної емісії на загальну суму 4 462 939,2 грн., розрахувавшись 24.06.2008 вантажними автомобілями загальною вартістю 563 000,00 Євро.

06.11.2008 року зальними зборами акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі», протоколи яких підписав ОСОБА_4, було прийнято рішення щодо збільшення статутного фонду товариства на 3 048 000,00 грн. шляхом додаткової емісії (6 емісії) простих іменних акцій у кількості 6 350 000 штук, яка 16.12.2008 була зареєстрована Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку у зазначеній кількості.

26.12.2008 року та 12.01.2009 компанія «Delta Capital S.A.», уклавши з головою правління ЗАТ «Житомирські ласощі» ОСОБА_4 догори купівлі-продажу, придбала акції шостої емісії у загальній кількості 6 329 586 штук на суму 3 038 201,28 грн., розрахувавшись інвестованим майном вартістю 394 571,99 доларів США.

В подальшому, 19.01.2009 компанія «Delta Capital S.A.», уклавши з ЗАТ «Житомирські Ласощі» договір купівлі-продажу №Б-1/180/01-09, придбала 446 760 нерозподілених акцій товариства.

05.03.2009 року рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» (протокол №28) було затверджено: результати закритого розміщення акцій (6 емісії), звіт про реалізацію 446 760 штук акцій та нову редакцію статуту, відповідно до п. 4.2 та п. 5.1. якого (в редакції 15.04.2009) статутний фонд товариства складав 14 550 211,20 грн., розподілений на 30 213 940 штук простих іменних акцій (1-6 емісії), якими володіли компанія «Delta Capital S.A.» у кількості 28 819 564 штук (95,3% статного фонду), компанія «COBISCO UNION, Іпс.» у кількості 5 акцій та 717 акціонерів-фізичних осіб у кількості 1 493 371 акцією.

Вищевказані протоколи зборів акціонерів та нову редакцію статуту ЗАТ «Житомирскі Ласощі» підписав голова правління ОСОБА_4, якому за результатами проведення зборів та складання цих документів було достовірно відомі всі акціонери товариства, кількість та вартість належних їм акцій.

Згідно сертифікату акцій № UA0600031001 від 18.02.2010 компанії «Delta Capital S.A.» також придбало 5 акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі».

29.03.2010 компанія «Delta Capital S.A.», уклавши з ЗАТ «Житомирські Ласощі» договір купівлі-продажу цінних паперів № 290310/977Б, придбала 90 519 акції товариства.

Протягом 2007 - 2010 років компанія «Delta Capital S.A.» не здійснювала відчуження акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» і станом на жовтень 2010 року з 30 312 940 штук емітованих акцій товариства їй належало 28 910 088 штук, що становило 95,07% статутного фонду товариства, а інші 1 493 371 акцій належали фізичним особам.

Очолюючи протягом вищезазначеного періоду правління ЗАТ «Житомирські ласощі» та вказані загальні збори його акціонерів, затверджуючи прийняті ними рішення (в тому числі зміни до статуту, включення до його складу іноземного інвестора, результатів розміщення акцій, звітів про їх реалізацію), укладаючи від його імені договори купівлі-продажу акцій, ОСОБА_4 таким чином мав доступ до установчих та всіх інших документів товариства і тому був достовірно обізнаний про належність компанії «Delta Capital S.A.» станом на жовтень 2010 року 28 910 088 простих іменних акцій, з яких 5 302 817 акції 1-2 емісії.

15.07.2010 працівники та одночасно акціонери ЗАТ «Житомирські ласощі» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в судовому порядку звернулися з позовом до Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із залученням третіх осіб ЗАТ «Житомирські ласощі» та ЗАТ «Акція-Реєстр» про скасування з моменту прийняття рішень Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію третього - шостого випуску акцій ЗАТ «Житомирські ласощі», зобов'язання зазначеного державного органу і ЗАТ «Акція-Реєстр» скасувати й анулювати вказані випуски акцій товариства, та приведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства у стан, що існував до проведення зазначених емісій акцій.

Своє рішення позивачі мотивували порушенням переважного права акціонерів на придбання додатково випущених акцій, зазначені Законами України «Про господарські товариства» та «Про цінні папери і фондову біржу».

Рішенням Окружного адміністративного суду м.Києва від 27.07.2010, яке набрало законної сили, позов було задоволено та постановлено: визнати незаконними та скасувати з моменту прийняття рішення Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію третього-шостого випусків акцій ЗАТ «Житомирські ласощі» в загальній кількості 23 607 271 штук загальною номінальною вартістю 11 331 490,08 грн.; зобов»язати зазначений державний орган анулювати свідоцтва про випуск акцій вказаний Емісій та зупинити їх обіг, видати нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, згідно з яким статутним капітал товариства буде складати 3 218 721,12 грн., поділені на 6 705 669 простих імених акцій номінальною вартістю 48 копійок кожна; ЗАТ «Акція-Реєстр» привести систему реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «Житомирські ласощі» у стан, що існував до проведення третьої - шостої емісій акцій, згідно із яким статутний капітал товариства складав 3 218 721,12 грн. та був поділений на 6 705 669 простих іменних акцій, номінальною вартістю 48 копійок кожна, провести анулювання додаткових третьої-шостої емісій в вказаному та зменшити розмір статутного капіталу емітента до зазначеного розміру.

20.09.2010 Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку про реєстрацію випуску акцій № 50-06-1-10 на виконання постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 27.07.2010 поновлена емісія простих іменних акцій ЗАТ «Житомирські ласощі» у кількості 6 705 669 штук на загальну суму 3 218 721,12 грн.

Постановляючи вищевказане рішення суд не вирішував питання щодо законності придбання компаніями «COBISCO UNION, Іпс.» та «Delta Capital S.A.» вищеописаним шляхом акцій 1-2 емісії ЗАТ «Житомирські ласощі» в кількості 5 302 817 штук, щодо позбавлення їх права власності на ці акції та відшкодування збитків внаслідок скасування 3-6 емісії. Протягом 2000-2010 років іншими судами ці питання також вирішувалося.

Отже, після виконання згаданого рішення суду іноземна компанія «Delta Capital S.A.» залишалася бути головним акціонером ЗАТ «Житомирські ласощі», оскільки їй належали акції 1-2 емісії в загальній кількості 5 302 817 штук (79% статного капіталу), які не перебували на балансі акціонерного товариства. Про зазначенні обставини було достовірно відомо ОСОБА_4

В один із днів, починаючи з кінця липня до першої половини вересня 2010 року при невстановлених обставинах голова правління ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами, в тому числі з невстановленими службовими особами ЗАТ «Акція-реєстр», стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження, згідно якої він повинен був після незаконного зарахування реєстроутримувачем належних компанії «Delta Capital S.A.» акцій 1-2 емісії ЗАТ «Житомирські ласощі» на рахунок емітента заволодіти ними шляхом їх незаконного продажу з використанням підлеглих йому працівників на користь ОСОБА_6 та підконтрольним останньому невстановленим особам.

Відповідно до злочинної домовленості службові особи ЗАТ «Акція-реєстр» повинні були під час виконання вказаного рішення адміністративного суду щодо відновлення реєстру акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі» у стан, який існував до 3-6 емісії акцій, списати з іноземної компанії «Delta Capital S.A.» всі придбані нею акції, в тому числі окремо придбані нею акції 1-2 емісії у кількості 5 302 817 штук, про які у рішенні суду нічого не зазначалося, не звертатися до суду за роз»ясненням виконання його рішення стосовно саме цих акцій та зарахувати їх на рахунок емітента, що надасть можливість ОСОБА_4 в подальшому їх незаконно продати.

20.09.2010 невстановлені слідством службові особи ЗАТ «Акція-реєстр», діючи відповідно до злочинної домовленості, зловживаючи своїм службовим становищем, при невстановлених слідством обставинах, створюючи вигляд законного виконання судового рішення внесли зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «Житомирські ласощі» щодо кількості емітованих товариством акцій - 6 705 669 штук, з яких 5 302 817 акцій належних іноземній компанії «Delta Capital S.A.», зазначивши їх власниками 1183 фізичних осіб, які існували станом на 01.01.2000, про що протягом вересня- першої половини жовтня 2010 року повідомили ОСОБА_4

Водночас, під час цих дій невстановлені службові особи ЗАТ «Акція- реєстр», маючи відомості щодо всіх акціонерів товариства та належних їм акцій, та розуміючи, що виконати рішення суду належним чином не можливо, оскільки більшою частиною акцій 1-2 емісії у кількості 5 302 817 володіла компанія «Delta Capital S.A.», про що їм було достовірно відомо, діючи відповідно до злочинної домовленості, умисно не звернулися до суду за його роз»ясненням щодо виконання за таких обставин.

В подальшому, а саме: 15.10.2010, в денний час, голова правління ОСОБА_4, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом його обернення на користь інших осіб та створення видимості нібито законності своїх протиправних дій, не маючи законних повноважень на здійснення продажу акцій ЗАТ «Житомирські ласощі», не дотримуючись вимог ст. 25 Закону України «Про господарські товариства», ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.п. 6.10-6.11, 8.10.11 статуту товариства, які визначали порядок та коло службових осіб, уповноважених вчиняти дії щодо продажу акцій закритого акціонерного товариства, не повідомляючи всіх акціонерів товариства про наміри здійснити продаж акцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам головного акціонера товариства у вигляді порушення його права на власність, уклав з директором ТОВ «ФК «Авангард» ОСОБА_14, за місцем розташування зазначеного товариства за адресою: м. Київ, вул.Попудренко, 52, офіс 402, договір доручення на продаж цінних паперів № Б-2010/129, не повідомляючи останнього про свої злочинні наміри.

ОСОБА_4 відповідно до укладеного договору доручив ОСОБА_14 здійснити продаж акцій ЗАТ «Житомирські ласощі» у кількості 5 400 911 штук, з яких 5 302 817 належало компанії «Delta Capital S.A.», про що йому було достовірно відомо, зобов'язавшись забезпечити його покупцями цих акцій.

Після укладання вищевказаного договору доручення, протягом 15-19 жовтня 2010 року ОСОБА_4, перебуваючи у своєму службовому приміщенні на території ЗАТ «Житомирські ласощі» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, буд. 67, діючи згідно злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи свої адміністративні повноваження керівника товариства, надав вказівки підлеглим йому працівникам- акціонерам товариства ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_20., ОСОБА_21, не повідомляючи їх про свої злочинні наміри, придбати акції товариства та здійснити їх подальший продаж безпосередиь0'~ОСОБА_6, а також підконтрольним останньому фізичній особі та компаніям - нерезидентам України «Peliker Holdings LTD» (Кіпр), «Olenida LTD» (Кіпр), «Gream-Caramel Limited» (Англія).

З метою придбання акцій, протягом 19-20.10.2010 зазначені особи уклали з ОСОБА_6 при невстановлених обставинах договори безвідсоткової позики коштів у різних сумах.

В подальшому, 20.10.2010 вказані фізичні особи - акціонери ЗАТ «Житомирські ласощі», перебуваючи у службовому приміщення голови правління ОСОБА_4 за вищевказаною адресою, виконуючи його вказівки, уклали з ним та ТОВ «ФК «Авангард» в особі ОСОБА_14 трьохсторонні договори купівлі-продажу цінних паперів і таким чином придбали всього 4 255 200 акції товариства.

Так, 20.10.2010 ОСОБА_15. придбав 260 000 акцій (договір № Б-2010/132), ОСОБА_16 - 545 000 акцій (договір № Б-2010/133), ОСОБА_17 - 850 000 акцій (договір № Б-2010/135), ОСОБА_18 - 270 000 акцій (договір № Б-2010/136), ОСОБА_13 - 740 000 акцій (договір № Б- 2010/137), ОСОБА_12 - 800 000 акцій (договір № Б-2010/138), ОСОБА_19 - 255 000 акцій (договір № Б-2010/139), ОСОБА_20 - 285 200 акцій (договір № Б- 2010/140), ОСОБА_21 - 250 000 акцій (договір № Б-2010/141).

Крім того, в цей же день ОСОБА_4, діючи згідно свого злочинного плану, перебуваючи у своєму службовому кабінету за вказаною адресою уклав трьохсторонній договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-2010/134 від 20.10.2010 з ТОВ «ФК «Авангард» в особі ОСОБА_14 та ОСОБА_6, на підставі якого останній придбав 1 145 791 акцій ЗАТ «Житомирські ласощі».

Відповідно до укладених вищевказаних договорів право власності на акції відбулося в момент зарахування цінних паперів на особовий рахунок покупця в системі реєстру власників іменних цінних паперів емітента, що здійснювалося одразу після укладення договорів.

В подальшому, а саме 27.10.2010 ОСОБА_15., ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, а 10.11.2010 ОСОБА_12, перебуваючи у службовому приміщення голови правління ОСОБА_4 за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати його незаконні вказівки та, не усвідомлюючи його злочинні наміри, уклали з ТОВ «ФК «Авангард» в особі ОСОБА_14, іноземними компаніями та фізичною особою трьохсторонні договори купівлі- продажу цінних паперів і таким чином здійснили продаж акцій ЗАТ «Житомирські ласощі» в загальній кількості 4 255 200 штук компаніям- нерезидентам України, а саме «Peliker Holdings LTD», «Olenida LTD», «Cream- Caramel Limited» та окремій нижче вказаній фізичній особі.

27.10.2010 компанія «Peliker Holdings LTD» (Республіка Кіпр) в особі ОСОБА_6 придбала у ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 акції ЗАТ «Житомирські ласощі» в загальній кількості 1 599 395 штук. у

Компанія «Olenida LTD» (Республіка Кіпр) в особі ОСОБА_23, яка є родичкою ОСОБА_6, 27.10.2010 придбала у ОСОБА_17 та ОСОБА_12 у загальній кількості 1 475 247 акцій ЗАТ«Житомирські ласощі».

Компанія «Cream-Caramel Limited» (Великобританія) в особі ОСОБА_10, який на той час був підконтрольний ОСОБА_6, 27.10.2010 придбала у ОСОБА_16 та ОСОБА_13 у загальній кількості 1 005 855 акцій.

10.11.2010 ОСОБА_23 окремо придбала у ОСОБА_12 174 753 акцій.

Право власності на зазначені акції також відбувалося в момент зарахування цінних паперів на особовий рахунок покупця в системі реєстру власників іменних цінних паперів емітента, що було здійснено службовими особами ЗАТ «Акція- реєстр» одразу після укладення вказаних договорів.

Кошти від продажу акцій ЗАТ «Житомирські ласощі», належних компанії «Delta Capital S.A.», були перераховані акціонерному товариству.

Після купівлі-продажу акцій ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 повернули ОСОБА_6 позичені грошові кошти.

Таким чином, ОСОБА_6 і підконтрольні йому особи, а саме іноземні компанії «Peliker Holdings LTD», «Olenida LTD», «Cream-Caramel Limited» та ОСОБА_23 внаслідок вищевказаних незаконних дій голови правління ОСОБА_4 придбали акції ЗАТ «Житомирські ласощі» у загальній кількості 5 400 991 штук, що станом листопад 2010 рік становило 80,5% статутного капіталу акціонерного товариства та надавало можливість ОСОБА_6 здійснювати вирішальний вплив на його господарську діяльність.

В результаті цього, протягом листопада 2010 року - травня 2011 року ЗАТ «Житомирські ласощі» фактично припинило своє існування шляхом об'єднання з ТОВ «Будстайл-ХХІ», належним ОСОБА_6, та утворення товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ» (ТДВ «ЖЛ»), у якому 98 % статутного капіталу стало належати зазначеній особі.

Отже ОСОБА_4, займаючи посаду голови правління ЗАТ «Житомирські ласощі», тобто будучи службовою особою, діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам головного акціонера вказаного акціонерного товариства у вигляді порушення охоронюваного законом його права на власність, та на користь іншої особи, за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, невстановленими службовими особами ЗАТ «Акція- реєстр», у жовтні 2010 року протиправно заволодів акціями ЗАТ «Житомирські ласощі», належними компанії «Delta Capital S.A.», шляхом їх незаконного продажу, в тому числі використовуючи підлеглих йому працівників, на користь ОСОБА_6 і підконтрольним останньому офшорним компаніям та фізичній особі в кількості 5 302 817 штук номінальною вартістю в загальній сумі 2 545 352,16 грн., яка є особливо великим розміром, оскільки більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян на час вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи службовою особою, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом незаконого обернення його на користь іншої особи з використанням свого службового становища, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

19 вересня 2017 року прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинууачення Генеральної прокуратури України Казміренко В.М., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 12017000000000410 з одного боку та підозрюваний у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 за участю захисника Тарновецького Ярослава Мирославовича з іншогобоку, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України у примщенні Головного слічого управління Національної поліції України за адресою: м.Київ, вул.Богомольця,10, уклали угоду про визнання винуватості, додержуючись наступних умов.

Згідно даної угоди підозрюваний ОСОБА_4, який не є організатором вчинення злочину, під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, і під час допиту у кримінальному провадженні № 12013060040000163, який відбувся 19 вересня 2017 року, розповів про організатора незаконного заволодіння акціями ЗАТ «Житомирські ласощі» у 2010 році та інші обставини вчинення цього злочину.

Таким чином, вищевикладене свідчить про виконання ОСОБА_4 дій з метою співпраці у викритті інших осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того, у подальшому ОСОБА_4 зобов'язується:

а) беззастережно визнавати винуватість в обсязі підозри у судовому провадженні;

б)співпрацювати у викритті обставин вчинення кримінальних правопорушень іншими особами під час розслідування кримінального провадження №12013060040000163 від 15.01.2013 за фактом заволодіння акціями ЗАТ «Житомирські ласощі».

У разі невиконання зазначених зобов'язань підозрюваний ОСОБА_4 не має права заявляти про непорушення ним угоди на тій підставі, що йому не ставились спеціальні запитання щодо інших учасників вчинення злочину.

Будь-які дії або заяви, не сумісні з продовженням співпраці в рамках цієї угоди, зокрема щодо злочинної діяльності, відмови від дачі показань або інші дії, що будь-яким чином нівелюють ефективність співпраці ОСОБА_4 є порушенням даної угоди.

Підписуючи зазначену угоду сторони повністю погодилися з формулюванням фактичних обставин вказаного кримінального правопорушення та їх правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказаною угодою погоджено покарання, яке повинен понести ОСОБА_4 за ч.5 ст.191 КК України, при цьому враховані наступні обставини, а саме: беззастережне визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину (у вигляді викриття організатора вчинення злочину), що згідно ст. 66 КК України є обставинами, які пом'якшують покарання, відмова представника потерпілого від вимоги щодо відшкодування підозрюваним спричинених злочином збитків та надання письмової згоди прокурору на укладення з ним угоди, наявності на утриманні підозрюваного двох малолітніх дітей, постійного місця роботи та проживання, позитивних характеристик з місця роботи та проживання, відсутність обтяжуючих покарання обставин, передбачених ст.67 КК України. Із врахуванням наведених обставин, застосовуючи ст. 69 КК України сторони погодилися на призначення ОСОБА_4 основного покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі.

З цих же підстав, відповідно до вимог ч. 2 ст. 69 КК України, сторони погодилися не призначати ОСОБА_4, додаткові покарання, що передбачені санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацію майна.

Враховуючи вищевказані обставини, які пом'якшують покарання, а саме щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, відомості щодо особи підозрюваного у вигляді позитивних характеристик з місця роботи та проживання, дотримуючись вимоги ст. 75 КК України сторони (прокурор та підозрюваний) дійшли згоди щодо звільнення ОСОБА_4, від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, з встановленням іспитового строку - 3 (три) роки та відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.

Вирішуючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; особливо тяжких злочинів, відненсених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрювани, який неє організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв»язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відповідно ст.12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів. Зазначене кримінальне правопорушення на час його вчинення ОСОБА_4 не відносилося до корупційних злочинів.

Судом з'ясовано, що підозрюваний цілком розуміє права визначені абз. 1, 4 п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд приходить висновку, що дана угода відповідає вимогам КПК України та може бути затверджена і на ній може бути ухвалений вирок, оскільки умови угоди не суперечать його вимогам, умови угоди не порушують права, свободи та інтереси сторін. В судовому засіданні представник потерпілої сторони компанії «Delta Capital S.A.» ОСОБА_2 підтвердила про відмову від вимог щодо відшкодування ОСОБА_4 спричинених злочином збитків та надання письмової згоди прокурору на укладення з ним угоди. Укладення угоди було добровільним, очевидна можливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов»язань, встановлені фактичні підстави для визнання винуватості.

Узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбачених ст.65 КК України.

Обставинами, які відповідно ст.66 КК України пом»якшують покарання є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину. Обставини, які відповідно ст.67 КК України обтяжують покарання відсутні.

ОСОБА_4 вперше притягається до кримінальної відповідальності, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, працює, за місцем проживання та роботи позитивно характеризується.

Суд вважає можливим призначити ОСОБА_4 узгоджене сторонами покарання.

Враховуючи, що ОСОБА_4 призначається узгоджене покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, то відповідно ст.77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не призначається.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого не обирався.

Цивільний позов не заявлено.

Підлягають стягненню з ОСОБА_4 в прибуток держави процесуальні витрати за проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз в розмірі 80282.40 грн.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 19 вересня 2017 року прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Казміренко Володимиром Миколайовичем, якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 12017000000000410 та підозрюваним за ч.5 ст.191 КК України у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Призначити узгоджене сторонами покарання за ч.5 ст.191 КК України із застосуанням ст.69 КК України, як в частині призначення основного так і додаткового покарання, у виді 5(п»яти) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 3 (три ) роки.

Відповідно ст.76 КК України зобов»язати ОСОБА_4 періодично з»являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Стягнути з ОСОБА_4 в прибуток держави процесуальні витрати в розмірі 80282,40 гривень.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Апеляційного суду Житомирської області через Корольовський районний суд м. Житомира шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Головуючий суддя підпис Н. П. Янчук

Судді : підпис В.Є.Аксьонов

підпис О.Б. Покатілов

з оригіналом згідно

Джерело: ЄДРСР 70498252
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку