open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

_________________________________________________________________________________________________________________ Справа № 520/4967/17

Провадження № 2-о/520/348/17

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2017 року

Київський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого - судді Калініченко Л.В.

при секретарі Єгоровій Н.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі цивільну справу за заявою

ОСОБА_1,

заінтересована особа – Національний Університет «Одеська морська академія»,

про встановлення факту, що має юридичне значення,

ВСТАНОВИВ:

Заявник ОСОБА_1 27.04.2017 року звернувся до Київського районного суду міста Одеси з заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, в якій просить суд: встановити факт дійсності диплому про вищу економічну освіту АС-ІІ-95 № 03753, реєстраційний № 3753, що виданий Міжнародним інститутом управління, бізнесу і права, м. Слов'янськ на ім'я - ОСОБА_1 про закінчення у 1994 році факультету «Економічний» та таким, що відповідає рівню державної освіти, та є документом, що підтверджує вищу економічну освіту громадянина України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Заявник в обґрунтування вказаної заяви посилається на те, що він ОСОБА_1 19 серпня 1972 року народився у місті Одесі. Після закінчення загальноосвітньої школи та отримання повної середньої освіти, він вирішив продовжити навчання з метою отримання вищої освіти. У 1990 році він вступив на перший курс Міжнародного інституту управління, бізнесу та права у м. Слов'янськ Донецької області, на економічний факультет, який він закінчив у 1994 році за спеціальністю «менеджер-організатор виробництва», що підтверджується Дипломом про вищу економічну освіту АС-ІІ-95 № 03753, реєстраційний номер №3753. У квітні 2017 року, заявник вирішив отримати другу вищу освіту, пов'язану із організацією перевезень на морському транспорті, у зв'язку з чим звернувся до приймальної комісії Національного університету «Одеська морська академія», однак його було повідомлено, що його диплом про вищу освіту викликає у них сумнів, оскільки не відповідає вимогам сучасного законодавства у сфері освіти України, а також у зв'язку з тим, що навчальний заклад який видав цей диплом не мав спеціального дозволу (ліцензії), а отже не мав права займатись підготовкою фахівців. Заявник зазначив, що також у приймальний комісії його запитали про те, чи можу він офіційно підтвердити факт дійсності його Диплому про вищу економічну освіту АС-ІІ-95 № 03753 відповідною довідкою Міністерства освіти та науки України, або рішенням суду, оскільки без наявності вказаний документів він не зможе здобути другу вищу освіту у Національному університеті «Одеська морська академія».

Враховуючи вищевикладене, заявник був вимушений звернутись до суду з відповідною заявою про встановлення факту, що має юридичне значення.

Відповідно до автоматизованої системи документообігу цивільну справу за вказаною заявою було розподілено судді Калініченко Л.В.

Ухвалою судді Київського районного суду міста Одеси від 28.04.2017 року відкрито провадження по справі на підставі вказаної заяви ОСОБА_1 про встановлення факту, що має юридичне значення та призначено по справі судове засідання.

Представник заявника ОСОБА_1 – ОСОБА_2 в судовому засіданні заяву підтримав та просив суд задовольнити.

Представник заінтересованої особи - Національного Університету «Одеська морська академія» у судове засідання не з’явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи, суд вважає заяву підлягаючою задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 народився 19 серпня 1972 року в місті Одесі.

З копії диплому серії АС-ІІ-95 №03753 про вищу економічну освіту виданий ОСОБА_1, разом із додатком до цього диплому з випискою із залікової відомості на ім'я ОСОБА_1, вбачається, що останній в 1990 році поступив до МІУБП і в 1994 році закінчив факультет «Економічний» Міжнародного інституту управління, бізнесу і права й отримав спеціальність «менеджер-організатор виробництва», виданий ректором ОСОБА_3 у 1994 року, реєстраційний номер №3753, м.Слов'янськ.

Заявник посилається на те, що у квітні 2017 року, він вирішив отримати другу вищу освіту, пов'язану із організацією перевезень на морському транспорті, у зв'язку з чим звернувся до приймальної комісії Національного університету «Одеська морська академія», однак його було повідомлено, що наданий диплом про вищу освіту викликає у них сумнів, оскільки не відповідає вимогам сучасного законодавства у сфері освіти України, а також у зв'язку з тим, що навчальний заклад який видав цей диплом не мав спеціального дозволу (ліцензії), а отже не мав права займатись підготовкою фахівців.

Відповідно до Закону України «Про освіту» в редакції від 23 травня 1991 року №1060 -ХІІ зі змінами та доповненнями, навчальні заклади створюються органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами відповідно до соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у них за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

Статтею 27 вищевказаного закону визначено, що випускнику державного або іншого акредитованого (атестованого) навчального закладу видається відповідний документ про освіту встановленого зразка. Зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Так відповідно до ч. 2 п.3 Постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 05.04.1994р. «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів», навчально-виховні заклади, незалежно від форми власності, створені до прийняття цієї постанови, можуть здійснювати діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, без отримання спеціальних дозволів (ліцензій) до 1 липня 1995 року.

Відомостей, що установа - Міжнародний інститут управління, бізнесу і права на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.1996р №200 «Про ліцензування, атестації та акредитації закладів освіти» пройшло державну реєстрацію до 1 січня 1996 р. у суду відсутні.

Однак на підставі вищевикладеного, вбачається, що навчальний учбовий заклад, який закінчив заявник ОСОБА_1 у 1994 році - Міжнародний інститут управління, бізнесу і права м. Слов'янськ Донецької області, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 05.04.94р. «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів» міг здійснювати освітню діяльність без ліцензії до 1 липня 1995 року і відповідно видавати документи про вищу освіту власного зразка, які відповідають рівню державної освіти.

У відповідності до ч.1 ст. 234 ЦПК України, окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Згідно з ч.3 ст. 235 ЦПК України, справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду. ОСОБА_1 особливості розгляду цих справ встановлені цим розділом.

Відповідно до ч. 1 ст. 256 ЦПК України, суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Частиною 2 ст.256 ЦПК України передбачено, що у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Відповідно до п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 31.03.1995 року «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо: згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення.

Відповідно до ст. 6 Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно до п. 2 Постанови Пленуму ВСУ «Про судове рішення у цивільній справі» за № 14 від 18.12.2009 року, - рішення суду як найважливіший акт правосуддя покликане забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини та здійснення проголошеного Основним Законом України принципу верховенства права.

На підставі викладеного, з метою захисту прав заявника, враховуючи, що діючим законодавством не передбачений інший порядок встановлення цього факту, а також оцінюючи належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженню наявних у справі доказів,суд приходить до висновку, що заява ОСОБА_1 обґрунтована, її вимоги знайшли своє доведення в судовому засіданні, є такими, що ґрунтуються на вимогах чинного законодавства, а тому підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 213, 215, 259 ЦПК України, суд,

ВИРІШИВ:

Встановити факт, що диплом про вищу економічну освіту АС-ІІ-95 № 03753, реєстраційний № 3753, що виданий Міжнародним інститутом управління, бізнесу і права, м. Слов'янськ на ім'я - ОСОБА_1 про закінчення у 1994 році факультету «Економічний» є дійсним, таким, що відповідає рівню державної освіти, та є документом, що підтверджує вищу економічну освіту громадянина України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду Одеської області шляхом подання до Київського районного суду м. Одеси апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення, а особи які були відсутні під час проголошення рішення протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Головуючий Калініченко Л. В.

Джерело: ЄДРСР 66409467
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку