open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2017

Справа №910/16876/16

За позовом ОСОБА_1

до Приватного акціонерного товариства «Експериментальне проектно-конструкторське» Технологічне бюро «Будпластик»

треті особи, що не заявляють самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача

1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінаста"

2) Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

3) ОСОБА_2

про визнання недійсним позачергових загальних зборів акціонерів

суддя Пукшин Л.Г.

Представники :

від позивача ОСОБА_1, паспорт

від відповідача ОСОБА_3 - представник за довіреністю б/н від 29.08.16

від третьої особи-1 Кошовський О.А. - представник за довіреністю б/н від 16.05.16

від третьої особи-2 Панчугін Д.О. - представник за довіреністю № 2735/09 від 21.12.16, Бондаревська Г.С., представник за довіреністю № 2742/09 від 22.12.2016

від третьої особи-3 ОСОБА_2, паспорт

У судовому засіданні 08.02.2017 в порядку ст. 85 ГПК України, було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства "Експериментальне проектно-конструкторське Технологічне бюро "Будпластик" про визнання недійсним позачергових загальних зборів акціонерів.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик», які були призначені та проведені 26.05.2016, прийнято з порушенням вимог ст. ст. 35, 41 Закону України "Про акціонерні товариства". За доводами позивача, позачергові загальні збори від 26.05.2015 на яких приймалися рішення щодо внесення змін до статуту Товариства, підготовки ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» до продажу та його ліквідації, скликались і проводились без дотримання вимог закону та при відсутності кворуму акціонерів. Крім цього, позивач зазначає, що акціонерів, які володіють в сукупності 59,447% акцій в тому числі і позивача не було допущено до участі у позачергових загальних зборах, у зв'язку з чим ОСОБА_1, яка володіє 12 % від загальної кількості акцій, просить суд визнати недійсними рішення позачергових загальних зборів від 26.05.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2016 порушено провадження у справі № 910/16876/16 за вказаною позовною заявою та призначено розгляд справи в судовому засіданні 05.10.2016.

Ухвалою суду від 16.11.2017 продовжено строк розгляду спору у справі № 910/16876/16 та залучено до участі у справі ОСОБА_2 третьою особою-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Розгляд справи неодноразово відкладався за клопотанням учасників процесу, при цьому судом виходив із приписів ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У судове засідання, призначене на 08.02.2017, з'явилися усі учасник судового процесу.

Представник позивача позовні вимоги підтримав та просив суд задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача проти вимог заперечував з підстав викладених у відзиві. Зокрема, відповідач вказує на те, що станом на 20.05.2016 ПАТ «Національний депозитарій України» був складений реєстр власників цінних іменних паперів ПрАТ «ЕПКТБ «Буд пластик». Відповідно до отриманого Реєстру власників іменних цінних паперів складеного станом на 20.05.2016 ТОВ «Фінаста» не було надано інформації про власників цінних паперів ПрАТ «ЕПКТБ «Буд пластик», рахунки яких обліковуються в даній депозитарній установі.

Також відповідач зазначає, що відповідно до протоколу реєстраційної комісії акціонерів (їх представників) від 20.05.2016 загальна кількість осіб, що мали право на участь у позачергових загальних зборах ПрАТ «Експериментальне проектно-конструкторське» Технологічне бюро «Будпластик» становить 36 осіб. Всього до участі у загальних зборах акціонерів товариства, що проходило 26.05.2016 зареєструвалось 8 акціонерів, серед яких 3 - юридичні особи та 5 - фізичних осіб, які у сукупності володіють 85 207 шт. простих іменних акцій, що становить 84,339621% статутного капіталу товариства та складає 98,644331% голосуючих акцій. Відтак, відповідач вважає, що не відповідає дійсності доводи позивач щодо відсутності кворуму на загальних зборах, що зокрема підтверджується протоколом реєстраційної комісії від 26.05.2016. А відмова у реєстрації акціонерів, в тому числі ОСОБА_1, жодним чином не підтверджують відсутність кворуму при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів товариства. З огляду на зазначене відповідач просить суд відмовити у позовних вимогах у повному обсязі.

Представник третьої особи-1 вимоги позивача підтримав у повному обсязі та просив суд задовольнити у повному обсязі.

Представник третьої особи-2 надав пояснення по суті спору, відповідно до яких зазначив, що депозитарієм на виконання постанови державного виконавця про відкриття виконавчого провадження № 49836138 від 15.01.2016 було виконано безумовну депозитарну операцію переказу 36 172 шт. акцій, емітентом яких є ПрАТ «Експериментальне проектно-конструкторське» Технологічне бюро «Будпластик», з рахунку в цінних паперах депозитарної установи ТОВ «Фінаста» № 100024-UA40402669, відкритому в Центральному депозитарії, на рахунок в цінних паперах депозитарної установи ТОВ «Град-цінні папери» № 100024-UA40403410, відкритий в Центральному депозитарії.

Також третя особа-2 зазначила, що центральний депозитарій, враховуючи приписи чинного законодавства та п. 2.3.5. Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, не включив інформацію, отриману від депозитарної установи ТОВ «Фінаста» до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Експериментальне проектно-конструкторське» Технологічне бюро «Будпластик» станом на 20.05.2016, оскільки при складанні Центральним депозитарієм зазначеного реєстру мало місце порушення дотримання депозитарною установою ТОВ «Фінаста» даних депозитарного балансу депозитарної установи з даними рахунку депозитарної установи у Центральному депозитарії.

Третя особа-3 позовні вимоги позивача підтримала, просила суд задовольнити у повному обсязі.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно та повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у процесі, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив.

Як вбачаться із матеріалів справи (виписки про стан рахунку в цінних паперах) ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) (надалі - позивач) належать прості іменні акції (бездокументарна форма) Приватного акціонерного товариства «Експериментальне проектно-конструкторське» Технологічне бюро «Будпластик» в кількості 2 154 шт., що становить 2,0120 % статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Експериментальне проектно-конструкторське» Технологічне бюро «Будпластик» (надалі - відповідач/товариство).

Крім цього, за доводами позивача, рішенням у справі № 910/2109/13 від 20.11.2013, переведено на ОСОБА_1 10 706 шт. іменних акцій відповідача, що складає 10% від статутного капіталу товариства.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України.

Як встановлено судом рішенням у справі № 910/2109/13 від 20.11.2013 вирішено: «Перевести на ОСОБА_1 (04208, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) права та обов'язки покупця за договором купівлі - продажу акцій Приватного акціонерного товариства "Експериментальне проектно-конструкторське технологічне бюро "Будпластик" (03013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5, ідентифікаційний код 05524883) за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б-08/02/20/1/1 від 20.02.2008 р., укладеним між ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

У мотивувальній частині даного рішення встановлено, що «… ОСОБА_1 є акціонером Закритого акціонерного товариства "Експериментальне проектно-конструкторське технологічне бюро "Будпластик" з моменту його створення та на час звернення до суду, про що свідчить сертифікат акцій серії НОМЕР_3 від 15.03.2004 року, копію якого долучено до матеріалів справи, а оригінал було пред'явлено позивачем в судовому засіданні.

20.02.2008 р. ОСОБА_7, в якості покупця, з ОСОБА_8, в якості продавця, було укладено договір № Б-08/02/20/1/1 купівлі-продажу цінних паперів, за умовами якого продавець зобов'язується передати у власність покупця, а покупець прийняти та оплатити 10 706 штук простих іменних акцій документарної форми існування, код цінних паперів НОМЕР_2, номінальною вартістю 0,10 грн. кожна, загальною вартістю 1 070,60 грн., емітованих Закритим акціонерним товариством "Експериментальне проектно-конструкторське технологічне бюро "Будпластик". Виходячи з поданих до суду доказів, наведених положень законодавства та локальних актів товариства, суд вважає доведеним ОСОБА_1 та не спростованим відповідачами факт порушення розробленого у товаристві механізму реалізації вимог Статуту та положення "Про порядок відчуження акцій Закритого акціонерного товариства "Експериментальне проектно-конструкторське технологічне бюро "Будпластик" щодо переважного продажу його акцій».

Вказане рішення було залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.02.2014 та постановою Вищого господарського суду України від 28.05.2014.

Відповідно до ч. 3 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Преюдиціальне значення процесуальним законом надається саме фактам, встановленим судовими рішеннями (в тому числі в їх мотивувальних частинах), але не правовій оцінці таких фактів, здійсненій іншим судом чи іншим органом, який вирішує господарський спір (п. 26. постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26.12.2011 р. № 18).

З урахуванням викладеного у суду відсутні підстави для повторного доказування обставини, стосовно приналежності позивачу простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Експериментальне проектно-конструкторське» Технологічне бюро «Будпластик» у кількості 10 706 шт., адже існування даної обставини підтверджує судове рішення від 20.11.2013 у справі № 910/2109/13.

За доводами позивача, що підтверджується матеріалами справи, відповідачем 08.04.2016 було направлено на адресу позивача (АДРЕСА_1) листа-повідомлення про проведення 26.05.2016 об 10 год.00 хв.. за адресою: АДРЕСА_4 (третій поверх, актова зала №1) позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

В подальшому, позивач 26.05.2016 прибувши за адресою АДРЕСА_4 та намагаючись зареєструватися й взяти участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства, ОСОБА_1 отримала відмову в реєстрації на загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Експериментальне проектно-конструкторське» Технологічне бюро «Будпластик» (оригінал відмови міститься в матеріалах справи). У вказаній відмові товариство зазначила, що станом на 20.05.2016 року відсутня інформація щодо акціонерів ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик», цінні папери яких зберігаються в ТОВ «Фінаста».

Позивач звернувся до суду з вимогами про визнання недійсними рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Експериментальне проектно-конструкторське» Технологічне бюро «Будпластик», що оформлені протоколом № 3 позачергових загальних зборів акціонерів від 26.05.2016, оскільки позивача не було допущено до участі у загальних зборах, та на думку позивача позачергові загальні збори проводились без дотримання вимог закону та при відсутності кворуму акціонерів.

Оцінюючи подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді у судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про господарські товариства" учасники товариства зобов'язані: додержувати установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства; нести інші обов'язки, якщо це передбачено цим Законом, іншим законодавством України та установчими документами.

Відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 116 ЦК України та п. "а" ч. 1 ст. 10 Закону України "Про господарські товариства" учасники господарського товариства мають право брати участь в управлінні товариством.

Згідно з ч. 2 ст. 97 ЦК України органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.

Положеннями ст. ст. 41, 59 Закону України "Про господарські товариства" визначено, що до компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю належить, зокрема, внесення змін до статуту товариства та виключення учасника з товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про господарські товариства" загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

Статтею 61 Закону України "Про господарські товариства" встановлено, що загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено установчими документами.

Позачергові загальні збори учасників скликаються головою товариства при наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.

Загальні збори учасників товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу.

Учасники товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників.

Про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Згідно з п. 8.11 Статуту товариства письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру персонально поштою рекомендованими листами, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у порядку положення п. 8.7. цього Статуту - акціонерами, які цього вимагають. встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб передбачений статутом товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Отже, Статутом товариства передбачено спосіб повідомлення учасників - надсилання кожному акціонеру персонально поштою рекомендованими листами.

Як вбачається із матеріалів справи, що не заперечується позивачем та відповідачем, ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» повідомило акціонера ОСОБА_1 про проведення 26.05.2016 об 10 год.00 хв.. за адресою: АДРЕСА_4 (третій поверх, актова зала №1) позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

Однак, 26.05.2016 позивач отримала відмову в реєстрації на загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Експериментальне проектно-конструкторське» Технологічне бюро «Будпластик» (оригінал відмови міститься в матеріалах справи), посилання на відсутність, станом на 20.05.2016 року, інформації щодо акціонерів ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик», цінні папери яких зберігаються в ТОВ «Фінаста».

Відповідно до п. 17 постанови пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 № 13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути: порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства; позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах; порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

Згідно з п. 21 постанови пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 № 13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» рішення загальних зборів господарського товариства можуть бути визнаними недійсними в судовому порядку у випадку недотримання процедури їх скликання, встановленої статтями 43, 61 Закону України «Про господарські товариства».

У свою чергу, підставами для визнання акта, в тому числі статуту, недійсним є його невідповідність вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав (затвердив) цей акт, а також порушення у зв'язку з його прийняттям прав та охоронюваних законом інтересів позивача (п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 № 13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів»).

Судом також враховано рекомендації, викладені у пункті 2.12. постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 25.02.2016 № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин», що рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) та інших органів юридичної особи є актами ненормативного характеру (індивідуальними актами), тобто офіційними письмовими документами, що породжують певні правові наслідки, які спрямовані на регулювання господарських відносин і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

У зв'язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи можуть бути: невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства; порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів; позбавлення учасника (акціонера, члена) юридичної особи можливості взяти участь у загальних зборах.

Відповідно до частини 4 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Як вбачається із матеріалів справи, що не заперечується позивачем та відповідачем, ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» повідомило акціонера ОСОБА_1 про проведення 26.05.2016 об 10 год.00 хв.. за адресою: АДРЕСА_4 (третій поверх, актова зала №1) позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

Однак, 26.05.2016 позивач отримала відмову в реєстрації на загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Експериментальне проектно-конструкторське» Технологічне бюро «Будпластик» , з посиланням на відсутність, станом на 20.05.2016 року, інформації щодо акціонерів ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик», цінні папери яких зберігаються в ТОВ «Фінаста». Факт не допуску позивача до реєстрації щодо участі у позачергових загальних зборах товариства не заперечувався представником відповідача у судових засіданнях.

Права учасника (акціонера) товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо (пункт 21 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 № 13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів»).

У п. 2.16. постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 25.02.2016 № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин», визначено, що позивачеві не може бути відмовлено у задоволенні вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів тільки з мотивів недостатності його голосів для зміни результатів голосування з прийнятих загальними зборами учасників (акціонерів, членів) рішень, оскільки вплив учасника (акціонера, члена) на прийняття загальними зборами рішень не вичерпується лише голосуванням.

Судом встановлено, що позивача - ОСОБА_1 як учасника (акціонера, члена) ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик», якій належить прості іменні акції у кількості 12 806 шт., що складає 12,0119% (від загальної кількості акцій товариства 107 060 простих іменних акцій, згідно з п. 6.2 Статуту) було позбавлено можливості взяти участь у загальних зборах, шляхом недопущення до участі.

При цьому, недотримання вимог закону та установчих документів господарських товариств під час скликання і проведення їх загальних зборів є порушенням права учасника господарського товариства на участь у роботі цього органу

Крім того, судом встановлено, що станом на 26.05.2016, рішення Старобільського районного суду Луганської області від 06.11.2015 за яким депозитарієм виконано безумовну депозитарну операцію переказу 36 172 шт. акцій, емітентом яких є ПрАТ «Експериментальне проектно-конструкторське» Технологічне бюро «Будпластик», з рахунку в цінних паперах депозитарної установи ТОВ «Фінаста» № 100024-UA40402669, відкритому в Центральному депозитарії, на рахунок в цінних паперах депозитарної установи ТОВ «Град-цінні папери» № 100024-UA40403410, відкритий в Центральному депозитарії, було скасовано рішенням Апеляційного суду Луганської області від 11.05.2016, що в свою чергу ставить під сумнів участь у голосуванні акціонера акціями у кількості 36 172 шт.

Відповідно до частини 1 статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно з частиною 1 статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 34 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Отже, обов'язок доказування та подання доказів, відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України, розподіляється між сторонами виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги та заперечення.

Враховуючи порушення корпоративних прав позивача, які полягають у тому, що його було позбавлено можливості взяти участь у загальних зборах, шляхом недопущення до участі у зборах, рішення яких оскаржуються, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для визнання оскаржуваних рішень позачергових загальних зборів недійсними.

Відповідно до ст. 49 ГПК України суми, які підлягають сплаті за витрати, пов'язані з розглядом справи, при задоволенні позову, покладаються на відповідача у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 34, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Експериментальне проектно-конструкторське» Технологічне бюро «Будпластик» (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, ідентифікаційний код 05524883), що оформлені протоколом № 3 позачергових загальних зборів акціонерів від 26.05.2016.

3. Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Експериментальне проектно-конструкторське» Технологічне бюро «Будпластик» (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, ідентифікаційний код 05524883) на користь ОСОБА_1 (04208, м. Київ. АДРЕСА_1; ідентифікаційний номер НОМЕР_1) витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 378 (одна тисяча триста сімдесят вісім) грн 00 коп.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 09.02.2017

Суддя Пукшин Л.Г.

Джерело: ЄДРСР 64621747
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку