open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
Cправа № 127/4126/16-ц

Провадження № 2/127/2527/16

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області у складі:

головуючого судді Іщук Т.П.,

за участі секретаря Пєскова Є.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Вінниці цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до ОСОБА_1 – ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

Позивач ПАТ КБ «Приватбанк» звернулося до суду з позовною заявою до відповідача ОСОБА_1 – ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за Кредитним договором № б/н від 14.09.2011 року, відповідно до умов якого відповідач отримав кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку «Універсальна» зі сплатою процентів за користування кредитом, 06.02.2014 року відповідачу було переоформлено кредитну карту на престижну кредитну картку «Універсальна Gold», відповідно до тарифів якої відповідач отримав кредит у розмірі 4000,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 30% на рік ( 2,5 % на місяць) на суму залишку заборгованості за кредитом, з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. Однак, відповідач належним чином не виконував умови Договору, у зв’язку з чим станом на 24.02.2016 року виникла заборгованість в розмірі 20324,07 грн., з яких: заборгованість по тілу  кредиту – 6373,38 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом – 11818,55 грн., пеня та комісія – 688,14 грн., штраф (фіксована частина) –  500,00 грн., штраф (процентна складова) –  944,00 грн. Позивач просив стягнути з відповідача на свою користь заборгованість у розмірі 20324,07 грн. за Кредитним договором № б/н від 14.09.2011 року та судовий збір в розмірі 1378 грн.

Представник позивача ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 у судове засідання не з’явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути справу у його відсутність, позовні вимоги підтримав повністю та просив їх задовольнити з підстав, викладених у позовній заяві. При цьому надав пояснення щодо операцій відображених по картковому рахунку.

Відповідач ОСОБА_1 – ОСОБА_2 у судове засідання не з’явився, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду справи, в судових засіданнях 05.07.2016 року, 17.10.2016 року відповідач заперечував проти задоволення позовних вимог з тих підстав, що позивачем порушенні норми ЦК України, а саме: відсутній кредитний договір, не в повній мірі виконання позивачем обов»язків по обслуговуванню клієнтів Gold клубу, позивачем не дотримані умови досудового врегулювання спору, неправомірно нараховані штрафні санкції (письмові заперечення, а.с.101,150).

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази у їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню.

Правовідносини сторін ґрунтуються на вимогах ст. ст. 526, 527, 530, 536, 546, 549, 610-611, 625, 629, 1048, 1049, 1054, 1055  ЦК України, ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Відповідно до ст.ст.1054,1055 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти; кредитний договір укладається у письмовій формі.

Згідно ст.ст. 526, 530 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу; якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Відповідно до ст. 536 ЦК України, за користування чужими грошовими коштами боржник зобов’язаний сплачувати проценти; розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Згідно ст.60 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

У судовому засіданні встановлено, що 14.09.2011 року між ПАТ КБ «Приватбанк» та Власюк (нині - ОСОБА_4 – ОСОБА_2) А.В. був укладений договір № б/н, який складається з ОСОБА_4 - заяви, Умов та Правил надання банківських послуг, Пам”яткою клієнта а також Тарифів. Зі змісту ОСОБА_4 - заяви Позичальника ОСОБА_4 від 14.09.2011 року вбачається, що Позичальник ОСОБА_4 ознайомився з Умовами та Правилами надання банківських послуг, а також Тарифами банку; він згоден, що ця заява разом із Умовами та Правилами надання банківських послуг, Памяткою клієнта, а також Тарифами складає між ним та Банком договір про надання банківських послуг. Вказані письмові документи містять усі істотні умови договору про надання фінансових послуг, передбачені ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а тому в силу положень ст. 638 ЦК України даний договір вважається укладеним. З цих обставин суд не бере до уваги заперечення відповідача щодо відсутності кредитного договору.

Відповідно до умов Договору відповідачу було відкрито картковий рахунок, видано платіжну картку «Універсальна». Суд звертає увагу, що по данному договору відповідачу було видано декілька карток, зокрема було оформлено престижну кредитну картку «Універсальна Gold». Відповідно до Тарифів останньої відповідач отримав кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту в розмірі 4000,00 грн. на платіжну картку зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 30% на рік (2,5 % на місяць) на суму залишку заборгованості за кредитом, з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки.

Як слідує з виписки по рахунку відповідача саме на вказану картку був переведений залишок коштів (заборгованість).

Відповідно до п.2.1.1.12.6 Умов і Правил надання банківських послуг, за користування коштами нараховуються відсотки в розмірі встановленому Тарифами банку. Одночасно п. 1.1.3.2.3. Умов і Правил надання банківських послуг передбачена можливість односторонньої зміни Тарифів та інших умов обслуговування рахунків. Таким чином, розмір відсоткової ставки за кредитом може змінюватися банком за умови інформуваня позичальника шляхом надання виписки по картковому рахунку на умовах, зазначених в п. 1.1.3.1.9. Умов і Правил надання банківських послуг. Відповідно до п. 1.1.2.3. до обов’язків Позичальника відноситься отримання виписки про стан картрахунків та про здійснені операції по картрахункам. Відповідно до Тарифів по картці «Універсальна Gold» базова процентна ставка в місяць становить 2,5%, з 01.04.2013 року -2,3 %, з 01.09.2014 року – 2,7 %, з 01.04.2015 року - 3,5 %.

Згідно п. 2.1.1.5.5. Умов та правил надання банківських послуг Позичальник зобов’язується погашати заборгованість за кредитом, відсотками за його використання, за перевитрати платіжного ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених цим договором. Банк має право вимагати дострокового виконання боргових зобов’язань в цілому або у встановленої банком долі в разі невиконання боржником своїх боргових та інших обов’язків за цим договором (п.2.1.1.12.11 Умов та правил надання банківських послуг).

Пунктом 1.1.2.4. Умов та правил надання банківських послуг передбачено, що за незгодою зі зміною Правил та/або Тарифів банку, які виклапдені на банківському сайті http//privatbank.ua.terms/pages/70/ позичальник зобов’язується надати банку письмову заяву про розірвання цього договору та погасити виниклу перед банком заборгованість.

Відповідно до положень ч.1 ст. 546 ЦК України та ст. 549 ЦК України, виконання зобов'язання забезпечується, зокрема, неустойкою, яка визначається як пеня та штраф і є грошовою сумою чи іншим майном, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання. Сплата неустойки є правовим наслідком у разі порушення зобов'язання (п.3 ч.1 ст. 611 ЦК України).

Пунктом 2.1.1.12.6.1. Умов і Правил надання банківських послуг передбачено, що у разі виникнення прострочених зобов’язань на суму від 100 грн., клієнт сплачує банку пеню, яка розраховується як: пеня – базова процентна ставка за договором /30, нараховується за кожен день прострочення кредиту + 50 грн. (одноразово).

Згідно п.2.1.1.7.6. Умов та правил надання банківських послуг, при порушенні Клієнтом строків платежів по будь-якому з грошових зобов'язань, передбачених цим Договором більш ніж на 30 днів, позичальник зобов’язаний сплатити банку штраф в розмірі 500 грн. + 5% від суми позову.

Відповідач користувався коштами (знімалася готівка, проводилися платежі по оплаті страхових платежів, членських внесків тощо), однак свої зобов’язання виконував неналежно, про що свідчить виписка по особовому рахунку. Виходячи з положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 року за №168/04, Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою НБУ від 18.06.2003 року №254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.2003 року за №559/780, даний доказ є належним та допустимим доказом.

В результаті неналежного виконання відповідачем своїх зобов’язань станом на 24.02.2016 року виникла заборгованість в розмірі 20324,07 грн., з яких: заборгованість по тілу  кредиту – 6373,38 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом – 11818,55 грн., пеня – 688,14 грн., штраф (фіксована частина) – 500,00 грн., штраф (процентна складова) –  944,00 грн.

Сума заборгованості встановлена на підставі наданих доказів. Заперечуючи щодо задоволення позову та суми заборгованості, відповідач належних та допустимих доказів в підтвердження своїх доводів не надав, його твердження грунтуються на власних міркуваннях, що в силу ст.60 ЦПК України не може бути доказом по справі.

Щодо тверджень відповідача про безпідставне нарахування процентів, в тому числі і після звернення до суду, то суд зважає, що нарахування процентів здійснено відповідно до умов договору, про що свідчить виписка по рахунку, звернення ж до суду не є підстаовю для припинення нарахування процентів, адже в силу ст.1048 ЦК України, проценти сплачуються до дня повернення позики.

Щодо посилання відповідача на порушення ч.2 ст.258 ЦК України (строк позовної давності) щодо стягнення штрафних санкцій, то суд враховує, що положеннями договору штраф передбачений за порушення клієнтом строків платежів по будь-яким з грошових зобов’язань, передбачених договором, а зважаючи, що строк дії картки не закінчився, а відповідач зобов’язувався щомісячно вносити платежі, суд не знаходить підстав для застосування строку позовної давності. Що стосується пені, то як свідчить розрахунок, вказана сума нарахована з період з 31.07.2015 року, тобто в межах строків.

Твердження відповідача про недотримання умов досудового врегулювання спору не заслуговує на увагу, оскільки чинним законодавств не передбачений обов’язковий порядок досудового врегулювання спорів та не обмежено право осіб на звернення до суду.

Враховуючи вищевикладене, заперечення відповідача щодо позову не знайшли своє підтвердження, а тому позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Крім того, відповідно до ст. 88 ЦПК України, необхідно стягнути з відповідача на користь ПАТ КБ «Приватбанк» судовий збір у розмірі 1378 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 526, 527, 530, 536, 546, 549, 610-611, 625, 629, 638, 1048, 1049, 1054, 1055 ЦК України, ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ст.ст. 10, 11, 60, 88, 212-215 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 – ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) заборгованість за Кредитним договором № б/н від 14.09.2011 року в розмірі 20324,07 грн. (двадцять тисяч триста двадцять чотири гривні 07 коп.), з яких: заборгованість по тілу  кредиту – 6373,38 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом – 11818,55 грн., пеня – 688,14 грн., штраф (фіксована частина) –  500,00 грн., штраф (процентна складова) –  944,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 – ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»» судовий збір у розмірі 1378 грн.

Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду Вінницької області через Вінницький міський суд Вінницької області шляхом  подачі апеляційної скарги в десятиденний термін з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя:

Джерело: ЄДРСР 62473304
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку