open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

Справа № 638/1413/16-п,

3/638/473/16

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2016 року Суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Руднєва О.О., розглянувши адміністративний матеріал, що надійшов з Дзержинського відділу поліції (м. Харкова) ГУ національної поліції в Харківській області у відношенні:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, яка проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3,

У скоєнні правопорушень, передбачених ч.1 ст.164 КУпАП, -

В С Т А Н О В И В:

З листопада 2015 року ОСОБА_1 здійснює освітню діяльність, яка підлягає обов’язковому ліцензуванню, без оформлення документів відповідно до законодавства України.

На розгляд адміністративного матеріалу особа щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення ОСОБА_1 з*явилась та пояснила наступне:

Вину у скоєнні правопорушення вона не визнає, у зв’язку з тим, що вважає, свою діяльність такою, що не підлягає ліцензуванню.

Суддя, вислухавши пояснення фертман О.Л., дослідивши матеріали справи, прийшов до наступного:

Згідно ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає га громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст 251 КУпАП - Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Згідно ст. 280 КУпАП – орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов*язаний з*ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчинені, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом*якшують і обтяжуть відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з*ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Стаття 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) передбачає відповідальність за наступне правопорушення: «Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), -…»

ОСОБА_1 зареєстрована як фізична особа-підприємець та здійснює діяльність та отримує доходи за наступним видом економічної діяльності: Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. (основний), що відповідно до Національного Класифікатору України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженого Наказом Держспоживстандарту України11.10.2010 № 457 та Наказу Державного комітету статистики України від 23 грудня 2011 року № 396 «Про затвердження Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності» включає: «освіту, не обумовлену будь-якими рівнями, академічне навчання, діяльність навчальних центрів, які пропонують курси з корекції (додаткової підготовки з певної дисципліни), діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації, навчання мовам і навичкам спілкування, навчання комп'ютерній грамоті, релігійне навчання, навчання рятувальників на воді, діяльність шкіл виживання, навчання ораторському мистецтву, навчання швидкісному читанню». Група 85.5 Класифікатору «Інші види освіти», що включає і вищеназваний код КВЕД 85.59 «включає продовження освіти протягом усього життя для одержування додаткових знань і навичок, а також задля перепідготовки, підвищення кваліфікації, здобуття нової професії та самовдосконалення. Ця група не включає освітню діяльність, класифіковану в групах 85.1 - 85.4, тобто дошкільну освіту, початкову освіту, середню або вищу освіту. Включає табори та школи, в яких надають спортивні навички групам та індивідуально, навчають іноземним мовам, мистецтву, у т.ч. акторському, музичному мистецтву, або спеціальне навчання, крім видів освіти, класифікованих у групах 85.1 - 85.4».

Також до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань додані наступні види діяльності ФОП ОСОБА_1 (але на сьогоднішній момент не здійснюються): Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації; Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; Код КВЕД 85.10 Дошкільна освіта; Код КВЕД 85.20 Початкова освіта; Код КВЕД 85.52 Освіта у сфері культури; Код КВЕД 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти.

Діяльність вищевказаного суб’єкту господарювання відповідає основному зареєстрованому коду КВЕД та полягає в організації та веденні математичного, комп’ютерного гуртків та гуртку з фізики для дітей 5-17 років разом з їх батьками (тобто без залишення дітей самостійно на заняттях без батьків) без видачі будь-якого документа про освіту. Тимчасове розміщення відвідувачів гуртка та їх батьків у приміщеннях аудиторій Харківського національного університету радіоелектроніки за адресою: м. Харків, пр. Леніна, буд. 14 відбувається на підставі договору б/н від 30.10.2015 року. Вказане місце проведення господарської діяльності офіційно зареєстроване вказаною фізичною особою – підприємцем у встановленому законом порядку та внесене до реєстру платників єдиного податку (підтверджується матеріалами справи, а саме витягом з реєстру платників єдиного податку від 08.12.2015 року № 1520303405333).

Нормативно-правовий акт, який встановлював порядок ліцензування у освітній діяльності на момент складення протоколу - Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затверджений Постановою КМУ від 08.08.2007 р. № 1019. Відповідно до ч. 2 цієї Постанови ліцензуванню підлягала не будь-яка діяльність у сфері освіти, а лише та, що прямо визначена в ньому, а саме: у сфері дошкільної освіти: виховання і навчання дітей дошкільного віку; корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку; догляд за дітьми дошкільного віку; у сфері загальної середньої освіти - забезпечення здобуття: початкової загальної освіти; базової загальної середньої освіти; повної загальної середньої освіти; у сфері позашкільної освіти - освітня діяльність за художньо-естетичним, туристично-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарним напрямами; у сфері професійно-технічної освіти: первинна професійна підготовка; перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації; професійно-технічне навчання; підготовка (зокрема первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства; у сфері вищої освіти: підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями), у тому числі молодших спеціалістів у вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти; військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу; перепідготовка за спеціальностями; розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація; підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства; діяльність за програмами іноземних навчальних закладів (крім діяльності, що провадиться вищими навчальними закладами України III - IV рівня акредитації за акредитованими програмами вищих навчальних закладів держав - членів Європейського Союзу, аналогічними акредитованим напрямам підготовки (спеціальностям) відповідного навчального закладу); діяльність з надання освітніх послуг навчальними закладами іноземних держав або їх філіями.

Згідно норм Закону України «Про освіту» № 1060-XII від 23 травня 1991 року діяльність ФОП ОСОБА_1 дійсно певним чином стосується діяльності у сфері позашкільної освіти, адже згідно ст. 38 «Позашкільна освіта та виховання є частиною структури освіти і спрямовуються на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні. 2. Позашкільна освіта та виховання здійснюються навчальними закладами, сім'єю, трудовими колективами, громадськими організаціями, товариствами, фондами і ґрунтуються на принципі добровільності вибору типів закладів, видів діяльності». Відповідно до п.3 ч.2 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затверджений Постановою КМУ від 08.08.2007 р. № 1019: «Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цього Порядку, стосується навчальних закладів приватної форми власності і фізичних осіб - підприємців, а в підпункті 2 і 3 лише таких навчальних закладів». Таким чином, діяльність фізичних осіб підприємців у сфері позашкільної освіти ліцензуванню не підлягає.

Діяльність ФОП ОСОБА_1 не підпадає і під інші сфери освітньої діяльності, зазначені у Постанові КМУ від 08.08.2007 р. № 1019: не підпадає під визначення діяльності «у сфері загальної середньої освіти» (ст.35 Закону України «Про освіту» № 1060-XII від 23 травня 1991 року «Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, мовними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення», ст. 3 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651-XIV «загальна середня освіта - цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності»); не підпадає під визначення діяльності «у сфері професійно-технічної освіти» (ст.40 Закону України «Про освіту» № 1060-XII від 23 травня 1991 року «професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії … здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту»), вищої освіти (ст.42 Закону України «Про освіту» № 1060-XII від 23 травня 1991 року «вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, … здійснюється на базі повної загальної середньої освіти»); не підпадає під визначення діяльності «у сфері дошкільної освіти» (ст. 4 Закону України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту»: «дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні; Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на: забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб», пов’язане із самостійним перебуванням дитини у закладі дошкільної освіти та доглядом за нею тощо).

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про освіту» № 1060-XII від 23 травня 1991 року «Навчальні заклади створюються органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, у тому числі релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, громадянами відповідно до потреби громадян у мові навчання, соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у них за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів. Навчальний заклад набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб». Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту» (ст.13) також чітко визначає «Позашкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту». Не входить математичний гурток і до Переліку типів позашкільних навчальних закладів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 433.

Таким чином, норма Постанови Кабміну від 08.08.2007 р. № 1019 про відсутність обов’язку ліцензувати діяльність у сфері позашкільної освіти, що здійснюється саме фізичною особою – підприємцем, повністю відповідає приписам ст. 7 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності», відповідно до якої підлягає ліцензуванню «освітня діяльність закладів освіти».

З 02.02.2016 року втратив чинність Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затверджений Постановою КМУ від 08.08.2007 р. № 1019, натомість набули чинності Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджені Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. N 1187. При цьому Закони, що регулюють діяльність у сфері освіти, такі як Закон України «Про освіту» № 1060-XII від 23 травня 1991 року, Закон України від 22.06.2000 № 1841-III «Про позашкільну освіту», а також Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності» зберегли чинність у вищезазначених редакціях. Але, незважаючи на такі зміни, діяльність ФОП ОСОБА_1 залишилась такою, що не вимагає отримання ліцензії, адже у нових Ліцензійних умовах позашкільна освіта взагалі не визначена як така, що підлягає ліцензуванню. Окрім того, зазначені Ліцензійні умови (п.2) чітко закріплюють визначення закладів освіти, діяльність яких підлягає ліцензуванню, у сфері дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти – і все це навчальні заклади (тобто юридичні особи). Таким чином, натомість терміну «діяльність у сфері…(вищої, загальної середньої, поза/дошкільної тощо)….освіти», з якою Постанова КМУ від 08.08.2007 р. № 1019 пов’язувала наявність або відсутність обов’язку отримувати ліцензію, нині діюча Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. N 1187 пов’язує ліцензування із терміном «заклад освіти» та «навчальний заклад» (вищій, професійно-технічний, дошкільний тощо), які відповідно до законодавства є юридичними особами. Таким чином, Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти чітко визначили обов’язок отримання ліцензії навчальними закладами – юридичними особами. Діяльність же інших осіб у сфері освіти, які за своєю формою та сутність не є навчальними закладами/закладами освіти ліцензуванню не підлягає, адже спеціальне законодавство у сфері ліцензування (Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності» та Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджені Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. N 1187) не визначає їх діяльність як таку, що підлягає ліцензуванню.

Відтак, фізична особа-підприємець, яка власними силами організувала гурток за певними напрямками (математика, програмування, фізика), яка не є юридичною особою, не є навчальним закладом/закладом освіти, не входить до переліку позашкільних навчальних закладів, не здійснює виховання або догляду за дітьми, а лише здійснює діяльність, що певним чином стосується сфери позашкільної освіти, ані на момент оформлення протоколу про адміністративне правопорушення, ані на момент розгляду справи не зобов’язана отримувати відповідну ліцензію.

Отже, відсутні підстави для притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 164 КУпАП, адже відсутній сам факт скоєння правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ч.1 ст.164 КУпАП ,-

СУДДЯ ПОСТАНОВИВ:

Провадження по адміністративному матеріалу відносно ОСОБА_1, за частиною першою статті 164 Кодексу України про адміністративне правопорушення-закрити, у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Суддя: Руднєва О.О.

Джерело: ЄДРСР 55549584
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку