open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

----------------------

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2015 р.

м.Одеса

Справа № 821/1022/15

Категорія: 5.1.1

Головуючий в 1 інстанції: Дубровна В.А.

Судова колегія Одеського апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого - судді Федусик А.Г.,

суддів - Шевчук О.А. та Зуєвої Л.Є.,

при секретарі - Пальоній І.М.,

за участю: представника Дніпровської сільської ради Білозерського району Херсонської області - Чужикова Дениса Юрійовича,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі апеляційну скаргу ОСОБА_3 на постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 02 червня 2015 року по справі за адміністративним позовом ОСОБА_3 до державного реєстратора Реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції м.Херсона Щедрова Олександра Ростиславовича, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Дніпровської сільської ради Білозерського району Херсонської області, секретаря Дніпровської сільської ради Білозерського району Херсонської області - ОСОБА_2 про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії,-

В С Т А Н О В И Л А :

У квітні 2015 року ОСОБА_3 звернулась до суду з адміністративним позовом до державного реєстратора Реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції м.Херсона Щедрова О.Р. (далі Державний реєстратор), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Дніпровської сільської ради Білозерського району Херсонської області (далі Рада), секретаря Дніпровської сільської ради Білозерського району Херсонської області - ОСОБА_2, про визнання протиправними дій, що полягають у залишенні 31 березня 2015 року без розгляду документів, поданих Дніпровським сільським головою Білозерського району Херсонської області 30 березня 2015 року, а саме: реєстраційної картки форми №4 та розпорядження Дніпровського сільського голови Білозерського району Херсонської області №03/4, та зобов'язання внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі Реєстр) запис, згідно якого підписантом від імені Ради є керівник - Дніпровський сільський голова ОСОБА_3.

Постановою Херсонського окружного адміністративного суду від 02 червня 2015 року в задоволенні позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з постановою суду, ОСОБА_3 подала апеляційну скаргу, в якій зазначається, що вказана постанова ухвалена з порушенням норм матеріального та процесуального права, а тому підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про задоволення позовних вимог.

Заслухавши суддю - доповідача, розглянувши матеріали справи та перевіривши законність і обґрунтованість судового рішення в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом першої інстанції вставлено, що 30 березня 2015 року позивачем до Реєстраційної служби Білозерського РУЮ було подано: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Реєстрі (Ф-4), зокрема, щодо зміни відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори шляхом включення до складу позивача та виключення зі складу ОСОБА_2; розпорядження Дніпровського сільського голови від 23 березня 2015 року за №03/4 "Про зупинення дії рішення сільської ради від 19 березня 2015 року".

31 березня 2015 року Державний реєстратор повідомив Раду про залишення без розгляду документів, що були подані для проведення внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах щодо Ради, з тих підстав, що вони подані не у повному обсязі, що і стало підставою для звернення ОСОБА_3 з позовом до суду.

Вирішуючи справу та відмовляючи у задоволенні вимог, суд першої інстанції виходив з того, що вирішення спірних питань, в тому числі щодо внесення до Реєстру зміни відомостей про фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, а саме включення до їх складу голови сільської ради та виключення з їх складу секретаря сільської ради ОСОБА_2, є компетенцією Ради і повинно здійснюватися шляхом прийняття на сесії відповідних рішень, які в свою чергу є рішеннями уповноваженого органу управління юридичної особи у розумінні приписів ч.2 ст.19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі Закон).

Колегія суддів не погоджується з висновками суду першої інстанції та вважає їх помилковими з огляду на наступне.

Положеннями ч.1 та 2 ст.19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" передбачено, що у разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

Ані вказана норма, ані інші положення Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" не містять окремого спеціального врегулювання підстав та порядку внесення змін до відомостей про юридичну особу, зокрема, її керівника, щодо органів місцевого самоврядування, у зв'язку з чим при вирішенні цього питання необхідно враховувати положення інших законодавчих актів, в тому числі вимоги Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі Закон).

Так, згідно положень ст.1 Закону територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (ч.1 ст.2 Закону).

Частиною 1 ст.5 Закону визначена система місцевого самоврядування, яка включає:

- територіальну громаду;

- сільську, селищну, міську раду;

- сільського, селищного, міського голову;

- виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

- старосту;

- районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

Частиною 1 ст.6 Закону передбачено, що первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами (ч.1 ст.10 Закону).

В той же час, сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста (ч.1 ст.12 Закону).

Згідно до ч.2 та 3 ст.12 Закону сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.

Положеннями ч.4 ст.42 Закону передбачено, що сільський, селищний, міський голова:

- представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

- організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

- укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

- видає розпорядження у межах своїх повноважень;

Відповідно до ч.1 ст.42 Закону повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідно сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

З аналізу вказаних норм вбачається, що виникнення та наявність у певної особи повноважень головної посадової особи територіальної громади відповідного села, в тому числі повноважень, передбачених ч.4 цієї статті, пов'язано не з прийняттям відповідною радою певного рішення щодо надання цих повноважень, а з обранням та перебуванням цієї особи на посаді сільського голови.

З матеріалів справи вбачається, що до 14 січня 2015 року ОСОБА_3 обіймала посаду сільського голови Дніпровської сільської ради Білозерського району Херсонської області, з якої була звільнена рішенням Ради №560 від 14 січня 2015 року.

У той же день Радою було прийнято рішення №561, яким виконання обов'язків сільського голови було покладено на секретаря Ради ОСОБА_2 (а.с. 56).

На підставі вказаних рішень до Реєстру було внесено ОСОБА_2, як особу, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (а.с. 59).

Постановою Білозерського районного суду Херсонської області від 17 березня 2015 року рішення Ради №560 від 14 січня 2015 року було визнано протиправним та скасовано, а позивачку було поновлено на посаді сільського голови Ради та в частині поновлення ОСОБА_3 на посаді було допущено негайне виконання постанови суду (а.с. 6).

Таким чином, колегія суддів вважає, що відповідно до положень Закону, в тому числі і ст.42, з моменту поновлення ОСОБА_3 на посаді сільського голови Ради поновлюються і передбачені вказаною нормою повноваження сільського голови, і таке поновлення повноважень не залежить від волі Ради чи прийняття нею додаткових рішень з цього приводу.

19 березня 2015 року Радою було прийнято рішення №591 "Про обмеження повноважень сільського голови ОСОБА_3 та призначення Підписанта", яким було обмежено повноваження сільського голови Ради ОСОБА_3 щодо права підпису будь-яких документів від імені Ради з 19 березня 2015 року, призначено підписантом від імені Ради секретаря Ради ОСОБА_2 з 19 березня 2015 року та надано їй повноваження щодо подання документів про внесення змін до Реєстру.

Відповідно до ч.4 ст.59 Закону рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень.

На підставі наданих вказаною нормою повноважень, наявність яких фактично не заперечувалася в ході розгляду справи апеляційним судом і представником Ради, ОСОБА_3, як сільській голова, прийняла розпорядження за №03/4 від 23 березня 2015 року "Про зупинення дії рішення сільської ради від 19 березня 2015 року", яким зупинив дію рішення Ради № 591 від 19 березня 2015 року, та розпорядився внести до Реєстру зміни щодо підписанта Ради з ОСОБА_2 на ОСОБА_3.

При цьому перебування позивачки на посаді сільського голови станом як на 23.03.2015 року, так і на час розгляду справи, не заперечувалося в суді апеляційної інстанції і представником Ради.

Таким чином, станом на 24 березня 2015 року рішення Ради №591 від 19 березня 2015 року, яким обмежувалися визначені Законом повноваження сільського голови ОСОБА_3, було зупинено та не діяло.

Не зважаючи на вказані обставини, як було встановлено судом першої інстанції та не заперечувалося сторонами, 24 березня 2015 року Державним реєстратором було внесено до Реєстру запис про обмеження повноважень ОСОБА_3, як Дніпровського сільського голови, щодо підпису будь-яких документів, а також внесено запис про призначення підписантом від імені Ради секретаря сільради ОСОБА_2.

Таким чином, враховуючи, що розпорядження "Про зупинення дії рішення сільської ради від 19 березня 2015 року" за №03/4 винесено на підставі, у межах повноважень (тобто повноважною особою) та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, а також приймаючи до уваги, що на момент звернення до Державного реєстратора з заявою від 30 березня 2015 року ОСОБА_3 була діючим Дніпровським сільським головою, тобто посадовою особою, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи - Ради (п.14 ч.4 ст.42 Закону), колегія суддів приходить до висновку про безпідставність залишення Державним реєстратором документів, поданих для проведення внесення змін без розгляду, та не внесення до Реєстру відповідних змін щодо особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори .

Крім того, відповідно до п.19 ч.4 ст.42 Закону сільський, селищний, міський голова здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

Так, виключна компетенція сільських, селищних, міських рад та повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад регламентовані статтями 26-40 Закону.

Разом з тим, вказані норми не містять положень щодо наявності у сільської ради та її виконкому права (за обставин цієї справи) приймати рішення про обмеження окремих, в тому числі визначених ст.42 Закону, повноважень сільського голови.

Відповідно до ч.3 ст.2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія).

Таким чином, з врахуванням наведеного колегія суддів приходить до висновку, що залишаючи без розгляду заяву ОСОБА_3 від 30 березня 2015 року та фактично відмовляючи у внесенні до Реєстру змін відомостей про фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, Державний реєстратор діяв не на підставі та не у спосіб, що передбачені зазначеними вище нормами, необґрунтовано, тобто без врахування викладених обставин, в тому числі щодо перебування позивачки на посаді сільського голови та відсутності діючого рішення про обмеження її повноважень, визначених Законом, що призвело до порушення законних прав та інтересів ОСОБА_3, як діючого сільського голови.

Тому, позовні вимоги ОСОБА_3 про визнання протиправними дій, що полягають у залишенні 31 березня 2015 року відповідачем без розгляду документів, поданих позивачем 30 березня 2015 року, а саме: реєстраційної картки форми №4 та розпорядження Дніпровського сільського голови Білозерського району Херсонської області №03/4 та зобов'язання внести до Реєстру запис, згідно якого підписантом від імені Ради є керівник - Дніпровський сільський голова ОСОБА_3, є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Враховуючи наведені положення діючого законодавства, колегія суддів приходить до висновку, що суд першої інстанції при ухвалені постанови припустився порушень норм матеріального права, що призвело до неправильного вирішення справи, у зв'язку з чим судове рішення підлягає скасуванню з постановленням по справі нової постанови.

Керуючись ст.ст.195, 196, 198, 202, 205, 207, 254 КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 - задовольнити.

Постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 02 червня 2015 року - скасувати та прийняти нову постанову, якою позовні вимоги ОСОБА_3 до Державного реєстратора Реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції м.Херсона Щедрова Олександра Ростиславовича, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Дніпровської сільської ради Білозерського району Херсонської області, секретаря Дніпровської сільської ради Білозерського району Херсонської області - ОСОБА_2 про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії - задовольнити.

Визнати протиправними дії, що полягають у залишенні 31 березня 2015 року без розгляду документів, поданих Дніпровським сільським головою Білозерського району Херсонської області 30 березня 2015 року, а саме: реєстраційної картки Форми 4 та Розпорядження Дніпровського сільського голови Білозерського району Херсонської області №03/4 від 23 березня 2015 року "Про зупинення дії рішення сільської ради від 19 березня 2015 року".

Зобов'язати Державного реєстратора Реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції м.Херсона Щедрова Олександра Ростиславовича внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запис, за яким зазначити ОСОБА_3, як особу, яка має право вчиняти дії від імені Дніпровської сільської ради Білозерського району Херсонської області без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Постанова апеляційного суду набирає чинності негайно після її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції.

Головуючий:

А.Г. Федусик

Суддя: Суддя:

Л.Є. Зуєва О.А. Шевчук

Джерело: ЄДРСР 47711062
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку