open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
Справа

№ 450/3410/14-ц Провадження № 2/450/421/15

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/заочне/

"15" січня 2015 р. Пустомитівський районний суд Львівської області в складі:

головуючого-судді Мельничук І. І.

при секретарі Стельмащук Н.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Пустомити цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

в с т а н о в и в :

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість по кредитному договору на загальну суму 6960,79 (шість тисяч дев’ятсот шістдесят грн. 79 коп.) гривень та судовий збір в розмірі 243,60 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач у позовній заяві покликається на такі обставини справи:

10.09.2011 року Публічне Акціонерне Товариство «Дельта Банк» (правонаступник Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний Банк «Дельта») та фізична особа - резидент України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уклали кредитний договір № 002-13513-100911. Відповідно до пункту 1.2. вищевказаного Договору, Позивач (за Договором - Банк) відкриває Відповідачеві (за Договором - Держатель) картковий рахунок № НОМЕР_2 в національній валюті України - гривні, надалі за текстом - Рахунок, випускає та надає Держателю платіжну картку, надалі за Текстом - Картка, а також ПІН-код до картки; здійснює обслуговування Держателя на умовах, викладених в Тарифному пакеті Visa Класичний, що міститься в Додатку № 1 до Договору, надалі за текстом - Тарифи та умовах викладених в Правилах здійснення операцій за картковими рахунками, надалі за текстом- Правила.

Відповідно до п. 5.2. Договір набуває чинності з дати його укладання та діє до повного виконання зобов’язань за цим договором.

Банк надає Держателю Кредит шляхом відкриття відновлюваної відкличної Кредитної лінії, що передбачена п. 1.3 кредитного Договору. Відповідно до вказаного пункту банк відкриває Держателю кредитну лінію на загальну суму 100 000 грн. та на день укладання кредитного Договору встановлює ліміт Кредитної лінії на Рахунку в сумі 5 000,00 грн. Банк самостійно один раз на місять може змінювати розмір ліміту Кредитної лінії в межах Кредитної лінії, при цьому сторони погодили, що у даному випадку Додаткова угода не складається.

Відповідно до умов кредитного Договору кредитні кошти та власні кошти Держателя використовуються для розрахунків за товари чи послуги, які придбані Держателем у суб'єктів господарювання, зняття готівки, виконання Держателем своїх зобов'язань перед банком за Договором, та вчинення інших операцій передбачених Договором.

Відповідно до пункту 2.1. моментом надання Банком Держателю Кредиту є день здійснення операції за допомогою Картки або день утримання платежів за умови відсутності на Рахунку власних коштів Держателя.

У відповідності до Договору, Держатель картки зобов'язаний щомісяця в строки, визначені Правилами, здійснювати погашення частини суми заборгованості за Кредитною лінією, яка виникла за попередній звітний місяць, а також здійснювати погашення в повному обсязі заборгованості за Овердрафтом, яка виникла за попередніїї звітний місяць, сплачувати всю суму процентів, нарахованих за користування кредитною лінією та або Овердрафтом за попередній звітний місяць, та всю суму пені, яка нарахована за попередній звітний місяць у разі порушення строків сплати заборгованості за Кредитною лінією та/або Овердрафтом та процентів за користування Кредитною лінією та або Овердрафтом.

Також, відповідно до п. 3.4 Держатель доручає Банку здійснювати з Рахунку договірне списання грошових коштів.

Станом на 25.09.2014 р. відповідач не виконув належним чином зобов'язання за кредитним договором, в результаті чого виникла прострочена заборгованість.

Таким чином, станом на 25.09.2014 року за Відповідачем по укладеному з ПАТ «Дельта Банк» Кредитному договору № 002-13513-100911 від 10.09.2011 року рахується заборгованість на загальну суму 6960,79 (шість тисяч дев’ятсот шістдесят грн. 79 коп.) гривень, яка складається з: тіло кредиту: 2 367,74 грн.; прострочене тіло кредиту: 2 823,01 грн.: заборгованість за відсотками: 0.00 грн.: заборгованість за комісіями: 1770,04 грн.

Представник позивача Духота І.В. в судове засідання не з’явився, проте просить розглядати справу без присутності представника позивача. Позовні вимоги підтримав в повному обсязі. Проти ухвалення заочного рішення не заперечив.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився і не повідомив суд про причини неявки, хоча був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду справи.

Оскільки представник позивача та відповідач належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, і від них не надійшло повідомлення про причини неявки, які слід визнати поважними, та посилань на докази, які мають значення для справи, судом ухвалено згідно ст. 224 ЦПК України провести заочний розгляд справи на підставі наявних у справі доказів.

Відповідно до ч.2 ст.197 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, приходить до висновку, що позов підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Статтями 1049, 1054 ЦК України передбачено, що позичальник зобов’язаний повернути кредитору надані грошові кошти (кредит) та сплатити проценти у строки та на умовах, встановлених договором.

У відповідності до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За змістом ч. 4 ст.. 631 ЦК України, закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

Судом встановлено, що 10.09.2011 року Публічне Акціонерне Товариство «Дельта Банк» (правонаступник Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний Банк «Дельта») та фізична особа - резидент України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали кредитний договір № 002-13513-100911.

Відповідно до пункту 1.2. вищевказаного Договору, Позивач (за Договором - Банк) відкриває Відповідачеві (за Договором - Держатель) картковий рахунок № НОМЕР_3 в національній валюті України - гривні, надалі за текстом - Рахунок, випускає Держателю платіжну картку, надалі за Текстом - Картка, а також ПІН-код до картки; здійснює обслуговування Держателя на умовах, викладених в Тарифному пакеті Visa Класичний, що міститься в Додатку № 1 до Договору, надалі за текстом - Тарифи та умовах викладених в Правилах здійснення операцій за картковими рахунками, надалі за текстом- Правила.

Згідно ст. 1054 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути кредит та сплатити проценти на умовах, встановлених договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України передбачено право позикодавця на одержання від позичальника процентів від суми позики, а у разі відсутності іншої домовленості сторін - проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Відповідач не виконув належним чином зобов'язання за кредитним договором, в результаті чого виникла прострочена заборгованість.

Таким чином, станом на 25.09.2014 року за Відповідачем по укладеному з ПАТ «Дельта Банк» Кредитному договору № 002-13513-100911 від 10.09.2011 року рахується заборгованість на загальну суму 6960,79 (шість тисяч дев’ятсот шістдесят грн. 79 коп.) гривень, яка складається з: тіло кредиту: 2 367,74 грн.; прострочене тіло кредиту: 2 823,01 грн.: заборгованість за відсотками: 0.00 грн.: заборгованість за комісіями: 1770,04 грн.

Оскільки сума заборгованості на момент винесення рішення судом, сплачена відповідачем ОСОБА_1, на користь позивача не була, суд вважає, що з відповідача слід стягнути в користь позивача суму боргу за кредитним договором № 002-13513-100911 від 10.09.2011 у розмірі кредитному договору на загальну суму 6960,79 (шість тисяч дев’ятсот шістдесят грн. 79 коп.)

Стягненню з відповідача в користь позивача також підлягає судовий збір, який позивач сплатив при подачі позовної заяви до суду.

Керуючись ст.ст. 58, 59, 60, 197, 212, 213, 224-226 ЦПК України, ст.ст. 625, 1048, 1049, 1050, 1054 ЦК України, суд, -

в и р і ш и в :

Позов Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» – задоволити.

Стягнути з ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н., ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на користь ПАТ «Дельта Банк» (р/р № НОМЕР_2, МФО 380236, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020) заборгованість по кредитному договору на загальну суму 6960,79 грн. (шість тисяч дев’ятсот шістдесят грн.. 79 коп.) гривень., яка складається з: тіло кредиту: 2 367,74 грн.; прострочене тіло кредиту: 2 823,01 грн.: заборгованість за відсотками: 0.00 грн.: заборгованість за комісіями: 1770,04 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н., ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на користь ПАТ «Дельта Банк» (р/р № НОМЕР_2, МФО 380236, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020) судовий збір у розмірі 243,60 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд судового рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області через Пустомитівський районний суд Львівської області протягом десяти днів з дня його проголошення.

Суддя

І

. І. Мельничук

Джерело: ЄДРСР 45023499
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку