open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
номер провадження справи 34/61/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2015 Справа № 908/1686/15-г

Господарський суд Запорізької області у складі судді Науменка А.О., при секретарі Яровенко Г. В.

За участю представників: від позивача - Суберляк Д.В., довіреність № 4007-О від 31.10.2012 р.; від відповідача - не з'явився.

Розглянув в судовому засіданні матеріали справи № 908/1686/15-г,

за позовом: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; адреса для листування: 49027, м. Дніпропетровськ, а/с 1800, скорочено ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»);

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Метол» (09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Карла Маркса, буд. 33, скорочено ТОВ «Метол»);

про стягнення заборгованості,

Сутність спору:

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» заявлено вимоги про стягнення з ТОВ «Метол» заборгованості за договором банківського обслуговування № б/н від 01.03.2011 р. в розмірі 65836,07 грн., з яких: 45000 грн. заборгованості за кредитом; 20430,91 грн. заборгованості по процентам за користування кредитом та 405,16 грн. пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 16.03.2015 р. позовна заява прийнята до розгляду, порушено провадження у справі № 908/1686/15-г, присвоєно номер провадження 34/61/15, справу до розгляду в засіданні господарського суду призначено на 15.04.2015 р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 15.04.2015 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи відкладався на 13.05.2015 р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 13.05.2015 р., на підставі ст.ст. 69, 77 ГПК України, продовжено строк розгляду даного спору на 15 днів та розгляд справи відкладений на 29.05.2015 р.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 ГПК України справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача.

22.04.2015 р. судом від Реєстраційної служби Запорізького районного управління юстиції отримано розширений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 20456446, з якого вбачається, що ТОВ «Метол» 17.03.2015 р. змінено адресу, про що внесено відповідні зміни до його установчих документів та станом на 20.04.2015 р. місцезнаходження відповідача є: 09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Карла Маркса, буд. 33.

На момент прийняття позову господарським судом та порушення провадження у справі № 908/1686/15-г, (16.03.2015 р.) місцезнаходженням відповідача, відповідно до вищезазначеного витягу значилось: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Соборна, буд. 5.

Згідно зі ст. 1 Закону України від 12.08.2014 р. «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції» у зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя окремими судами в районі проведення антитерористичної операції змінено територіальну підсудність судових справ, підсудних розташованим в районі проведення антитерористичної операції судам.

Розпорядженням Голови Вищого господарського суду України від 02.09.2014 р. № 28-р «Про зміну територіальної підсудності господарських справ» визначено, що розгляд господарських справ, підсудних господарським судам, розташованим в районі проведення антитерористичної операції, здійснюється: господарських справ, підсудних господарському суду Донецької області - господарським судом Запорізької області.

Частиною 3 статті 17 ГПК України встановлено, що справа, прийнята господарським судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду.

Таким чином, господарським судом Запорізької області правомірно було прийнято до провадження позовну заяву ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та порушено провадження у справі № 908/1686/15-г, підсудність змінилась після подання позову та порушення провадження по справі.

Позовні вимоги мотивовані тим, що 01.03.2011 р. ТОВ «Метол» звернулось до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Банк) із заявою про встановлення кредитного ліміту на рахунку 26003051803781. Згідно даної заяви ТОВ «Метол» приєдналось до «Умов та правил надання банківських послуг» та тарифів банку, які разом із заявою складають договір банківського обслуговування № б/н від 01.03.2011 р. та взяло на себе зобов'язання виконувати умови договору. Відповідно до договору відповідачу було встановлено кредитний ліміт на поточний рахунок № 26003051803781 в електронному вигляді. В порушення норм закону та умов договору відповідач свої зобов'язання за договором належним чином не виконав, внаслідок чого позивач просить стягнути з відповідача 45000 грн. заборгованості за кредитом, 20430,91 грн. заборгованості по процентам за користування кредитом та 405,16 грн. пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором. Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилається на ст. ст. 526, 527, 530, 610 ЦК України, ст. 193 ГК України, ст. ст. 1, 15, 49, 54-57, 64 ГПК України.

За клопотанням представника позивача, розгляд справи здійснювався без застосування засобів фіксації судового процесу.

Представник позивача у судовому засіданні підтримав заявлений позов та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Метол», відповідача по справі, в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Ухвала суду направлялась на адресу місцезнаходження відповідача, що вказана в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Карла Маркса, буд. 33, що відповідає вимогам ст. 64 ГПК України. Також, ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» надано суду докази направлення на вказану адресу позову з додатками.

У відповідності до ст. 85 ГПК України в судовому засіданні було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та вислухавши пояснення представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

01.03.2011 р. ТОВ «Метол» (Клієнт) звернулось до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Банк) із заявою про встановлення кредитного ліміту на рахунку 26003051803781.

Згідно даної заяви відповідач приєднався до «Умов та правил надання банківських послуг» (далі - Умови), що розміщені на сайті банку www.privatbank.ua., Тарифів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які разом із заявою складають договір банківського обслуговування № б/н від 01.03.2011 р. (далі - договір) та взяло на себе зобов'язання виконувати умови договору.

Відповідно до п. 3.18.1.16 Умов, при укладенні договорів та угод, або здійсненні інших дій, які свідчать про приєднання Клієнта до цих Умов (або у формі заяви про відкриття поточного рахунку або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк або в іншій формі), Банк та Клієнт допускають використання підписів Клієнта у вигляді електронно-цифрового підпису та/або підтвердження через пароль, направлений банком через верифікований номер телефону. Підписання договорів та угод таким чином прирівнюється до їх укладення у письмовій формі.

У пунктах 3.18.1.1, 3.18.1.3, 3.18.1.6, 3.18.1.8, 3.18.2.1.2 Умов встановлено, що кредитний ліміт на поточний рахунок Клієнта надається на поповнення обігових коштів та здійснення поточних платежів Клієнта, в межах кредитного ліміту. Кредит надається в обмін на зобов'язання клієнта щодо його повернення, сплаті процентів та винагороди. Ліміт може бути змінений Банком в односторонньому порядку, передбаченому Умовами. Проведення платежів Клієнта у порядку обслуговування кредитного ліміту проводиться Банком протягом одного року з моменту підписання угоди про приєднання Клієнта до Умов (або у формі Заяви про відкриття поточного рахунку). Зобов'язання по видачі кредиту чи його частини виникає у Банку в день надання Клієнтом розрахункових документів на використання кредиту в межах вказаних у них сум.

Пунктом 3.18.6.1 Умов визначено, що обслуговування кредитного ліміту на поточному рахунку клієнта здійснюється з моменту подачі Клієнтом до Банку заяви на приєднання до Умов та правил надання банківських послуг (або у формі заяви про відкриття поточного рахунку) та/або з моменту надання Клієнтом розрахункових документів на використання коштів у рамках кредитного ліміту в межах визначеної суми, та діє в обсязі перерахованих коштів до повного виконання зобов'язань сторонами.

На підставі викладеного, в обґрунтування позовної заяви позивач посилається на те, що Умови та правила надання банківських послуг та Тарифи банку, розміщені в мережі Інтернет на сайті www.privatbank.ua, разом із заявою складають договір банківського обслуговування № б/н від 01.03.2011 р.

У порушення умов договору відповідач свої зобов'язання належним чином не виконав, а саме ТОВ «Метол» не сплатив необхідні кошти для погашення заборгованості.

01.03.2014 р. на виконання договору відповідачу було встановлено кредитний ліміт на поточний рахунок № 26003051803781 в розмірі 45000 грн., що підтверджується довідкою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 17.02.2015 р. вих. № 08.7.0.0.0/150217093035.

Свої зобов'язання за договором позивач виконав у повному обсязі, надавши відповідачу кредитний ліміт в розмірі 45000 грн., що підтверджується випискою по рахунку № 26003051803781 за період: з 01.03.2011 р. по 25.03.2015 р.

Відповідно до виписки по рахунку № 26003051803781 за період: з 01.03.2011 р. по 25.03.2015 р. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» винесено 03.01.2014 р. на прострочення кредиту 45000 грн.

Таким чином, за поясненнями позивача, станом на 28.11.2014 р. заборгованість ТОВ «Метол» перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за договором банківського обслуговування № б/н від 01.03.2011 р. складає 65836,07 грн., з яких: 45000 грн. заборгованості за кредитом; 20430,91 грн. заборгованості по процентам за користування кредитом та 405,16 грн. пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором.

Проаналізувавши фактичні обставини справи, оцінивши представлені докази, заслухавши пояснення представника позивача, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Правовідносини сторін є господарськими.

Згідно із ч. 1 ст. 175 ГК України, майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утримуватися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

За своєю правовою природою правовідносини сторін фактично є договором банківського рахунка.

Частиною 1 ст. 1066 ЦК України передбачено, що за договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Відповідно до ч. 1 ст. 1067 ЦК України, договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.

За приписами ст. 1069 ЦК України, якщо відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на ньому грошових коштів (кредитування рахунка), банк вважається таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення цього платежу. Права та обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням рахунка, визначаються положеннями про позику та кредит (параграфи 1 і 2 глави 71 цього Кодексу), якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтями 525, 526 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання) (ст. 610 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом

Як вбачається з матеріалів справи, станом на 28.11.2014 р. сума заборгованості за кредитом ТОВ «Метол» перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» складає 45000 грн.

Відповідно до п. 3.18.2.3.4. Умов, Банк має право при порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбаченого Умовами, змінити умови кредитування - вимагати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов'язань за кредитом в повному обсязі шляхом направлення повідомлення.

Позивачем була направлена на адресу відповідача претензія № 10221DO2MS09J від 22.07.2014 р. про погашення заборгованості, про що свідчить опис вкладення від 22.07.2014 р., список згрупованих поштових відправлень та фіскальний чек № 1353 від 22.07.2014 р. Дана претензія залишена відповідачем без відповіді.

Таким чином, враховуючи, що відповідачем не надано доказів повернення отриманого кредиту та, оскільки ТОВ «Метол» не надано заперечень з приводу суми заборгованості за кредитом, вимога позивача про стягнення 45000 грн. заборгованості за кредитом підлягає задоволенню.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 20430,91 грн. заборгованості по процентам за користування кредитом, 405,16 грн. пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором.

З розрахунку заборгованості за договором банківського обслуговування № б/н від 01.03.2011 р. та письмових пояснень позивача від 13.05.2015 р. вбачається, що за період: з 26.09.2013 р. по 03.01.2014 р. відповідачу нараховані відсотки за користування кредитом по ставці 24 % в сумі 1150,88 грн., за період: з 04.01.2014 р. по 01.07.2014 р. по ставці 48 % в сумі 10740 грн., за період: з 02.07.2014 р. по 28.11.2014 р. по ставці 56 % в сумі 8540,33 грн., що підтверджується виписками по рахункам: № 20699051814975, № 26072051814444 в період: з 01.03.2011 р. по 25.03.2015 р.

Таким чином, відповідачу всього було нараховано 20430,91 грн. відсотків за користування кредитом за період: з 26.09.2013 р. по 28.11.2014 р.

Відповідно до вищезазначеного розрахунку та письмових пояснень позивача, відповідачу за період: з 21.11.2014 р. по 28.11.2014 р. нарахована пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором в сумі 407,34 грн., однак 20.11.2014 р. відповідачем сплачено 2,18 грн., що підтверджується випискою по рахунку № 80918051840206 в період: з 01.03.2011 р. по 25.03.2015 р. Таким чином, позивачем заявлено до стягнення 405,16 грн. пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором

Порядок розрахунків встановлений в п. 3.18.4 Умов, згідно з яким за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнта при закритті банківського дня Клієнт сплачує відсотки, виходячи з відсоткової ставки, розмір якої залежить від строку користування кредитом (диференційована відсоткова ставка). Порядок розрахунку відсотків є наступним.

За період користування кредитом з моменту виникнення дебетового сальдо до дати його обнуління в одну з дат з наступного 20-го до 25-го числа місяця («період, в який дебетове сальдо підлягає обнулінню»), розрахунок відсотків здійснюється за відсотковою ставкою в розмірі 0% річних від суми залишку непогашеної заборгованості. При не обнулінні дебетового сальдо протягом 90 днів з останньої дати періоду, в якому воно підлягало обнулінню, Клієнт виплачує Банку за користування кредитом відсотки в розмірі 24% річних, починаючи з останньої дати «періоду». У такому разі, починаючи з 91-го дня після закінчення «періоду», кредит вважається простроченим, а грошові зобов'язання Клієнта щодо погашення заборгованості вважаються порушеними. При порушенні Клієнтом будь-якого з грошових зобов'язань Клієнт сплачує Банку відсотки за користування кредитом в розмірі 48% річних від суми залишку непогашеної заборгованості. У випадку порушення клієнтом будь-якого з грошових зобов'язань та при реалізації права Банку на встановлення іншого строку повернення кредиту, передбаченого Умовами та правилами надання Банківських послуг, Клієнт виплачує Банку пеню в розмірі 0,1315 % від суми залишку непогашеної заборгованості за кожен день прострочки. Сплата пені здійснюється з дня, наступного за датою порушення зобов'язань. Клієнт виплачує Банку винагороду за використання Ліміту у відповідності до п.п. 3.18.1.6, 3.18.2.3.2, 1-го числа кожного місяця в розмірі 0,9 % від суми максимального сальдо кредиту, існуючого на кінець банківського дня за попередній місяць, в порядку, передбаченому Умовами та правилами надання банківських послуг. При перерахуванні Клієнтом з поточного рахунку коштів за рахунок кредитного ліміту на будь-які рахунки або пластикові карти, держателями яких є сам власник поточного рахунку або будь-які зв'язані з ним фізичні особи (за виключенням зарахування заробітної плати), з суми кожного з проведених в рахунок кредитного ліміту перерахувань стягується комісійна винагорода в розмірі 3% від суми перерахувань. Клієнт доручає Банку списувати суми такої комісійної винагороди, належні до сплати Банку, з свого поточного рахунку. (п. п. 3.18.1.17, 3.18.4.1.1., 3.18.4.1.2., 3.18.4.1.3., 3.18.4.4. Умов).

Пунктом Умов 3.2.1.2.3.1. сторони в порядку ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу прийшли до взаємної згоди про те, що процентна ставка за користування кредитом може бути підвищена Банком, у разі якщо збільшиться облікова ставка НБУ на 1 або більше пунктів, та / або курс гривні до іноземної валюти 1 групи класифікатора іноземних валют збільшиться на 5 або більше відсотків, та / або вартість ресурсів на міжбанківському грошовому ринку збільшиться на 5 або більше відсотків. Сторони погодилися, що збільшена відсоткова ставка починає діяти після того, як Банк повідомить Клієнта про настання подій, закріплених у даному пункті, а Клієнт не погасить наявну перед банком заборгованість в порядку і строки, передбачені «Умовами і правилами надання банківських послуг». Банк повідомляє клієнта про настання подій, закріплених цим пунктом, на свій вибір або в письмовій формі, або за допомогою встановлених засобів електронного зв'язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, інтернет клієнт-банк, sms-повідомлення або інших).

Наказом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 6783882 від 04.06.2014 р. у зв'язку з різкими змінами вартості ресурсів на міжбанківському ринку прийнято рішення про зміну відсоткової ставки за користування кредитним лімітом на розрахунковому рахунку з 01.07.2014 р., а саме: ставку по кредитному ліміту, якщо заборгованість не погашена протягом пільгового періоду збільшено до 36% річних, ставку по кредитному ліміту, якщо заборгованість не погашена протягом 90 днів після пільгового періоду (прострочення) збільшено до 56% річних. Про відповідні зміни відповідач 05.06.2014 р. повідомлений через електронну систему «Приват 24», про свідчить витяг з «Приват 24» по клієнту ТОВ «Метол» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31049444) від 05.06.2014 р., що міститься в матеріалах справи.

Згідно з п. п. 3.18.4.9, 3.18.5.1, 3.18.5.4 Умов, розрахунок відсотків за користування кредитом здійснюється щодня, починаючи з дати виникнення на поточному рахунку дебетового сальдо при закритті банківського дня, за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. Розрахунок процентів здійснюється до повного погашення заборгованості по кредиту, на суму залишку по кредиту. Нарахування процентів здійснюється в дату сплати. При порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених Умовами п. п. 3.18.2.2.2, 3.18.4.1, 3.18.4.2, 3.18.4.3, термінів повернення кредиту, передбачених п. п. 3.18.1.8, 3.18.2.2.3, 3.18.2.3.4, винагороди, передбаченого п. п. 3.18.2.2.5, 3.18.4.4, 3.18.4.5, 3.18.4.6 Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. А в разі реалізації Банком права на встановлення іншого строку повернення кредиту, Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі, зазначеному в п. 3.18.4.1.3. від суми заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється у гривні. Нарахування неустойки за кожний випадок порушення зобов'язань, передбаченої п. п. 3.18.0.5.1., 3.18.5.2., 3.18.5.3, здійснюється протягом 3 (трьох) років з дня, коли відповідне зобов'язання мало бути виконано Клієнтом.

Розрахунок процентів за користування кредитом в сумі 15817,39 грн., пені в сумі 8728,71 грн. та комісії в сумі 3118,50 грн. станом на 06.02.2015 р., відповідачем не спростовано.

Доказів виконання взятих на себе зобов'язань за договором банківського обслуговування № б/н від 01.03.2011 р., а саме документального підтвердження погашення вищевказаної заборгованості відповідач суду також не надав.

В той же час, як зазначено у преамбулі ЗУ «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» № 1669-VII від 02.09.2014 р. (далі Закон), цей Закон визначає тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 зазначеного Закону, територія проведення антитерористичної операції - територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014.

Виходячи із приписів вказаної статті та преамбули Закону, цей закон є спеціальним, дія якого поширюється лише на визначене коло суб'єктів. Такими суб'єктами, зокрема, є суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність у населених пунктах, які визначені у затвердженому КМУ переліку, як такі, де проводилася антитерористична операція.

Згідно ст. 2 Закону, на час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція.

Банки та інші фінансові установи, а також кредитори зобов'язані скасувати зазначеним у цій статті особам пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов'язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної операції.

Згідно частини 5 статті 11 зазначеного Закону, на Кабінет міністрів України покладено обов'язок у десятиденний строк з дня опублікування Закону затвердити перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014, у період з 14 квітня 2014 року до її закінчення (далі Перелік).

Розпорядженням КМУ № 1053-р від 30.10.2014 р. затверджено перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція (додаток

до розпорядження). Пунктом 1. 3) до вказаного переліку включено м. Артемівськ (Артемівська міська рада) - адресу місцезнаходження відповідача у період до 17.03.2015 р.

В той же час, 05.11.2014 р. КМУ прийнято нове розпорядження № 1079-р., яким зупинено дію розпорядження КМУ від 30 жовтня 2014 р. № 1053 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція».

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.02.2015 р. у справі № 826/18330/14 розпорядження КМУ № 1079-р. від 05.11.2014 р. «Про зупинення дії розпорядження КМ України від 30.10.2014 р. № 1053» визнано нечинним. Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 15.04.2015 р. постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.02.2015 р. у справі № 826/18330/14 залишено без змін. Ухвалою Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.02.2015 р. та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 15.04.2015 р. у справі № 826/18330/14 залишено без руху.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 19.05.2015 р. № К/800/19984/15 виконання постанов Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.02.2015 р. у справі № 826/18330/14 та ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 15.04.2015 р. у справі № 826/18330/14 зупинено до закінчення касаційного провадження у Вищому адміністративному суді України.

Таким чином, станом на момент прийняття рішення - 29.05.2015 р. постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.02.2015 р. у справі № 826/18330/14, якою визнано чинним розпорядження КМУ № 1053-р від 30.10.2014 р. «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» не набрала законної сили, тому на даний час у суду немає підстав для застосування норм ЗУ «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» № 1669-VII від 02.09.2014 р. до правовідносин по даній справі.

На підставі викладеного, вимога позивача про стягнення з відповідача заборгованості за договором банківського обслуговування № б/н від 01.03.2011 р. у розмірі 65836,07 грн., з яких: 45000 грн. заборгованості за кредитом; 20430,91 грн. заборгованості по процентам за користування кредитом та 405,16 грн. пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, позов підлягає задоволенню, з покладенням судових витрат на відповідача.

Керуючись ст. ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Метол» (09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Карла Маркса, буд. 33, ідентифікаційний код юридичної особи: 31049444) на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570) 45000 (сорок п'ять тисяч) грн. заборгованості за кредитом; 20430 (двадцять тисяч чотириста тридцять) грн. 91 коп. заборгованості по процентам за користування кредитом; 405 (чотириста п'ять) грн. 16 коп. пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором та 1827 (одна тисяча вісімсот двадцять п'ять) грн. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 29.05.2015 р.

Згідно ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя А.О. Науменко

Джерело: ЄДРСР 44499532
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку