open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

15.04.15р.

Справа № 904/757/15

За позовом Міського комунального підприємства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ", м. Дніпропетровськ

до Колективного підприємства "Дніпропетровський пивобезалкогольний комбінат "ДНІПРО", м. Дніпропетровськ

про стягнення 14 949,97 грн.

Суддя Бєлік В.Г.

Представники :

від позивача: Запороженко О.І., довіреність № 1804 від 18.03.2014 року, юрисконсульт І категорії юридичного відділу;

від відповідача: Черняк А.О., довіреність № б/н від 02.03.2015 року, представник.

СУТЬ СПОРУ:

Міське комунальне підприємство "ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Колективного підприємства "Дніпропетровський пивобезалкогольний комбінат "ДНІПРО" про стягнення заборгованості у загальному розмірі 14 949,97 грн., який складається з сум: 14 335,47 грн. - основний борг, 614,50 грн. - пеня.

Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем умов договору № 010115 про постачання теплової енергії від 01.09.2010р. в частині сплати заборгованості за спожиту у період з жовтня 2013 року по квітень 2014 року теплову енергію.

Відповідач позов визнає.

Позивачем, в якості доказів виконання відповідачем договірних зобов'язань, 15.04.2015р. подана довідка про заборгованість КП ДПБК "ДНІПРО" по особистому рахунку 010115 перед МКП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" від 14.04.2015р., відповідно до якої заборгованість за період з 01.10.2013р. по 01.09.2014р. складає 9 335,47 грн. та акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.10.2013р. по 01.09.2014р. станом на 01.09.2014р.

Представник відповідача в дане судове засідання не з'явився, про час і місце судового засідання повідомлений судом належним чином за адресою зазначеною в позовній заяві. Крім того, представник відповідача був присутній в попередньому судовому засіданні, призначеному на 24.03.2015р. о 12:15 год.

Клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю участі у справі представника відповідача до суду не надходило.

Нез'явлення у судове засідання представника відповідача за викладених обставин не є перешкодою для розгляду справи.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу по суті за наявними в ній матеріалами відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України.

15.04.2015р. у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до ч.2 ст. 85 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В:

Між Міським комунальним підприємством "ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" (Енергопостачальна організація) та Колективним підприємством "Дніпропетровський пивобезалкогольний комбінат "ДНІПРО" (Споживач) укладений договір № 010115 про постачання теплової енергії від 01.09.2010р.

За цим договором Енергопостачальна організація бере на себе зобов'язання постачати Споживачеві теплову енергію в гарячій воді в потрібних йому обсягах, а Споживач зобов'язується сплачувати одержану теплову енергію за встановленими тарифами (цінами) в терміни, передбачені цим договором (п.1.1 договору).

Згідно п. 7.2. договору розрахунковим періодом є календарний місяць, по результатам якого підписується акт (в 2-х примірниках) на відпуск - отримання теплової енергії по формі додатку 4.

Матеріалами справи підтверджено, що позивачем в період протягом періоду з 01.10.2013р. по 01.09.2014 року було поставлено відповідачу теплову енергію на суму 15 335,47 грн., що підтверджено актами здачі-приймання робіт (а.с.25-31).

Згідно ч.1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Аналогічні приписи містить стаття 526 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Відповідно до п.7.3. договору Споживач зобов'язаний не пізніше ніж за 5 діб до початку розрахункового періоду сплачувати Енергопостачальній організації вартість теплової енергії згідно з її кількістю, передбаченою у додатку 1 до цього договору, по власним платіжним дорученням із зазначенням періоду, за який він сплачує.

Відповідно до п.7.4. остаточний розрахунок за спожиту теплову енергію проводиться Споживачем в продовж 5 діб після одержання рахунку Енергопостачальної організації, яка зобов'язана направити його Споживачу не пізніше 10 числа місяця наступного за розрахунковим. У випадку утворення переплати, вона зараховується в рахунок наступних платежів.

За надані послуги позивач пред'явив відповідачу для оплати рахунки (а.с.18-24) на загальну суму 15 335,47 грн.

У встановлений договором строк відповідач зобов'язання з оплати за поставлену теплову енергію в повному обсязі не виконав, заборгованість сплатив лише частково на суму 4 000,00 грн.

Згідно розрахунку позивача заборгованість відповідача за спожиту теплову позивача станом на 01.09.2014р. складає 11 335,47 грн. - основного боргу (15 335,47 грн. - 4 000,00 грн. = 11 335,47 грн.).

Під час судового розгляду справи відповідачем було сплачено суму основного боргу за спожиту у період з 01.10.2013р. по 01.09.2014 року теплову енергію на суму 2 000,00 грн. В якості доказів виконання відповідачем договірних зобов'язань, 15.04.2015р. позивачем подана довідка про заборгованість КП ДПБК "ДНІПРО" по особистому рахунку 010115 перед МКП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" від 14.04.2015р., відповідно до якої заборгованість за період з 01.10.2013р. по 01.09.2014р. складає 9 335,47 грн.

Враховуючи, що часткове погашення заборгованості здійснено відповідачем після звернення позивача з позовом до суду, спір в частині стягнення з відповідача заборгованості за спожиту теплову енергію у сумі 2 000,00 грн. на момент його вирішення врегульований, провадження у справі в цій частині підлягає припиненню за відсутністю предмета спору на підставі п. 1-1 ч. 1 ст. 80 ГПК України.

Відтак, залишок суми основного боргу, що підлягає стягненню, складає 9 335,47 грн. (11 335,47 грн. - 2 000,00 грн. = 9 335,47 грн.).

Отже, матеріалами справи підтверджено, у тому числі актом звірки взаємних розрахунків за період з 01.10.2013р. по 01.09.2014р. станом на 01.09.2014р., що відповідач за спожиту теплову енергію в повному обсязі не розрахувався.

Приймаючи до уваги, що відповідачем не надано доказів оплати спожитої теплової енергії, враховуючи підписання акту звірки відповідачем, що розцінюється судом як визнання відповідачем суми основного боргу за договором, вимога позивача про стягнення основного боргу у розмірі 9 335,47 грн. підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 610, 611 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Згідно ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантiєю, заставою, притриманням, завдатком.

Відповідно до ч.1 ст.549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Відповідно до ст.551 Цивільного кодексу України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Згідно ст.3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Згідно з п. 8.2.3. договору в разі несвоєчасної оплати за спожиту теплову енергію - нараховується пеня у розмірі 1%, але не більше подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, за кожен день прострочки.

Позивачем нарахована пеня за період прострочення з 16.02.2014р. по 03.09.2014р. у розмірі 614,50 грн., згідно розрахунку який знаходиться в матеріалах справи (а.с.17).

Перевіривши правильність нарахування пені, суд вважає за можливе задовольнити цю вимогу у розмірі визначеної позивачем.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

З урахуванням всіх обставин справи, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими, та такими, що підлягають частковому задоволенню у наступних сумах: 9 335,47 грн. - основний борг, 614,50 грн. - пеня, а всього: 9 949,97 грн.

Згідно ст. 49 ГПК України судові витрати підлягають стягненню з відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 75, п. 1-1 ч. 1 ст. 80, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Колективного підприємства "Дніпропетровський пивобезалкогольний комбінат "ДНІПРО" (49051, м. Дніпропетровськ, вул. Осіння, буд. 8-А, код ЄДРПОУ 00382705) на користь Міського комунального підприємства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" (49044, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 37, код ЄДРПОУ 32082770) 9 335,47 грн. - основного боргу, 614,50 грн. - пені, 1 827,00 грн. - судового збору.

Видати наказ.

Припинити провадження у справі в сумі 2 000,00 грн.

В решті позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст.84 ГПК України.

Рішення суду може бути оскаржене протягом десяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено

20.04.2015р.

Суддя

В.Г. Бєлік

Джерело: ЄДРСР 43742672
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку