open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

======================================================================

УХВАЛА

17 лютого 2015 року Справа № 915/72/15

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області, у складі судді Семенчук Н.О.,

за участю представника позивача - Розніна В.А. дов. № б/н від 19.01.2015 року,

представник 1- го відповідача в судове засідання не з'явився,

представник 2-го відповідача в судове засідання не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу,

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Комелектронпром", 54039, м. Миколаїв, вул. 9 Воєнна, буд. 12

До 1-го відповідача: Приватного акціонерного товариства "Електропромислова компанія", 49030, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 59

До 2-го відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтажно - налагоджувальна фірма "Автоматика", 54042, м. Миколаїв, вул. 2-й Ковальський, буд. 22А

про: стягнення 94 145, 74грн.

встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Комелектронпром" звернулось до господарського суду з позовними вимогами про стягнення в солідарному порядку з Приватного акціонерного товариства «Електропромислова компанія» та Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтажно - налагоджувальна фірма "Автоматика" основної заборгованості в розмірі 64 586,52 грн., згідно Договору підряду № 70 від 14.08.2013 року, 1882,92 грн. судового збору та з Приватного акціонерного товариства «Електропромислова компанія» пені в розмірі 13 738,35 грн., втрат від інфляції в розмірі 13 713,40 грн. та 3% річних в розмірі 2 107,47 грн.

1-й відповідач в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, про що свідчить поштове повідомлення № 54001 24578708 (а.с. 44).

2-й відповідач в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, про що свідчить поштове повідомлення № 54001 24656547 (а.с. 43).

16.02.2015 року позивач до відділу документального забезпечення господарського суду Миколаївської області надав заяву в якій зазначає, що сторони дійшли згоди про укладання мирової угоди по справі № 915/72/15 у зв'язку з цим на підставі ст. 78, 80 ГПК України просить суд прийняти та затвердити мирову угоду від 10.02.2015 року, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Комелектронпром", Приватним акціонерним товариством «Електропромислова компанія» та Товариством з обмеженою відповідальністю "Монтажно - налагоджувальна фірма "Автоматика" та припинити провадження по справі № 915/72/15.

У вказаній мировій угоді зазначено, що:

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Комелектронпром» (надалі - «Позивач»), в особі директора Кучер В.М., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

Приватне акціонерне товариство «Електропромислова компанія»

(надалі - «Відповідач-1»), в особі президента Піндаса Г.Г., який діє на підставі Статуту, з другої сторони,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Монтажно-налагоджувальна фірма «Автоматика» (надалі - «Відповідач-2»), в особі директора Говоруна С.А., який діє на підставі Статуту, з третьої сторони,

які надалі разом іменуються «Сторони», з метою врегулювання спору, що розглядається Господарським судом Миколаївської області по справі № 915/72/15, уклали дану мирову угоду надалі «Мирова угода» про наступне:

1. Відповідач-1 визнає, що на момент укладання даної Мирової угоди його заборгованість перед Позивачем складає - 66469,44 грн. (шістдесят шість тисяч чотириста шістдесят дев'ять грн. 44 коп.), яка складається з:

- суми основного боргу, заявленого Позивачем, у розмірі 64586,52 грн. (шістдесят чотири тисячі п'ятсот вісімдесят шість грн. 52 коп.), яка виникла на підставі Договору підряду № 70 від 14.08.2013 р., укладеного між Позивачем та Відповідачем-1;

- судових витрат по справі № 915/72/15, що перебуває в провадженні Господарського суду Миколаївської області у розмірі 1882,92 грн. (тисяча вісімсот вісімдесят дві грн. 92 коп.).

2. Відповідач-1 зобов'язується перераховувати на рахунок Позивача суму заборгованості частинами 3-х місяців, не пізніше 30-го числа кожного місяця, за наступним графіком:

- лютий 2015р. - 23411,76 гри.;

- березень 2015р. - 21528,84 грн.;

- квітень 2015р. - 21528,84 грн.

3. Позивач відмовляється від вимог про стягнення з Відповідача-1 13738,35 грн. пені, 13713,40 грн. втрат від інфляції, 2107,47 грн. річних процентів. Позивач не має претензій до Відповідача-1, Відповідача-2 щодо оплати пені, витрат від інфляції, річних процентів.

4. Позивач відмовляється від вимог про стягнення з Відповідача-2 судових витрат по справі № 915/72/15, що перебуває в провадженні Господарського суду Миколаївської області, у розмірі 1882,92 грн.

5. У разі несплати заборгованості, зазначеної в п.1 даної Мирової угоди, відповідно до графіку, зазначеного в п.2 даної Мирової угоди, заборгованість підлягає стягненню відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

6. Мирова угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами та затвердження судом відповідною ухвалою, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7. Сторони заявляють, що в процесі укладання даної Мирової угоди та в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі і держави.

8. Сторони усвідомлюють наслідки за неналежне виконання своїх обов'язків за цією Мировою угодою.

9. У випадках, не передбачених даною Мировою угодою, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

10. Відповідач - 2 не має претензій щодо умов даної Мирової угоди.»

Так мирова угода від 10.02.2015 року містить підписи та печатки позивача, 1-го відповідача та 2-го відповідача.

В судовому засіданні представник позивача просить суд, у зв'язку з укладенням мирової угоди та з підстав, визначених у п. 7 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, припинити провадження по справі № 915/72/15, при цьому зазначає, що укладення даної мирової угоди на викладених в ній умовах не порушує законних прав та інтересів сторін по справі та третіх осіб, та вказує, що наслідки припинення провадження у справі їй зрозумілі.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 80 ГПК України, - господарський суд припиняє провадження по справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Мирова угода розглянута судом.

Судом роз'яснені представнику позивача наслідки укладання мирової угоди та перевірені повноваження щодо укладання мирової угоди.

В судовому засіданні представник позивача усно зазначив, що йому зрозумілі наслідки укладання мирової угоди.

У пункті 5 Мирової угоди № б/н від 10.02.2015 року сторони обумовили питання про права та обов'язки сторін, які можуть виникнути у майбутньому, що протирічить приписам Господарського процесуального кодексу України.

Приймаючи до уваги, що укладена мирова угода № б/н від 10.02.2015 року за винятком пункту 5 не протирічить законодавству і не порушує чиїсь права чи охоронювані законом інтереси, - вона підлягає затвердженню судом за виключенням пункту 5.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 78, п. 7 ст. 80, ст. 86 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду № б/н від 10.02.2015 року укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Комелектронпром", Приватним акціонерним товариством «Електропромислова компанія» та Товариством з обмеженою відповідальністю "Монтажно - налагоджувальна фірма "Автоматика" (за виключенням пункту 5 Мирової угоди), у відповідності з якою:

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Комелектронпром» (надалі - «Позивач»), в особі директора Кучер В.М., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

Приватне акціонерне товариство «Електропромислова компанія»

(надалі - «Відповідач-1»), в особі президента Піндаса Г.Г., який діє на підставі Статуту, з другої сторони,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Монтажно-налагоджувальна фірма «Автоматика» (надалі - «Відповідач-2»), в особі директора Говоруна С.А., який діє на підставі Статуту, з третьої сторони,

які надалі разом іменуються «Сторони», з метою врегулювання спору, що розглядається Господарським судом Миколаївської області по справі № 915/72/15, уклали дану мирову угоду надалі «Мирова угода» про наступне:

1. Відповідач-1 визнає, що на момент укладання даної Мирової угоди його заборгованість перед Позивачем складає - 66469,44 грн. (шістдесят шість тисяч чотириста шістдесят дев'ять грн. 44 коп.), яка складається з:

- суми основного боргу, заявленого Позивачем, у розмірі 64586,52 грн. (шістдесят чотири тисячі п'ятсот вісімдесят шість грн. 52 коп.), яка виникла на підставі Договору підряду № 70 від 14.08.2013 р., укладеного між Позивачем та Відповідачем-1;

- судових витрат по справі № 915/72/15, що перебуває в провадженні Господарського суду Миколаївської області у розмірі 1882,92 грн. (тисяча вісімсот вісімдесят дві грн. 92 коп.).

2. Відповідач-1 зобов'язується перераховувати на рахунок Позивача суму заборгованості частинами 3-х місяців, не пізніше 30-го числа кожного місяця, за наступним графіком:

- лютий 2015р. - 23411,76 гри.;

- березень 2015р. - 21528,84 грн.;

- квітень 2015р. - 21528,84 грн.

3. Позивач відмовляється від вимог про стягнення з Відповідача-1

13738,35 грн. пені, 13713,40 грн. втрат від інфляції, 2107,47 грн. річних

процентів. Позивач не має претензій до Відповідача-1, Відповідача-2 щодо оплати

пені, витрат від інфляції, річних процентів.

4. Позивач відмовляється від вимог про стягнення з Відповідача-2 судових

витрат по справі № 915/72/15, що перебуває в провадженні Господарського суду Миколаївської області, у розмірі 1882,92 грн.

6. Мирова угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами та затвердження судом відповідною ухвалою, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7. Сторони заявляють, що в процесі укладання даної Мирової угоди та в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі і держави.

8. Сторони усвідомлюють наслідки за неналежне виконання своїх обов'язків за цією Мировою угодою.

9. У випадках, не передбачених даною Мировою угодою, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

10. Відповідач - 2 не має претензій щодо умов даної Мирової угоди.»

2. Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України "Про виконавче провадження" дана ухвала про затвердження мирової угоди у процесі виконання судового рішення є виконавчим документом.

Стягувачем є Товариство з обмеженою відповідальністю «Комелектронпром»

(54039, м. Миколаїв, вул. 9 Воєнна, буд. 12, рахунок 26004201355300 у відділенні № 720 АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 20871808 ), а боржником є Приватне акціонерне товариство «Електропромислова компанія» ( 49030, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 59, рахунок 26005117519051 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 24994146).

3. Провадження у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Комелектронпром» до 1-го відповідача Приватного акціонерного товариства «Електропромислова компанія» та 2-го відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтажно - налагоджувальна фірма "Автоматика" про стягнення з в солідарному порядку з Приватного акціонерного товариства «Електропромислова компанія» та Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтажно - налагоджувальна фірма "Автоматика" основної заборгованості в розмірі 64 586,52 грн., згідно Договору підряду № 70 від 14.08.2013 року, 1882,92 грн. судового збору та з Приватного акціонерного товариства «Електропромислова компанія» пені в розмірі 13 738,35 грн., втрат від інфляції в розмірі 13 713,40 грн. та 3% річних в розмірі 2 107,47 грн. - припинити.

4. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а саме з 23 лютого 2015 року.

Строк пред'явлення ухвали до примусового виконання 1 (один) рік.

Суддя Н.О. Семенчук

Джерело: ЄДРСР 42746522
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку