open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2013 р.

Справа № 804/9969/13-а

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Коренева А.О.,

при секретарі судових засідань - Литвин Ю.Ю.,

за участю

представника позивача - Журавльова О.С.,

представника відповідача - Лагутенко С.Б.,

представника третьої особи - Журавльова О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську в приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду адміністративну справу за позовом Компанії Літтоп Ентерпрайзес Лімітед до Департаменту економічного розвитку і торгівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації, третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙБЕР», про визнання протиправним рішення та зобов'язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач , Компанія Літтоп Ентерпрайзес Лімітед, звернувся до суду з позовом до Департаменту економічного розвитку і торгівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації про визнання протиправним та скасування рішення Департаменту Економічного розвитку і торгівлі Дніпропетровської обласної Державної адміністрації від 25.06.2013 року №1013/0/31-13, яким Компанії ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД було відмовлено в державній реєстрації іноземної інвестиції, та про зобов'язання відповідача здійснити державну реєстрацію іноземної інвестиції Компанії ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED, зареєстрована в Республіці Кіпр 08 вересня 2005 року під реєстраційним № 165193), яка була здійснена 24.12.10 в об'єкт інвестиції Товариство з обмеженою відповідальністю "СКАЙБЕР" в сумі 309 192 000 грн. На обґрунтування позовних вимоги позивачем зазначено, що на вимогу п. 4 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, затвердженого постановою КМУ від 06.03.13 №139 позивач для державної реєстрації іноземної інвестиції надав відповідачу всі необхідні документи. В Інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції з відміткою Державної податкової інспекції у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби про їх фактичне здійснення зазначено, що 24.12.10 позивач здійснив іноземну інвестицію шляхом внесення валюти України в об'єкт інвестиції - Товариство з обмеженою відповідальністю «Скайбер» (код ЄДРПОУ 36162367) у сумі 309 192 000 грн. Факт здійснення такої іноземної інвестиції підтверджується і постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 03.07.12 у справі №2а/0470/3601/11, якою зобов'язано ДПІ у Амур-нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська зробити відмітку на інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції до статутного капіталу ТОВ «СКАЙБЕР». Також позивачем зазначено, що та обставина, що позивач на момент звернення до відповідача за державною реєстрацією іноземної інвестиції вийшов зі складу учасників ТОВ "СКАЙБЕР", не може бути підставою для відмови в державній реєстрації інвестиції, оскільки: - зазначена обставина не спростовую той факт, що Позивачем було здійснено іноземну інвестицію в ТОВ «СКАЙБЕР»; - Порядок №139 не обмежує позивача строком, протягом якого вона має право звернутися до органу державної реєстрації за державною реєстрацією іноземної інвестиції; - відповідно до ст. 14 Закону України «Про режим іноземного інвестування», відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі порушення встановленого порядку реєстрації. Стосовно звернення до відповідача лише в 2013 р. позивач зауважив, що компанія отримала можливість звернутися до відповідача із відповідною заявою лише в після отримання представником Компанії інформаційних повідомлень з відміткою податкового органу. В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з підстав, наведених в позові.

Відповідач, Департамент економічного розвитку і торгівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації, проти задоволення позову заперечував. Мотиви незгоди зводяться до того, що позивач на дату звернення до відповідача вийшов зі складу учасників товариства, він не має статусу інвестора та не пов'язаний взаємовідносинами, характерними для можливих форм здійснення іноземних інвестицій, визначених у статті 3 Закону України «Про режим іноземного інвестування» та пункті 9 Порядку. Тому, на думку відповідача, Департаментом правомірно було відмовлено в державній реєстрації іноземної інвестиції Компанії. В судовому засіданні представник відповідача просив відмовити в задоволені позову, навівши доводи, викладені в запереченнях.

Представник третьої особи, ТОВ «Скайбер», проти задоволення позову не заперечував, зазначивши, що позивачем 24.12.10 дійсно була здійснена іноземна інвестиція в розмірі 309 192 000 грн. до статутного капіталу ТОВ «Скайбер» згідно зі статутом від 29.10.10. Також третьою особою зазначено, що згідно з протколом зборів учасників ТОВ «Скайбер» від 16.05.12 позивач вийшов зі складу учасників ТОВ «Скайбер», проте станом на дату розгляду справи внесок позивача не повернутий останньому та означена сума внеску рахується в бухгалтерському обліку ТОВ «Скайбер» як кредиторська заборгованість товариства перед позивачем.

Вивчивши доводи позову та заперечень, заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та заперечення, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд при винесені постанови виходить з наступних підстав та мотивів.

Судовим розглядом справи встановлено, представниками сторін визнано, що позивач 18.06.13 подав до відповідача заяву про Державну реєстрацію іноземної інвестиції та необхідні документи для здійснення державної реєстрації іноземної інвестиції, до якої долучив: - нотаріально посвідчену копію довіреності Компанії ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД на уповноваженого представника Журавльова Олександра Сергійовича; - оригінали трьох примірників Інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою Державної податкової інспекції у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби про їх фактичне здійснення; - Нотаріально посвідчену копію сертифікату реєстрації Компанії ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД, реєстраційний № 116502; - Нотаріально посвідчену копію сертифікату реєстрації офісу Компанії ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД № 116502; - Оригінал довідки ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про підтвердження здійснення іноземної інвестиції 24.12.2010 року в сумі 309192000,00 гривень Компанією ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД на рахунок ТОВ "СКАЙБЕР" (код ЄДРПОУ 36162367); - Нотаріально посвідчену копію статуту ТОВ "СКАЙБЕР" (код ЄДРПОУ 36162367) в редакції станом на 29.10.10; - Нотаріально посвідчену копію статуту ТОВ "СКАЙБЕР" (код ЄДРПОУ 36162367) в останній редакції станом на 02.10.12; - Нотаріально посвідчену копію довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ТОВ "СКАЙБЕР" (код ЄДРПОУ 36162367); - Нотаріально посвідчену копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України стосовно ТОВ "СКАЙБЕР" (код ЄДРПОУ 36162367); - Нотаріально посвідчену копію протоколу № 24/09/2010 загальних зборів учасників ТОВ "СКАЙБЕР"; - Копію постанови Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 03.07.12 у справі № 2а/0470/3601/11 за позовом Компанії ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД до ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська про скасування рішення та зобов'язання вчинити певні дії.

Рішенням від 25.06.13 №1013/0/31-13 відповідачем було відмолено позивачу в державній реєстрації іноземної інвестиції, наданий пакет документів повернутий компанії. Фактичною підставою для відмови позивачу в задоволені його заяви визначено наявність в інформаційному повідомленні про внесення інформаційної інвестиції недостовірної на дату звернення інформації. Відповідачем зазначено, що іноземний інвестор і об'єкт інвестування відповідно до поданих документів, у тому числі статутних, не пов'язані взаємовідносинами, характерними для можливих форм здійснення іноземних інвестицій. Відповідно до поданого статуту, зареєстрованого 02.10.12, ТОВ «Скайбер» не є об'єктом здійснення інвестицій для позивача (а.с.14). Наведене, з огляду на ст.3 Закону України «Про режим іноземних інвестицій» та п.9 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, затвердженого постановою КМУ від 06.03.13 №139, слугувало підставою для відмови позивачу в задоволенні його заяви.

Перевіряючи юридичну та фактичну обґрунтованість вказаних доводів відповідача і винесеного з посиланням на них спірного акту індивідуальної дії на відповідність вимогам ч.3 ст.2 КАС України, проаналізувавши положення законодавчих актів, якими врегульовані спірні правовідносини, суд зауважує на наступному.

Факт здійснення позивачем іноземної інвестиції встановлений постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 03.07.12, прийнятою в адміністративній справі №2а/0470/3601/11 за позовом Компанії ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД до Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська про скасування рішення та зобов'язанні вчинити певні дії, якою рішення ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська від 11.01.2011р., викладене у листі №462/22-024 - визнано протиправним та скасовано, ДПІ зобов'язано зробити відмітку на інформаційному повідомленні, що підтверджує внесення іноземної інвестиції компанією Літтоп Ентерпрайзес Лімітед (LITTOP ENTERPRISES LIMITED) до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Скайбер» (код 36162367) (а.с.62-63). Так, судом апеляційної інстанцій на підставі довідки банку про перерахування компанією Літтоп Ентерпрайзес Лімітед грошових коштів у сумі 309 192 000,00грн. на поточний рахунок ТОВ «Скайбер»з призначенням платежу «Внесок до Статутного капіталу ТОВ «Скайбер». Встановлено фактичне внесення позивачем іноземної інвестиції до статутного капіталу ТОВ «Скайбер» в розмірі 309 192 000 грн. Означене рішення суду апеляційної інстанції залишено без змін ухвалою Вищого адміністративного суду від 30.07.13 (номер рішення в ЄДРСР 32804313). За змістом ч.5 ст.254 КАС України постанова або ухвала суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду набирають законної сили з моменту проголошення. Суд відмічає, що відповідно до ч.1 ст.72 КАС України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Крім того, як вбачається зі змісту Інформаційних повідомлень про внесення іноземної інвестиції, примірники яких були долучені позивачем до Заяви про Державну реєстрацію іноземної інвестиції, фактичне внесення позивачем іноземної інвестиції підтверджується відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції, а саме ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі, від 13.11.12 (а.с.15-17).

Розв'язуючи спір, суд зважує, що особливості режиму іноземного інвестування на території України визначає Закон України «Про режим іноземного інвестування» №93/96-вр (далі - Закону №93/96). Відповідно до ст.13 згаданого Закону, в редакції на час внесення позивачем іноземної інвестиції, державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. На реалізацію вказаних положень Кабінет Міністрів України своєю постановою від 07.08.96 №928 затвердив Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій (далі - Положення №928), відповідно до п.3 якого для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі - заявник) подає органу державної реєстрації такі документи: - інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з додатками N 1 і 2 до цього Положення, з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення; - документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо); - документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції (відповідно до вимог, визначених статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування"); - документ, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію.

Оскарження позивачем в адміністративному та судовому порядку відмови державної податкової інспекції проставити відмітку про фактичне внесення інвестиції на інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції унеможливило звернення позивача до Дніпропетровської обласної державної адміністрації із визначеним Порядком №928 пакетом документів та здійснення такою адміністрацією державної реєстрації іноземної інвестиції протягом трьох робочих днів після фактичного її внесення позивачем.

З 16.12.12 положення ст.13 Закону №93/96-вр викладені в новій реакції, відповідно до яких державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в семиденний строк з дня подання іноземним інвестором документів для реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання. Постановою КМУ від 06.03.13 №139 затверджений новий Порядок державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання (далі - Порядок №139), відповідно до п.4 якого для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі - заявник) подає органу державної реєстрації такі документи: - інформаційне повідомлення згідно з додатком 1 до цього Порядку у трьох примірниках з відміткою територіального органу Міністерства доходів і зборів за місцем здійснення інвестицій про їх фактичне здійснення. Зазначене повідомлення заповнюється згідно з додатком 2 до цього Порядку; - документи, що підтверджують форму здійснення іноземних інвестицій (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо); - документи, які підтверджують вартість іноземних інвестицій, що визначається відповідно до статті 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування».

Суд відмічає, що правила заповнення інформаційного повідомленні, наведені в Додатку 2 до Порядку №139 аналогічні Порядку заповнення інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції, наведеному в Додатку 2 до Положення №928, яке втратило чинність 19.03.13.

Так, в графі 1 Інформаційного повідомлення зазначаються: для іноземної держави, міжнародної урядової чи неурядової організації, юридичної особи, створеної відповідно до законодавства іншої держави, а також іншого іноземного суб'єкта інвестиційної діяльності, який визнається таким відповідно до законодавства України, - найменування іноземного інвестора повне та скорочене, правовий статус відповідно до законодавства країни реєстрації; державна приналежність іноземного інвестора, місцезнаходження.

У графі 2 Інформаційного повідомлення зазначаються вид іноземних інвестицій відповідно до статті 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування". У разі здійснення майнових інвестицій зазначається інформація про вид майна, його кількість та вартість. У графі 3 Інформаційного повідомлення - форма здійснення іноземних інвестицій відповідно до статті 3 Закону України "Про режим іноземного інвестування". У графі 4 Інформаційного повідомлення - конкретний об'єкт іноземних інвестицій. У разі коли це юридична особа, зазначається її найменування, форма власності та організаційно-правова форма, місцезнаходження, галузь економіки, до якої належить така юридична особа відповідно до статистичної звітності; якщо майно - його назва, власник, місцезнаходження майна тощо. У графі 5 - обсяг іноземних інвестицій, оцінений в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України. Перерахування інвестиційних сум провадиться за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком на дату фактичного внесення інвестицій. У графі 6 - запланований період використання інвестицій. Якщо строк використання іноземних інвестицій не визначений, робиться запис "безстрокова".

Судовим оглядом графи 1 Інформаційних повідомлень, долучених позивачем до Заяви на адресу відповідача, встановлена наявність такої інформації: назва - Компанія ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД, компанія є приватною, приватна приналежність - Республіка Кіпр, місцезнаходження: Тімокреонтос, 12, НААФІ, П.С., 3076, м. Лімассол, Кіпр. Наведене відповідає даним сертифікату реєстрації компанії та сертифікату реєстрації офісу Компанії, копії яких знаходяться в матеріалах справи. Отже така інформація є достовірною.

Судовим оглядом графи 2 Інформаційних повідомлень, долучених позивачем до Заяви на адресу відповідача, встановлено, що видом інвестиції визначена валюта України у сумі 309 192 000 гривень, що за курсом НБУ на 24.12.10 становить 38 826 144,28 доларів США, що відповідає ст.2 Закону №93/96, відповідно до якої іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді, зокрема іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України. В графі 3 означених Інформаційних повідомлень позивачем зазначено: часткова участь у підприємствах, створених відповідно до законодавства України, в графу 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Скайбер» (код ЄДРПОУ 36162367) форма власності - приватна, організаційно правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю, адреса: 49083, Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, буд.29, кімната 312-1 галузь економіки - оренда автомобілів. В графі 5 позивачем зазначено 38 826 144,28 доларів США, що за курсом НБУ на 24.12.10 (7,9635 гривень за долар США) становить 309 192 000 грн. Як зазначено вище, факт внесення позивачем 24.12.10 до статутного фонду ТОВ «Скайбер» іноземної інвестиції в розмірі 309 192 000 гривень, як і факт прийняття позивачем учасником вказаного Товариства відповідно до Протоколу №24/09/2010 від 24.09.10, встановлені судовим рішенням, яке набрало законної сили. Відповідає така інформація і Статуту ТОВ «Скайбер» в редакції, затвердженої протоколом Загальних зборів учасників ТОВ Скайбер№24/09/2010 від 24.09.10, тобто чинної на дату внесення позивачем інвестиції до статутного капіталу товариства (а.с.25-40). За викладених обставин інформація, наведена позивачем в графах 2-5 Інформаційних повідомлень є достовірною.

У графі 6 Інформаційних повідомлень зроблений запис "безстрокова", що відповідає приписам наведених вище Правил.

На підставі наведеного суд доходить до висновку, що доводи відповідача щодо зазначення позивачем недостовірної інформації в наданих Інформаційних повідомленнях про внесення іноземної інвестиції є хибними та не відповідають дійсним обставин справи. Адже аналіз приписів як Правил заповнення інформаційного повідомленні до Порядку №139, так і Порядку заповнення інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції до Положення, яке втратило чинність 19.03.13, дає підстави для висновку, що в Інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції має бути зазначена інформація станом на дату внесення іноземної інвестиції.

Доводи відповідача, що державній реєстрації підлягає іноземна інвестиція, а не сам факт її здійснення компанією в об'єкт інвестиції також не відповідають вимогам Закону № №93/96-вр. Так, відповідно до ст.1 Закону №93/96-вр державною реєстрацією іноземної інвестиції - є фіксування саме факту внесення іноземної інвестиції шляхом присвоєння органом державної реєстрації Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформаційному повідомленню реєстраційного номера з відповідним записом у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій.

Відповідно до ст.14 Закону відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі порушення встановленого порядку реєстрації. Відмова з мотивів її недоцільності не допускається.

Відповідачем в спірному рішенні не наведено інших порушень позивачем порядку реєстрації іноземних інвестицій, внесених 24.12.10 до ТОВ «Скайбер», не зазначено про надання неповного пакету документів чи надання документів, заповнених з порушенням вимог Порядку №139. Згідно зі ст.397 Господарського кодексу України з метою забезпечення стабільності правового режиму іноземного інвестування встановлюються такі гарантії для іноземних інвесторів, як зокрема гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності.

За викладених обставин, враховуючи приписи ч.2 ст.19 Конституції України, відповідно до яких органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, відповідач, діючи на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законом, з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано, а також обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), мав здійснити державну реєстрацію іноземної інвестиції Компанії ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED, зареєстрована в Республіці Кіпр 08 вересня 2005 року під реєстраційним № 165169), яка була здійснена 24.12.10 в об'єкт інвестиції Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙБЕР» в сумі 309 192 000 грн. на підставі поданих позивачем документів до Заяви про Державну реєстрацію іноземної інвестиції від 18.06.13.

Беручи до уваги наведене, доводи позивача стосовно протиправності рішення відповідача ґрунтуються на вимогах закону, відтак позовні вимоги підлягають задоволенню.

Судові витрати підлягаю розподілу відповідно до ст.94 КАС України.

Керуючись ст.ст. 2, 8-12, 69, 71, 94, 152, 157-163, Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати рішення Департаменту Економічного розвитку і торгівлі Дніпропетровської обласної Державної адміністрації від 25.06.2013 року №1013/0/31-13, яким Компанії ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД було відмовлено в державній реєстрації іноземної інвестиції.

Зобов'язати Департамент Економічного розвитку і торгівлі Дніпропетровської обласної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02741404, місто Дніпропетровськ, проспект Кірова, 1) здійснити державну реєстрацію іноземної інвестиції Компанії ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED, зареєстрована в Республіці Кіпр 08 вересня 2005 року під реєстраційним № 165193), яка була здійснена 24.12.10 в об'єкт інвестиції Товариство з обмеженою відповідальністю "СКАЙБЕР" в сумі 309 192 000 грн.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Компанії ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED, зареєстрована в Республіці Кіпр 08 вересня 2005 року під реєстраційним № 165193), судові витрати по сплаті судного збору в розмірі 34 грн. (тридцять чотири гривні) 41 коп.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції за правилами, визначеними ст. 186 КАС України.

Постанова суду набирає законної сили згідно зі ст.254 КАС України.

Повний текст постанови складений 11.11.13.

Суддя

А.О. Коренев

Джерело: ЄДРСР 34807282
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку