open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
15/295/06

  

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=======================================================================


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

  

"17" серпня 2006 р.

11:00

Справа №  15/295/06

                                                  

м. Миколаїв

За позовом: Акціонерне товариство відкритого типу ”Фірма ”Аура”, м. Миколаїв

До відповідача: ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва, м. Миколаїв


                                                                Суддя   Середа О.Ф.

Секретар судового засідання Карцев М. С.


П Р Е Д С Т А В Н И К И:

Від позивача: Єрмаков А. М.

Від відповідача: Єленич О. В.

В засіданні приймає участь:


Суть спору: про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення.


Акціонерне товариство відкритого типу ”Фірма ”Аура” (надалі - позивач) звернулось до суду із позовом про визнання протиправним та скасування у повному обсязі податкове повідомлення-рішення від 12.09.05 р. № 0019262301/2, прийняте Центральною міжрайонною ДПІ у м. Миколаєві (в подальшому реорганізована у ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва).

ДПІ у Заводському районі м. Миколаєві (надалі - відповідач) позовні вимоги не визнає повністю з підстав, викладених у запереченні.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив наступне.

Відповідач по справі провів планову виїзну перевірку підприємства позивача з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, дотримання вимог валютного законодавства за період з 01.07.03 р. по 31.07.03 р., про що складено Акт від 08.06.05 р. № 780-226/23-150/00307402.

Як вбачається з матеріалів справи, визначення податкового зобов’язання позивачу зроблено із посиланням на підпункт 2.8, абзац 1 підпункту 2.12, абзац 5 підпункту 2.3., абзац 7 підпункту 2.17 пункту 2 ”Положення про ведення касових операцій в національній валюті України”, затвердженого Постановою правління НБУ від 19.02.01 р. № 72 (із змінами та доповненнями) та відповідно до абзаців 2, 4, 6 статті 1 Указу Президента України від 12.06.95 р. № 436/95 ”Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” (із змінами та доповненнями).

Визначення зобов’язання мотивуються відповідачем з посиланням на те, що перевіркою встановлені надлімітні залишки готівки в касі підприємства позивача, за що передбачена штрафна санкція у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки. Відповідач вказав, що 08.08.03 р. готівкова виручка витрачена позивачем на виплату заробітної плати, що складає 21960, 91 грн., при наявності податкового боргу в розмірі 78186,75 грн. За дане порушення передбачена штрафна санкція у розмірі здійснених виплат, згідно до абзацу 4 статті 1 Указу Президента України від 12.05.95 р. ”Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” (із змінами та доповненнями). Крім того, відповідач зазначив, що позивач звітував за витрачену готівку на господарські потреби без наявності документів, які свідчать про витрачену готівку, зо що передбачена штрафна санкція у розмірі сплачених коштів, згідно до вимог абзацу 6 статті 1 цього ж Указу Президента України. (пункт 4.3 сторінки 27-28 Акту перевірки)

Дослідивши надані матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд вважає висновки відповідача не доведеними та не доказаними, виходячи з наступного.

Статтею 3 Закону України ”Про державну податкову службу в Україні” передбачено, що органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Зазначені вимоги Конституції та законів розповсюджуються і на дії податкових органів пов’язаних з проведенням ними перевірок платників податків.

Підстави і механізм проведення перевірок передбачений статтею 11-1 Закону України ”Про державну податкову службу в Україні”.

Суд встановив, що проведена перевірка не відповідає приписам статті 11-1 Закону України ”Про державну податкову службу в Україні”, яка встановлює критерії визначення перевірки за своєю суттю і встановлює порядок проведення перевірок, як-то - невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства.

Пунктом 1.7 наказу ДПА України від 10.08.05 р. № 327 Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.05 р. за № 925/11205, передбачено, що факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства викладаються в акті невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок чітко, об’єктивно та в повній мірі, із посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.

Пунктом 2.3.2. вищевказаного Порядку передбачено, що за кожним відображеним в акті фактом порушення податкового законодавства необхідно:

- висвітлити показники, які відображаються суб’єктом господарювання у податковій та іншій звітності, та фактичні показники, виявлені у ході перевірки на підставі первинних документів податкового та бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання у розрізі періодів у грошових одиницях, передбачених звітністю;

- у разі виявлення розбіжностей чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті нормативно-правових актів, що порушені платником податків, зазначити період (місяць, квартал, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків, в якому дане порушення здійснено, при цьому додати до акта письмові пояснення посадових осіб суб’єкта господарювання щодо встановлених порушень;

- зазначити первинний документ, на підставі якого вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку (навести кореспонденцію рахунків операцій), та інші докази, що достовірно підтверджують наявність факту порушення.

Судом встановлено, що в Акті перевірки не доведено жодним доказом порушення позивачем перевищення встановленого ліміту залишки готівки в касі підприємства. Акт перевірки не містить доказів наявності понадлімітної готівки в касі підприємства.

Відповідно до акту перевірки відповідач зазначив про виплату заробітної плати в сумі 21960,91 грн. Проте, податковий орган не зазначив, кому саме були виплачені ці суми із зазначенням прізвища ім’я та по батькові, підстав виплат, посади працівників тощо. Таким чином, не можна вважати, що кошти в сумі 21960,91 грн. були витрачені саме на оплату праці. Акт перевірки не містить доказів, які б доводили, що 08.08.03 р. позивач здійснив оплату праці, тому застосування фінансових санкцій є безпідставним.

Також в Акті перевірки не зазначено доказів, будь-яких первинних документів, що доводять виплату позивачем заробітної плати саме за рахунок готівкової виручки, отриманої від реалізації продукції або від інших касових надходжень.

Судом встановлено, що Акт перевірки не містить доказів звітування одержувачами коштів (позивачем) за витрачену готівку на господарські потреби без наявності документів.

Враховуючи викладене, суд вважає, що відповідач не дотримався вимог діючого законодавства, зокрема податкового, прийняв спірне податкове повідомлення-рішення, яке не підтверджувалось належними доказами, а тому є протиправним.

За таких обставин, позовні вимоги підлягають задоволенню.

Керуючись статтями 158-163 КАС України, господарський суд, -


П О С Т А Н О В И В:


Позов Акціонерного товариства відкритого типу ”Фірма ”Аура” - задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати у повному обсязі податкове повідомлення-рішення від 12.09.05 р. № 0019262301/2, прийняте Центральною міжрайонною ДПІ у м. Миколаєві (в подальшому реорганізована у ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва).

Стягнути з Державного бюджету України на користь Акціонерного товариства відкритого типу ”Фірма ”Аура” (м. Миколаїв, вул. Млинова, 21, код ЄДРПОУ 00307402) 85 грн. судового збору.

Повернути Акціонерному товариству відкритого типу ”Фірма ”Аура” (м. Миколаїв, вул. Млинова, 21, код ЄДРПОУ 00307402) надміру сплачені кошти в сумі 118 грн. за інформаційне забезпечення судового процесу.

Виконавчі листи видати Акціонерному товариству відкритого типу ”Фірма ”Аура” після набрання постановою суду законної сили.

Строки, порядок набрання постановою суду законної сили та її оскарження передбачені статтею 186 КАС України.


     

Суддя

О.Ф.Середа

 19/12/06

Джерело: ЄДРСР 335169
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку