open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
5/3298-13/377А

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128


ПОСТАНОВА

          

14.12.06                                                                                           Справа№ 5/3298-13/377А


Господарський суд Львівської області у складі головуючого судді Станька Л.Л.,  при секретарі Щигельській О.І., розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовною заявою: ВАТ “Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”, м.Жидачів

до відповідача: ДПІ у  Жидачівському районі, м.Жидачів

про часткове визнання нечинним податкового повідомлення-рішення №0000192320/0/89 від 13.04.06р.


За участю представників сторін:

Від позивача: Бойко М.С. –ю/к, Зеленяк Є.С. - представник

Від відповідача: Пельо О.М. –гол.держ.податк.інсп. юр.відділу, Кузуб К.А. –ст..держ.под.інсп. відділу контрольно-перевірочної роботи


          Відкрито провадження у справі за позовом ВАТ “Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”, м.Жидачів до ДПІ у  Жидачівському районі, м.Жидачів про часткове визнання нечинним податкового повідомлення-рішення №0000192320/0/89 від 13.04.06р.

          З”ясовано:

          У відповідності до акту перевірки від 04.04.06р. №280/23-2/00278801 „Про результати планової документальної перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства правильності нарахування, повноти і своєчасності внесення до бюджету сум податків та інших обов”язкових платежів ВАТ „Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат” (ВАТ „ЖЦПК”) (ЄДРПОУ 00278801) за період з 01.10.04р. по 31.12.05р” встановлено порушення Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. №283/97-ВР (із змінами та доповненнями), зокрема:

- п.п.4.1.1 п.4.1 ст.4, п.п. 11.3.1 п.11.3 п.11    - заниження валового доходу   на вартість доходів від продажу товарів (робіт, послуг) на суму 298,5тис.грн.;

-    п.п.5.3.9 п.5.3, п.п.5.2.1 п.5.2, п.5.1 ст.5 - завищення валових витрат на вартість послуг, наданих   Концерном «Основа», у розмірі 1566 030грн.;   

- п.5.1, п.п.5.2.1, п.п.5.2.7 п.5.2, п.п.5.3.9 п.5.3 ст.5 - завищення валових витрат на суму   виправлення   помилок   за   попередні   податкові   періоди   у   розмірі 1485,2тис.грн.;

- п.п.5.3.9   п.5.3    ст.5   -   завищення   валових   витрат   на   суму   витрат   не підтверджених документально у розмірі 35785грн.

         За дані порушення ВАТ "ЖЦПК"  донараховано  податкові зобов'язання по податку на прибуток на загальну суму 1 626 100 грн., у тому числі: за основним платежем - 845 000 грн.; за штрафними санкціями - 781 100 грн.

         На сплату позивачем донарахувань по податку на прибуток ДПІ складено податкове повідомлення-рішення №0000192320/0/89 від 13.04.2006р.    

         Податкове повідомлення-рішення було оскаржено у встановленому порядку, яке залишено без змін.

          Позивач не погоджується з податковим повідомленням-рішенням від 13.04.06р. №0000192320/0/89 виходячи з наступного:

            щодо заниження валового доходу на вартість доходів від продажу товарів (робіт, послуг) на суму 398,5 тис.грн.:

          перевіркою розрахунково визначена загальна сума валових доходів від продажу товарів (робіт, послуг) за IV квартал 2004р. в сумі 78 853,3тис.грн. Однак, визначення валового доходу та подання декларації з податку на прибуток за 4 кв. 2004р. не передбачено чинним законодавством, так як відповідно до п.11.1 ст.11 Закону про прибуток для цілей цього Закону використовуються такі податкові періоди: календарний квартал, півріччя, три квартали, рік. Податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду.

          Таким чином, ВАТ «ЖЦПК»правильно визначено суму доходів від продажу товарів (робіт, послуг) саме за 2004р. на загальну суму 289 335,4тис.грн., яка складається з доходів, відображених по наступним бухгалтерським рахункам:

№701/1 «Дохід від реалізації готової продукції вітчизняним покупцям»в сумі

217 355 195грн. (без ПДВ);

-          №701/2   «Дохід   від   реалізації   готової   продукції   на   експорт»  в   сумі
54 616 242грн. (без ПДВ);

-          №702/1 «Дохід від реалізації товарів для населення»в сумі 4575грн. (без ПДВ);
№702/2 «Дохід від реалізації товарів для організацій»в сумі    11 388 617грн.
(без ПДВ);

№702/3 «Дохід від реалізації товарів через їдальню для населенню»в сумі 217 391,73грн. (без ПДВ);

-          №702/4 «Дохід від реалізації товарів через їдальню для організацій»в сумі
28418,19грн. (без ПДВ);

№703/1 «Дохід від реалізації робіт і послуг для населення»в сумі 306 240грн. (без ПДВ);

№703/2   «Дохід   від   реалізації   робіт   і   послуг   для   організацій»  в   сумі 1 036 598грн. (без ПДВ);

-          №712/1 «Дохід від реалізації інших оборотних активів (запасів) для населення»
в сумі 54 994грн. (без ПДВ);

№712/2   «Дохід   від   реалізації   інших   оборотних   активів   (запасів)   для

організацій»в сумі 4 327 114грн. (без ПДВ).

Крім цього, сума авансів (без ПДВ) від покупців, одержаних у попередніх періодах, по бухгалтерському рахунку № 681 саме за 2004 рік склала 769,4тис.грн. (((299982,14 - 859 101,24грн.) / 1,2) + (667132,45грн. - 970 559,35грн.) = -769 359,48грн.), на яку зменшено валовий дохід за даний податковий період, оскільки:

по бухгалтерському рахунку №681.1 «Розрахунки за одержаними авансами від вітчизняних покупців»: станом на 01.01.2004р. рахувалося кредитове сальдо у розмірі  859 101,24грн.,в т.ч. ПДВ; станом на 31.12.2004р. рахувалося кредитове сальдо у розмірі 299 982,14грн., в т.ч. ПДВ;

по бухгалтерському рахунку №681.4 «Розрахунки за одержаними авансами від іноземних покупців»: станом на 01.01.2004р. рахувалося кредитове сальдо у розмірі 970 559,35грн. без ПДВ; станом на 31.12.2004р. рахувалося кредитове сальдо у розмірі 667 132,45грн.

На думку позивача правильно задекларовано доходи від продажу товарів (робіт, послуг)   у   ряд. 01.1   Декларації  з   податку   на   прибуток  за   2004   рік  у   розмірі 288566тис.грн. (289 335,4тис.грн. - 769,4тис.грн.), що відповідає правилам ведення податкового обліку та підтверджено документально.

           Суд не може погодитись з висновками позивача, виходячи за наступного:

           по заниженню валового доходу на вартість доходів від продажу товарів (робіт, послуг) на суму 298,5 тис. грн.

            Як зазначено в акті перевірки від 04.04.06р. №280/23-2/00278801 (сторінки 13,14) згідно даних декларацій по податку на прибуток ВАТ „ЖЦПК” за 3-й квартал 2004 року у рядку 01.1 „Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)” дохід становить 209712,7 тис.грн. За 2004 рік у рядку 01.1 „Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)” дохід становить 288566грн. Отже, ВАТ „ЖЦПК” розрахунково визначено і задекларовано за ІV квартал 2004 року доходу від продажу товарів (робіт, послуг) на суму 78853,3 тис.грн.

          Згідно поданих до перевірки документів, у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, доходи від продажу товарів (робі, послуг) за  ІV квартал 2004 року становить 79151,8 тис.грн.

          Згідно даних головної книги та наданих документів для перевірки ВАТ „ЖЦПК” за ІV квартал 2004 року доходи від продажу товарів, робіт, послуг, які відображаються в декларації по податку на прибуток в рядку 01.1 становить 79397,7 тис.грн.

          Основні вимоги до складання бухгалтерської документації містяться у Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”, що є базовим законодавчим актом у цій галузі. Згідно ст..1 цього Закону, бухгалтерський облік –це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства. До одного із основним принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, встановлених ст..4 Закону, віднесено повне висвітлення. Тобто, фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Відповідно до ст..9 Закону, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були вчинені та головної книги. Отже, відмінності між даними декларацій та даних регістрів бухгалтерського обліку і головної книги не допускаються. І таким чином, матеріалами справи доведено порушення позивачем п.п.4.1.1 п.4.1 ст.4, п.п.11.3.1 п.11.3 ст.11 ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. №283/97-ВР (із змінами та доповненнями) і заниження валового доходу за ІV квартал 2004 року на вартість доходів від продажу товарів (робіт, послуг) на суму 298,5 тис.грн. (79151,8 тис.грн. –78853,3 тис.грн.).

          По завищенню валових витрат на вартість послуг, наданих концерном „Основа”, у розмірі 1566030грн.

          Концерном „Основа”, відповідно до договору №2 від 29.12.04р., надано ВАТ „ЖЦПК” комплекс послуг консультаційного характеру у сфері управління, фінансів та загальних економіко-правових норм. Пунктом 2.3 договору передбачено, що результати роботи можуть бути представлені Замовнику як на паперових носіях так і в електронному вигляді. Здача об”ємів та якість робіт, відповідно до п.4.1 договору, проводиться на підставі документів, що відображають об”єми та якість робіт. Остаточний прийом виконних робіт проводиться, згідно п.4.2 договору, на підставі згаданих документів та відповідного акту. Як встановлено перевіркою, що в підтвердження виконання робіт, за перевіряє мий період, згідно вищевказаного договору складались лише акти, в яких не вказано обсяги наданих послуг в натуральному виразі, не конкретизовано зміст наданих послуг, їх об”єм, вартість, дата надання запиту та відповіді. Акти не містять інформації про фактично понесені витрати на здійснення цих консультаційних послуг, відсутній розрахунок вартості виконаних робіт.

Суд не може прийняти переконання позивача, що такі акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) є достатніми первинними документами для відображення валових витрат.

Формулювання валових витрат детально регламентується Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств”. Подібні відносини є складовою частиною податкового обліку, що запроваджений Законом про прибуток (ст..11) та існує паралельно з бухгалтерським обліком.

Закон про прибуток встановлює дві головні умови, за яких витрати платника податку можуть включатися до його валових витрат і зменшувати прибуток як об”єкт оподаткування:

-          витрати мають носити характер компенсації вартості товарів (робіт, послуг), як придбаваються (виготовляються) платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності (п.5.1 ст.5 Закону про прибуток);

-          витрати не належать до складу валових витрат, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов”язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення податкового обліку (п.5.3.9 ст.5 Закону про прибуток).

Існує обов”язковий зв”язок валових витрат із господарською діяльністю, визначення якої можна знайти у п.1.32 ст.1 Закону про прибуток. Господарська діяльність визначена як будь-яка діяльність, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальних формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

Відповідно до положення ст..3 ГК України, під господарською діяльністю розуміється діяльність суб”єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. З приведеного напрошується висновок, що акти виконаних робіт (наданих послуг) без підтвердження отримання доходу від таких робіт (послуг), а також без підтвердження їх вартісних та цінових характеристик і подальшого використання у власній господарській діяльності не можуть бути підставою для віднесення витрат по таких роботах (послугах) до складу валових витрат.

По завищенню валових витрат на суму виправлення помилок за попередні податкові періоди у розмірі 1485,2 тис.грн.

Згідно даних декларацій по податку на прибуток, ВАТ „ЖЦПК” за 3-й кв.2004 року у рядку 04.1 витрати на придбання товарів (робіт, послуг) становлять 171170,40 тис.грн. За 2004 рік у рядку 04.1 витрати на придбання товарів (робіт, послуг) становлять 237574,50 тис.грн. ВАТ „ЖЦПК” за ІV кв. 2004р. розрахунково визначено витрат на придбання товарів (робіт, послуг) на суму 66404,1 тис.грн.

Згідно представлених до перевірки документів та даних бухгалтерського обліку витрати на придбання товарів (робіт, послуг) за ІV кв. 2004р. становлять 64918939,35грн. З цього виходит, що ВАТ „ЖЦПК” завищено витрати на придбання товарів (робіт, послуг) за ІV кв. 2004р. на суму 1485,2 тис.грн.

Податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду. Згідно чинного законодавства передбачено декларування витрат за IV кв. 2004.  Витрати по рахунках 901.2 в сумі 583889,98 грн. та 202.9 в сумі 951244,98 грн. не були включені в декларацію - податку на прибуток за 9 міс. 2004р. і частково знайшли своє відображення в декларації за 2004р.

Згідно пп. 2.1 п.2 наказу ДПА України "Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання" від 29.03.2003р. N$143 (із внесеними змінами та доповненнями). Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, то відповідно до п. 5.1 ст.5 Закону України №2181 (з урахуванням строків давності) такий платник має право надати уточнюючий розрахунок. Платник податку має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у сладі податкової декларації за будь-який наступний податковій) період, протягом якого такі помилки були виявлені.

Згідно п.п. 5.2.7 п. 5.2 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. №283/97-ВР (змінами та доповненнями) "До складу валових витрат включаються суми витрат, не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов 'язання ".

Згідно п.2 вищевказаного наказу, суми самостійно виправлених помилок допущених при зображенні сум  валових витрат у попередніх деклараціях включаються в Декларацію по податку на прибуток підприємства за звітний період в Рядок 05.2 Самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів.

Проте, ВАТ "ЖЦПК" в декларації за 2004р. не було відображено витрати, що описані в листі ВАТ "ЖЦПК" від 09.03.2006р за №4/717, на лист від 06.03.2006р. №615 Жидачівського відділення Миколаївської МДПІ, як самостійно виправлені помилки, допущені при відображенні сум валових витрат у попередніх деклараціях.

        Тому, в порушення п.5.1, п.п.5.2.1 п..п.5.2.7, п.5.2, п.п.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. №283/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями) та п.п.2.1 п.2 Наказу ДПА України „Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та порядку її складання” від 29.03.03р. №143 (із внесеними змінами та доповненнями) ВАТ „ЖЦПК” завищено валові витрати в ІV кв. 2004р.  на суму 1485,2 тис.грн.


         По завищених валових витратах, не підтверджених документально у розмірі 35785грн.                

За період з 01.10.2004 р. по 31.12.2005 р. підзвітні особи отримували готівку під звіт для вирішення виробничих (господарських) питань та подавали в бухгалтерію звіт про використання коштів з наданням документів, які б підтверджували факт продажу товарів чи надання послуг (касових і товарних чеків, розрахункових квитанцій, тощо).

Згідно п.3.2 Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 року №614, касовий чек повинен містити обов»язкові реквізити.

На підставі п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 р. за №168/704, первинні документи (на паперових і машинозчитуваних носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

У відповідності до п.п.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. №283/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями), не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

Згідно з п.5.1 ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97-ВР від 22.05.1997 р. (із внесеними змінами та доповненнями), валові витрати виробництва та обігу (далі-валові витрати)- сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

В порушення вимог п.2.3 "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління НБУ №72 від 19.02.2001 р. (із внесеними змінами і доповненнями) та п.3.1 Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою правління НБУ від 15.12.2004 року №637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 року за № 40/10320 підзвітні особи подавали до бухгалтерії звіт про використання коштів без подання одержувачем коштів платіжного документа, який підтверджував би сплату готівкових коштів.

Таким чином, підприємством віднесено до складу валових витрат витрати не підтверджені первинними документами, чим порушено п.п.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997р. №283/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями) та п.3.2 Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 року №614, підприємством завищено валові витрати за період з 01.10.2004р. по 31.12.2005р. на суму 35785,0 грн.

        Керуючись ст.ст.122-124,127,130,135,143,151-154,160,161,163,164,167 КАС України, суд, -

                                            

                 постановив:


1.В позові відмовити повністю.

2.Строк і порядок набрання постановою законної сили та її оскарження здійснюються згідно вимог ст.ст.186 та 254 КАСУ.


                                                Суддя                                                                                                       Станько Л.Л.                     


Джерело: ЄДРСР 334848
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку