open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
4/2135-16/133

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128


РІШЕННЯ

          

21.11.06                                                                                           Справа№ 4/2135-16/133

Господарський суд Львівської області у складі судді  Іванчук С.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

За позовом : Закритого акціонерного товариства Об»єднання»Прогресс»,м.Славута

До  відповідача : Приватного підприємства «Торгова організація виробника «ВО й КОМ», м.Львів

Про  стягнення 12 769,82грн.

За участю представників:

Від  позивача:  не з”яився

Від  відповідача:  Картушина О.Л.-юрисконсульт (доручення б\н від 30.10.06р.)

                        

          Поштовими повідомленнями №№ 862888, 862896, 926452, 926444 підтверджується вручення сторонам ухвал суду від 12.10.06р. та від 31.10.06р. , із зазначенням часу та місця  судового засідання.

          Права   та   обов”язки   сторін   передбачені ст.ст. 20, 22 ГПК   України роз”яснено, заяв про відвід судді не поступало, клопотань про технічну фіксацію судового процесу не надходило.

          Суть спору: Закритим акціонерним товариством Об»єднання»Прогресс» подано позов до Приватного підприємства «Торгова організація виробника «ВО й КОМ»про  стягнення 12 769,82грн. заборгованості, в тому числі 10 367,68грн основного боргу,1192,58грн пені,895,74грн інфляційних витрат та 313,82грн -3% річних.          

Розгляд справи відкладався з причин  викладених в ухвалі суду від  31.10.06р.

          В судовому засіданні 31.10.06р.представник позивача позовні вимоги підтримав повністю. Мотивуючи  позовні вимоги посилається на те, що  відповідачем 30.08.05р. виготовлено  неякісні стільці, в зв”язку з чим   позивач відмовився їх прийняти. В підтвердження обставин  викладених в позовній заяві подав  копію листа №238 від 26.09.05р. в якому звертається до відповідача з вимогою припинити  виготовлення стільців (80 шт.) по  договору від 25.02.05р. та повернути  отримані кошти в сумі 15367,68грн. , представив суду  акт  про встановлення розбіжностей якості продукції, виготовленої на підставі договору №10/14 від 25.02.05р.,складений заступником генерального директора ЗАТ”Об”єднання „Прогрес” Калмиковим В.В. та начальником ВТК „Плотінським П.І. , подав зауваження складені заступником генерального директора ЗАТ”Об”єднання „Прогрес” Калмиковим В.В., копії специфікацій № 1 від  18.03.05р. та №2 від 25.03.05р. складених  та підписаних  позивачем на стілець Фортунела,  копію акту звірки взаєморозрахунків від 19.06.06р.  згідно договору №10\4 від 25.02.05р.підписаний представниками обох сторін, з якого вбачається  сальдо  10 367,68грн. на користь  ЗАТО”Прогрес” та  копію платіжного доручення №95 від 23.12.05р.  на повернення попередньої оплати в сумі 5 000грн.

          Представник відповідача  подав відзив № 182 від 20.11.06р. в якому заперечує позовні вимоги та просить відмовити в позові. Обгрунтовує свої заперечення наступним : стверджує, що позивачем не подано жодного  документу який би підтверджував наявність недоліків по якості виготовлених стільців, складених у відповідному порядку , не погоджується із підставою для застосування відповідальності передбаченої п.5.4 договору №10/14 від 25.02.05р.,оскільки відсутні вимоги від позивача з приводу виставлення претензій від кінцевого споживача щодо виготовленої продукції . В  обгрунтування своїх заперечень представник відповідача долучив до матеріалів справи незавірені копії  видаткової накладної № РН-1018 від 30.08.05р. на стілець Вінчестерн на суму 15287,69грн. та довіреність  ЯКО №188293 від 30.08.05р.

          Розглянувши    матеріали   справи,   заслухавши   представників    сторін,     суд

в с т а н о в и в:

          25.02.05р. ПП „Торгова організація виробника „В.О.й Ком” продавець  та ЗАТ „Об”єднання”Прогрес”-покупець укладено договір №10/14 купівлі-продажу  меблевої продукції. Відповідно до умов договору №10/14 від 25.02.05р . продавець зобов”язаний  передати покупцеві товар  згідно специфікацій ,які є невід”ємною частиною договору, та забезпечити необхідними документами  на цей товар , а покупець зобов”язаний прийняти і оплатити товар.

          Пунктом 3.1 договору №10/14 від 25.02.05р.  визначено, що  розрахунки проводяться у безготівковій формі , 50% від зазначеної у специфікації вартості товару –попередня оплата та 50% вартості оплачується за фактом отримання товару  покупцем за адресою продавця.

          Згідно ст.86 КАС України  суд оцінює докази, які є у справі ,за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об”єктивному дослідженні. Оцінює належність , допустимість , достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв”язок доказів у їх сукупності.

          Так, долучений позивачем  акт  про встановлення розбіжностей якості продукції, виготовленої на підставі договору №10/14 від 25.02.05р., підписаний заступником генерального директора ЗАТ”Об”єднання „Прогрес” Калмиковим В.В. та начальником ВТК Плотінським П.І. подані зауваження підписані заступником генерального директора ЗАТ”Об”єднання „Прогрес” Калмиковим В.В. складені без участі представників відповідача у справі , не подано доказів  виклику представника відповідача для участі  в проведенні приймання продукції, акт та зауваження складені лише керівником та заступником керівника  підприємства однак , згідно   вимог п. 22  Інструкції про порядок приймання продукції  виробничо-технічного призначення і товарів  народного споживання по якості  від 25.04.1966 №П-7. для участі в прийманні продукції  повинні виділятись особи, компетентні (по  роду занять, освіті, досвіду  трудової діяльності) , однак не можуть виділятись в якості представників підприємства отримувача керівники підприємств , їх заступники.

          Відповідачем  подано  незавірені копії видаткової накладної № РН-1018 від 30.08.05р. про поставку стільця Вінчестерн  кількістю 78 шт. на суму 15287,69грн.та  довіреність ЯКО № 188293 від 30.08.2005р.

          Згідно ст. 36  ГПК України  письмові докази подаються в оригіналі , або  в належним чином засвідченій копії, тому  незавірені копії видаткової накладної № РН-1018 від 30.08.05р.та довіреності ЯКО № 188293 від 30.08.2005р. не можуть вважатися належними доказами.

          Слід також зауважити , що долучена видаткова накладна № РН-1018 від 30.08.05р видана на товар  іншого виду  ніж зазначено в специфікаціях до договору, в іншій кількості та без печатки підприємства отримувача  із проставленням підписів які не відповідають підписам  проставленим у довіреності ЯКО № 188293 від 30.08.2005р. на яку посилається ця накладна. Так, відповідно до долучених копій специфікацій № 1 від  18.03.05р. та №2 від 25.03.05р. складених  та підписаних  позивачем , зазначено вид стільця- Фортунела , а відповідно до видаткової накладної зазначено стілець-Вінчестерн.

          Відповідно ст. 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, факт здійснення господарських операцій підтверджується відповідними документами  первинного обліку, зокрема накладними документами, які повинні бути підписані повноважними представниками сторін, містити назву документа (форми), дату і місце складання, назву підприємства, від імені якого складено документ,   зміст та  обсяг  господарської   операції,   одиницю   виміру господарської операції,   посади осіб,   відповідальних   за  здійснення  господарської операції і правильність її оформлення.

          Відповідно ст. 34 ГПК України, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть доказуватися іншими засобами доказування.          З огляду на викладене , подані представниками сторін вищеназвані документи не є належними доказами ,тому  до уваги не приймаються.

          Як вбачається із матеріалів справи, на виконання  умов договору №10/14 від 25.02.05р.   ЗАТ „Об”єднання ”Прогрес” платіжними дорученнями №09 від  30.08.05р на суму 79,99грн., № 421 від 29.06.05р. на суму 8 000грн., № 647 від 30.08.2005р на суму 7 287,69грн. здійснено попередню оплату ПП „Торгова організація виробника „В.О. й Ком” на загальну суму 15 367,68грн., що підтверджується копіями платіжних доручень,  копією акту  звірки взаєморозрахунків  згідно договору №10/14 від 25.02.05р. від 19.06.06р. підписаного представниками обох сторін. (  в матеріалах справи) . Однак, як вбачається із вищевикладеного в матеріалах справи відсутні належні докази  передачі стільців  від продавця-покупцю.

          Відповідачем платіжним дорученням №95 від 23.12.05р. частково повернено кошти за стільці у зв”язку з розірванням договору купівлі-продажу №10/14 від 25.02.05р. в сумі 5 000грн.

          Відповідно до ч.2 ст.693 ЦК України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару ,не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

          Відтак, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог щодо повернення  попередньої оплати в сумі 10 367,68грн.

          Щодо заявлених позовних вимог в частині пені, інфляційних витрат та 3% річних то наступні задоволенню не підлягають з наступних підстав.

          За умовами ст.625 ЦК України боржник , який прострочив виконання грошового зобов”язання , на  вимогу кредитора зобов”язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми .Однак, як вбачається із укладеного між сторонами договору зобов”язання відповідача полягали в поставці  меблевої продукції , а не оплати грошових коштів. В даному випадку відсутні грошові зобов”язання ,тому  вимоги щодо стягнення 3% річних та інфляційних заявлені безпідставно.

          Позивачем   на підставі  п.5.3 договору  нараховано відповідачу  пеню ,однак не подано жодних доказів та документального обґрунтування прострочення виконання зобов”язання відповідачем . Натомість позивачем в обґрунтування позовних вимог  долучено документи , які містять суперечливі дані так, як вбачається із долучених позивачем копій специфікацій № 1 від  18.03.05р. та №2 від 25.03.05р. складених  та підписаних  позивачем  поставка товару повинна  бути здійснена до 27.04.05р та 13.05.05р.   ,однак з поданих суду зауважень  по взірцям стільця „Фортунела” , вбачається, що   стільці отримано 18.03.2005року , тобто без порушення встановлених строків.

          З огляду на викладене ,суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині основного боргу обґрунтовані , доведені належними доказами та підлягають задоволенню, в  іншій частині позовних суд відмовляє у зв”язку із необґрунтованістю.

  Судові витрати покладаються на відповідача, згідно ст.49 ГПК України.

  Керуючись ст. ст. 625, 693 ЦК України, ст. ст. 33, 34,36, 45, 49, 82,84,85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:


1.Позовні вимоги задоволити частково.

          2.Стягнути з ПП „Торгова організація виробника „ВО й Ком” 79035 м.Львів вул..Зелена,204 (р\р 26008006514001 в ФЛРУ АТ „Індекс-банк” м.Львів ,МФО 325279 код ЄДРПОУ 32408537) на користь ЗАТ Об”єднання „Прогрес” 30000 Хмельницька область м.Славута вул. Привокзальна,66 (р\р26009302260318 в ПІБ м.Славута МФО 315472 код ЄДРПОУ 03587448) 10367,68грн. основного боргу  103,67 грн. –державного мита та  118,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Наказ видати у відповідності до ст. 116 ГПК України .

3.В іншій частині позовних вимог відмовити.Суддя                                                                                                       Іванчук С.В.

Джерело: ЄДРСР 334580
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку