open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
3/596

ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


21.12.06                                                                                 Справа № 3/596.


Суддя Доманська М.Л.,   розглянувши матеріали  справи за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю  “Луганське енергетичне об’єднання” в особі Краснолуцької філії, м. Красний Луч Луганської області

до Обласного комунального підприємства "Компанія "Луганськвода", м. Луганськ

про стягнення  688 346 грн. 26  коп.

в присутності представників сторін:

від позивача: Удовітченко С.В. (дов. від 15.09.06 № 39),

від відповідача: Вершилова Л. М. (дов. від 03.01.06 № 35),


в с т а н о в и в:


          Суть спору:  заявлено вимогу про стягнення   з відповідача 673687 грн. 09 коп. заборгованості за спожиту активну електроенергію, 7106 грн. 85 коп. - заборгованості за послуги з компенсації перетікання реактивної електроенергії, 3799 грн. 63 коп. - пені, 703 грн. 34 коп. - 3% річних та інфляційні нарахування –3049 грн. 35 коп..

Представниками сторін у засіданні суду подане клопотання про нездійснення технічної фіксації судового процесу, яке судом задовольняється.

Позивач заявою від 20.12.06 № 04/9159, зданою до суду 21.12.06, зменшив розмір позовних вимог в частині стягнення заборгованості за спожиту активну електроенергію  та   просить суд стягнути з відповідача 148346 грн. 26 коп., додавши уточнені розрахунок суми позову та суми заборгованості за заявлений у позові період .


Відповідач  у відзиві на позовну заяву від 21.12.06 № 20/3206 позовні вимоги визнає у повному обсязі, у сумі  688 346 грн. 26  коп., та  клопотанням від 21.12.06 № 20/3207 в порядку ст.83 ГПК України просить про зменшення розміру пені,  посилаючись на наступне :  - ОКП «Компанія «Луганськвода»створена рішенням Луганської обласної ради № 7/26 від 17.04.03 року для виконання «Програми реформування водопровідно-каналізаційного господарства»Луганської області в ринкових умовах господарювання на період 2003-2005 років перспектива до 2010 року;

- населення області забезпечується питною водою за рахунок єдиної на Луганщині повноводної ріки Сіверський Донець; додаткове забезпечення питною водою здійснюється Західною, Світлічанською та Янівською фільтрувальними станціями з підземних вод і поверхневих джерел, розташованих на відстані до 200 км від них; підняття води здійснюється від 0 відмітки до 350 м, водопровідні мережі прокладені в одну лінію, 40 %-через території гірничих виробіток, що зумовлює велику енергоємність підприємств питного водопостачання;

- значна частина існуючих водопровідних мереж фізично зношені та технологічно  застаріли, в окремих населених пунктах 70-100 % трубопроводів системи питного водопостачання відпрацювали амортизаційні строки експлуатації; потребують негайної заміни чи реконструкції 40% водопровідних мереж, що становить 2 500 км; у наслідок інтенсивних корозійних процесів у трубопроводах утворюються каверни, свищі відкладення сполук заліза та супутних елементів;

- у зв'зку з не задовільним станом розподільчих водопровідних мереж системи питного

водопостачання та відсутністю коштів для їх капітального ремонту виконання планово-запобіжних ремонтних робіт постійно зростає обсяг втрати води внаслідок її витоку;  в цілому по області цей показник досягає 40 % загального обсягу питної води;

- останнім часом через відсутність коштів, реформування галузі здійснюється недостатніми темпами; фактично не проваджуються прогресивні, технічні рішення, необхідність прийняття яких обумовлена різкою зміною балансу водоспоживання і структури собівартості води, збільшення не продуктивних витрат води;

- кількість та продуктивність каналізаційних станцій в цілому достатні для перекачування стічних вод, проте переважну більшість станцій збудовано 20-30 років тому; через фізичний знос потребують заміни 136 насосних агрегатів та 37 решіток; решта насосних агрегатів також застаріла, що призводить до збільшення витрат електричної енергії та собівартості перекачування стічних вод; загальна протяжність каналізаційної мережі Луганської області становить близько 3000 км, а напірних колекторів понад 400 км; каналізаційна мережа прокладалася в основному більш ніж 30 років тому; потребують заміни як аварійні понад 1 300 км, або 48,6 % загальної протяжності мережі;

- у зв'зку з вищевикладеним, Верховною Радою України був прийнятий Закон України за № 2455 від 24.05.06 «Про загальнодержавну програму «Питна вода України на 2006-2020 роки»; метою програми є покращення забезпечення населення України питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; фінансування цієї програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів місцевих бюджетів; головним розпорядником бюджетних коштів з виконання заходів Програми є: на  державному   рівні - центральний   орган   виконавчої  влади   з   питань житлово-комунального господарства, на регіональному рівні –облдержадміністрації;

- згідно Програми фінансування (Постанова КМУ № 919 від 13.07.04) з Держбюджету на реконструкцію водопровідно-каналізаційних мереж Луганської області та в провадження меньш енергоємкого обладнання передбачалось виділення до 70,7 млн грн., щороку, але ці кошти в повному обсязі не надходять;

- крім того перед ОКП «Компанія «Луганськвода»мається заборгованість за надання послуг з водопостачання та водовідведення населенню та теплопостачальним організаціям, підприємствам вугільної промисловості; з останніми не можливо працювати по погашенню дебіторської заборгованості, ДВС припиняє виконавчі провадження згідно п. 15 ст.34 Закону України «Про виконавче провадження» (з урахуванням змін внесених до Закону України від 23.06.05 за № 2711-IV «Про заходи направлені на забезпечення стабільного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу»); це суттєво впливає на фінансовий стан відповідача, не дає йому можливості розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями;

- вода такий же енергетичний ресурс, як тепло, газ та вугілля, проте, водопостачальні підприємства опинились в нерівних умовах тепло, вугілля, енерго-підприємствами;

- таким чином ОКП «Компанія «Луганськвода» - є нерентабельним підприємством, що

отримує Державну дотацію, у зв'язку з тим, що собівартість води значно вище, ніж її відпускна ціна, вартість фактично спожитої електроенергії враховується при формуванні тарифів на воду, стягнення санкцій у вигляді пені суттєво погіршить фінансовий стан відповідача, призведе до штучного зростання заборгованості, що відобразиться на якості надаваємих споживачам, в тому числі населенню, послуг з водопостачання та водовідведення;

- ОКП «Компанія «Луганськвода»здійснює проведення заходів щодо погашення заборгованості за спожиту електроенергію та планування заходів щодо зменшення існуючої заборгованості відповідача перед енергопостачальними організаціями.Дослідивши матеріали справи, вислухавши представників сторін, суд прийшов до наступного.

Позивач заявою від 20.12.06 № 04/9159, зданою до суду 21.12.06, порядку ст. 22 ГПК України зменшив розмір позовних вимог в частині стягнення заборгованості за спожиту активну електроенергію  та   просить суд стягнути з відповідача 148346 грн. 26 коп., з яких : 133687 грн. 09 коп. –заборгованості за спожиту активну електроенергію, 7106 грн. 85 коп. - заборгованості за послуги з компенсації перетікання реактивної електроенергії, 3799 грн. 63 коп. - пені, 703 грн. 34 коп. - 3% річних та інфляційні нарахування –3049 грн. 35 коп.. Відповідач ознайомлений з вказаною заявою позивача, яка прийнята судом як така, що не суперечить ст.22 ГПК України. Позовними вимогами слід вважати вимоги про стягнення з відповідача  133687 грн. 09 коп. – заборгованості за спожиту активну електроенергію, 7106 грн. 85 коп. - заборгованості за послуги з компенсації перетікання реактивної електроенергії, 3799 грн. 63 коп. - пені, 703 грн. 34 коп. - 3% річних та інфляційні нарахування –3049 грн. 35 коп..

Між сторонами у справі  укладено договір  01.01.04  № А 51 н ( а.с.14-17), за умовами якого “Постачальник електричної енергії” /позивач у справі/ прийняв на себе зобов’язання постачати  електроенергію, а “Споживач” /відповідач у справі/ –своєчасно вносити відповідну плату за одержану електроенергію на умовах цього договору у 5-денний термін з дня отримання рахунків.

          Як  було встановлено при розгляді справи,  за відповідачем утворилась заборгованість за спожиту у липні-вересні 2006  активну електроенергію  у сумі 133687 грн. 09 коп. та  7106 грн. 85 коп. - за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії, що підтверджено матеріалами справи, у тому числі звітами відповідача (актами звірки показників електролічильників), рахунками, наданими позивачем відповідачеві, уточненим розрахунком позивача та підписаним сторонами  без доповнень та зауважень актом звірення розрахунків від 18.12.06, у зв’язку з чим позивач звернувся за стягненням з відповідача даної заборгованості.  

Крім того, позивачем у  відповідності з чинним законодавством ст.ст. 549, 625 ЦК України та п. 4.4.1 договору  нарахована пеня -3799 грн. 63 коп.,  703 грн. 34 коп. - 3% річних та інфляційні нарахування –3049 грн. 35 коп., які він також просить стягнути на свою користь з відповідача.

Відповідач позовні вимоги визнає  у повному обсязі  та просить суд зменшити розмір пені   з підстав, зазначених вище.

             Згідно ч. 5 ст. 78 ГПК України у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення  про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

            Судом встановлено, що дії відповідача у справі не суперечать законодавству та не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.


 Оцінивши доводи сторін, у їх сукупності, розглянувши матеріали справи,  суд вважає позовні вимоги  обґрунтованими та такими, що  підлягають до задоволення частково,  з огляду на наступне.

Відповідно до ст.43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Стаття 526 Цивільного кодексу  України встановлює, що зобов‘язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Заборгованість відповідача за спожиту у липні-вересні 2006  активну електроенергію  у сумі 133687 грн. 09 коп. та  7106 грн. 85 коп.  - за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії  підтверджена матеріалами справи, у тому числі підписаним сторонами  без доповнень та зауважень актом звірення розрахунків від 18.12.06, та визнана відповідачем у повному обсязі.

Пеня -3799 грн. 63 коп.,  703 грн. 34 коп. - 3% річних та інфляційні нарахування –3049 грн. 35 коп. нараховані та заявлені до стягнення обґрунтовано відповідно до вимог чинного законодавства та п. 4.4.1 договору,   у тому числі ст.ст. 549, 625 ЦК України.

Враховуючи вищевказані доводи відповідача, приймаючи до уваги, що він є обласним комунальним підприємством, об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, та  відповідно  п.3 ст. 83 ГПК України, суд вважає доцільним зменшити розмір пені на 50 % та стягнути з відповідача пеню у сумі 1899 грн. 82 коп..


За таких обставин, позов підлягає до задоволення частково, у сумі 133687 грн. 09 коп. заборгованості за спожиту активну електроенергію, та 7106 грн. 85 коп.  - за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії,   1899 грн. 82 коп . - пені, 3% річних  - 703 грн. 34 коп. - та інфляційні нарахування –3049 грн. 35 коп..


В задоволені  решти позовних вимог слід відмовити.

Згідно з ч. 3 п.38 Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 22.04.1993 № 15, при зменшенні позовних вимог внесене мито не повертається.


Відповідно до ст.ст.44, 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача пропорційно розміру задоволених вимог.


На підставі викладеного, керуючись  ст. ст.44, 49,  ч. 5 ст. 78, ст.82, п.3 ст.83,  ст.ст. 84, 85 ГПК України,  суд


в и р і ш и в :


1.Позов задовольнити частково.


2.Стягнути з Обласного комунального підприємства "Компанія "Луганськвода", м. Луганськ, кв. Пролетаріату Донбасу, 166, код 32538783,

на користь ТОВ “Луганське енергетичне об‘єднання” в особі Кранолуцької філії ТОВ “Луганське енергетичне об‘єднання”, Луганська область, м.Красний Луч, вул..Інтернаціональна, 19, код 26204042,  133687 грн. 09 коп.-  заборгованості за спожиту активну електроенергію - на р/р 26039301367 в Краснолуцькому відділенні Ощадбанку, МФО 364133,

та 7106 грн. 85 коп.  - за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії,   1899 грн. 82 коп . - пені, 3% річних  - 703 грн. 34 коп. - та інфляційні нарахування –3049 грн. 35 коп., а також  1483 грн. 46 коп. витрат по держмиту та 25 грн. 43 коп.- витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу –на п/р 2600815003 у Краснолуцькому відділенні ВАТ “Раффайзен банк „Аваль”, МФО 304007, видати наказ.


3.В задоволені решти позовних вимог  відмовити.


Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання.


Дата підписання рішення : 22.12.06.
Суддя                                                                                                     М.Л. Доманська

Джерело: ЄДРСР 334342
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку