open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
Копія

Справа № 2270/890/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2011 року

м. Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд

в складі :

головуючого-судді суддів

Ковальчук О.К. Фелонюк Д.Л. Лабань Г.В.

при секретарі за участі:

Бесарабі І.А. представників позивача

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду адміністративну справу за позовом корпорації "Телерадіокорпорація "Контакт" до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про визнання протиправними та скасування рішень про відмову у задоволенні заяв щодо продовження строку дії ліцензії на телевізійне та радійне мовлення,

В С Т А Н О В И В:

В поданому до суду адміністративному позові з урахуванням уточнених позовних вимог, викладених у письмових поясненнях від 01.07.2011 року за вх. №2832, позивач просить визнати протиправними та скасувати рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 25.03.2009 року №520 і№521 про відмову у задоволенні заяв щодо продовження строку дії ліцензій на телевізійне та радійне мовлення відповідно, оскільки вказані рішення прийняті відповідачем з порушенням строку, визначеного ч.3 ст.33 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 року N 3759-XII (надалі - Закону N 3759-XII), без урахуванням наявності поважних причин пропуску позивачем строків подачі заяв на продовження ліцензій. Вказує, що представник позивача своєчасно прибув до відповідача з усіма необхідними документами, однак ці документи були повернуті працівниками сектору прийому ліцензійної документації у зв'язку з невідповідністю Статуту позивача вимогам ч.4 ст.12 Закону N 3759-XII з пропозицією щодо усунення цих недоліків.

Крім того, на думку позивача рішення про відмову у продовжені стоку дії ліцензії, може бути прийняте на підставі ч.7 ст.33 вказаного Закону лише за наявності одночасно всіх обставин, передбачених пунктами а - в ч.7, а не окремо кожного з них, зокрема, пропущення строку подання заяви на продовження ліцензії.

В судовому засіданні представники позивача позов підтримали та підтвердили обставини, на які посилаються у позовній заяві, просять суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі з урахуванням податного уточнення.

Належним чином повідомлений про дату розгляду відповідач в судове засідання не з'явився, в надісланому до суду запереченні просить суд відмовити позивачеві в задоволенні позову, оскільки оскаржувані рішення прийняті ним в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Законом N 3759-XII, у зв'язку з порушенням позивачем строку подання заяв на продовження строку дії ліцензій.

Заслухавши представників позивача, дослідивши зібрані в матеріалах справи докази в їх взаємному зв'язку та сукупності, суд вважає, що позов слід залишити без задоволення з урахуванням наведеного нижче.

Суд встановив, що позивач - корпорація "Телерадіокорпорація "Контакт" 09.03.1995 року зареєстроване Хмельницькою районною державною адміністрацією (свідоцтво Серії А00 №241426). Основними видами діяльності позивача є: діяльність у сфері телебачення та радіомовлення, видання газет, рекламна діяльність, виробництво фільмів, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки.

26 липня 2004 року позивач отримав Ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення серії НР №1802 на право користування каналами звукового мовлення для створення та розповсюдження інформаційних, культурологічних, пізнавальних, розважальних програм та передач на території міста Хмельницького та області строком дії до 26 липня 2009 року. 28 лютого 2005 року позивач отримав Ліцензію серії НР №2116 на право користування каналами телевізійного мовлення для створення та розповсюдження інформаційних, культурологічних, просвітницьких, розважальних, дитячих програм та передач на території міста Хмельницького та області строком дії до 26 липня 2009 року.

05 листопада 2008 року позивач звернувся до відповідача з заявами за вх. №711519 та вх.№711518 про продовження дії зазначених вище ліцензій серії НР №1802 від 26 липня 2004 року і серії НР №2116 від 28 лютого 2005 року, що підтверджується відповідними штампами сектору прийому ліцензійної документації Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Розглянувши заяви позивача, відповідач 25 березня 2009 року прийняв рішення №520 про відмову корпорації «ТРК Контакт» у видачі Ліцензії серії НР №1802 від 26 липня 2004 року та рішення №521 про відмову корпорації «ТРК Контакт» у видачі Ліцензії серії НР №2116 від 28 лютого 2005 року, з позовом про оскарження яких позивач звернувся до суду.

Правовою підставою для прийняття спірних рішень від 25.03.2009 року №520 і №521 слугували пункти «а» і «б» ч.7 ст.33 Закону N 3759-XII.

Відповідно до ч.1 ст. 21 Закону N 3759-XII ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою відповідно до порядку та вимог, встановлених цим Законом та Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".

За змістом ч.1 ст.24 Закону N 3759-XII юридична особа (суб'єкт господарювання), яка має на меті отримати (продовжити) ліцензію на мовлення, подає до Національної ради заяву про видачу (продовження) ліцензії за встановленою формою.

Положеннями ч.ч.2 - 3 ст.24 Закону N 3759-XII передбачені вимоги до змісту заяви на продовження дії ліцензії та вичерпний перелік документів, які додаються до неї. Так, до заяви проо продавження дії ліцензії організація додає: копії затверджених у встановленому порядку установчих та статутних документів телерадіоорганізації як суб'єкта господарювання; копію свідоцтва про реєстрацію телерадіоорганізації як суб'єкта інформаційної діяльності (в разі наявності); орієнтовний штатний розклад телерадіоорганізації; програмну концепцію мовлення відповідно до вимог статті 28 цього Закону.

Розгляд заяв про продовження ліцензії здійснюється відповідно до статті 33 цього Закону (ч.9 ст. 24 Закону N 3759-XII).

Частиною 11 ст.24 Закону N 3759-XII визначено, що за результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення про видачу (продовження) ліцензії або про відмову у видачі (продовженні) ліцензії відповідно до вимог цього Закону.

В силу ч.2 ст.33 Закону N 3759-XII для продовження строку дії ліцензії на мовлення необхідно не раніше ніж за 210 днів та не пізніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії ліцензії подати до Національної ради заяву про продовження ліцензії на мовлення відповідно до вимог статті 24 цього Закону. Заяву про продовження строку дії ліцензії, подану раніше ніж за 210 днів до закінчення строку дії ліцензії, Національна рада повертає ліцензіату без розгляду протягом п'яти робочих днів з дня її надходження.

Строк дії ліцензій позивача від 26 липня 2004 року серії НР №1802 і від 28 лютого 2005 року серії НР №2116 - 26 березня 2009 року.

Тому, з урахуванням положень ч.2 ст.33 Закону N 3759-XII, позивач повинен був подати до відповідача заяви про продовження дії цих ліцензій не пізніше 27.09.2008 року. Однак такі заяви були подані ним 05.11.2008 року, що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами та самим позивачем.

За результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення про продовження строку дії ліцензії на мовлення або про відмову у продовженні строку дії ліцензії. Протягом п'яти робочих днів після прийняття відповідного рішення Національна рада письмово повідомляє заявника про результати розгляду його заяви. Копія рішення надсилається або видається. У рішенні про відмову у продовженні строку дії ліцензії Національна рада визначає підстави прийняття такого рішення відповідно до вимог частини сьомої цієї статті (ч.4 ст.33 Закону N 3759-XII).

Відповідно до ч.7 33 Закону N 3759-XII Національна рада може прийняти рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення лише за умови, якщо:

а) ліцензіат подав заяву на продовження строку дії ліцензії пізніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії ліцензії;

б) протягом дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства. Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку, або відповідними судовими рішеннями;

в) ліцензіат не відповідає вимогам статті 9 або частини другої статті 12 цього Закону.

Суд встановив, що фактичними підставами для прийняття відповідачем спірних рішень від 25 березня 2009 року №520 і №521 про відмову у продовженні строку дії ліцензій слугували: пропуск позивачем строку подання заяв на продовження строку дії ліцензії та порушення позивачем умов ліцензій під час їх дії та вимог Закону N 3759-XII в частині періодичності, часу, обсягів мовлення та території розповсюдження програм, підтверджених рішеннями відповідача №137 від 04.02.2009 року «Про результати позапланової перевірки ТКР «Контакт» с.Осташки Хмельницької області (НР №2116 від 28.02.2005 р.)» і № 519 від 25.03.2009 року «Про результати позапланової перевірки ТКР «Контакт» с.Осташки Хмельницької області (НР №1802 від 26.07.2004 р.)».

Рішення №137 від 04.02.2009 року і № 519 від 25.03.2009 року скасовані постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 23 листопада 2009 року по справі №2-а-07472/09/2270, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 31.03.2011 року.

Проте, на день прийняття відповідачем спірних рішень від 25 березня 2009 року №520 і №521 про відмову у продовженні строку дії ліцензій, рішення №137 від 04.02.2009 року і № 519 від 25.03.2009 року, якими підтверджувалось порушення позивачем умов ліцензій, були чинними. Крім того, судом враховується, рішення №137 від 04.02.2009 року і № 519 від 25.03.2009 року скасовані судом з підстав недотримання відповідачем порядку призначення перевірки, її проведення та надсилання рішень за її результатом, при цьому, під час судового розгляду справи не досліджувався, а відтак і не спростований, факт порушення позивачем умов ліцензій в частині періодичності, часу, обсягів мовлення та території розповсюдження програм.

Крім того, беззаперечним є факт порушення позивачем визначеного ч.2 ст.33 Закону N 3759-XII строку подання заяв для продовження строку дії ліцензії на мовлення. З урахуванням положень Закону N 3759-XII строку та Порядку прийому ліцензійної документації, затвердженого рішенням національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №811 від 11 жовтня 2006 року, строк подачі заяв на продовження дії ліцензій ані продовженню, ані поновленню не підлягає незалежно від причин такого пропуску.

Суд не приймає до уваги доводи позивача щодо поважності причин пропуску строку подання заяв у зв'язку з розглядом господарським судом Хмельницької області корпоративного спору між засновниками позивача, оскільки заява та документи, які додаються до неї, відповідно до пункту 4.12 діючого на той час Статуту корпорації «Телекорпорація «Контакт», зареєстрованого 28.02.2006 року Хмельницьким міськвиконкомом, підписуються президентом корпорації без будь-якого погодження з засновниками корпорації. В судовому засіданні позивачем не надано жодного доказу наявності у президента позивача перешкод у підготовці заяви та документів, необхідних для продовження строку дії ліценцій, та своєчасної її подачі до відповідача.

Суд також не бере до уваги пояснення позивача щодо подачі заяви з доданими документами у визначений Законом N 3759-XII строк та їх повернення працівником сектору прийому ліцензійної документації Національної ради з питань телебачення і радіомовлення для приведення Статуту у відповідність до вимог ч.4 ст.12 Закону N 3759-XII, як такі що не підтверджені жодними доказами.

За змістом підпункту «б» п.1 Порядку прийому ліцензійної документації, затвердженого рішенням національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №811 від 11 жовтня 2006 року, сектор прийому ліцензійної документації повертає заявнику без реєстрації ліцензійну документацію, зокрема, у разі невідповідності її до вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (некомплектності).

В судовому засіданні представники позивача пояснили, що не оскаржували дії посадових осіб сектору прийому ліцензійної документації, які повернули йому документацію без реєстрації, погодившись з їх висновками щодо невідповідності ліцензійної документації вимогам Закону N 3759-XII.

Разом з тим, суд погоджується з позицією позивача щодо пропуску відповідачем визначеного Ч. 3 ст.33 Закону N 3759-XII строку прийняття щодо заяви про продовження строку дії ліцензії на мовлення розглядається. Однак, недотримання відповідачем строку прийняття рішень не нівелює факт порушення позивачем строку подання заяв про продовження дії ліцензій, визначеного ч.2 ст.33 Закону N 3759-XII, який за змістом ч.7 цієї статті є підставою для відмови у продовженні дії ліцензії.

Згідно до ст. 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах та відповідно до законів України.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 11 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а ч.1 ст. 71 КАС України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Частиною 2 ст. 71 КАС України встановлено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

З огляду на викладене відповідачем доведено правомірність рішення №520 про відмову корпорації «ТРК Контакт» у видачі Ліцензії серії НР №1802 від 26 липня 2004 року та рішення №521 про відмову корпорації «ТРК Контакт» у видачі Ліцензії серії НР №2116 від 28 лютого 2005 року. В той же час позовні вимоги позивача є не обґрунтованими, не підтверджені належними доказами, а тому не підлягають до задоволення.

Керуючись Законом України «Про телебачення і радіомовлення», ст. ст. 11, 70, 99, 158 - 163, 186 і 254 КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити корпорації "Телерадіокорпорація "Контакт" в задоволенні позовних вимог до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про визнання протиправними та скасування рішень про відмову у задоволенні заяв щодо продовження строку дії ліцензії на телевізійне та радійне мовлення від 25 березня 2009 року №520 і №521. Постанова може бути оскаржена до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Хмельницький окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня її отримання.

Повний текст постанови виготовлено 01 липня 2011 року

Головуючий суддя судді

/підпис/ /підпис/ /підпис/

О.К. Ковальчук Д.Л. Фелонюк Г.В. Лабань

"Згідно з оригіналом" Суддя

О.К. Ковальчук

Джерело: ЄДРСР 29689412
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку