open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________________________________________________________

                                                                                                              Справа № 187/66/13- а

                                                                                                     2-а/0187/10/13

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

          "11" лютого 2013 р. смт. Петриківка

          Петриківський районний суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді Соловйова І.М., розглянувши в порядку скороченого провадження справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Єлизаветівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області про визнання дій протиправними та зобов’язання до вчинення дій,-

Встановив:

          У січні 2013 року, позивач, ОСОБА_1 звернувся до суду з даним позовом в якому вказав, що 13.12.2012 року ним в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI (далі ОСОБА_2 № 2939-VI) до Єлизаветівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області (далі відповідач) направлено інформаційний запит, щодо термінів остаточного встановлення меж села, визначення їх в натурі, інформації щодо термінів внесення змін меж населеного пункту с. Єлизаветівка. У відповідь на запит, як вважає позивач, відповідач не надав чіткої, повної відповіді щодо порушених у інформаційному запиті питань. Посилаючись на положення ст. 34 Конституції України, ст. 5 Закону України «Про інформацію», статей 1, 3, 13 ч.1, 14, 20, 22 Закону № 2939-VI, в обґрунтування надання відповідачем нечіткої, необґрунтованої і не відповідної до інформаційного запиту відповіді, просить суд визнати протиправними дії відповідача щодо надавання неточної, необґрунтованої і нечіткої відповіді на його інформаційний запит; та зобов’язати відповідача надати точну, обґрунтовану, достовірну і повну інформацію у відповідь на його інформаційний запит, а саме відомості щодо остаточного встановлення меж с. Єлизаветівка на теперішній час, чи визначені межі в натурі, коли були останні зміни меж населеного пункту, з обов’язковим додаванням відповідних картографічних матеріалів (викопіювань) меж с. Єлизаветівка.

          Виходячи з положень ст. 183-2 КАС України справа розглядається в порядку скороченого провадження. Копію ухвали про відкриття скороченого провадження, згідно повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення, отримано відповідачем 29.01.2013 року. Правом надати заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про визнання позову, відповідач не скористався.

          Розглянувши надані письмові докази в їх сукупності, доводи позовної заяви, судом встановлено, що 13.12.2012 року позивач звернувся до відповідача з інформаційним запитом (а.с. 4), яким просив надати відомості чи остаточно встановлені межі с. Єлизаветівка на теперішній час, чи визначені межі в натурі, коли були останні зміни меж населеного пункту, на підставі чого були здійснені зміни меж населеного пункту, з обов’язковим додаванням відповідних картографічних матеріалів (викопіювань) меж с. Єлизаветівка.

          Листом від 18.12.2012 року вих. №54, відповідачем повідомлено запитувача, що Єлизаветівською сільською радою виготовлено та затверджено проект щодо зміни зовнішньої межі села Єлизаветівка, також виготовлений та затверджений проект щодо коригування генерального плану забудови села Єлизаветівка. Окрім цього повідомлено, що на час звернення громадяни, земельні ділянки та будинки які були за межами населеного пункту, виготовляють проекти та технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки. У наступному бюджетному році планується здійснити державну експертизу проекту зміни зовнішньої межі населеного пункту села Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області.

          Відповідно до ч.1 ст. 2 ч. 1 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

          Статтею 1 Закону України "Про інформацію" визначено, інформація це - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

          Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України "Про інформацію" кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

          Виходячи з приписів частини 2 статті 6 Закону України "Про інформацію" право на інформацію може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

          Питання практичної реалізації громадянами України наданого їм права на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний інтерес визначено Законом №2939-VI. ОСОБА_2 забезпечує доступ до інформації шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; надання інформації за запитами на інформацію.

          Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом ( ч.1 ст.1 Закону N 2939-VI).

          Право на доступ до публічної інформації гарантується: обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом. Доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію (п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 5 Закону N 2939-VI).

          Згідно зі ст. 12 вказаного Закону суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є: 1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень; 2) розпорядники інформації - суб'єкти, визначені у статті 13 цього Закону; 3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.

          Відповідно до частин 1, 4 статті 13 Закону № 2939-VI розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються, суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.

          Пунктом 6 ст. 14 Закону № 2939-VI встановлено обов'язок розпорядників інформації надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

З огляду на положення ст. 19 Закону № 2939-VI запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі. Запит на інформацію має містити: 1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

          Частинами 1, 4 статті 20 Закону № 2939-VI передбачено, що розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

          З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону № 2939-VI, реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, Президентом України було видано Указ "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" від 05.05.2011 № 547/2011, пунктами 2-3 якого Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним державним адміністраціям постановлено забезпечити безумовне виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації".

          Відповідно до частини 1 статті 22 Закону № 2939-VI встановлено вичерпний перелік випадків коли розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту, а саме: 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону; 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, зобов'язані з копіюванням або друком; 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону. Згідно ч.3 вказаної статті розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

          Отже, вказаними нормами гарантовано право позивача на отримання достовірної, точної та повної інформації або вмотивованої відмови, передбаченої статтею 22 Закону № 2939-VI.

          Частиною 2 ст. 71 КАС України встановлено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

          З огляду на вищевикладене, надаючи позивачеві відповідь на його запит від 13.12.2012 року, яка відображена в листі від 18.12.2012 року вих. №54,, відповідач діяв не на підставі та не у спосіб, що передбачені Законом України "Про інформацію" та Законом України "Про доступ до публічної інформації", а тому суд дійшов висновку, що позовна вимога про визнання протиправними дій відповідача щодо надання неточної, необґрунтованої і нечіткої відповіді на інформаційний запит позивача, є обґрунтованою і такою, що підлягає задоволенню.

          При цьому позовна вимога зобов’язати відповідача надати точну, обґрунтовану, достовірну і повну інформацію у відповідь на його інформаційний запит, а саме відомості щодо остаточного встановлення меж с. Єлизаветівка на теперішній час, чи визначені межі в натурі, коли були останні зміни меж населеного пункту, з обов’язковим додаванням відповідних картографічних матеріалів (викопіювань) меж с. Єлизаветівка задоволенню не підлягає, так як, суд не може перебирати на себе функцію органу, на який покладено обов'язок розгляду запиту.

          З огляду на положення ч.2 ст. 11 КАС України, для повного захисту прав, свобод та інтересів позивача суд вважає за необхідне зобов'язати відповідача надати позивачу інформацію на запит від 13.12.2012 року у відповідності до Закону України "Про інформацію" та Закону № 2939-VI.

          Відповідно до ч.1 ст. 94 КАС України, суд присуджує всі здійснені позивачем документально підтверджені судові витрати з місцевого бюджету.

          Керуючись ст.ст. 11, 17, 18, 71, 94, 128 ч.4, 159-163, 183-2 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

          Позовні вимог ОСОБА_1 – задовольнити частково.

          Визнати дії Єлизаветівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області щодо надавання неточної, необґрунтованої і нечіткої відповіді на його інформаційний запит – протиправними.

          Зобов'язати Єлизаветівську сільську раду Петриківського району Дніпропетровської області надати ОСОБА_1 інформацію на запит від 13.12.2012 року у відповідності до Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації".

          В задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 про зобов’язання Єлизаветівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області надати точну, обґрунтовану, достовірну і повну інформацію у відповідь на його інформаційний запит, а саме відомості щодо остаточного встановлення меж с. Єлизаветівка на теперішній час, чи визначені межі в натурі, коли були останні зміни меж населеного пункту, з обов’язковим додаванням відповідних картографічних матеріалів (викопіювань) меж с. Єлизаветівка – відмовити

          Стягнути з місцевого бюджету Єлизаветівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області на користь ОСОБА_1 судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 34 грн. 41 коп.

          Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Апеляційна скарга подається до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Петриківський районний суд Дніпропетровської області. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

                    

Суддя : (підпис)

ОСОБА_3

          З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО: СУДДЯ І.М. СОЛОВЙОВ

Джерело: ЄДРСР 29307720
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку