open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
Овруцький районний суд Житомирської області

Справа № 617/5542/12

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2012 року

Суддя Овруцького районного суду Кулініч Я. В. , розглянувши у скороченому провадженні в місті Овруч справу за позовом ОСОБА_1 до управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі про перерахунок та виплату коштів відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - , -

В С Т А Н О В И В:

Позивач просить зобов'язати відповідача провести перерахунок та виплату їй коштів згідно ст.ст.39, 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон) з них: за ст.39 Закону за період з 1 лютого 2011 року по 22 липня 2011 року з розрахунку двох мінімальних заробітних плат та за ст.51 Закону за період з 1 лютого 2011 року по 22 липня 2011 року в розмірі 25% мінімальної пенсії за віком, мотивуючи тим, що вона є пенсіонером, має статус потерпілої від Чорнобильської катастрофи категорії 3 та проживає в м. Овруч. Їй виплачувались компенсація та доплати, що встановлені в Законі, не в кратному відношенні до мінімальної заробітної плати, а згідно постанови КМ України № 836 від 26.07.96, що призвело до порушення її прав.

Відповідач у встановлений строк не надіслав заперечення.

Суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно довідки позивач є пенсіонером і проживає в АДРЕСА_1, що вбачається з копії паспорту. Також вона є потерпілою від аварії на ЧАЕС категорії 3.

Переліком населених пунктів Житомирської і Київської областей, віднесених до зони радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи, затвердженого постановою КМ України № 106 від 23.07.91 та розпорядженням КМ України № 17 від 12.01.93, м. Овруч, Житомирської області віднесено до зони гарантованого добровільного відселення.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України.

Відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачені слідуючи виплати :

- ст.39 Закону - пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, підвищуються у розмірі: в зоні гарантованого добровільного відселення - 2 мінімальні заробітні плати.

- ст.51 Закону - особам, віднесеним до категорії 3, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається у розмірі 25 процентів мінімальної пенсії за віком.

Постановами № 836 від 26.07.96 та № 530 від 28.05.08 усупереч Закону № 796-ХІІ, який визначив кратність одноразової компенсації в залежності від розміру мінімальної заробітної плати, яка визначається Законом, встановлено конкретні розміри таких компенсацій і, зокрема :

- для підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, у зоні гарантованого добровільного відселення - 1050 тис.крб. (10,50 грн. за гр.реф.).

- для додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії - 10% від прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до ст.8 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Розмір мінімальної заробітної плати в Україні становив: з 1 січня 2011 року - 941 грн., з 1 квітня 2011 року - 960 грн..

Розмір мінімальної пенсії за віком в Україні становив : з 1 січня 2011 року - 750 грн., з 1 квітня 2011 року - 764 грн..

Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" визначено вказані виплати в кратному розмірі від мінімальної заробітної плати в Україні. Даним Законом (статті 62 та 67) Кабінету Міністрів надано право проводити лише роз'яснення порядку застосування цього Закону, якими є постанови КМ № 987 від 20.06.00, №936 від 20.09.05, та підвищувати розміри доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим Законом, відповідно до зміни індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати, але не зменшення їх та встановлення їх у твердій сумі, яка не відповідає Закону.

Частиною 4 ст.9 КАС України визначено, що у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.

За таких обставин, коли підзаконний нормативний акт суперечить Закону, обмежуючи права громадян визначені останнім, застосування зазначеної постанови неможливе.

Статтею 62 даного Закону визначено, що роз'яснення порядку застосування цього Закону провадиться у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рішення якого є обов'язковими для виконання міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади України, місцевими органами державної виконавчої влади, всіма суб'єктами господарювання незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності.

Відповідно до ст. 39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі Закон) позивач має право на відповідне підвищення до пенсії, як непрацюючий пенсіонер, який проживає на території радіоактивного забруднення в розмірі двох мінімальних заробітних плат.

З довідки управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі №27233/03 від 18.08.2011 року вбачається, що позивачеві не призначено та не виплачується зазначена спірна виплата, мотивуючи тим, що в зв'язку з набранням чинності Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" була зупинена дія ст.39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в частині застосування мінімальної заробітної плати, і тому з 01.01.2008 року зазначене підвищення пенсіонерам не нараховується.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" була зупинена дія ст.39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в частині застосування мінімальної заробітної плати, однак Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.08 року п.28 розділу ІІ Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" визнано таким, що не відповідає Конституції України.

Відповідно вказана норма Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" втратила чинність від дня прийняття Конституційним Судом України рішення про його неконституційність, тобто з 22.05.08 року.

В абз.2 п.2 Постанови КМ України № 936 від 20.09.05 вказано, що втрачають чинність пункти 20-22, 25-28, 30, 32-35 Порядку використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, затвердженого постановою КМ України від 20.06.00 № 987, тобто п.24 Порядку, який стосується виплат пенсіонерам, є чинним.

Відповідно до п.24 Порядку використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, затвердженого постановою КМ України від 20.06.00 № 987, видатки, пов'язані з наданням пільг щодо пенсійного забезпечення згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (пенсій на пільгових умовах за віком і стажем роботи, пенсій по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника, додаткові пенсії, щомісячні компенсації за втрату годувальника, підвищені пенсії і допомога), провадяться органами, які виплачують пенсію.

Вказана норма узгоджується зі ст.72 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», яка відносить до джерел формування коштів Пенсійного фонду кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом. Зазначені кошти становлять бюджет Пенсійного фонду (ст.71 цього Закону).

Крім того, згідно з Положенням про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30.04.2002 № 8-2, управління Пенсійного фонду в районах, містах, районах у містах забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, безпосередньо призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії та інші виплати відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до п 2.1. Положення основними завданнями Управління є:

забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, отже, є відповідачем у справах щодо виплати пенсій, доплат до них.

Висновки суду також підтверджуються і довідками управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі про нарахування та виплату зазначених коштів останнім, а тому підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, підлягає нарахуванню управлінням Пенсійного фонду України в Овруцькому районі.

На підставі викладеного, розмір нарахованої відповідачем доплати не відповідає кратному розміру мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, а тому вимога про її перерахунок та виплату в розмірах, визначених Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", підлягає задоволенню.

Від сплати судового збору сторони звільнені : позивач згідно п.18 ст.4, відповідач - п. 34 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

Керуючись ст.ст. 8-11, 18, 71, 122, 160, 161, 162, 183-2 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Позов задовольнити повністю.

Зобов'язати управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі призначити, провести нарахування та виплату ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 (НОМЕР_1) підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, за період з 01 лютого 2011 року по 22 липня 2011 року в розмірі, визначеному ст.39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", що дорівнює двом мінімальним заробітним платам, встановленим Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", щомісячно, та провести донарахування та виплату додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, за період з 01 лютого 2011 року по 22 липня 2011 року в розмірі, визначеному ст.51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", що дорівнює 25 % мінімальної пенсії за віком, яка визначається на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленим Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", щомісячно.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо їй не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на постанову може бути подана до Житомирського апеляційного адміністративного суду через Овруцький районний суд протягом 10 днів з дня отримання копії цієї постанови.

Суддя:

Я. В. Кулініч

Джерело: ЄДРСР 25217258
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу

Зачекайте будь-ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку