open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
6/265-06


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

21.09.06р.


Справа № 6/265-06


За позовом Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровська паперова фабрика", м.Дніпропетровськ

до Комунального підприємства "Поліграфіст", Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг

про стягнення 143 839,17 грн.


Суддя Коваленко О.О.


Представники:

Від позивача Яланський С.О.- юрисконсульт, довіреність від 08.02.2006р.

Від відповідача не з'явився


СУТЬ СПОРУ:


Розглядається позовна заява та доповнення до позовної заяви Відкритого акціонерного товариства “Дніпропетровська паперова фабрика”, м.Дніпропетровськ–далі по тексту– позивача до Комунального підприємства “Поліграфіст”, м.Кривий Ріг–далі по тексту–відповідача про стягнення з відповідача на користь позивача 130 486,21 грн. основного боргу на підставі умов договору поставки товару № 55-ДБФ від 04.01.2006 р.

Додатково, за порушення строків оплати отриманого товару, на підставі п.3.2 умов вищеназваного договору, позивач просить суд стягнути з відповідача на його користь 11 812,12 грн. штрафу, на підставі п.5. умов вищеназваного договору 1 9 709,76 грн. пені, на підставі ст.625 Цивільного кодексу України 652,43 грн. інфляційних, 3 871,40 грн. річних та 1 549,84 грн. держмита і 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу посилаючись на те, що дану справу до суду було доведено з вини відповідача.

Відповідач відзив на позов та витребувані судом документи без поважним причин не надав у судове засідання чотири рази не з'явився.

Враховуючи те, що відповідача належним чином чотири рази було повідомлено про час та місце судового засідання, що підтверджується штампом суду про відправлення відповідачеві копії ухвал суду від 23.06.2006 р., від 18.07.2006 р., від 08.08.2006 р., від 22.08.2006 р. направлених відповідачеві замовленою кореспонденцією з повідомленням про час та місце судового засідання, з адресою зазначеною у довідці Держкомстату, станом на день порушення провадження по справі, а відповідач отримавши ухвали суду не скористався наданим йому законним правом участі у судовому засіданні та неможливість присутності в судовому засіданні представника відповідача документально підтверджена не була і надані матеріали справи дозволяють розглянути справу по суті спору, у зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути справу в даному судовому засіданні за відсутністю представника відповідача.

18.07.2006 р. на підставі ст.77 Господарського процесуального кодексу України слухання справи було відкладено до 08.08.2006 р., до 22.08.2006 р., до 21.09.2006 р. у зв’язку з тим, що відповідач у судове засідання не з’явився та тричі звертався до суду з письмовим клопотанням про відкладення слухання справи на більш пізніший строк.

22.08.2006 р. на підставі ст.69 Господарського процесуального кодексу України за письмовим клопотанням сторін слухання справи було продовжено до 30.09.2006 р.

21.09.2006 р. на підставі ст.75 ГПК України справу було розглянуто за наявними в ній матеріалами та оригіналами документів наданих сторонами на вимоги суду в судове засідання.


Вивчивши матеріали справи, господарський суд -


ВСТАНОВИВ:

04.01.2006 р. між позивачем та відповідачем було укладено договір поставки товару № 55-ДБФ, у відповідності з п.1.1 якого позивач на підставі довіреностей відповідача серій ЯКЧ № 083125 від 17.01.2006 р., ЯКЧ № 083126 від 24.01.2006 р., ЯКЧ № 083130 від 27.01.2006 р., ЯКЧ № 083136 від 30.01.2006 р., ерії ЯЛФ № 842702 від 01.03.2006 р., по накладних № 165 від 18.01.2006 р. на суму 17 042,67 грн., № 229 від 25.01.2006 р. на суму 14 954,22 грн., № 282 від 27.01.2006 р. на суму 81 810,35 грн., № 287 від 30.01.2006 р. на суму 4 173,13 грн., № 846 від 01.03.2006 р. на суму 12 505,84 грн., всього на загальну суму 130 486,21 грн. передав повноважному представнику відповідача товар на загальну суму, що становить 130 486,21 грн., який відповідач у відповідністю з п.3.2 умов вищеназваного договору повинен був оплатити на протязі 30 календарних днів від дня отримання, але не оплатив, у зв’язку з чим позивач 15.05.2006 р. звернувся до відповідача з претензією про оплату отриманого товару яку відповідач отримав 18.05.2006 р. та залишив без відповіді і задоволення, що і стало підставою для звернення позивача до суду з позовною заявою, у якій позивач просить господарський суд у примусовому порядку стягнути з відповідача на його користь 130 486,21 грн. основного боргу.

Додатково, за порушення строків оплати отриманого товару, на підставі п.3.2 умов вищеназваного договору, позивач просить суд стягнути з відповідача на його користь 11 812,12 грн. штрафу, 9 709,76 грн. пені на підставі п.5.1, на підставі ст.625 Цивільного кодексу України 652,43 грн. інфляційних, 3 871,40 грн. річних та 1 549,84 грн. держмита і 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу посилаючись на те, що дану справу до суду було доведено з вини відповідача.

Позивачем в судовому засіданні на підставі ст.33 ГПК України документально було доведено ті обставини, на які він посилався в позовній заяві як на підставу своїх позовних вимог.

Відповідно до ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст.526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та умов цього Кодексу або інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції, а також 3% річних за весь час прострочення платежу.

Дослідивши матеріали справи, оригінали документів наданих позивачем на вимоги суду у судове засідання, та заслухавши повноважного представника позивача в судовому засіданні суд дійшов висновку, що факт заборгованості відповідача перед позивачем у сумі 130 486,21 грн. повністю підтверджується умовами вищеназваного договору, довіреностями відповідача на отримання від позивача товару на загальну суму 130 486,21 грн., накладними про отримання відповідачем від позивача товару на загальну суму 130 486,21 грн.

Оскільки на день розгляду справи розрахунок позову по основній сумі боргу, що становить 130 486,21 грн., відповідачем по суті документально не оспорено та не спростовано, то клопотання позивача про стягнення з відповідача основного боргу у сумі 130 486,21 грн. слід визнати обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Додаткові вимоги позивача про стягнення з відповідача на користь позивача, за порушення строків отриманого товару, на підставі п.3.2 умов вищеназваного договору, 11 812,12 грн. штрафу, на підставі п.5.1 умов вищеназваного договору 9 709,76 грн. пені, на підставі ст.625 Цивільного кодексу України 652,43 грн. інфляційних, 3 871,40 грн. річних та 1 549,84 грн. держмита і 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу з тих підстав, що дану справу до суду було доведено з вини відповідача, слід визнати обґрунтованими.

Керуючись ст.ст.4,11,15,16,525,526,625 Цивільного кодексу України, ст.ст.33,34, 49,82-85,87,116 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -


ВИРІШИВ:

Позовні вимоги позивача задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Комунального підприємства „Поліграфіст”, 50024, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Єдності, 6, (р/р 2600702571293 в Укрексімбанку м.Кривий Ріг, МФО 305589, код ЄДРПОУ 02969254) на користь Відкритого акціонерного товариства „Дніпропетровська паперова фабрика”, 49034, м.Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 2, (р/р 26004300001600 в ДФ АКБ „Форум” м.Дніпропетровська, МФО 306878, код ЄДРПОУ 00278698) 130 486 (сто тридцять тисяч чотириста вісімдесят шість) гривень 21 коп. основного боргу, 652 (шістсот п’ятдесят дві) гривень 43 коп. інфляційних, 3 871 (три тисячі вісімсот сімдесят одна) гривень 40 коп. річних, 11 812 (одинадцять тисяч вісімсот дванадцять) гривень 12 коп. штрафу, 9 709 (дев’ять тисяч сімсот дев’ять) гривень 76 коп. пені, 1 549 (одна тисяча п’ятсот сорок дев’ять) гривень 84 коп. держмита, 118 (сто вісімнадцять) гривень 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, видати наказ.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного терміну з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст.84 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя


О.О. Коваленко


Рішення підписано - 26.09.2006 р.


Джерело: ЄДРСР 223728
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку