open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
45/290

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


02.11.06 р. Справа № 45/290

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „Слов’янська індустріальна

спілка „Сода”, ЄДРПОУ 31054873, м. Слов’янськ


до відповідача: Державного обласного комунального підприємства

„Донецькоблводоканал”, ЄДРПОУ 03361425, м. Донецьк в особі

відокремленого підрозділу Слов’янського ВУВКГ ДОКП

„Донецькоблводоканал”, м. Слов’янськ


про стягнення 24 032 грн. 68 коп.


Суддя Б.Д. Плотніцький

при секретарі судового засідання Ляшенко Л.В.


Представники:

Від позивача: Незнамова С.М. – юрискон.

Від відповідача: не з’явився

В засіданні суду брали участь


СУТЬ СПОРУ:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю „Слов’янська індустріальна спілка „Сода”, м. Слов’янськ, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Державного обласного комунального підприємства „Донецькоблводоканал”, м. Донецьк в особі відокремленого підрозділу Слов’янського ВУВКГ ДОКП „Донецькоблводоканал”, м. Слов’янськ, про стягнення заборгованості у сумі 24 032 грн. 68 коп.

В порядку ст.22 Господарського процесуального кодексу України позивач заявою №1/823 від 18.10.2006р. у зв’язку із сплатою відповідачем частини боргу зменшив позовні вимоги та просить суд стягнути з відповідача на його користь заборгованість у сумі 14 032 грн. 68 коп.


В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов’язань по договору №24/06/ел від 01.01.2006р. про спільне використання технологічних мереж Основного Споживача, акти виконаних робіт, рахунки, акти звірок розрахунків та вимоги про сплату заборгованості.


Відповідач у відзиві на позовну заяву №2011/08 від 18.10.2006р. позовні вимоги у сумі 14 032 грн. 68 коп. визнав у повному обсязі.


Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін позивача, господарським судом встановлено наступне:

Між позивачем та відповідачем 01.01.2006р. укладений договір про спільне використання технологічних мереж Основного Споживача за №24/06ел.


Згідно з умовами вказаного договору позивач зобов’язаний забезпечити передачу електричної енергії в межах величин, дозволених відповідачу до використання.


В свою чергу, відповідач зобов’язаний своєчасно та у повному обсязі сплачувати за використання електричної мережі, отримані послуги, в тому числі за послуги з компенсації перетікання реактивної електричної енергії ( у разі, відсутності у відповідача лічильника електричної енергії).


На виконання умов вказаного договору позивачем за період з 01.01.2006р. – по 31.08.2006р. була надана електрична енергія на суму 14 032 грн. 68 коп. (з урахуванням часткової сплати заборгованості).


За приписом п.4.1 договору №24/06-ел від 01.01.2006р. відповідач повинен здійснювати оплату за використання електричних мереж позивача за розрахунковий місяць.

При цьому, оплата повинна бути здійснена протягом трьох банківських днів після отримання рахунку.


За спірний період між сторонами підписані акти виконаних робіт від 30.01.2006р., 28.02.2006р., 31.03.2006р., 28.04.2006р., 31.05.2006р., 30.06.2006р., 31.07.2006р.


Також позивачем були виставлені рахунки за фактично використану електричну енергію №7 від 30.01.2006р. на суму 2 982 грн. 95 коп., б/н від 28.02.2006р. на суму 4 228 грн. 56 коп., №82 від 22.03.2006р. на суму 1 000 грн. 00 коп., №127 від 28.04.2006р. на суму 2 637 грн. 60 коп., №155 від 31.05.2006р. на суму 2 427 грн. 60 коп., №186 від 30.06.2006р. на суму 2 459 грн. 10 коп., №217 від 31.07.2006р. на суму 1 446 грн. 90 коп., №245 від 31.08.2006р. на суму 2 211 грн. 30 коп., які наявні в матеріалах справи.


Виставлені рахунки з боку відповідача були сплачені частково.


Позивачем на адресу відповідача направлена претензія вимога №21 на суму 20 141 грн. 38 коп., лист №1/664 від 31.08.2006р. з вимогою про сплату 23 036 грн. 68 коп.


Відповідачем була надана відповідь №1289/06 від 11.07.2006р., якою повідомлено позивача про звернення відповідача до ДОКП „Донецькоблводоканал” з проханням профінансувати отримані послуги. При цьому про прийняте рішення відповідач в подальшому попередить позивача.


Як стверджує позивач, за відповідачем значиться заборгованість у сумі 14 032 грн. 68 коп.


Відповідач надав відзив на позовну заяву №2011/08 від 18.10.2006р., в якому позовні вимоги у сумі 14 032 грн. 68 коп. визнає у повному обсязі.


Господарський суд вважає вимоги позивача такими, що підлягають задоволенню виходячи з наступного:

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.


Як встановлено судом, на виконання умов договору №24/06-ел від 01.01.2006р. про спільне використання технологічних мереж Основного Споживача позивачем була надана електрична енергія на суму 14 032 грн. 68 коп. за період з 01.01.2006р. по 31.08.2006р.


Факт виконання позивачем робіт та послуг з боку відповідача не заперечується та підтверджується актами виконаних робіт від 30.01.2006р., 28.02.2006р., 31.03.2006р., 28.04.2006р., 31.05.2006р., 30.06.2006р., 31.07.2006р, копії яких наявні в матеріалах справи (а.с.13-19).


Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. При цьому, якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.


Пунктом п.4.1 №24/06-ел від 01.01.2006р. відповідач повинен здійснювати оплату за використання електричних мереж позивача за розрахунковий місяць. Одночасно оплата повинна бути здійснена протягом трьох банківських днів після отримання рахунку.


Як встановлено судом, позивачем відповідачу були виставлені рахунки №7 від 30.01.2006р. на суму 2 982 грн. 95 коп., б/н від 28.02.2006р. на суму 4 228 грн. 56 коп., №82 від 22.03.2006р. на суму 1 000 грн. 00 коп., №127 від 28.04.2006р. на суму 2 637 грн. 60 коп., №155 від 31.05.2006р. на суму 2 427 грн. 60 коп., №186 від 30.06.2006р. на суму 2 459 грн. 10 коп., №217 від 31.07.2006р. на суму 1 446 грн. 90 коп., №245 від 31.08.2006р. на суму 2 211 грн. 30 коп., які з боку відповідача частково сплачені та наявні в матеріалах справи (а.с.21-28).


На підставі викладеного, свої зобов`язання щодо своєчасної та повної сплати грошових коштів всупереч умовам договору та вимогам ст.ст.526, 530 Цивільного кодексу України відповідач не виконав.


Відповідачем неодноразово підписувались акти звірок розархунків, зокрема станом на 31.08.2006р. сторонами підтверджена наявність заборгованості у сумі 24 032 грн. 68 коп., та станом на на 02.10.2006р. відповідач підтвердив заборгованість у сумі 14 032 грн. 10 коп.


Відповідач проти позову не заперечує, позовні вимоги визнає у повному обсязі, про що свідчить відзив на позовну заяву №2011/08 від 18.10.2006р.


Згідно з ч.5 ст.78 Господарського процесуального кодексу України в разі визнання відповідачем позовних вимог, господарський суд приймає рішення про задоволення позову.


Відповідно до ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.


За приписом ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх вимог або заперечень.


При цьому, з урахуванням вимог ст.43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.


За таких обставин, враховуючи, що позов доведений позивачем та обгрунтований матеріалами справи, виходячи з того, що відповідач позовні вимоги визнав, вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості у сумі 14 032 грн. 68 коп. підлягають задоволенню.


Щодо клопотання відповідача про відстрочку виконання рішення суду на три місяці, заявленого у відзиві на позовну заяву №2011/08 від 18.10.2006р. та розстрочку виконання рішення на три місяці, заявленого із супровідним листом №2048/08 від 23.10.2006р., господарський суд вважає вказані клопотання такими, що не підлягають задоволенню, оскільки доказів наявності обставин, що можуть ускладнити виконання рішення або зробити його неможливим, з боку відповідача не надано.

Твердження Державного обласного комунального підприємства „Донецькоблводоканал”, м. Донецьк в особі відокремленого підрозділу Слов’янського ВУВКГ ДОКП „Донецькоблводоканал”, м. Слов’янськ про наявність заборгованості населення перед відповідачем не підтверджене жодним доказом.


Судові витрати у відповідності із ст.49 Господарського процесуального кодексу України підлягають стягненню з відповідача пропорційно задоволеним вимогам.


На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 43, 49, ч.5 ст.78, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд,


ВИРІШИВ:


Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Слов’янська індустріальна спілка „Сода”, м. Слов’янськ, до Державного обласного комунального підприємства „Донецькоблводоканал”, м. Донецьк в особі відокремленого підрозділу Слов’янського ВУВКГ ДОКП „Донецькоблводоканал”, м. Слов’янськ, про стягнення заборгованості у сумі 14 032 грн. 68 коп., задовольнити повністю.


Стягнути з Державного обласного комунального підприємства „Донецькоблводоканал”, м. Донецьк в особі відокремленого підрозділу Слов’янського ВУВКГ ДОКП „Донецькоблводоканал”, м. Слов’янськ на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Слов’янська індустріальна спілка „Сода”, м. Слов’янськ заборгованість у сумі 14 032 грн. 68 коп., витрати по сплаті державного мита у сумі 81 грн. 94 коп. та витрати на інформаційно – технічне забезпечення у сумі 68 грн. 90 коп.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.


Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.


Рішення може бути оскаржене через господарський суд Донецької області в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня прийняття рішення або в касаційному порядку протягом одного місяця з дня набрання рішенням законної сили.


Рішення оголошене в судовому засіданні 02.11.2006р.Суддя Плотніцький Б.Д.


Джерело: ЄДРСР 220155
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку