open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
12/5688

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 79-57-10, факс 79-58-82

_________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"02" листопада 2006 р.

Справа № 12/5688


За позовом Дочірньої компанії "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хмельницька міська перша аптека" м. Хмельницький

про стягнення 19250 грн. 21 коп.


Суддя Шпак В.О.


Представники сторін

Позивача: Бічуков А.В. –за довіреністю №313/10 від 26.10.2006р.

Відповідача: не з’явився


Суть спору:

Дочірня компанія „Газ України” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України” м. Київ звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю „Хмельницька міська перша аптека” м. Хмельницький про стягнення 19250грн. 21коп., з яких 13625грн. 11коп. основного боргу, 1228грн. 22коп. пені, 3459грн. 50коп. різниці від встановленого індексу інфляції, 937грн. 38коп. 3% річних.

В обгрунтування позовних вимог посилається на неналежне виконання відповідачем своїх зобов’язань за договором оренди обладнання №18 від 12.04.2000р. щодо оплати орендної плати.

Відповідач відзиву на позовну заяву не подав, повноважного представника для у часті у судове засідання не направив та не заперечив проти позовних вимог, що не перешкоджає розгляду справи у відповідності до ст. 75 ГПК України.

Розглядом матеріалів справи встановлено наступне.

12.04.2000р. між Дочірньою компанією „Торговий дім „Газ України” (орендодавець) та Центральною міською аптекою №1 (орендар) укладено договір №18 оренди обладнання.

Відповідно до умов даного договору (п.1.1, п.3.1, п.4.1, п.4.2, п.5.1, п.5.2, п.8.1) орендодавець передає, а орендар бере в тимчасове володіння та користування майно. Найменування: згідно з додатком №2. Майно, що орендується, повинно бути передано орендодавцем та прийнято орендарем протягом 10 днів з моменту підписання даного договору. Майно, що орендується, вважається переданим орендареві з моменту підписання акту приймання майна, що орендується. Термін оренди складає 3 роки з моменту прийняття майна, що орендується, за актом приймання. Розмір орендних платежів в місяць складає 3700грн. 20коп. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок орендодавця не пізніше 5 числа, що передує місяцю оренди. Після закінчення терміну оренди орендар зобов’язаний протягом 20 днів повернути майно, що орендується орендодавцю разом з тарою, упаковкою та технічною документацією (комплектно) за актом передачі.

Згідно п.3.1 договору передача майна в оренду була оформлена сторонами шляхом підписання акту приймання передачі майна, що орендується.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської Ради №933 від 24.10.2002р., Товариству з обмеженою відповідальністю „Хмельницька міська перша аптека” передано в оренду цілісний майновий комплекс Хмельницької центральної міської аптеки №1 терміном на 10 років.

Пунктом 4.2 договору передбачено, що договір укладений строком на 3 роки, тобто до 12.04.2003р. Як вбачається з акту приймання передачі, ТОВ „Хмельницька міська перша аптека” здало основні засоби позивачу 22.04.2004р.

Відповідач своїх зобов’язань по сплаті орендної плати за орендоване майно належним чином та в повному обсязі не виконав, сплативши частково рахунки позивача.

Станом на 22.09.2006р. заборгованість відповідача перед позивачем склала 13625грн. 11коп.

На момент прийняття рішення в матеріалах справи відсутні будь-які докази погашення відповідачем спірної заборгованості в добровільному порядку.

Відповідно до п.9.1 договору від 12.04.2000р. орендар несе наступну відповідальність: у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі не більше подвійної ставки НБУ від суми заборгованості за період, за який виникла заборгованість.

Відповідно, позивачем нараховано 1228грн. 22коп. пені за період з 22.03.2006р. по 22.09.2006р.

З посиланням на ст.625 Цивільного кодексу України, позивачем нараховано 3459грн. 50коп. різниці від встановленого індексу інфляції за період з червня 2004р. по серпень 2006р., 937грн. 38коп. 3% річних за період з 05.06.2004р. по 22.09.2006р.

Статтею 260 Цивільного кодексу УРСР передбачено, що в разі продовження користування майном після закінчення строку договору при відсутності заперечень з боку наймодавця договір вважається поновленим на невизначений строк і кожна з сторін вправі в будь-який час відмовитись від договору, попередивши про це другу сторону за один місяць.

Відповідно до ст.15 Закону України „Про оренду державного та комунального майна”, орендар стає правонаступником прав та обов’язків підприємства відповідно до договору оренди, а у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу –також правонаступником прав та обов’язків підприємства, пов’язаних з діяльністю цього структурного підрозділу.

Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України до господарських та цивільних відносин, що виникли до набрання чинності відповідними положеннями цих кодексів, зазначені положення застосовуються щодо тих прав і обов'язків, які продовжують існувати або виникли після набрання чинності цими положеннями.

Оскільки між сторонами продовжують існувати правовідносини, які виникли на підставі договору оренду №18 від 12.04.2000р., зокрема щодо розрахунків за оренду обладнання, при прийнятті рішення суд керується нормами Господарського та Цивільного кодексів України.

У відповідності із ст. 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать (ст. 174 ГКУ).

У відповідності із ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст. 193 Господарського кодексу України та ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Одностороння відмова від виконання зобов'язань не допускається.

Статтею 549 Цивільного кодексу України встановлено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Ст. 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Виходячи із вищенаведеного, позов Дочірньої компанії „Газ України” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України” м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю „Хмельницька міська перша аптека” м. Хмельницький про стягнення 19250грн. 21коп. є обґрунтованим, підтвердженим матеріалами справи і належними доказами та підлягає задоволенню.

У відповідності із ст. 49 ГПК України судові витрати у справі належить покласти на відповідача.

Зважаючи на викладене, керуючись ст.ст. 44, 49, 82, 84, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд –


в и р і ш и в:


Позов Дочірньої компанії „Газ України” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України” м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю „Хмельницька міська перша аптека” м. Хмельницький про стягнення 19250грн. 21коп. задоволити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Хмельницька міська перша аптека” м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 38 (п/р 26009272194001 в ХФ „Приватбанк”, МФО 315405, код ЄДРПОУ 32179796) на користь Дочірньої компанії „Газ України” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України” м. Київ, вул. Шолуденка, 1 (р/р 260083013814 в ГОУ ПІБ України, МФО 300012, код ЄДРПОУ 31301827) –13625грн. 11коп. (тринадцять тисяч шістсот двадцять п’ять гривень 11коп.) заборгованості, 1228грн. 22коп. (одна тисяча двісті двадцять вісім гривень 22коп.) пені, 3459грн. 50коп. (три тисячі чотириста п’ятдесят дев’ять гривень 50коп.) різниці від встановленого індексу інфляції, 937грн. 38коп. (дев’ятсот тридцять сім гривень 38коп.) 3% річних, 192грн. 50коп. (сто дев’яносто дві гривні 50коп.) витрат по оплаті державного мита, 118грн. (сто вісімнадцять гривень) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.


Суддя В.О. ШпакВіддруковано в 3 примірниках: 1. До справи; 2. Позивачу; 3 . Відповідачу;
Джерело: ЄДРСР 220032
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку