open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.11                                                                                 Справа №  31/5009/7143/11

Суддя    Хуторной  В.М. при секретарі Ломейко Н.І.

За участю представників: від позивача –ОСОБА_1, довіреність від 2.09.11 р.; від відповідача –ОСОБА_2, довіреність №167 від 24.05.11 р.;

Розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 31/5009/7143/11

за позовом Приватного акціонерного товариства «Аптеки Запоріжжя», м. Запоріжжя (скорочено ПАТ «Аптеки Запоріжжя»);

до відповідача Відкритого акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго»в особі Запорізьких міських електричних мереж, м. Запоріжжя (скорочено ВАТ «Запоріжжяобленерго»);

про визнання протиправним та скасування протоколу засідання комісії з розгляду актів про порушення правил користування електричною енергією;

Ухвалою господарського суду від 4.11.2011 р. позовна заява прийнята до розгляду, порушено провадження у справі №31/7143/7143/11, справу до розгляду в засіданні господарського суду призначено на 30.11.2011 р. В судовому засіданні оголошено перерву до 21.12.2011 р.

За клопотанням представників сторін, розгляд справи здійснювався без застосування засобів фіксації судового процесу.

У відповідності до ст. 85 ГПК України в судовому засіданні було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Сутність спору: Заявлено вимоги про скасування оперативно-господарської санкції, встановленої рішенням комісії з розгляду актів порушення ПКЕЕ. Позовні вимоги мотивовані обставинами, викладеними у позовній заяві та обґрунтовані ст. ст. 1,13, 15, 54 ГПК України, п. 6.40-6.42 Правил користування електричною енергією.

Позивач заявами від 30.11.11 р., від 14.12.11 р. неодноразово змінював предмет і підставу позовних вимог, просив суд вийти за межи позовних вимог. Заяви позивача суд відхиляє, як безпідставні. Відповідно до ст. 22 ГПК України, до початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви. Усі вимоги позивача зводяться до скасування оперативно-господарської санкції, встановленої рішенням комісії з розгляду актів порушення правил користування електричною енергією, спори про які, відповідно до ст. 12 ГПК України, виникають при виконанні господарських договорів.

Представник позивача наполягає на заявлених позовних вимогах, з підстав, що зазначені в позові, просить їх задовольнити.

Відповідач у справі у відзиві на позовну заяву посилається на безпідставність заявлених вимог, вважає встановленим факт порушення правил користування електричною енергією.

Розглянувши матеріали справи та вислухавши пояснення представників сторін, суд -

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2003 року між ЗАТ «Аптеки Запоріжжя», правонаступником якого є ПАТ «Аптеки Запоріжжя», та ВАТ «Запоріжжяобленерго»укладено Договір про постачання електричної енергії №5914.

За умовами цього договору, позивач зобов’язався постачати електричну енергію відповідачу, а відповідач оплатити позивачу її вартість та здійснити інші платежі згідно з умовами цього договору .

Представниками енергопостачальника 26 вересня 2011 року було складено Акт про порушення № 00007055, яким було зафіксоване наступне: Позивач порушив п. 6.40 Правил користування електричною енергією, зміна схеми підключення розрахункового обліку електроенергії, а саме закорочені вторинні кола трансформаторів струму на випробувальному клемнику. Порушення виявлено при проведенні технічної перевірки. Є вільний доступ до клем випробувального клемника.

На підставі даного Акту 20 жовтня 2011 р. відповідачем прийнято рішення, яке оформлено Протоколом засідання комісії з розгляду Актів про порушення Правил користування електричною енергією, в якому зазначено: виконати розрахунок недорахованої електроенергії по акту згідно Методики, затвердженої Постановою НКРЕ № 562 від 04.05.2006 р. п. 2.1.3 за період з 27.09.2008 р. по 11.10.2011 р. часи роботи 16 год., при розрахунку врахувати відновлення обліку 11.10.2011 р., кількість недорахованої електроенергії складає 613132 кВт/г., на суму 492 931,2 грн.

Позивач вважає прийняте відповідачем рішення незаконним та прийнятим з порушенням Правил користування електричною енергією, Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією. Відповідач провів розрахунок за період 3 роки та 14 днів, з 27.09.2008 р. по 11.10.2011 р., тоді як необхідно було враховувати Акт-вимогу на приведення засобів обліку у відповідність до вимог ПУЕ, ПКЕЕ або технічних характеристик заводу виробника, складений відповідачем 13.09.2011 р. при здійснені контрольного огляду засобів обліку.

Відповідач в Протоколі від 20.10.2011 р. зазначив часи роботи позивача: 16 годин, однак згідно п. 2.5 Методики тривалість роботи обладнання протягом доби (год.), становить: при інших режимах роботи визначається на підставі Договору. Так, на підставі укладеного Договору № 5914 від 11.11.2003р. про постачання електричної енергії, згідно Додатку № 5 до вищезгаданого Договору кількість годин роботи на добу позивача складає 12 годин.

При складанні акту про порушення № 00007055 від 26.09.2011 р. відповідач в порушення п. 4.6. Методики не зазначив в акті всі необхідні для розрахунку параметри, що характеризують електроустановку споживача, схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням: меж балансової належності; перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у схемі підключення; фазування приладу обліку на дату оформлення акта про порушення.

Крім цього, в протоколі засідання комісії з розгляду Актів про порушення Правил користування електричною енергією від 20.10.2011 р. відповідач прийняв рішення виконати розрахунок недорахованої електроенергії по акту згідно п. 2.1.3. Методики, тоді як слід було застосовувати п. 2.1.4 Методики.

Проаналізувавши фактичні обставини справи, оцінивши представлені докази, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником.

Згідно з п. 1.3. Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 р. №28, в редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 р. № 910 (надалі –ПКЕЕ), споживач енергії зобов'язаний додержуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії.

Згідно статті 27 Закону України «Про електроенергетику», правопорушеннями в електроенергетиці є: крадіжка електричної і теплової енергії, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку; пошкодження приладів обліку; порушення правил користування енергією.

Відповідно до п. 10.2 ПКЕЕ, Споживач електричної енергії зобов'язаний:

1) користуватися електричною енергією виключно на підставі договору (договорів);

2) оплачувати обсяг спожитої електричної енергії, а також здійснювати інші платежі відповідно до умов договору та рахунків, виставлених на підставі актів про порушення цих Правил та умов договору.

Відповідно до п. 6.40 ПКЕЕ (в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики №1449 від 25.12.2008 р.) передбачено, що у разі виявлення представниками електропередавальної організації або представниками постачальника електричної енергії пошкоджень чи зриву пломб, установлених у місцях, указаних в акті про  пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження  розрахункових засобів обліку, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів (систем) обліку з метою зміни їх показів перерахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється  відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 №562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 р. за №782/12656 (далі - за текстом - Методика).

Згідно пункту 6.41. ПКЕЕ, у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється акт порушень.

Акт підписується представником постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та представником споживача. У разі відмови споживача підписати акт в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо він підписаний не менше ніж трьома уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації).

Зауваження про які йдеться мова в акті №00007055 не спростовують факт порушення позивачем ПКЕЕ, тому акт вважається дійсним.

Доводи позивача про неповноту даних Акта № 00007055 судом до уваги не приймаються, оскільки в Акті №00007055 зазначено, що виявлено порушення визначене п. 6.40 ПКЕЕ, у споживача не має можливості надати паспортні дані на всі струмоприймачі. Не має можливості одночасного включення всіх струмоприймачів для заміру максимального навантаження. Відповідачем пізніше, 11.10.11 р., було складено Акт з питання обстеження схеми розрахункового обліку для усунення порушення по Акту №00007055, в якому додатково зазначені параметри навантаження при закороченні вторинних кіл трансформаторів струму на випробувальному клемнику, так і після усунення такого закорочення. За даними цього акту індексація показників засобу обліку після усунення порушення зросла більш ніж в двічі, з 5,4 кВт до 12 кВт.

Стосовно доводів позивача, що відповідачем не вірно зазначено кількість годин роботи на добу, спростовуються змістом Додаткової угоди від 20.12.2007 р. до договору №5914, якою сторони встановили 16 годин роботи на добу.

Стосовно доводів позивача про перевищення періоду, взятого для розрахунку санкції.

Представник відповідача пояснив, що розрахунок здійснено Відповідно до п. 2.1.3. Методики, в якому зазначаються наступні порушення: пошкодження приладів обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу тощо), інших дій споживача, які призвели до зміни показів приладів обліку (фіксація індикатором впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів (у разі підтвердження факту встановлення та передачі на збереження споживачу цього індикатора), використання фазозсувного трансформатора тощо).

За п. 2.5 Методики, у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2.1 цієї Методики, крім виявлення випадків фіксації індикатором  впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії протягом робочого часу (W, кВт год) визначається за формулою W = P t K, (2.4)

де: P - потужність (кВт), визначена як:

а) сумарна  максимальна потужність наявних у споживача на час складання акта про порушення  ПКЕЕ струмоприймачів відповідно до їх паспортних даних (за умови, якщо визначена таким чином потужність не перевищує дозволену потужність для даної точки обліку, зазначену в Договорі);

б) потужність, обчислена виходячи зі струму навантаження електроустановки споживача при підключенні всіх наявних на час складання акта про порушення ПКЕЕ струмоприймачів на максимальну потужність, визначеного на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології (за умови відсутності паспортних даних всіх струмоприймачів, наявних у споживача на час складення акта про порушення ПКЕЕ, та якщо визначена таким чином потужність не перевищує дозволену потужність для даної точки обліку, зазначену в Договорі);

в) дозволена  потужність для даної точки обліку, зазначена в Договорі (за умови, якщо потужність, визначена  відповідно до положень підпунктів "а" або "б" цього пункту, перевищує дозволену потужність для даної точки обліку, ненадання споживачем інформації щодо паспортних даних струмоприймачів, недопуску представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) на свою територію для перевірки інформації щодо сумарної максимальної потужності струмоприймачів, відмови споживача від вимірювання струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність);

t - тривалість роботи обладнання протягом доби, що становить:

при однозмінній роботі споживача - t = 8;

при двозмінній роботі споживача - t = 16;

при тризмінній роботі споживача - t = 24;

при інших режимах роботи визначається на підставі Договору;

K  - коефіцієнт використання струмоприймачів (додаток 1).

За умови згоди  сторін коефіцієнт використання електрообладнання вибирається рівним K  = 0,5. У разі недосягнення такої згоди та за умови недопуску споживачем представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) на свою територію для складення переліку струмоприймачів, про що має бути зазначено в акті про порушення, коефіцієнт використання електрообладнання вибирається рівним K  = 0,75.

У разі підключення  струмоприймачів, що відповідають різним коефіцієнтам використання, розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії визначається за формулою W = t S K P, (2.5)

де S - знак суми;

K - відповідні коефіцієнти використання електрообладнання;

P - потужність відповідних струмоприймачів, кВт.

Кількість днів у періоді, за який має здійснюватися перерахунок (Д, день), визначається за формулою Д = Д + Д, (2.6)

де: Д - кількість робочих днів споживача від дня останнього контрольного огляду приладу обліку або технічної перевірки (у разі коли технічна перевірка проводилась після останнього контрольного огляду приладу обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення.

Якщо споживач встановив пристрій, що занижує покази приладу обліку, вчинив інші дії, що призвели до недообліку спожитої електричної енергії, виявити які представники постачальника електричної енергії під час проведення контрольного огляду приладу обліку не мали можливості, Д визначається виходячи з кількості робочих днів споживача з дня останньої технічної перевірки, або допуску електроустановки споживача в експлуатацію, або набуття прав власності або користування (у разі якщо технічна перевірка у період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію або набуття ним права власності на об'єкт до дати виявлення порушення не проводилась), але не більше ніж за три роки;

Д - кількість робочих днів споживача від дня виявлення порушення до дня його усунення або від дня виявлення порушення до дня припинення електропостачання через невиконання споживачем припису чи вимоги щодо усунення порушення. Д має бути зазначено в акті про порушення. У разі коли під час оформлення акта порушень неможливо точно визначити термін, протягом якого будуть усунені  порушення, Д визначається у двосторонньому акті, складеному сторонами після усунення порушення. При цьому нарахування, передбачені цією Методикою, здійснюються після складення зазначеного двостороннього акта.

Представник відповідача пояснив, що розрахунок здійснено згідно п. 2.1.3 та 2.5 Методики: оскільки споживач встановив пристрій, що занижує покази приладу обліку, виявити таке порушення представники постачальника електричної енергії під час проведення контрольного огляду приладу обліку 13.09.11 р., не мали можливості, тому взято три роки від дня виявлення порушення та приплюсовано 14 днів до моменту усунення порушення.

Суд знаходить позицію відповідача при складанні періоду розрахунку для застосування санкції такою, що відповідає вказаним нормативним актам.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що застосована оперативно-господарська санкція у вигляді донарахування 492931,2 грн. за недовраховану електричну енергію, розрахованої за актом порушення №00007055 від 26.09.2011 року та визначена рішенням ВАТ «Запоріжжяобленерго», оформленого протоколом від 20.10.2011 р. є правомірною та  не підлягає скасуванню.           Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України судові витрати покладаються на позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 82 - 85 ГПК України, суд –

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

                      Суддя                                                              Хуторной В.М.

Повний текст рішення складено 26.12.11 р.

26.12.2011

Джерело: ЄДРСР 20793472
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте будь-ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку