open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Справа № 9/709/07
Моніторити
emblem
Справа № 9/709/07
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=======================================================================

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2008 р. Справа № 9/709/07

м. Миколаїв

Позивач: ОСОБА_1, АДРЕСА_1

Відповідач: Відкрите акціонерне товариство «Бузькі пороги», Миколаївська область, Первомайський район, с.Мигія,вул.Колгоспна,9

3-я особа без самостійних вимог на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Корта плюс», м. Миколаїв, вул.Правди,2Б/1

Суддя -П.В.Цвєткова

Представники:

від позивача: ОСОБА_2 дов. від 21.11.2007 р., ОСОБА_3 дов. від 21.11.2007 р.

від відповідача: Козлов В.О. дов. від № 17 від 04.09.2007 р.

Предмет спору: про скасування рішення сумісного засідання Спостережної ради та Правління від 21.09.2004 р. та визнання недійсним рішення загальних зборів від 14.05.2006 р.

В судовому засіданні 12.03.2008 р. було оголошено перерву до 19.03.2008 р. для прийняття рішення.

Позивач звернувся до господарського суду з позовом про скасування рішення спільного засідання Спостережної ради та Правління ВАТ «Бузькі пороги»від 21.09.2004 р. та визнання недійсним рішення загальних зборів ВАТ «Бузькі пороги»від 14.05.2006 р..

Свої позовні вимоги позивач обгрунтовує тим, що:

1. Приймаючи 24.09.2004 р. на спільному засіданні Спостережної ради та Правління ВАТ «Бузькі пороги»рішення про викуп власних акцій Спостережна рада і Правління товариства перевищили свої повноваження, надані їм згідно діючого на той час Статуту ВАТ «Бузькі пороги», оскільки прийняття такого рішення віднесено до компетенції загальних зборів товариства.

2. Не зважаючи на ст. 43 ЗУ «Про господарські товариства»Правління ВАТ «Бузькі пороги»не повідомило персонально акціонерів про проведення 14.05.2005 р. зборів акціонерів.

В подальшому позивач надав доповнення до позовної заяви, в якому посилається на те, що рішення Правління товариства з запрошенням Спостережної ради від 21.09.2004 р. щодо викупу власних акцій прийнято з порушенням ст.ст. 32, 41

ЗУ «Про господарські товариства», ст.ст. 92, 159 Цивільного кодексу України, та положень статуту ВАТ «Бузькі пороги».

Прийнятим рішенням Правління і Спостережної ради порушені суб`єктивні цивільні права позивача, оскільки внаслідок необгрунтованого відволікання грошових коштів на виплату придбаних у акціонерів акцій ВАТ “Бузькі пороги” був суттєво зменшений розмір чистого прибутку направленого на виплату дивідендів у 2005 р., а також первинно було порушено право позивача на участь у проведенні правомочних загальних зборів та прийнятті такими зборами законних рішень.

Крім того, позивач вважає, що в порушення ст. 41 Закону України «Про господарські товариства»загальні збори відбулися та ними прийняті рішення, акціонерами, що володіють 31,26 % голосів, тобто за відсутністю необхідного кворуму.

Відповідач позов не визнає, посилаючись на те, що рішення від 21 вересня 2004 р. прийнято на сумісному засіданні Спостережної ради та Правління ВАТ «Бузькі пороги»в межах компетенції визначеної чинними на той час законодавством та Статутом ВАТ «Бузькі пороги». Згідно до п.8.4.3 Статуту ВАТ «Бузькі пороги», який діяв на момент прийняття рішення, Правлінню АТ надано право приймати рішення про придбання АТ акцій, що випускаються ним.

Положенням Статуту АТ (п.8.2.3 ) , затвердженого загальними зборами акціонерів 3 листопада 1999 р., вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним, до компетенції загальних зборів акціонерів не винесено. Зазначені повноваження делеговано Правлінню.

Крім того, рішення Спостережної ради і Правління від 21.09.2004 р. затверджено загальними зборами акціонерів ВАТ «Бузькі пороги». Тому якщо припустити, що при прийнятті рішення про викуп акцій Правління та Спостережна рада перевищили повноваження визначені Статутом АТ, то це рішення в подальшому схвалено вищим органом управління АТ -Загальними зборами акціонерів.

Безспірними та недоведеними є твердження позивача на те, що загальні збори акціонерів від 14.05.2005 р. відбулися з порушенням чинного законодавства.

Порушення позивач вбачає в тому, що всупереч положенням ст. 43 ЗУ «Про господарські товариства»його не було персонально повідомлено про збори акціонерів, які мали відбутися. Зазначені твердження позивача не відповідають дійсності, оскільки на адресу позивача, яка була зазначено в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ «Бузькі пороги»( с. Мигія, Первомайський район, Миколаївська область) 10 квітня 2004 р. відповідачем було надіслано рекомендованим листом з повідомленням про чергові збори акціонерів. Поштове відправлення повернулось без вручення адресату з відміткою пошти, що останній за вказаною адресою не проживає. З моменту реєстрації ВАТ «Бузькі пороги»та до теперішнього часу ОСОБА_1 не повідомляв відповідача і реєструючий орган про зміну свого місця проживання.

Крім того, в місцевій газеті “Прибузький вісник” № 25 (13469) від 29.03.2005 р. і в друкованому органі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 65-66 від 28 березня 2005 р. розміщені оголошення про проведення загальних зборів акціонерів.

Згідно зі ст. 32 ЗУ «Про господарські товариства»акціонерне товариство має право викупати у акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний фонд. До анулювання чи реалізації викуплених акцій на загальних зборах акціонерів визначення кворуму і голосування здійснюється без урахування придбаних товариством власних акцій. Відповідно до положень ч. 8 ст. 41 ЗУ «Про господарські товариства»та п.8.2.7 Статуту ВАТ «Бузькі пороги», загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають понад 60 відсотків голосів.

Відповідно з протоколом № 8 загальних зборів ВАТ «Бузькі пороги»та журналу реєстрації акціонерів товариства на загальних зборах 14.05.2005 р. було зареєстровано 94 акціонера, які володіють 2003077 акціями, що складає 76 % від кількості акцій, які згідно зі ст. 32 Закону України «Про господарські товариства»та п. 4 ст. 8 ЗУ «Про цінні папери та фондову біржу»враховуються при голосуванні та визначенні кворуму на загальних зборах акціонерів ВАТ «Бузькі пороги».

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд встановив таке:

Позивач ОСОБА_1 являється акціонером ВАТ «Бузькі пороги». Згідно з Сертифікатом акцій від 22.02.2001 р. він являється власником 18205 простих акцій ВАТ «Бузькі пороги».

Відповідно до ст. 32 ЗУ «Про господарські товариства»акціонерне товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний фонд.

21 вересня 2004 р. на засіданні Правління і з запрошенням Спостережної Ради ВАТ «Бузькі пороги»було прийнято рішення про викуп акцій власного випуску у акціонерів ВАТ «Бузькі пороги».

Згідно з п.8.4.3 Статуту ВАТ «Бузькі пороги», затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ «Бузькі пороги»від 3 листопада 1999 р. і зареєстрованого у Первомайській районній державній адміністрації від 23.12.1999 р. за 3 249-р., до компетенції Правління акціонерного товариства віднесено прийняття рішення про придбання товариством акцій, що випускаються ним.

Вказане положення Статуту ВАТ «Бузькі пороги»не протирічить ст. 41 ЗУ «Про господарські товариства»і нормам цивільного законодавства. Статтею 41 ЗУ «Про господарські товариства»(п.»3») передбачено , що вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним, віднесено до компетенції загальних зборів, але це повноваження не віднесено до виключної компетенції загальних зборів, а тому може бути передано на розгляд іншим органам товариства. Як свідчить п.8.4.3 Статуту ВАТ «Бузькі пороги»вирішення питання про придбання власних акцій не віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів.

Таким чином, приймаючи на сумісному засіданні Правління і Спостережної Ради рішення про викуп власних акцій, Правління ВАТ «Бузькі пороги»діяло в межах повноважень, наданих йому Статутом товариства.

14 травня 2005 р. відбулися загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Бузькі пороги», на якому було розглянуто сім питань, в тому числі, і питання про затвердження рішення Наглядової ради та Правління товариства про викуп власних акцій.

Відповідно до п.п.8.2.7, 8.2.8 Статуту ВАТ «Бузькі пороги»повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та про порядок денний загальних зборів акціонерів здійснюється Правлінням акціонерного товариства. Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально рекомендованим листом, кур`єром або телефонограмою. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, КМУ чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного.

Відповідач надав в господарський суд докази надрукування в місцевій газеті “Прибузький вісник ” № 25 (13469) від 29 березня 2005 р. і в друкованому органі Державної комісії з цінних паперів “Вісник. Цінні папери” № 065-66 від 28 березня 2005 р. оголошення про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Бузькі пороги»14 травня 2005 р. з зазначенням порядку денного , місця проведення зборів.

Крім того, на адресу позивача ОСОБА_1, с. Мигія Первомайського району рекомендованим листом було надіслано повідомлення, яким він запрошувався на чергові збори акціонерів товариства 14 травня 2005 р. з зазначенням порядку денного зборів, місця їх проведення. Поштове повідомлення повернулося без вручення позивачеві з відміткою пошти «адресат не проживає».

Господарський суд вважає, що відповідачем додержана процедура повідомлення позивача про чергові збори акціонерів ВАТ «Бузькі пороги», що відбулися 14.05.2005 р.. Відповідачем персональне запрошення на збори позивачеві було надіслано на адресу, вказану в Сертифікаті акцій. Позивач не надав доказів, які б свідчили, що він своєчасно повідомив ВАТ «Бузькі пороги»про зміну своєї адреси.

В Рекомендаціях Президії Вищого господарського суду України «Про практику застосування законодавства у розгляді справи, що виникають з корпоративних відносин»від 28.12.2007 р. № 04-5/14, п.2.15 зазначено, якщо судом встановлено, що позивач -учасник (акціонер) господарського товариства не повідомив товариство або реєстратора про зміну свого місця проживання (місцезнаходження), посилання позивача на неповідомлення його про скликання загальних зборів не може бути підставою для визнання рішень загальних зборів недійсними.

Згідно зі ст.32 Закону України «Про господарські товариства»викуплені у акціонерів акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій.

Згідно зі Статутом ВАТ «Бузькі пороги»і балансом підприємства статутний капітал акціонерного товариства складає 1615200 грн. поділений на 6406000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 грн..

На дату проведення загальних зборів акціонерів 14 травня 2005 р. акціонерним товариством було викуплено 3770448 власних акцій. На обліку у товариства станом на 14 травня 2005 р. знаходилось 218 акціонерів, які володіли 2635552 акціями, на загальних зборах були присутні 94 акціонера, які володіють 2003077 акціями.

Відповідач вважає, що ці збори були правомочні, оскільки на зборах були присутні акціонери, які володіють 76 % акцій від загальної кількості голосуючих акцій (2635552 шт.) Позивач стверджує, що участь у зборах приймали акціонери, що володіють 31.26 % голосів, а тому ці збори були нелегітимними, оскільки не було необхідного кворуму, передбаченого ст.41 Закону України «Про господарські товариства».

Така розбіжність в визначенні відсотків голосів акціонерів, що брали участь в загальних зборах пояснюється тим, що сторони по-різному визначали відсоток голосів. Позивач визначав відсотки голосів акціонерів виходячи із загальної кількості випущених акціонерами товариства акцій, а відповідач із загальної кількості випущених акцій виключив акції викуплені товариством.

Господарський суд вважає позицію позивача по визначенню кворуму зборів помилковою. Відповідно до ст. 32 Закону України «Про господарські товариства»протягом року після викупу акцій розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних або акціонерів проводиться без урахування придбаних акціонерним товариством акцій. Таким чином, відповідачем кворум на загальних зборах акціонерів ВАТ «Бузькі пороги», що відбулися 14 травня 2005 р., визначено правильно.

Господарський суд також не може погодитись з позицією позивача про те, що викуп акцій акціонерним товариством може здійснюватись лише за рахунок прибутку товариства. Статтею 32 Закону України «Про господарські товариства»передбачено, що акціонерне товариство має право викупати у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний фонд.

Баланси ВАТ «Бузькі пороги»за 2004 р., 2005 р. свідчать, що при статутному капіталі 1602 тисяч гривень сума, що перевищувала статутний капітал згідно рядків 330, 340, 350 балансу в 2004 р. складає 3889000 грн., в 2005 р. -4644000 грн.. Наведене свідчить, що відповідач мав значні кошти, що перевищували статутний капітал і за рахунок цих коштів міг викупляти власні акції.

Необхідно також зазначити, що на вимогу Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України у Миколаївській області від 8.07.2007 р. Миколаївським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку проведена перевірка ВАТ «Бузькі пороги»з питання дотримання чинного законодавства при здійсненні викупу та розподілу викуплених акцій власного випуску.

В акті проведення позапланової перевірки провадження діяльності на ринку цінних паперів ВАТ «Бузькі пороги»від 17 серпня 2007 р. вказано, що в 2004-2006 роках товариство мало достатньо коштів, які перевищували статутний капітал, та за рахунок яких товариство мало право викупляти акції власного випуску.

За таких обставин господарський суд дійшов висновку, що позов не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 46, 49, 82, 85 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

В позові відмовити.

Суддя П.В.Цвєткова

Джерело: ЄДРСР 1669522
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку