open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
Єдиний державний реєстр судових рішень

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2023 Справа №607/15324/22

Провадження № 2/607/326/2023

м. Тернопіль

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Кунець Н.Р.

за участі секретаря судового засідання Ковбасюк М.В.

представника відповідача адвоката Цокало Т.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» (далі позивач, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ») звернувся в суд з позовом до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що 18.02.2021 між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» та ОСОБА_1 було укладено Договір Позики № 1442976, який підписано електронним підписом останньої, відтвореним шляхом використання позичальником одноразового ідентифікатора надісланого на номер мобільного телефону відповідача. Згідно з п.1 Договору позики, за цим Договором Позикодавець зобов`язався передати Позичальнику у власність грошові кошти, на погоджений умовами Договору строк, шляхом їх перерахування на банківський картковий рахунок Позичальника, а Позичальник зобов`язалась повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових коштів у день закінчення Строку Позики, або достроково, та сплатити Позикодавцю плату (Проценти) від суми позики. Підписанням цього Договору позики відповідач підтвердила, що вона ознайомилась на сайті з повною інформацією щодо позикодавця та його послуги, а також погодилась, що до моменту підписання Договору позики вивчила цей Договір та Правила надання грошових коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, розміщені на сайті, їх зміст, суть, об`єм зобов`язань Сторін та наслідки укладення цього Договору їй зрозумілі. Правила надання грошових коштів у позику ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», перебувають в загальному доступі, будучи опублікованими на сайті www.mycredit.ua. 14.06.2021 ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» уклали договір факторингу №14/06/21 за яким останнім набуто право грошової вимоги до відповідача в сумі 20 328,00 грн., з яких: 6 000,00 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу; 14 328,00 грн. - сума заборгованості за відсотками.

Окрім цього,21.02.2021між ТОВ«КРЕДИТНА УСТАНОВА«ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНАГРУПА» та ОСОБА_1 було укладенокредитний договір№3291309742/637631,який підписаноелектронним підписомостанньої,відтвореним шляхомвикористання позичальникомодноразового ідентифікаторанадісланого наномер мобільноготелефону відповідача.Відповідно доп.п.1.1.п.1Кредитного договору,Товариство надалоКлієнту фінансовийкредит врозмірі,на умовахстроковості,зворотності,платності,а Клієнтзобов`язався повернутикредит тасплатити процентиза користуваннякредитом впорядку тана умовах,визначених цимДоговором.Невід`ємноючастиною цьогоДоговору єПублічна пропозиція(оферта)Товариства наукладання договорупро паданияфінансового кредитуза допомогоюелектронних засобів,яка розміщенана сайтіТовариства -https://www.eurogroshi.com.ua/. Підписанням цього Договору відповідач підтвердила, що вона ознайомлена, повністю розуміє, погоджується і зобов`язується неухильно дотримуватись Правил надання грошових коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту Товариства, а також підтвердила, що отримала від Товариства до укладення цього Договору інформацію, зазначену в частині другій ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 09.12.2021 між ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» укладено договір факторингу №09122021 за яким останнім набуто право вимоги до відповідача в сумі 20 000,00 грн., з яких: 5 000,00 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу; 15 000,00 грн. - сума заборгованості за відсотками.

Таким чином, оскільки відповідач має непогашену заборгованість за вказаними договорами, позивач просить суд: стягнути з ОСОБА_1 суму заборгованості за Договором позики № 1442976 від 18.02.2021 в розмірі 20 328,00 грн., з яких: 6 000,00 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу; 14 328,00 грн. - сума заборгованості за відсотками; стягнути з ОСОБА_1 суму заборгованості за Кредитним договором №3291309742/637631 від 21.02.2021 в розмірі 20 000,00 грн., з яких: 5 000,00 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу; 15 000,00 грн. - сума заборгованості за відсотками; а також судові витрати.

Ухвалою судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15.11.2022 відкрито провадження у справі та призначено розгляд справи у порядку спрощеного провадження із викликом сторін.

28.12.2022 року судом зареєстровано відзив на позовну заяву поданий представником відповідача ОСОБА_1 адвокатом Цокало Т.М., із клопотанням поновити пропущений строк для подання відзиву на позовну заяву. Обґрунтовуючи поважність причин пропуску строку, представник відповідача вказує на постійне тривале відключення електроенергії, що призвело до порушення звичайного способу життя усієї України, що у свою чергу унеможливлює стороні відповідача виготовлення та подання до суду процесуальних заяв по суті, в даному випадку відзиву, який є об`ємним за змістом та доказів (додатків) до нього, у встановлений судом строк.

По суті позову зазначає, що відповідач позов не визнає у повному обсязі. Так, позивач не надає належних доказів щодо своїх позовних вимог, а саме того що відповідач підтвердила що ознайомлена з усіма умовами правил надання коштів у позику в тому числі й на умовах фінансового кредиту ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» які розміщені на сайті https://mycredit.ua/ru/documcnts-license/ та ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА», які розміщені на сайті eurogroshi.com.ua, а також такі відсутні в матеріалах справи. Окрім цього, як вбачається з інтернет-архіву, веб-сервісу архівування web.archive.org на дату 18.02.2021 та 21.02.2021 на вказаних сайтах відсутні будь які умови чи правила з котрими міг би ознайомитись відповідач, відтак вимоги позивача безпідставні. Крім того, позивач заявляє що на підставі свого внутрішнього реєстру боржників та на підставі договору факторингу набуває права вимоги з відповідача за кредитним договором № 1442976 від 18.02.2021 в сумі 20 328,00 грн., з яких 6000 гри., сума заборгованості за основною сумою боргу та 14 328,00 грн., сума заборгованості за відсотками, а також за кредитним договором №3291309742/637631 від 21.02.2021 в сумі 20 000,00 грн., з яких 5000 гри., сума заборгованості за основною сумою боргу та 15 000,00 грн., сума заборгованості за відсотками. Натомість в п.1.2 кредитного договору № 1442976 від 18.02.2021 вказано що строк договору 30 днів, тобто до 18.03.2021. Так само в п.1.2 кредитного договору №3291309742/637631 від 21.02.2021 вказано, що строк кредиту 30 днів, тобто до 21.03.2021, відтак згідно умов вказаних договорів, останні давно закінчились. Крім того наявні в матеріалах справи роздруківки під назвами договір факторингу №14/06/21 та договір факторингу №09122021 є не повними, оскільки у них відсутні деякі пункти, відтак об`єктивно оцінити достовірність вказаних договорів не реально, а тому представник вважає, що їх не слід брати до уваги. Відповідач вважає, що вказані кредитні договори за своєю природою не являються такими, оскільки не містять усіх істотних умов, передбачених для кредитних договорів. Так, на думку відповідача в даному випадку, за певних умов, такі відносини можуть розцінюватися виключно як намір укласти кредитний договір, оскільки документи є виключно односторонніми і підписані лише однією стороною. Оферти та правила не містить істотних умов щодо терміну, після спливу якого нараховуються штрафні санкції, тобто відсутня формула розрахунку відсотків за користування кредитом та строки їх сплати. Окрім цього, позивач обґрунтовує позов також тим, що відповідач була ознайомлена з загальними умовами надання кредитів, разом з тим до позовної заяви не додано доказів на підтвердження таких доводів позивача. При цьому з додатків до позовної заяви вбачається, що жодних загальних умов надання кредитів відповідач не підписувала. Щодо наявних у матеріалах справи посилань на веб-ресурси кредиторів, то відповідач вказує, що розпорядником інформації на такому веб-сайті є безпосередньо позивач, який має права адміністратора сайту та можливість у будь- який час, в односторонньому порядку, вносити зміни в такі умови надання кредитів населенню. Більше того, подані позивачем копії заяв про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від кредиторів містять виключно положення про згоду особи на обробку її персональних даних і жодних розяснень щодо умов кредитування не містять, а також не являються двосторонньою, тобто не містить підпису кредитора, який засвідчив би власну згоду зі змістом документу, а подані графіки платежів не містять підпису сторони кредиторів та не відповідають формі додатку № 1 наказу № 14 від 18.06.2013. Також, позивачем в обґрунтування своїх позовних вимог не надано належних, допустимих і достовірних доказів того, що відповідачу після укладення кредитного договору було видано кредит саме в сумах заявлених позовних вимог, зокрема не подано первинні та зведені облікові документи (меморіальні ордери, платіжні доручення, виписки з особових рахунків тощо). Визначення даних сум в кредитних Договорах не свідчить про отримання саме в цьому розмірі кредиту відповідачем і виконання кредитодавцями своїх зобов`язань по договорах. На підставі вищевикладеного, сторона відповідача вважає позов необґрунтованим та просить відмовити у його задоволенні.

Окрім цього, у зв`язку із розглядом даної справи відповідачем ОСОБА_1 було укладено договір про надання правничої допомоги із адвокатом Цокало Т.М. та нею вже понесено 6000,00 грн судових витрат на правничу допомогу та в подальшому вона очікує понести ще витрати на суму 4000, грн, які просить стягнути з позивача.

04.01.2023 через підсистему Електронний суд представником позивача ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» подано відповідь на відзив, згідно якого позивач просить суд вважати відзив на позовну заяву не поданим та залишити його без розгляду, оскільки відповідачем пропущено строк для подання відзиву на позовну заяву, зокрема з моменту отримання відповідачем ухвали про відкриття провадження пройшло 23 дні, а підстави для поновлення даного строку відсутні. Також як вбачається з відповіді на відзив, представник позивача вказує, що відповідно до умов Кредитних договорів, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, що розміщені безпосередньо на сайті Позикодавця, та зі змістом яких Відповідач був ознайомлений на момент укладення Договорів, Відповідач розумів, що Договори укладаються Сторонами дистанційно, в електронній формі, з використанням Інформаційно-телекомунікаційної системи Позикодавця, в результаті чого, відповідно до положень Закону України «Про електронну комерцію», у Сторін Договору позики виникають цивільні права та обов`язки. Укладаючи Договори, Позичальник засвідчив, що погоджується, що Електронний підпис з Одноразовим ідентифікатором є аналогом його власноручного підпису, а також усвідомлює правові наслідки такої згоди. Доводи Відповідача про ненадання повної інформації щодо умов та настання ризиків при укладенні договору ґрунтуються виключно його думкою і спростовуються самим змістом договору. Зі змісту договорів вбачається, що в них визначено основні істотні умови, характерні для такого виду договорів, та прямо зазначено суму кредиту, дату його видачі, строк надання коштів, розмір процентів, умови кредитування. Відповідач погодився на укладення договору саме такого змісту, про що свідчить підписання договору за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором. Представник зазначає, що договір укладений між сторонами в електронній формі має силу договору, який укладений в письмовій формі та підписаний сторонами які узгодили всі умови, так як без проходження реєстрації та отримання Одноразового ідентифікатора (коду, що відповідно до домовленості є електронним підписом позичальника, який використовується ним як аналог власноручного підпису), без здійснення входу Відповідачем на веб-сайт за допомогою Логіна особистого кабінету і пароля особистого кабінету кредитний договір між Відповідачем та Первісним Кредитором (Позикодавцем) не було б укладено. Також зауважує, що для укладення Кредитних договорів в електронному вигляді дані вносились шляхом заповнення відповідних форм на сайті товариств позивальником власноруч. Таким чином вважає, що позивачем доведено факт укладання відповідачем Договору Позики № 1442976 від 18.02.2021 та Кредитного договору № 3291309742/637631, в електронній формі, а тому позовні вимоги є законними та обґрунтованими, а Відповідач намагається уникнути виконання взятих на себе зобов`язань. Щодо нарахування відсотків за користування кредитними коштами за договором позики № 1442976 від 18.02.2021, вказує, що таке нарахування передбачено умовами Договору позики № 1442976, згідно якого строк кредиту 30 днів, сума кредиту 6000,00 грн, процентна ставка - 1,99 % за один день від суми позики, сукупна вартість позики по процентам 14328 грн, загальна вартість позики та процентів 20328 грн, а також Правилами надання грошових коштів у позику ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», перебувають в загальному доступі, будучи опублікованими на сайті www.mycredit.ua. Щодо нарахування відсотків за користування кредитними коштами за кредитним договором № 3291309742/637631 від 21.02.2021, представник зазначає, що таке нарахування також передбачено умовами Кредитного договору № 3291309742/637631, відповідно до якого строк кредиту 30 днів, сума кредиту 5000,00 грн, процентна ставка - 912,5 % (процентів) річних від суми кредиту в розрахунку 2,5 % (процентів) на добу. Строк дії Договору починається з моменту його укладення відповідно до вимог Закону України «Про електронну комерцію» та Додатків до нього та припинився на 90 календарний день починаючи з першого дня прострочення Договору у відповідності до п.п. 4.3. Договору. Щодо підтвердження перерахунку кредитних коштів вказує, що інформація про проведення успішних транзакцій зберігається безпосередньо у Кредитодавця (Позикодавця), у зв`язку з чим, позивач не володіє та не може володіти оригіналами первинних документів, в тому числі які підтверджують факт перерахування кредитних коштів на рахунок Відповідача, оскільки такі документи є банківською таємницею, та відповідно до п.35 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», формуються, складаються та зберігаються в установі банку який видавав кредит, відповідно до чинного законодавства України відповідальною особою банку. Позивачем було надано до суду всі наявні документи по вищевказаних кредитних справ, які були передані первісними кредиторами до ТОВ «ФК ЄАПБ» в рамках укладених Договорів Факторингу. З приводу витрат на професійну правничу (правову) допомогу, то позивач не погоджується з таким розміром правової допомоги, адже їх розмір встановлений на власний розсуд та належним чином необґрунтований. Так, представник звертає увагу, що в Акті приймання-передачі наданої правничої допомоги №1 до Договору №535/01-12-2022, зазначено, що усні консультації Клієнта щодо захисту його прав вартували Відповідачу 1000,00 грн. Вартість складання, оформлення, подання відзиву на позовну заяву становить 4000,00 грн., та вказано час витраченого на підготовку документів з 16.12.2022 по 17.12.2022, що з огляду на малозначність справи та складність написання відзиву є неспівмірним. На підтвердження понесених Відповідачем витрат на правову допомогу, до екземпляра відзиву на позовну заяву представником Відповідача було додано копію квитанції №535 від 16.12.2022 про сплату 10000,00 грн. При цьому у Акті приймання-передачі наданої правничої допомоги №1 до Договору №535/01-12-2022 зазначено, що фактично станом на 17.12.2022 надано Відповідачу правничої допомоги на 6000,00 грн., сума не відпрацьованого гонорару складає 4000,00 грн., що не відповідає заявленим у відзиві на позовну заяву сумі вже понесених витрат у 10000,00 грн. Таким чином позивач вважає, що стороною Відповідача не надано належного обґрунтування щодо саме такої вартості послуг на правничу допомогу. Також, на думку позивача, термін виконання робіт щодо усних консультацій, ознайомлення з матеріалами справи, оформлення і складання відзиву на позовну заяву взагалі не вказано, і можливо є значно завищено та не відповідають критеріям реальності наданих адвокатських послуг та розумності їх вартості. На підставі викладеного, просить позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Протокольною ухвалою суду від 07.02.2023 постановленою в судовому засіданні без видалення в нарадчу кімнату визнано причини не подання відзиву у встановлений законом строк поважними з метою повного і всебічного з`ясування обставин справи постановлено поновити відповідачу строк на подання відзиву, відзив долучено до матеріалів справи разом з доданими до нього доказами.

У судове засідання представник позивача ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» не з`явився, однак 17.01.2022 подав суду заяву про розгляд справи без його участі, позов підтримує та не заперечує щодо заочного вирішення справи.

Представник відповідача ОСОБА_1 адвокат Цокало Т.М. в судовому засіданні заперечила з приводу позовних вимог та просила відмовити у їх задоволенні з підстав викладених у відзиві на позов, також просила стягнути з позивача витрати на правничу (правову) допомогу, у розмірі 6000 грн.

Суд вважає за необхідне зауважити, що після ухвалення судом 07.02.2023 рішення у даній справі, оголошення вступної та резолютивної частини рішення суду у судовому засіданні, 10.02.2023 представником позивача через підсистему Електронний суд подано суду клопотання про долучення доказів, яке зареєстрованого канцелярією суду.

Разом з тим, суд таке клопотання, як і докази долучені до нього до уваги не бере, оскільки такі не досліджувалися у судовому засіданні та подані після ухвалення рішення у справі. Суд зауважує, що ні у прозовній заяві позивачем не зазначено про докази які не можуть бути подані разом з позовом, ні у відповіді на відзив поданій 04.01.2023 ні у наступних поданих заявах представником позивача, остання не зазначала, про подальше подання суду будь яких доказів. Крім того, жодних клопотань про відкладення розгляду справи, з метою надання можливості долучити до матеріалів справи додаткові докази від представника позивача не надходила, а на призначене 07.02.2023 судове засідання, надійшла заява про розгляд справи без участі представника позивача. Відтак судом проведено розгляд справи по наявних станом на 07.02.2023 в матеріалах справи доказах.

Заслухавши пояснення представника відповідача, дослідивши та оцінивши докази по справі, суд приходить до наступного висновку:

Судом встановлено, 18.02.2021 між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» та ОСОБА_1 було укладено Договір позики №1442979, який підписано сторонами за допомогою електронним підписом одноразовим ідентифікатором.

Згідно п. 1 вказаного Договору, позикодавець ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» зобов`язується передати Позичальнику ОСОБА_1 у власність грошові кошти, на погоджений умовами Договору строк, шляхом їх перерахування на банківський картковий рахунок Позичальника, а Позичальник зобов`язується повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових коштів у день закінчення Строку Позики, або достроково, та сплатити Позикодавцю плату (Проценти) від суми позики.

За умовами п. 2 Договору позичальник ОСОБА_1 18.02.2021 отримала кредит у розмірі 6000,00 грн, строком на 30 днів (18.03.2021), під фіксовану процентну ставку 1,99% за день.

Підписанням Договору позики №1442979 від 18.02.2021, відповідач ОСОБА_1 підтвердила, що вона ознайомилась на сайті https://mycredit.ua/ru/documcnts-license/ з повною інформацією щодо позикодавця та його послуги, що передбачена ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до моменту підписання договору вивчила цей Договір та Правила надання грошових коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, розміщені на сайті https://mycredit.ua/ru/documcnts-license/, їх зміст, суть, об`єм зобов`язань Сторін та наслідки укладення цього Договору, а також зазначена в Правилах процедура і наслідки оформлення позичальником подовженого строку користування позикою їй зрозумілі (п.п. 4.1, 4.2 Договору).

Відповідно до п. 5 Договору, цей договір укладено дистанційно, в електронній формі, з використанням інформаційно телекомунікаційних систем, шляхом надсилання електронного повідомлення про прийняття (акцепт) пропозиції та підписано накладенням електронного підпису одноразовим ідентифікатором. Відповідно до положень ЗУ «Про електронну комерцію, Договір прирівнюється до укладеного в письмовій формі.

За договором факторингу №14/06/21 від 14.06.2021 ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» уклали договір факторингу, за яким останнім набуто право вимоги, у тому числі до відповідача ОСОБА_1 за Договором позики №1442979 у розмірі 20328 грн, з яких: 6000 грн сума заборгованості за основною сумою боргу; 14 328 грн сума заборгованості за відсотками, що підтверджується Додатковою угодою №2 від 28.07.2021, Додатковою угодою №5 від 16.08.2021, Актом прийому-передачі реєстру боржників № 3 від 16.08.2021 Витягом з реєстру боржників №3 від 16.08.2021.

З розрахунку заборгованості за Кредитним договором №1442979 від 18.02.2021 за період з 16.08.2021 по 31.08.2022, зробленого ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» вбачається, що станом на 31.08.2022 заборгованість відповідача ОСОБА_1 становить 20328 грн, з яких: 6000 грн сума заборгованості за основною сумою боргу; 14 328 грн сума заборгованості за відсотками.

Згідно індивідуальної частини договору про надання фінансового кредиту №3291309742/637631 від 21.02.2021, укладеного між ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА» та відповідачем ОСОБА_1 , Товариство надає Клієнту фінансовий кредит в розмірі 5000 грн, строком на 30 днів, тобто до 22.03.2021 на умовах строковості, зворотності, платності, а Клієнт зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом у розмірі 912,4 % річних від суми кредиту в розрахунку 2,5 % на добу. (п.п. 1.1, 1.2, 1.3 Договору).

Пунктом 1.4 Договору встановлено, що кредит надається Клієнту в безготівковій формі у національній валюті на реквізити платіжної банківської картки, вказаної Клієнтом.

Відповідно до п. 1.5 Договору, невід`ємною частиною цього Договору є Публічна пропозиція (оферта) Товариства на укладення договору про надання фінансового кредиту за допомогою електронних засобів, яка розміщена на сайті Товариства www.eurogroshi.com.ua.

За умовами п.п. 6.8, 6.9 Договору підписанням цього Договору відповідач ОСОБА_1 підтвердила, що вона ознайомлена, повністю розуміє, погоджується і зобов`язується неухильно дотримуватись Правил надання грошових коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту Товариства та те, що отримала від Товариства до укладення цього Договору інформацію, зазначену в частині 2 ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Індивідуальної частина договору про надання фінансового кредиту №3291309742/637631 від 21.02.2021 підписана сторонами за допомогою Електронних підписів.

Як вбачається з Додатку № 1 до Договору про надання фінансового кредиту №3291309742/637631 від 21.02.2021, який є невід`ємною частиною договору, сторонами погоджено графік розрахунків та орієнтовну сукупну вартість кредиту: кредит 5000,00 грн строком на 30 днів, фіксована процентна ставка за день користування 2,5 %, що становить 3750,00 грн, разом до плати 8750,00 грн.

Згідно договору факторингу №09122021 від 09.12.2021 ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА» та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» уклали договір факторингу, за яким останнім набуто право вимоги, у тому числі до відповідача ОСОБА_1 за Кредитним договором №3291309742/637631 у розмірі 20 000 грн, з яких: 5000 грн сума заборгованості за основною сумою боргу; 15 000 грн сума заборгованості за відсотками, що підтверджується Актом прийому-передачі реєстру боржників від 09.12.2021 Витягом з реєстру боржників від 09.12.2021.

Частинами 1, 2, 3, 4 та пунктом 4 ч. 5 ст. 12 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК України) визначено, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій. Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною 3 статті 77 ЦПК України визначено, що сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

В силу вимог ст.13ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненнями фізичних чи юридичних осіб, поданими відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

За правилом ч. 1 ст.205ЦК України правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі.

Відповідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст.207ЦК Україниправочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За змістом статей 626,628ЦК Українидоговором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною 1 статті 638 ЦК України встановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

У статті 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.1054ЦК Україниза кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (частина перша статті 1048ЦК України).

Частиною 2 статті 1054 ЦК України встановлено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним (стаття 1055 ЦК України).

Абзац другий частини 2 статті 639ЦК України передбачає, що договір, укладений за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем за згодою обох сторін вважається укладеним в письмовій формі.

Як вбачається із матеріалів справи Договір позики №1442979 від 18.02.2021 між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» та ОСОБА_1 та Кредитний договір №3291309742/637631 від 21.02.2021 між ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА» та ОСОБА_1 укладені в електронній формі. Електронні правочини оформлюються шляхом фіксації волі сторін та його змісту. Така фіксація здійснюється за допомогою складання документу, який відтворює волю сторін. На відміну від традиційної письмової форми правочину воля сторін електронного правочину втілюється в електронному документі.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», правочин вважається вчиненим у електронній формі у випадку, якщо в ньому наявні всі обов`язкові реквізити документа.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» електронний підпис є обов`язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб`єктами електронного документообігу. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.

З врахуванням викладеного, наявність електронних підписів сторін підтверджує їх волю, спрямовану на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків, забезпечує ідентифікацію сторін та цілісність документа, в якому втілюється воля останніх.

Особливості укладання кредитного договору в електронному вигляді визначені Законом України «Про електронну комерцію», згідно із ст. 3 якого електронний договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків та оформлена в електронній формі.

Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію», електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою цієї статті.

Пропозиція укласти електронний договір (оферта) може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення, розміщення пропозиції (оферти) у мережі Інтернет або інших інформаційно-телекомунікаційних системах (ч. 4 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»).

Пропозиція укласти електронний договір (оферта) може включати умови, що містяться в іншому електронному документі, шляхом перенаправлення (відсилання) до нього (ч. 5 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»).

Згідно з ч. 6 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про її прийняття (акцепт) може бути надана шляхом: надсилання електронного повідомлення особі, яка зробила пропозицію укласти електронний договір, підписаного в порядку, передбаченомуст. 12 цього Закону; заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній формі, що підписується в порядку, передбаченому ст. 12 цього Закону; вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз`яснено в інформаційній системі, в якій розміщено таку пропозицію, і ці роз`яснення логічно пов`язані з нею.

За правилом ч. 8 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» у разі якщо укладення електронного договору відбувається в інформаційно-телекомунікаційній системі суб`єкта електронної комерції, для прийняття пропозиції укласти такий договір особа має ідентифікуватися в такій системі та надати відповідь про прийняття пропозиції (акцепт) у порядку, визначеному частиною шостою цієї статті. Такий документ оформляється у довільній формі та має містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору.

Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію», вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

Положеннями ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію» визначено, що якщо відповідно до акту цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», за умови використання засобу електронного цифрового підпису усіма сторонами електронного правочину; електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом; аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

З матеріалів справи вбачається, що без ознайомлення з Правилами про порядок надання коштів у позику, подальше укладення електронних договорів кредиту на сайті є неможливим. Даний висновок відповідає змісту постанови Верховного Суду від 07.04.2021 у справі № 623/2936/19.

З огляду на вищевикладене, суд приходить до висновку про належне укладення кредитних договорів, шляхом проставляння електронного цифрового підпису сторін.

Аналогічна правова позиція сформована у цілому ряді постанов Верховного Суду. Так у постанові від 16.12.2020 у справі № 561/77/19, скасовуючи судові рішення про відмову у позові і ухвалюючи нове про стягнення боргу за кредитним договором, Верховний Суд зазначив, що матеріали справи містять достатньо доказів, з яких вбачається, що між сторонами був укладений кредитний договір в електронній формі, умови якого позивачем були виконані, однак відповідач у передбачений договором строк кредит не повернув.

Такі ж висновки щодо правомірності укладання сторонами кредитного договору в електронній формі та його відповідність вимогам закону, в тому числі Закону України «Про електронну комерцію», містять постанови Верховного Суду від 23.03.2020 у справі № 404/502/18, від 12.01.2021 у справі № 524/5556/19 та від 10.06.2021 у справі № 234/7159/20.

За таких підстав суд вважає, що відповідно до вимог чинного законодавства між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» та ОСОБА_1 було укладено електронний кредитний договір №1442979 від 18.02.2021, а також між ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА» та ОСОБА_1 було укладено електронний кредитний договір №3291309742/637631 від 21.02.2021.

Статтею 1077ЦК України передбачено, що за договором факторингу одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов`язання клієнта перед фактором. Зобов`язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов`язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Позивач підтвердив своє право вимоги за кредитним договором №1442979 від 18.02.2021 відповідно до договору факторингу №14/06/21 від 14.06.2021 та кредитним договором №3291309742/637631 від 21.02.2021 відповідно до договору факторингу №09122021 від 09.12.2021.

Разом з тим, на підтвердження суми заборгованості відповідача ОСОБА_1 позивачем надано розрахунки заборгованості за кредитним договором №1442979 від 18.02.2021 та кредитним договором №3291309742/637631 від 21.02.2021.

Так, як слідує з розрахунку заборгованості за Кредитним договором №3291309742/637631 від 21.02.2021 за період з 09.12.2021 по 31.08.2022, зробленого ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» вбачається, що станом на 31.08.2022 заборгованість відповідача ОСОБА_1 становить 20 000 грн, з яких: 5000 грн сума заборгованості за основною сумою боргу; 15 000 грн сума заборгованості за відсотками.

З розрахунку заборгованості за Кредитним договором №1442979 від 18.02.2021 за період з 16.08.2021 по 31.08.2022, зробленого ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» вбачається, що станом на 31.08.2022 заборгованість відповідача ОСОБА_1 становить 20328 грн, з яких: 6000 грн сума заборгованості за основною сумою боргу; 14 328 грн сума заборгованості за відсотками.

17.12.2020 Верховний Суд у складі постійної колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду в рамках справи№ 278/2177/15-ц, провадження № 61-22158св19 (ЄДРСРУ № 93630925) підтвердив раніше висловлену правову позицію стосовно належних доказів, які підтверджують факт видачі кредитних коштів.

Згідно ч.1 ст.1050 ЦК України з урахуванням положень статей 526,527,530 ЦК України, кредитор має довести надання позичальникові грошових коштів у розмірі та на умовах, встановлених договором (що узгоджується з позицією викладеною в Постанові Верховного Суду від 30.01.2018 по справі№161/16891/15-ц).

Суд звертає увагу, що належними доказами, які підтверджують наявність заборгованості та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Згідно вказаної норми Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це не можливо безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі.

У той же час розрахунок заборгованості не є документом первинного бухгалтерського обліку, а є одностороннім арифметичним розрахунком стягуваних сум, який повністю залежить від волевиявлення і дій однієї сторони (банку).

Такий висновок щодо оцінки односторонніх документів банку кореспондує висновку Великої Палати Верховного Суду в постанові від 03.07.2019 у справі №342/180/17 та Верховного Суду України в постанові від 11.03.2015 р.№ 6-16цс15.

Підпункт 14 пункту 3 Розділу 1 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України №75 від 04 липня 2018 року (далі Положення), вказує, що первинний документ, який містить відомості про операцію.

Пункт 50 Розділу 3 Положення встановлює, що первинні документи складаються на бланках форм, затверджених відповідно до законодавства України. Документування операцій може здійснюватися з використанням бланків, виготовлених банком самостійно, які повинні містити обов`язкові реквізити чи реквізити форм, затверджених відповідно до законодавства України.

Первинні та зведені облікові документи в паперовій/електронній формі повинні мати такі обов`язкові реквізити: 1) назву документа (форми); 2) дату складання; 3) найменування банку, від імені якого складений документ; 4) зміст та обсяг операції (підстави для її здійснення) та одиницю її виміру; 5) посади осіб, відповідальних за здійснення операції та правильність її оформлення; 6) особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції.Банк має право самостійно визначати інші додаткові реквізити первинних документів у паперовій/електронній формі (п. 51 Розділу 3 Положення).

Також пункт 52 Положення вказує, що первинні документи, які не містять обов`язкових реквізитів, є недійсними і не можуть бути підставою для бухгалтерського обліку, а унесення виправлень до первинних документів не допускається (п. 53).

Разом з тим, відповідно до пункту 62 Положення, виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.

Таким чином, виписки по рахункам або касовий документ заява про видачу готівки можуть бути належними доказами щодо заборгованості по тілу кредиту за кредитним договором, в разі якщо останні відповідають вимогам первинних документів.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 07.04.2021 у справі №752/9423/15-ц, від 16.09.2020 у справі №200/5647/18.

Позивачем не надано суду належних, допустимих і достовірних доказів того, що відповідачу після укладення кредитних договорів було видано кредит саме в сумах заявлених позовних вимог. Визначення даних сум в кредитних договорах не свідчить про отримання саме в цьому розмірі кредиту відповідачем і виконання кредитодавцями своїх зобов`язань по договорах.

Розрахунки заборгованості, на які посилається позивач, не є первинними документами, які підтверджують отримання кредиту, користування ним, укладення договору на умовах, які вказані позивачем в позовній заяві, а отже не є належними доказами існування боргу.

Наявність роздрукованого розрахунку заборгованості за договором є не достатнім для задоволення позовних вимог, оскільки сам розрахунок, умови кредитування тощо, є внутрішніми документами банку та не містять відомостей, що дозволили б суду перевірити, чи видавалися кредитні кошти відповідачу, на який строк, правильність нарахування відсотків позивачем, а також, за відсутності належних та допустимих доказів, зробити висновок, що ця заборгованість виникла саме внаслідок порушення відповідачем умов відповідного кредитного договору, та неможливо встановити, які саме умови спірного договору порушені відповідачем.

Тягар доведення обґрунтованості вимог пред`явленого позову процесуальним законом, за загальним правилом, покладається на позивача. За таких умов доведення не може бути належним чином реалізоване шляхом виключно спростування обґрунтованості заперечень відповідача, оскільки це не позбавляє позивача його процесуальних обов`язків.

Такий подібний висновок викладено у постанові Верховного Суду від 13 травня 2020 року у справі №219/1704/17.

Згідно вимог ст.81ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ч. 2ст. 78 ЦПК України).

Відтак з огляду на вищевикладене суд приходить до переконання, що позивачем не доведено належними та достатніми доказами факт отримання відповідачем кредитних коштів та наявності у нього заборгованості, яка виникла внаслідок порушення ним умов кредитних договорів та правильність розрахунку її розміру, а тому вважає, що у задоволенні позову слід відмовити, у зв`язку із його необґрунтованістю.

Відповідно до ч. 1 ст.141ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Оскільки у позові відмовлено, сплачений судовий збір слід покласти на позивача.

Щодо стягнення з позивача на користь відповідача витрат на правничу допомогу суд зазначає наступне.

Відповідно до статті 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Частиною 1, 2 статті 137 ЦПК України встановлено, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Відповідно до вимог ст.1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», договір про надання правової допомоги це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час (стаття 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Розмір гонорару визначається лише за погодженням адвоката з клієнтом, а суд не вправі втручатися у ці правовідносини.

Положеннями ч. 8 статті 141 ЦПК України визначено, що розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та інше), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження).

У відзиві на позовну заяву та у судовому засіданні представник відповідача просила стягнути з позивача витрати на правничу (правову) допомогу, у розмірі 6000 грн.

На підтвердження понесених витрат представником відповідача надано суду: копію договору про надання правничої допомоги № 535/01-12-2022 від 01.12.2022 укладеного між адвокатом Цокало Т.М. та Барською С.П., копію Акту приймання-передачі наданої правничої допомоги №1 до Договору №535/01-12-2022, копію квитанції №535 від 16.12.2022 про сплату ОСОБА_1 10000,00 грн за надання правничої допомоги та детальний опис робіт.

У відповіді на відзив представник позивача заперечила, щодо стягнення витрат на правову допомогу та зазначила, що вважає заявлений розмір витрат на правничу допомогу значно завищеним та таким, що не відповідає критеріям реальності наданих адвокатських послуг та розумності їх вартості.

У рішенні ЄСПЛ у справі «Лавентс проти Латвії» зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

У постанові Верховного суду від 09.03.2021 (справа № 200/10535/19-а) Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду зазначив, що при визначенні суми компенсації витрат, понесених на професійну правничу допомогу, необхідно досліджувати на підставі належних та допустимих доказів обсяг фактично наданих адвокатом послуг і виконаних робіт, кількість витраченого часу, розмір гонорару, співмірність послуг категоріям складності справи, витраченому адвокатом часу, об`єму наданих послуг, ціні позову та (або) значенню справи.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, про що, зокрема, зазначено у рішеннях від 26.02.2015 у справі "Баришевський проти України", від 10.12.2009 у справі "Гімайдуліна і інших проти України", від 12.10.2006 у справі "Двойних проти України", від 30.03.2004 у справі "Меріт проти України", заявник має право на відшкодування судових та інших витрат лише у разі, якщо доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір обґрунтованим.

Отже, суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, всі понесені нею витрати на професійну правничу допомогу, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенства права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, враховуючи такі критерії, як складність справи, витрачений адвокатом час, значення спору для сторони тощо.

Згідно з висновками Великої Палати Верховного Суду, наведеними у додатковій постанові від 19.02.2020 у справі № 755/9215/15-ц, саме зацікавлена сторона має вчинити певні дії, спрямовані на відшкодування іншою стороною витрат на професійну правничу допомогу, а інша сторона має право на відповідні заперечення проти таких вимог, що виключає ініціативу суду з приводу відшкодування витрат на професійну правничу допомогу одній зі сторін без відповідних дій з боку такої сторони. Суд у позовному провадженні є арбітром, що надає оцінку тим доказам і доводам, що наводяться сторонами у справі. Тобто суд не може діяти на користь будь-якої зі сторін, що не відповідатиме основним принципам судочинства. Таким чином, суд може зменшити розмір витрат на правничу допомогу, що підлягають розподілу, за клопотанням іншої сторони. Саме інша сторона зобов`язана довести неспівмірність заявлених опонентом витрат.

З огляду на викладене, беручи до уваги заперечення представника позивача щодо розміру таких витрат, враховуючи надані докази на підтвердження витрат на професійну правничу допомогу адвоката, а також те, що справа, яка розглядається, відноситься до справ незначної складності, враховуючи фактично виконану адвокатом роботу (надані послуги), суд дійшов висновку, що сума, заявлена до відшкодування у розмірі 6000 грн. є необґрунтовано завищеною.

Виходячи з принципів обґрунтованості та пропорційності до предмета спору, значення справи для сторін, реальності наданої та оплаченої відповідачем правничої допомоги адвоката, суд приходить до переконання, що стягненню за позивача на користь відповідача витрат, пов`язаних з правничою допомогою адвоката підлягає сума в розмір 3000 грн.

На підставі наведеного та керуючись статтями 4, 12, 76, 77, 78, 80, 81, 141, 247, 258, 259, 264, 265, 354, 355 Цивільного процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, відмовити.

Судові витрати у виді судового збору у сумі 2481(дві тисячі чотириста вісімдесят одна) грн 00 коп. покласти на позивача.

Стягнути Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» на користь ОСОБА_1 3000 (тритисячі)грн 00коп. витрат понесених на професійну правничу допомогу.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційної скарги не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Тернопільського апеляційного суду.

Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повне судове рішення складене 13.02.2023.

Реквізити сторін:

Позивач: Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ», код ЄДРПОУ 35625014, адреса місце знаходження: вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032

Відповідач: ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса місця реєстрації: АДРЕСА_1 .

Головуючий суддяН. Р. Кунець

Джерело: ЄДРСР 108961366
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку