open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 10-220-25/11-04 від 08.10.96

м.Київ
vd961008 vn10-220-25/11-04

Чернігівському відділенню

Українського національного

фонду допомоги інвалідам

Чорнобиля

250035, м.Чернігів,

вул.Свердлова, 70
Державній податковій інспекції

по Чернігівській області

Про звільнення від оподаткування податком

на добавлену вартість імпортних товарів,

які ввозяться в Україну

За дорученням Кабінету Міністрів України від 07.06.96
N 1-15/1046 Головна державна податкова інспекція України ще раз
уважно розглянула лист Чернігівського відділення Українського
національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля від 29.05.96
N 1-1/37 щодо звільнення від оподаткування податком на добавлену
вартість імпортних товарів, які ввозяться в Україну, і повідомляє. Відповідно до статті 61 Закону України від 19 грудня 1991
року N 2001-12 "Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" з урахуванням
вимог Закону України від 1 липня 1992 року ( 2532-12 ) "Про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", передбачено звільнення громадських
об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, статутною діяльністю яких є надання допомоги
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх фондів від
усіх видів оподаткування, сплати мита і відрахувань до бюджету, а
їх підприємств - від податку з доходу (прибутку) лише у розмірі
суми, яка спрямовувалась в ці громадські об'єднання для
здійснення їх статутної діяльності (зазначена норма в частині
звільнення оподаткування прибутку була призупинена з січня 1993
року Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року
N 12-92 "Про податок на прибуток підприємств і організацій"). У той же час дана стаття (частина 2) передбачає звільнення
зазначених об'єднань, їх фондів, підприємств та організацій лише
від податку на імпорт, експорт (зазначені податки на території
України справлялися згідно із Законом СРСР "Про податки з
підприємств, об'єднань і організацій" та постанови Ради Міністрів
СРСР від 10.01.91 N 27 "Про встановлення на 1991 рік ставок
податку на експорт і імпорт по зовнішньоторгових операціях" лише з
1 січня 1991 року по 1 січня 1992 року) та сплати мита за товари,
що імпортуються та експортуються згідно із статутною діяльністю за
умови обов'язкової наявності у вказаних об'єднаннях та
організаціях не менше 75 процентів осіб, що мають статус таких
громадян. Тобто при експорті чи імпорті товарів пільг по податку на
добавлену вартість та акцизному збору для зазначеної категорії
платників даної норми законом не передбачено. Що стосується порядку надання інших податкових пільг
підприємствам і організаціям таких громадських об'єднань та
фондів, то згідно з частиною 3 даної статті Закону звільнення від
оподаткування податком з доходу (прибутку) таких організацій (а
лише таке звільнення передбачалося у частині 1 даної статті)
проводилося у 1992 році повністю (на 100%) та частково (на 75%)
залежно від наявності кількісного складу осіб, які мають статус
громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(відповідно не менше 75 відсотків чи 50 відсотків). Відповідно до вимог частини 4 статті 61 зазначеного Закону
всі кошти, які утворюються за рахунок пільг в оподаткуванні,
повинні бути використані вказаними об'єднаннями та їх фондами
виключно для організації і надання соціальної, матеріальної,
медичної допомоги постраждалим громадянам. Враховуючи наведене, а також керуючись діючими законодавчими
актами з питань оподаткування та положеннями законів України "Про
внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про
підприємництво" та "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 )
(ст.ст.21, 24 згідно з якими комерційну чи господарську діяльність
такі громадські об'єднання можуть здійснювати лише через свої
підприємства та організації, тоді як останні ніяким чином не
звільнялись від податку на добавлену вартість та акцизного збору)
при справлянні непрямих податків (податку на добавлену вартість
та акцизного збору) з товарів, які імпортуються такими
об'єднаннями та їх фондами, Головна державна податкова інспекція
України відповідно до ст.28 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1994 рік" ( 3898-12 ) при розробці та затвердженні
Інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену
вартість та акцизного збору за товари, ввезені із-за меж митних
кордонів України, і товари (роботи, послуги), що експортуються за
межі митних кордонів України" ( z0140-94 ), яку погоджено з
Державним митним комітетом України та зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 29.06.94 N 140/349, ніяких виключень
в оподаткуванні, крім товарів, які звільнені відповідно до
декретів Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену
вартість" ( 14-92 ) і "Про акцизний збір" ( 18-92 ), постанов
Верховної Ради України та указів Президента України, не було
передбачено. Відповідно до діючих нормативних актів платниками податку на
добавлену вартість є суб'єкти підприємницької діяльності, що
реалізують (імпортують) товари (роботи, послуги), а акцизного
збору - суб'єкти підприємницької діяльності як виробники
підакцизних товарів (продукції), так і імпортери підакцизних
товарів (продукції), і жодних пільг для окремих категорій
платників, зокрема зазначеного підприємства, не передбачено. Разом з тим, Указом Президента України від 30.06.95 N 499/95
"Про справляння податку на добавлену вартість з імпортних товарів"
встановлено, що з 07.06.95 імпортна сировина, матеріально-технічні
ресурси, комплектуючі вироби, устаткування, матеріали, техніка та
інші товари, що ввозяться господарюючими суб'єктами всіх форм
власності, в тому числі посередниками (прямими постачальниками),
для виробничих та власних потреб не підлягають обкладанню податком
на добавлену вартість під час переміщення через митний кордон
України. Слід зазначити, що Чернігівське відділення Українського
національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля наприкінці 1995
року і на початку 1996 року ввозило імпортні товари (наприклад,
принтера та деталі до них) не для власних потреб, а з метою
подальшої реалізації, а виручені кошти використовувались як на
благодійні цілі, так і для власних потреб. Тобто під час
проведення митних процедур по даних товарах повинен сплачуватися
податок на добавлену вартість. Виходячи з викладеного, а також враховуючи те, що відповідно
до Закону України від 19.11.93 N 3630-12 "Про внесення змін
до декретів Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену
вартість" та "Про акцизний збір", додаткові пільги по податку на
добавлену вартість надаються рішеннями Верховної Ради України
тільки по окремих конкретних товарах (роботах, послугах), а не
для окремих платників і не залежать від статусу або
підпорядкованості підприємств, що їх виробляють або імпортують.
Тому громадські об'єднання осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, їх фонди, підприємства та організації,
а також особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
повинні сплачувати податок на добавлену вартість та акцизний збір
у загальновстановленому порядку. Водночас повідомляємо, що з 22.08.96 відповідно до п.З Закону
України від 10 липня 1996 року N 303/96-ВР "Про внесення змін і
доповнень до деяких законодавчих актів України з питань пільгового
оподаткування підприємств і організацій всеукраїнських та
міжнародних об'єднань громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" від податку на добавлену вартість
звільнені товари (крім підакцизних), що імпортуються
всеукраїнськими та міжнародними об'єднаннями громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у статутній
діяльності яких передбачено надання соціальної і медичної допомоги
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
підприємствами, які є власністю об'єднань за умови, що особи, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становлять не
менше 75 відсотків загальної чисельності членів об'єднань і
працюючих на цих підприємствах. Перелік всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також
підприємств і організацій, що є власністю цих об'єднань, перелік
імпортованих ними товарів і граничні обсяги їх ввезення в Україну
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Перший заступник начальника О.І.Шитря

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: