open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2018  № 186

Про організацію діяльності прокурорів щодо представництва інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень

Відповідно до вимог статей 2, 23, 24 Закону України "Про прокуратуру" з метою забезпечення належної організації діяльності прокурорів щодо представництва інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора, заступнику Генерального прокурора - Головному військовому прокурору, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівникам регіональних, військових та місцевих прокуратур, відповідних структурних підрозділів забезпечувати здійснення процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів держави у судовому провадженні, в порядку, передбаченому законом.

2. Завданнями здійснення представництва в суді є захист інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

3. Представницьку діяльність здійснювати шляхом:

- пред'явлення позовів (заяв);

- вступу у справи, порушені за позовами (заявами) інших осіб;

- ініціювання перегляду судових рішень, у тому числі у справах, порушених за позовом (заявою) іншої особи;

- участі у розгляді справ;

- участі у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справах, в яких прокурором здійснювалося представництво інтересів держави.

4. Відомості щодо наявності підстав для застосування представницьких повноважень отримувати з:

- інформації, що надходить до прокуратури від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів владних повноважень;

- матеріалів кримінальних проваджень, справ про адміністративні правопорушення, у тому числі пов'язані з корупцією;

- публікацій у засобах масової інформації, мережі Інтернет;

- документів, розміщених в Єдиному державному реєстрі судових рішень;

- звернень фізичних і юридичних осіб, депутатів усіх рівнів, громадських об'єднань та організацій;

- інших джерел.

5. При вирішенні питання про пред'явлення позову (заяви) дотримуватися вимог статті 23 Закону України "Про прокуратуру" та норм процесуального законодавства щодо встановлення наявності підстав для представництва інтересів держави в суді, повідомлення відповідного суб'єкта владних повноважень про звернення до суду з позовом (заявою).

5.1. У разі виявлення випадків нездійснення або здійснення неналежним чином органом державної влади, органом місцевого самоврядування чи іншим суб'єктом владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, захисту інтересів держави, а також ознак адміністративного чи кримінального правопорушень одночасно із заходами представницького характеру за наявності підстав здійснювати передбачені законом дії щодо порушення відповідного провадження.

6. Забезпечувати повноту та обґрунтованість процесуальних документів, додержуватися вимог закону щодо форми і змісту, юрисдикції, визначеної компетенції та обмежень. Посилатися на норми матеріального і процесуального права, якими регулюються відповідні правовідносини, правильно обирати спосіб захисту, долучати до позовів (заяв), скарг належні, допустимі та достовірні докази, у тому числі щодо відправлення копії позовної заяви, скарги і доданих до них документів іншим учасникам справи, попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат.

6.1. Позови (заяви) надсилати до суду за підписом Генерального прокурора, його першого заступника та заступників, керівників регіональних і місцевих прокуратур, їхніх перших заступників та заступників.

6.2. Здійснювати представництво в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України та Національного банку України прокурором Генеральної прокуратури України або регіональної прокуратури виключно за письмовою вказівкою чи наказом Генерального прокурора або його першого заступника чи заступника відповідно до компетенції.

6.3. Керівникам місцевих прокуратур у разі виявлення обставин, які потребують вжиття заходів прокурорського реагування шляхом пред'явлення позову або вступу у справу, у тому числі шляхом ініціювання перегляду судових рішень, в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та Національного банку України, відповідні матеріали надсилати до регіональних прокуратур з документами, оформленими та засвідченими відповідно до чинного законодавства, що подаються до суду як докази. Керівникам регіональних прокуратур у разі виявлення обставин, які потребують вжиття представницьких заходів, чи надходження матеріалів з місцевих прокуратур направляти проект позову, заяви про вступ, апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами та матеріали до Генеральної прокуратури України для вирішення питання про їх пред'явлення.

6.4. До пред'явлення позову (заяви) за наявності підстав відповідно до вимог законодавства порушувати питання про вжиття заходів щодо забезпечення позову та забезпечення доказів, обґрунтувавши необхідність їх застосування.

6.5. При пред'явленні позову (заяви) ініціювати забезпечення позовних вимог у порядку, передбаченому законом. Зазначати конкретні види та способи цих заходів, а також необхідність їх застосування.

6.6. Звертаючись із позовом (заявою) до суду не за місцем розташування прокуратури, повідомляти про це з посиланням на номер електронного наглядового провадження за позовом прокурора, який братиме участь у розгляді справи. Письмово інформувати відповідний суд про необхідність повідомлення цього прокурора про рух справи. Прокурору, який забезпечував участь у суді, про рух справи та результати розгляду невідкладно повідомляти прокурора, який подав позов (заяву).

6.7. Заяви по суті справи (відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення, пояснення) та інші процесуальні документи подавати прокурору, який забезпечує участь у суді, у строки, визначені процесуальними кодексами або судом. Якщо їх подано з порушенням строку, обґрунтовувати поважність причин несвоєчасного подання цих заяв або клопотань.

6.8. Забезпечувати своєчасне реагування на факти безпідставної відмови судами у прийнятті позовів (заяв), їх повернення, тяганини при їх розгляді.

7. Позовну заяву у кримінальному провадженні подавати прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у ньому, з урахуванням вимог пункту 12 частини другої статті 36, частини третьої статті 128 КПК України. Порядок забезпечення участі у розгляді судами зазначеної позовної заяви та оскарження, ініціювання перегляду судових рішень у кримінальному провадженні, крім питань представництва інтересів держави при виконанні судових рішень, визначається відповідними наказами Генерального прокурора.

8. Керівництву прокуратур усіх рівнів, працівники яких брали участь у суді, у межах компетенції забезпечувати своєчасне реагування на незаконні судові рішення в цивільних, господарських, адміністративних справах та якісну підготовку апеляційних, касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами.

8.1. У разі відсутності підстав для подання апеляційної скарги на рішення, яким повністю або частково відмовлено в задоволенні позову прокурора, закрито провадження у справі не у зв'язку з добровільним відшкодуванням, а також у разі розгляду судом справи не на користь інтересів держави, з метою захисту яких прокурором здійснено вступ, складати мотивований висновок, затверджувати його керівником, першим заступником, заступником керівника прокуратури, працівники якої забезпечували участь у судовому засіданні, та не пізніше 7 днів після отримання копії судового рішення направляти цей висновок до прокуратури вищого рівня, у тому числі електронним зв'язком. За відсутності підстав для подання касаційної скарги складати мотивований висновок, який має затверджувати керівник, перший заступник, заступник керівника регіональної прокуратури та який не пізніше 10 днів після отримання копії судового рішення направляти до Генеральної прокуратури України.

8.2. Дотримуватися визначених процесуальним законодавством строків подання скарг, заяв до суду, за наявності підстав подавати клопотання про їх поновлення, указуючи поважні причини їх пропуску. Ураховувати присічні строки, встановлені законодавством, для подання скарг, заяв до суду.

8.3. З метою забезпечення реагування на незаконні судові рішення, що зачіпають інтереси держави та постановлені без участі прокурора, вступу у справу або подання позову (заяви) постійно здійснювати моніторинг розміщених в Єдиному державному реєстрі судових рішень, а також отриманої від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів владних повноважень інформації з цього питання.

8.4. Виявлення судових рішень, які потребують перегляду, здійснювати: постановлених місцевими загальними судами - прокурорам місцевих прокуратур за місцем розташування відповідних судів; місцевими господарськими та адміністративними судами, апеляційними судами - підрозділам представництва в суді та іншим підрозділам відповідно до їхньої компетенції регіональних прокуратур за місцезнаходженням зазначених судів.

8.5. Апеляційні скарги на судові рішення, прийняті по суті спору або якими закінчується судовий розгляд (судове провадження) за позовами прокурора, і такі ж рішення, постановлені за позовами інших осіб, вносити Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам, керівникам, першим заступникам, заступникам керівника регіональної прокуратури.

Керівникам місцевих прокуратур у разі виявлення зазначених судових рішень, які потребують реагування шляхом подання апеляційної скарги, інформувати (з наданням відповідних обґрунтувань) про них регіональні прокуратури для вирішення питання щодо апеляційного оскарження.

Апеляційні скарги на ухвали процесуального характеру подавати прокурору, який пред'явив позов (заяву), або заступнику, першому заступнику керівника, керівнику прокуратури, якою виявлено таке судове рішення. Скарга також може бути подана керівництвом прокуратури вищого рівня.

8.6. Касаційні скарги на судові рішення, у тому числі ухвали процесуального характеру, якщо вони підлягають оскарженню, подавати керівництву регіональних прокуратур, працівники яких брали участь у розгляді справ в апеляційній інстанції або виявили незаконні судові рішення, постановлені без участі прокурора.

8.7. Забезпечити якість і своєчасність касаційного оскарження судових рішень. Про прийняте рішення щодо необхідності касаційного оскарження судових рішень, а також про внесення касаційної скарги негайно повідомляти Генеральну прокуратуру України електронним зв'язком. Виключити випадки подання необґрунтованих та неякісних касаційних скарг.

9. Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у справах за позовами місцевих або регіональних прокуратур, а також у справах, у яких ці прокуратури здійснили вступ, вносити за підписом керівників відповідних регіональних прокуратур, у справах за позовами Генеральної прокуратури України - за підписом керівництва Генеральної прокуратури України або, за його дорученням, - керівників регіональних прокуратур.

9.1. Керівникам місцевих прокуратур за наявності підстав для внесення заяви про перегляд за нововиявленими або виключними обставинами судових рішень у справах за позовами місцевих прокуратур, а також у справах, у яких ці прокуратури здійснили вступ, не менш як за 15 днів до закінчення процесуального строку на внесення заяви надсилати до регіональної прокуратури вмотивоване клопотання із долученням копій судових рішень, доказів про наявність нововиявлених або виключних обставин, а також інших необхідних матеріалів. У разі пропуску строку з поважних причин надавати докази на підтвердження їх поважності.

10. Керівникам підрозділів представництва в суді та інших структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур відповідно до їхньої компетенції, керівникам місцевих прокуратур, їхнім першим заступникам та заступникам контролювати якість підготовки та забезпечення участі підлеглих працівників у судових засіданнях.

10.1. Участь у розгляді позовів у місцевих загальних судах забезпечувати місцевими прокуратурами за місцем розташування суду. Участь у судових засіданнях у справах за позовами, поданими не за місцем розташування прокуратури в іншому регіоні (області), здійснювати у виключних випадках за погодженням із Генеральною прокуратурою України прокурорам, які їх подали. Про такі наміри своєчасно, але не пізніше як за день до судового засідання, повідомляти прокуратуру за місцем розташування суду та Генеральну прокуратуру України.

10.2. Підрозділам представництва в суді та іншим підрозділам регіональних прокуратур відповідно до їхньої компетенції забезпечувати участь у розгляді справ у місцевих господарських та адміністративних, апеляційних судах за їх місцезнаходженням, місцевих загальних судах у справах за власними позовами (заявами).

10.3. Підрозділам представництва в суді та іншим підрозділам Генеральної прокуратури України відповідно до їхньої компетенції забезпечувати участь у розгляді справ у Верховному Суді, а також у розгляді судами першої та апеляційної інстанцій справ за власними позовами (заявами), а також справ, у які Генеральною прокуратурою України здійснено вступ. За дорученням Генеральної прокуратури України участь у розгляді зазначених справ забезпечувати регіональним прокуратурам.

10.4. Прокурору, який брав участь у справі і був присутнім у судовому засіданні у день оголошення рішення, забезпечувати невідкладне отримання його копії.

10.5. Прокурорам, які пред'явили позови (заяви), вступили у справи за позовами (заявами) іншої особи, оскаржили судові рішення, брали участь у справі, контролювати подальший рух справи. У разі направлення скарги, заяви до суду апеляційної (касаційної) інстанції, призначення справи до розгляду невідкладно повідомляти про це прокурора, який має забезпечувати участь, із зазначенням реєстраційного номера наглядового провадження в інформаційно-аналітичній системі "Облік та статистика органів прокуратури". У випадках перебування у провадженні судів інших справ, результати розгляду яких можуть вплинути на вирішення справи за участю прокурора, забезпечити контроль за їх рухом. За наявності підстав вживати або ініціювати вжиття відповідних заходів представницького характеру.

11. Керівникам самостійних структурних підрозділів усіх рівнів, зокрема тим, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування, в тому числі у формі процесуального керівництва, за наявності підстав для захисту інтересів держави поза межами кримінального провадження шляхом підготовки та звернення до суду з позовом, заявою, вступу у справу, оскарження рішення невідкладно за погодженням із першим заступником або заступником Генерального прокурора, в регіональних прокуратурах - з першим заступником або заступником керівника регіональної прокуратури передавати до підрозділів представництва або інших підрозділів згідно з їхньою компетенцією відповідні матеріали з мотивованим висновком щодо необхідності застосування представницьких повноважень разом з документами, оформленими та засвідченими відповідно до вимог чинного законодавства, що подаються до суду як докази.

11.1. Підрозділам представництва в суді та іншим підрозділам згідно з їхньою компетенцією у місячний строк, а за вказівкою керівництва прокуратури - невідкладно вивчати передані матеріали та за наявності підстав готувати позови, заяви, скарги і надсилати їх до суду, організовувати участь у їх розгляді, вступати в розгляд справ за позовами, заявами, скаргами інших осіб. У разі необхідності витребовувати додаткові матеріали з підрозділу, який ініціював подання позову, заяви чи скарги, вступ у справу, а в разі неповноти наданих матеріалів - повертати для доопрацювання з обґрунтуванням мотивів відмови у пред'явленні позову.

12. За наявності визначених законом підстав для представництва інтересів держави в судах застосовувати надані законом повноваження щодо вступу за своєю ініціативою в розгляд цивільних, господарських та адміністративних справ. Відомості про наявність на розгляді в судах справ, що зачіпають інтереси держави та потребують застосування представницьких повноважень прокурора, виявляти з використанням джерел, зазначених у цьому наказі.

12.1. Рішення про вступ у справу приймати керівництву прокуратур, як правило, за результатами вивчення справ. Про вступ у розгляд справи, порушеної за ініціативою інших осіб, письмово повідомляти суд з обґрунтуванням підстав для представництва. У разі вступу прокурора у справу шляхом внесення документа реагування обґрунтовувати в ньому наявність підстав для здійснення представницьких повноважень.

13. У разі скасування незаконних рішень вживати заходів щодо повороту виконання судового рішення або поновлення порушеного права в інший спосіб.

14. Забезпечувати своєчасне та принципове реагування на виявлені під час реалізації представницьких повноважень факти незаконних дій (бездіяльності) суддів, постановлення ними неправосудних рішень, безпідставного затягування розгляду справ, істотного порушення норм процесуального права, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення тощо.

14.1. У разі встановлення відомостей про вчинення суддею місцевого чи апеляційного суду дисциплінарного проступку керівникам регіональних прокуратур, першому заступнику та заступникам Генерального прокурора у межах визначених законом строків застосування дисциплінарного стягнення ініціювати питання про притягнення судді до відповідальності шляхом звернення у встановленому законом порядку до Вищої ради правосуддя.

14.2. Керівникам місцевих прокуратур у разі виявлення підстав для звернення до Вищої ради правосуддя не менш як за 3 місяці до закінчення строку застосування дисциплінарного стягнення до судді надсилати до регіональної прокуратури вмотивоване клопотання із долученням необхідних матеріалів.

14.3. У разі встановлення фактів, що свідчать про вчинення дисциплінарного проступку суддею Верховного Суду, керівникам регіональних прокуратур у строк, визначений у пункті 14.2 цього наказу, надсилати до Генеральної прокуратури України вмотивоване клопотання із долученням відповідних матеріалів.

15. Керівникам прокуратур усіх рівнів вживати відповідно до вимог законодавства заходів, спрямованих на реалізацію повноважень щодо участі у виконавчому провадженні при виконанні судових рішень, постановлених у справах, у яких прокурорами здійснювалося представництво в суді. Забезпечувати належне представництво інтересів держави при виконанні судових рішень.

15.1. Забезпечення представництва інтересів держави при виконанні судових рішень, у тому числі за цивільними позовами у кримінальних провадженнях, у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах покласти на відповідні підрозділи представництва.

Після набрання законної сили судовим рішенням про повне або часткове задоволення вимог прокурора за цивільним позовом у кримінальному провадженні процесуальному керівнику невідкладно повідомляти відповідний підрозділ представництва з наданням виконавчих документів.

15.2. Своєчасно звертати до виконання виконавчі документи. При направленні до державної виконавчої служби виконавчого документа із заявою про примусове виконання рішення за наявності даних надавати інформацію про належне боржнику майно та подавати клопотання про накладення на нього арешту.

15.3. У повному обсязі реалізовувати визначені законом права учасника виконавчого провадження, у тому числі на ознайомлення з матеріалами виконавчих проваджень, оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби у порядку відомчого контролю або до суду.

У разі виявлення в ході здійснення представництва інтересів держави при виконанні судових рішень порушень закону в діяльності органів доходів і зборів, органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, банків та інших установ і організацій, арбітражних керуючих, а також у діях фізичних осіб вживати заходів відповідно до повноважень, визначених Законом України "Про прокуратуру".

15.4. При виконанні рішення суду не за місцезнаходженням прокуратури, яка пред'явила позов (заяву), участь у виконавчому провадженні здійснювати відповідній прокуратурі за місцем виконання рішення. Прокурору, який забезпечував участь у суді, отримувати виконавчі документи та звертатися із заявою про примусове виконання рішення, про що невідкладно інформувати відповідну прокуратуру за місцем виконання судового рішення з направленням до неї копії судового рішення, виконавчого документа, іншої інформації. Про стан виконання та вжиті заходи невідкладно інформувати прокурора, який пред'явив позов (заяву).

15.5. Участь у виконавчих провадженнях з виконання судових рішень, постановлених у справах, де Генеральною прокуратурою України здійснювалося представництво в суді, забезпечувати підрозділам представництва в суді та іншим підрозділам Генеральної прокуратури України відповідно до їхньої компетенції. За дорученням Генеральної прокуратури України участь у зазначених провадженнях забезпечувати прокуратурам нижчого рівня.

Участь у виконавчих провадженнях, які перебувають на виконанні у структурному підрозділі Міністерства юстиції України, що здійснює примусове виконання рішень, забезпечувати підрозділам Генеральної прокуратури України, уповноваженим на здійснення представництва при виконанні судових рішень.

Участь у виконавчих провадженнях, які перебувають на виконанні в управліннях державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції, забезпечувати підрозділам регіональних прокуратур, уповноваженим на здійснення представництва при виконанні судових рішень.

15.6. Забезпечувати участь прокурора у розгляді судами справ за позовами, скаргами прокуратури або іншого учасника виконавчого провадження на рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб державної виконавчої служби, а також при вирішенні судами питань, пов'язаних із виконанням судових рішень, постановлених у справах, де прокурором здійснювалося представництво в суді.

15.7. У разі зупинення або закінчення виконавчого провадження у зв'язку з порушенням судом провадження у справі про банкрутство боржника або визнанням його банкрутом невідкладно передавати наявну інформацію до відповідного підрозділу представництва, який забезпечував участь у судовому розгляді.

15.8. У разі неможливості виконання рішення суду, постановленого за позовом, заявою прокурора та у справах, де ним здійснювалося представництво в суді, складати мотивований висновок, який узгоджувати з керівником або відповідальним за вказаний напрям роботи заступником керівника відповідного органу прокуратури, після чого невідкладно скеровувати до прокуратури вищого рівня.

Одночасно висновок та документи, на підставі яких прийнято рішення, долучати до наглядового провадження за позовом в інформаційно-аналітичній системі "Облік та статистика органів прокуратури".

У разі виникнення нових обставин, які свідчать про можливість виконання судового рішення, або усунення обставин, які раніше унеможливлювали виконання рішення, вживати заходів до реалізації передбачених законом повноважень учасника виконавчого провадження.

16. Представництво відповідно до закону прокуратурою громадян у судах у справах, провадження в яких було розпочато до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності, - до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню.

17. За кожним позовом (заявою), а також за кожною справою за участю прокурора, у яку здійснено вступ, у тому числі шляхом внесення апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд за нововиявленими або виключними обставинами, вести наглядове провадження, у якому мають міститися: копії позову (заяви), інших письмових заяв, усіх документів, що додаються до них, рішень суду, інших матеріалів, які були предметом дослідження чи обговорення в суді (у разі великого обсягу цих матеріалів - найбільш суттєвих документів), апеляційних, касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими, виключними обставинами прокурорів або інших учасників судового процесу, висновків про відсутність підстав для оскарження рішення суду, документів про стан реального виконання судового рішення, у тому числі скарг на рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб органів державної виконавчої служби, інформація про порушення кримінальних проваджень, копії скарг щодо дисциплінарного проступку судді.

17.1. Особливості формування електронних наглядових проваджень за позовами прокурора, у справах, у які здійснено вступ, а також за позовами у кримінальному провадженні в автоматизованій інформаційно-аналітичній системі визначаються окремим порядком, затвердженим наказом Генерального прокурора.

18. У разі направлення до суду заяви про відмову (відкликання) від процесуального документа її копію одночасно надсилати прокурору вищого рівня та прокурору, який забезпечує участь у розгляді справи.

18.1. При поданні позовів (заяв), апеляційних і касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, скарг на рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб органів державної виконавчої служби, скарг щодо дисциплінарного проступку судді, реєстрації відомостей про кримінальні правопорушення, вступі у справи не за позовами прокурорів, які викликають суспільний резонанс, одночасно повідомляти про це прокуратури вищого рівня із зазначенням номера електронного наглядового провадження.

19. Діяльність прокурорів з питань представництва інтересів держави в суді, їх захисту при виконанні судових рішень оцінювати виходячи зі своєчасності, повноти та відповідності вжитих прокурорами заходів щодо фактичного поновлення порушених законних інтересів держави, реального відшкодування завданих збитків.

20. Організацію представництва органів прокуратури та її посадових осіб у судах у цивільних, господарських, адміністративних справах у Генеральній прокуратурі України та регіональних прокуратурах покласти на підрозділи представництва в суді.

21. Особливості організації та порядок здійснення представницької діяльності військових прокуратур, а також захисту інтересів держави у сфері охорони дитинства визначати відповідними наказами Генерального прокурора.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора відповідно до розподілу обов'язків.

Наказ Генерального прокурора України від 28 травня 2015 року № 6гн "Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень" визнати таким, що втратив чинність.

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: