open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.04.2014  № 3303-06/10094-12


Військовій частині 2428
Державної прикордонної служби України
м. Київ-110, вул. Народна, 54-а, 03110

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти машин обчислювальних, частин та приладдя до них (закупівля, модернізація програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю та прикордонної служби "Гарт-1/П", "Гарт-1/РУ", "Гарт-1/ООДК", "Гарт-3/П"), передбаченої річним планом на 2014 рік військовою частиною 2428 Державної прикордонної служби України (далі - Замовник) за процедурою "закупівля в одного учасника" у приватного акціонерного товариства "Банкомзв'язок" (далі - ПрАТ "Банкомзв'язок").

I. Дата початку здійснення моніторингу: 31.03.2014.

II. Вид моніторингу: за обґрунтованим зверненням замовника (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 31.03.2014 № 3303-05/9510-12).

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Згідно з обґрунтуванням застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник планує здійснити закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них (закупівля, модернізація програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю та прикордонної служби "Гарт-1/П", "Гарт-1/РУ", "Гарт-1/ООДК", "Гарт-3/П") за кошти державного бюджету у ПрАТ "Банкомзв'язок" на підставі пункту 5 частини другої статті 39 Закону, а саме: потреба здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

Інститут програмних систем Національної академії наук України у своєму експертному висновку від 27.03.2014 № 239/1-31 (далі - експертний висновок Інституту програмних систем) зазначив, що завданням експертизи є оцінка та обґрунтування можливості застосування процедури закупівлі в одного учасника машин обчислювальних, частин та приладдя до них (закупівля, модернізація програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю та прикордонної служби "Гарт-1/П", "Гарт-1/РУ", "Гарт-1/ООДК", "Гарт-3/П").

Відповідно до експертного висновку Інституту програмних систем програмно-технічні комплекси автоматизації прикордонного контролю "Гарт-1/П" (далі - комплекси) Державною прикордонною службою закуповуються з 1997 року та прийняті на її озброєння (наказ від 08.08.97 № 308 "Про прийняття на озброєння Прикордонних військ України програмно-технічного комплексу автоматизації паспортного контролю "Гарт-1/П"). З метою подальшого розвитку й удосконалення корпоративної автоматизованої інформаційної системи прикордонного контролю з модернізації програмно-апаратного забезпечення та розширення функціональних можливостей "Гарт-1/П" були проведені роботи з модернізації програмно-апаратного забезпечення та розширення функціональних можливостей "Гарт-1/П".

Згідно з Положенням про інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного контролю "Гарт-1" Державної прикордонної служби України одним з її складових є програмно-технічні комплекси автоматизації прикордонного контролю "Гарт-1/П", "Гарт-1/РУ", "Гарт-1/ООДК" (далі - ПТК АПК).

ПТК АПК дозволять автоматизувати процеси прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон і за своїм спеціалізованим характером застосовуються тільки в Держприкордонслужбі України.

З метою подальшого розвитку й удосконалення корпоративної автоматизованої інформаційної системи прикордонної служби були проведені роботи зі створення ПТК АПС "Гарт-3/П", які були прийняті на озброєння у Держприкордонслужбі України в 2005 році.

ПТК АПС "Гарт-3/П" дозволять автоматизувати процеси планування і контролю за оперативно-службовою діяльністю в підрозділах охорони державного кордону Державної прикордонної служби України і за своїм спеціалізованим характером застосовуються тільки в Держприкордонслужбі України.

Комплекси дозволяють автоматизувати процеси прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон і за своїм спеціалізованим характером застосовуються тільки в Державній прикордонній службі України.

Функціонування корпоративної автоматизованої інформаційної системи прикордонного контролю на відповідному рівні, який обумовлено специфікою діяльності Держприкордонслужби України, та завдання і заходи, визначені Державною цільовою правоохоронною програмою "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 № 831, обумовлюють актуальність проведення модернізації центральної підсистеми та програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю "Гарт-1/П", встановлених у пунктах пропуску через державний кордон України.

Також є актуальним питання надання поточного технічного супроводження складових інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю "Гарт-1" Державної прикордонної служби України (у тому числі у віддаленому режимі комплексів, що розгорнуті безпосередньо в органах охорони кордону) та здійсненні своєчасного гарантійного та післягарантійного ремонту технічних засобів, що входять до складу комплексів (у тому числі проведення технічного обслуговування складових комплексів безпосередньо в органах охорони державного кордону), що дасть можливість недопущення таких негативних наслідків, як неминуче і непрогнозоване зниження ефективності і якості прикордонного контролю, утворення великих черг на державному кордоні.

ПрАТ "Банкомзв'язок" було, зокрема, розроблено автоматизовані робочі місця "Інспектор", за допомогою яких здійснюється зчитування інформації з паспортних документів та відбувається автоматична автентифікація більшості паспортних документів, виготовлених за міжнародними стандартами; серверне комутаційне шасі комплексів, яке модернізується протягом усього часу поставок комплексів із урахуванням сучасних технологічних рішень, досвіду експлуатації та сервісного обслуговування; техніко-технологічні рішення для покращення якості та підвищення надійності й оперативності прикордонного контролю, такі як стаціонарні та портативні пристрої оптичного введення даних, що входять до складу обладнання автоматизованих робочих місць "Інспектор"; підсистему автоматичної ідентифікації осіб "e-Gate" для прискорення перевірки осіб та паспортних документів при перетинанні державного кордону.

Не можна дати гарантію відповідності та еквівалентної взаємозаміни закупівлі технічних засобів та спеціального програмного забезпечення у інших виробників даної продукції, оскільки йдеться про закупівлю технічних засобів, програмного забезпечення спеціального призначення та пов'язаних із їх застосуванням послуг, призначені для автоматичної обробки інформації.

Обладнання, яке поставляється, повинно мати можливість повної інтеграції (оперативної взаємозаміни) з компонентами ПТК АПК "Гарт-1/П" та ПТК АПС "Гарт-3/П", зокрема у пунктах пропуску через державний кордон, що в повній мірі забезпечується ПрАТ "Банкомзв'язок", яке має досвід не тільки у комплектації обладнання з готових одиниць у комплекси, їх модернізації, технічному обслуговуванні та ремонті впроваджених комплексів, але й може здійснити розробку, проектування та впровадження даних технічних рішень.

Зміна учасника, у цьому випадку може призвести до закупівлі технічних засобів, які не будуть відповідати вимогам взаємозаміни та сумісності з наявними технічними засобами, що може призвести до негативних наслідків, зокрема значних додаткових витрат, необхідних на розроблення альтернативного програмного забезпечення, яке при цьому було б сумісне з тим, що використовується в ІТС прикордонного контролю "Гарт-1" на даний час; неминучого і непрогнозованого зниження ефективності і якості прикордонного контролю, утворення великих черг на державному кордоні, що є недопустимим для держави.

Таким чином, експертний висновок Інституту програмних систем підтверджує існування потреби здійснити додаткову закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них (закупівля, модернізація програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю та прикордонної служби "Гарт-1/П", "Гарт-1/РУ", "Гарт-1/ООДК", "Гарт-3/П") у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що наявні підстави, передбачені пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, для застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: