open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 173 від 04.09.92

м.Київ

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 340 ( z0495-97 ) від 22.07.97 )

( Дія Наказу призупинена на підставі Наказу Митного комітету
N 4 ( v0004342-96 ) від 05.01.96 в частині реєстрації
митних брокерів, власників ліцензійних складів та
магазинів безмитної торгівлі та видачі ліцензій на вказану
діяльність)
( Дію Наказу відновлено в частині, що стосується заборони

реєстрації та видачі ліцензій на відкриття митних

ліцензійних складів та на здійснення митної брокерської

діяльності згідно з Наказом Митного комітету

N 254 ( v0254342-96 ) від 11.06.96 )
Про затвердження "Положення про діяльність

митних брокерів на території України"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Митного комітету

N 241 ( v0241342-92 ) від 29.12.92 )
( Додатково див. Наказ Митного комітету

N 01/3020 ( v3020342-92 ) від 24.12.92 )

У зв'язку з необхідністю врегулювання питань діяльності
митних брокерів на території України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити "Положення про діяльність митних брокерів на
території України" (додається). 2. Управління організації митного контролю (Петров О.П.) до
01.01.93 р. провести реєстрацію суб'єктів митного брокерства на
території України згідно з цим Положенням. 3. Начальникам митниць інформувати декларантів, суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, розташованих в зоні діяльності
митниць, про порядок діяльності митних брокерів, провести до
01.03.93 р. реєстрацію осіб митних брокерів, списки яких
направити в Державний митний комітет України для затвердження. Пункт 3 в редакції Наказу Митного комітету N 241 ( v0241342-92 )
від 29.12.92 ) 4. Діяльність осіб декларантів, зареєстрованих колишніми
органами СРСР, які не пройшли реєстрацію як суб'єкти митного
брокерства до 01.03.93 р., вважати недійсною. ( Пункт 4 в
редакції Наказу Митного комітету N 241 ( v0241342-92 ) від
29.12.92 )
Голова Комітету
Дійсний державний радник
митної служби О.Коваль

Положення

про діяльність митних брокерів
( Додатково див. Лист Митного комітету

N 01/3020 ( v3020342-92 ) від 24.12.92 )
1. Загальні положення

1.1. Митним брокером може бути будь-яка українська чи
іноземна особа, зареєстрована як суб'єкт зовнішньоекономічної
діяльності на території України.

1.2. Для здійснення митної брокерської діяльності суб'єкту
зовнішньоекономічних зв'язків необхідно отримати ліцензію
Державного митного комітету України (додаток N 1), а також мати в
своєму штаті особу митного брокера (спеціаліста по митному
оформленню), якому видано кваліфікаційне свідоцтво Державного
митного комітету України (додаток N 2).

1.3. За видачу свідоцтва Державного митного комітету України
на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічних зв'язків брокерської
діяльності і визнання його як декларанта встановлено збір у
розмірі 50000 карбованців, який перераховується на відповідний
рахунок Державного митного комітету України.

1.4. Державний митний комітет України веде Державний реєстр
митних брокерів і забезпечує його періодичну публікацію в
офіційних виданнях.

1.5. Державний митний комітет України може видавати ліцензію
на право здійснення діяльності митних брокерів за межами території
України. В таких випадках право здійснення митної брокерської
діяльності, а також порядок розрахунків між брокером і Державним
митним комітетом України визначається окремим протоколом чи іншим
документом.
2. Права та обов'язки митного брокера

2.1. Митний брокер має право самостійно здійснювати будь-які
операції по митному оформленню, виконувати посередницькі функції
за рахунок і за дорученням особи, яку представляє.

2.2. При здійсненні митного оформлення митний брокер виконує
обов'язки і несе відповідальність у повному обсязі як особа, яка
самостійно переміщує товари чи інші предмети через митний кордон
України.

2.3. Митний брокер повинен бути вповноважений особою, яку
представляє, на здійснення митного оформлення відповідною угодою,
дорученням або іншим актом цієї особи.

2.4. Права, обов'язки і відповідальність митного брокера по
відношенню до митних органів України не можуть бути в будь-якій
формі скасовані або обмежені угодою брокера з особою, яку він
представляє, або іншим актом цієї особи.

2.5. Митний брокер зобов'язаний: 1) пред'являти митниці товари та інші предмети, що
переміщуються через митний кордон України; 2) подати митниці документи, що містять дані, необхідні для
здійснення митного контролю та митного оформлення; 3) сплатити мито та митні збори, якщо товари та інші предмети
підлягають митному обкладенню.
( Доповнення до Положення див. Лист Митного комітету
N 01/3020 ( v3020342-92 ) від 24.12.92 )
3. Ліцензія на право здійснення брокерської діяльності 3.1. Заява на отримання ліцензії Державного митного комітету
України на право здійснення брокерської діяльності розглядається
Державним митним комітетом України протягом двох місяців з дня її
отримання. 3.2. Для отримання ліцензії необхідно: 1) пред'явити гарантію банківського закладу про наявність
особистого мінімального капіталу в розмірі 1 млн. крб. для
забезпечення відповідальності перед митними органами України; 2) мати достатнє матеріально-технічне забезпечення для
виконання обов'язків митного брокера; 3) вести необхідний облік і звітність, які в повному обсязі
відображають операції з товарами, що підлягають митному контролю. 3.3. Ліцензія може бути анульована Державним митним комітетом
України, якщо вона була видана на основі недостовірних відомостей,
які мали суттєве значення для прийняття рішення про її видачу. 3.4. Ліцензія може бути скасована Державним митним комітетом
України у разі: 1) неодноразового невиконання обов'язків митного брокера; 2) вчинення правопорушень, передбачених цим Положенням; 3) вчинення дій, що порушують права інших підприємств або
суперечать інтересам держави; 4) призначення митного брокера неплатоспроможним; 5) скористання послугами особи, яка не має кваліфікаційного
свідоцтва, чи свідоцтва, дія якого тимчасово припинена; 6) порушення митного або іншого законодавства України. 3.5. Повторна заява про видачу ліцензії може бути розглянута
не раніше ніж після одного року з дня винесення рішення про її
скасування. 3.6. У разі скасування ліцензії встановлений збір за її
видачу поверненню не підлягає.
4. Особа митного брокера

4.1. Дії, пов'язані з декларуванням і митним оформленням
транспортних засобів, товарів та інших предметів, а також
предметів міжнародних, іноземних організацій та представництв
здійснюються особою митного брокера, яка отримала кваліфікаційне
свідоцтво Державного митного комітету України.

4.2. Повноваження особи митного брокера має бути визначено
таким чином, щоб особа могла здійснювати права та обов'язки
митного брокера в повному обсязі.

4.3. Митний орган може вимагати від особи митного брокера
подання документів, що підтверджують її повноваження, а якщо є
обгрунтовані сумніви в добросовісності здійснення особою дій щодо
декларування - запропонувати скласти свої повноваження.
5. Кваліфікаційне свідоцтво особи митного брокера

5.1. Допущення митним органом особи митного брокера до
декларування здійснюється шляхом видачі такій особі
кваліфікаційного свідоцтва Державного митного комітету України.

5.2. Допущення здійснюється за заявою митного брокера тією
митницею, в зоні діяльності якої він знаходиться.

Заява має бути розглянута протягом 15 днів з дня її
надходження. Якщо дані заявника виявляться неповними, митниця
може подати запит про них до підприємств, банків та фінансових
установ, інших державних органів. При цьому строк розгляду заяви
не повинен перевищувати одного місяця.

5.3. Для видачі кваліфікаційного свідоцтва в митниці
створюється екзаменаційна комісія, яка приймає іспити у кандидатів
на посаду особи митного брокера з метою визначення достатнього
рівня знань і кваліфікації для здійснення брокерської діяльності.

5.4. За проведення навчання осіб митних брокерів, надання
консультацій справляється плата за одну годину навчання чи
консультування одним працівником митниці в розмірі:

- у робочий час (з 09-00 до 18-00) - 250 карбованців; - у неробочий час (з 18-00 до 9-00) - 500 карбованців; - у суботу, неділю та святкові дні - 500 карбованців. За проведення іспитів і видачу кваліфікаційного свідоцтва
справляється разовий збір у розмірі 5000 карбованців. Зазначені збори перераховуються на відповідний рахунок
Державного митного комітету України. 5.5. Кваліфікаційне свідоцтво, в разі неприйняття його
заявником протягом шести місяців з дня його вручення, а також у
разі невиконання функцій особою митного брокера протягом одного
року з дня прийняття свідоцтва, втрачає силу. 5.6. Кваліфікаційне свідоцтво може бути скасоване митницею,
яка його видала, у разі: - неодноразового невиконання обов'язків особи митного брокера
(декларанта), передбачених ст.48 Митного Кодексу України
( 1970-12 ), а також цим Положенням; - виявлення згодом недостовірних даних, що мають суттєве
значення для прийняття рішення про допуск до здійснення обов'язків
особи митного брокера; - вчинення правопорушень або невиконання вимог, передбачених
цим Положенням і іншими нормативними актами митного законодавства
України; - вчинення дій, що порушують права інших підприємств або
суперечать інтересам держави. 5.7. Повторна заява про видачу кваліфікаційного свідоцтва
може бути розглянута не раніше ніж через шість місяців після
винесення рішення про його скасування. 5.8. У разі скасування кваліфікаційного свідоцтва
встановлений збір за його видачу поверненню не підлягає.
( Доповнення до Положення див. Лист Митного комітету
N 01/3020 ( v3020342-92 ) від 24.12.92 )
Додаток N 1

Державний митний комітет України

Ліцензія N _______________

на здійснення митної брокерської діяльності
Ця ліцензія видана __________________________________________ _________________________________________________________________
що знаходиться за адресою ________________________________________ _________________________________________________________________
зареєстрованому в МЗЕЗТ України суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності __________________ 19____ року під реєстраційним
номером __________________________________________________________
на підставі звернення ___________________________________________,
підтриманого __________________________________ митницею, згідно з
рішенням Державного митного комітету України від _________ 19____ року N ______________, занесений як суб'єкт
брокерської діяльності до Державного реєстру митних брокерів під
N ______________.
Заступник голови Державного
митного комітету України
м.Київ "___"_____ 19____ рік
Додаток N 2

Державний митний комітет України ________________________ митниця

Кваліфікаційне свідоцтво митного брокера
Це свідоцтво видано: ________________________________________ _________________________________________________________________
який(яка) є особою суб'єкта брокерської діяльності _______________ ________________________________________________________________,
що занесений до Державного реєстру митних брокерів під N _________
від "___"_____________ 19____ року.
Начальник ___________________ митниці
"___"____________ 19____ року

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: