open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.10.2017  № 172

Про затвердження Методики визначення розміру оплати робіт позаштатного персоналу з акредитації

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з акредитації
№ 223од від 14.12.2018}

Згідно з повноваженнями, наданими статтею 15 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", пунктом 9 Положення про Національне агентство з акредитації України (надалі - НААУ) та пунктом 2.5 Методики визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі від 05.09.2012 № 973, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1589/21901, та з метою вдосконалення визначення розміру оплати робіт аудиторам та експертам, що залучаються НААУ для проведення робіт з акредитації та моніторингу органів з оцінки відповідності (надалі - ООВ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення розміру оплати робіт позаштатного персоналу з акредитації (далі - Методика), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ НААУ від 21.05.2013 № 68.

3. Структурним підрозділам НААУ при здійсненні розрахунків вартості робіт з акредитації та моніторингу керуватися цією Методикою.

4. Відділу інформаційно-комунікаційних технологій забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті НААУ в термін до 05 жовтня 2017 р.

5. Цей наказ набирає чинності з 05 жовтня 2017 року.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова

В.М. Горицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
з акредитації України
03.10.2017 № 172

МЕТОДИКА
визначення розміру оплати робіт позаштатного персоналу з акредитації

1. Ця Методика застосовується для визначення розміру оплати робіт позаштатного персоналу - керівника групи аудиторів, члена групи аудиторів з акредитації, експерта з акредитації, що призначає НААУ у випадку залучення їх як фізичних осіб, або через організації, де вони працюють, для здійснення робіт з акредитації ООВ (надалі - позаштатний персонал).

2. При залученні позаштатного персоналу з ними укладаються договори цивільно-правового характеру. Згідно статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду (цивільно-правовим договором) одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Позаштатний персонал під час проведення робіт з акредитації та моніторингу, на відміну від працівників НААУ, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, не може вимагати гарантій, передбачених для суб'єктів трудових відносин, оскільки він не має статусу працівника, сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

3. Вартість робіт позаштатного персоналу розраховується на підставі трудомісткості робіт в людино-днях та вартості одного людино-дня роботи позаштатного персоналу за формулою:

В = (Вл/д х Тч) х (1 + Н)

де

В

-

вартість робіт за договором позаштатного персоналу;


Вл/д

-

вартість одного людино-дня позаштатного персоналу, відповідно до виконуваних робіт в складі конкретної групи (керівник групи аудиторів, член групи аудиторів з акредитації, експерт з акредитації);


Тч

-

частка трудомісткості позаштатного персоналу;


Н

-

нарахування на суму виплат єдиного соціального внеску (за договором з фізичною особою).

4. Вартість одного людино-дня роботи позаштатного персоналу встановлюється в залежності від їх кваліфікації, відповідальності та компетентності виконуваних ними робіт, що передбачені Кваліфікаційними вимогами, порядком та правилами атестації персоналу з акредитації (ЗД-09.00.01), а також від виконуваних ним робіт в складі конкретної групи аудиторів з акредитації та прирівнюється до вартості діючого середньоденного посадового окладу за рік:

- керівника групи аудиторів - до начальника управління НААУ;

- члена групи аудиторів з акредитації (головний аудитор з акредитації, аудитор з акредитації) - до начальника відділу НААУ;

- експерта з акредитації - до провідного фахівця НААУ.

5. На оплату праці позаштатного персоналу здійснюється нарахування згідно законодавства.

6. Розподіл трудомісткості вартості робіт з акредитації та моніторингу членів групи аудиторів визначається на підставі базових нормативів трудомісткості робіт з урахуванням поправних коефіцієнтів за формулами:

- частка трудомісткості члена групи аудиторів або експерта

Т1 = Т / (2,5 + №)

- частка трудомісткості керівника групи аудиторів

Т2 = 2,5 х Т1

де

Т

-

трудомісткість, яка розподіляється;


Т1

-

частка трудомісткості члена групи аудиторів або експерта;


Т2

-

частка трудомісткості керівника групи аудиторів;


-

кількість членів групи аудиторів з експертами без керівника групи аудиторів.

8. До загальної вартості договору зараховуються додаткові витрати, що виникають при здійсненні робіт з акредитації та моніторингу в місці іншому, ніж мешкає персонал з акредитації, а саме: витрати на проїзд, проживання в готелі, у розмірі 200 гривень передбачаються витрати на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи.

{Пункт 8 в редакції Наказу Національного агентства з акредитації № 223од від 14.12.2018}

9. Трудомісткість робіт визначається нормативами, які затверджуються наказами НААУ.

Заступник
начальника управління
планово-організаційного -
начальник відділу
економічно-договірного

О.Я. Груц

{Текст взято з сайту НААУ http://naau.org.ua}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: