open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.02.2016  № 153

Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2016 році за КПКВК 2201040

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки
№ 850 від 19.07.2016
№ 1017 від 23.08.2016}

На виконання статті 2 Закону України від 25 грудня 2015 року № 928-VIII "Про Державний бюджет України на 2016 рік", пункту 3 статті 67 Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII "Про вищу освіту", пункту 11 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228, наказу Міністерства освіти і науки України від 11.01.2016 № 4 "Про затвердження переліків проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок", листа Державної казначейської служби України від 29.01.2016 № 8-08/102-1663 "Про розпис Державного бюджету України на 2016 рік" та протокольного рішення Наукової ради МОН від 3 лютого 2016 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити обсяги видатків Державного бюджету України на 2016 рік за бюджетною програмою "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень" (КПКВК 2201040), передбачених на виконання фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, підтримки наукових заходів та інфраструктури вищих навчальних закладів та наукових установ (далі - ВНЗ та НУ), які належать до сфери управління Міністерства, згідно з додатками 1-3.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 850 від 19.07.2016}

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) довести обсяги видатків Державного бюджету України на 2016 рік згідно з пунктом 1 цього наказу до керівників ВНЗ та НУ відповідно до річного та помісячного розпису асигнувань видатків державного бюджету.

3. Керівникам ВНЗ та НУ:

3.1. Забезпечити протягом року цільове та ефективне використання бюджетних коштів за КПКВК 2201040 відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у межах визначених призначень.

3.2. До 24 лютого поточного року подати департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) кошториси, плани асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів, штатні розписи на 2016 рік, інформацію про виконання паспорту бюджетної програми за 2015 рік за КПКВК 2201040.

4. Управлінню бухгалтерського обліку і звітності (Шарманська С.О.) забезпечити перерахування коштів ВНЗ та НУ, визначених у додатку 1-3 до наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М.В.

Міністр

С.М. Квіт


Додаток 1
до наказу
Міністерства освіти і науки України
24.02.2016  № 153
(зі змінами
31.05.2016  № 594;
у редакції наказу МОН
23.08.2016  № 1017)

ОБСЯГИ
фінансування фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, наукових робіт і розробок молодих учених ВНЗ та НУ на 2016 рік

КПКВ - 2201040 - "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень"

п/п

Назва розпорядника бюджетних коштів

Загальна сума

7224

Вінницький національний технічний університет

2322154,00

7854

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

188967,00

17820

Луцький національний технічний університет

666415,00

1912

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

2389958,00

16724

Національна металургійна академія України

3559511,00

18160

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

6115344,00

79388

Криворізький національний університет

1730903,00

1325

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва і архітектури"

1773788,00

14426

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

4671362,00

9655

Дніпродзержинський державний технічний університет

368770,00

18229

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

8332309,00

1904

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

200780,00

1363

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

2337171,00

18214

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

1601542,00

644

Донецький національний університет

3118576,00

660

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

1342938,00

5734

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (м. Маріуполь)

1843817,00

14367

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

515728,00

5870

Донбаська державна машинобудівна академія

2256533,00

81983

ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"

188967,00

986

Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН

1859405,00

355

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

326759,00

263

Донецький державний університет управління

200780,00

8203

Маріупольський державний університет

375906,00

267

Житомирський державний університет імені Івана Франка

301587,00

321

Житомирський державний технологічний університет

811243,00

18407

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

4735036,00

54498

Мукачівський державний університет

188967,00

16520

Закарпатський художній інститут

53934,00

116

Запорізький національний технічний університет

1604817,00

7578

Запорізька державна інженерна академія

391650,00

2045

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

767829,00

10702

Бердянський державний педагогічний університет

257483,00

641

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

1509806,00

4276

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

2395748,00

4270

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

1338035,00

3726

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

658906,00

2464

Кіровоградський національний технічний університет

743017,00

2319

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

62854,00

7644

Донбаський державний технічний університет

958599,00

808

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ)

2317313,00

3491

ДВНЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

481029,00

1061

Львівський національний університет імені Івана Франка

8983261,00

1057

Національний університет "Львівська політехніка"

11030997,00

2549

Українська академія друкарства

387609,00

2786

Національний лісотехнічний університет України

737868,00

1889

Львівська національна академія мистецтв

464098,00

8508

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

473842,00

1393

Інститут фізичної оптики ім. О. Г. Влоха МОН України

2409951,00

1852

Львівський державний університет фізичної культури

343726,00

4863

Природний заповідник "Розточчя"

1857219,00

16275

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

4058454,00

17271

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

278829,00

16042

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

1446196,00

1297

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

13346005,00

1204

Одеський національний політехнічний університет

2290603,00

1287

Одеська державна академія будівництва і архітектури

581556,00

14953

Одеська національна академія харчових технологій

2588453,00

14940

Одеський державний екологічний університет

1943914,00

1375

Одеський національний економічний університет

1082306,00

1167

Одеська національна морська академія

209964,00

1275

Одеський національний морський університет

546324,00

3200

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса)

368751,00

3324

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини

4514952,00

3252

Національний університет "Одеська юридична академія"

1911124,00

10090

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова

389748,00

1341

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

1590402,00

12580

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

200780,00

5954

Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка

377855,00

9727

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

771664,00

8150

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

769323,00

13871

Національний університет водного господарства та природокористування

1053072,00

15208

Рівненський державний гуманітарний університет

474595,00

5402

Національний університет "Острозька академія"

606613,00

5677

Сумський державний університет

5325125,00

6485

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

247005,00

13724

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

151159,00

4451

Тернопільський національний економічний університет

1125470,00

8829

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

1805362,00

5650

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

1137016,00

9680

Інститут іоносфери

2412441,00

1533

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

31892849,00

4225

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

16950396,00

3658

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

1307291,00

5108

Харківський національний університет радіоелектроніки

5071456,00

5142

Харківський національний університет будівництва і архітектури

628581,00

1001

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

1315953,00

1151

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

1473586,00

10377

Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого

654827,00

12241

Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)

836090,00

3135

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

120577,00

4199

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

11138095,00

3639

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

1093126,00

9705

Науковий фізико-технологічний центр МОН і НАН України

952450,00

4613

Харківська державний університет харчування і торгівлі

1119942,00

5567

Харківська державна академія фізичної культури

445721,00

11596

Український державний університет залізничного транспорту

925155,00

1194

Херсонський національний технічний університет

1495917,00

120

Херсонський державний університет

908555,00

1555

Херсонська морська академія

457444,00

12059

Хмельницький національний університет

3764224,00

13720

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

126401,00

612

Черкаський державний технологічний університет

800505,00

4420

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

916014,00

1494

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

1076072,00

7831

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

6463425,00

5750

Інститут термоелектрики НАН та МОН України

2963346,00

8856

Буковинський ДФЕУ

94483,00

6996

Чернігівський національний технологічний університет

737508,00

6970

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

352194,00

7646

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України

200780,00

13853

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

21066534,00

11361

Національний транспортний університет

2195386,00

13535

Київський національний університет будівництва і архітектури

4987865,00

3551

Київський національний університет технологій та дизайну

3095229,00

13768

Національний університет харчових технологій

2677649,00

16380

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

2023842,00

13777

Національний авіаційний університет

10880306,00

13601

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

1847018,00

16438

Київський національний лінгвістичний університет

687626,00

16398

Київський національний торговельно-економічний університет

2810889,00

12288

Інститут магнетизму НАН України та МОН України

3929561,00

16358

Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

410744,00

88743

Науково-дослідний інститут українознавства

5042040,00

13546

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

1979726,00

16274

Державний економіко-технологічний університет транспорту

1053756,00

13510

Національний університет фізичного виховання та спорту України

3119743,00

86638

Державний університет телекомунікацій

200780,00

16289

Національний університет біоресурсів і природокористування України

13280167,00

15910

ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція"

401561,00

55146

ВП НУБіП України "Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції"

1007789,00

9356

Білоцерківський національний аграрний університет

200780,00

2055

Вінницький національний аграрний університет

200780,00

213

Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

571561,00

272

Житомирський національний агроекологічний університет

200780,00

52

Львівський національний аграрний університет

200780,00

2642

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

287780,00

18287

Миколаївський національний аграрний університет

200780,00

5656

Сумський національний аграрний університет

200780,00

2221

Таврійський державний агротехнологічний університет

200780,00

3904

Уманський національний університет садівництва

200780,00

17361

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

200780,00

13880

Науково-дослідницький інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"

2870457,00

63712

Державна наукова установа "Державний центр інноваційних біотехнологій"

4178240,00

8714

Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи

1013941,00

12955

Український інститут науково-технічної і економічної інформації

7343543,00

5463

Державне підприємство "Український науковий центр розвитку інформаційних технологій"

501951,00

4344

Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

15585578,00

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 850 від 19.07.2016; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1017 від 23.08.2016}

Директор департаменту
науково-технічного розвиткуД.В. Чеберкус


Додаток 2
до наказу
Міністерства освіти і науки України
24.02.2016  № 153
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
19.07.2016  № 850)

ОБСЯГИ
фінансової підтримки наукових об'єктів, що становлять національне надбання

КПКВ - 2201040 - "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень"

грн.

п/п

Назва розпорядника бюджетних коштів

Загальна

79388

Криворізький національний університет

8500,00

4276

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

22700,00

4270

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

438000,00

1061

Львівський національний університет імені Івана Франка

365900,00

16275

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

87900,00

1297

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

95300,00

9680

Інститут іоносфери НАН України та МОН України

293000,00

1533

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

367600,00

4225

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

346500,00

5108

Харківський національний університет радіоелектроніки

75100,00

4199

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

240600,00

7831

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

114000,00

13853

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

71800,00

13777

Національний авіаційний університет

273000,00

13880

Науково-дослідницький інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"

379400,00

12955

Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації"

220700,00

3904

Уманський національний університет садівництва

60000,00

52

Львівський національний аграрний університет

20000,00

14785

Подільський державний аграрно-технічний університет

20000,00

Всього

3500000,00

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 850 від 19.07.2016}

Директор департаменту
науково-технічного розвиткуД.В. Чеберкус


Додаток 3
до наказу
Міністерства освіти і науки України
24.02.2016  № 153

ОБСЯГИ
фінансової підтримки передплати доступу до електронних наукових баз данних, виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок за державним замовленням на 2016 рік

КПКВ - 2201040 - "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень"

грн.

№ п/п

Назва розпорядника бюджетних коштів

Загальна

85388

Міністерство освіти і науки України

52432700,00

ВСЬОГО

52432700,00

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 850 від 19.07.2016}

Директор департаменту
науково-технічного розвиткуД.В. Чеберкус

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: