open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.02.2015  № 134

Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 651 від 19.06.2015}

З метою приведення у відповідність до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942, Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (додатки 1 - 8).

2. Ввести Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в дію у 2015/2016 навчальному році.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України від 02.11.2004 № 842 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступенів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік" та від 22.08.2005 № 489 "Про внесення змін до наказів МОН від 03.11.2004 р. № 849 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)", від 02.11.2004 року № 842 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступенів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік".

4. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю.А.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

П. Полянський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти
і науки України
12.02.2015  № 134

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
загальноосвітніх навчальних закладів (III ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Пояснювальна записка

Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, розроблені з метою приведення наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2004 р. № 842 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступенів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік" у відповідність до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню" та Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942.

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, III ступеня складені відповідно до академічного рівня змісту освіти. Цей варіант навчальних планів є універсальним: навчальний час рівномірно розподілений між навчальними предметами.

Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей та мов навчання передбачено окремі види Типових навчальних планів для дітей сліпих та зі зниженим зором (додатки 1, 2), для глухих дітей (додатки 3, 4), для дітей зі зниженим слухом (додатки 5, 6), для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату (7, 8).

Типові навчальні плани старшої школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, незалежно від їх підпорядкування, видів і форм власності, та варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Диференціація навчання може здійснюватися шляхом за рахунок розширення вивчення окремих предметів; доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами; запровадження індивідуальної форми навчання, за рахунок варіативної складової.

Типові навчальні плани для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів обов'язково включають години корекційно-розвиткових занять, зміст яких спрямований на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів. Вибір курсів з корекційно-розвиткової роботи у старшій школі визначається навчальним закладом відповідно до контингенту в межах передбачених годин ("Соціально-побутове орієнтування", "Орієнтування в просторі", "Українська жестова мова", "Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови", "Розвиток слуху та формування вимови", "Лікувальна фізкультура", "Ритміка", "Корекція розвитку"). Корекційно-розвиткові заняття проводять спеціалісти навчального закладу: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель фізкультури (інструктор з фізкультури), вчитель ритміки.

У старшій школі для дітей сліпих, із зниженим зором, глухих, із зниженим слухом, із порушеннями опорно-рухового апарату уведено курс "Захист Вітчизни", основна мета якого підготовка молоді до забезпечення власної безпеки у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

У спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах години з фізичної культури враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942, "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів").

Спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на основі Типових навчальних планів складають щорічні робочі навчальні плани, конкретизуючи варіативну складову з урахуванням особливостей розвитку та індивідуальних освітніх потреб учнів. Під час складання робочих навчальних планів для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється перерозподіляти до 15 відсотків навчального часу, визначеного інваріантною частиною Типового навчального плану. Робочі навчальні плани затверджуються відповідним органом управління освітою.

Предмети та курси за вибором визначаються спеціальним загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Повноцінність повної загальної середньої освіти дітей з особливими освітніми потребами забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов'язково фінансуються з відповідного бюджету.

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, встановлюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2001 р. № 128. За рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Директор
департаменту загальної
середньої та дошкільної
освітиЮ.Г. Кононенко


Додаток 1
до наказу Міністерства освіти
і науки України
12.02.2015  № 134

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та дітей із зниженим зором з навчанням українською мовою (III ступінь)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова

3

3

Зарубіжна література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

1

-

економіка

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2,5

2,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

30

31

*Корекційно-розвиткові заняття

2

2

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

2

1

Гранично допустиме навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

32

32

__________
* Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко


Додаток 2
до наказу Міністерства освіти
і науки України
12.02.2015  № 134

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та дітей зі зниженим зором з навчанням російською мовою (III ступінь)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Російська мова

1

1

Іноземна мова

2,5

2,5

Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

1

-

економіка

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2,5

2,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

30,5

31,5

*Корекційно-розвиткові заняття

2

2

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

1,5

0,5

Гранично допустиме навантаження на учня

32

32

__________
* Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко


Додаток 3
до наказу Міністерства освіти
і науки України
12.02.2015  № 134

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей з навчанням українською мовою (III ступінь)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

3

3

Українська література

2

2

Зарубіжна література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

1

-

економіка

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2,5

2,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

28

29

*Корекційно-розвиткові заняття

2

2

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

4

3

Гранично допустиме навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

32

32

__________
* Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко


Додаток 4
до наказу Міністерства освіти
і науки України
12.02.2015  № 134

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей з навчанням російською мовою (III ступінь)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

3

3

Українська література

2

2

Російська мова

2

2

Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

1

-

економіка

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2,5

2,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

29

30

*Корекційно-розвиткові заняття

2

2

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

2

1

Гранично допустиме навантаження на учня

32

32

__________
* Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

{Додаток  4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко


Додаток 5
до наказу Міністерства освіти
і науки України
12.02.2015  № 134

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із зниженим слухом з навчанням українською мовою (III ступінь)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

3

3

Українська література

2

2

Іноземна мова

2

2

Зарубіжна література

1

1

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

1

-

економіка

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2,5

2,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

29

30

*Корекційно-розвиткові заняття

4

4

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

3

2

Гранично допустиме навантаження на учня

32

32

__________
* Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко


Додаток 6
до наказу Міністерства освіти
і науки України
12.02.2015  № 134

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із зниженим слухом з навчанням російською мовою (III ступінь)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

3

3

Українська література

2

2

Російська мова

1

1

Іноземна мова

2

2

Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)

1

1

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

1

-

економіка

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2,5

2,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

30

31

*Корекційно-розвиткові заняття

4

4

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

2

1

Гранично допустиме навантаження на учня

32

32

__________
* Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко


Додаток 7
до наказу Міністерства освіти
і науки України
12.02.2015  № 134

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату з навчанням українською мовою (III ступінь)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова

3

3

Зарубіжна література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

1

-

економіка

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

1,5

1,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

29

30

*Корекційно-розвиткові заняття

4

4

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

3

2

Гранично допустиме навантаження на учня

32

32

__________
* Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко


Додаток 8
до наказу Міністерства освіти
і науки України
12.02.2015  № 134

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату з навчанням російською мовою (III ступінь)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Російська мова

1

1

Іноземна мова

3

3

Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

1

-

економіка

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

1,5

1,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

30

31

*Корекційно-розвиткові заняття

4

4

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

3

1

Гранично допустиме навантаження на учня

32

32

__________
* Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: