open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.02.2006 N 133

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо проведення конкурсу з визначення інвесторів

для реалізації проектів розвитку підприємств

морської транспортної галузі, що входять

до сфери управління Мінтрансзв'язку
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

транспорту та зв'язку

N 491 ( v0491650-06 ) від 20.05.2006 }

Відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність"
( 1560-12 ) та з метою надання методичної допомоги підприємствам
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо проведення конкурсу
з визначення інвесторів для реалізації проектів розвитку
підприємств морської транспортної галузі, що входять до сфери
управління Мінтрансзв'язку (далі - Методичні рекомендації), що
додаються.
2. Керівникам підприємств, установ та організацій морського і
річкового транспорту, що входять до сфери управління Міністерства
транспорту та зв'язку України, під час проведення конкурсу з
визначення інвесторів для реалізації проектів розвитку підприємств
морської галузі взяти до керівництва Методичні рекомендації.
3. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Кушніренко А.В.) довести цей наказ до відома зацікавлених
підприємств, установ та організацій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Рябікіна П.Б.
Міністр В.Бондар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінтрансзв'язку

14.02.2006 N 133

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з проведення конкурсу щодо визначення інвесторів

для реалізації проектів розвитку підприємств

транспортної морської галузі, що входять

до сфери управління Мінтрансзв'язку

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Методичні рекомендації розроблені з метою надання
допомоги підприємствам морської галузі, що входять до сфери
Мінтрансзв'язку, у визначенні інвестора для реалізації проектів їх
розвитку під час проведення відповідних конкурсів та мають
рекомендаційний характер.
1.2. В цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються в
такому значенні: інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, що заявили
згідно з статтею 5 Закону України "Про інвестиційну діяльність"
( 1560-12 ) про своє рішення вкласти кошти в капітальне
будівництво, реконструкцію, інший розвиток будь-якого об'єкта на
землях морського транспорту, склад яких визначений статтею 69
Земельного кодексу України ( 2768-14 ); замовник конкурсу - підприємство транспортної морської
галузі, що входить до сфери управління Мінтрансзв'язку, та ініціює
здійснення інвестиційного проекту або орган управління майном; заявка на участь в конкурсі - поданий претендентом пакет
документів відповідно до вимог конкурсної документації, що
містить, поряд з іншим, інформацію про претендента; претендент - іноземні або вітчизняні юридичні особи (групи
юридичних осіб) незалежно від форми власності, чи фізичні особи,
які виявили бажання взяти участь у конкурсі і подали заявку про
це; конкурсант - претенденти, які приймають участь у
інвестиційному конкурсі за результатами проведеного відбору
заявок; конкурсна документація - перелік документів, що необхідно
надавати претендентам разом із заявкою на участь в інвестиційному
конкурсі на розгляд конкурсній комісії; оголошення про конкурс - опубліковане у ЗМІ та у мережі
Інтернет інформаційне повідомлення замовника конкурсу із
запрошенням претендентів взяти в ньому участь.
1.3. Методичні рекомендації розроблені відповідно до: - Водного кодексу України ( 213/95-ВР ); - Земельного кодексу України ( 2768-14 ); - Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ); - постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 483
( 483-2002-п ) "Про порядок затвердження інвестиційних програм і
проектів будівництва та проведення їх комплексної державної
експертизи".
2. ПІДГОТОВКА ТА ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ
2.1. Організація конкурсу проводиться замовником. Для
виконання робіт, пов'язаних з організацією та проведенням
конкурсу, замовник створює робочу групу, відповідальну за цю
роботу. До складу робочої групи включаються представники замовника
конкурсу та органу управління майном (за згодою керівництва).
2.2. Робоча група здійснює: а) розроблення переліку конкурсної документації; б) підготовку і проведення роботи щодо погодження конкурсної
документації конкурсною комісією; в) публікацію оголошення про проведення конкурсу та
інформаційного повідомлення про його результати.
2.3. Робоча група забезпечує оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу протягом 5 робочих днів після затвердження
конкурсної документації. { Пункт 2.3 в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 491 ( v0491650-06 ) від
20.05.2006 }
2.4. Робоча група готує і публікує оголошення про конкурс, що
повинно містити таку інформацію: а) найменування замовника; б) найменування та технічні характеристики об'єкта,
проектування, будівництво, реконструкція тощо якого
здійснюватиметься за рахунок коштів інвесторів; в) умови конкурсу (орієнтовний розмір інвестицій тощо); г) перелік конкурсної документації; д) термін та адресу прийняття заявок на участь у конкурсі; є) місце, дату і час проведення конкурсу. { Підпункт є)
пункту 2.4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 491 ( v0491650-06 ) від 20.05.2006 }
2.5. Оголошення про проведення конкурсу рекомендується
публікувати у галузевих друкованих виданнях та/або розміщувати на
електронному веб-сайті замовника та Мінтрансзв'язку не пізніше ніж
за 30 днів до початку проведення конкурсу.
2.6. Координація роботи робочої групи здійснюється конкурсною
комісією, склад якої затверджується наказом Міністерства
транспорту та зв'язку України протягом 7 днів з моменту створення
робочої групи.
3. КОНКУРСНА КОМІСІЯ ТА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
3.1. Для організації та проведення конкурсу Укрморрічфлотом
створюється конкурсна комісія, до складу якої включаються
представники замовника, Мінтрансзв'язку, Укрморрічфлоту та, за
згодою, інших зацікавлених органів виконавчої влади, обласної
державної адміністрації та органу місцевого самоврядування за
місцем розташування об'єкта. Представники органу управління майном
складають 2/3 членів конкурсної комісії, 1/3 складають
представники замовника, інших органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування. Головою конкурсної комісії може бути керівник Мінтрансзв'язку
або Укрморрічфлоту або посадова особа, яка його заміщує.
3.2. Конкурсна комісія контролює хід роботи, пов'язаної з
проведенням конкурсу, затверджує конкурсну документацію та
результати конкурсу.
3.3. Конкурсна документація складається відповідно до Закону
України "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ). Конкурсна документація повинна містити перелік документів, що
необхідно надавати претендентам разом із заявкою на участь в
інвестиційному конкурсі на розгляд конкурсній комісії. Рекомендується запитувати у юридичних осіб наступні
документи: - завірені в установленому порядку копії установчих
документів; - балансові звіти за останні 3 (три) роки діяльності (у разі,
коли юридична особа існує менш 3-х років - за час його існування); - довідку податкової інспекції, підтверджуючу відсутність у
претендента простроченої заборгованості з податкових платежів до
бюджетів всіх рівнів станом на квартал, що передує даті подачі
заявки; - письмове рішення відповідного органу управління
претендента, дозволяючий участь в конкурсі інвесторів, якщо це
необхідно відповідно до засновницьких документів претендента і
законодавства країни, в якому зареєстрований документ, з
підтвердженням відповідного джерела фінансування інвестиційного
проекту; - документи, підтверджуючі наявність і об'єм вантажопотоків,
що забезпечують проектне завантаження об'єкта, будівництво якого
здійснюється за рахунок коштів інвестора, та документи, що
підтверджують досвід претендента у реалізації інвестиційних
проектів в морській галузі. До таких офіційно завірених документів
можуть бути віднесені контракти, угоди, заяви про наміри
потенційних вантажовласників; - пропозиції щодо виконання умов конкурсу, обсяги інвестицій,
бізнес-план тощо.
3.4. Конкурсна документація розглядається конкурсною комісією
протягом 7 днів з моменту її отримання. У разі затвердження
конкурсної документації, конкурсна комісія на своєму засіданні
визначає місце, дату та час проведення конкурсу. { Пункт 3.4 в
редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 491
( v0491650-06 ) від 20.05.2006 }
3.5. У разі потреби, умови конкурсу роз'яснюються
претендентам шляхом проведення відповідних конференцій та
семінарів, які організовує замовник конкурсу.
3.6. Під час вивчення заявки на участь у конкурсі конкурсна
комісія може запитати у претендентів додаткову інформацію, яка
підтверджує спроможність учасників конкурсу виконати умови
конкурсу. Термін надання додаткових відомостей не повинен
перевищувати 5 днів.
3.7. Конкурсна комісія самостійно визначає регламент своєї
роботи та правомочна вирішувати питання, віднесені до її
компетенції, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її
членів. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів комісії. При рівності голосів
вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
3.8. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який
підписують усі члени конкурсної комісії, що взяли участь у
голосуванні.
4. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ
4.1. Заявка на участь у конкурсі складається відповідно до
Закону України "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).
4.2. Для участі у конкурсі претенденти (їх довірені особи)
особисто або поштовим відправленням надсилають на адресу та у
термін, що зазначені в оголошенні, заявку на участь в
інвестиційному конкурсі та визначену конкурсну документацію.
4.3. Претенденту необхідно подати заявку до визначених в
оголошенні дати і часу. Заявки, що надійшли пізніше визначеного
терміну подання, повертаються претендентам у нерозпечатаних
конвертах. Датою подання заявки є дата її реєстрації за адресою,
визначеною в оголошенні про конкурс.
4.4. Претендент має право відкликати подану ним заявку не
пізніше ніж за 3 дня до дати засідання конкурсної комісії,
визначеної в оголошенні про конкурс. Відкликані заявки
повертаються претендентам.
4.5. Замовник конкурсу вживає заходів щодо забезпечення
збереження представлених претендентами заявок, а також несе
відповідальність за конфіденційність відомостей про юридичних та
фізичних осіб, що подали заявки, до моменту їх оголошення на
засіданні комісії.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
5.1. Розпечатування конвертів із заявками та перевірка
наявності в них необхідного пакета документів здійснюється
секретарем конкурсної комісії за участю голови та заступника
голови конкурсної комісії після закінчення терміну їх подання.
5.2. В десятиденний термін після розпечатування конвертів
конкурсною комісією проводиться вивчення матеріалів, що додаються
до заявки, на відповідність їх вимогам, визначеним конкурсною
документацією, та умовам конкурсу. У разі необхідності, конкурсній
комісії рекомендовано під час вивчення матеріалів викликати
учасників конкурсу для давання пояснень, запитувати додаткові
відомості або документи. За результатами перевірки зазначених матеріалів складається
протокол та список конкурсантів.
5.3. Рекомендується не допускати до участі у конкурсі
претендентів, які: а) за наявною інформацією: - визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про
банкрутство; - не мають фінансових можливостей для виконання умов
конкурсу; - ліквідуються; б) не мають права бути інвесторами відповідно до
законодавства України; в) надали не всі документи, визначені конкурсною
документацією або документи оформлені не належним чином, що не
відповідають умовам конкурсу або вимогам діючого законодавства.
5.4. Список конкурсантів опубліковується у ЗМІ та на
електронному веб-сайті замовника або Мінтрансзв'язку.
5.5. Розкриття та розгляд конкурсних пропозицій відбувається
на засіданні конкурсної комісії в день закінчення строку їх
подання у час та у місці, зазначених у конкурсній документації.
{ Пункт 5.5 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 491 ( v0491650-06 ) від 20.05.2006 }
5.6. Під час розгляду документів конкурсантів та визначення
переможця конкурсу конкурсній комісії рекомендується враховувати
наступні критерії: запропонований конкурсантом рівень
рентабельності майбутнього об'єкта з урахуванням його потужності,
надійність фінансового положення конкурсанта, гарантування
компенсаційних заходів, пов'язаних з охороною навколишнього
природного середовища, запропоноване конкурсантом вирішення
необхідних соціальних питань, розмір фінансової вигоди від
отриманого прибутку держави тощо.
5.7. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсною
комісією у двадцятиденний термін з дати проведення конкурсу та
оформлюється протоколом у встановленому порядку. { Пункт 5.7 в
редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 491
( v0491650-06 ) від 20.05.2006 }
5.8. Протокол конкурсу є документом, що засвідчує право
переможця на укладання договору (угоди) з відповідним
підприємством морської галузі. Повідомлення про визнання учасника
конкурсу переможцем і один примірник протоколу конкурсу
рекомендується видавати переможцю або його повноважному
представнику під розписку або надсилати поштою (рекомендованим
листом) протягом 3-х днів з дати складання протоколу.
5.9. Конкурс, на участь в якому не було подано заявок, або
подано менше ніж двома претендентами, або жоден з претендентів не
був визнаний конкурсантом, рекомендується визнати таким, що не
відбувся.
5.10. Замовник конкурсу публікує повідомлення про підсумки
конкурсу в тих самих друкованих виданнях та на електронних
веб-сайтах, на яких було опубліковано інформаційне оголошення про
його проведення, в строк не пізніше 3 днів з моменту прийняття
рішення конкурсною комісією.
5.11. В повідомленні про підсумки конкурсу зазначається повне
офіційне найменування, юридична адреса і місцезнаходження
інвестора - переможця конкурсу.
Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту А.Кушніренко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: