open
Про систему
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
18.11.2010 N 1008

Про розподіл антиретровірусних препаратів

для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

та профілактики ВІЛ-інфікування, закуплених

за рахунок коштів

Державного бюджету на 2010 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

N 438 ( v0438282-11 ) від 27.07.2011

N 584 ( v0584282-11 ) від 12.09.2011

N 818 ( v0818282-11 ) від 23.11.2011

N 935 ( v0935282-11 ) від 19.12.2011

N 283 ( v0283282-12 ) від 20.04.2012

N 406 ( v0406282-12 ) від 31.05.2012

N 595 ( v0595282-12 ) від 31.07.2012 }

З метою реалізації Загальнодержавної програми забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затвердженої
Законом України від 19.02.2009 N 1026-VI ( 1026-17 ), відповідно
до рішення Комітету з конкурсних торгів МОЗ України (протокол від
29.09.2010 N 9 та від 07.10.2010 N 10) та з метою раціонального і
цільового використання антиретровірусних препаратів для лікування
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування,
закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на
2010 рік ( 2154-17 ), передбачених на фінансування бюджетної
програми КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі
з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування
онкологічних хворих", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розподіл антиретровірусних препаратів для
лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики
ВІЛ-інфікування для закладів охорони здоров'я на 2010 рік (далі -
Антиретровірусні препарати), що додається.
2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Комітетом з
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним
хворобам забезпечити організацію контролю за цільовим
використанням в регіонах Антиретровірусних препаратів.
3. Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської
звітності забезпечити по бюджетній програмі "Забезпечення медичних
заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування
СНІДу, лікування онкологічних хворих" КПКВК 2301370 ( 2154-17 ) на
виконання заходів Загальнодержавної програми забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки ( 1026-17 )
перерахування коштів на рахунки Постачальників відповідно до умов
договору.
4. Генеральному директору ДП "Укрвакцина" Кузнецову О.В.
забезпечити:
4.1. Отримання та організацію поставки Антиретровірусних
препаратів для закладів і установ охорони здоров'я по регіонах
згідно з розподілом, затвердженим цим наказом;
4.2. Подання до Департаменту економіки, фінансів і
бухгалтерської звітності інформації про фактичне використання
Антиретровірусних препаратів.
Термін: щокварталу

до 10 числа місяця

наступного за звітним

кварталом.
5. Визначити Український центр профілактики і боротьби зі
СНІДом відповідальним за моніторинг використання Антиретровірусних
препаратів в регіонах.
6. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, генеральному директору НДСЛ "ОХМАТДИТ" забезпечити:
6.1. Персональну відповідальність за розподіл
Антиретровірусних препаратів в заклади охорони здоров'я, контроль
за їх збереженням та цільовим використанням, проведення
інвентаризації залишків Антиретровірусних препаратів;
6.2. Подання до Державного підприємства "Укрвакцина" актів
списання Антиретровірусних препаратів відповідно до наказу МОЗ від
26.03.2003 N 136 ( v0136282-03 ) "Про порядок відображення в
обліку операцій з централізованого постачання матеріальних
цінностей";
Термін: щомісячно

до 10 числа місяця,

наступного за звітним.
6.3. Подання до Українського центру профілактики і боротьби
зі СНІДом: 6.3.1. Інформації про отримання, використання та залишки
Антиретровірусних препаратів в регіоні згідно з додатком 10 до
Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в 2-4 кварталі 2010 р. - 1 кварталі
2011 р., затвердженого наказом МОЗ від 04.06.2010 N 461
( v0461282-10 ).
Термін: щомісячно

до 10 числа місяця,

наступного за звітним.
6.3.2. Актів інвентаризації із зазначенням кількості кожної
серії Антиретровірусних препаратів і терміну їх придатності згідно
з додатком 11 до Комплексного плану розширення доступу населення
до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та
підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в 2-4 кварталі
2010 р. - 1 кварталі 2011 р., затвердженого наказом МОЗ від
04.06.2010 N 461 ( v0461282-10 ).
Термін: щоквартально

до 10 числа місяця,

наступного за звітним.
6.3.4. Інформації про кількість Антиретровірусних препаратів,
яка не буде повністю використана до закінчення граничного терміну
придатності, не пізніше ніж за 3 місяці до його закінчення.
Термін: щоквартально.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Бідного В.Г.
Міністр З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

18.11.2010 N 1008

РОЗПОДІЛ

антиретровірусних препаратів для лікування

хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики

ВІЛ-інфікування для закладів охорони

здоров'я на 2010 рік

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Регіон | Алувіа, | Невімун | Ламівір | Зидовір | Віролам | | |(Лопінавір/Ритонавір|(Невірапін, сусп для п/о |(Ламівудин, р-н для| (Зидовудин, р-н | (Ламівудин, 150 мг,| | |табл 100 мг / 25 мг,| застосування, | п/о заст., | для п/о заст., | N 60) вартість | | | N 60), | 50 мг / 5 мл, 100 мл), | фл. 100 мл, | 50 мг / 5 мл, | одиниці - 0,66 грн.| | | вартість одиниці - | вартість одиниці - | 50 мг / 5 мл) | 100 мл N 1) | | | | 5,96 грн. | 27,5 грн. | вартість одиниці -| вартість одиниці -| | | | | | 33 грн. | 32 грн. | | | |--------------------+-------------------------+-------------------+--------------------+--------------------| | |Кількість|Сума, грн.|Кількість| Сума, грн. |Кількість| Сума, |Кількість|Сума, грн.|Кількість|Сума, грн.| | | табл. | | фл. | | фл. | грн. | фл. | | табл. | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 1 |АР Крим | 29220 |174151,20 | 308 | 8470,00 | 1205,0 |39765,00 | 4030 |128960,00 | 183240 |120938,40 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 2 |Вінницька обл. | 4920 | 29323,20 | 3000 | 5610,00 | 400 |13200,00 | 637 | 20384,00 | 17040 | 11246,40 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 3 |Волинська обл. | 0 | 0,00 | 50 | 1375,00 | 300 | 9900,00 | 1176 | 37632,00 | 39060 | 25779,60 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 4 |Дніпропетровська| 148500 |885060,00 | 1894 | 52085 |12009,00 |396297,00| 15067 |482144,00 | 348000 |229680,00 | |обл. | | | | | | | | | | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 5 |Донецька обл. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1552,0 |51216,00 | 2198 | 70336,00 | 413940 |273200,40 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 6 |Житомирська обл.| 0 | 0,00 | 9 | 247,50 | 137,0 | 4521,00 | 1428 | 45696,00 | 28740 | 18968,40 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 7 |Закарпатська | 0 | 0,00 | 1 | 27,50 | 95,0 | 3135,00 | 327 | 10464,00 | 600 | 396,00 | |обл. | | | | | | | | | | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 8 |Запорізька обл. | 36000 |214560,00 | 81 | 2227,50 | 581 |19173,00 | 1020 | 32640,00 | 37140 | 24512,40 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 9 |Івано- | 12420 | 74023,20 | 0 | 0,00 | 95,0 | 3135,00 | 246 | 7872,00 | 24060 | 15879,60 | |Франківська обл.| | | | | | | | | | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 10|Київська обл. | 32400 |193104,00 | 31 | 852,50 | 848 |27984,00 | 1854 | 59328,00 | 60660 | 40035,60 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 11|Кіровоградська | 0 | 0,00 | 53 | 1457,50 | 79,0 | 2607,00 | 917 | 29344,00 | 8400 | 5544,00 | |обл. | | | | | | | | | | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 12|Луганська обл. | 14760 | 87969,60 | 92 | 2530,00 | 742,0 |24486,00 | 1163 | 37216,00 | 102360 | 67557,60 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 13|Львівська обл. | 5820 | 34687,20 | 1 | 27,50 | 117,0 | 3861,00 | 1956 | 62592,00 | 29940 | 19760,40 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 14|Миколаївська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1526,0 |50358,00 | 2909 | 93088,00 | 129900 | 85734,00 | |обл. | | | | | | | | | | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 15|Одеська обл. | 84660 |504573,60 | 7140 | 13351,80 | 0,0 | 0,00 | 1005 | 32160,00 | 372900 |246114,00 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 16|Полтавська обл. | 15060 | 89757,60 | 53 | 1457,50 | 390,0 |12870,00 | 706 | 22592,00 | 69900 | 46134,00 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 17|Рівненська обл. | 840 | 5006,40 | 5 | 137,50 | 362,0 |11946,00 | 221 | 7072,00 | 8160 | 5385,60 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 18|Сумська обл. | 21000 |125160,00 | 9 | 247,50 | 118 | 3894,00 | 183 | 5856,00 | 15420 | 10177,20 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 19|Тернопільська | 0 | 0,00 | 5 | 137,50 | 35,0 | 1155,00 | 20 | 640,00 | 2100 | 1386,00 | |обл. | | | | | | | | | | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 20|Харківська обл. | 25200 |150192,00 | 18 | 495,00 | 218 | 7194,00 | 340 | 10880,00 | 49440 | 32630,40 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 21|Херсонська обл. | 16680 | 99412,80 | 57 | 1567,50 | 406,0 |13398,00 | 1327 | 42464,00 | 43320 | 28591,20 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 22|Хмельницька обл.| 0 | 0,00 | 9 | 247,50 | 93,0 | 3069,00 | 483 | 15456,00 | 8280 | 5464,80 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 23|Черкаська обл. | 46200 |275352,00 | 1 | 27,50 | 642,0 |21186,00 | 1799 | 57568,00 | 40860 | 26967,60 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 24|Чернівецька обл.| 17280 |102988,80 | 177 | 4867,5 | 827 |27291,00 | 887 | 28384,00 | 3780 | 2494,80 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 25|Чернігівська | 3000 | 17880,00 | 4 | 110,00 | 272 | 8976,00 | 1025 | 32800,00 | 22620 | 14929,20 | |обл. | | | | | | | | | | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 26|м. Київ | 3600 | 21456,00 | 315 | 8662,50 | 1313,0 |43329,00 | 1956 | 62592,00 | 377700 |249282,00 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 27|м. Севастополь | 6720 | 40051,20 | 107 | 2942,50 | 353,0 |11649,00 | 1054 | 33728,00 | 87660 | 57855,60 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 28|УДСЛ Охматдит | 41400 |246744,00 | 235 | 6462,50 | 1043,0 |34419,00 | 1099 | 35168,00 | 15960 | 10533,60 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| |Всього | 565680 |3371452,80| 3515 | 96662,50 | 25758 |850014,00| 47033 |1505056,00| 2541180 |1677178,80| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

18.11.2010 N 1008

РОЗПОДІЛ

антиретровірусних препаратів для лікування

хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики

ВІЛ-інфікування для закладів

охорони здоров'я на 2010 рік

(продовження)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Регіон | Віростав (Ставудин, | Віро-Z (Зидовудин, | Зіаген | Невівір (Невірапін, |Загальна сума, грн.| | | капс. 30 мг, | табл. 300 мг, | (Абакавір, р-н | табл. 200 мг, | | | | N 60) вартість | N 60), вартість | для п/о заст. | N 60), вартість | | | | одиниці - 0,47 грн. | одиниці - 1,87 грн. | 20 мг/мл, | одиниці - 0,96 грн. | | | | | | фл 240 мл, N 1), | | | | | | | вартість одиниці - | | | | | | | 543,20 грн. | | | | |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------| | | |Кількість|Сума, грн. |Кількість|Сума, грн. |Кількість|Сума, грн. |Кількість|Сума, грн. | | | | капс. | | табл. | | фл. | | табл. | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 1 |АР Крим | 79200 | 37224,00 | 5820 | 10883,40 | 100 | 52320,00 | 63240 | 60710,40 | 633422,40 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 2 |Вінницька обл. | 0 | 0,00 | 3000 | 5610,00 | 0 | 0,00 | 24420 | 23443,20 | 103206,80 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 3 |Волинська обл. | 420 | 197,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9900 | 9504,00 | 84388,00 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 4 |Дніпропетровська | 37380 | 17568,60 | 54840 | 102551 | 312 | 163238,40 | 89820 | 86227,20 | 2414851,00 | |обл. | | | | | | | | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 5 |Донецька обл. | 66780 | 31386,60 | 0 | 0 | 208 | 108825,60 | 18000 | 17280,00 | 564801,40 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 6 |Житомирська обл. | 2220 | 1043,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3120 | 2995,20 | 73471,50 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 7 |Закарпатська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | 57,60 | 14080,10 | |обл. | | | | | | | | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 8 |Запорізька обл. | 5160 | 2425,20 | 900 | 1683,00 | 113 | 59121,60 | 19500 | 18720,00 | 362505,90 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 9 |Івано- | 7980 | 3750,60 | 0 | 0,00 | 21 | 10987,20 | 14220 | 13651,20 | 129298,80 | |Франківська обл. | | | | | | | | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 10|Київська обл. | 23940 | 11251,80 | 9120 |17054,40 | 66 | 34531,20 | 4800 | 4608,00 | 388749,50 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 11|Кіровоградська | 5640 | 2650,80 | 12960 |24235,20 | 0 | 0,00 | 7560 | 7257,60 | 73096,10 | |обл. | | | | | | | | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 12|Луганська обл. | 37980 | 17850,60 | 0 | 0,00 | 37 | 19358,40 | 53820 | 51667,20 | 308635,40 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 13|Львівська обл. | 2040 | 958,80 | 1440 | 2692,80 | 33 | 17265,60 | 5700 | 5472,00 | 147317,30 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 14|Миколаївська | 81600 | 38352,00 | 30840 |57670,80 | 0 | 0,00 | 162480 | 155980,80 | 481183,60 | |обл. | | | | | | | | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 15|Одеська обл. | 133920 | 62942,40 | 7140 | 13351,80 | 0 | 0,00 | 230760 | 221529,60 | 1080671,40 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 16|Полтавська обл. | 39180 | 18414,60 | 3360 | 6283,20 | 0 | 0,00 | 16860 | 16185,60 | 213694,50 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 17|Рівненська обл. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3300 | 3168,00 | 32715,50 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 18|Сумська обл. | 0 | 0,00 | 600 | 1122,00 | 17 | 8894,40 | 60 | 57,60 | 155408,70 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 19|Тернопільська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200 | 1152,00 | 4470,50 | |обл. | | | | | | | | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 20|Харківська обл. | 24660 | 11590,20 | 0 | 0,00 | 19 | 9940,80 | 18840 | 18086,40 | 241008,80 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 21|Херсонська обл. | 32760 | 15397,20 | 3780 | 7068,60 | 15 | 7848,00 | 25080 | 24076,80 | 239824,10 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 22|Хмельницька обл. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3600 | 3456,00 | 27693,30 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 23|Черкаська обл. | 10740 | 5047,80 | 360 | 673,20 | 0 | 0,00 | 5220 | 5299,20 | 392121,30 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 24|Чернівецька обл. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23 | 12033,60 | 2100 | 2016,00 | 180075,70 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 25|Чернігівська | 18420 | 8657,40 | 2220 | 4151,40 | 46 | 24067,20 | 120 | 115,20 | 111686,40 | |обл. | | | | | | | | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 26|м. Київ | 130980 | 61560,60 | 0 | 0,00 | 64 | 33484,80 | 68640 | 65894,40 | 546261,30 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 27|м. Севастополь | 80580 | 37872,60 | 1920 | 3590,40 | 63 | 32961,60 | 48780 | 46828,80 | 267479,70 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 28|УДСЛ Охматдит | 4080 | 1917,60 | 0 | 0,00 | 382 | 199862,40 | 2580 | 2476,80 | 537583,90 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| |Всього | 825660 | 388060,20 | 138300 |258621,00 | 1519 | 794740,80 | 904080 | 867916,80 | 9809702,90 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Розподіл із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я N 438 ( v0438282-11 ) від 27.07.2011, N 584
( v0584282-11 ) від 12.09.2011, N 818 ( v0818282-11 ) від
23.11.2011, N 935 ( v0935282-11 ) від 19.12.2011, N 283
( v0283282-12 ) від 20.04.2012, N 406 ( v0406282-12 ) від
31.05.2012, N 595 ( v0595282-12 ) від 31.07.2012 }
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько
Директор Українського
центру профілактики
і боротьби зі СНІДом
Міністерства охорони
здоров'я України Н.М.Нізова

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: