open
Про систему
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
18.11.2010 N 1008

Про розподіл антиретровірусних препаратів

для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

та профілактики ВІЛ-інфікування, закуплених

за рахунок коштів

Державного бюджету на 2010 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 438 ( v0438282-11 ) від 27.07.2011 }

З метою реалізації Загальнодержавної програми забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затвердженої
Законом України від 19.02.2009 N 1026-VI ( 1026-17 ), відповідно
до рішення Комітету з конкурсних торгів МОЗ України (протокол від
29.09.2010 N 9 та від 07.10.2010 N 10) та з метою раціонального і
цільового використання антиретровірусних препаратів для лікування
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування,
закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на
2010 рік ( 2154-17 ), передбачених на фінансування бюджетної
програми КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі
з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування
онкологічних хворих", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розподіл антиретровірусних препаратів для
лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики
ВІЛ-інфікування для закладів охорони здоров'я на 2010 рік (далі -
Антиретровірусні препарати), що додається.
2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Комітетом з
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним
хворобам забезпечити організацію контролю за цільовим
використанням в регіонах Антиретровірусних препаратів.
3. Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської
звітності забезпечити по бюджетній програмі "Забезпечення медичних
заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування
СНІДу, лікування онкологічних хворих" КПКВК 2301370 ( 2154-17 ) на
виконання заходів Загальнодержавної програми забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки ( 1026-17 )
перерахування коштів на рахунки Постачальників відповідно до умов
договору.
4. Генеральному директору ДП "Укрвакцина" Кузнецову О.В.
забезпечити:
4.1. Отримання та організацію поставки Антиретровірусних
препаратів для закладів і установ охорони здоров'я по регіонах
згідно з розподілом, затвердженим цим наказом;
4.2. Подання до Департаменту економіки, фінансів і
бухгалтерської звітності інформації про фактичне використання
Антиретровірусних препаратів.
Термін: щокварталу

до 10 числа місяця

наступного за звітним

кварталом.
5. Визначити Український центр профілактики і боротьби зі
СНІДом відповідальним за моніторинг використання Антиретровірусних
препаратів в регіонах.
6. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, генеральному директору НДСЛ "ОХМАТДИТ" забезпечити:
6.1. Персональну відповідальність за розподіл
Антиретровірусних препаратів в заклади охорони здоров'я, контроль
за їх збереженням та цільовим використанням, проведення
інвентаризації залишків Антиретровірусних препаратів;
6.2. Подання до Державного підприємства "Укрвакцина" актів
списання Антиретровірусних препаратів відповідно до наказу МОЗ від
26.03.2003 N 136 ( v0136282-03 ) "Про порядок відображення в
обліку операцій з централізованого постачання матеріальних
цінностей";
Термін: щомісячно

до 10 числа місяця,

наступного за звітним.
6.3. Подання до Українського центру профілактики і боротьби
зі СНІДом: 6.3.1. Інформації про отримання, використання та залишки
Антиретровірусних препаратів в регіоні згідно з додатком 10 до
Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в 2-4 кварталі 2010 р. - 1 кварталі
2011 р., затвердженого наказом МОЗ від 04.06.2010 N 461
( v0461282-10 ).
Термін: щомісячно

до 10 числа місяця,

наступного за звітним.
6.3.2. Актів інвентаризації із зазначенням кількості кожної
серії Антиретровірусних препаратів і терміну їх придатності згідно
з додатком 11 до Комплексного плану розширення доступу населення
до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та
підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в 2-4 кварталі
2010 р. - 1 кварталі 2011 р., затвердженого наказом МОЗ від
04.06.2010 N 461 ( v0461282-10 ).
Термін: щоквартально

до 10 числа місяця,

наступного за звітним.
6.3.4. Інформації про кількість Антиретровірусних препаратів,
яка не буде повністю використана до закінчення граничного терміну
придатності, не пізніше ніж за 3 місяці до його закінчення.
Термін: щоквартально.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Бідного В.Г.
Міністр З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

18.11.2010 N 1008

РОЗПОДІЛ

антиретровірусних препаратів для лікування

хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики

ВІЛ-інфікування для закладів охорони

здоров'я на 2010 рік

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Регіон | Алувіа, | Невімун | Ламівір | Зидовір | Віролам | | |(Лопінавір/Ритонавір|(Невірапін, сусп для п/о |(Ламівудин, р-н для| (Зидовудин, р-н | (Ламівудин, 150 мг,| | |табл 100 мг / 25 мг,| застосування, | п/о заст., | для п/о заст., | N 60) вартість | | | N 60), | 50 мг / 5 мл, 100 мл), | фл. 100 мл, | 50 мг / 5 мл, | одиниці - 0,66 грн.| | | вартість одиниці - | вартість одиниці - | 50 мг / 5 мл) | 100 мл N 1) | | | | 5,96 грн. | 27,5 грн. | вартість одиниці -| вартість одиниці -| | | | | | 33 грн. | 32 грн. | | | |--------------------+-------------------------+-------------------+--------------------+--------------------| | |Кількість|Сума, грн.|Кількість| Сума, грн. |Кількість| Сума, |Кількість|Сума, грн.|Кількість|Сума, грн.| | | табл. | | фл. | | фл. | грн. | фл. | | табл. | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 1 |АР Крим | 35220 |209911,20 | 308 | 8470,00 | 1205,0 |39765,00 | 4030 |128960,00 | 183240 |120938,40 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 2 |Вінницька обл. | 4320 | 25747,20 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 137 | 4384,00 | 5040 | 3326,40 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 3 |Волинська обл. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65460 | 43203,60 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 4 |Дніпропетровська| 158100 |942276,00 | 1995 | 54862,50 | 12660,0 |417780,00| 15628 |500096,00 | 348000 |229680,00 | |обл. | | | | | | | | | | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 5 |Донецька обл. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1552,0 |51216,00 | 1758 | 56256,00 | 533940 |352400,40 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 6 |Житомирська обл.| 0 | 0,00 | 9 | 247,50 | 137,0 | 4521,00 | 1428 | 45696,00 | 25740 | 16988,40 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 7 |Закарпатська | 0 | 0,00 | 1 | 27,50 | 165,0 | 5445,00 | 717 | 22944,00 | 600 | 396,00 | |обл. | | | | | | | | | | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 8 |Запорізька обл. | 36000 |214560,00 | 81 | 2227,50 | 611,0 |20163,00 | 960 | 30720,00 | 37140 | 24512,40 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 9 |Івано- | 12420 | 74023,20 | 0 | 0,00 | 95,0 | 3135,00 | 246 | 7872,00 | 24060 | 15879,60 | |Франківська обл.| | | | | | | | | | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 10|Київська обл. | 32400 |193104,00 | 31 | 852,50 | 1048,0 |34584,00 | 1854 | 59328,00 | 60660 | 40035,60 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 11|Кіровоградська | 0 | 0,00 | 53 | 1457,50 | 79,0 | 2607,00 | 917 | 29344,00 | 5400 | 3564,00 | |обл. | | | | | | | | | | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 12|Луганська обл. | 14760 | 87969,60 | 92 | 2530,00 | 742,0 |24486,00 | 1163 | 37216,00 | 102360 | 67557,60 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 13|Львівська обл. | 4320 | 25747,20 | 1 | 27,50 | 117,0 | 3861,00 | 1956 | 62592,00 | 29940 | 19760,40 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 14|Миколаївська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1526,0 |50358,00 | 2909 | 93088,00 | 129900 | 85734,00 | |обл. | | | | | | | | | | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 15|Одеська обл. | 84660 |504573,60 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 252900 |166914,00 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 16|Полтавська обл. | 15060 | 89757,60 | 53 | 1457,50 | 390,0 |12870,00 | 706 | 22592,00 | 69900 | 46134,00 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 17|Рівненська обл. | 1440 | 8582,40 | 5 | 137,50 | 502,0 |16566,00 | 1076 | 34432,00 | 8160 | 5385,60 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 18|Сумська обл. | 21000 |125160,00 | 9 | 247,50 | 18,0 | 594,00 | 83 | 2656,00 | 22620 | 14929,20 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 19|Тернопільська | 0 | 0,00 | 5 | 137,50 | 35,0 | 1155,00 | 20 | 640,00 | 2100 | 1386,00 | |обл. | | | | | | | | | | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 20|Харківська обл. | 40500 |241380,00 | 158 | 4345,00 | 818,0 |26994,00 | 2556 | 81792,00 | 49440 | 32630,40 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 21|Херсонська обл. | 900 | 5364,00 | 57 | 1567,50 | 406,0 |13398,00 | 1357 | 43424,00 | 43320 | 28591,20 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 22|Хмельницька обл.| 0 | 0,00 | 9 | 247,50 | 93,0 | 3069,00 | 253 | 8096,00 | 8280 | 5464,80 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 23|Черкаська обл. | 35100 |209196,00 | 1 | 27,50 | 642,0 |21186,00 | 1949 | 62368,00 | 25260 | 16671,60 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 24|Чернівецька обл.| 17280 |102988,80 | 76 | 2090,00 | 106,0 | 3498,00 | 196 | 6272,00 | 3780 | 2494,80 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 25|Чернігівська | 0 | 0,00 | 4 | 110,00 | 102,0 | 3366,00 | 1025 | 32800,00 | 22620 | 14929,20 | |обл. | | | | | | | | | | | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 26|м. Київ | 3600 | 21456,00 | 315 | 8662,50 | 1313,0 |43329,00 | 1956 | 62592,00 | 377700 |249282,00 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 27|м. Севастополь | 7200 | 42912,00 | 17 | 467,50 | 353,0 |11649,00 | 1054 | 33728,00 | 87660 | 57855,60 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| 28|УДСЛ Охматдит | 41400 |246744,00 | 235 | 6462,50 | 1043,0 |34419,00 | 1099 | 35168,00 | 15960 | 10533,60 | --+----------------+---------+----------+---------+---------------+---------+---------+---------+----------+---------+----------| |Всього | 565680 |3371452,80| 3515 | 96662,50 | 25758 |850014,00| 47033 |1505056,00| 2541180 |1677178,80| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

18.11.2010 N 1008

РОЗПОДІЛ

антиретровірусних препаратів для лікування

хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики

ВІЛ-інфікування для закладів

охорони здоров'я на 2010 рік

(продовження)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Регіон | Віростав (Ставудин, | Віро-Z (Зидовудин, | Зіаген | Невівір (Невірапін, |Загальна сума, грн.| | | капс. 30 мг, | табл. 300 мг, | (Абакавір, р-н | табл. 200 мг, | | | | N 60) вартість | N 60), вартість | для п/о заст. | N 60), вартість | | | | одиниці - 0,47 грн. | одиниці - 1,87 грн. | 20 мг/мл, | одиниці - 0,96 грн. | | | | | | фл 240 мл, N 1), | | | | | | | вартість одиниці - | | | | | | | 543,20 грн. | | | | |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------| | | |Кількість|Сума, грн. |Кількість|Сума, грн. |Кількість|Сума, грн. |Кількість|Сума, грн. | | | | капс. | | табл. | | фл. | | табл. | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 1 |АР Крим | 79200 | 37224,00 | 2820 | 5273 | 100 | 52320,00 | 51240 | 49190,40 | 652052,00 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 2 |Вінницька обл. | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28020 | 26899,20 | 60356,80 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 3 |Волинська обл. | 420 | 197,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9900 | 9504,00 | 52905,00 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 4 |Дніпропетровська | 37380 | 17568,60 | 54840 | 102551 | 312 | 163238,40 | 89820 | 86227,20 | 2514279,50 | |обл. | | | | | | | | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 5 |Донецька обл. | 54780 | 25746,60 | 0 | 0 | 242 | 126614,40 | 0 | 0,00 | 612233,40 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 6 |Житомирська обл. | 2220 | 1043,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3120 | 2995,20 | 71491,50 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 7 |Закарпатська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | 57,60 | 28870,10 | |обл. | | | | | | | | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 8 |Запорізька обл. | 3360 | 1579,20 | 900 | 1683,00 | 89 | 46564,80 | 19500 | 18720,00 | 360729,90 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 9 |Івано- | 7980 | 3750,60 | 0 | 0,00 | 21 | 10987,20 | 14220 | 13651,20 | 129298,80 | |Франківська обл. | | | | | | | | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 10|Київська обл. | 23940 | 11251,80 | 9120 |17054,40 | 66 | 34531,20 | 4800 | 4608,00 | 395349,50 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 11|Кіровоградська | 5640 | 2650,80 | 12960 |24235,20 | 0 | 0,00 | 7560 | 7257,60 | 71116,10 | |обл. | | | | | | | | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 12|Луганська обл. | 49980 | 23490,60 | 0 | 0,00 | 37 | 19358,40 | 53820 | 51667,20 | 314275,40 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 13|Львівська обл. | 2040 | 958,80 | 1440 | 2692,80 | 23 | 12033,60 | 2100 | 2016,00 | 129689,30 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 14|Миколаївська | 81600 | 38352,00 | 33840 |63280,80 | 0 | 0,00 | 162480 | 155980,80 | 486793,60 | |обл. | | | | | | | | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 15|Одеська обл. | 133920 | 62942,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270360 | 259545,60 | 993975,60 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 16|Полтавська обл. | 39180 | 18414,60 | 3360 | 6283,20 | 0 | 0,00 | 16860 | 16185,60 | 213694,50 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 17|Рівненська обл. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3300 | 3168,00 | 68271,50 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 18|Сумська обл. | 0 | 0,00 | 600 | 1122,00 | 17 | 8894,40 | 60 | 57,60 | 153660,70 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 19|Тернопільська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200 | 1152,00 | 4470,50 | |обл. | | | | | | | | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 20|Харківська обл. | 24660 | 11590,20 | 0 | 0,00 | 19 | 9940,80 | 18840 | 18086,40 | 426758,80 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 21|Херсонська обл. | 32760 | 15397,20 | 3780 | 7068,60 | 15 | 7848,00 | 13080 | 12556,80 | 135215,30 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 22|Хмельницька обл. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3600 | 3456,00 | 20333,30 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 23|Черкаська обл. | 12540 | 5893,80 | 360 | 673,20 | 0 | 0,00 | 1920 | 1843,20 | 317859,30 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 24|Чернівецька обл. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23 | 12033,60 | 2100 | 2016,00 | 131393,20 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 25|Чернігівська | 18420 | 8657,40 | 2220 | 4151,40 | 46 | 24067,20 | 120 | 115,20 | 88196,40 | |обл. | | | | | | | | | | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 26|м. Київ | 130980 | 61560,60 | 0 | 0,00 | 64 | 33484,80 | 68640 | 65894,40 | 546261,30 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 27|м. Севастополь | 80580 | 37872,60 | 12060 |22552,20 | 63 | 32961,60 | 54780 | 52588,80 | 292587,30 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| 28|УДСЛ Охматдит | 4080 | 1917,60 | 0 | 0,00 | 382 | 199862,40 | 2580 | 2476,80 | 537583,90 | --+-----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-------------------| |Всього | 825660 | 388060,20 | 138300 |258621,00 | 1519 | 794740,80 | 904080 | 867916,80 | 9809702,90 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Розподіл із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 438 ( v0438282-11 ) від 27.07.2011 }
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько
Директор Українського
центру профілактики
і боротьби зі СНІДом
Міністерства охорони
здоров'я України Н.М.Нізова

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: