open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.04.2015  № 234

Про організацію впровадження спільного зі Світовим банком проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 379 від 25.06.2015
№ 469 від 27.07.2015
№ 543 від 26.08.2015
№ 593 від 15.06.2016
№ 712 від 15.07.2016}

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з метою організації впровадження проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" відповідно до Угоди про позику між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку № 8475-UA, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Склад Групи координації проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", що додається;

2) Положення про Групу координації проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", що додається;

3) Склад Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", що додається;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 3 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 379 від 25.06.2015}

4) Положення про Комісію з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", що додається.

{Пункт 1 доповнено підпунктом 4 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 379 від 25.06.2015}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22 жовтня 2013 року № 901 "Про організацію розробки та впровадження проекту реформування системи охорони здоров'я України за рахунок гранту та інвестиційної позики Світового банку".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. КвіташвіліЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
22.04.2015 № 234
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
15.06.2016 № 593)

СКЛАД
Групи координації проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"


Ілик
Роман Романович

-

заступник Міністра охорони здоров'я України, голова Групи координації проекту;


Карпінська
Леся Григорівна

-

в.о. начальника Управління координації центрів реформ, заступник голови Групи координації проекту;


Правило
Олександр Іванович

-

в.о. директора Департаменту правового забезпечення;


Осташко
Світлана Іванівна

-

начальник Управління громадського здоров'я;


Верета
Любов Володимирівна

-

начальник Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер;


Величко
Ірина Миколаївна

-

начальник Управління організаційного забезпечення роботи апарату;


Цикалюк
Олеся Борисівна

-

заступник начальника Управління - начальник відділу з міжнародних зв'язків та супроводу програм міжнародної технічної допомоги Управління з питань міжнародної діяльності;


Острополець
Наталія Андріївна

-

начальник відділу організації спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги Медичного департаменту;


Голубчиков
Михайло Васильович

-

директор ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України";


Руденко
Костянтин Володимирович

-

заступник директора з науково-координаційної роботи ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова" НАМН України, д.м.н., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю "Хірургія серця і магістральних судин у дорослих" (за згодою)


Ковальов
Олексій Олексійович

-

професор, завідувач кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Онкологія";


Зозовська
Людмила Павлівна

-

головний спеціаліст відділу формування державної політики у сфері реформ Управління координації центрів реформ, секретар Групи координації проекту.

{Склад в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 379 від 25.06.2015, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 543 від 26.08.2015; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 593 від 15.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 712 від 15.07.2016}

В. о. начальника
Управління реформ системи
охорони здоров'я

Л. Карпінська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
22.04.2015 № 234

ПОЛОЖЕННЯ
про Групу координації проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

1. Група координації проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" (далі - ГКП) є постійно діючим наглядовим органом, утвореним Міністерством охорони здоров'я України (далі - МОЗ) з метою забезпечення реалізації спільного зі Світовим банком проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" (далі - Проект), з якою будуть проводитись консультації та яка відповідає за ухвалення стратегічних рішень стосовно Компонентів 2 та 3 Проекту.

2. У своїй діяльності ГКП керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Операційним посібником проекту (далі - ОПП), затвердженим наказом МОЗ від 15 червня 2015 № 338, наказами МОЗ, дорученнями Міністра охорони здоров'я України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями ГКП є забезпечення:

1) координації роботи щодо обговорення та аналізу політики реформування системи охорони здоров'я;

2) відповідності заходів Проекту напрямам державної політики та міжнародної технічної допомоги у сфері громадського здоров'я;

3) розгляду та погодження стратегічних документів та проектів нормативних актів, підготовлених у рамках Проекту, в тому числі щодо Плану заходів з реалізації Проекту, Плану закупівель Проекту, розрахунків до бюджету Проекту;

{Підпункт 3 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 543 від 26.08.2015}

4) нагляду за фінансовою та закупівельною діяльністю та її відповідністю Угоді про позику у рамках другого та третього компонентів Проекту;

5) ухвалення стратегічних рішень стосовно Компонентів 2 та 3 Проекту.

4. Відповідно до покладених на неї завдань ГКП:

1) бере участь у розробці та розгляді стратегічних документів та проектів нормативних актів, підготовлених у рамках Проекту, готує відповідні пропозиції;

2) бере участь у проведенні роз'яснювальної роботи з питань реалізації Проекту, в тому числі у засобах масової інформації;

3) під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в рамках наданих повноважень зі Світовим банком, міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

4) прийняття рішення щодо застосування передбаченої Планом закупівель процедури "Відбір з єдиного джерела (SSS)" до індивідуальних консультантів" відповідно до Операційного посібника проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15 червня 2015 року № 338.

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 543 від 26.08.2015}

5. ГКП для виконання покладених на неї завдань має право:

1) за погодженням із заінтересованими міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, та науковими установами залучати для роботи їх працівників;

2) готувати пропозиції з питань у межах своєї компетенції, які мають подаватися на розгляд до Кабінету Міністрів України;

3) заслуховувати на засіданнях інформацію консультантів Групи консультаційної підтримки проекту (далі - ГКПП), Груп управління субпроектами та індивідуальних консультантів за кластерами щодо стану реалізації Проекту.

{Підпункт 3 пункту 5 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 543 від 26.08.2015}

6. ГКП очолює заступник Міністра охорони здоров'я України - Координатор Проекту, а заступником керівника ГКП визначається керівник структурного підрозділу МОЗ, який відповідає за реформування системи охорони здоров'я.

7. Координатор Проекту забезпечує організацію, нагляд і контроль за роботою з реалізації Проекту, підписує документи, пов'язані з реалізацією Проекту, несе персональну відповідальність за його реалізацію та забезпечує виконання умов Угоди про позику.

8. Координатор Проекту відповідно до наказу МОЗ одночасно виконує функції Голови ГКП та Голови Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг.

До його функціональних обов'язків належить:

1) нагляд за реалізацією Проекту і за роботою ГКПП та Груп управління субпроектами (далі - ГУС), зокрема шляхом спостереження за ходом виконання Плану заходів з реалізації проекту (далі - ПЗРП), Плану закупівлі та бюджету Проекту, підготовки фінансової звітності та оцінки досягнення показників результативності;

2) загальна координація заходів Проекту на загальнодержавному та регіональному рівнях для забезпечення їх відповідності цілям реалізації проекту (далі - ЦРП).

3) підписання документів, пов'язаних з реалізацією Проекту;

4) координація діяльності ГКПП;

5) забезпечення комунікації зі Світовим банком, Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, а також іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності задля забезпечення виконання Проекту;

6) забезпечення реалізації заходів та управління коштами в рамках другого і третього компонентів Проекту;

7) забезпечення організації роботи з підготовки заявок на зняття коштів з рахунку позики, ведення документів та рахунків в рамках Проекту, здійснення внутрішнього контролю за використанням коштів Проекту;

8) забезпечення організації роботи з управління процесом закупівель в рамках Проекту, в тому числі підготовки Плану закупівель та внесення змін до нього;

9) забезпечення організації роботи з опрацювання пакетів із закупівель, координації процесу оцінювання тендерних пропозицій, укладення договорів та контроль за їх виконанням в рамках 2 і 3 компонентів Проекту;

10) координація та контроль за своєчасною підготовкою та поданням до Світового банку і відповідних органів державної влади річних звітів про аудит пов'язаних із Проектом витрат;

11) координація та контроль щодо забезпечення, і, за потреби, оновлення ОПП;

12) забезпечення підготовки та подання до Світового банку та відповідних органів державної влади звітів про хід реалізації Проекту, звіту про завершення впровадження Проекту;

13) затвердження звітів консультантів ГКПП, підписання контрактів на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов'язаних з реалізацією Проекту, актів виконаних/наданих товарів, робіт та послуг, підписання заявок на поповнення рахунку позики;

14) підписання банківських, платіжних та інших фінансових документів, що стосуються реалізації Проекту;

15) презентації Проекту для зовнішніх зацікавлених організацій.

9. До складу ГКП входить керівник ГКПП.

10. Організаційною формою роботи ГКП є засідання. Засідання ГКП проводяться в міру потреби, але не рідше ніж раз на квартал.

11. ГКП правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менше половини її членів.

12. Рішення ГКП приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів і оформляються протоколом, який підписують Координатор проекту та секретар ГКП.

13. Протокол засідання ГКП надсилається її членам у десятиденний строк після проведення засідання.

14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності ГКП покладається на структурний підрозділ МОЗ, який відповідає за реформування системи охорони здоров'я.

{Положення в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 379 від 25.06.2015}

В.о. начальника
Управління реформ системи
охорони здоров'я

Л. Карпінська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
22.04.2015 № 234
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
15.06.2016 № 593)

СКЛАД
Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"


Ілик
Роман Романович

-

заступник Міністра охорони здоров'я України, голова Комісії;


Купліванчук
Анжела Володимирівна

-

в.о. директора Департаменту економіки та фінансової політики, заступник голови Комісії;


Островська
Анастасія Петрівна

-

начальник Управління з питань міжнародної діяльності;


Мельниченко
Людмила Анатоліївна

-

начальник Управління аудиту та аналітики;


Левченко
Олена Миколаївна

-

в.о. завідувача Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків;


Півень
Наталія Василівна

-

начальник відділу законодавчих ініціатив Управління громадського здоров'я;


Колосова
Вікторія Павлівна

-

директор Департаменту співробітництва з міжнародними організаціями Міністерства фінансів України (за згодою);


Косенко
Катерина Сергіївна

-

заступник начальника відділу охорони здоров'я Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів України (за згодою);


Димитренко
Марія Костянтинівна

-

головний спеціаліст відділу формування державної політики у сфері реформ Управління координації центрів реформ, секретар Комісії.

{Наказ доповнено Складом Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 379 від 25.06.2015; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 469 від 27.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 543 від 26.08.2015; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 593 від 15.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 712 від 15.07.2016}


ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

I. Загальні положення

1. Це Положення про Комісією з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" (далі - Комісія з відбору) розроблено з метою проведення Міністерством охорони здоров'я України (далі - МОЗ) закупівель товарів, робіт і послуг, у тому числі відбору консультантів, пов'язаних із впровадженням компонентів 2 та 3 інвестиційного проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" (далі - Проект), що фінансується за рахунок коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі - МБРР).

2. Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності Комісії з відбору для здійснення закупівель товарів, робіт та послуг в рамках Проекту, а також права, обов'язки та відповідальність її членів.

3. Комісія з відбору у своїй діяльності керується Угодою про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та МБРР від 19 березня 2015 року № 8475-UA (далі - Угода про позику), Керівництвом із закупівлі позичальниками Світового банку товарів, робіт і неконсультаційних послуг за позиками МБРР й кредитами та грантами МАР, датованим січнем 2011 року (переглянутим у липні 2014 р.), Керівництвом з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку", затвердженим в січні 2011 року (переглянутим у липні 2014 р.), Операційним посібником проекту, затвердженим наказом МОЗ від 15 червня 2015 року № 338, законодавством України, тендерною документацією та рішеннями, які приймаються самою Комісією з відбору, а також цим Положенням.

II. Склад і порядок створення Комісії з відбору

4. Рішення про створення Комісії з відбору та її персональний склад затверджується наказом МОЗ.

За рішенням Міністра охорони здоров'я для закупівель за окремими напрямками закупівель товарів, робіт і послуг можуть створюватися окремі Комісії з відбору.

5. До складу Комісії з відбору входять особи з числа посадових осіб структурних підрозділів МОЗ, за згодою представники Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до законодавства.

До складу Комісії з відбору повинні входити фахівці, які за своїми функціональними обов'язками є відповідальними за реалізацію Проекту. До складу Комісії з відбору входять: Голова Комісії з відбору, заступник Голови Комісії з відбору, секретар Комісії з відбору та члени Комісії з відбору.

Зміни до складу Комісії з відбору вносяться наказом МОЗ.

{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 543 від 26.08.2015}

6. Головою Комісії з відбору призначається Заступник Міністра охорони здоров'я України - Координатор Проекту.

В разі відсутності Голови Комісії з відбору його функції та обов'язки виконує заступник Голови Комісії з відбору.

III. Основні функції Комісії з відбору

7. Комісія з відбору виконує такі функції:

- погодження тендерної (конкурсної) документації для проведення закупівель в залежності від передбаченої Планом закупівель процедури закупівель, включаючи технічні завдання та технічні специфікації;

- визначення постачальників/виконавців товарів, робіт, послуг, щодо яких застосовується передбачена Планом закупівель процедура закупівлі "Відбір з єдиного джерела (SSS)" або "Пряме укладання договору (DC)" відповідно до Операційного посібника проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15 червня 2015 року № 338;

- організація проведення публічного розкриття тендерних пропозицій відповідно до процедур Світового банку, передбачених положеннями Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року № 8475-UA;

- проведення оцінки тендерних пропозицій, технічних та фінансових пропозицій, резюме кандидатів на індивідуальних консультантів;

- здійснення відбору тендерної пропозиції, технічної та фінансової пропозиції, резюме кандидата на індивідуального консультанта виключно на підставі визначених критеріїв та методів оцінки відповідно до Операційного посібника проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15 червня 2015 року № 338;

- підготовка, затвердження звітів з оцінки (оціночних звітів);

- організація проведення переговорів щодо проекту договору з постачальником/виконавцем товарів, робіт, послуг.

{Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 543 від 26.08.2015}

IV. Функції членів Комісії з відбору

8. До функцій Голови комісії з відбору входить:

- здійснення планування засідань Комісії з відбору та їх проведення;

- здійснення організації засідань Комісії з відбору, забезпечення діяльності Комісії з відбору;

- затвердження конкурсної документації, технічних завдань та специфікацій, погоджених Комісією з відбору та МБРР;

- участь в публічному розкритті конкурсних пропозицій;

- затвердження звітів з оцінки конкурсних торгів, погоджених Комісією з відбору та МБРР.

9. В разі відсутності Голови Комісії з відбору його функції та обов'язки виконує заступник Голови Комісії з відбору.

10. До функцій Секретаря комісії з відбору входить:

- веде та оформлює протоколи засідань Комісії з відбору;

- забезпечує оперативне інформування членів Комісії з відбору стосовно організаційних питань її діяльності;

- забезпечує зберігання документів, пов'язаних із закупівлями в рамках Проекту, дотримання вимог нормативно-правових та інших актів з питань діловодства при роботі з документами;

- бере участь в публічному розкритті конкурсних пропозицій;

- забезпечує прийом та технічну підготовку (копіювання тощо) відповідних документів до засідань Комісії з відбору;

- за дорученням Голови Комісії з відбору вирішує іншу організаційну роботу щодо проведення закупівель за Проектом.

11. Голова Комісії з відберу в разі відсутності секретаря Комісії з відбору доручає тимчасово виконувати його функції іншому члену Комісії з відбору.

12. До функцій Членів Комісії з відбору входить:

- беруть участь у всіх засіданнях Комісії з відбору та формують її рішення;

- ознайомлюються з усіма документами, які стосуються проведення закупівель;

- виносять питання на розгляд Комісії з відбору;

- беруть участь в публічному розкритті конкурсних пропозицій;

- мають право на занесення своєї окремої думки до протокол в засідань Комісії з відбору.

13. Консультативну підтримку Комісії з відбору у частині дотримання правил та процедур МБРР по проведенню закупівель надає Консультант з питань закупівель Групи консультаційної підтримки проекту (далі - ГКПП).

V. Організація діяльності Комісії з відбору

14. Формою роботи Комісії з відбору є засідання. Засідання Комісії з відбору скликаються Головою Комісії з відбору по мірі необхідності та згідно з планом закупівель.

15. Рішення Комісії з відбору приймаються у присутності не менше двох третин членів Комісії з відбору на засадах колегіальності, відсутності конфлікту інтересів та їх неупередженості. Рішення стосовно звітів з оцінки та присудження контрактів приймаються виключно на основі критеріїв оцінки, визначених у конкурсній документації.

16. Секретар Комісії з відбору за дорученням голови Комісії з відбору засобами електронної пошти і телефонного зв'язку заздалегідь повідомляє членів Комісії з відбору про час і місце проведення засідання.

17. Секретар Комісії з відбору надсилає членам Комісії з відбору електронною поштою завчасно, не пізніше, ніж за 1 день до планованої дати засідання, матеріали до засідання Комісії з відбору, підготовлені спеціалістом з питань закупівель ГКПП. У виняткових випадках за рішенням голови Комісії з відбору матеріали до засідання Комісії з відбору можуть бути надіслані членам Комісії з відбору в інший строк.

18. Комісія з відбору може створювати експертні робочі групи із залученням спеціалістів структурних підрозділів МОЗ, інших органів (організацій, установ, підприємств), що підпорядковані або знаходяться у сфері управління МОЗ, для надання експертної допомоги при проведенні технічної оцінки конкурсних пропозицій учасників торгів (за необхідністю).

19. Члени експертних робочих груп проводять технічну оцінку конкурсних пропозицій учасників торгів згідно із процедурами МБРР і з врахуванням критеріїв оцінки, визначених в тендерній документації. Після завершення технічної оцінки експертна робоча група подає звіт про її результати Комісії з відбору.

20. Рішення Комісії з відбору оформлюється у вигляді протоколу, який підписується всіма членами Комісії з відбору, які брали участь у засіданні.

VI. Етичні норми членів Комісії з відбору та членів експертних робочих груп

21. Члени Комісії з відбору та члени експертних робочих груп зобов'язані додержуватись правил та процедур закупівель МБРР в рамках Проекту, норм законодавства України у сфері державних закупівель, Положення Комісії з відбору, положень тендерної документації, об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції учасників закупівель, убезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності Комісії з відбору та експертних робочих груп, запобігати шахрайству та корупції.

22. Політика Світового банку стосовно конфлікту інтересів визначена в Керівництві із закупівель та Керівництві із закупівлі послуг консультантів та детально описана в частині 2 Операційного посібника проекту.

23. Політика Світового банку стосовно шахрайства та корупції визначена в Керівництві щодо запобігання шахрайству й корупції та їх подолання на проектах, що фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР, затвердженому 15 жовтня 2006 року та переглянутому в січні 2011 року, та детально описана в частині 2 Операційного посібника проекту.

24. У випадку, якщо при розгляді конкретної закупівлі виникає конфлікт інтересів з боку члена Комісії з відбору або експертної робочої групи, пов'язаний з його майновими, організаційними, родинними чи іншими відносинами, з претендентом на виконання закупівель, його участь в роботі Комісії з відбору або експертної робочої групи призупиняється на час розгляду та прийняття рішення щодо даної закупівлі.

Рішення про це приймається Комісією з відбору на підставі письмової заяви члена Комісії з відбору або експертної робочої групи.

25. Всі члени Комісії з відбору і експертної робочої групи перед початком роботи мають підписати Декларацію щодо конфлікту інтересів, шахрайству, корупції як один з інструментів запобігання потенційним ризикам.

26. Комісія з відбору та експертні робочі групи зобов'язані зберігати конфіденційність інформації. Всі члени Комісії з відбору та експертних робочих груп перед початком своєї роботи мають підписати форму щодо зберігання конфіденційності, наведену у частині 2 Операційного посібника проекту.

{Наказ доповнено Положенням про Комісію з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 379 від 25.06.2015}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: