open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
04.12.2006 N 1007/397/1708

Про оголошення замовленого конкурсу

на кращий ескізний проект пам'ятника

гетьману Пилипу Орлику у м. Києві

На виконання Указу Президента України від 06.05.2006
N 342/2006 ( 342/2006 ) "Про відзначення 10-ї річниці Конституції
України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.06.2006
N 311-р ( 311-2006-р ) "Про затвердження плану заходів з
підготовки та відзначення 10-ї річниці Конституції України", п. 18
Протоколу N 1 засідання Організаційного комітету з підготовки і
відзначення 10-ї річниці Конституції України від 20 червня 2006
року та рішення журі конкурсу на кращий ескізний проект пам'ятника
Пилипу Орлику у м. Києві від 3 жовтня 2006 року:
1. Оголосити замовлений конкурс на кращий ескізний проект
пам'ятника гетьману Пилипу Орлику, спорудження якого передбачено у
м. Києві.
2. Затвердити програму та умови замовленого конкурсу на
кращий ескізний проект пам'ятника гетьману Пилипу Орлику у
м. Києві, згідно з додатком 1.
3. Затвердити склад журі замовленого конкурсу на кращий
ескізний проект пам'ятника гетьману Пилипу Орлику у м. Києві,
згідно з додатком 2.
4. Взяти до відома, що фінансове забезпечення підготовки та
проведення зазначеного конкурсу здійснюється за рахунок коштів,
передбачених Міністерству культури і туризму України у Державному
бюджеті України на 2006-2007 роки.
5. Контроль за виконанням спільного рішення покласти на
першого заступника Міністра культури і туризму України
В.В.Корнієнка, першого заступника Міністра будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України
А.Беркуту, першого заступника голови Київської міської державної
адміністрації А.Голубченка.
Міністр культури
і туризму України Ю.Богуцький
Перший заступник Міністра
будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства А.Орлов
Голова Київської міської
державної адміністрації Л.Черновецький

Додаток 1

до спільного рішення колегії

Міністерства культури

і туризму України,

Міністерства будівництва,

архітектури та

житлово-комунального

господарства України,

Київської міської

державної адміністрації

04.12.2006 N 1007/397/1708

ПРОГРАМА ТА УМОВИ

замовленого конкурсу на кращий ескізний проект

пам'ятника гетьману Пилипу Орлику у м. Києві

На виконання Указу Президента України від 06.05.2006
N 342/2006 ( 342/2006 ) "Про відзначення 10-ї річниці Конституції
України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.06.2006
N 311-р ( 311-2006-р ) "Про затвердження плану заходів з
підготовки та відзначення 10-ї річниці Конституції України", п. 18
Протоколу N 1 засідання Організаційного комітету з підготовки і
відзначення 10-ї річниці Конституції України від 20 червня 2006
року, рішення журі конкурсу на кращий ескізний проект пам'ятника
гетьману Пилипу Орлику від 3 жовтня 2006 року, Міністерство
культури і туризму України, Міністерство будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства України та Київська міська
державна адміністрація оголошують замовлений конкурс на кращий
ескізний проект пам'ятника гетьману Пилипу Орлику, спорудження
якого передбачено у м. Києві.
Організатором конкурсу є Міністерство культури і туризму
України.
Завдання конкурсу та основні положення
Перед учасниками конкурсу ставиться завдання розробити
проектні пропозиції пам'ятника видатному державному діячеві,
автору першої Конституції України, гетьману Пилипу Орлику.
Для встановлення пам'ятника Київською міською державною
адміністрацією (лист Київської міської державної адміністрації від
20.06.2006 N 015-89) пропонується ділянка на бульварній частині
вул. Липської на перетині з вул. Пилипа Орлика у Печерському
районі м. Києва.
На цій ділянці належить запроектувати пам'ятник з урахуванням
існуючої містобудівної ситуації з відповідним благоустроєм
бульвару.
При проектуванні слід урахувати, що ділянка проектування
розташована у зоні впливу Кловського палацу - пам'ятки архітектури
та містобудування національного значення.
Конкурс проводиться у формі закритого конкурсу.
Для учасників замовленого конкурсу встановлюється преміальний
фонд у розмірі 21000 (двадцять одна тисяча) гривень.
Зазначені кошти будуть розподілені у рівних частинах між
трьома замовленими групами - учасниками конкурсу, які повністю
виконали його програму та умови.
Учасники конкурсу мають право подати кілька варіантів
конкурсного проекту без додаткової оплати цих варіантів.
Премія для переможця конкурсу не встановлюється.
Переможець конкурсу отримує переважне право на подальшу
реалізацію проекту.
Термін проведення конкурсу
Тривалість проведення конкурсу: з 4 грудня 2006 року
до 27 січня 2007 року.
Підсумки конкурсу підводяться до 7 лютого 2007 року.
Проектом необхідно передбачити: - виразне образно-пластичне вирішення пам'ятника відповідно
до його ідеї та змісту; - раціональне використання земельної ділянки; - містобудівний аналіз розміщення пам'ятника; - композиційну узгодженість з існуючими пам'ятками культурної
спадщини з урахуванням містобудівного значення місця розташування
пам'ятника; - визначити об'ємно-просторове і архітектурно-планувальне
рішення, урахувавши масштаби і характер довкілля; - розробити раціональну транспортно-пішохідну схему зв'язків
на ділянці проектування та на прилеглих територіях; - проведення комплексного благоустрою території навколо
пам'ятника; - пам'ятник має бути споруджений у довговічних матеріалах.
Склад ескізного проекту пам'ятника:
- генеральний план (в межах ареалу впливу пам'ятника)
М 1:500; - ситуаційний план (М 1:1000) - планувальний макет М 1:500 або 1:200, - плани, фасади, розрізи М 1:100, 1:200; - макет пам'ятника М 1:10 (1:20, 1:5); - метрова модель скульптури у гіпсі; - перспектива (масштаб довільний); - ілюстративні матеріали (розгортки, три фотографії моделі
пам'ятника (14 х 20 см); - пояснювальна записка (до двох сторінок формату А-4) з
орієнтовним кошторисом витрат на спорудження і встановлення
пам'ятника та облаштування прилеглої території.
Проектні пропозиції подаються на конкурс анонімно під девізом
у вигляді шестизначного числа, яке проставляється у верхньому
правому кутку на планшетах та пояснювальній записці.
Інформація про авторів проекту (прізвища, імена по батькові,
адреси, банківські реквізити, ідентифікаційні коди), а також
пропозиції розподілу можливої премії між членами авторського
колективу, завірені їх підписами, подаються у закритому конверті
під девізом. Графічні матеріали подаються на планшетах, загальною
площею не більше 2 кв. м (окрім макетів та моделей).
Авторські колективи, які не отримали запрошення на участь у
замовленому конкурсі, можуть подати на конкурс зустрічний проект
за умови, якщо вони заздалегідь повідомили про свій намір
організатора конкурсу і отримали згоду.
Рішення журі є остаточним. У разі рівного розподілу голосів,
поданих за проект, голова журі має право вирішального голосу.
Члени журі участі у конкурсі не беруть.
Журі не розглядає проектні пропозиції: - відправлені або подані після закінчення встановленого
терміну, - анонімність яких була свідомо порушена, - такі, що не відповідають вимогам програми та умовам
конкурсу.
Реєстрація учасників конкурсу та видача конкурсної
документації проводиться за адресою: 01601, м. Київ, вул.
І.Франка, 19, Міністерство культури і туризму України, кімн. 114,
тел. 235-23-62.
Не премійовані конкурсні пропозиції повертаються авторам на їх
вимогу протягом тижня після проведення конкурсу. Після цього
терміну організатори конкурсу не несуть відповідальності за
збереження проектів.

Додаток 2

до спільного рішення колегії

Міністерства культури

і туризму України,

Міністерства будівництва,

архітектури та

житлово-комунального

господарства України,

Київської міської

державної адміністрації

04.12.2006 N 1007/397/1708

СКЛАД ЖУРІ

замовленого конкурсу на кращий ескізний проект

пам'ятника гетьману Пилипу Орлику у м. Києві

ВОВК головний консультант відділу
Олександр Дмитрович організаційно-методичного забезпечення

Головної служби політичного аналізу

Секретаріату Президента України
БЕНЧ заступник Міністра культури і туризму
Ольга Григорівна України
БАЧИНСЬКИЙ директор Департаменту мистецтв та
Валерій Йосипович регіональної політики
КАЛМИКОВА головний спеціаліст відділу
Галина Андріївна монументального, образотворчого,

декоративного та ужиткового мистецтв МКТ

України, відповідальний секретар журі
БІЛИК заслужений художник України, скульптор
Микола Ілліч (за згодою)
ВОЛОЩУК директор Дирекції художніх виставок
Ігор Михайлович України Національної спілки художників

України, заступник голови НСХУ з

виставкової роботи (за згодою)
ГЛЄБА заступник начальника Головного управління
Віктор Юрійович містобудування, архітектури та дизайну

міського середовища - головний художник

м. Києва
ЖУЛИНСЬКИЙ директор Інституту літератури НАН України
Микола Григорович (за згодою)
ЖУРАВСЬКИЙ заступник голови Київської міської
Віталій Станіславович державної адміністрації
КУХАРЕНКО начальник Головного управління охорони
Руслан Іванович культурної спадщини Київської міської

державної адміністрації
КУЧЕРУК голова Державної служби охорони
Микола Максимович культурної спадщини
ЛЕЩЕНКО виконуючий обов'язки заступника голови
Едуард Володимирович Київської міської державної

адміністрації
МАЗУР заслужений художник України, скульптор
Богдан Миколайович (за згодою)
МОВЧАН голова Всеукраїнського товариства
Павло Михайлович "Просвіта" ім. Т.Г.Шевченка

(за згодою)
ОДРЕХІВСЬКИЙ скульптор, заслужений діяч мистецтв
Володимир Васильович України, кандидат мистецтвознавства

(за згодою)
ОЛІЙНИК заслужений художник, скульптор
Микола Олексійович (за згодою)
ПРИСЯЖНЮК начальник Головного управління
Василь Федорович містобудування, архітектури та дизайну

міського середовища Київської міської

державної адміністрації, головний

архітектор м. Києва
СІЛЕНКО начальник Управління містобудування та
Михайло Васильович архітектури Міністерства будівництва,

архітектури, та житлово-комунального

господарства України
СМОЛІЙ директор Інституту історії України НАН
Валерій Андрійович України (за згодою)
СТУКАЛОВ заслужений архітектор України, дійсний
Олег Костянтинович член Української академії архітектури

(за згодою)
ФЕДОРУК доктор мистецтвознавства, професор,
Олександр Касьянович завідувач кафедрою Національної академії

образотворчого мистецтва і архітектури

(за згодою)
ШТОЛЬКО президент Української академії
Валентин Григорович архітектури (за згодою).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: