open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.06.2008 N 229

Про затвердження плану контрольних заходів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економіки

N 509 ( v0509665-08 ) від 25.09.2008 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
22.05.2002 N 685 ( 685-2002-п ) "Про здійснення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього
фінансового контролю" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план проведення контрольних заходів
Мінекономіки на друге півріччя 2008 р. (додається).
2. Керівникам суб'єктів господарювання, що належать до сфери
управління Мінекономіки, сприяти проведенню контрольних заходів,
своєчасно розглядати їх результати та приймати відповідні рішення
щодо усунення виявлених фінансових порушень і недоліків.
3. Керівникам структурних підрозділів Мінекономіки та
урядових органів державного управління, які діють у складі
Мінекономіки та підпорядковуються йому, забезпечити участь
відповідних фахівців у проведенні контрольних заходів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
відділу фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з
корупцією Перченко Г.Ю.
Міністр Б.М.Данилишин

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Головного

контрольно-ревізійного

управління України

І.Б.Стефанюк

27.06.2008
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України

24.06.2008 N 229

ПЛАН

проведення контрольних заходів

Мінекономіки на друге півріччя 2008 р.

-------------------------------------------------------------------- N | Тема |Назва та місце | Термін |Період, | Структурні | з/п|контроль- | знаходження |проведен-| який | підрозділи | | ного | суб'єкту | ня |підлягає | Міністерства | | заходу | який підлягає |контроль-|контролю | та | | | контролю | ного | |урядові органи| | | | заходу | | державного | | | | | | управління, | | | | | | які проводять| | | | | | контрольний | | | | | | захід | | | | | | | | | | | | | ---+----------+---------------+---------+----------+--------------| 1 |Комплексна|Державне |січень |січень |відділ | |ревізія |підприємство |2008 року|2005 - |фінансових | | |"Миколаїв- | |червень |ревізій та | | |зовніштранс" | |2008 |забезпечення | | |м. Миколаїв | | |заходів | | | | | |по боротьбі з | | | | | |корупцією, | | | | | |юридичний | | | | | |департамент, | | | | | |фінансово- | | | | | |адміністра- | | | | | |тивний | | | | | |департамент | ---+----------+---------------+---------+----------+--------------| 2 | -"- |Державна | -"- |січень |відділ | | |інспекція з | |2002 - |фінансових | | |контролю за | |червень |ревізій та | | |цінами у | |2008 |забезпечення | | |Харківській | | |заходів по | | |області, | | |боротьбі з | | |м. Харків | | |корупцією, | | | | | |юридичний | | | | | |департамент, | | | | | |Державна | | | | | |інспекція з | | | | | |контролю за | | | | | |цінами | ---+----------+---------------+---------+----------+--------------| 3 |Комплексна|Запорізький |серпень |листопад |відділ | |ревізія |обласний питань|2008 року|2004 - |фінансових | | |відділ з | |червень |ревізій та | | |банкрутства, | |2008 |забезпечення | | |м. Запоріжжя | | |заходів | | | | | |по боротьбі з | | | | | |корупцією, | | | | | |юридичний | | | | | |департамент, | | | | | |Державний | | | | | |департамент з | | | | | |питань | | | | | |банкрутства | ---+----------+---------------+---------+----------+--------------| 4 | -"- |Львівський | -"- |листопад |відділ | | |обласний відділ| |2004 - |фінансових | | |з питань | |червень |ревізій та | | |банкрутства, | |2008 |забезпечення | | |м. Львів | | |заходів | | | | | |по боротьбі з | | | | | |корупцією, | | | | | |юридичний | | | | | |департамент, | | | | | |Державний | | | | | |департамент з | | | | | |питань | | | | | |банкрутства | ---+----------+---------------+---------+----------+--------------| 5 | -"- |Кримське |вересень |листопад |відділ | | |управління з |2008 |2004 - |фінансових | | |питань банкрут-|року |червень |ревізій та | | |ства, | |2008 |забезпечення | | |м. Сімферополь | | |заходів | | | | | |по боротьбі з | | | | | |корупцією, | | | | | |юридичний | | | | | |департамент, | | | | | |Державний | | | | | |департамент з | | | | | |питань | | | | | |банкрутства | ---+----------+---------------+---------+----------+--------------| 6 | -"- |Державний | -"- |квітень |відділ | | |департамент з | |2006 - |фінансових | | |питань | |червень |ревізій та | | |банкрутства, | |2008 |забезпечення | | |м. Київ | | |заходів | | | | | |по боротьбі з | | | | | |корупцією, | | | | | |юридичний | | | | | |департамент, | | | | | |департамент | | | | | |персоналу, | | | | | |фінансовоий | | | | | |адміністратив-| | | | | |ний | | | | | |департамент | ---+----------+---------------+---------+----------+--------------| 7 |Комплексна|Державна |жовтень |січень |відділ | |ревізія |інспекція з |2008 року|2002 - |фінансових | | |контролю за | |червень |ревізій та | | |цінами у | |2008 |забезпечення | | |Київській | | |заходів | | |області, | | |по боротьбі з | | |м. Київ | | |корупцією, | | | | | |юридичний | | | | | |департамент, | | | | | |департамент | | | | | |персоналу, | | | | | |Державна | | | | | |інспекція з | | | | | |контролю за | | | | | |цінами | ---+----------+---------------+---------+----------+--------------| 8 | -"- |Державна |жовтень |січень |відділ | | |інспекція з |2008 року|2002 - |фінансових | | |контролю за | |червень |ревізій та | | |цінами у | |2008 |забезпечення | | |Рівненській | | |заходів | | |області, | | |по боротьбі з | | |м. Рівне | | |корупцією, | | | | | |юридичний | | | | | |департамент, | | | | | |департамент | | | | | |персоналу, | | | | | |Державна | | | | | |інспекція з | | | | | |контролю за | | | | | |цінами | ---+----------+---------------+---------+----------+--------------| 9 | -"- |Державна |листопад |січень |відділ | | |інспекція з |2008 |2002 - |фінансових | | |контролю за |року |червень |ревізій та | | |цінами у | |2008 |забезпечення | | |Запорізькій | | |заходів | | |області, | | |по боротьбі з | | |м. Запоріжжя | | |корупцією, | | | | | |юридичний | | | | | |департамент, | | | | | |департамент | | | | | |персоналу, | | | | | |Державна | | | | | |інспекція з | | | | | |контролю за | | | | | |цінами | ---+----------+---------------+---------+----------+--------------| 10 |Тематична |Державне |листопад |виконання |відділ | |перевірка |госпрозразра- |2008 |заходів |фінансових | | |хункове |року |передба- |ревізій та | | |видавничо- | |чених |забезпечення | | |поліграфічне | |наказом |заходів | | |підприємство | |від |по боротьбі з | | |"Зовнішторг- | |15.08.2008|корупцією, | | |видав України",| |N 269 |юридичний | | |м. Київ | | |департамент, | | | | | |департамент | | | | | |персоналу, | | | | | |фінансовоий | | | | | |адміністратив-| | | | | |ний | | | | | |департамент | ---+----------+---------------+---------+----------+--------------| 11 |Комплексна|Державне |жовтень- |січень |відділ | |ревізія |підприємство |листопад |2007 - |фінансових | | |"ЕКО" |2008 року|червень |ревізій та | | | | |2008 |забезпечення | | | | | |заходів | | | | | |по боротьбі з | | | | | |корупцією, | | | | | |юридичний | | | | | |департамент, | | | | | |департамент | | | | | |реформування | | | | | |відносин | | | | | |власності, | | | | | |департамент | | | | | |адміністратив-| | | | | |но-господарсь-| | | | | |кої діяльності| | | | | |та інформати- | | | | | |зації, | | | | | |департамент | | | | | |персоналу | ------------------------------------------------------------------- План із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 509 ( v0509665-08 ) від 25.09.2008 }
Начальник відділу фінансових
ревізій та забезпечення заходів
по боротьбі з корупцією Г.Перченко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: