open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
23.06.2010 N 229

Про забезпечення виконання розпорядження

Кабінету Міністрів України

від 09.06.2010 N 1199-р

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
09.06.2010 N 1199-р ( 1199-2010-р ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план виконання Плану заходів щодо протидії
протиправному поглинанню та захопленню підприємств (далі - план),
затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від
09.06.2010 N 1199-р ( 1199-2010-р ), що додається.
2. Визначити відповідальним за координацію роботи в
Міністерстві з протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств, порушенню вимог земельного законодавства і взаємодії
з Міжвідомчою комісією з питань протидії протиправному поглинанню
та захопленню підприємств заступника Міністра Д.В.Ісаєнка.
3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства
забезпечити виконання плану у визначені терміни.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Д.В.Ісаєнка.
Міністр В.Г.Яцуба

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

регіонального розвитку

та будівництва України

23.06.2010 N 229

ПЛАН

виконання плану заходів щодо протидії протиправному

поглинанню та захопленню підприємств

( 1199-2010-р )

------------------------------------------------------------------ N | Назва заходу | Структурні |Термін виконання | | | підрозділи | | | | відповідальні за | | | | виконання заходів | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 1. |Підготувати і надати|Відділ підвідомчих | до 10 грудня | |пропозиції до |організацій та | 2010 року | |Міністерства |управління майном; | | |економіки України |Фінансово- | | |щодо внесення змін |економічний | | |до Закону України |департамент; | | |"Про відновлення |Управління правової | | |платоспроможності |та законопроектної | | |боржника або |роботи. | | |визнання його | | | |банкрутом" | | | |( 2343-12 ) у | | | |частині розширення | | | |повноважень | | | |суб'єктів управління| | | |об'єктами державної | | | |власності під час | | | |проведення процедур | | | |банкрутства | | | |підприємств | | | |державного сектору | | | |економіки, | | | |підвищення | | | |ефективності | | | |управління такими | | | |підприємствами, а | | | |також щодо | | | |врегулювання порядку| | | |продажу майна | | | |боржника в | | | |процедурах | | | |банкрутства. | | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 2. |Провести аналіз | | щомісяця до | |відомостей про | | 10 числа та | |підприємства, що | | у разі потреби | |мають стратегічне | | терміново | |значення для | | | |економіки і безпеки | | | |держави, займають | | | |монопольне становище| | | |на відповідному | | | |ринку, та | | | |підприємства, | | | |державна частка у | | | |статутному капіталі | | | |яких перевищує | | | |25 відсотків, і в | | | |разі виявлення ознак| | | |їх протиправного | | | |поглинання та | | | |захоплення, | | | |фіктивного | | | |доведення до | | | |банкрутства або | | | |тривалих | | | |корпоративних | | | |конфліктів подати | | | |відповідну | | | |інформацію: | | | |--------------------+--------------------+-----------------| |Фондові державного |Відділ підвідомчих | - " - | |майна - для |організацій та | | |формування списку |управління майном; | | |підприємств, щодо | | | |яких виявлено ознаки| | | |протиправного | | | |поглинання та | | | |захоплення, | | | |фіктивного | | | |доведення до | | | |банкрутства, | | | |тривалих | | | |корпоративних | | | |конфліктів; | | | |--------------------+--------------------+-----------------| |Мін'юсту - для |Управління правової | - " - | |формування списку |та законопроектної | | |суддів, які |роботи; | | |притягнуті до | | | |відповідальності за | | | |прийняття з | | | |порушенням вимог | | | |законодавства | | | |рішень, що сприяли | | | |протиправному | | | |поглинанню та | | | |захопленню | | | |підприємств; | | | |--------------------+--------------------+-----------------| |МВС - для формування|Відділ підвідомчих | - " - | |списку підприємств, |організацій та | | |що надають послуги, |управління майном; | | |пов'язані з | | | |охороною державної | | | |та іншої власності, | | | |і послуги з охорони | | | |громадян, та інших | | | |юридичних осіб, | | | |причетних до | | | |протиправного | | | |поглинання та | | | |захоплення | | | |підприємств; | | | |--------------------+--------------------+-----------------| |Генеральній |Відділ підвідомчих | - " - | |прокуратурі України |організацій та | | |- для організації |управління майном; | | |перевірок стану | | | |дотримання | | | |законодавства | | | |державними | | | |службовцями, дії | | | |яких сприяли | | | |протиправному | | | |поглинанню та | | | |захопленню | | | |підприємств; | | | |--------------------+--------------------+-----------------| |Кабінетові Міністрів|Відділ підвідомчих | - " - | |України - для |організацій та | | |координації роботи |управління майном. | | |міністерств, інших | | | |органів виконавчої | | | |влади. | | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 3. |Забезпечити |Відділ підвідомчих | постійно | |висвітлення на |організацій та | | |офіційному веб-сайті|управління майном; | | |Мінрегіонбуду |Адміністративно- | | |відомостей щодо |господарський | | |вжитих Міністерством|департамент. | | |заходів для протидії| | | |рейдерству та | | | |запобігання випадкам| | | |протиправного | | | |захоплення | | | |підприємств. | | | ----+--------------------+--------------------+-----------------| 4. |Запровадити вивчення|Академія | вересень | |законодавства з |муніципального | 2010 року | |питань протидії |управління. | | |протиправному | | | |поглинанню та | | | |захопленню | | | |підприємств у | | | |процесі підготовки у| | | |Академії | | | |муніципального | | | |управління фахівців | | | |за відповідними | | | |напрямами. | | | -----------------------------------------------------------------
Начальник Відділу
підвідомчих організацій
та управління майном М.Г.Пидорина

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: