open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
15.07.2008 N 228

Про внесення доповнень до Плану діяльності

Держспоживстандарту України з підготовки

проектів регуляторних актів на 2008 рік

З метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" від 11.09.2003 р. N 1160-IV ( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Внести доповнення до Плану діяльності Держспоживстандарту
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік,
затвердженого наказом Держспоживстандарту України "Про реалізацію
принципів державної регуляторної політики в системі
Держспоживстандарту України" від 17.12.2007 р. N 364
( v0364609-07 ) (зі змінами згідно з наказами від 18.04.2008 р.
N 129 ( v0129609-08 ) та 28.05.2008 р. N 169), що додаються.
2. Департаменту стратегічного прогнозування, планування та
міжнародного співробітництва (Михайлов В.М.) та Управлінню
інформаційної політики (Шалахін І.М.) забезпечити оприлюднення
інформації на офіційній сторінці Держспоживстандарту України в
мережі Інтернет.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Віткіна Л.М.
Голова Л.В.Лосюк

Додаток

до наказу

Держспоживстандарту України

"Про внесення доповнень до

Плану діяльності

Держспоживстандарту України

з підготовки проектів

регуляторних актів

на 2008 рік"

15.07.2008 N 228

ДОПОВНЕННЯ

до Плану діяльності Держспоживстандарту

України з підготовки проектів регуляторних

актів на 2008 рік, затвердженого наказом

Держспоживстандарту України "Про реалізацію

принципів державної регуляторної політики

в системі Держспоживстандарту України"

від 17.12.2007 р. N 364

( v0364609-07 )

(зі змінами згідно з наказами від 18.04.2008 р. N 129

( v0129609-08 )

та 28.05.2008 р. N 169)

---------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва проекту | Обгрунтування | Відповідаль-| Строк | Примітки | з/п|регуляторного | необхідності | ний за | подання | | | акта | прийняття |розроблення | проекту | | | | регуляторного | проекту | регулятор-| | | | акта |регуляторного| ного акта | | | | | акта | | | ---+--------------+-------------------+-------------+-----------+---------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+--------------+-------------------+-------------+-----------+---------------------| 1 |Технічний |Технічний регламент|Управління |III квартал|Оприлюднення на | |регламент |розробляється з |технічного | |офіційній сторінці | |щодо води |урахуванням вимог |регулювання | |Держспоживстандарту | |питної, яка |Директиви Ради |Держспожив- | |України в мережі | |призначена |98/83/ЄС від |стандарту | |Інтернет за адресою: | |для |03.11.98 р. про |спільно з МОЗ| |http/www.dssu.gov.ua| |споживання |якість води, | | |в розділі | |людиною |призначеної для | | |"Регуляторні акти" - | | |споживання людиною | | |"Плани" | | |( 994_963 ) | | | | | |З прийняттям акта | | | | | |будуть запроваджені| | | | | |єдині з тими, що | | | | | |вже вживані в | | | | | |міжнародній | | | | | |практиці, терміни | | | | | |та визначення | | | | | |позначених ними | | | | | |понять; нормативи | | | | | |та деякі механізми | | | | | |контролю, оцінку | | | | | |відповідності | | | | | |продукції та | | | | | |виробництва, | | | | | |метрологічної | | | | | |відповідності, | | | | | |контролю, нагляду | | | | | |призначеними | | | | | |органами з оцінки | | | | | |відповідності з | | | | | |метою захисту | | | | | |здоров'я людей | | | | | |та довкілля | | | | ---+--------------+-------------------+-------------+-----------+---------------------| 2 |Технічний |Технічний регламент|Управління |III квартал|Оприлюднення на | |регламент |розробляється з |технічного | |офіційній сторінці | |щодо |урахуванням вимог |регулювання | |Держспоживстандарту | |природних |Директиви Ради |Держспожив- | |України в мережі | |мінеральних |80/777/ЄЕС від |стандарту | |Інтернет за адресою: | |вод |15.07.80 р. про |спільно з МОЗ| |http/www.dssu.gov.ua| | |зближення | | |в розділі | | |законодавства в | | |"Регуляторні акти" - | | |державах-членах | | |"Плани" | | |щодо видобування | | | | | |та продажу | | | | | |природних | | | | | |мінеральних вод. | | | | | |З прийняттям | | | | | |регуляторного акта | | | | | |будуть запроваджені| | | | | |терміни та | | | | | |визначення | | | | | |позначених ними | | | | | |понять, які вже | | | | | |використовуються | | | | | |у міжнародній | | | | | |практиці; ряд | | | | | |нормативів та | | | | | |деякі механізми | | | | | |контролю; оцінку | | | | | |відповідності | | | | | |продукції та | | | | | |виробництва, | | | | | |метрологічної | | | | | |відповідності, | | | | | |контролю, нагляду | | | | | |призначеними | | | | | |органами з оцінки | | | | | |відповідності з | | | | | |метою захисту | | | | | |здоров'я населення | | | | | |та довкілля | | | | ---+--------------+-------------------+-------------+-----------+---------------------| 3 |Технічний |Технічний регламент|Управління |III квартал|Оприлюднення на | |регламент |розробляється з |технічного | |офіційній сторінці | |щодо |урахуванням вимог |регулювання | |Держспоживстандарту | |маркування |Директиви | | |України в мережі | |харчових |Європейського | | |Інтернет за адресою: | |продуктів |Парламенту і Ради | | |http/www.dssu.gov.ua| | |N 2000/13/ЄС від | | |в розділі | | |20.03.2000 р. | | |"Регуляторні акти" - | | |про зближення | | |"Плани" | | |законодавства в | | | | | |державах-членах | | | | | |щодо маркування, | | | | | |подання та | | | | | |рекламування | | | | | |харчових продуктів.| | | | | |Технічний регламент| | | | | |запроваджуватиме | | | | | |єдині з тими, що | | | | | |вже вживані в | | | | | |міжнародній | | | | | |практиці, терміни | | | | | |та визначення | | | | | |позначених ними | | | | | |понять; перелік | | | | | |обов'язкових | | | | | |елементів | | | | | |маркування харчових| | | | | |продуктів і подання| | | | | |інформації, що | | | | | |повинні бути | | | | | |встановлені з | | | | | |урахуванням | | | | | |особливостей | | | | | |виготовлення, | | | | | |пакування, | | | | | |зберігання, а | | | | | |також споживання | | | | | |певних груп | | | | | |товарів; оцінку | | | | | |відповідності за | | | | | |маркуванням | | | | ---+--------------+-------------------+-------------+-----------+---------------------| 4 |Технічний |Технічний регламент|Управління |IV квартал |Оприлюднення на | |регламент |розробляється з |технічного | |офіційній сторінці | |щодо |урахуванням |регулювання | |Держспоживстандарту | |маркування |вимог Регламенту | | |України в мережі | |генетично |Європейського | | |Інтернет за адресою: | |модифікованих |Парламенту і | | |http/www.dssu.gov.ua| |харчових |Ради N 1830/2003 | | |в розділі | |продуктів та |від 22.09.2003 р. | | |"Регуляторні акти" - | |кормів |про можливості | | |"Плани" | | |контролю та | | | | | |етикетування | | | | | |генетично | | | | | |модифікованих | | | | | |харчових | | | | | |продуктів та | | | | | |кормів. | | | | | |Технічний регламент| | | | | |запроваджуватиме | | | | | |встановлені єдині | | | | | |правила маркування | | | | | |харчових продуктів,| | | | | |які містять | | | | | |генетично | | | | | |модифіковані | | | | | |організми або | | | | | |вироблені з їх | | | | | |використанням та | | | | | |вводяться в обіг | | | | ---+--------------+-------------------+-------------+-----------+---------------------| 5 |Технічний |Технічний регламент|Управління |IV квартал |Оприлюднення на | |регламент |розробляється з |технічного | |офіційній сторінці | |щодо контролю |урахуванням вимог |регулювання | |Держспоживстандарту | |якості та |Регламенту | | |України в мережі | |безпеки |Європейського | | |Інтернет за адресою: | |харчових |Парламенту і | | |http/www.dssu.gov.ua| |продуктів |Ради N 882/2004 | | |в розділі | | |від 29.04.2004 р. | | |"Регуляторні акти" - | | |про проведення | | |"Плани" | | |офіційного | | | | | |контролю з метою | | | | | |забезпечення | | | | | |перевірок | | | | | |додержання закону | | | | | |про продукти | | | | | |харчування та | | | | | |корми й правила | | | | | |стосовно здоров'я | | | | | |та благополуччя | | | | | |тварин. | | | | | |Технічний регламент| | | | | |запроваджуватиме | | | | | |вимоги до контролю | | | | | |якості та безпеки | | | | | |харчових продуктів | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу
стратегічного прогнозування
та планування Департаменту
стратегічного прогнозування,
планування та міжнародного
співробітництва Л.І.Ковалевська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: