open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
18.05.2006 N 228

ІНФОРМАЦІЯ

про схвалення рішень директорів департаментів

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

------------------------------------------------------------------ Зміст розпорядження |Номер розпорядження | | Комісії від | | 18.05.2006 р. | ----------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за кредитними установами | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5773 | нагляду за кредитними установами від | | 11.05.2006 року N 3098-Л про поновлення дії| | ліцензії на провадження діяльності по | | залученню внесків (вкладів) членів | | кредитної спілки на депозитні рахунки | | кредитній спілці "Гранд" (код за ЄДРПОУ | | 25320190, адреса: 33028, м. Рівне, | | вул. Чорновола, 17) в зв'язку з усуненням | | порушень, що були підставою для тимчасового| | зупинення дії ліцензії | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5774 | нагляду за кредитними установами від | | 12.05.2006 N 3099-Л про тимчасове зупинення| | дії ліцензії на провадження діяльності по | | залученню внесків (вкладів) членів | | кредитної спілки на депозитні рахунки | | кредитній спілці "Епоха відродження" (код | | за ЄДРПОУ 26531893, адреса: м. Запоріжжя, | | вул. Зелена, 53, кв. 57) у зв'язку з | | невиконанням вимог Ліцензійних умов | | провадження діяльності кредитних спілок з | | надання фінансових послуг, затверджених | | розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003| | N 146 ( z1225-03 ), зареєстрованим у | | Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за | | N 1225/8546 (зі змінами та доповненнями), | | та неусуненням порушень, що стали підставою| | для попереднього застосування заходів | | впливу | | ----------------------------------------------------------------| Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових| послуг | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5775 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 16.05.2006 N 143 щодо| | внесення до реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Григор'євої Наталії | | Олександрівни | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5776 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 16.05.2006 N 144 щодо| | внесення до реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Забгаєвої Олени | | Вікторівни | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5777 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 16.05.2006 N 145 щодо| | внесення до реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Казакова Віталія | | Борисовича | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5778 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 16.05.2006 N 146 щодо| | внесення до реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Католікової Ірини | | Миколаївни | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5779 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 16.05.2006 N 147 щодо| | внесення до реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Кулакової Ірини Ігорівни | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5780 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 16.05.2006 N 148 щодо| | внесення до реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Новосьолової Людмили | | Кирилівни | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5781 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 16.05.2006 N 149 щодо| | внесення до реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Пижикової Ніни Василівни | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5782 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 04.04.2006 N 82 щодо | | продовження строку дії свідоцтва про | | внесення до реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, виданого Попович Олені Андріївні | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5783 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 11.05.2006 N 135 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Василянської Надії | | Пилипівни | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5784 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 11.05.2006 N 136 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Верби Володимира | | Миколайовича | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5785 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 11.05.2006 N 137 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Гумуржи Ірини Михайлівни | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5786 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 11.05.2006 N 138 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Зарубенко Тетяни | | Геннадіївни | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5787 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 11.05.2006 N 139 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Кальника Ігоря | | Олександровича | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5788 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 11.05.2006 N 140 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Коршак Світлани | | Геннадіївни | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5789 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 11.05.2006 N 141 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Мазніченко Галини | | Георгіївни | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5790 | державного регулювання та розвитку ринків | | фінансових послуг від 11.05.2006 N 142 про | | виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, аудитора Филіппової Зінаїди | | Опанасівни | | ----------------------------------------------------------------| Департамент страхового нагляду | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5794 | страхового нагляду від 12.05.2006 N 264-л | | про видачу ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ | | ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ | | "ПРОФЕСІОНАЛ" (ідентифікаційний код | | 34150522; місцезнаходження: місто Макіївка,| | пр-т Генерала Данилова, А-М "Блеск") | | безстрокових ліцензій на провадження | | страхової діяльності, зокрема таких видів | | страхування: у формі добровільного: | | - страхування фінансових ризиків; | | - страхування кредитів (у тому числі | | відповідальності позичальника за | | непогашення кредиту); | | - страхування наземного транспорту | | (крім залізничного); | | - страхування вантажів та багажу | | (вантажобагажу); | | - страхування від вогневих ризиків | | та ризиків стихійних явищ; | | - страхування майна (крім залізничного, | | наземного, повітряного, водного транспорту | | (морського внутрішнього та інших видів | | водного транспорту), вантажів та багажу | | (вантажобагажу); | | - страхування відповідальності перед | | третіми особами (крім цивільної | | відповідальності власників | | наземного транспорту, відповідальності | | власників повітряного транспорту, | | відповідальності власників водного | | транспорту (включаючи відповідальність | | перевізника); | | - страхування цивільної відповідальності | | власників наземного транспорту (включаючи | | відповідальність перевізника) | | -----------------------------------------------------------------
Протокол засідання Комісії

від 18 травня 2006 р. N 228

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: