open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

16.05.2013  № 228

(з основної діяльності)

Про затвердження Примірного положення про відділ (сектор) зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь

Відповідно до Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20, з метою забезпечення ефективного функціонування підрозділів головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, відповідальних за зв'язки із засобами масової інформації та роботу з громадськістю, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірне положення про відділ (сектор) зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь (далі - Примірне положення), що додається.

2. Начальникам головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Київ та Севастополь з урахуванням Примірного положення в місячний термін розробити та затвердити Положення про відділ (сектор) зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М. БолотськихЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
16.05.2013 № 228

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ (сектор) зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь

I. Загальні положення

1.1. Відділ (сектор) зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю (далі - відділ (сектор)) є самостійним структурним підрозділом головного управління (управління) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь (далі - ГУ (У) ДСНС України в регіоні), відповідальним за зв'язки із засобами масової інформації та роботи з громадськістю.

1.2. У своїй діяльності відділ (сектор) керується Конституцією України, законами України, указами й розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС України, рішеннями Колегії ДСНС України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

1.3. Відділ (сектор) у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами ГУ (У) ДСНС України та іншими підрозділами ДСНС України в регіоні з питань забезпечення пожежної, техногенної безпеки та безпечної життєдіяльності населення, координує їх діяльність у напрямку інформаційно-роз'яснювальної роботи.

1.4. Під час виконання службових завдань особи рядового і начальницького складу відділу (сектору) мають право перебувати у цивільному одязі.

1.5. Відділ (сектор) будує свою роботу на основі планів роботи ГУ (У) ДСНС України в регіоні, наказів ДСНС України, доручень Голови ДСНС України та його заступників, вказівок відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС України, а також підтримує зв'язок із відповідними службами іноземних держав, міжнародними рятувальними об'єднаними комітетами й асоціаціями відповідно до укладених договорів.

II. Основні завдання відділу (сектору)

2.1. Відділ (сектор) надає офіційну інформацію про діяльність ГУ (У) ДСНС України в регіоні і взаємодіє із вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі - ЗМІ), державними і громадськими організаціями, комерційними організаціями, творчими спілками, трудовими колективами і населенням, через відповідні структурні підрозділи взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

2.2. Здійснення єдиної інформаційної політики, координація роботи структурних підрозділів ГУ (У) ДСНС України в регіоні з питань забезпечення пожежної, техногенної безпеки та безпечної життєдіяльності населення, а також підтримки зв'язків із громадськістю.

2.3. Оперативне інформування мешканців регіону та населення держави про пожежі й інші надзвичайні події, що сталися в регіоні, а також в Україні та за її межами. Реагування щодо надання відповідної інформації на інформаційні запити населення.

2.4. Формування суспільної громадської думки в напрямку зміцнення законності, дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів, підвищення рівня інформованості населення з питань безпечної життєдіяльності.

2.5. Забезпечення інформаційного наповнення та оновлення веб-сайту ГУ (У) ДСНС України в регіоні.

2.6. Вивчення, узагальнення, поширення вітчизняного і закордонного досвіду проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи відповідного напрямку.

2.7. Організація розроблення, виготовлення і поширення видавничо-друкарської, сувенірної, іграшкової продукції, що популяризують службу та мають профілактичну спрямованість на попередження надзвичайних ситуацій різного виду.

III. Основні функції відділу (сектору)

3.1. Підвищення рівня обізнаності населення та формування уважного ставлення до встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки, а також заходів, що вживаються державою, зокрема ДСНС України для безпечної життєдіяльності населення.

3.2. Поширення та зміцнення зв'язків із ЗМІ, надання організаційної та методичної допомоги відомчій регіональній пресі.

3.3. Підвищення авторитету співробітників ДСНС України, як представників виконавчої влади, закріплення їх соціального і правового статусу у житті суспільства.

3.4. Створення та реалізація тематичних медіа-планів та проектів, оприлюднення у пресі та на каналах телебачення і радіомовлення інформаційних матеріалів, підготовлених ГУ(У) ДСНС України в регіоні.

3.5. Здійснення моніторингу висвітлення в ЗМІ діяльності ГУ (У) ДСНС України, оперативне реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо.

3.6. Підготовка та проведення семінарів, нарад з відповідальними за зв'язки із ЗМІ та громадськістю у районних підрозділах із залученням представників засобів масової інформації з актуальних питань діяльності ГУ (У) ДСНС України в регіоні.

3.7. Організація і проведення прес-конференцій, брифінгів, тематичних зустрічей з журналістами, розповсюдження інформаційних матеріалів, проведення акредитацій журналістів.

3.8. Організація проведення спільно із ЗМІ рейдових перевірок з метою висвітлення у ЗМІ стану пожежної, техногенної безпеки, безпечної життєдіяльності населення.

3.9. Підготовка тематичних публікацій, теле- та радіопередач з проблемних питань ДСНС України щодо забезпечення безпечної життєдіяльності населення в регіоні та державі в цілому.

3.10. Підготовка інформаційно-аналітичних оглядів, публікацій про роботу органів та підрозділів ДСНС України в регіоні.

3.11. Підготовка пропозиції щодо виготовлення рекламно-інформаційної продукції, наочних матеріалів, літератури з безпечної життєдіяльності. Розгляд і рецензування сценаріїв кіно-, відеофільмів, п'єс, спектаклів, рукописів книг відповідної тематики.

3.12. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, із журналістським активом, членами творчих спілок з метою залучення та використання їх можливостей у проведенні інформаційно-роз'яснювальної роботи, постійного інформування населення про стан пожежної та техногенної безпеки в регіоні й висвітлення діяльності органів та підрозділів ДСНС України в регіоні.

3.13. Організація проведення спільних із заінтересованими відомчими установами та закладами громадсько-масових заходів, фестивалів, конкурсів, вікторин, виставок тощо, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення з основ безпечної життєдіяльності.

3.14. Створення архіву аудіо-, відео-, фотоматеріалів з основних напрямків діяльності ДСНС України в регіоні.

3.15. Надання допомоги підрозділам ДСНС України в регіоні в організації та проведенні інформаційно-роз'яснювальної роботи, здійснення заходів щодо підвищення професійної майстерності співробітників цих підрозділів.

3.16. Вивчення громадської думки про діяльність підрозділів ДСНС України в регіоні, аналіз і розробка рекомендацій та пропозицій щодо її вдосконалення, спрямованих на підвищення рівня правової обізнаності населення з питань безпечної життєдіяльності та авторитету підрозділів ДСНС України.

IV. Права відділу (сектору)

4.1. Відділ (сектор) має право:

подавати керівництву проекти запитів на безоплатне отримання від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ і організацій незалежно від їх форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання ГУ (У) ДСНС України в регіоні покладених на нього завдань;

подавати на розгляд керівництва ГУ (У) ДСНС України в регіоні проекти наказів, окремих доручень, доповідні записки, пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу (сектору);

за погодженням з керівництвом ГУ (У) ДСНС України в регіоні залучати спеціалістів інших структурних підрозділів до підготовки інформаційних та проблемних матеріалів для висвітлення в ЗМІ та проведення відповідних профілактичних заходів;

запитувати від структурних підрозділів ГУ (У) ДСНС України в регіоні відомості та інформаційні матеріали.

V. Організація роботи відділу (сектору)

5.1. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці, соціальне і побутове забезпечення співробітників відділу (сектору) визначаються законодавством України.

VI. Керівництво відділу (сектору)

6.1. Відділ (сектор) очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником ГУ (У) ДСНС України в регіоні за погодженням з ДСНС України.

6.2. Начальник відділу (сектору) підпорядковується начальнику ГУ (У) ДСНС України в регіоні і є прямим начальником співробітників відділу (сектору), несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання завдань і функцій, покладених на відділ (сектор).

6.3. Начальник відділу має заступника начальника відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником ГУ (У) ДСНС України в регіоні за поданням начальника відділу.

У випадку, коли чисельність відділу налічуватиме більше 7 осіб, вводиться посада заступника начальника відділу. У разі відсутності начальника відділу або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

6.4. Начальник відділу (сектору):

організовує поточну роботу відділу (сектору);

здійснює керівництво і контроль за діяльністю своїх підлеглих;

розробляє і здійснює заходи щодо покращення роботи відділу (сектору), організовує роботу з підбору, розстановки і виховання кадрів;

затверджує посадові інструкції співробітників відділу (сектору);

контролює виконання встановлених правил роботи з документами в відділі (секторі);

підписує документи в межах своєї компетенції;

бере участь у нарадах, які проводяться начальником ГУ (У) ДСНС України в регіоні та його заступниками;

готує проекти наказів (окремих доручень) ГУ (У) ДСНС України в регіоні, що належать до компетенції відділу (сектору);

здійснює керівництво роботою виставки пожежно-рятувальної служби ГУ (У) ДСНС України в регіоні, надає допомогу завідуючому виставки у підвищенні ефективності пропаганди заходів пожежної безпеки та основ безпечної життєдіяльності серед відвідувачів (за наявності виставки);

здійснює контроль за систематичним оновленням інформації на веб-сайті ГУ (У) ДСНС України в регіоні;

співпрацює з управліннями, центрами, окремими відділами та секторами ГУ (У) ДСНС України в регіоні, іншими підрозділами ДСНС України в регіоні з метою повного висвітлення у ЗМІ діяльності ДСНС України та інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населення і території;

встановлює і забезпечує постійний творчий і діловий зв'язок із представниками ЗМІ з метою оперативного інформування населення області про природно-техногенну ситуацію, стан протипожежного захисту населених пунктів і об'єктів незалежно від форм власності, а також про гуманітарні заходи, спрямовані на захист життя людей, їх власності й навколишнього середовища від катастроф та надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру;

організовує роботу підрозділів ДСНС України в регіоні щодо встановлення прямих контактів із ЗМІ, громадськими організаціями, трудовими та творчими колективами і населенням для їх залучення до спільної профілактичної інформаційно-роз'яснювальної роботи;

взаємодіє із журналістським активом, членами творчих спілок журналістів, літераторів, музикантів тощо для спрямування їх можливостей на створення високомистецьких творів про ДСНС України, підвищення її популярності й авторитету, висвітлення проблем і завдань, що стоять перед нею, а також для широкого інформування населення про героїчні будні рятувальників, випадки прояву мужності й високого професіоналізму в повсякденній службовій діяльності;

спільно із заінтересованими регіональними підприємствами, установами, організаціями сфери управління ДСНС України організовує й проводить конкурси, вікторини, фестивалі та інші заходи щодо підвищення рівня обізнаності населення з основ безпечної життєдіяльності, вимог пожежної та техногенної безпеки, й цивільного захисту населення і території;

організовує надання методичної допомоги місцевим організаціям, установам, навчально-освітнім закладам регіону щодо навчання населення правилам безпечної життєдіяльності, основам безпеки життєдіяльності;

забезпечує взаємодію із заінтересованими відомствами, підприємствами, страховими компаніями й іншими організаціями незалежно від форм власності для використання їх можливостей для проведення пропагандистських заходів з метою попередження різного виду надзвичайних ситуацій;

у взаємодії з рекламними, рекламно-поліграфічними агентствами та типографіями організовує випуск рекламно-інформаційної та видавничо-друкарської продукції, науково-зображувальних матеріалів, буклетів, плакатів, брошур та інших наочних матеріалів з тематики популяризації ДСНС України та безпечної життєдіяльності в сфері дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки;

забезпечує створення інформаційно-аналітичного фонду даних про пожежі, аварії та інші надзвичайні події, в ліквідації наслідків яких брали участь підрозділи ДСНС України як в країні, так і за її межами, зразків матеріалів наочної агітації, сувенірної продукції, передового досвіду й інших документів з основних напрямків організації й проведення пропагандистсько-профілактичної роботи для підготовки оглядів та інших документальних матеріалів;

вивчає, узагальнює й аналізує позитивний досвід роботи органів і підрозділів ДСНС України з інформаційно-роз'яснювальної роботи, розробляє заходи і рекомендації з його впровадження в усіх структурних підрозділах ДСНС України в регіоні, забезпечує реалізацію наказів (окремих доручень) ДСНС України з цього питання;

організовує вивчення громадської думки про діяльність підрозділів ДСНС України в регіоні у трудових колективах, серед населення, а також особового складу з метою розробки заходів щодо усунення недоліків у діяльності служби та зміцнення її авторитету;

забезпечує організацію роботи структурних підрозділів ГУ (У) ДСНС України в регіоні з питань інформаційно-роз'яснювальної роботи;

надає організаційну і методичну допомогу підрозділам ГУ (У) ДСНС України в регіоні при підготовці матеріалів для розміщення в ЗМІ, для використання їх під час виступів у трудових колективах, у громадських організаціях та перед населенням;

організовує роботу щодо своєчасного реагування ГУ (У) ДСНС України в регіоні та підрозділів ДСНС України в регіоні на критичні виступи в ЗМІ, що стосуються діяльності ДСНС України;

розробляє заходи й організовує роботу з підвищення професійної майстерності, вироблення спеціальних навичок у співробітників підрозділів ГУ (У) ДСНС України в регіоні, відповідальних за проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

персонально відповідає за комплектування відділу (сектору), стан службової дисципліни;

у випадку виникнення резонансних подій виїжджає на пожежі, аварії, стихійне лихо й інші надзвичайні події, навчання та збори для організації взаємодії з представниками ЗМІ, громадськості, проведення фото-, відеозйомок місця події, за результатами чого організовує підготовку відповідних повідомлень до ДСНС України та ЗМІ;

безпосередньо виконує покладені на нього службові обов'язки, своєчасно і точно виконує накази та доручення своїх керівників;

забезпечує збереження державної таємниці, а також інформацію, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

постійно вдосконалює організацію своєї роботи, підвищує професійну кваліфікацію;

сумлінно виконує свої службові обов'язки, виявляє ініціативність і творчий підхід у роботі.

VII. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника відділу (сектору)

На посаду начальника відділу (сектору) призначається особа з вищою освітою: за освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст, магістр за відповідним напрямом підготовки. Стаж роботи в державній службі на керівних посадах не менше 4 років або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років, або стаж роботи за фахом не менше 10 років.

Начальник Відділу
зв'язків із засобами масової
інформації та роботи
з громадськістюС.В. Бородіна

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua/}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: